Na czym polega prolongata kredytu?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 51 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Na czym polega prolongata kredytu?
Spis treści

Podstawowym obowiązkiem każdego banku jest zbadanie zdolności kredytowej wnioskodawcy starającego się o finansowanie. Dzięki temu kredytodawca może dowiedzieć się, czy potencjalny klient będzie w stanie bezproblemowo regulować zobowiązanie. Życie bywa jednak przewrotne i w trakcie trwania umowy, zarówno w przypadku kilkuletnich kredytów gotówkowych jak i długoterminowych kredytów hipotecznych - mogą pojawić się niespodziewane komplikacje utrudniające terminową spłatę rat. W takiej sytuacji należy jak najszybciej podjąć działania umożliwiające zachowanie płynności finansowej, by nie dopuścić do powstania opóźnień w spłacie. Jednym z rozwiązań, które pomagają kredytobiorcom przejść ten trudniejszy okres, jest właśnie prolongata kredytu.

Prolongata kredytu – co to jest?

Prolongata kredytu to jedna z usług udostępnianych kredytobiorcom, którzy z pewnych powodów nie są w stanie spłacać rat w określonej wysokości. Polega ona na wydłużeniu okresu kredytowania, na skutek którego rata ulega obniżeniu. Dzięki temu kredytobiorca może spłacać niższe raty będące mniejszym obciążeniem dla jego finansów.

Warto jednak wiedzieć, iż w zależności od banku prolongata kredytu może mieć nieco inny charakter – w niektórych instytucjach pod pojęciem prolongaty kryje się przedłużenie okresu kredytowania z jednoczesnym czasowym zawieszeniem płatności rat. W ramach tej usługi banki najczęściej oferują możliwość odroczenia płatności całej raty lub jej części kapitałowej. Korzystając z takiego rozwiązania, przez ustalony okres nie będziesz spłacać rat lub będziesz zobowiązany do regulowania jedynie części odsetkowej, co pozwoli na odciążenie Twojego domowego budżetu oraz uzyskanie dodatkowego czasu na poprawę sytuacji finansowej. Dokładne warunki na jakich może zostać przyznana prolongata zależą od polityki danego banku.

Kto może skorzystać z prolongaty kredytu?

Co istotne, by móc skorzystać z prolongaty kredytu, należy spełnić określone wymagania banku. Decyzja kredytodawcy zależna będzie przede wszystkim od ponownej oceny Twojej sytuacji finansowej oraz historii spłat dotychczasowych zobowiązań - dla banku istotne jest to jak do tej pory wywiązywałeś się z płatności.

W przypadku dopuszczenia się opóźnień w spłacie, możesz spotkać się z odmową udzielenia prolongaty. Dlatego tak ważne jest, by postarać się o tę pomoc z odpowiednim wyprzedzeniem - już w momencie przeczuwania problemów z regulowaniem rat kredytu.

Jakie są koszty prolongaty kredytu?

Należy liczyć się z tym, iż skorzystanie z prolongaty wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wydłużenie okresu kredytowania zwiększa wysokość odsetek, co wpływa na podniesienie całkowitego kosztu kredytu. Co więcej, instytucje finansowe mogą przewidywać również dodatkowe opłaty - za udzielenie prolongaty, rozpatrzenie wniosku czy podpisanie aneksu do umowy. Dokładne warunki oraz wysokość tych kosztów zależą od indywidualnej polityki danego banku.

Jak złożyć wniosek o prolongatę kredytu?

W przypadku pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązania pierwszym krokiem powinno być jak najszybsze skontaktowanie się z bankiem. Podczas rozmowy kredytodawca przedstawi Ci wszystkie dostępne możliwości umożliwiające odciążenie Twojego budżetu.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z prolongaty kredytu, kolejnym krokiem będzie złożenie stosownego wniosku. W zależności od banku będziesz mógł go złożyć bezpośrednio w placówce, wysłać pocztą, e-mailem lub za pomocą bankowości elektronicznej. Bank może wymagać konkretnego umotywowania prośby oraz wskazania przyczyny pogorszenia się Twojej sytuacji finansowej. Gdy dostarczysz wniosek wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi przez kredytodawcę, przeanalizowana zostanie Twoja zdolność kredytowa i historia spłat dotychczasowych zobowiązań. Na ich podstawie bank podejmie ostateczną decyzję.

Jeżeli kredytodawca zgodzi się na przyznanie prolongaty, konieczne będzie sporządzenie aneksu do umowy określającego nowe warunki spłaty zobowiązania.

Jak wygląda wzór wniosku o prolongatę kredytu?

Wzór wniosku o prolongatę kredytu zwykle udostępniany jest na stronie internetowej konkretnego banku. Warto jednak wiedzieć, iż dokument ten z reguły powinien zawierać przede wszystkim:

 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

 • dane kredytodawcy (nazwa oraz adres);

 • dane kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe);

 • tytuł dokumentu;

 • numer umowy kredytowej;

 • informacje dotyczące prolongaty (wnioskowany okres wydłużenia spłaty czy powody problemów ze spłatą);

 • podpis kredytobiorcy;

 • załączniki potwierdzające dochody i obecną sytuację materialną.

Zważając na to, iż procedura rozpatrzenia wniosku może trwać nawet do kilku tygodni, warto złożyć go z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie dopuścić do powstania opóźnień w spłacie.

Alternatywne rozwiązania

Warto wiedzieć, że banki oferują także inne usługi stanowiące pomoc w spłacie zobowiązania.

Karencja

Karencja w spłacie to rozwiązanie, które umożliwia wstrzymanie płatności części kapitałowej raty na określony czas - najczęściej kilka miesięcy. W czasie jej trwania kredytobiorca spłaca jedynie część odsetkową. Po upływie karencji zaległości zostaną równomiernie rozłożone na pozostałe raty, podwyższając ich wysokość.

Refinansowanie

Rozwiązaniem ułatwiającym spłatę rat może być także refinansowanie, czyli przeniesienie kredytu do innego banku. Polega ono za zaciągnięciu zobowiązania w innej instytucji w celu spłaty dotychczasowego kredytu. Głównym celem refinansowania są oszczędności. Rozwiązanie to będzie korzystne w przypadku, gdy nowy bank zaproponuje Ci atrakcyjniejsze warunki w porównaniu do obecnie spłacanego zobowiązania - niższy całkowity koszt kredytu czy mniejsze raty. Przed podjęciem decyzji należy zatem dokładnie ocenić opłacalność refinansowania - powinieneś przeanalizować obie oferty, sprawdzić ewentualne prowizje za udzielenie kredytu czy wcześniejszą spłatę oraz wziąć pod uwagę dodatkowe koszty przewidziane przez kredytodawców.

Konsolidacja

Jeżeli posiadasz kilka zobowiązań możesz rozważyć także ich konsolidację. Rozwiązanie to umożliwia połączenie wybranych zobowiązań w jedno. Zwykle w tym przypadku stosuje się wydłużenie okresu spłaty, co wpływa na obniżenie miesięcznej raty – nowa rata będzie zatem niższa od sumy poprzednio spłacanych miesięcznych zobowiązań.  Kredyt konsolidacyjny umożliwia także większą kontrolę nad zobowiązaniami - od tej pory będziesz spłacać jedynie jedną ratę w jednej instytucji.

Pamiętaj, że wydłużenie okresu spłaty wiąże się z wyższym całkowitym kosztem kredytu, jednak w zamian za to możesz zachować płynność finansową. Decyzję o takim kredycie warto rozważyć wówczas, gdy suma obecnie spłacanych zobowiązań stanowi zbyt duże obciążenie dla Twojego domowego budżetu.

 • Miesięczna rata
  1 735,41 zł
 • Kwota do spłaty
  104 124,41 zł
 • Oprocentowanie
  10,90%
 • Prowizja
  0%
 • Miesięczna rata
  1 738,99 zł
 • Kwota do spłaty
  104 339,69 zł
 • Oprocentowanie
  10,99%
 • Prowizja
  0%
 • Miesięczna rata
  1 759,01 zł
 • Kwota do spłaty
  105 540,42 zł
 • Oprocentowanie
  11,49%
 • Prowizja
  0%

Jakie są wady i zalety prolongaty kredytu?

Nie ulega wątpliwości, iż prolongata kredytu jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać w przypadku pojawienia się problemów finansowych. Ma ona bowiem wiele zalet, do których możemy zaliczyć przede wszystkim uniknięcie konieczności zapłaty karnych odsetek, wpisu do rejestru dłużników czy rozpoczęcia procesu windykacyjnego. Skorzystanie z prolongaty jest zatem znacznie korzystniejsze od unikania kontaktu z bankiem.

Miej jednak na uwadze, że nie jest to rozwiązanie bez wad. Minusem prolongaty jest wspomniane wcześniej poniesienie dodatkowych kosztów oraz zwiększenie całkowitego kosztu zobowiązania. Zauważ zatem, iż z usługi tej warto skorzystać jedynie w sytuacji podbramkowej, by zyskać dodatkowy czas na uporządkowanie spraw finansowych. Dzięki prolongacie będziesz mógł uchronić się przed przykrymi konsekwencjami braku spłaty zadłużenia. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, nie zwlekaj i jak najszybciej skontaktuj się z bankiem.


Oceń artykuł
5
(1 ocena)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy