eMakler w mBanku – Opłaty, Recenzja, Opinie

Analiza produktowa

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Pokaż więcej

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

Opracowane przez:
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

93 publikacje 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.

Grupa kapitałowa mBanku oferuje nie tylko bankowość detaliczną i korporacyjną, ale również m.in. produkty i usługi związane z inwestowaniem na giełdzie. Czy warto zainteresować się jej rachunkiem maklerskim eMakler?

Spis treści

Poniżej znajduje się opis oferty biura maklerskiego mBanku, który pozwoli rozeznać się, co ma ono do zaproponowania inwestorom i jak wygląda oferta jego rachunku eMakler.

Rachunek maklerski eMakler i główne cechy jego oferty

Konto eMakler to klasyczny rachunek maklerski do inwestowania na giełdach, ale zintegrowany z kontem osobistym mBanku. Oznacza to, że jest przeznaczony tylko dla tych klientów, którzy już są związani (lub chcą się związać) z tym bankiem rachunkiem bankowym. Warto przy tym zaznaczyć, że za samo prowadzenie konta eMakler, a także realizację powiązanych z nim usług, odpowiada Biuro Maklerskie mBanku. To ostatnie stanowi wyodrębniony organizacyjnie podmiot mBanku, który podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Osoby, które nie mają i nie chcą otwierać rachunku osobistego w mBanku, nadal mogą założyć konto inwestycyjne w biurze maklerskim tego banku. W takim jednak przypadku strona kosztowa i produktowa będzie wyglądać już nieco inaczej. Różnice nie są duże, ale powodują, że oferty eMaklera i propozycji dla klientów spoza mBanku nie należy ze sobą utożsamiać.

Oto najważniejsze cechy eMaklera:

 • pełna integracja z kontem osobistym mBanku,

 • bezpłatne prowadzenie rachunku po spełnieniu prostych warunków,

 • dostęp do pełnej oferty papierów wartościowych z GPW,

 • możliwość inwestowania w kontrakty terminowe na WIG20,

 • dostęp do najważniejszych giełd zagranicznych,

 • wysyłka dokumentu podatkowego PIT-8C.

eMakler – prowizje i opłaty

Tak przedstawiają się główne parametry rachunku maklerskiego eMakler.

Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

Konto jest bezpłatne, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną. W przypadku braku tej zgody opłata roczna wyniesie 50 zł

Akcje z GPW
0,39%, min. 5 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
9 zł
Rynki zagraniczne
USA, DE, UK
Akcje z USA
0,29%, min. 14 zł 
Konto i opłaty z nim związane
Polecany dla
 • inwestora średnioterminowego
 • inwestora długoterminowego
 • inwestora na rynkach zagranicznych
Zakładanie konta przez Internet

TAK (tylko klienci mBanku)

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł / 50 zł rocznie

Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

Opłaty można uniknąć, wyrażając zgodę na otrzymywanie dokumentacji drogą elektroniczną

Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

0 zł

Przelew internetowy do innego banku

5 zł

Inwestowanie na GPW
Przechowywanie polskich papierów wartościowych
 • 0 zł (dla portfela akcji o wartości do 500 tys. zł)
 • 0,00066% (akcje). Opłata kwartalna od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień kwartału pobierana, jeśli wartość papierów wartościowych przekracza 500 tys. zł. Opłata nie jest pobierana, jeśli wartość zapłaconej prowizji netto przekracza wartość opłaty kwartalnej.
 • 0,00264% (akcje). Opłata roczna od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień roku pobierana, jeśli wartość papierów wartościowych przekracza 5 mln zł. Opłata nie jest pobierana, jeśli wartość zapłaconej prowizji netto przekracza wartość opłaty rocznej.
Akcje

0,39%, min. 5 zł

Fundusze ETF

0,39%, min. 5 zł

Obligacje

0,19%, min. 5 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

9 zł

Kontrakty terminowe na waluty

niedostępne

Kontrakty terminowe na akcje

niedostępne

Obrót opcjami

niedostępne

Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

jw.

Inwestowanie na rynkach zagranicznych
Rynki zagraniczne

USA, DE, UK

Dostępne kategorie instrumentów

akcje, ETF-y

Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

0 zł

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych
 • 0 zł (do 500 tys. zł)
 • 0,15% wartości portfela (powyżej 500 tys. zł)
Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

0,29%, min. 14 zł

Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

0,29%, min. 14 zł

Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

0,29%, min. 14 zł 

Formularz W-8BEN

TAK (w BM mBanku nawet nie trzeba wypełniać formularza - podatek od dywidend spółek z USA jest automatycznie obniżony z 30 do 15%)

Dostęp do notowań online
1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepszych ofert

88,10 zł / mies.

W przypadku kwartalnych obrotów powyżej 100 tys. zł opłaty są niższe.

Inne ważne elementy oferty
NewConnect

TAK

OTP (odroczony termin płatności)

NIE

Kredyt maklerski

TAK

Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

TAK

Złóż wniosek

Biuro maklerskie mBanku nie pobiera opłaty za otwarcie ani prowadzenie rachunku, o ile klient wyrazi zgodę na otrzymywanie dokumentacji drogą elektroniczną.

Jeśli chodzi natomiast o najważniejszy rodzaj kosztów, czyli prowizje transakcyjne, to różnią się one w zależności od tego, czy handel dotyczy akcji z polskiej giełdy, czy z rynków zagranicznych. W obu przypadkach opłata stanowi określoną procentowo stawkę, która jest naliczana od wartości transakcji; obowiązuje przy tym ustalony próg minimalny, poniżej którego nie może zejść wielkość płaconej prowizji.

Pozostałe koszty użytkowania rachunku eMakler – wypłata środków, dostęp do notowań i inne

Korzystając z eMaklera, inwestor nie ponosi kosztów przechowywania papierów wartościowych, ani polskich, ani zagranicznych, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza określonej kwoty. Nie płaci również za przelew środków na konto osobiste w mBanku, ani za dostęp do notowań z prezentacją jednej najlepszej oferty kupna i sprzedaży.

Należy pamiętać, że handel na niektórych giełdach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi, nietypowymi opłatami, które wynikają z tamtejszych regulacji dotyczących obrotu instrumentami. Informacje na ich temat zwykle znajdują się na stronie danego domu maklerskiego lub w udostępnionej przez niego tabeli opłat i prowizji.

eMakler – PIT, podatki i urząd skarbowy

Inwestując na giełdzie, czy to polskiej, czy zagranicznej, trzeba rozliczyć transakcje przeprowadzone w danym roku podatkowym i złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-38. Jeśli wypracowano dzięki nim zysk, tzn. kwota przychodów przekroczyła wielkość poniesionych kosztów, inwestor jest zobowiązany zapłacić 19% podatku od dochodów kapitałowych.

BM mBanku, podobnie jak większość innych polskich domów maklerskich, wysyła klientom formularz PIT-8C z zestawieniem zysków i strat. Dzięki temu wypełnienie deklaracji podatkowej nie przysparza większych trudności – wystarczy przepisać do niej wyniki widniejące w dokumencie od brokera.

Oferta inwestycyjna eMaklera – ETF-y, akcje i inne produkty z GPW oraz rynki zagraniczne

Ważny aspekt oferty rachunku maklerskiego stanowi bogactwo produktów inwestycyjnych. Warto zatem wspomnieć, że konto eMakler zapewnia dostęp do wszystkich papierów wartościowych notowanych na polskiej giełdzie, czyli akcji spółek (w tym z NewConnect), obligacji, praw poboru, praw do akcji czy certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, można dzięki niemu inwestować w takie instrumenty z GPW, jak ETF-y na wybrane zagraniczne indeksy giełdowe czy kontrakty terminowe na indeks WIG20 – inne instrumenty pochodne nie są dostępne.

Za pośrednictwem eMaklera można handlować również na giełdach zagranicznych, a konkretniej – instrumentami z rynku amerykańskiego, brytyjskiego i niemieckiego. W ich przypadku oferta produktów ogranicza się do akcji i ETF-ów.

eMakler – jak założyć konto i rozpocząć inwestowanie?

Osoby, które chcą skorzystać z oferty rachunku eMakler, najpierw muszą założyć konto osobiste mBanku – to prosta, standardowa procedura, przez którą można przejść wygodnie w całości przez Internet lub ewentualnie w placówce bankowej.

Poniżej znajdują się szczegóły oferty podstawowego rachunku osobistego mBanku.

 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 10 zł

 • Bankomaty
  0 zł / 2,50 zł

 • Przelew internetowy
  0 zł

Gdy konto zostanie aktywowane, rachunek inwestycyjny będzie można otworzyć za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej mBanku. Wystarczy wybrać zakładkę „Inwestycje”, a następnie „aktywuj eMaklera”. Chcąc inwestować również w kontrakty terminowe, trzeba dodatkowo zaznaczyć opcję „instrumenty pochodne”. Za pośrednictwem tej samej strony od razu można też dokonać aktywacji usług: Supermarket Funduszy Inwestycyjnych oraz IKE eMakler i IKZE eMakler. Każdą z nich da się jednak uruchomić później, w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Sam proces aktywacji eMaklera polega na złożeniu wniosku elektronicznego, który został już przygotowany przez system. Działania klienta ograniczają się w zasadzie do wskazania urzędu skarbowego i konta osobistego służącego do inwestowania. Na koniec pozostaje zapoznać się z umową i podpisać ją z wykorzystaniem kodu SMS lub aplikacji mobilnej. Nigdzie klient nie musi podawać swoich danych osobowych czy kontaktowych, bowiem mBank już wcześniej, na etapie zakładania rachunku osobistego, zweryfikował jego tożsamość.

Po otrzymaniu potwierdzenia aktywacji eMaklera, można już wpłacić środki na rachunek maklerski i rozpocząć inwestowanie.

Przydatne dokumenty
Załóż konto w 10 minut
Recenzja Moneteo
4.2

Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

93 publikacje 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.

Jeśli chodzi o ofertę inwestowania na GPW, eMakler to rynkowy średniak zarówno pod względem atrakcyjności opłat, jak i bogactwa produktów (a nawet ustępuje konkurencji w zakresie oferty instrumentów pochodnych). Z drugiej strony, zapewnia bogaty, jeden z najbogatszych na naszym rynku, wybór zagranicznych ETF-ów, a do tego całkiem atrakcyjne warunki inwestowania na najważniejszych światowych giełdach, a także komfortowe połączenie z rachunkiem osobistym mBanku. Dlatego też, jeśli tylko jesteś gotów związać się z mBankiem również kontem osobistym, to eMakler może okazać się dla Ciebie całkiem ciekawym wyborem.
Spis treści

Zalety

 • łatwa do uniknięcia opłata za prowadzenie rachunku
 • atrakcyjne warunki handlu na rynkach zagranicznych
 • duży wybór ETF-ów
 • automatyczne obniżenie (z 30 na 15%) podatku od dywidend spółek z USA

Wady

 • drogie przelewy do innego banku
 • wąska oferta instrumentów rynku terminowego
 • wymóg posiadania rachunku osobistego w mBanku

Pora na całościową ocenę eMaklera i porównanie go z pozostałymi kontami maklerskimi dostępnymi na rynku.

Ogólna ocena
(4.2)
Atrakcyjność opłat
(4)

Jak od strony kosztowej prezentuje się propozycja BM mBanku?

Rynkowy standard w zakresie kosztów

Plusem eMaklera jest możliwość łatwego uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku, jednak warto odnotować, że obecnie nie jest to już wyróżnikiem na rynku. Co więcej, jest co najmniej kilka domów maklerskich, które oferują bezwarunkowo darmowe konto inwestycyjne.

Jeśli chodzi o prowizje transakcyjne, to w mBanku obowiązują chyba najpopularniejsze na rynku stawki za handel na GPW. Wiele polskich domów maklerskich stosuje dokładnie taką samą wysokość opłat za transakcje na akcjach, obligacjach czy kontraktach indeksowych.

Powyżej średniej rynkowej wypada natomiast oferta inwestowania na rynkach zagranicznych. Wprawdzie kilka polskich domów maklerskich pobiera podobną prowizję w wyrażeniu procentowym, jednak w BM mBanku obowiązuje jedna z najniższych opłat minimalnych, co pozwala korzystnie zawierać transakcje niskokwotowe. Pewnym minusem jest natomiast brak formularza W-8BEN, przez który inwestorzy nie mogą obniżyć z 30 do 15% podatku od dywidend płaconych przez spółki notowane na amerykańskiej giełdzie.

Bogactwo oferty
(4.5)

Czy ofertę produktową eMaklera można uznać za satysfakcjonującą?

Mało rynków zagranicznych, wąska oferta instrumentów pochodnych

Jeśli chcesz inwestować głównie na warszawskiej giełdzie, to rachunek eMakler powinien spełnić Twoje oczekiwania. Zapewnia on dostęp do kompletu papierów wartościowych notowanych na GPW, przy czym warto zauważyć, że takie same możliwości gwarantuje większość kont innych polskich domów maklerskich. Co więcej, w odróżnieniu od sporej części z nich, BM mBanku nie udostępnia w ramach eMaklera opcji giełdowych i oferuje tylko jeden instrument pochodny – kontrakty terminowe na WIG20.

Biuro Maklerskie mBanku, jako jeden z około 10 polskich domów maklerskich, daje możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych. Wybór giełd nie jest jednak duży, bo ogranicza się do trzech najważniejszych: amerykańskiej, niemieckiej i brytyjskiej. Z drugiej strony, rynki te cieszą się największym zainteresowaniem polskich inwestorów, a jeśli dodać do tego wspomniane atrakcyjne prowizje, to całościowo otrzymamy naprawdę całkiem atrakcyjną ofertę handlu poza GPW. Warto przy tym zaznaczyć, że pod względem bogactwa dostępnych ETF-ów zagranicznych BM mBanku to absolutna czołówka polskich brokerów.

Warto podkreślić, że w ramach usługi eMakler nie można inwestować bezpośrednio w USD, EUR czy GBP (pozwala na to, niezintegrowana z rachunkiem osobistym, platforma mInwestor). Jeśli zatem chcesz handlować zagranicznymi instrumentami, to w tym przypadku przy zawieraniu transakcji będzie obowiązywał kurs przewalutowania BM mBanku. Z informacji na stronie instytucji wynika jednak, że marża wynosi tylko 0,1%, więc takie rozwiązanie może okazać się korzystniejsze, niż samodzielny zakup walut i korzystanie z nich za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego. 

Funkcjonalność
(4)

Jak oceniam wygodę korzystania z rachunku eMakler?

Rachunek eMakler – aplikacja i platforma bez wyróżników

Ocena komfortu korzystania z platformy transakcyjnej czy aplikacji mobilnej danego biura maklerskiego, w odróżnieniu od dwóch poprzednich aspektów oferty, siłą rzeczy jest już bardziej subiektywna. W moim odczuciu w przypadku eMaklera elementy te szczególnie nie wyróżniają się na tle rozwiązań oferowanych przez pozostałe polskie domy maklerskie.

Zarówno aplikacja, jak i platforma transakcyjna eMaklera są proste i przyjazne w obsłudze, przy czym ta druga oferuje większe możliwości analityczne. Dzięki oprogramowaniu mStatica, które przeznaczone jest dla komputerów i laptopów z systemem Windows, możesz wygodnie składać zlecenia oraz przeglądać notowania i wykresy cen instrumentów. Ponadto program pozwala korzystać z: około 60 wskaźników analizy technicznej, alertów dźwiękowych i wizualnych opartych na cenach lub wskaźnikach, a także eksportować notowania w czasie rzeczywistym do bazy plików tekstowych.

Korzystanie z aplikacji i platformy inwestycyjnej mBanku było dla mnie całkiem komfortowe, ale pewnie znajdą się użytkownicy, którzy woleliby, aby pewne rozwiązania wizualne czy użytkowe wyglądały nieco inaczej.

Jakość obsługi klienta – kontakt mailowy i infolinia nie budzą zastrzeżeń

Z BM mBanku możesz skontaktować się mailowo lub za pośrednictwem specjalnej infolinii eMakler, która jest przeznaczona dla klientów, którzy mają pytania dotyczące tego konkretnie rachunku. Osobiście korzystałem z obydwu opcji i moje doświadczenia są pozytywne – uzyskałem szybkie i wyczerpujące odpowiedzi.

Dodam jednak, że moje pytania do konsultantów dotyczyły oferty rachunku maklerskiego, więc trudno mi powiedzieć, jak BM mBanku radzi sobie z rozwiązywaniem poważniejszych problemów klientów. Opinie w sieci na ten temat są różne, przy czym nie odnotowałem, aby broker szczególnie wyróżniał się tu na plus lub minus na tle reszty domów maklerskich.

Bezpieczeństwo
(5)

Rachunek eMakler jest oferowany przez licencjonowane biuro maklerskie z długimi tradycjami (jego początki sięgają 1991 roku) i sukcesami. Jeśli chodzi o te ostatnie, to wystarczy wspomnieć, że BM mBanku prowadzi łącznie ponad 400 000 rachunków papierów wartościowych i zbiorczych, co stanowi wynik ponad dwukrotnie wyższy niż drugiego pod tym względem BM Pekao (stan na kwiecień 2023 roku).

Ponieważ BM mBanku jest polskim podmiotem, korzystając z jego oferty jesteś chroniony polskimi regulacjami i gwarancjami – identycznie wygląda to w przypadku każdego innego rodzimego domu maklerskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Twoje środki pieniężne na rachunku są chronione w 100% do równowartości 3000 EUR i w 90% w przypadku nadwyżki ponad tę kwotę (limit ochrony sięga 22 000 EUR). Natomiast posiadane przez Ciebie instrumenty finansowe są w 100% bezpieczne, niezależnie od ich wartości, bowiem pieczę nad nimi sprawuje w rzeczywistości nie biuro maklerskie, lecz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – specjalna instytucja państwowa pełniąca rolę swego rodzaju sejfu.

Czy warto korzystać z eMaklera? Opinie i moja ocena

Moim zdaniem rachunek maklerski eMakler to rynkowy średniak, jeśli chodzi o koszty inwestowania na polskiej giełdzie i bogactwo produktów z GPW. Oferuje jednak szeroki, jeden z największych na naszym rynku, wybór zagranicznych ETFów, a do tego całkiem atrakcyjne warunki inwestowania na giełdach: amerykańskiej, brytyjskiej i niemieckiej. Jeśli uwzględnimy te kwestie, to całościowo należy go zaliczyć do czołówki kont inwestycyjnych.

Teoretycznie największym minusem eMaklera jest fakt, że mogą go aktywować wyłącznie posiadacze konta osobistego w mBanku. Z drugiej strony, wielu uzna to za korzyść, bo takie połączenie usług pozwala z jednego miejsca wygodnie zarządzać niemal całym obszarem finansów osobistych. Warto przy tym dodać, że mBank ma całkiem dobrze ocenianą bankowość internetową i mobilną, a także korzystną ofertę kont osobistych, co ostatecznie może przekonać do nawiązania z nim szerszej współpracy na wielu płaszczyznach.

Załóż konto w 10 minut
Najczęściej zadawane pytania

Czy dostępny jest eMakler demo?

Nie, BM mBanku nie oferuje możliwości przetestowania eMaklera w ramach konta demonstracyjnego.

Czy w eMaklerze dostępne są zlecenia z limitem aktywacji?

Za pośrednictwem rachunku eMakler możesz korzystać ze wszystkich podstawowych typów zleceń giełdowych, w tym zleceń z limitem aktywacji – zarówno stop loss, jak i stop limit. Są one przydatne na przykład wtedy, gdy chcesz zawrzeć transakcję na danym instrumencie dopiero, jeśli osiągnie określoną cenę i wybije ważny opór techniczny (zlecenie kupna z limitem aktywacji), albo w sytuacji, gdy kurs instrumentu spadnie poniżej wskazanego poziomu i złamie wsparcie techniczne (zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji).

Jak wygląda wypowiedzenie umowy i zamknięcie konta eMakler?

Jeśli chcesz zamknąć rachunek eMakler, musisz wypełnić przygotowany przez mBank krótki formularz rezygnacyjny i wysłać go na wskazany adres korespondencyjny biura.

Co to jest eMakler IKE?

To rachunek maklerski pozwalający inwestować na giełdzie w ramach IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego). Stanowi on odrębny produkt, niezależny od zwykłego eMaklera, przy czym oferuje podobne funkcje i możliwości inwestycyjne.

Co to jest eMakler IKZE?

To rachunek maklerski umożliwiający inwestowanie na giełdzie w ramach IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Jest odrębnym produktem, niezależnym od klasycznego eMaklera, niemniej zapewnia dostęp do podobnych funkcji i możliwości inwestycyjnych.

Komentarze i opinie

(7)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
F
Fred
Gość

Do etfów polecam, bo mbank faktycznie ma ich dużo. Ale poza tym konta szału nie robi i może zainteresować chyba tylko początkujących

Odpowiedz

K
Katarzyna
Gość

Dzien dobry,

mam pytanie o eMakler w mBanku. Były na nim środki. Zlozylam wypowiedzenie umowy z okresem 2 tygodniowym. Pod koniec tego okresu wypowiedzenia akcje zostały sprzedane. eMakler został zamkniety ale pieniadze nie przyszły na konto. Minelo 3 dni.

Czy to mozliwe, ze bank przejął te pieniadze?

Nigdzie w instrukcjach zamkniecia eMaklera nie było informacji co sie dzieje ze srodkami, tylko było odniesienie do umowy wypowiedzenia.

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
@Katarzyna

Taki proces może trwać kilka dni, więc środki niebawem powinny wpłynąć. Najlepiej jednak przedstawić swoją sytuację bezpośrednio w Biurze Maklerskim mBanku - konsultanci udzielą w tym zakresie najpewniejszych informacji.

Odpowiedz

K
Katarzyna
Gość
@Marcin Kowalczyk

Dziekuję za szybką odpowiedź. Okazało sie, ze przelew na konto (po str. eMaklera) był wstrzymany, nie wiadomo z jakiego powodu. Ale został odblokowany i pieniadze ostatecznie dotarły.

Odpowiedz

D
Dawid
Gość

Czy można uniknąć 5 zł opłaty za przelewy do innego banku poprzez zlecenie przelewu najpierw na konto osobiste mbanku a dopiero z tego konta na konto w innym banku?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Dawid

To dobry pomysł :)

Odpowiedz

W
Witek
Gość

W środku to konto wygląda mało profesjonalnie (nie mogę znaleźć nawet historii transakcji). Ale amatorom to raczej wystarczy. Jak ktoś ma konto w mbanku i tylko czasami chce coś kupić na giełdzie to raczej nie ma sensu żeby korzystał z innego brokera.

Odpowiedz