Promesa zatrudnienia do kredytu - czym jest i co oznacza?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 51 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Promesa zatrudnienia do kredytu - czym jest i co oznacza?
Spis treści

Promesa zatrudnienia – co to jest? 

Promesa zatrudnienia jest dokumentem, który może wystawić pracodawca. Oświadcza on w nim, że po upływie terminu obowiązywania obecnej umowy przedłuży współpracę z pracownikiem. Promesa jest zatem potwierdzeniem dalszego trwania zatrudnienia w przypadku umowy zawartej na czas określony. Wystawiając taki dokument, pracodawca deklaruje chęć przedłużenia umowy z pracownikiem na kolejny okres. 

Promesa zatrudnienia może znaleźć zastosowanie także w wielu innych sytuacjach, np. gdy pracownik zatrudniony jest jeszcze w innej firmie, a nowy pracodawca planuje podjąć z nim współpracę po zakończeniu okresu wypowiedzenia w obecnym miejscu pracy lub gdy pracownik zamierza podjąć zatrudnienie po przybyciu do innego kraju. Taki dokument ma formę umowy przedwstępnej i stanowi zabezpieczenie dla obu stron – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Pierwszy z nich potwierdza zamiar zatrudnienia pracownika, natomiast drugi deklaruje gotowość do podjęcia pracy na rzecz pracodawcy. 

Promesa zatrudnienia do kredytu – kiedy może się przydać? 

Promesa zatrudnienia wystawiana jest najczęściej w przypadku, gdy pracownik ubiega się o kredyt. Jeżeli jest on zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, bank może oczekiwać potwierdzenia, że umowa zostanie przedłużona, a kredytobiorca nie będzie miał problemów z terminową spłatą kredytu. Stabilność zatrudnienia jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Udzielenie kredytu osobie, która wkrótce może stracić pracę, jest dla banku bardzo ryzykowne, dlatego wnikliwie bada on sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy. 

Promesa może być przydatna szczególnie przy kredycie hipotecznym, który jest zobowiązaniem długoterminowym, opiewającym zwykle na wysoką kwotę. Dla banku ważny jest zarówno dotychczasowy staż pracy, jak i długość trwania umowy – zwykle wymaga się, by w obecnej firmie wnioskodawca pracował od co najmniej 3 lub 6 miesięcy, a umowa trwała jeszcze przez kolejne pół roku lub więcej. Jeżeli umowa wnioskodawcy wkrótce wygaśnie, przedstawienie promesy może potwierdzić, że współpraca zawodowa się nie zakończy i zostanie przedłużona na kolejny okres. 

Promesa zatrudnienia dla banku  

Nieodłącznym procesem podczas ubiegania się o kredyt jest badanie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Bank analizuje nie tylko wysokość dochodów, ale także formę i długość zatrudnienia. W korzystniejszej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umowy bezterminowej. Wygasająca umowa zawarta na czas określony może natomiast być przeszkodą w uzyskaniu kredytu, gdyż oznacza to ryzyko utraty regularnego dochodu oraz trudności ze spłatą. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem może okazać się promesa zatrudnienia sporządzona w formie pisemnego oświadczenia, w którym pracodawca wyraża wolę przedłużenia umowy.  

Warto jednak wiedzieć, że niestety nie wszystkie banki akceptują taki dokument. Większość z nich jest w stanie udzielić kredytu jedynie wówczas, gdy umowa będzie trwać jeszcze co najmniej przez wymagany okres od złożenia wniosku, np. 6 miesięcy. Jeżeli bank nie uznaje promesy, rozwiązaniem zwiększającym szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji może być zawarcie umowy na dłuższy okres lub na czas nieokreślony. 

Jak powinien wyglądać wzór promesy zatrudnienia do kredytu?  

Nie ma jednego uniwersalnego wzoru promesy – jej dokładna treść może różnić się m.in. w zależności od celu jej wydania. Promesa zatrudnienia dla banku powinna zawierać wszystkie istotne informacje potwierdzające kontynuację stosunku pracy. Przed jej przygotowaniem warto upewnić się, czy dany bank nie dysponuje własnym wzorem takiego dokumentu. Jeżeli nie, można sporządzić go samodzielnie. Wśród najistotniejszych elementów, jakie powinny znaleźć się w promesie, wyróżnić można przede wszystkim: 

  • miejscowość i datę; 

  • dane obu stron umowy, czyli pracodawcy i pracownika; 

  • formę zatrudnienia; 

  • wymiar pracy (np. pełny etat); 

  • termin zawarcia przyszłej umowy oraz czas jej trwania;  

  • wysokość wynagrodzenia bądź wskazanie, że aktualne warunki finansowe nie ulegną zmianie;  

  • podpis i pieczątkę pracodawcy. 

W przypadku wynagrodzenia istotna jest jego wysokość po przedłużeniu umowy. Najlepiej, gdyby było ono wyższe lub pozostało na obecnym poziomie. Pogorszenie warunków finansowych wpływa na obniżenie zdolności kredytowej, co może zmniejszyć szanse na uzyskanie kredytu. 

Jeżeli chcesz być pewien, że promesa zatrudnienia nie będzie budzić wątpliwości i spełni wszystkie wymagania, przed jej sporządzeniem dowiedz się w banku, jakie informacje będą wymagane w Twoim przypadku.  

Czy promesa zatrudnienia jest wiążąca? Skutki prawne 

Promesa zatrudnienia wystawiona przez pracodawcę stanowi potwierdzenie zatrudnienia pracownika w przyszłości. Co jednak, gdy pracodawca nie zastosuje się do przedstawionych w dokumencie ustaleń? Warto wiedzieć, że to, czy promesa zatrudnienia jest wiążąca, zależy od jej treści i zastosowanych sformułowań. W przypadku promes wystawianych dla pracowników na potrzeby uzyskania kredytu często umieszczana jest informacja wskazująca, iż wola zatrudnienia wyrażona jest na dzień wypełnienia dokumentu i nie stanowi deklaracji przedłużenia zatrudnienia. Taki dokument nie jest zatem gwarancją kontynuacji współpracy między stronami – dla banku ma on niewielką wartość, jednak w określonych przypadkach może być to wystarczającą przesłanką umożliwiającą uzyskanie kredytu.  

Jeżeli jednak promesa zatrudnienia została sporządzona jako umowa przedwstępna, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jej treść jest wiążąca dla obu stron. Pracodawca zobowiązuje się wówczas do zatrudnienia pracownika, z kolei pracownik do podjęcia pracy. Może się jednak zdarzyć, że mimo to pracodawca nie dotrzyma uzgodnionych warunków. W takim przypadku pracownik może żądać odszkodowania. Jego zakres może być także wskazany w treści promesy, dzięki czemu obie strony już na wstępie będą świadome konsekwencji niedotrzymania jej warunków. Warto dodać, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego roszczenie z tytułu niewywiązania się z promesy przedawnia się po upływie roku od dnia, w którym miała zostać zawarta umowa. 

Promesa od pracodawcy dla banku – podsumowanie  

Promesa zatrudnienia może być wystawiona w różnych celach, by potwierdzić zamiar przyszłej realizacji zatrudnienia. Dokument jest najczęściej spotykany w przypadku ubiegania się o kredyt – niekiedy może on być przydatnym dokumentem zwiększającym szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji. Jeżeli starasz się o finansowanie, a Twoja umowa wkrótce wygasa, promesa potwierdzi, że współpraca będzie kontynuowana i nie pozostaniesz bez źródła dochodu. Może się jednak okazać, że dla banku promesa nie będzie wystarczającym potwierdzeniem. Wówczas być może jedynym alternatywnym rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie kredytu będzie zmiana umowy na dłuższy okres lub bez daty zakończenia współpracy.  


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy