Wróć

Na czym polega prolongata kredytu?

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

Na czym polega prolongata kredytu?
Spis treści
Pokaż więcej

Podstawowym obowiązkiem każdego banku jest zbadanie zdolności kredytowej wnioskodawcy starającego się o finansowanie. Dzięki temu kredytodawca może dowiedzieć się, czy potencjalny klient będzie w stanie bezproblemowo regulować zobowiązanie. Życie bywa jednak przewrotne i w trakcie trwania umowy – szczególnie przy długoterminowych kredytach hipotecznych – mogą pojawić się niespodziewane komplikacje utrudniające terminową spłatę rat. W takiej sytuacji należy jak najszybciej podjąć działania umożliwiające zachowanie płynności finansowej, by nie dopuścić do powstania opóźnień w spłacie. Jednym z rozwiązań, które pomagają kredytobiorcom przejść ten trudniejszy okres, jest właśnie prolongata kredytu.

Prolongata kredytu – co to jest?

Prolongata kredytu to jedna z usług udostępnianych kredytobiorcom. Polega ona na przedłużeniu okresu kredytowania przy jednoczesnym obniżeniu wysokości rat lub odroczeniu ich płatności. W ramach prolongaty banki najczęściej oferują możliwość zawieszenia części kapitałowej bądź całości raty na określony czas. Korzystając z takiego rozwiązania, przez ustalony okres będziesz spłacać jedynie odsetki lub odroczysz płatność całej raty, co pozwoli na odciążenie Twojego domowego budżetu oraz uzyskanie dodatkowego czasu na poprawę sytuacji finansowej.

Kto może skorzystać z prolongaty kredytu?

Co istotne, by móc skorzystać z prolongaty kredytu, należy spełnić określone wymagania banku. Decyzja kredytodawcy zależna będzie przede wszystkim od Twojej sytuacji finansowej oraz historii spłat dotychczasowych zobowiązań. Jeżeli masz opóźnienia lub braki w spłacie, możesz spotkać się z odmową banku. Dlatego też tak ważne jest, by postarać się o tę pomoc już w momencie przeczuwania problemów z regulowaniem rat kredytu.

Jakie są koszty prolongaty kredytu?

Należy liczyć się z tym, iż skorzystanie z prolongaty wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wydłużenie okresu kredytowania zwiększa wartość odsetek, co wpływa na podniesienie całkowitego kosztu kredytu. Co więcej, instytucje finansowe mogą przewidywać również dodatkowe opłaty, m.in. za rozpatrzenie wniosku czy podpisanie aneksu do umowy. Dokładne warunki oraz wysokość tych kosztów zależą od indywidualnej polityki danego banku.

Jakie są wady i zalety prolongaty kredytu?

Nie ulega wątpliwości, iż prolongata kredytu jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać w przypadku pojawienia się problemów finansowych. Ma ona bowiem wiele zalet, do których możemy zaliczyć przede wszystkim uniknięcie konieczności zapłaty karnych odsetek, wpisu do rejestru dłużników czy rozpoczęcia procesu windykacyjnego. Skorzystanie z prolongaty jest zatem znacznie korzystniejsze od unikania kontaktu z bankiem.

Miej jednak na uwadze, że nie jest to rozwiązanie bez wad. Minusem prolongaty jest wspomniane wcześniej poniesienie dodatkowych kosztów oraz zwiększenie całkowitego kosztu zobowiązania. Zauważ zatem, iż z usługi tej warto skorzystać jedynie w sytuacji podbramkowej, by zyskać dodatkowy czas na uporządkowanie spraw finansowych.

Jak złożyć wniosek o prolongatę kredytu?

W przypadku pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązania pierwszym krokiem powinno być jak najszybsze skontaktowanie się z bankiem. Podczas rozmowy kredytodawca przedstawi Ci wszystkie dostępne możliwości umożliwiające odciążenie Twojego budżetu.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z prolongaty kredytu, kolejnym krokiem będzie złożenie stosownego wniosku. W zależności od banku będziesz mógł go złożyć bezpośrednio w placówce bądź wysłać pocztą. Bank może wymagać konkretnego umotywowania prośby oraz wskazania przyczyny pogorszenia się Twojej sytuacji finansowej. Gdy dostarczysz wniosek wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi przez kredytodawcę, przeanalizowana zostanie Twoja zdolność kredytowa i historia spłat dotychczasowych zobowiązań. Na ich podstawie bank podejmie ostateczną decyzję.

Jeżeli kredytodawca zgodzi się na przyznanie prolongaty, konieczne będzie sporządzenie aneksu do umowy określającego nowe warunki spłaty zobowiązania.

Jak wygląda wzór wniosku o prolongatę kredytu?

Wzór wniosku o prolongatę kredytu zwykle udostępniany jest na stronie internetowej konkretnego banku. Warto jednak wiedzieć, iż dokument ten powinien zawierać przede wszystkim:

  • miejscowość i datę sporządzenia wniosku; 
  • dane kredytodawcy (nazwa oraz adres); 
  • dane kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe); 
  • tytuł dokumentu; 
  • numer umowy kredytowej; 
  • informacje dotyczące prolongaty (m.in. wnioskowany okres wydłużenia spłaty); 
  • podpis kredytobiorcy; 
  • załączniki potwierdzające dochody, obecną sytuację materialną oraz powody problemów ze spłatą. 

Zważając na to, iż procedura rozpatrzenia wniosku może trwać nawet do kilku tygodni, warto złożyć go z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie dopuścić do powstania opóźnień w spłacie.

Prolongata a karencja – czym się różnią?

Warto dodać, iż istnieje także inna usługa dedykowana kredytobiorcom, którzy napotkali przejściowe trudności finansowe. Jest to karencja w spłacie, dość często mylona z prolongatą kredytu. Są to jednak odmienne usługi, między którymi występują zasadnicze różnice.

Otóż, jak już wiemy, prolongata kredytu polega na przedłużeniu okresu spłaty przy jednoczesnym obniżeniu bądź odroczeniu terminu płatności rat. Zawieszeniu może ulec całość raty bądź jedynie jej część kapitałowa. Z kolei karencja w spłacie umożliwia wstrzymanie płatności części kapitałowej raty na określony czas. Po jego upływie zaległości zostaną równomiernie rozłożone na pozostałe raty, podwyższając ich wysokość.

Prolongata kredytu – podsumowanie

Gdy na skutek pogorszenia stanu Twoich finansów raty kredytu okażą się zbyt sporym obciążeniem, skorzystanie z prolongaty może okazać się bardzo pomocne. Nie zapominaj jednak, że to rozwiązanie będzie wiązać się z dodatkowymi koszami. Niemniej, warto je rozważyć w przypadku pojawienia się problemów ze spłatą. Dzięki tej usłudze możesz bowiem uchronić się przed przykrymi konsekwencjami braku spłaty zadłużenia. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, nie zwlekaj i jak najszybciej skontaktuj się z bankiem.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy