Kredyt hipoteczny w euro - kto może go otrzymać?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 51 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Kredyt hipoteczny w euro - kto może go otrzymać?
Spis treści

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie finansowe, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Jego nazwa pochodzi od zabezpieczenia spłaty, czyli tzw. hipoteki ustanawianej na rzecz banku, który udzielił finansowania. Ze względu na wysoki koszt inwestycji kredyt hipoteczny nierzadko jest jedyną możliwością na spełnienie marzeń o własnych czterech kątach.

Część przyszłych kredytobiorców zainteresowana jest ofertą kredytu hipotecznego w euro. Jest to jedno z najczęściej zaciąganych zobowiązań w walucie obcej. Jego pozyskanie wiąże się jednak z koniecznością spełnienia określonych warunków. Jakich? Wyjaśniamy poniżej.

Kto może wziąć kredyt hipoteczny w euro?

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) od 1 lipca 2014 roku banki mogą udzielać kredytów hipotecznych jedynie w walucie, w jakiej klient uzyskuje dochody. Zatem by otrzymać kredyt hipoteczny w euro wnioskodawca musi zarabiać w tej walucie. Głównym celem rekomendacji było ograniczenie ryzyka walutowego. Jest to pokłosie przede wszystkim tzw. kredytów frankowych cieszących się ogromną popularnością głównie w latach 2004-2008. Do dziś stanowią one spory problem kredytobiorców – wzrost kursu sprawił, że koszty zaciągniętych zobowiązań znacznie przekroczyły przewidywania, a często również możliwości finansowe klientów.

Jeżeli o kredyt hipoteczny wnioskują osoby lub gospodarstwo domowe zarabiające w kilku walutach, wówczas może on zostać udzielony w takiej walucie, w jakiej wnioskodawcy uzyskują przeważającą część dochodu. W przypadku pozostałych walut - zgodnie z obowiązującą rekomendacją - banki powinny założyć deprecjację dochodu o 50%.

Warto wspomnieć, że nawet jeżeli zagraniczny dochód jest dominujący, banki niekiedy dopuszczają możliwość udzielenia kredytu hipotecznego w PLN, jednak w takim przypadku do wyliczenia zdolności kredytowej przyjmowana jest jedynie część tego dochodu, niższa niż dochód w PLN. By uzyskać finansowanie, zarobki uzyskiwane w złotówkach powinny być zatem wystarczająco wysokie.

Kredyty hipoteczne w euro – jakie są warunki ich udzielania?

Nie da się ukryć, iż obowiązująca rekomendacja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego znacznie utrudniła pozyskanie kredytów w euro bądź w innej zagranicznej walucie. Co więcej, należy mieć na uwadze, iż pozyskanie takiego finansowania wiąże się z koniecznością spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów określonych przez bank.

Jednym z nich jest posiadanie akceptowanej przez bank formy zatrudnienia. Powinna być to umowa o pracę bądź kontrakt.

W przypadku kredytów hipotecznych w obcej walucie banki nie zaakceptują innych źródeł dochodu takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło czy działalność gospodarcza zarejestrowana za granicą.

Co oczywiste, żaden bank nie uwzględni również dochodów uzyskiwanych z tzw. pracy “na czarno”. Istotne jest również to, by wynagrodzenie było przelewane na konto. Wymagany jest także odpowiedni staż pracy - w zależności od banku minimalny okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy wynosi najczęściej 6 lub 12 miesięcy.

Kolejnym niezbędnym warunkiem jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. By ją ocenić, bank weźmie pod uwagę m.in. wysokość uzyskiwanych dochodów, wartość spłacanych zobowiązań oraz miesięczne koszty utrzymania. Należy mieć jednak na uwadze, iż ze względu na zwiększone ryzyko kredytowe banki bardziej rygorystycznie podchodzą do oceny możliwości finansowych osób starających się o kredyt w obcej walucie. Wysokie zarobki nie zawsze zatem będą oznaczały wyższą zdolność kredytową - instytucje finansowe mogą bowiem uwzględniać warunki oraz koszty utrzymania w kraju, w którym osiągasz zarobki odpowiednio pomniejszając wysokość dochodu.

Przyszły kredytobiorca powinien posiadać także pozytywną historię kredytową. Bank sprawdzi ją, weryfikując dane widniejące w zagranicznym odpowiedniku Biura Informacji Kredytowej. Warto wiedzieć, iż na kredyt mogą liczyć jedynie osoby, które nie mają opóźnień ani zaległości w regulowaniu zobowiązań.

Nie należy zapominać, iż niezbędnym warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego jest wniesienie wkładu własnego - dotyczy to także zobowiązań w euro. Warto wiedzieć jednak, iż kredyty w walucie obcej wiążą się z wyższym wkładem własnym – może on wynosić nawet 30% lub 40% wartości nieruchomości, co oznacza konieczność zebrania dość sporych oszczędności. W zależności od banku okres kredytowania może natomiast wynieść maksymalnie 20 lub 35 lat.

Jakie dokumenty są wymagane do kredytu hipotecznego w euro?

Pozyskanie kredytu hipotecznego w walucie obcej wymaga dopełnienia większej liczby formalności. Starając się o finansowanie w euro będziesz zobowiązany do przedstawienia przede wszystkim:

  • dokumentu tożsamości;

  • umowy o pracę lub kontraktu;

  • zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach;

  • wyciągu z rachunku bankowego, na który wpływa Twoje wynagrodzenie;

  • deklaracji podatkowej za rok ubiegły;

  • dokumentów dotyczących nieruchomości.

W przypadku, gdy w kraju, w którym uzyskujesz wynagrodzenie wymagane jest zezwolenie na pobyt lub wykonywanie pracy, kredytodawca poprosi Cię o jego przedstawienie.

Należy mieć na uwadze, iż dokładna lista dokumentów może się nieco różnić w zależności od polityki danego banku oraz indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Co istotne, wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Kredyt hipoteczny w euro – oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w euro składa się ze stawki referencyjnej EURIBOR oraz marży banku. Stawka EURIBOR jest zmienna, natomiast marża jest stała przez cały okres kredytowania. Wartość EURIBOR zależy głównie od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Europejski Bank Centralny. Stawka aktualizowana jest co 3 lub co 6 miesięcy - jeśli wzrośnie, zwiększy się również rata, natomiast jeśli zmaleje – rata będzie niższa.

W przypadku oprocentowania stałego jego wysokość nie ulegnie zmianie przez min. 5 lat niezależnie od wahań stóp procentowych w strefie euro.

Jakie banki oferują kredyty hipoteczne w euro?

Jednym z utrudnień w pozyskaniu kredytu hipotecznego w euro jest jego ograniczona dostępność. Starając się o kredyt w obcej walucie, powinieneś wiedzieć, iż nie każdy bank udostępnia taką możliwość. Obecnie kredyty w euro można znaleźć jedynie w ofercie dwóch instytucji: Pekao S.A. oraz Alior Banku.

Pekao S.A. - kredyt hipoteczny w euro

Jednym z banków, który posiada w swojej ofercie kredyt hipoteczny przeznaczony dla klientów zarabiających w euro jest Pekao S.A. Zobowiązanie może zostać udzielone na maksymalnie 20 lat. Wkład własny wynosi min. 30% w przypadku kredytu z okresem spłaty do 15 lat lub 40% w przypadku zobowiązania z okresem kredytowania powyżej 15 lat. Bank wymaga min. sześciu regularnych comiesięcznych wpływów od pracodawcy na rachunek prowadzony w Polsce, w tym od co najmniej trzech miesięcy wynagrodzenie powinno wpływać na konto prowadzone w Pekao S.A. W przypadku kontraktów zawieranych cyklicznie bank wymaga min. dwóch wpływów z tytułu wynagrodzenia w okresie ostatnich sześciu miesięcy na rachunek prowadzony w Polsce.

Alior Bank – kredyt hipoteczny w euro

Drugim bankiem, który udziela kredytów hipotecznych w euro jest Alior Bank. Minimalna kwota kredytu wynosi 100 000 zł. Finansowanie może zostać udzielone maksymalnie na 35 lat. Wysokość wkładu własnego ustalana jest indywidualnie w oparciu m.in. o rodzaj czy lokalizację nieruchomości. Minimalny dochód wnioskodawcy osiągającego zarobki w euro powinien być równowartością 5 000 zł netto.

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w euro?

Procedury związane z pozyskaniem kredytu hipotecznego w EUR nie różnią się zbytnio od wnioskowania o standardowy kredyt hipoteczny w PLN. Proces ten może jednak być nieco dłuższy ze względu na konieczność skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów czy ich przetłumaczenia.

Pierwszym krokiem jest kontakt z doradcą, który przedstawi Ci szczegóły zobowiązania, zapozna Cię z warunkami oferty, dokona kalkulacji zdolności kredytowej oraz wyjaśni jakie dokumenty powinieneś dostarczyć. Po wypełnieniu i złożeniu wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów możesz oczekiwać na decyzję kredytodawcy. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji wystarczy odwiedzić oddział banku w celu podpisania umowy.

Kredyt hipoteczny w euro czy w złotówkach?

Wnioskodawca nie ma możliwości wyboru finansowania w dowolnej walucie. Decyzja dotycząca zaciągnięcia kredytu hipotecznego w euro bądź w złotówkach zależna jest od tego, w jakiej walucie osiąga on wynagrodzenie. Kredyt w euro mogą wziąć jedynie osoby, które przeważającą część dochodu uzyskują właśnie w tej walucie. Produkt ten nie jest dostępny dla wnioskodawców, którzy zarabiają wyłącznie w złotówkach.

Czy warto wziąć kredyt hipoteczny w euro?

Kredyt hipoteczny w euro nie jest rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich - może on zostać przyznany wyłącznie osobom, które zarabiają w euro oraz posiadają odpowiednią zdolność kredytową. Starając się o taki kredyt należy przygotować się na większą liczbę formalności - część dokumentów powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Spełnienie wszystkich niezbędnych warunków określonych przez kredytodawcę z pewnością umożliwi Ci uzyskanie pozytywnej decyzji.


Oceń artykuł
5
(1 ocena)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy