DEGIRO – Opłaty, Recenzja, Opinie

Komentarze i opinie(4)
Dlaczego możesz nam zaufać?
🧐
Dlaczego możesz nam zaufać?

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

 • DEGIRO
 • Konto
  0 zł
 • Akcje z GPW
  1 zł

 • Kontrakty na WIG20
  niedostępne
 • Rynki zagraniczne
  USA, DE, UK + 21 innych
 • Akcje z USA
  1 USD
Rachunek maklerski DEGIRO ma kilka istotnych mankamentów, ale zarazem oferuje wszystko to, co dla wielu inwestorów jest najważniejsze – niskie koszty handlu i bogatą ofertę instrumentów z kilkudziesięciu giełd. Choć nie dla każdego będzie dobrym wyborem, to jednak zdecydowanie warto przynajmniej przyjrzeć się szczegółom jego oferty.
Przejdź do pełnej recenzji
Opracowane przez:
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

94 publikacje 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.

Ogólna ocena
(4)
Atrakcyjność opłat
(4.5)
Bogactwo oferty
(3.5)
Funkcjonalność
(4)
Bezpieczeństwo
(5)

Zalety

 • bezwarunkowo bezpłatne prowadzenie rachunku
 • bardzo niskie koszty handlu
 • bogaty wybór instrumentów i giełd zagranicznych
 • szeroka oferta darmowych ETF-ów z wielu giełd europejskich

Wady

 • wąska oferta instrumentów z polskiej giełdy
 • brak deklaracji PIT-8C
 • brak zaawansowanych narzędzi analizy technicznej
 • dodatkowe niestandardowe opłaty, które mogą nieco utrudnić ocenę opłacalności korzystania z usług brokera
Załóż konto w 10 minut
Szczegóły oferty

Dom maklerski DEGIRO określa siebie mianem prawdziwego hurtownika dla inwestorów. W ten sposób sugeruje klientom, że otrzymają u niego dostęp do bogatej oferty instrumentów i jednocześnie bardzo niskich prowizji transakcyjnych. Ale czy faktycznie tak jest? Co konkretnie i na jakich warunkach oferuje rachunek inwestycyjny DEGIRO?

Spis treści

Oto opis oferty międzynarodowego domu maklerskiego DEGIRO, który pozwoli zorientować się, co ma on do zaoferowania inwestorom.

Konto inwestycyjne DEGIRO i jego główne cechy

Holenderski dom maklerski DEGIRO można nazywać również brokerem, przy czym nie ma on nic wspólnego z brokerami forex i CFD. W odróżnieniu od nich oferuje przede wszystkim walory z giełd papierów wartościowych, a nie instrumenty pozwalające zarabiać na surowcach, walutach czy kryptowalutach. Z tego względu w rozmaitych rankingach i analizach DEGIRO zwykle jest traktowane jako dom maklerski, a jego konto inwestycyjne jako rachunek maklerski.

Najważniejsze cechy DEGIRO i jego oferty to:

 • kilka wariantów konta,
 • możliwość inwestowania w instrumenty z 30 krajów notowane na ponad 50 giełdach,
 • dostęp do akcji, obligacji, ETF-ów, kontraktów terminowych, opcji i warrantów,
 • handel akcjami największych spółek z GPW,
 • możliwość gry na spadki poprzez krótką sprzedaż papierów wartościowych,
 • dostępność formularza W8-BEN,
 • aplikacja DEGIRO w App Store i Google Play.

Niniejszy opis odnosi się do konta DEGIRO w wersji Active, ale będzie pomocny niezależnie od tego, którym wariantem rachunku zainteresowany jest klient. Jest tak choćby dlatego, że wszystkie konta brokera przewidują jednakową wysokość opłat i prowizji, natomiast różnice pojawiają się jedynie w zakresie funkcjonalności rachunków i instrumentów dostępnych za ich pośrednictwem.

Konto w DEGIRO – opłaty i prowizje

Tak przedstawiają się najważniejsze elementy konta inwestycyjnego DEGIRO.

Konto
0 zł
Akcje z GPW
1 zł
Akcje 1 zł

Prowizja wynosi zawsze 1 zł, ale do każdej transakcji doliczana jest dodatkowa opłata stron trzecich w wysokości 10 zł. W przypadku giełd zagranicznych opłata manipulacyjna wynosi 1 euro. 

Kontrakty na WIG20
niedostępne
Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 21 innych
Akcje z USA
1 USD
Konto i opłaty z nim związane
Polecany dla
 • inwestora na rynkach zagranicznych
 • inwestora średnioterminowego
 • inwestora długoterminowego
Zakładanie konta przez Internet

TAK

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł

Inwestowanie na GPW
Przechowywanie polskich papierów wartościowych

0 zł 

Akcje

1 zł

prowizja wynosi zawsze 1 zł, ale do każdej transakcji doliczana jest dodatkowa opłata stron trzecich w wysokości 10 zł

Fundusze ETF

niedostępne

Obligacje

niedostępne

Kontrakty terminowe na WIG20 i inne indeksy

niedostępne

Kontrakty terminowe na waluty

niedostępne

Kontrakty terminowe na akcje

niedostępne

Obrót opcjami

niedostępny

Inwestowanie na rynkach zagranicznych
Rynki zagraniczne

USA, DE, UK + 21 innych

Dostępne kategorie instrumentów

akcje, ETF-y, ETN-y, ECN-y, obligacje, warranty, opcje i kontrakty terminowe na rozmaite aktywa (m.in. indeksy, waluty, surowce)

Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

0 zł

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

0 zł

Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

3,9 EUR

Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

3,9 EUR

Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

1 USD

Formularz W-8BEN

TAK

Dostęp do notowań online
1 najlepsza oferta
 • 5 EUR miesięcznie za dostęp do notowań na GPW
 • od 0 do 10 EUR w przypadku innych giełd

dodatkowo występuje opłata roczna 2,5 EUR za połączenie z dana giełdą

Inne ważne elementy oferty
NewConnect

NIE

OTP (odroczony termin płatności)

NIE

Kredyt maklerski

TAK (rachunek Trader)

Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

NIE

Złóż wniosek

Warto zauważyć, że w DEGIRO pojawiają się zarówno standardowe koszty, jak i nietypowe rodzaje opłat i struktura kosztów, do których nie są przyzwyczajeni klienci polskich domów maklerskich.

Broker z Holandii nie pobiera opłaty za założenie czy prowadzenie konta, ale za to nalicza niewielką opłatę roczną za połączenie z daną giełdą zagraniczną; wyjątek stanowi polska GPW, do której dostęp jest darmowy. W DEGIRO występują także tzw. koszty stron trzecich, które mają stałą wielkość i są doliczane do prowizji transakcyjnej.

Jeśli chodzi o najważniejszą kategorię kosztów, czyli prowizje od handlu, to są one różne w zależności od rynku, przy czym na każdym z nich mają stałą wysokość, niezależną od wielkości transakcji. Dla przykładu, na giełdzie w USA i Kanadzie prowizji nie płaci się w ogóle, a jedyną opłatą są niewielkie koszty stron trzecich. Natomiast zakup lub sprzedaż akcji na GPW o wartości 1000, 5 000 czy 20 000 zł podlega jednakowej stawce prowizji i opłacie dodatkowej.

Wgląd do notowań na GPW w czasie rzeczywistym jest bezpłatny, ale w przypadku innych giełd zwykle wiąże się z niewielką miesięczną opłatą (jest ona naliczana za każdą giełdę z osobna).

Inwestowanie z DEGIRO i podatki – jak rozliczyć PIT?

Poza wspomnianymi kosztami trzeba liczyć się też z ewentualnym podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku handlu na DEGIRO zastosowanie znajdują te same przepisy podatkowe, co w przypadku korzystania z usług każdego innego domu maklerskiego. Holenderski broker nie wysyła jednak formularza PIT-8C, więc przychody i koszty należy podsumować samodzielnie na podstawie zestawienia zrealizowanych transakcji. Warto jednak dodać, że DEGIRO udostępnia specjalne raporty, które pomagają uporać się z tymi formalnościami.

Oferta inwestycyjna DEGIRO – ETF-y, akcje, obligacje i inne instrumenty

Broker daje możliwość inwestowania w instrumenty finansowe notowane na ponad 50 rynkach z 30 krajów – w DEGIRO są giełdy z Europy, ale również Ameryki Północnej czy Azji i Australii. Udostępnia przy tym wszystkie najważniejsze rodzaje instrumentów: akcje, obligacje, ETF-y, ETN-y, ECN-y, kontrakty terminowe (w ofercie nie ma kontraktów CFD), opcje czy warranty. To, w które kategorie produktów można inwestować, zależy m.in. od giełdy papierów wartościowych. Jeśli chodzi o polską GPW, do wyboru jest większość akcji notowanych na głównym rynku.

Pełną listę giełd i instrumentów oferowanych przez DEGIRO można znaleźć na stronie brokera. Informacja o obecności określonej kategorii produktów nie oznacza jednak, że możliwy jest handel wszystkimi aktywami z danego rynku. Dlatego klienci, którym zależy na jakichś mniej popularnych instrumentach, powinni skontaktować się z brokerem np. mailowo i zapytać o ich dostępność.

Warto odnotować, że pełne zestawienie niektórych kategorii aktywów broker udostępnia na swojej stronie. Tak jest w przypadku m.in. listy ETF-ów DEGIRO, którymi można handlować bez prowizji.

DEGIRO – rodzaje kont a dostępne instrumenty

To, którymi konkretnie instrumentami można handlować za pośrednictwem DEGIRO, zależy też od posiadanego typu rachunku inwestycyjnego. Choć jest ich kilka, to w tym kontekście różnią się jedynie tym, że jedne oferują dostęp do instrumentów pochodnych, a inne ograniczają się do prostych, standardowych produktów giełdowych.

W DEGIRO do wyboru jest kilka kont i profili inwestycyjnych, przy czym najistotniejsze są poniższe:

 • Basic,
 • Active,
 • Trader.

Konto Basic zapewnia możliwość inwestowania w podstawowe instrumenty giełdowe, natomiast warianty Active i Trader oferują dodatkowo handel z dźwignią. Wszystkie rachunki przewidują jednakowe opłaty i prowizje, a przy tym dają możliwość wypożyczania akcji i gry na krótko. Co więcej, każdy pozwala przejść na inny profil konta, co oznacza, że pomiędzy wariantami Basic, Active i Trader można się swobodnie „przełączać”.

Aby dobrze rozeznać się w ofercie rachunków DEGIRO, najlepiej jest samemu przeanalizować szczegóły dotyczące poszczególnych typów kont (dostępne są tutaj). Warto też pamiętać, że w przypadku każdego wariantu klient zgadza się na to, aby posiadane przez niego aktywa były wypożyczane innym inwestorom w celu zawierania transakcji krótkiej sprzedaży (usługa w zasadzie w ogóle nie wpływa na inwestycje klienta).

Jak otworzyć rachunek inwestycyjny w DEGIRO i rozpocząć handel?

Osobom, które przekonała oferta brokera, pozostaje wejść na stronę degiro.pl i otworzyć wybrane konto inwestycyjne. Cała procedura zajmuje kilkanaście minut i stanowi typowy proces spotykany u brokerów i w domach maklerskich. Wiąże się z podaniem danych osobowych i kontaktowych, a także z wysłaniem skanu dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. rachunku za media czy telefon). Na koniec inwestor musi potwierdzić tożsamość, wysyłając przelew weryfikacyjny z rachunku bankowego, którego jest właścicielem.

Inwestowanie w DEGIRO – jak kupować instrumenty?

Po założeniu konta można swobodnie logować się do platformy inwestycyjnej i aplikacji mobilnej, korzystając z ustalonego loginu i hasła. Aby rozpocząć handel, należy jeszcze tylko wpłacić środki, co jest jednak możliwe wyłącznie przelewem w złotych lub euro. Po zaksięgowaniu wpłaty można już składać zlecenia, przy czym to, które ich rodzaje będą dostępne dla inwestora, zależy od typu instrumentu (nie są możliwe np. zlecenia typu stop loss i stop limit na kontraktach terminowych i opcjach).

Wypłata środków z DEGIRO

Co ważne, o ile wpłat można dokonywać zarówno w złotych, jak i w euro, tak już wypłatę środków z rachunku realizuje się wyłącznie w polskiej walucie. Może ona zostać wykonana jedynie na rachunek bankowy, który inwestor zarejestrował na platformie DEGIRO. Zgodnie z zapewnieniami brokera, środki powinny wpłynąć w ciągu 3-5 dni od momentu złożenia dyspozycji.

Przydatne dokumenty
Załóż konto w 10 minut
Recenzja
4/ 5

Rachunek maklerski DEGIRO ma kilka istotnych mankamentów, ale zarazem oferuje wszystko to, co dla wielu inwestorów jest najważniejsze – niskie koszty handlu i bogatą ofertę instrumentów z kilkudziesięciu giełd. Choć nie dla każdego będzie dobrym wyborem, to jednak zdecydowanie warto przynajmniej przyjrzeć się szczegółom jego oferty.

Zalety

 • bezwarunkowo bezpłatne prowadzenie rachunku
 • bardzo niskie koszty handlu
 • bogaty wybór instrumentów i giełd zagranicznych
 • szeroka oferta darmowych ETF-ów z wielu giełd europejskich

Wady

 • wąska oferta instrumentów z polskiej giełdy
 • brak deklaracji PIT-8C
 • brak zaawansowanych narzędzi analizy technicznej
 • dodatkowe niestandardowe opłaty, które mogą nieco utrudnić ocenę opłacalności korzystania z usług brokera

Pora ocenić ofertę DEGIRO i porównać ją z propozycjami konkurencyjnych domów maklerskich.

Ogólna ocena
(4)
Atrakcyjność opłat
(4.5)

Najpierw przyjrzę się kosztowej stronie oferty DEGIRO.

Bardzo tani rachunek maklerski, ale uwaga na nietypowe opłaty!

Przyglądając się stronie kosztowej oferty DEGIRO należy zachować szczególną czujność. Wynika to nie z jakichś podejrzanych zapisów, lecz z modelu funkcjonowania firmy i faktu, że jest ona brokerem zagranicznym. Większość rodzajów opłat jest standardowa, jednak pojawia się też nietypowe koszty, o których koniecznie trzeba pamiętać.

Istotnym elementem oferty są stałe prowizje transakcyjne, które w przypadku podstawowych instrumentów nie zależą od wielkości transakcji. Dla akcji, ETF-ów, ETN-ów, ECN-ów, ADR-ów i warrantów wahają się od 0 do kilku euro lub dolarów (do tego trzeba doliczyć symboliczną opłatę stron trzecich). Za obracanie kontraktami terminowymi i opcjami, niezależnie od rynku, płaci się niespełna euro lub dolara. Nie znam domu maklerskiego, w którym tabela opłat za sam handel byłaby tak prosta i przejrzysta.

Warto podkreślić, że wysokość opłat i ich struktura są atrakcyjne dla zdecydowanej większości inwestorów. Najbardziej docenią je ci z dużym kapitałem, którzy mogą tutaj zawierać transakcje na dziesiątki tysięcy euro przy koszcie nie wyższym od ceny kubka kawy w dobrej kawiarni. Niemniej, ze względu na możliwość bezprowizyjnego handlu akcjami amerykańskimi czy polskimi walorami za około 10 zł, rachunkami DEGIRO powinni zainteresować się także drobni inwestorzy.

W DEGIRO występują również nietypowe opłaty, m.in. za połączenie z poszczególnymi giełdami, dostęp do notowań na niektórych rynkach czy przechowywanie środków pieniężnych na rachunku w euro (taka opłata może występować w warunkach ujemnych stóp procentowych). W niektórych przypadkach (np. handel na wielu giełdach i wgląd do ich notowań) mogą one odczuwalnie podnieść koszt korzystania z rachunku, mimo że samo jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.

Bogactwo oferty
(3.5)

A jak oferta brokera wypada w zakresie bogactwa dostępnych produktów?

Szeroki wybór akcji, ETF-ów i wielu innych instrumentów

Pod względem zakresu oferty produktów inwestycyjnych DEGIRO to absolutna czołówka domów maklerskich. Dostęp do bardzo dużej liczby giełd i instrumentów powoduje, że broker będzie świetnym wyborem dla każdego, kto chciałby inwestować w rzeczywiste akcje, ETF-y, klasyczne instrumenty pochodne, ale też mniej popularne w Polsce produkty np. warranty czy ADR-y. Warto podkreślić, że broker umożliwia handel akcjami amerykańskimi, udostępniając przy tym formularz W-8BEN, który pozwala korzystać z obniżonego opodatkowania dywidend.

Nieco rozczarowani mogą poczuć się rodzimi inwestorzy zainteresowani handlem na GPW – u brokera znajdą jedynie polskie akcje, i to bez spółek z NewConnect. Jeszcze bardziej zawiedzeni będą traderzy forexowi i CFD, bowiem DEGIRO nie daje dostępu do rynku forex, surowców czy kryptowalut. Choć ich brak jest standardem w domach maklerskich, to jednak warto odnotować, że np. polski XTB posiada bogatą ofertę instrumentów z giełd papierów wartościowych, jak również produktów stricte dla krótkoterminowych graczy (są tu kontrakty CFD na wszystkie kluczowe aktywa).

Funkcjonalność
(4)

Jak oceniam komfort inwestowania za pośrednictwem DEGIRO?

Aplikacja i platforma DEGIRO – nic szczególnego

Platforma handlowa i aplikacja DEGIRO od strony technicznej i wizualnej mają niewiele do zaoferowania. Raczej nie spełnią oczekiwań aktywnych traderów, jednak z drugiej strony, to nie do nich broker kieruje swoją ofertę. Z założenia tnie koszty i stawia na prostotę usług, dlatego nie znajdziesz u niego zaawansowanych wykresów ani profesjonalnych narzędzi do analizy technicznej. Warto jednak odnotować, że platforma i aplikacja działają sprawnie, a samo dokonywanie na nich transakcji jest intuicyjne i całkiem przyjemne.

Dobry kontakt z supportem

DEGIRO należy pochwalić za sprawny polski support – z konsultantami brokera kontaktowałem się mailowo kilkukrotnie i każdorazowo otrzymywałem szybką i wyczerpującą odpowiedź. Dla niektórych minusem będzie jednak brak polskojęzycznej infolinii.

Bezpieczeństwo
(5)

Czy handel w DEGIRO jest równie bezpieczny, jak w przypadku polskich domów maklerskich?

Konto w DEGIRO – wysokie bezpieczeństwo handlu u brokera

Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa inwestowania, to zacznijmy od tego, że dom maklerski DEGIRO działa od 2008 roku i jest otwarty na inwestorów z 19 krajów europejskich, w tym z Polski. Obecnie, po fuzji w 2021 roku, działalność brokerską prowadzi w ramach holenderskiego oddziału flatexDEGIRO Bank AG, który znajduje się pod kontrolą niemieckiego urzędu nadzoru usług finansowych. Broker jest również nadzorowany przez holenderski bank centralny i tamtejszą komisję nadzoru finansowego.

Środki pieniężne na rachunku DEGIRO są zabezpieczone do kwoty 100 tys. euro w ramach niemieckiego systemu gwarancji depozytów. Instrumenty inwestorów na osobnych rachunkach przechowuje specjalny podmiot (SVP), więc pozostają one bezpieczne w razie upadłości brokera. Całościowo mowa tu zatem o naprawdę wysokiej ochronie interesów klientów.

Czy warto założyć rachunek w DEGIRO?

DEGIRO to jeden z niewielu klasycznych domów maklerskich, który przygotował atrakcyjną ofertę dla inwestorów z wielu krajów, w tym z Polski. Wyróżnia się bogatą ofertą akcji i ETF-ów, dostępem do dużej liczby giełd papierów wartościowych, a także bardzo niskimi kosztami transakcyjnymi. Pod tymi względami wypada nawet lepiej od najlepszych polskich domów maklerskich, ale mimo wszystko nie musi okazać się dla Ciebie najkorzystniejszym wyborem.

Moim zdaniem oferta DEGIRO ma pewne minusy, które dla niektórych inwestorów mogą okazać się dość istotne. To przede wszystkim mały wybór instrumentów z polskiego rynku (brak opcji, kontraktów, obligacji czy akcji mniejszych spółek), brak PIT-8C, nietypowe opłaty dodatkowe czy niewielkie możliwości platformy inwestycyjnej.

Broker ma nieco minusów, ale wyróżnia się niskimi kosztami handlu i niezwykle bogatą ofertą instrumentów z rynków zagranicznych. Jeśli te zalety są dla Ciebie decydujące, a do tego masz już pewne doświadczenie inwestycyjne (z uwagi na brak PIT-8C czy nietypową strukturę opłat, oferta może nie być dobrym wyborem dla początkujących), pozostaje Ci założyć bezpłatne konto w DEGIRO i samodzielnie przetestować jego ofertę.

Załóż konto w 10 minut

Najczęściej zadawane pytania


Jak zamknąć konto inwestycyjne w DEGIRO?

W celu zamknięcia rachunku w DEGIRO należy skontaktować się mailowo z jego biurem obsługi klienta. Dyspozycja zostanie zrealizowana, jeśli tylko konto będzie puste, czyli nie będzie na nim żadnych środków pieniężnych czy otwartych pozycji rynkowych.