Lokata overnight - lokata nocna dla przedsiębiorców


Lokata overnight - lokata nocna dla przedsiębiorców
Spis treści

Lokata zakładana jest na jeden „dzień”, co czyni ją pewnym typem lokaty jednodniowej, przy czym otwierana jest w godzinach popołudniowych dnia roboczego i trwa do godzin porannych kolejnego dnia roboczego. Dla klienta jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ w godzinach pracy może swobodnie regulować swoje należności, korzystając ze środków dostępnych na rachunku bieżącym. Nocą może on spokojnie zasnąć, wiedząc, że zgromadzone za dnia środki są chronione przed inflacją na rachunku technicznym lokaty.

Lokata nocna jest produktem oszczędnościowym skierowanym przede wszystkim do osób, które prowadzą działalność gospodarczą (niekiedy banki wymagają nawet, aby była to działalność w formie spółki). Na rynku można jednak znaleźć lokaty overnight, z których mogą skorzystać także klienci indywidualni (w tym przypadku lokaty nocne występują zwykle w formie lokat jednodniowych).

Parametry lokaty overnight

Wyróżnia się dwa rodzaje lokat overnight – lokata zakładania na zlecenie klienta oraz automatyczne lokaty O/N. Tradycyjna lokata overnight otwierana jest każdorazowo na wniosek przedsiębiorcy. Taka forma zakładania depozytu jest jednak uciążliwa, ponieważ klient musi każdorazowo pamiętać o terminach transferu środków z konta bieżącego na rachunek lokaty, co nie jest łatwe, gdy ma się na głowie prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Z tego też powodu banki powoli odchodzą od ręcznie zakładanej lokaty overnight, zastępując ją usługą automatycznej lokaty O/N. Usługa polega na tym, że klient podpisuje umowę na automatyczne transferowanie środków pozostałych na swoim koncie bieżącym na dedykowany rachunek lokaty overnight. Środki przelewane są w godzinach popołudniowych (przeważnie pomiędzy godziną 15:00 a 17:00) danego dnia roboczego. W nocy pieniądze podlegają oprocentowaniu, pracując na lokacie, a w godzinach porannych następnego dnia roboczego, powiększone o należne odsetki, są automatycznie zwracane na konto firmowe klienta. Cykl powtarza się każdego dnia roboczego, aż do momentu rozwiązania umowy przez klienta. Proste i wygodne.

Implikacje wynikające ze specyfiki lokaty overnight są następujące:

  • lokata overnight może być założona na jeden dzień, gdy kolejnym dniem po otwarciu tej lokaty jest także dzień roboczy;
  • lokata może być założona na kilka dni, jeżeli okres trwania lokaty przypada na weekend lub dzień wolny od pracy;

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że większość umów automatycznych lokat O/N umożliwia zdefiniowanie ilości środków, które każdorazowo powinny pozostać na koncie bieżącym (środki, które nie będą przelewane na rachunek techniczny lokaty nocnej). Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość odłożenia na koncie bieżącym pewnej kwoty zabezpieczającej, z której może skorzystać w dowolnym momencie.

Lokata overnight może być założona w PLN oraz walutach obcych, przy czym banki najczęściej umożliwiają założenie walutowej lokaty O/N w EUR, USD, GBP oraz CHF.

Oprocentowanie lokaty overnight

W dzisiejszym świecie za wygodę i bezpieczeństwo musimy zapłacić. W przypadku lokaty overnight kosztem jest niższe oprocentowanie, które zwykle oscyluje w okolicach ok. 0,5 - 1,7%. Można powiedzieć, że instytucje finansowe rekompensują sobie w ten sposób fakt, że nie mogą w pełni dysponować środkami klienta tak, jak w przypadku standardowych depozytów terminowych. Większość banków ustala oprocentowanie lokaty nocnej dla PLN bazując na wysokości stawki WIBID ON, czyli wysokości oprocentowania środków przyjętych w depozyt przez dany bank od innych banków na jeden dzień. Oprocentowanie tej lokaty może się więc zmieniać w kolejnych dniach, zgodnie z wahaniami powyższego wskaźnika. Dla lokaty nocnej w walutach USD i EUR banki ustalają oprocentowanie według stawki LIBOR O/N. Bez względu na walutę warto jednak zapamiętać, że większość banków umożliwia negocjowanie wysokości oprocentowania lokat overnight i gdy nadarzy się taka sposobność, należy z tej możliwości skorzystać.

Kwota minimalna lokaty

Niestety nie każdy przedsiębiorca będzie mógł założyć lokatę overnight, bowiem jest ona przeznaczona dla podmiotów, które zgromadziły na swoim rachunku firmowym pewną minimalną ilość środków. Jaką? Wszystko zależy od banku oferującego lokatę O/N. Niektóre instytucje wymagają minimalnej wpłaty w wysokości już od 10 000 zł. Nie jest to jednak regułą, ponieważ można się także spotkać z wymogiem posiadania na koncie firmowym co najmniej 500 000 zł. Ograniczenia względem kwoty maksymalnej lokaty overnight przeważnie nie są określone.

Ile na lokacie nocnej można zarobić?

Jeżeli przyjmiemy, że oprocentowanie lokaty overnight wynosi około 2%, wówczas wpłacając na lokatę przykładowo 50 tys. zł zyskamy ok. 2,74 zł w jedną noc. Gdybyśmy w ten sposób oszczędzali przez rok, to po 12 miesiącach na koncie przybyłoby nam ok. 1000 zł. Nie jest to dużo, ale dzięki lokacie nocnej nasze zyski z działalności gospodarczej przynajmniej nie stracą na wartości z powodu inflacji.

Czy warto założyć lokatę overnight?

O tym, czy warto założyć lokatę overnight musisz zadecydować sam. Jeżeli Twoja działalność gospodarcza wymaga stałego dostępu do środków pieniężnych, wówczas lokata overnight może być korzystnym wyborem:

  • w porównaniu z tradycyjną lokatą, lokata overnight umożliwia zachowanie zdecydowanie większej płynności finansowej. Nie musisz zamrażać swoich środków pieniężnych na długi czas - masz je zawsze pod ręką w godzinach pracy (od ok. 9:00 do 16:00);
  • w porównaniu z kontem oszczędnościowym, w zależności od warunków prowadzenia tego rachunku, lokata overnight może oferować nieco większą płynność finansową oraz być bardziej korzystną formą oszczędzania kapitału (zależy od konkretnej oferty konta oszczędnościowego i lokaty overnight);

Jeżeli charakter prowadzonej przez Ciebie działalności nie wymaga stałego dostępu do środków, wówczas korzystniejszą opcją będzie prawdopodobnie skorzystanie z tradycyjnej lokaty terminowej lub konta oszczędnościowego. Na rynku można znaleźć lokaty terminowe, których oprocentowanie jest dwukrotnie wyższe od oprocentowania oferowanego w ramach lokaty overnight. W końcu noc to tylko połowa doby...

Przydatne definicje związane z lokatami nocnymi

WIBID ON - wysokość stopy procentowej wyrażonej w skali roku, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków na jeden dzień. Wysokość tej stopy ustalana jest codziennie. Aktualnie wysokość stawki WIBID ON wynosi ok. 1,32% w skali roku.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy