Wróć

Kredyt hipoteczny w euro – kto może go otrzymać?

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

Kredyt hipoteczny w euro – kto może go otrzymać?
Spis treści
Pokaż więcej

Kredyt hipoteczny w euro – podstawowe informacje

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie finansowe, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Jego nazwa pochodzi od zabezpieczenia spłaty, czyli tzw. hipoteki ustanawianej na rzecz banku, który udzielił finansowania. Ze względu na wysoki koszt inwestycji kredyt hipoteczny nierzadko jest jedyną możliwością na spełnienie marzeń o własnych czterech kątach.

Co ciekawe, spora część przyszłych kredytobiorców zainteresowana jest ofertą kredytu hipotecznego w euro. Jest to jedno z najczęściej zaciąganych zobowiązań w walucie obcej. Jego pozyskanie wiąże się jednak z koniecznością spełnienia określonych warunków. Jakich? Wyjaśniamy poniżej.

Kto może wziąć kredyt hipoteczny w euro?

Na samym początku zwróćmy uwagę na to, kto może liczyć na kredyt hipoteczny w euro.

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) od 1 lipca 2014 roku banki mogą udzielać kredytów jedynie w walucie, w jakiej klient uzyskuje dochody. Głównym celem rekomendacji było ograniczenie ryzyka walutowego. Jest to pokłosie przede wszystkim tzw. kredytów frankowych cieszących się ogromną popularnością głównie w latach 2004-2008. Do dziś stanowią one spory problem kredytobiorców – wzrost kursu sprawił, że koszty zaciągniętych zobowiązań znacznie przekroczyły przewidywania, a często również możliwości finansowe klientów.

Wątpliwości może wzbudzać sytuacja osób lub gospodarstw domowych, które zarabiają w kilku walutach. Wówczas, kredyt może zostać udzielony w takiej walucie, w jakiej wnioskodawcy uzyskują przeważającą część dochodu. W przypadku pozostałych walut - zgodnie z obowiązującą rekomendacją - banki powinny założyć deprecjację dochodu o 50%.

Kredyty hipoteczne w euro – jakie są warunki ich udzielania?

Nie da się ukryć, iż obowiązująca rekomendacja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) znacznie utrudniła pozyskanie kredytów w euro bądź w innej zagranicznej walucie. Co więcej, należy mieć na uwadze, iż pozyskanie takiego finansowania wiąże się z koniecznością spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów określonych przez bank.

Przede wszystkim, przyszły kredytobiorca powinien posiadać pozytywną historię kredytową. Bank sprawdzi ją, weryfikując dane widniejące w Biurze Informacji Kredytowej. Warto wiedzieć, iż na kredyt mogą liczyć jedynie osoby, które nie mają opóźnień ani zaległości w regulowaniu zobowiązań.

Kolejnym wymogiem jest posiadanie akceptowanej przez bank formy zatrudnienia. Powinna być to umowa o pracę bądź kontrakt. Instytucje finansowe nie akceptują innych źródeł dochodu takich umowa zlecenie, umowa o dzieło czy działalność gospodarcza zarejestrowana poza granicami Polski. Co oczywiste, żaden bank nie uwzględni również dochodów uzyskiwanych z tzw. pracy “na czarno”. Istotne jest również to, by wynagrodzenie było przelewane na konto. Wymagany jest także odpowiedni staż pracy – w zależności od banku minimalny okres zatrudnienia na obecnej umowie powinien wynosić 6, 12 lub 24 miesiące.

Niezbędnym warunkiem jest również posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. By ją ocenić, bank weźmie pod uwagę m.in. wysokość uzyskiwanych dochodów, wartość spłacanych zobowiązań oraz miesięczne koszty utrzymania. Należy mieć jednak na uwadze, iż ze względu na zwiększone ryzyko kredytowe banki bardziej rygorystycznie podchodzą do oceny możliwości finansowych wnioskodawców starających się o kredyt w obcej walucie. Wysokie zarobki nie zawsze zatem będą oznaczały wyższą zdolność kredytową. Instytucje finansowe zwykle uwzględniają warunki oraz koszty utrzymania w kraju, w którym osiągasz zarobki pomniejszając wysokość dochodu o 20%.

Nie należy zapominać, iż niezbędnym warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego jest wniesienie wkładu własnego – dotyczy to także zobowiązań w euro. Warto wiedzieć jednak, iż kredyty w walucie obcej wiążą się z wyższym wkładem własnym – może on wynosić nawet 30% lub 40% wartości nieruchomości. Skróceniu ulega zwykle również okres kredytowania – zamiast standardowych 30 lub 35 lat, sięga on zazwyczaj 20 lub 25 lat.

Jakie dokumenty są wymagane do kredytu hipotecznego w euro?

Pozyskanie kredytu hipotecznego w walucie obcej wymaga dopełnienia większej ilości formalności. Starając się o finansowanie w euro będziesz zobowiązany do przedstawienia przede wszystkim:

  • dokumentu tożsamości; 
  • umowy o pracę lub kontraktu; 
  • raportu na temat Twojej historii kredytowej wydanego przez zagraniczne biuro informacji kredytowej;   
  • zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach; 
  • wyciągu z rachunku bankowego, na który wpływa Twoje wynagrodzenie; 
  • deklaracji podatkowych (za ostatni rok lub dwa lata); 
  • dokumentów dotyczących nieruchomości. 

W przypadku, gdy w kraju, w którym uzyskujesz wynagrodzenie wymagane jest zezwolenie na pobyt lub wykonywanie pracy, kredytodawca poprosi Cię o jego przedstawienie.

Należy mieć na uwadze, iż dokładna lista dokumentów może się nieco różnić w zależności od polityki danego banku oraz indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Co istotne, wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Kredyt hipoteczny w euro – oprocentowanie

Jak wspomnieliśmy wcześniej, kredyty hipoteczne w euro cieszą się dość dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Wynika to głównie z faktu, że oprocentowanie takiego kredytu zwykle jest niższe niż w przypadku kredytu w złotówkach. Jak łatwo wywnioskować, może oznaczać to spore oszczędności – suma odsetek będzie wówczas niższa w porównaniu do zobowiązania zaciągniętego w rodzimej walucie.

Jakie banki oferują kredyty hipoteczne w euro?

Jednym z utrudnień w pozyskaniu kredytu hipotecznego w euro jest także jego ograniczona dostępność. Starając się o kredyt w obcej walucie, powinieneś wiedzieć, iż nie każdy bank udostępnia taką możliwość. Obecnie kredyty w euro można znaleźć jedynie w ofercie dwóch instytucji: Pekao S.A. oraz Alior Banku.

Pekao S.A. - kredyt hipoteczny w euro

Jednym z banków, który posiada w swojej ofercie kredyt hipoteczny przeznaczony dla klientów zarabiających w euro jest Pekao S.A. Zobowiązanie może zostać udzielone na maksymalnie 20 lat. Kredytobiorca powinien posiadać min. 30% wkładu własnego. W ocenie zdolności kredytowej analizowany jest dochód z ostatnich 12 miesięcy.

Alior Bank – kredyt hipoteczny w euro

Drugim bankiem, który udziela kredytów hipotecznych w euro jest Alior Bank. Minimalna kwota kredytu wynosi 100 000 zł. Finansowanie może zostać udzielone na maksymalnie 30 lat. Wysokość wkładu własnego ustalana jest indywidualnie w oparciu m.in. o rodzaj czy lokalizację nieruchomości. Minimalny dochód wnioskodawcy osiągającego zarobki w euro powinien być równowartością 5 000 zł.

Kredyt hipoteczny w euro czy w złotówkach?

Wnioskodawca nie ma możliwości wyboru finansowania w dowolnej walucie. Decyzja dotycząca zaciągnięcia kredytu hipotecznego w euro bądź w złotówkach zależna jest od tego, w jakiej walucie osiąga on wynagrodzenie. Kredyt w euro mogą wziąć jedynie osoby, które przeważającą część dochodu uzyskują właśnie w tej walucie. Produkt ten nie jest dostępny dla wnioskodawców, którzy zarabiają wyłącznie w złotówkach.

Czy warto wziąć kredyt hipoteczny w euro?

Największą zaletą kredytu hipotecznego w euro jest jego niższe oprocentowanie. Z tego powodu może być on bardziej opłacalny w porównaniu do zobowiązania w rodzimej walucie. Należy jednak pamiętać, iż nie jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich. Kredyt ten może zostać przyznany wyłącznie osobom, które zarabiają w euro oraz posiadają odpowiednią zdolność kredytową. Spełnienie wszystkich niezbędnych warunków określonych przez kredytodawcę z pewnością umożliwi Ci uzyskanie pozytywnej decyzji.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy