Wróć

Na czym polega prolongata kredytu?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

73 publikacje 46 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Na czym polega prolongata kredytu?
Spis treści

Podstawowym obowiązkiem każdego banku jest zbadanie zdolności kredytowej wnioskodawcy starającego się o finansowanie. Dzięki temu kredytodawca może dowiedzieć się, czy potencjalny klient będzie w stanie bezproblemowo regulować zobowiązanie. Życie bywa jednak przewrotne i w trakcie trwania umowy, zarówno w przypadku kilkuletnich kredytów gotówkowych jak i długoterminowych kredytów hipotecznych - mogą pojawić się niespodziewane komplikacje utrudniające terminową spłatę rat. W takiej sytuacji należy jak najszybciej podjąć działania umożliwiające zachowanie płynności finansowej, by nie dopuścić do powstania opóźnień w spłacie. Jednym z rozwiązań, które pomagają kredytobiorcom przejść ten trudniejszy okres, jest właśnie prolongata kredytu.

Prolongata kredytu – co to jest?

Prolongata kredytu to jedna z usług udostępnianych kredytobiorcom, którzy z pewnych powodów nie są w stanie spłacać rat w określonej wysokości. Polega ona na wydłużeniu okresu kredytowania, na skutek którego rata ulega obniżeniu. Dzięki temu kredytobiorca może spłacać niższe raty będące mniejszym obciążeniem dla jego finansów.

Warto jednak wiedzieć, iż w zależności od banku prolongata kredytu może mieć nieco inny charakter – w niektórych instytucjach pod pojęciem prolongaty kryje się przedłużenie okresu kredytowania z jednoczesnym czasowym zawieszeniem płatności rat. W ramach tej usługi banki najczęściej oferują możliwość odroczenia płatności całej raty lub jej części kapitałowej. Korzystając z takiego rozwiązania, przez ustalony okres nie będziesz spłacać rat lub będziesz zobowiązany do regulowania jedynie części odsetkowej, co pozwoli na odciążenie Twojego domowego budżetu oraz uzyskanie dodatkowego czasu na poprawę sytuacji finansowej. Dokładne warunki na jakich może zostać przyznana prolongata zależą od polityki danego banku.

Kto może skorzystać z prolongaty kredytu?

Co istotne, by móc skorzystać z prolongaty kredytu, należy spełnić określone wymagania banku. Decyzja kredytodawcy zależna będzie przede wszystkim od ponownej oceny Twojej sytuacji finansowej oraz historii spłat dotychczasowych zobowiązań - dla banku istotne jest to jak do tej pory wywiązywałeś się z płatności.

W przypadku dopuszczenia się opóźnień w spłacie, możesz spotkać się z odmową udzielenia prolongaty. Dlatego tak ważne jest, by postarać się o tę pomoc z odpowiednim wyprzedzeniem - już w momencie przeczuwania problemów z regulowaniem rat kredytu.

Jakie są koszty prolongaty kredytu?

Należy liczyć się z tym, iż skorzystanie z prolongaty wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wydłużenie okresu kredytowania zwiększa wysokość odsetek, co wpływa na podniesienie całkowitego kosztu kredytu. Co więcej, instytucje finansowe mogą przewidywać również dodatkowe opłaty - za udzielenie prolongaty, rozpatrzenie wniosku czy podpisanie aneksu do umowy. Dokładne warunki oraz wysokość tych kosztów zależą od indywidualnej polityki danego banku.

Jak złożyć wniosek o prolongatę kredytu?

W przypadku pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązania pierwszym krokiem powinno być jak najszybsze skontaktowanie się z bankiem. Podczas rozmowy kredytodawca przedstawi Ci wszystkie dostępne możliwości umożliwiające odciążenie Twojego budżetu.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z prolongaty kredytu, kolejnym krokiem będzie złożenie stosownego wniosku. W zależności od banku będziesz mógł go złożyć bezpośrednio w placówce, wysłać pocztą, e-mailem lub za pomocą bankowości elektronicznej. Bank może wymagać konkretnego umotywowania prośby oraz wskazania przyczyny pogorszenia się Twojej sytuacji finansowej. Gdy dostarczysz wniosek wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi przez kredytodawcę, przeanalizowana zostanie Twoja zdolność kredytowa i historia spłat dotychczasowych zobowiązań. Na ich podstawie bank podejmie ostateczną decyzję.

Jeżeli kredytodawca zgodzi się na przyznanie prolongaty, konieczne będzie sporządzenie aneksu do umowy określającego nowe warunki spłaty zobowiązania.

Jak wygląda wzór wniosku o prolongatę kredytu?

Wzór wniosku o prolongatę kredytu zwykle udostępniany jest na stronie internetowej konkretnego banku. Warto jednak wiedzieć, iż dokument ten z reguły powinien zawierać przede wszystkim:

 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

 • dane kredytodawcy (nazwa oraz adres);

 • dane kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe);

 • tytuł dokumentu;

 • numer umowy kredytowej;

 • informacje dotyczące prolongaty (wnioskowany okres wydłużenia spłaty czy powody problemów ze spłatą);

 • podpis kredytobiorcy;

 • załączniki potwierdzające dochody i obecną sytuację materialną.

Zważając na to, iż procedura rozpatrzenia wniosku może trwać nawet do kilku tygodni, warto złożyć go z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie dopuścić do powstania opóźnień w spłacie.

Alternatywne rozwiązania

Warto wiedzieć, że banki oferują także inne usługi stanowiące pomoc w spłacie zobowiązania.

Karencja

Karencja w spłacie to rozwiązanie, które umożliwia wstrzymanie płatności części kapitałowej raty na określony czas - najczęściej kilka miesięcy. W czasie jej trwania kredytobiorca spłaca jedynie część odsetkową. Po upływie karencji zaległości zostaną równomiernie rozłożone na pozostałe raty, podwyższając ich wysokość.

Refinansowanie

Rozwiązaniem ułatwiającym spłatę rat może być także refinansowanie, czyli przeniesienie kredytu do innego banku. Polega ono za zaciągnięciu zobowiązania w innej instytucji w celu spłaty dotychczasowego kredytu. Głównym celem refinansowania są oszczędności. Rozwiązanie to będzie korzystne w przypadku, gdy nowy bank zaproponuje Ci atrakcyjniejsze warunki w porównaniu do obecnie spłacanego zobowiązania - niższy całkowity koszt kredytu czy mniejsze raty. Przed podjęciem decyzji należy zatem dokładnie ocenić opłacalność refinansowania - powinieneś przeanalizować obie oferty, sprawdzić ewentualne prowizje za udzielenie kredytu czy wcześniejszą spłatę oraz wziąć pod uwagę dodatkowe koszty przewidziane przez kredytodawców.

Konsolidacja

Jeżeli posiadasz kilka zobowiązań możesz rozważyć także ich konsolidację. Rozwiązanie to umożliwia połączenie wybranych zobowiązań w jedno. Zwykle w tym przypadku stosuje się wydłużenie okresu spłaty, co wpływa na obniżenie miesięcznej raty – nowa rata będzie zatem niższa od sumy poprzednio spłacanych miesięcznych zobowiązań.  Kredyt konsolidacyjny umożliwia także większą kontrolę nad zobowiązaniami - od tej pory będziesz spłacać jedynie jedną ratę w jednej instytucji.

Pamiętaj, że wydłużenie okresu spłaty wiąże się z wyższym całkowitym kosztem kredytu, jednak w zamian za to możesz zachować płynność finansową. Decyzję o takim kredycie warto rozważyć wówczas, gdy suma obecnie spłacanych zobowiązań stanowi zbyt duże obciążenie dla Twojego domowego budżetu.

Miesięczna rata
1 717,53 zł
Kwota do spłaty
103 051,87 zł
Oprocentowanie
10,45%
Prowizja
0%
 • Szczegóły oferty
Złóż wniosek

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  1 717,53 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  103 051,87 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  10,45%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  10,97%
 • Przykład reprezentatywny

  RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,97% przy założeniach całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 62 985 zł, pożyczka zaciągnięta na 106 miesięcy, oprocentowanie zmienne 10,45% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 33 735,45 zł (w tym: odsetki 33 735,45 zł), całkowita kwota do zapłaty 96 720,45 zł, płatna w 105 ratach miesięcznych po 912,46 zł, 106 rata wyrównująca 912,15 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 62 985 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 25.01.2024 r.

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania
  • 96 miesięcy - dla pożyczek od 3 000 zł do 14 999 zł
  • od 96 do 120 miesięcy - dla pożyczek od 15 000 do 250 000 zł
 • Maksymalna kwota kredytu

  250 000 zł

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  NIE

 • Uwagi

  Prowizja 0% i pozostałe warunki dotyczą pożyczki konsolidacyjnej od 3 000 zł do 250 000 zł, z okresem kredytowania od 96 miesięcy przeznaczonej na spłatę kredytów lub pożyczek oraz na dowolny cel w wysokości do 25% kwoty spłacanych zobowiązań. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę zobowiązań udzielonych przez ten bank. Oferta obowiązuje do 29.02.2024 r.

  Możliwość skorzystania z karencji w spłacie pożyczki - spłata pierwszej raty może nastąpić w trzecim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki (odsetki od kapitału naliczane są od dnia wypłaty środków).

  Jeżeli posiadasz konto w tym banku i korzystasz z usług bankowości elektronicznej Pekao24 pożyczkę możesz wziąć bez wychodzenia z domu.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  22,5%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł

Miesięczna rata
1 735,41 zł
Kwota do spłaty
104 124,41 zł
Oprocentowanie
10,90%
Prowizja
0%
 • Szczegóły oferty
Złóż wniosek

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  1 735,41 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  104 124,41 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  10,90%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  11,56%
 • Przykład reprezentatywny

  Przykład reprezentatywny z dnia 04.08.2023 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 94 680,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%, opłatą za cztery przelewy: 320 zł) wynosi 10,90%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 11,56%. Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 1 392,45 zł oraz ostatnia 107. rata: 1 391,83. Całkowita kwota do zapłaty: 148 991,53 zł w tym odsetki: 53 991,53 zł.

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  do 120 miesięcy

 • Maksymalna kwota kredytu

  240 000 zł

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  NIE

 • Uwagi

  Maksymalna kwota pożyczki bez wychodzenia z domu, podpisywanej zdalnie wynosi 70 000 zł.

  Kredyt umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych.

  Możliwość ustalenia daty spłaty pierwszej raty nawet do 60 dni od podpisania umowy.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  22,5%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł 

Miesięczna rata
1 775,52 zł
Kwota do spłaty
106 530,95 zł
Oprocentowanie
11,90%
Prowizja
0%
Oferta dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadali kredytów gotówkowych lub konsolidacyjnych w tym banku w żadnym z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz przesłali dane kontaktowe przez internetowy formularz bankowy.
 • Szczegóły oferty
Złóż wniosek

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  1 775,52 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  106 530,95 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  11,90%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  12,57%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu konsolidacyjnego wynosi 12,57%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 31 100 zł; całkowita kwota do zapłaty: 41 229,01 zł; oprocentowanie stałe: 11,9%; całkowity koszt kredytu: 10 129,01 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 10 129,01 zł; 59 miesięcznych rat, w tym 58 równych rat w wysokości 698,80 zł, ostatnia rata: 698,61 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  do 120 miesięcy

 • Maksymalna kwota kredytu

  200 000 zł

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  Dla kwoty pożyczki powyżej 100 000 zł brutto wymagane jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i od utraty pracy.

 • Uwagi

  Oferta przeznaczona dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadali kredytów gotówkowych lub konsolidacyjnych w tym banku w żadnym z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz przesłali dane kontaktowe przez internetowy formularz bankowy.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  22,5%

 • Koszty monitoringu i windykacji
  • 5,90 zł - list polecony
  • 8,50 zł - list polecony z potwierdzeniem odbioru

Jakie są wady i zalety prolongaty kredytu?

Nie ulega wątpliwości, iż prolongata kredytu jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać w przypadku pojawienia się problemów finansowych. Ma ona bowiem wiele zalet, do których możemy zaliczyć przede wszystkim uniknięcie konieczności zapłaty karnych odsetek, wpisu do rejestru dłużników czy rozpoczęcia procesu windykacyjnego. Skorzystanie z prolongaty jest zatem znacznie korzystniejsze od unikania kontaktu z bankiem.

Miej jednak na uwadze, że nie jest to rozwiązanie bez wad. Minusem prolongaty jest wspomniane wcześniej poniesienie dodatkowych kosztów oraz zwiększenie całkowitego kosztu zobowiązania. Zauważ zatem, iż z usługi tej warto skorzystać jedynie w sytuacji podbramkowej, by zyskać dodatkowy czas na uporządkowanie spraw finansowych. Dzięki prolongacie będziesz mógł uchronić się przed przykrymi konsekwencjami braku spłaty zadłużenia. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, nie zwlekaj i jak najszybciej skontaktuj się z bankiem.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy