Nadpłata kredytu hipotecznego – czy to się opłaca?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

52 publikacje 55 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


2 komentarze
Nadpłata kredytu hipotecznego – czy to się opłaca?
Spis treści

Na czym polega nadpłata kredytu hipotecznego?

Podpisując umowę kredytową, zobowiązujesz się do regulowania rat składających się z kapitału i odsetek zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. Warto jednak wiedzieć, iż według zapisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 22 lipca 2017 roku, masz także prawo do nadpłacania kredytu. Na czym to dokładnie polega?

Otóż, nadpłata kredytu hipotecznego to częściowa wcześniejsza spłata zobowiązania - polega ona na uiszczaniu większych kwot niż te, które widnieją w harmonogramie spłat kredytu. To od Ciebie zależy, ile dodatkowej gotówki zechcesz nadpłacić. Co więcej, nadpłata kredytu może być jednorazowa lub cykliczna.

Nadpłacając kredyt, zmniejszasz jego koszt - nadpłata obniża kapitał stanowiący podstawę naliczania odsetek, dzięki czemu zmniejszają się także same odsetki. Przykładowo, jeżeli Twoja kwota do spłaty wynosi 400 000 zł i dokonasz nadpłaty w wysokości 50 000 zł, to podstawa naliczania odsetek obniży się do 350 000 zł.

Jaka jest różnica między nadpłatą a wcześniejszą spłatą kredytu?

Należy zaznaczyć, że nadpłata kredytu nie oznacza tego samego co wcześniejsza spłata. Zatem w czym tkwi różnica?

Nadpłata kredytu polega na wpłacaniu większej kwoty niż ta, która wynika z przyjętego harmonogramu. Z kolei wcześniejsza spłata polega na jednorazowym uregulowaniu całej kwoty do spłaty przed terminem określonym w umowie.

Jakie są możliwości nadpłaty zobowiązania?

Decydując się na nadpłatę zobowiązania, możesz wybrać jedną z dwóch możliwości: obniżenie wysokości rat bądź skrócenie okresu kredytowania.

Obniżenie wysokości rat

Obniżenie wysokości rat wiąże się z zachowaniem tego samego okresu kredytowania, jednak ogromną korzyścią będzie zmniejszenie kosztu comiesięcznego zobowiązania.

Ten wariant nadpłaty może być dla Ciebie odpowiedni, jeżeli posiadasz nadprogramową gotówkę, którą chcesz nadpłacić kredyt, lecz w przyszłości spodziewasz się większych wydatków bądź gdy obecna wysokość raty jest dla Ciebie dość uciążliwa.

Skrócenie okresu kredytowania

Drugie rozwiązanie polega z kolei na zachowaniu tej samej wysokości raty, dzięki czemu skróceniu ulegnie okres kredytowania. Pozwoli to na szybsze pozbycie się ciążącego zadłużenia.

Na skrócenie okresu kredytowania warto zdecydować się wówczas, gdy chcesz nadpłacić większą ilość gotówki oraz gdy Twoja sytuacja finansowa pozwala na spłacanie rat w obecnej wysokości. Co prawda, ten wariant nadpłaty nie będzie bezpośrednio odczuwalny dla Twojego portfela, gdyż wysokość raty pozostanie na tym samym poziomie, jednak obniżenie wysokości kapitału pozostałego do spłaty wpłynie na zmniejszenie wysokości odsetek.

Wariant nadpłaty skutkujący skróceniem okresu kredytowania zwykle wiąże się z obowiązkiem podpisania aneksu do umowy. Przed podjęciem decyzji warto zorientować się, jaki jest jego koszt, gdyż nie w każdym banku będzie on bezpłatny.

Prowizja za nadpłatę kredytu

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 22 lipca 2017 roku instytucje finansowe mają prawo do:

  • pobrania prowizji wyłącznie w przypadku, gdy nadpłata nastąpi przed upływem 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy to kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu;

  • pobrania prowizji w trakcie trwania całego okresu obowiązywania tzw. sztywnego oprocentowania – dotyczy to kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu.

W przypadku zobowiązań oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej wysokość prowizji nie może przekraczać 3% spłacanej kwoty oraz wysokości odsetek, które byłyby naliczone w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Natomiast w przypadku kredytów z oprocentowaniem stałym zgodnie z ustawą wysokość prowizji nie może być wyższa niż koszty banku bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.

Spora część banków całkowicie zrezygnowała z pobierania prowizji za nadpłatę zobowiązania. By upewnić się, czy Twój kredytodawca przewiduje opłaty z tego tytułu, sprawdź zapisy w podpisanej umowie kredytowej.

Należy jednak dodać, iż powyższe przepisy nie mają zastosowania w przypadku kredytów hipotecznych, które zostały zawarte przed nowelizacją ustawy. Zatem jeżeli zaciągnąłeś kredyt przed 22 lipca 2017 roku, wszelkie ustalenia dotyczące nadpłaty zobowiązania zostały określone indywidualnie przez dany bank. Możesz je sprawdzić w zawartej umowie kredytowej lub w Taryfie opłat i prowizji.

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?

Na nadpłatę kredytu hipotecznego możesz zdecydować się w dowolnym momencie trwania umowy. W zależności od Twoich możliwości oraz preferencji nadpłata może być dokonana jednorazowo lub formie regularnych wpłat. Każda nadpłata skutkuje obniżeniem kapitału, co przekłada się na realne oszczędności.

Kiedy nadpłacać kredyt hipoteczny?

Zastanawiasz się, kiedy warto dokonać nadpłaty zobowiązania? To rozwiązanie będzie dobrym pomysłem w sytuacji, gdy posiadasz nadwyżkę finansową. Jeżeli masz zapewnione środki na „czarną godzinę”, pozostałą wolną gotówkę w pierwszej kolejności zdecydowanie warto przeznaczyć na szybsze pozbycie się zobowiązania bądź zmniejszenie liczby rat, dzięki czemu znacznie odciążysz domowy budżet, a zaoszczędzone środki będziesz mógł przeznaczyć na dowolny cel.

Jeżeli pozwoli Ci na to Twoja sytuacja finansowa, warto dokonać nadpłaty również w przypadku, gdy planujesz pozyskanie kolejnego zobowiązania. Dzięki obniżeniu miesięcznych wydatków Twoja zdolność kredytowa może ulec znacznej poprawie, co zwiększy Twoje szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji.

Zdecydowanie warto również wykorzystać moment, kiedy stopy procentowe są na niższym poziomie. Wówczas nadpłata będzie wiązać się z mniejszym wydatkiem. Im niższe oprocentowanie kredytu, tym więcej gotówki będziesz w stanie nadpłacić.

Kiedy lepiej wstrzymać się z nadpłatą zobowiązania?

Mimo wielu korzyści, z jakimi wiąże się nadpłata kredytu hipotecznego, warto mieć świadomość, iż są sytuacje, w których lepiej się z nią wstrzymać.

Nadpłaty nie warto dokonywać za wszelką cenę, szczególnie wówczas, gdy nie posiadasz żadnych oszczędności. W przypadku pojawienia się nagłej potrzeby może się zdarzyć, iż nie będziesz posiadać wystarczających środków, co może poskutkować koniecznością zaciągnięcia kolejnego zobowiązania. By tego uniknąć, w pierwszej kolejności warto zadbać o tzw. poduszkę finansową, dzięki której będziesz w stanie pokryć niespodziewane wydatki.

Z nadpłatą kredytu hipotecznego warto wstrzymać się także, jeżeli posiadasz inne zobowiązania, które mają wyższe oprocentowanie. W takim przypadku bardziej opłacalne będzie rozpoczęcie nadpłat od najdroższego kredytu.

Pamiętaj, że nadpłata kredytu może być mniej opłacalna, jeżeli wiąże się z obowiązkiem uiszczenia prowizji. Jeśli bank, który udzielił Ci finansowania, pobiera prowizję za nadpłatę kredytu w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy, przemyśl czy nie warto przeczekać tego czasu, by móc dokonać nadpłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak dokonać nadpłaty kredytu?

Jeżeli zdecydujesz się na nadpłatę kredytu hipotecznego, powinieneś wiedzieć, iż większość banków wymaga wcześniejszego poinformowania o tym zamiarze. Zwykle niezbędne jest złożenie odpowiedniej dyspozycji, określającej wysokość nadpłaty oraz wybrany wariant – zmniejszenie wysokości raty lub skrócenie okresu kredytowania.

W zależności od banku dyspozycję nadpłaty można złożyć w aplikacji mobilnej, bankowości elektronicznej, poprzez infolinię lub bezpośrednio w oddziale.

Ile możesz zaoszczędzić na nadpłacie kredytu hipotecznego?

Sprawdźmy, jak ile w praktyce można zaoszczędzić na nadpłacie kredytu hipotecznego. Nasz przykładowy kredytobiorca chciałby porównać oszczędności wynikające z nadpłaty kredytu w wysokości 10 000, 40 000 zł lub 70 000 zł. Aktualna kwota do spłaty wynosi 350 000 zł, oprocentowanie 8%, prowizja 0%, bieżąca rata wynosi 1845,56 zł, a liczba rat do spłaty na dzień dzisiejszy – 243 (ostatnia rata 10.05.2044 r.) Oto, jak prezentują się oszczędności w przypadku obu wariantów nadpłaty - obniżenia raty i skrócenia okresu kredytowania:

Obniżenie wysokości raty

Kwota nadpłaty  

10 000 zł 

40 000 zł 

70 000 zł 

Wysokość raty przed nadpłatą 

1 845,56 zł 

1 845,56 zł 

1 845,56 zł 

Wysokość raty po nadpłacie 

1 792,83 zł 

1 634,64 zł 

1 476,45 zł 

Rata niższa o 

52,73 zł 

210,92 zł 

369,11 zł 

Oszczędność na całym kredycie 

2 813,39 zł 

11 253,56 zł 

19 693,73 zł 

Źródło kalkulacji: https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/
Skrócenie okresu kredytowania

Kwota nadpłaty

10 000 zł

40 000 zł

70 000 zł

Liczba rat przed nadpłatą

243

243

243

Liczba rat po nadpłacie

234

207

183

Skrócenie okresu kredytowania o

9 miesięcy

3 lata

5 lat

Oszczędność na całym kredycie

6 609,04 zł

25 263,79 zł

40 305,27 zł

Źródło kalkulacji: https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/

Jak widać, nadpłata skutkująca skróceniem okresu kredytowania umożliwia uzyskanie większych oszczędności - odsetki będą wówczas naliczane przez krótszy czas. Wybór wariantu nadpłaty zależy jednak od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Skrócenie okresu kredytowania sprawdzi się w przypadku, gdy nie masz problemu z utrzymaniem płynności finansowej. Jeżeli natomiast nie jesteś pewien swojej przyszłości zawodowej lub gdy zależy czy Ci na zmniejszeniu miesięcznych kosztów lepszym rozwiązaniem może okazać się zachowanie tego samego okresu spłaty i obniżenie wysokości rat – zyskasz wówczas większy komfort finansowy.

Korzyści z nadpłaty kredytu hipotecznego

Dokonując nadpłaty kredytu hipotecznego możesz zaoszczędzić sporą kwotę, która zostałaby przeznaczona na spłatę odsetek. Każda nadpłata zmniejsza bowiem pozostały do spłaty kapitał, na podstawie którego naliczane są odsetki.

Jeżeli tylko posiadasz odpowiednie środki, które są w stanie zapewnić Ci bezpieczeństwo finansowe zdecydowanie dokonać nadpłaty kredytu. W zależności od wybranego wariantu nadpłata umożliwi Ci wcześniejsze uwolnienie się od długoterminowego zobowiązania i zwolnienie kredytowanej nieruchomości z hipoteki lub odciążenie domowego budżetu i uzyskanie wolnych środków na inne wydatki.

Oceń artykuł
5
(5 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos