Wróć

Pierwsza edycja promocji zakończyła się dnia 4 marca 2017 r. Aktualnie trwa druga edycja loterii Blikomania.

Loteria "Blikomania" - wygraj nawet 100 000 zł za transakcje BLIK-iem

5 komentarzy / opinii
Loteria "Blikomania" - wygraj nawet 100 000 zł za transakcje BLIK-iem
Czas trwania
Cel (zysk) Loteria w której do wygrania jest do 1000 zł każdego dnia. Nagroda główna wynosi 100 000 zł jednorazowo.
Po drodze Należy zarejestrować się w promocji i wykonywać jakiekolwiek transakcje BLIK-iem (płatności, wypłaty, przelewy).
Ruszyła loteria "Blikomania" mająca na celu promowanie płatności mobilnych BLIK. Łączna pula nagród w konkursie wynosi blisko 400 tysięcy złotych. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy najpóźniej do 4 marca 2017 r. zarejestrować się na stronie organizatora i przeprowadzić co najmniej jedną transakcję BLIK-iem. Na zwycięzców czekają nagrody - każdego dnia można wygrać do 1000 zł, a 6 marca 2017 r. wylosowana zostanie nagroda główna: 100 000 zł.

Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Blikomania” jest Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji sprawuje trzyosobowa komisja, w skład której wchodzi m.in.osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.

W trakcie trwania loterii uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród, z tym zastrzeżeniem, że raz nagrodzona transakcja nie jest uwzględniania w kolejnych losowaniach. Pierwsze typowanie zwycięzców odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 r., zaś ostatnie - 6 marca 2017 r.

Wygraj 100, 1000, 10 000 a nawet 100 000 zł

Dla laureatów organizator przewidział następujące nagrody:

 • 1 nagrodę główną w wysokości 100 000 zł wraz z nagrodą dodatkową 11 111 zł przeznaczoną na opłacenie należnego podatku od wygranej – losowaną w ostatnim dniu trwania loterii, czyli 6 marca 2017 r.);
 • 9 nagród o wartości 11 111 zł każda (w tym 10 000 zł przeznaczone na nagrodę oraz 1 111 zł na należny podatek) – te nagrody losowane są 3 razy w każdym z kolejnych trzech miesięcy;
 • 90 nagród pieniężnych o wartości 1000 zł każda (każdego dnia roboczego losowana jest jedna taka nagroda);
 • 900 nagród pieniężnych o wartości 100 zł każda (każdego dnia roboczego losowanych jest 10 takich nagród).

Organizator wyłania zwycięzców codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel (zaległe losowania za dni wolne odbywają się w pierwszym dniu roboczym). Każde kolejne losowanie obejmuje płatności BLIK dokonane w określonym przedziale czasowym (zakres dat branych pod uwagę w określonym losowaniu znajdziesz w Kalendarzu stanowiącym załącznik do regulaminu).

W pierwszej kolejności losowane są nagrody o wartości 100 zł, a następnie nagrody o wartości 1 000 zł. Jeżeli w danym dniu - zgodnie z kalendarzem losowań – typowane są także nagrody o wyższej wartości, wówczas kolejne losowanie dotyczy nagrody o wartości 10 000 zł. Nagroda główna jest losowana tylko raz – 6 marca 2017 r. - i i uwzględnia transakcje BLIK przeprowadzone w okresie od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia 4 marca 2017 r.

Kto może wziąć udział w loterii?

Uczestnikami loterii mogą być zarówno osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoby małoletnie, które ukończyły lat 13 (za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego), zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem uprawniającym do udziału w akcji jest posiadanie co najmniej jednej aplikacji mobilnej wydanej przez banki będące uczestnikiem Systemu BLIK. Tak więc z loterii mogą skorzystać wyłącznie klienci następujących instytucji finansowych:

 • Alior Banku S.A.,
 • T-Mobile Usługi Bankowe,
 • Banku Millennium S.A.,
 • BZ WBK S.A.,
 • Getin Noble Banku S.A,
 • ING Banku Śląskiego S.A.,
 • mBanku S.A.,
 • Orange Finanse,
 • PKO Banku Polskiego S.A.

Powtórzmy: tylko klienci wyżej wymienionych banków mogą wypełnić zgłoszenie na stronie organizatora. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu jest przydzielany unikalny numer identyfikacyjny (ID) – który następnie bierze udział w losowaniu.

Ważne! W ramach jednego zgłoszenia Uczestnik może wskazać tylko jedną aplikację mobilną z funkcjonalnością BLIK konkretnego banku. Jeżeli jednak posiada konta w kilku różnych instytucjach finansowych i w każdej z nich korzysta za aplikacji mobilnej i BLIK-a, może przesłać większą liczbę zgłoszeń, a tym samym zwiększyć swoją szansę na wygraną. Dla przykładu: jeżeli posiadasz rachunek w mBanku i Banku Millennium to możesz się zgłosić do promocji dwa razy: raz z aplikacją mBanku, a drugi z aplikacją Banku Millennium.

Warunki uczestnictwa w Blikomanii

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy:

 1. Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.blikomania.pl, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego;
  • wskazać aplikację mobilną wykorzystywaną do płatności BLIK (jedna aplikacja dla jednego zgłoszenia);
  • zapoznać się z treścią regulaminu;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych;
  • wyrazić zgodę na ujawnienie przez bank organizatorowi loterii informacji o charakterze tajemnicy bankowej (czyli dacie i liczbie płatności BLIK). Ważne! Osoba, która w trakcie loterii wycofa swoje zgody, zostanie wykluczona z dalszego udziału w losowaniu.
 2. Dokonać co najmniej jednej transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, czeku BLIK lub aliasu BLIK - pod uwagę będą brane wyłącznie operacje wykonane w punktach usługowych i sklepach stacjonarnych, płatności w sklepach internetowych, wypłaty gotówkowe z bankomatów oraz natychmiastowe przelewy BLIK bezpośrednio na numer telefonu innego użytkownika BLIK-a.

Losowanie nagród i weryfikacja uczestników

W trakcie pojedynczego losowania jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę danego typu (tak więc np. nie może w tym samym dniu zdobyć dwóch nagród w wysokości 100 zł). Może jednak, o ile dopisze mu szczęście, najpierw wygrać 100, a następnie 1000 zł – pod warunkiem, że w danym przedziale czasowym przeprowadził minimum dwie transakcje BLIK-iem.

Co więcej, jednorazowa wygrana nie wyklucza laureata z dalszego uczestnictwa w loterii – może on otrzymać dowolną liczbę nagród, pod warunkiem, że w kolejnych dniach również będzie korzystał z tej formy płatności.

Transakcje BLIK są automatycznie rejestrowane w systemach bankowych w godzinach od 00:00”00 do 23:59”59 każdego dnia kalendarzowego trwania loterii. Dzięki temu organizator może zweryfikować, czy nagroda nam się faktycznie należy, prosząc bank o potwierdzenie tych operacji.

Przekazanie nagrody

Po otrzymaniu potwierdzenia z banku, organizator w ciągu 2 kolejnych dni powiadomi e-mailem laureatów o wygranej i poprosi o numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana nagroda. Zwycięzca loterii powinien przesłać numer swojego konta w terminie 2 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Nagroda zostanie przekazana przelewem na wskazane przez laureata konto w terminie do dnia 21 marca 2017 r.

Bonusy nie przekraczające kwoty 760 zł są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku nagrody głównej i 9 nagród II stopnia organizator doliczy do wartości nagrody dodatkowy bonus przeznaczony na opłacenie należnego podatku od wygranej i przekaże go do właściwego urzędu skarbowego. Pozostałe osoby (które wygrały ponad 760 zł) są zobligowane do samodzielnego opłacenia podatku.

Harmonogram losowań został podany w załączniku do regulaminu. Regulamin loterii znajdziesz tutaj.

Komentarz redakcji

W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp akcji promujących płatność BLIK-iem. Osoby chętnie korzystające z tej formy płatności mogą wziąć udział np. w promocji na Allegro (w której za dokonanie zapłaty BLIK-iem w łatwy sposób można otrzymać dwudziestozłotowy bonus na kolejne zakupy).

Także warunki samej loterii „Blikomania” nie są zbyt skomplikowane – wystarczy zarejestrować się na stronie akcji i wykonywać transakcje BLIK-iem. Kto wie, może właśnie Tobie dopisze szczęście i wygrasz którąś z przygotowanych przez organizatora nagród, wynoszących od 100 do 100 000 zł? A jeżeli nie to i tak nic straconego, transakcje mobilne wkraczają na polski rynek bankowy, prawdopodobnie zostaną tu na dłużej i warto być z nimi obeznanym.

Krystian

Autor tekstu o promocji

Komentarze i pytania

(5)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
U
uczestnik
Gość

Czy np. 15-krotne wykonanie transakcji blikiem jednego dnia zwiększa szansę na wygraną czy brany pod uwagę w losowaniu jest uczestnik a nie ilość transakcji?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@uczestnik

W Blikomanii losowane jest ID Uczestnika, a następnie organizator sprawdza, czy wykonał on przynajmniej jedną transakcję BLIKiem. Tak więc tu liczy się uczestnik + 1 płatność Blikiem.
Są jednak dni, kiedy odbywają się nawet trzy losowania (100 + 1000 + 10 000 zł). Za każdym razem - teoretycznie - może zostać wylosowany ten sam uczestnik, jednak w tym przypadku musi mieć na koncie trzy różne transakcje (bo raz nagrodzona transakcja nie jest uwzględniania w kolejnych losowaniach). Czyli trzy transakcje zwiększają szanse na trzy wygrane, ale np. 15 - już nie.

Odpowiedz

P
Patrz na regulamin
Gość

Regulamin loterii jest zaprojektowany pod organizatora. Przeczytajcie dokładnie regulamin:
1) Żeby mieć szansę na wygraną, codziennie trzeba wykonać conajmniej jedną transakcję Blikiem.
2) Jeżeli już zostanie się Zwycięzcą, to regulamin przewiduje tylko dwa dni na przekazanie numeru rachunku w celu odebrania nagrody. Jeżeli się spóźnisz, nagroda przepada.
3) Jeżeli zostaniesz Zwycięzcą, ale w poprzednim dniu nie wykonałeś transakcji Blikiem, nie otrzymujesz nagrody. Nagroda przechodzi do uczestnika Rezerwowego. Jeżeli uczestnik Rezerwowy również nie wykonał transakcji Blikiem w poprzednim dniu, to nagroda zostaje u organizatora i przepada. Nie ma już więcej losowań, dopóki ktoś wygra. Co się z tą kwotą dalej dzieje to pytanie do organizatora (premie?).
4) Na stronie nie ma informacji o osobach (lub chociażby o numerach ID), które wygrały i odebrały nagrodę.
5) Na stronie nie ma także informacji o numerach ID które zostały wylosowane (więc nie można ocenić ile osób faktycznie wygrywa spośród wylosowanych)
6) Strona internetowa daje pole do nadużyć o których nie będę tutaj pisać.

Mówiąc krótko: będzie losowanie 100 000tys. i jeśli zarówno Zwycięzca, jak i uczestnik Rezerwowy nie wykonali transakcji Blikiem wcześniejszego dnia, to kwota zostaje w kieszeni organizatora. Jeśli wykonali, ale w terminie do 2 dni nie prześlą numeru rachunku to kwota też przepada i zostaje organizatora. Nie ma już więcej losowań, dopóki ktoś wygra. Bardzo sprytnie zaprojektowanie.

Odpowiedz

D
Daniel M.
Gość

Czy jest gdzieś dostępna lista punktów, gdzie można płacić BLIK?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Daniel M.

Listę punktów można znaleźć na tej stronie: http://www.blikmobile.pl/gdzie-zapłacę-blikiem/

Odpowiedz