Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Na czym polegają? Kto powinien je wykupić, a kto wręcz musi?

Michał Radzimiński
Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
Michał Radzimiński
Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych

99 publikacji 1158 komentarzy

Doświadczony recenzent i tester, a przede wszystkim aktywny użytkownik wielu aplikacji bankowych i rozwiązań fintechowych. Od 6 lat odpowiada przede wszystkim za tworzenie treści związanych z nowinkami technologicznymi w finansach. Jednocześnie śledzi działalność podmiotów funkcjonujących na rozkwitającym rynku płatności odroczonych. Do każdej nowości w finansach podchodzi z ciekawością, ale przede wszystkim krytycznie.


Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Na czym polegają? Kto powinien je wykupić, a kto wręcz musi?
Spis treści

Czym charakteryzują się takie polisy? Kto szczególnie powinien się nimi zainteresować, a kto nie ma wyboru i – zgodnie z przepisami – musi je posiadać? Wyjaśniamy.

Ubezpieczenie OC – co to jest?

OC to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, w którym zakład ubezpieczeń pokrywa – w granicach sumy gwarancyjnej określonej w umowie – koszty szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego. Jeśli zatem (np. z racji wykonywanego zawodu, ale nie tylko) doprowadzimy do sytuacji, w której osoba trzecia poniosła stratę, to na ubezpieczyciela spadnie obowiązek zniwelowania skutków ekonomicznych takiego zdarzenia. Rzecz jasna najprostszym przykładem jest ubezpieczenie OC samochodu (ubezpieczenia komunikacyjne) – gdy z naszej winy dojdzie do stłuczki lub wypadku, obsługą i wypłatą roszczenia dla osoby poszkodowanej w takim zdarzeniu zajmie się zakład ubezpieczeń.

Rodzaje ubezpieczeń OC. Nie tylko samochodowe!

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej często utożsamiamy z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Trudno się dziwić, gdyż to właśnie z nimi mamy najwięcej do czynienia. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że ten wariant polisy to zaledwie jeden z wielu produktów tego rodzaju.

Co więcej, istnieją okoliczności, w których wykupienie polisy OC niezwiązanej z prowadzeniem pojazdu również jest wymagane przez prawo. Sprawdźmy zatem, kto, poza prowadzącymi pojazdy mechaniczne, musi zadbać o takie ubezpieczenie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC – dla kogo?

Obowiązek posiadania polisy chroniącej posiadacza przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnych zaniechań czy zwykłych pomyłek dotyczy wielu grup zawodowych. Za niewywiązanie się z tego wymogu grożą poważne konsekwencje, z pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu włącznie.

Ubezpieczenie OC zawodowe muszą wykupić chociażby przedstawiciele zawodów prawniczych, w tym m.in. adwokaci i radcy prawni, notariusze czy komornicy sądowi.

Warto wiedzieć. Podstawa prawna obowiązkowych ubezpieczeń zawodowych określa nie tylko to, jakich grup taki wymóg dotyczy, ale również wskazuje minimalną sumę gwarancyjną. Dla przykładu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku polis OC dla adwokatów i radców prawnych nie może być niższa od równowartości 50 tys. euro. Zdecydowanie niższy poziom minimalnej sumy gwarancyjnej (10 tys. euro) ustalono chociażby dla doradców podatkowych czy biur prowadzących księgi rachunkowe, których również dotyczy obowiązek posiadania polisy OC.

Polisę OC muszą wykupić również lekarze oraz inne osoby wykonujące działalność medyczną, np. pielęgniarki czy fizjoterapeuci. Nic w tym dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę, że błędy popełnione przez przedstawicieli tych zawodów mogą mieć szczególnie poważne konsekwencje, a ich naprawienie – o ile w ogóle jest możliwe, to z pewnością kosztowne. Ubezpieczenie OC dla lekarzy powinno uwzględniać sumę gwarancyjną na poziomie co najmniej 75 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i aż 300 tys. euro dla wszystkich zdarzeń uwzględnionych w umowie.

Obowiązkowe jest również ubezpieczenie OC dla rolników. Taka polisa chroni zwykle przed roszczeniami poszkodowanych nie tylko przez samego rolnika, ale także osób pozostających z nim w gospodarstwie domowym oraz innych osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Standardem w pakiecie jest też ubezpieczenie budynków rolniczych od zdarzeń losowych.

Oczywiście lista zawodów, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem wykupienia polisy OC, jest znacznie dłuższa. Prawo obliguje do tego również architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, rzeczoznawców, pośredników kredytu hipotecznego oraz nieruchomości, a także detektywów i innych grup zawodowych.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie OC. Kto powinien rozważyć jego wykupienie?

Czasem warto zastanowić się nad polisą OC nawet, gdy prawo tego nie wymaga. Oto przykłady.

Ubezpieczenie OC firmy

Jako przedsiębiorca możesz wykupić ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, w tym również z narzędziami, które w tej działalności wykorzystujesz. W zależności od polisy ubezpieczyciel pokryje także potencjalne szkody osobowe i rzeczowe, za których wystąpienie odpowiada Twój produkt lub usługa.

Oczywiście zakres zdarzeń objętych polisą i pozostałe szczegóły powinny zostać uzgodnione z ubezpieczycielem stosownie do specyfiki działalności oraz branży, w której działasz.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Nieszczęścia czyhają na każdym kroku – także poza pracą, np. podczas wypoczynku lub po prostu we własnym domu. Firma ubezpieczeniowa może Ci zaoferować ochronę chociażby przed skutkami zniszczeń, które Ty, Twoje dziecko, a nawet pies czy kot, spowodujecie niechcący u sąsiada. Najbardziej oczywiste przykłady to zalanie mieszkania poniżej czy wybicie okna sąsiedniego domu podczas zabawy piłką.

Warto wiedzieć. Ubezpieczyciele standardowo nie przyznają odszkodowań z tytułu polisy OC w życiu prywatnym, jeśli osoba poszkodowana jest spokrewniona z ubezpieczonym. Oznacza to, że jeśli np. Twoje dziecko zbije szybę lub uszkodzi telewizor podczas pobytu w domu dziadków, rekompensata nie zostanie wypłacona.

Ochrona w życiu prywatnym obejmuje także zdarzenia, do których doszło daleko od miejsca zamieszkania, np. w hotelu czy w ruchu drogowym – to ostatnie dotyczy poruszania się pieszo lub

pojazdem, którego prowadzenie nie wymaga posiadania obowiązkowego OC, np. jazdy na rowerze czy hulajnodze.

Ubezpieczenie OC najemcy

Jeśli mieszkasz w wynajmowanym lokum, możesz wykupić ubezpieczenie OC najemcy, które jest rodzajem wspomnianego wcześniej ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Dzięki takiej polisie uchronisz się przed finansowymi konsekwencjami szkód, które zarówno Ty, jak i Twoi domownicy spowodowaliście na mieniu właściciela mieszkania. Chodzi tu zarówno o mury i elementy stałe, jak i ruchomości. Z rekompensaty może skorzystać nie tylko sam wynajmujący, ale też sąsiedzi czy administrator budynku.

OC – jakie szkody pokrywa?

To, jakie rodzaje zdarzeń są objęte ubezpieczeniem, zależy rzecz jasna od konkretnej polisy. Naturalnie inne zdarzenia znajdziemy w umowie ubezpieczenia dla kierowców, inne w przypadku polisy dla lekarzy czy adwokatów, jeszcze inne będą uwzględnione w ubezpieczeniu w życiu prywatnym.

Nie ma drogi na skróty – aby dokładnie zapoznać się z wykazem zdarzeń objętych ubezpieczeniem, musimy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie OC?

Porównywanie ubezpieczeń nie jest łatwym zadaniem. Nawet jeśli przyjmiemy proste założenie, że zależy nam po prostu na możliwie najtańszej ofercie, to do wyliczenia wysokości składki i tak konieczne jest uwzględnienie wielu zmiennych. Do tego możemy dojść do wniosku, że zakres ochrony w przypadku najtańszego ubezpieczenia nie jest dla nas satysfakcjonujący i będziemy zmuszeni do rewizji swoich oczekiwań – albo w zakresie ceny, albo w kwestii zdarzeń objętych ochroną lub sumy gwarancyjnej.

Ponadto wiele towarzystw ubezpieczeniowych, poza standardowym zakresem OC, oferuje dodatkowe opcje rozszerzenia. “Podpięcie” pod polisę szkód wyrządzonych przez Twojego psa lub wynikające z posiadanej przez ubezpieczonego broni palnej albo jednostki pływającej mają oczywisty wpływ na wysokosć składki, o czym jednak dokładnie przekonamy się dopiero po nawiązaniu kontaktu z TU.

Z tego względu dostępne w sieci porównywarki mogą nam się przydać jedynie do wstępnej selekcji i zorientowania się, które firmy ubezpieczeniowe mogą zaproponować interesującą nas polisę. Przed ostatecznym wyborem i tak powinniśmy dokładnie przestudiować OWU.

Jakie korzyści daje wykupienie ubezpieczenia OC?

Na co dzień ubezpieczenie, niezależnie od jego rodzaju, daje jedną zasadniczą korzyść – spokojną głowę. Z kolei w przypadku niepożądanych zdarzeń posiadana polisa jest często jedyną realną możliwością poradzenia sobie z konsekwencjami szkód, które wyrządziliśmy, przynajmniej jeśli chodzi o ich aspekt finansowy.

Pomijając nawet kwestię obowiązkowości OC, wykupienie tego typu ubezpieczenia leży po prostu w interesie wszystkich – zarówno potencjalnych, nieumyślnych sprawców, jak i poszkodowanych. Z tego względu warto przemyśleć posiadanie polisy adekwatnej do ryzyka, z którym mierzymy się przy

okazji wykonywanej działalności lub poza nią; i to nawet, jeśli akurat w naszym przypadku przepisy takiej polisy nie wymagają.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy