Wróć

Nadpłata kredytu hipotecznego – czy to się opłaca?

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

Nadpłata kredytu hipotecznego – czy to się opłaca?
Spis treści
Pokaż więcej

Na czym polega nadpłata kredytu hipotecznego?

Podpisując umowę kredytową, zobowiązujesz się do regulowania rat składających się z pożyczonego kapitału i naliczonych odsetek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. Warto jednak wiedzieć, iż według zapisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 22 lipca 2017 roku, masz także prawo do nadpłacania kredytu. Na czym to dokładnie polega?

Otóż, nadpłata kredytu hipotecznego sprowadza się do uiszczania większych kwot niż te, które widnieją w harmonogramie spłat zobowiązania. To od Ciebie zależy, ile dodatkowej gotówki zechcesz nadpłacić. Co więcej, nadpłata kredytu może być jednorazowa lub cykliczna.

Nadpłacając kredyt, zmniejszasz saldo zadłużenia, dzięki czemu maleją także odsetki, które są naliczane od wartości pozostałego do spłaty kapitału.

Jakie są warianty nadpłaty zobowiązania?

Decydując się na nadpłatę zobowiązania, możesz wybrać jedną z dwóch możliwości: obniżenie wysokości comiesięcznych rat bądź skrócenie okresu kredytowania.

Obniżenie wysokości rat wiąże się z zachowaniem tego samego okresu kredytowania, jednak ogromną korzyścią będzie znaczne zmniejszenie kosztu comiesięcznego zobowiązania. Z kolei drugie rozwiązanie polega na zachowaniu tej samej wysokości raty, dzięki czemu skróceniu ulegnie okres kredytowania. Pozwoli to na szybsze pozbycie się ciążącego zadłużenia.

Na pytanie, z której możliwości powinieneś skorzystać, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele bowiem zależy od Twojej obecnej sytuacji finansowej.

Na skrócenie okresu kredytowania warto zdecydować się wówczas, gdy chcesz nadpłacić większą ilość gotówki oraz gdy Twoja sytuacja finansowa pozwala na spłacanie rat w obecnej wysokości. Co prawda, ten wariant nadpłaty nie będzie bezpośrednio odczuwalny dla Twojego portfela, gdyż wysokość raty pozostanie na tym samym poziomie, jednak obniżenie wysokości kapitału pozostałego do spłaty wpłynie na zmniejszenie wysokości odsetek.

Natomiast w przypadku, gdy posiadasz nadprogramową gotówkę, którą chcesz nadpłacić kredyt, lecz w przyszłości spodziewasz się większych wydatków bądź gdy obecna wysokość raty jest dla Ciebie dość uciążliwa, lepszym rozwiązaniem będzie zmniejszenie wysokości rat przy zachowaniu tego samego czasu spłaty.

Wariant nadpłaty skutkujący skróceniem okresu kredytowania zwykle wiąże się z obowiązkiem podpisania aneksu do umowy. Przed podjęciem decyzji warto zorientować się, jaki jest jego koszt, gdyż nie w każdym banku będzie on bezpłatny.

Jakie korzyści daje nadpłata kredytu hipotecznego?

Dokonując nadpłaty kredytu hipotecznego, możesz liczyć na następujące korzyści:

  • obniżenie całkowitego kosztu kredytu,
  • szybsze pozbycie się zadłużenia oraz zwolnienie kredytowanej nieruchomości z hipoteki.

Co więcej, jeżeli zdecydujesz się na skrócenie okresu kredytowania, możesz złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów prowizji czy ubezpieczenia za niewykorzystany okres. Szybciej będziesz mógł również zrezygnować z dodatkowych produktów, np. z rachunku osobistego czy karty kredytowej, jeżeli obecnie nie są one Ci potrzebne, lecz ich założenie było wymagane w momencie podpisania umowy kredytowej.

Warto dodać, że nadpłata kredytu ma również dość istotny aspekt psychologiczny. Niższa kwota pozostała do spłaty wpływa na zwiększenie komfortu psychicznego oraz zmniejsza stres związany z posiadaniem zadłużenia.

Jaka jest różnica między nadpłatą a wcześniejszą spłatą kredytu?

Należy zaznaczyć, iż nadpłata kredytu nie oznacza tego samego co wcześniejsza spłata. Zatem w czym tkwi różnica?

Otóż, nadpłata kredytu polega na wpłacaniu większej kwoty niż ta, która wynika z przyjętego harmonogramu. Z kolei wcześniejsza spłata polega na jednorazowym uregulowaniu całości zaległej kwoty przed terminem określonym w umowie.

Czy banki pobierają prowizję za nadpłatę kredytu?

Warto wiedzieć, iż zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 22 lipca 2017 roku instytucje finansowe mają prawo do:

  • pobrania prowizji wyłącznie w przypadku, gdy nadpłata nastąpi przed upływem 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy to kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu;
  • pobrania prowizji w trakcie trwania całego okresu obowiązywania tzw. sztywnego oprocentowania – dotyczy to kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu.

W przypadku zobowiązań oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej wysokość prowizji nie może przekraczać 3% spłacanej kwoty. Natomiast w przypadku kredytów z oprocentowaniem stałym zgodnie z ustawą wysokość prowizji nie może być wyższa niż koszty banku bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.

Spora część banków całkowicie zrezygnowała z pobierania prowizji za nadpłatę zobowiązania. By upewnić się, czy Twój kredytodawca przewiduje opłaty z tego tytułu, sprawdź zapisy w podpisanej umowie kredytowej.

Należy jednak dodać, iż powyższe przepisy nie mają zastosowania w przypadku kredytów hipotecznych, które zostały zawarte przed nowelizacją ustawy. Zatem jeżeli zaciągnąłeś kredyt przed 22 lipca 2017 roku, wszelkie ustalenia dotyczące nadpłaty zobowiązania zostały określone indywidualnie przez dany bank. Możesz je sprawdzić w zawartej umowie kredytowej.

Kiedy nadpłacać kredyt hipoteczny?

Zastanawiasz się, kiedy warto dokonać nadpłaty zobowiązania? To rozwiązanie będzie szczególnie opłacalne w sytuacji, gdy posiadasz nadwyżkę finansową. Jeżeli masz zapewnione środki na „czarną godzinę”, pozostałą wolną gotówkę w pierwszej kolejności zdecydowanie warto przeznaczyć na szybsze pozbycie się zobowiązania bądź zmniejszenie liczby rat, dzięki czemu znacznie odciążysz domowy budżet, a zaoszczędzone środki będziesz mógł przeznaczyć na dowolny cel.

Jeżeli pozwoli Ci na to Twoja sytuacja finansowa, warto dokonać nadpłaty również w przypadku, gdy planujesz pozyskanie kolejnego zobowiązania. Dzięki obniżeniu miesięcznych wydatków Twoja zdolność kredytowa może ulec znacznej poprawie, co zwiększy Twoje szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji.

Zdecydowanie warto również wykorzystać moment, kiedy stopy procentowe są na niższym poziomie. Wówczas nadpłata będzie wiązać się z mniejszym wydatkiem. Im niższe oprocentowanie kredytu, tym więcej gotówki będziesz mógł nadpłacić.

Kiedy lepiej wstrzymać się z nadpłatą zobowiązania?

Mimo wielu korzyści, z jakimi wiąże się nadpłata kredytu hipotecznego, warto mieć świadomość, iż są sytuacje, w których lepiej się z nią wstrzymać.

Pamiętaj, iż nadpłaty nie warto dokonywać za wszelką cenę, szczególnie wówczas, gdy nie posiadasz żadnych oszczędności. W przypadku pojawienia się nagłej potrzeby może się zdarzyć, iż nie będziesz posiadać wystarczających środków, co może poskutkować koniecznością zaciągnięcia kolejnego zobowiązania. By tego uniknąć, w pierwszej kolejności warto zadbać o tzw. poduszkę finansową, dzięki której będziesz w stanie pokryć niespodziewane wydatki.

Nadpłata kredytu zazwyczaj nie będzie opłacalna, jeżeli wiąże się z obowiązkiem uiszczenia prowizji. Jeżeli bank, który udzielił Ci finansowania, pobiera prowizję za nadpłatę kredytu w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy, warto przeczekać ten czas, by móc dokonać nadpłaty bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Jak dokonać nadpłaty kredytu?

Jeżeli zdecydowałeś się na nadpłatę kredytu hipotecznego, powinieneś wiedzieć, iż większość banków wymaga wcześniejszego poinformowania o tym zamiarze. Niezbędne może być złożenie odpowiedniej dyspozycji, określającej wysokość nadpłaty oraz wybrany wariant – zmniejszenie wysokości raty lub skrócenie okresu kredytowania.

Wniosek o nadpłatę zwykle można znaleźć na stronie internetowej danego banku bądź otrzymać bezpośrednio w oddziale.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Podsumowując, nadpłata kredytu hipotecznego jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla każdego kredytobiorcy. Jeżeli tylko posiadasz odpowiednią ilość środków, które są w stanie zapewnić Ci bezpieczeństwo finansowe, a dodatkowo Twój bank nie pobiera prowizji z tytułu nadpłaty, zdecydowanie warto spłacić większą część zobowiązania. Każda nadpłata zmniejsza saldo zadłużenia, dzięki czemu będziesz mógł zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy