Wróć

200 zł dla poleconego i nawet 1000 zł dla polecającego kredyty gotówkowe z oferty Santander Consumer Banku

Publikacja:
200 zł dla poleconego i nawet 1000 zł dla polecającego kredyty gotówkowe z oferty Santander Consumer Banku
Czas trwania
Cel (zysk) Nowy klient - 200 zł. Obecny klient - max 1000 zł. Nagrody w formie multivouchera Sodexo.
Uczestnik Nowy i obecny klient Santander Consumer Banku.
Po drodze Nowy klient - zawarcie umowy kredytowej i spłata pierwszej raty. Obecny klient - przekazanie kodu polecenia.
Santander Consumer Bank zachęca swoich klientów do polecania kredytów gotówkowych z jego oferty. Za skuteczną rekomendację obiecuje nagrodę w wysokości 200 zł, maksymalnie można otrzymać 5 bonusów, czyli zdobyć 1000 zł. Osoba polecona po zawarciu umowy kredytowej i spłacie pierwszej raty również otrzyma premię – 200 zł. Nagrody mają postać multivoucherów do wykorzystania na platformie Sodexo.

Program "Po znajomości 2023"

Organizatorem programu jest Santander Consumer Bank.

Do kiedy możesz skorzystać?

Program trwa do 31 grudnia 2023 r.

Co możesz zyskać?

Nowy klient - 200 zł w formie multivouchera Sodexo.

Obecny klient - 200 zł jako multivoucher Sodexo za każdą skuteczną rekomendację, maksymalnie 1000 zł.

Nagrody można wykorzystać na stronie openvoucher.sodexo.pl. Należy tam wpisać otrzymany od banku kod i kliknąć Wybierz eVoucher, po czym wskazać markę, którą jesteś zainteresowany i zamówić bon o określonej wartości. Możliwa jest wymiana e-kodu na bony uprawniające do zakupów w sklepach różnych marek. Ostatni krok to wpisanie adresu e-mail, na który ma być przesłany bon oraz zaznaczenie niezbędnych zgód.

Szczegółowe zasady wykorzystania bonów Sodexo, w tym okres ich ważności oraz tryb składania reklamacji, są ujęte w Regulaminie Kart Podarunkowych.

Czy możesz skorzystać?

Program "Po znajomości 2023" adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałych na terenie Polski.

Regulamin wymaga, by polecony (nowy klient) nie miał w przeszłości zawartych z Santander Consumer Bankiem żadnych umów kredytowych za wyjątkiem umowy o:

 • kredyt samochodowy,
 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt na zakup towarów i usług, przy czym taka umowa była zawarta minimum 2 lata przed zawarciem umowy w ramach programu poleceń;
 • kredyt gotówkowy, kredyt gotówkowy plus lub kredyt konsolidacyjny, przy czym ostatnia taka umowa zawarta była minimum 5 lat przed podpisaniem umowy w ramach programu "Po znajomości 2023".

Polecającym może być osoba, która podała w Santander Consumer Banku numer telefonu komórkowego, a także wyraziła zgodę na kontakty ze strony banku za pośrednictwem elektronicznych kanałów kontaktu. Ważne, by rekomendujący posiadał indywidualny numer poleceń. Można go otrzymać w oddziale banku lub podczas rozmowy z infolinią.

Uwaga: Santander Consumer Bank zastrzegł sobie możliwość wyboru osób, którym udostępni indywidualny numer poleceń. Inaczej mówiąc, w tym przypadku niekoniecznie trzeba być przez bank zaproszonym do bycia polecającym. Ważne, by uzyskać od doradcy w placówce lub konsultanta infolinii kod do przekazania poleconemu.

Co musisz zrobić?

Nowy klient: Droga po 200 zł premii w Santander Consumer Banku

 • Krok 1. Do 31 grudnia 2023 r. zawrzyj z bankiem umowę o jeden z kredytów objętych promocją

  Do 31 grudnia 2023 r.

  • przekaż bankowi indywidualny numer poleceń otrzymany od polecającego;
  • zawrzyj z bankiem umowę o jeden z kredytów objętych promocją.

  Na etapie wnioskowania o kredyt musisz podać numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, a także wyrazić zgodę na kontakty ze strony banku za pośrednictwem elektronicznych kanałów kontaktu.

 • Krok 2. Spłać pierwszą ratę zobowiązania

  Nie odstępuj od zawartej umowy i spłać pierwszą ratę zaciągniętego kredytu.

 • Premia. Odbierz premię (200 zł)

  W ciągu miesiąca od spełnienia wszystkich warunków bank prześle Ci e-kod do wykorzystania na platformie Sodexo. Otrzymasz go w SMS-ie przesłanym na numer telefonu podany przy zawieraniu umowy kredytowej.

  Nagroda pieniężna dla poleconego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mission complete!

Zadania dla osoby polecającej wyglądają nastepująco:

Obecny klient: Droga po 1000 zł premii w Santander Consumer Banku

 • Krok 1. Do 31 grudnia 2023 r. przekaż poleconemu swój numer poleceń

  Do 31 grudnia 2023 r. przekaż poleconemu swój indywidualny numer poleceń otrzymany od Santander Consumer Banku (w placówce lub na infolinii).

 • Krok 2. Dyskretnie monitoruj działania poleconego

  Dyskretnie monitoruj spełnienie przez poleconego wszystkich wymagań regulaminu.

 • Premia. Odbierz należną Ci premię (max 1000 zł)

  Należny Ci bonus otrzymasz w ciągu miesiąca od spełnienia wszystkich warunków przez poleconego. Bank prześle Ci e-kod do wykorzystania na platformie Sodexo w SMS-ie na numer telefonu zapisany w systemie bankowym.

  Polecający nie zapłaci podatku od zdobytej nagrody, o ile zawrze z bankiem umowę o kredyt gotówkowy, umowę o kredyt gotówkowy plus, umowę o kredyt konsolidacyjny. Gdyby taka umowa nie została zawarta, to Santander Consumer Bank przyzna dodatkową nagrodę pieniężną, którą zatrzyma i odprowadzi jako należny podatek na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

Mission complete!

Mistrzowski Kredyt Gotówkowy w Santander Consumer Banku

Miesięczna rata
461,40 zł
Kwota do spłaty
11 073,67 zł
Oprocentowanie
9,99%
Prowizja
0%
Oferta przeznaczona dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz przynajmniej 12 miesięcy pozytywnej historii kredytowej w BIK i dla których będzie to pierwszy kredyt w tym banku.
 • Szczegóły oferty

Koszt kredytu

Warunki kredytowania

Obsługa zadłużenia

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  461,40 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  11 073,67 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  9,99%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  10,49%
 • Przykład reprezentatywny

  Dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 09.10.2023 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu: 9,99%, całkowity koszt kredytu 4 131,83 zł obejmuje: prowizję: 0 zł, odsetki: 4 120,84 zł, ubezpieczenie 0 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 10,99 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,49%, czas obowiązywania umowy: 60 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 19 131,83 zł; wysokość 59 miesięcznych równych rat 318,87 zł ostatnia rata w wysokości 318,50 zł. Jeśli skorzystasz z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczymy opłatę 11,99 zł. Jeśli skorzystasz z ubezpieczenia, stopę oprocentowania kredytu obniżymy do 9,49%, RRSO zmienimy na 15,46% i raty miesięczne zmienią się na 352,64 zł, ostatnia rata na 352,25 zł.

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  do 60 miesięcy

 • Maksymalna kwota kredytu

  35 000 zł (lub 150 000 zł w przypadku kolejnego kredytu)

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  opcjonalnie (z możliwością obniżki oprocentowania do 9,49%)

 • Uwagi

  Oferta dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 10 000 zł do 35 000 zł z maksymalnym okresem kredytowania 60 miesięcy. Dostępna jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i przynajmniej 12 miesięcy pozytywnej historii kredytowej w BIK, dla których będzie to pierwszy kredyt w tym banku.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  22,5%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł

Kredyt gotówkowy Równoratka w Santander Consumer Banku

Miesięczna rata
600,00 zł
Kwota do spłaty
26 399,89 zł
Oprocentowanie
15,56%
Prowizja
0,11%
Kredyt dostępny w kwocie od 1 000 do 20 000 zł na 44 miesiące
 • Szczegóły oferty

Koszt kredytu

Warunki kredytowania

Obsługa zadłużenia

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  600,00 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  26 399,89 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  15,56%
 • Prowizja

  0,11%

 • RRSO
  16,79%
 • Przykład reprezentatywny

  Dla kredytu gotówkowego Równoratka oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 20.02.2024 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 10 000,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu: 15,56%, całkowity koszt kredytu: 3 199,94 zł obejmuje: prowizję 11,01 zł, odsetki: 3 188,93 zł, opłatę za wypłatę gotówki przelewem na rachunek bankowy Klienta: 0 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 16,79%; czas obowiązywania umowy: 44 miesiące; całkowita kwota do zapłaty: 13 199,94 zł; wysokość 43 miesięcznych równych rat 300,00 zł, ostatnia rata w wysokości 299,94 zł. 

Warunki kredytowania

 • Okres kredytowania

  44 miesiące

 • Maksymalna kwota kredytu

  20 000 zł

 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  NIE

 • Uwagi

  Kredyt gotówkowy Równoratka dostępny jest w kwocie od 1 000 do 20 000 zł na 44 miesiące.

  Oferta przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, których na dzień zawarcia umowy nie łączyła z Santander Consumer Bankiem, Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A. żadna umowa kredytowa lub łączyła wyłącznie umowa kredytu ratalnego.

Obsługa zadłużenia

 • Wcześniejsza spłata kredytu

  0 zł

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

  22,5%

 • Koszty monitoringu i windykacji

  0 zł

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos