Wróć

150 zł za regularne inwestowanie z mBankiem

150 zł za regularne inwestowanie z mBankiem
Czas trwania
Cel (zysk) 150 zł w formie przelewu.
Uczestnik Klient indywidualny mBanku posiadający usługę Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI) i powiązany z nią rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR).
Po drodze Regularne inwestowanie.
mBank zachęca do regularnego inwestowania nie tylko argumentem, że w ten sposób można zgromadzić większy kapitał, niż tylko odkładając pieniądze na rachunku, ale i premią do 150 zł. Wysokość bonusu zależy od tego, w jaki sposób rozpoczniesz pomnażanie środków.

Promocja "Regularne inwestowanie"

Organizatorem akcji jest mBank.

Do kiedy możesz skorzystać?

Promocja trwa do 7 lutego 2024 r. Możliwe, że zakończy się wcześniej, gdyż bank ograniczył maksymalną liczbę wniosków do 300 tys. Gdy limit będzie bliski wyczerpania, bank poinformuje o tym na stronie internetowej promocji.

Co możesz zyskać?

Do zdobycia jest maksymalnie 150 zł premii gotówkowej. Bonus za regularne inwestowanie wynosi 100 zł. Tyle samo możesz otrzymać za założenie celu inwestycyjnego, ale jeśli zrobisz to w aplikacji mobilnej, zyskasz dodatkowe 50 zł.

Czy możesz skorzystać?

W akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne będące klientami indywidualnymi mBanku, które posiadają w nim usługę Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI) i powiązany z nią rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR).

Co musisz zrobić?

Droga po 150 zł premii w mBanku

 • Krok 1. Do 7 lutego 2024 r. złóż wniosek o zakup funduszy lub o założenie celu inwestycyjnego

  Do 7 lutego 2024 r. zaloguj się do bankowości internetowej mBanku i w usłudze Supermarket Funduszy Inwestycyjnych złóż wniosek o zakup funduszy lub o założenie celu inwestycyjnego.

  Cel inwestycyjny możesz też założyć w aplikacji mobilnej mBanku. Wybierając tę opcję, masz szansę na dodatkową premię w wysokości 50 zł.

  mBank przygotował zestaw informacji, które z pewnością przydadzą się początkującym inwestorom. Przedstawia w nim podpowiedzi dotyczące inwestowania i związane z tym opłaty.

 • Krok 2. Wypełnij ankietę inwestycyjną MIFID

  Wypełnij ankietę inwestycyjną MIFID, by dowiedzieć się, jakie produkty inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie.

  Na podstawie ankiety MIFID może okazać się, że fundusz, który wybrałeś, jest:

  • niewystarczająco zgodny z Twoim profilem inwestycyjnym. Wówczas otrzymasz ostrzeżenie o tym fakcie we wniosku promocyjnym. Możesz je zignorować i inwestować w wybrany produkt;
  • sprzeczny z Twoim profilem inwestycyjnym. W tej sytuacji zostaniesz o tym poinformowany i będziesz musiał wybrać zakup jednostek innego funduszu z listy dostępnej w załączniku nr 1 do regulaminu promocji;
  • zgodny z Twoim profilem inwestycyjnym – wówczas nie otrzymasz żadnego ostrzeżenia, możesz złożyć wniosek.
 • Krok 3. Rozpocznij regularne inwestowanie

  Także do 7 lutego 2024 r.:

  • wybierz fundusz (jeśli zdecydujesz się na taką formę inwestowania), w który będziesz inwestować spośród tych wymienionych w załączniku do regulaminu;
  • zaznacz, że chcesz wziąć udział w promocji;
  • ustal pierwszą wpłatę na przynajmniej 2000 zł (gdy będziesz kupował jednostki uczestnictwa) lub 100 zł (jeśli zdecydujesz się na cel inwestycyjny) i regularne dopłaty w kwocie min. 200 zł (w przypadku jednostek funduszy) lub 100 zł miesięcznie (wybierając cel inwestycyjny).

  Uwaga: Saldo uczestnika promocji w ramach usługi SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego nie może być mniejsze niż na dzień rozpoczęcia promocji, tj. 7 listopada 2023 r. Gdyby tak było i wynikało to jedynie ze zmiany wycen posiadanych przez Ciebie w ramach SFI funduszy, to mBank uzna, że ten warunek jest spełniony i wypłaci premię. Nie otrzymasz jej, jeśli niższe saldo będzie wynikało z odkupienia przez Ciebie jednostek/tytułów uczestnictwa.

  Bank zastrzegł, że sprawdzi wartość zgromadzonych środków oraz to, czy nie złożyłeś zlecenia odkupienia jednostek/tytułów uczestnictwa.

  Dla uniknięcia niejasności, wyjaśnijmy dokładnie pojęcia, jakimi posługuje się bank:

  • zlecenie nabycia – dyspozycja jednorazowego nabycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy w ramach SFI;
  • zlecenie stałe (zwane także regularnym inwestowaniem) – dyspozycja cyklicznego wykonywania zleceń zakupu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu, która jest realizowana do czasu odwołania jej przez klienta.
 • Krok 4. Zabezpiecz środki na realizację zlecenia regularnego inwestowania

  W kolejnych 6 miesiącach zapewnij środki na realizację zlecenia regularnego inwestowania.

  Do czasu przekazania szóstego zlecenia nabycia w ramach złożonego zlecenia regularnego inwestowania nie możesz dokonać odkupienia lub konwersji jednostek/tytułów funduszy nabytych w ramach promocji.

 • Premia. Odbierz należną Ci premię

  Nagrodę zależną od metody rozpoczęcia inwestycji otrzymasz do końca miesiąca następującego po tym, w którym zostanie zrealizowane ostatnie z 6 wymaganych zleceń nabycia jednostek funduszy inwestycyjnych lub zleceń stałych w ramach celu inwestycyjnego.

  Pieniądze zostaną przelane na ROR powiązany z SFI.

  Zdobyta w tej promocji premia nie podlega opodatkowaniu.

Mission complete!

Może brzmi to nieco skomplikowanie, więc posłużmy się przykładem. Jeżeli przystąpisz do promocji 10 listopada 2023 roku i wybierzesz na datę zlecenia stałego 11. dzień miesiąca, to abyś otrzymał premię, musi być zrealizowana dyspozycja kupna z 10 listopada oraz 6 transakcji w ramach zlecenia stałego (regularnego inwestowania). W tym przypadku pierwsze z nich będzie wykonane 11 listopada 2023 r. a ostatnie 12 kwietnia 2024 r.; premię otrzymasz do końca maja 2024 r.

Między 10 listopada 2023 r. a 12 kwietnia 2024 r. nie możesz złożyć zlecenia odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa funduszy nabytych w ramach promocji. W dniu przystępowania do akcji, czyli 10 listopada 2023 r., Twoje saldo w ramach usługi SFI nie może być mniejsze niż w dniu rozpoczęcia promocji, tj. 7 listopada 2023 r.

Inwestowanie za pośrednictwem usługi SFI wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Musisz liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Konto, którego dotyczy promocja

Rachunek maklerski

Biuro Maklerskie mBank
Konto
50 zł / pół roku
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

50 zł / pół roku


możesz obniżyć opłatę do 25 zł za każde półrocze, jeśli wskażesz swój adres e-mail i wyrazisz zgodę na komunikację elektroniczną

Akcje z GPW
0,39%, min. 5 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
9 zł
Rynki zagraniczne
USA, DE, UK
Brak wymogu posiadania rachunku osobistego w mBanku, duży wybór ETF-ów (ponad 400).
 • Szczegóły oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  50 zł / pół roku

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  możesz obniżyć opłatę do 25 zł za każde półrocze, jeśli wskażesz swój adres e-mail i wyrazisz zgodę na komunikację elektroniczną

 • Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

  0 zł

 • Przelew internetowy do innego banku

  5 zł

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych
  • 0 zł (dla portfela o wartości do 500 tys. zł)
  • 0,00066% (akcje). Opłata kwartalna od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień kwartału pobierana, jeśli wartość papierów wartościowych przekracza 500 tys. zł
 • Akcje

  0,39%, min. 5 zł

 • Fundusze ETF

  0,39%, min. 5 zł

 • Obligacje

  0,19%, min. 5 zł

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  9 zł

 • Kontrakty terminowe na waluty

  0,38 zł

 • Kontrakty terminowe na akcje

  2,90 zł

 • Obrót opcjami

  2%, min. 2 zł, maks. 9 zł

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych
  • 0 zł (do 500 tys. zł)
  • 0,15% wartości portfela (powyżej 500 tys. zł)
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,29%, min. 4 EUR lub 14 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,29%, min. 4 GBP lub 14 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0,29%, min. 1,25 USD lub 5 PLN - stawka promocyjna, obowiązująca do 8.12.2023 r.
  • 0,29%, min. 4 USD lub 14 PLN
 • Formularz W-8BEN

  TAK (w BM mBanku nawet nie trzeba wypełniać formularza - podatek od dywidend spółek z USA jest automatycznie obniżony z 30 do 15%)

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

 • 5 najlepszych ofert

  108,24 zł

 • Pełny zestaw ofert

  214,02 zł

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  TAK

 • OTP (odroczony termin płatności)

  TAK

 • Kredyt maklerski

  TAK

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  TAK

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji