Wróć

Konto Revolut Business (Freelancer) w Revolut

Analiza produktowa

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Pokaż więcej

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

Opracowane przez:
Michał Radzimiński
Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
Michał Radzimiński
Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych

100 publikacji 1154 komentarze

Doświadczony recenzent i tester, a przede wszystkim aktywny użytkownik wielu aplikacji bankowych i rozwiązań fintechowych. Od 6 lat odpowiada przede wszystkim za tworzenie treści związanych z nowinkami technologicznymi w finansach. Jednocześnie śledzi działalność podmiotów funkcjonujących na rozkwitającym rynku płatności odroczonych. Do każdej nowości w finansach podchodzi z ciekawością, ale przede wszystkim krytycznie.

 • Szczegóły oferty
 • Opinie(6)

Przemiana Revoluta w licencjonowany bank zaowocowała znacznym poszerzeniem jego oferty, m.in. rozwiązaniami dla przedsiębiorców. Konto Revolut Business (Revolut Freelancer) łączy typowe dla banku mobilnego wyróżniki (np. w zakresie warunków transakcji zagranicznych) z usługami bardziej skrojonymi pod potrzeby firm.

Do przyjrzenia się propozycji skłania chociażby zasięg działalności Revoluta. Czy oferta od instytucji oferującej swojej usługi na całym świecie jest w stanie dostatecznie sprostać oczekiwaniom polskiego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą?

Uwaga! Analiza skupia się na ofercie dla samozatrudnionych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (Revolut Freelancer). Do pozostałych przedsiębiorców bank kieruje ofertę Revolut Firma, której dotyczą inne warunki.

Konto Revolut Business – opłaty i prowizje (cennik)

Oto parametry i opłaty związane z kontem firmowym Revolut dla JDG i samozatrudnionych (Revolut Freelancer). Zależą one w głównej mierze od posiadanego planu taryfowego (Basic, Professional lub Ultimate):

Konto
0 zł / 35 zł / 125 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł / 35 zł / 125 zł

 • 0 zł - plan Basic
 • 35 zł - plan Professional
 • 125 zł - plan Ultimate

płatny plan można wykupić na rok z góry, oszczędzając 29% (Professional) i 20% (Ultimate)

Karta
0 zł
Bankomaty
2%
Bankomaty 2%

2%

Przelew internetowy
0 zł / 1 zł
Zwykły przelew internetowy 0 zł / 1 zł

0 zł w ramach limitu darmowych przelewów lokalnych:

 • 5 – plan Basic
 • 20 – plan Professional
 • 100 – plan Ultimate

poza limitem obowiązuje opłata 1 zł za każdy przelew

Przelew do ZUS i US
0 zł / 1 zł
Przelew do ZUS i US 0 zł / 1 zł

0 zł w ramach limitu darmowych przelewów lokalnych:

 • 5 – plan Basic
 • 20 – plan Professional
 • 100 – plan Ultimate

poza limitem obowiązuje opłata 1 zł za każdy przelew

Pokaż szczegóły
Konto
Przeznaczenie konta

jednoosobowa działalność gospodarcza

konto otwierane jest na imię i nazwisko posiadacza

Oprocentowanie rachunku

0%

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - plan Basic
 • 35 zł - plan Professional
 • 125 zł - plan Ultimate

płatny plan można wykupić na rok z góry, oszczędzając 29% (Professional) i 20% (Ultimate)

Karta
Typy kart płatniczych
 • fizyczna karta Mastercard
 • karty wirtualne
Funkcjonalność karty
 • płatności zbliżeniowe
 • płatności internetowe
 • wielowalutowość
 • możliwość otrzymania metalowej karty w płatnych planach
Opłata za wydanie karty

0 zł

Opłata za odnowienie karty

0 zł

Miesięczna opłata za kartę

0 zł

Wydanie karty debetowej dodatkowej

min. 4,99 GBP (dokładna kwota jest wyświetlana podczas wnioskowania)

Miesięczna opłata za kartę dodatkową

0 zł

Płatność kartą za granicą

w planie Basic:

 • 0,6% w dni robocze
 • 1% w weekendy

w płatnych planach obowiązują limity bezprowizyjnego przewalutowania:

 • 5000 EUR / mies. (plan Professional)
 • 10 000 EUR / mies. (plan Ultimate)
 • 0,6% / 1% poza limitem

niezależnie od posiadanego planu obowiązuje międzybankowy kurs wymiany

Bankomaty i operacje gotówkowe
Wypłata z bankomatów w Polsce

2%

Wypłata z bankomatów za granicą

2%

koszty przewalutowania w planie Basic:

 • 0,6% w dni robocze
 • 1% w weekendy

w płatnych planach obowiązują limity bezprowizyjnego przewalutowania:

 • 5000 EUR / mies. (plan Professional)
 • 10 000 EUR / mies. (plan Ultimate)
 • 0,6% / 1% poza limitem

niezależnie od posiadanego planu obowiązuje międzybankowy kurs wymiany

Przelewy
Zwykły przelew internetowy

0 zł w ramach limitu darmowych przelewów lokalnych:

 • 5 – plan Basic
 • 20 – plan Professional
 • 100 – plan Ultimate

poza limitem obowiązuje opłata 1 zł za każdy przelew

Przelew do ZUS i US

0 zł w ramach limitu darmowych przelewów lokalnych:

 • 5 – plan Basic
 • 20 – plan Professional
 • 100 – plan Ultimate

poza limitem obowiązuje opłata 1 zł za każdy przelew

Zlecenie stałe

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Koszt przelewu (europejskiego) SEPA

0 zł w ramach limitu darmowych przelewów lokalnych:

 • 5 – plan Basic
 • 20 – plan Professional
 • 100 – plan Ultimate

poza limitem obowiązuje opłata 1 zł za każdy przelew

Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

0 zł / 25 zł

w planie Ultimate obowiązuje limit 5 darmowych przelewów międzynarodowych w miesiącu

Inne
Płatności mobilne

Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).

Zamiast typowej opłaty za prowadzenie konta mamy tu do czynienia z kosztem całego pakietu usług w ramach wybranej taryfy. Zmiany planu taryfowego można dokonywać wielokrotnie i to zarówno z niższego na wyższy, jak i na odwrót. Nowa taryfa zaczyna obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego. Wyjątkiem jest wybór wyższego planu – w tym przypadku posiadacz może zdecydować o jego natychmiastowym uruchomieniu.

Co oferuje Revolut dla biznesu?

Oto poszczególne elementy propozycji Revoluta dla posiadaczy konta firmowego Revolut Business (Freelancer).

Karta fizyczna i karty wirtualne

Revolut oferuje posiadaczom kont firmowych fizyczną kartę Mastercard, w tym także metalową, która posiada wszelkie funkcje typowej karty płatniczej (np. dokonywanie płatności zbliżeniowych czy wypłata z bankomatów).

Równolegle istnieje możliwość wygenerowania do 200 kart wirtualnych, które mogą służyć do płatności online.

Płatności zagraniczne po kursie międzybankowym

Rozliczenie transakcji zagranicznych po kursie międzybankowym dotyczy nie tylko klientów indywidulanych Revoluta, ale i biznesowych. W ramach oferty dla firm posiadacz może tworzyć konta w PLN oraz w 25 walutach obcych (GBP, EUR, USD, ZAR, TRY, SAR, SGD, SEK, RON, NZD, NOK, MXN, JPY, ILS, HUF, HKD, DKK, CZK, CHF, CAD, AUD, BGN, QAR, THB i AED).

Do obsługi wszystkich tych kont służy jedna karta, więc w praktyce mamy tu do czynienia z kartą wielowalutową. Sam Revolut używa w swoim przekazie sformułowania „konto wielowalutowe”, tłumacząc to faktem, że niezależnie od liczby posiadanych kont w różnych walutach właściciel otrzymuje jeden numer IBAN. W momencie otrzymywania przelewu Revolut sam identyfikuje walutę transferu i zasila właściwe subkonto bez dokonywania przewalutowania.

Bezprowizyjna wymiana walut, a także przelewy lokalne i międzynarodowe obarczone są limitami uzależnionymi od posiadanego planu.

Zespoły

Właściciele rachunku firmowego w Revolut – także ci korzystający z konta Freelancer – mają możliwość tworzenia tzw. Zespołów. W praktyce chodzi o przyznanie dostępu do środków firmowych innym osobom w ramach zdefiniowanych uprawnień.

Administrator, czyli posiadacz konta, ma kontrolę nad wydatkami Zespołu – może chociażby ustawić reguły zatwierdzania płatności. Z kolei osoby upoważnione do dysponowania firmowymi pieniędzmi mogą otrzymać własne karty fizyczne i wirtualne.

Dodanie osoby do Zespołu jest płatne, niezależnie od planu. Opłata pobierana jest co miesiąc.

Statystyki, prognozy, faktury

Konto firmowe zapewnia pełny przegląd finansów firmy w postaci statystyk. Analizę wydatków możemy pogłębić, dzieląc je na kategorie. Na bazie przeszłych i aktualnych danych Revolut prognozuje także poziom przyszłych kosztów.

Udostępniane jest też narzędzie do generowania faktur dla klientów z możliwością dodawania różnych metod zapłaty – nie tylko zwykłych przelewów, ale także płatności kartą czy za pośrednictwem mobilnych portfeli. Środki z faktur trafiają bezpośrednio na konto w Revolut.

Rewards – zniżki na rozwiązania dla firm

W ramach Revolut Rewards posiadacze konta firmowego mogą liczyć na preferencyjne warunki zakupu narzędzi ułatwiających prowadzenie firmy i jej rozwój.

Partnerzy programu dostarczają rozwiązania z zakresu m.in. organizacji pracy, marketingu i bezpieczeństwa internetowego. Benefity nieraz przyjmują postać darmowego okresu próbnego, ale zdarzają się też nawet kilkudziesięcioprocentowe rabaty.

Aplikacja mobilna Revolut Business

Zarządzanie wydatkami, wpływami oraz ustawieniami kont i kart umożliwia aplikacja mobilna dla firm Revolut Business. Zakres dostępnych usług obejmuje wszelkie oferowane przez Revoluta funkcje konta – to nieuniknione, gdyż aplikacja jest właściwie jedynym narzędziem do obsługi finansów w ramach banku mobilnego.

W aplikacji zlecimy więc operację wymiany walut i przelewy, sprawdzimy wpływy i wydatki swoje oraz członków Zespołu, wygenerujemy kartę wirtualną, skorzystamy z aktualnych ofert specjalnych oraz skontaktujemy się z całodobową obsługą klienta za pośrednictwem czatu.

Płatności mobilne

Revolut udostępnia swoim klientom firmowym możliwość dodania kart do portfeli Google Pay / Apple Pay i wykonywania za ich pośrednictwem płatności mobilnych.

Kto może otworzyć konto firmowe w Revolut?

Rachunek dla firm w wersji Freelancer jest oferowany osobom samozatrudnionym lub prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Konto rejestrowane jest na imię i nazwisko posiadacza, a nie nazwę firmy. Również zlecane i otrzymywane przelewy są oznaczone danymi osobowymi właściciela rachunku.

Większe firmy oraz przedsiębiorcy, którym zależy na otwarciu rachunku na dane firmowe widoczne w ewidencji działalności gospodarczej, mogą rozważyć skorzystanie z oferty konta Revolut Firma, którego dotyczą inne warunki (m.in. 4 plany taryfowe: Basic, Grow, Scale, Enterprise).

Jak otworzyć konto Revolut Business?

Procedura otwarcia konta firmowego rozpoczyna się na stronie banku. Konieczne jest wypełnienie wniosku i przejście weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem zdjęcia twarzy i dowodu osobistego lub paszportu.

Bank zaznacza, że wnioski o otwarcie konta firmowego mogą być rozpatrywane do ok. 3 godzin. Po tym czasie wnioskodawca otrzymuje wiadomość potwierdzającą aktywację konta, ewentualnie zawierającą prośbę o dołączenie dodatkowych dokumentów.

Przydatne produkty powiązane

Revolut dla klientów indywidualnych

Oferowany produkt
konta walutowe
Rodzaj oferowanego produktu

konta walutowe


 • aplikacja mobilna
 • karta fizyczna
 • karta wirtualna
Przeznaczenie
wymiana walut, codzienne finanse
Opłaty
0 zł / 19,99 zł / 33,99 zł / 55,99 zł / 210 zł
Opłata miesięczna 0 zł / 19,99 zł / 33,99 zł / 55,99 zł / 210 zł

 • 0 zł (Revolut Standard) / mies.
 • 19,99 zł (Revolut Plus) / mies. (149,99 zł za rok z góry)
 • 33,99 zł (Revolut Premium) / mies. (300 zł za rok z góry)
 • 55,99 zł (Revolut Metal) / mies. (500 zł za rok z góry)
 • 260 zł (Revolut Ultra) / mies. (2520 zł za rok z góry) – 210 zł / mies. przez pierwsze 3 miesiące w ramach oferty powitalnej
Obsługa klienta
czat, e-mail
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Złóż wniosek

Przeznaczenie

 • Dla kogo
  • osoba posiadająca ważny dokument tożsamości z adresem zamieszkania na terytorium EOG (lub Australii, Singapuru, Szwajcarii, Japonii, UK, USA)
  • dla osób w wieku 7-17 skierowana jest oferta Revolut Junior
 • Przeznaczenie

  wymiana walut, codzienne finanse

Opłaty

 • Opłata miesięczna
  • 0 zł (Revolut Standard) / mies.
  • 19,99 zł (Revolut Plus) / mies. (149,99 zł za rok z góry)
  • 33,99 zł (Revolut Premium) / mies. (300 zł za rok z góry)
  • 55,99 zł (Revolut Metal) / mies. (500 zł za rok z góry)
  • 260 zł (Revolut Ultra) / mies. (2520 zł za rok z góry) – 210 zł / mies. przez pierwsze 3 miesiące w ramach oferty powitalnej
 • Karta
  • 0 zł za korzystanie z karty
  • 0 zł (Plus, Premium, Metal, Ultra) / 24,99 zł (Standard) za wysyłkę karty
 • Przelewy
  • 0 zł za przelewy lokalne (w PLN na konto w polskim banku)
  • 0 zł za przelew SEPA
  • 0 zł za przelew P2P (do innych użytkowników Revoluta)
  • opłata za przelew poza obszarem SEPA jest naliczana w czasie rzeczywistym i wyświetlana przed zleceniem transferu
 • Bankomaty

  0 zł w ramach miesięcznych limitów:

  • 800 zł / 5 wypłat (Standard)
  • 800 zł (Plus)
  • 1600 zł (Premium)
  • 3000 zł (Metal)
  • 7500 zł (Ultra)

  2% po przekroczeniu limitu (od nadwyżki)

 • Inne opłaty
  • prowizja za przewalutowanie: 1% dla nadwyżki ponad 5000 zł w miesiącu (Standard) / 0,5% dla nadwyżki ponad 15 000 zł w miesiącu (Plus), bez prowizji w planach Premium, Metal i Ultra; 1% za przewalutowanie transakcji w THB (pon. – pt.)
  • prowizja za przewalutowanie w weekendy: 1% wartości transakcji, 2% w przypadku wymiany na THB

Oferta

 • Rodzaj oferowanego produktu

  konta walutowe

 • Główne składniki oferty
  • aplikacja mobilna
  • karta fizyczna
  • karta wirtualna
 • Usługi dodatkowe
  • „sejfy” oszczędnościowe
  • konto dla osob fizycznych prowadzących JDG (Revolut Pro)
  • produkty kredytowe
  • ubezpieczenia
  • inwestycje
 • Płatności mobilne

Obsługa klienta

 • Kanały obsługi klienta

  czat, e-mail

 • Język obsługi

  polski, angielski (i inne)

Zalety

 • korzystne przewalutowania transakcji zagranicznych
 • bardzo szeroki wachlarz usług dodatkowych
 • gwarancja środków

Wady

 • mocno ograniczony dostęp do usług dodatkowych dla użytkowników standardowego planu
 • Proces rejestracji
  4/ 5
 • Możliwości i korzyści
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Michał Radzimiński
Złóż wniosek
Przydatne dokumenty

Komentarze i opinie

(6)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
M
Mateusz
Gość

Juz nie jest za darmo

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Mateusz

Opłata 50 zł za dotychczas darmowy plan, która wchodzi w życie dziś (14 lutego), dotyczy planu w ofercie Revolut Firma. W taryfach w ramach Revolut Freelancer nic się nie zmieniło, więc JDG wciąż mogą korzystać z bezpłatnego planu Basic.

Odpowiedz

P
Paweł Sęk
Gość

czy ja dobrze widzę, że Revolut pobiera opłatę za zwykłą transakcję kartą?

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Paweł Sęk

Gdzie widzisz taką informację? Na stronie Revoluta?

Odpowiedz

P
Paweł Sęk
Gość
@Justyna Kalicińska

Tak, w opłatach za plan

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Paweł Sęk

Ta prowizja na szczęście dotyczy innego planu; w planie Freelancer nie płacisz za transakcje bezgotówkowe.

Odpowiedz