Oferta została wycofana. Sprawdź inne produkty od: Nest Bank.

Konto Nest Rodzinne Oszczędności w Nest Banku

Analiza produktowa

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Pokaż więcej

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

Opracowane przez:
Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych

146 publikacji 4489 komentarzy

Na Moneteo.com zajmuje się tematami oszczędnościowymi i walutowymi, skupiając się na kontach oszczędnościowych i walutowych oraz lokatach terminowych. Obserwuje rynek, dbając przy tym o aktualność danych. Do jej zawodowych zadań należy także kontakt z Czytelnikami.

Nest Bank w swojej ofercie konta Nest Rodzinne Oszczędności zastosował niecodzienne rozwiązanie. Poza standardowym oprocentowaniem umożliwił klientom uzyskanie dodatkowego zastrzyku gotówki jako nagrodę za regularne odkładanie zadeklarowanej kwoty przez 5, 10 lub 15 lat. Nagroda ta uzależniona jest jednak nie tylko od wysokości wkładu i długości oszczędzania, ale także od wielkości rodziny, a konkretnie – od liczby dzieci.

Spis treści

Konto Nest Rodzinne Oszczędności w Nest Banku to rachunek oszczędnościowy, który w założeniu banku służy do regularnego i długoterminowego oszczędzania na przyszłość dziecka. Założysz go w bankowości internetowej lub mobilnej.

Podstawowe parametry

Oprocentowanie innowacyjnego rachunku oszczędnościowego Nest Banku jest zmienne i uzależnione od stawki WIBOR 3M pomniejszonej o ustalony przez bank współczynnik. Pozostałe parametry przedstawiają się następująco.

Oprocentowanie
3,42%
Zakres kwot
od 50 zł do 600 zł (rata comiesięczna)
Konto osobiste
TAK
Czy konto osobiste jest wymagane?

TAK


Oprocentowanie
Oprocentowanie 3,42%
Zakres kwot

od 50 zł do 600 zł (rata comiesięczna)

Limit kont

1

Klient

nowy i obecny

Wpłata

dowolne środki

Podstawowe opłaty
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł

Przelew internetowy
 • 0 zł - pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu (każdy kolejny - 9 zł)
 • 10 zł - każdy przelew zewnętrzny
Zlecenie stałe

10 zł

Kody SMS (autoryzacja operacji)

0 zł

Wymagane konta
Czy konto osobiste jest wymagane?

TAK

Wymagane konto

Nest Konto

Jak widać, opłaty za rachunek oszczędnościowy i podstawowe operacje nie są zbyt wysokie, ale standardowe oprocentowanie konta także nie należy do najwyższych. Procenty możemy jednak zdecydowanie podnieść dzięki premii oferowanej przez bank.

Premia w promocji „Nest Rodzinne Oszczędności z Premią”

Premia na koncie Nest Rodzinne Oszczędności w Nest Banku zależna jest od kilku czynników:

 • wysokości zadeklarowanego miesięcznego wkładu (im wyższy, tym wyższa premia),
 • deklarowanego okresu oszczędzania (im dłuższy, tym wyższa potencjalna premia),
 • liczby lat, które upłynęły od rozpoczęcia oszczędzania (wyższa premia w każdym kolejnym roku),
 • liczby posiadanych dzieci (im więcej dzieci, tym wyższa premia).

Przy czym za dziecko, zgodnie z regulaminem, uważana jest:

osoba małoletnia na dzień zgłoszenia, której rodzicem lub opiekunem prawnym jest uczestnik promocji.

Liczbę posiadanych dzieci należy udokumentować poprzez przedstawienie w Nest Banku jednego z następujących dokumentów: odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, ważnego dowodu osobistego dziecka, ważnego paszportu dziecka, ważnej legitymacji szkolnej dziecka, karty dużej rodziny bądź dokumentu potwierdzającego status opiekuna prawnego dziecka).

Premię wylicza się, mnożąc wartość deklarowanych wpłat w danym roku przez współczynnik premii. Wartość współczynnika dla danego okresu przedstawia poniższa tabela:

Premia za oszczędzanie na koncie Nest Rodzinne Oszczędności
Rok oszczędzania
Liczba dzieci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Brak 2% 3% 4% 5% 6% 12% 13% 14% 15% 16% 22% 23% 24% 25% 26%
1 3% 4% 5% 6% 7% 13% 14% 15% 16% 17% 23% 24% 25% 26% 27%
2 4% 5% 6% 7% 8% 14% 15% 16% 17% 18% 24% 25% 26% 27% 28%
3 5% 6% 7% 8% 9% 15% 16% 17% 18% 19% 25% 26% 27% 28% 29%
4 i więcej 6% 7% 8% 9% 10% 16% 17% 18% 19% 20% 26% 27% 28% 29% 30%

Jak to działa w praktyce?

Jako przykład wybraliśmy wariant 5-letni z wpłatami 600 zł miesięcznie. Zakładamy, że nie mamy dzieci. Jeśli dokonywaliśmy wpłaty w każdym miesiącu (12 wpłat rocznie), wysokość premii w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

 • w 1 roku: 12 x 600 zł x 2% = 144 zł;
 • w 2 roku: 12 x 600 zł x 3% = 216 zł;
 • w 3 roku: 12 x 600 zł x 4% = 288 zł;
 • w 4 roku: 12 x 600 zł x 5% = 360 zł;
 • w 5 roku: 12 x 600 zł x 6% = 432 zł;

Co jeszcze warto wiedzieć na temat premii?

Premia wypłacana jest po zakończeniu każdego roku oszczędzania na konto Nest Rodzinne Oszczędności i podlega standardowemu oprocentowaniu z miesięczną kapitalizacją odsetek.

Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości wymienionej w ustawie (obecnie do 760 zł). Od pozostałej kwoty należy więc odliczyć 19%.

Ważne jest również to, że wypłata środków przed upływem zadeklarowanego okresu nie powoduje utraty wcześniej uzyskanej premii za już zakończone lata oszczędzania.

Otworzyć można tylko jedno konto Nest Rodzinne Oszczędności.

Symulacja zyskowności

Wróćmy do naszego przykładu powyżej (5-letni horyzont oszczędzania, wpłata 600 zł na konto, brak dzieci). Zakładamy, że przez cały ten okres oprocentowanie standardowe rachunku się nie zmieni i wyniesie 1,88%.

Symulacja oszczędzania na koncie Nest Rodzinne Oszczędności
Czas oszczędzania Wpłacona kwota (łącznie) Premia Saldo po podatkach Oprocentowanie efektywne brutto (w skali rocznej)
1 rok 7200 zł 144 zł 7 404 zł 6,36%
2 lata 14 400 zł 216 zł 14 847 zł 3,61%
3 lata 21 600 zł 288 zł 22 403 zł 2,91%
4 lata 28 800 zł 360 zł 30 074 zł 2,60%
5 lat 36 000 zł 432 zł 37 861 zł 2,43%
W obliczeniach przyjęliśmy, że a) wpłata odbywa się zawsze 1-szego dnia danego miesiąca b) kapitalizacja następuje z częstotliwością miesięczną c) premia powiększa saldo konta oszczędnościowego i nie jest wypłacana d) oprocentowanie efektywne obliczyliśmy w stosunku do średniej wartości kapitału znajdującego się w danym okresie na koncie oszczędnościowym. Wartości w tabeli zaokrąglono.

Tabelka prezentuje saldo rachunku Nest Rodzinne Oszczędności w kolejnych latach oraz odpowiadające mu oprocentowanie efektywne konta oszczędnościowego, na które co miesiąc wpłacamy 600 zł.

Uwaga: rachunek Nest Rodzinne Oszczędności służy do regularnego oszczędzania. Porównujemy go zatem z kontem oszczędnościowym, na które też regularnie wpłacamy stałą kwotę. Należy ją czytać w taki sposób (pierwszy wiersz): w pierwszym roku oszczędzania, na konto Nest Rodzinne Oszczędności wpłaciliśmy łącznie 7200 zł (12 wpłat po 600 zł). Na koniec tego okresu otrzymaliśmy premię 144 zł (2% z wpłaconych 7200 zł). Saldo rachunku wyniosło 7404 zł (uwzględnia odsetki netto, czyli już po opodatkowaniu oraz premię 144 zł). Aby uzyskać taką kwotę, przy regularnych wpłatach wynoszących 600 zł miesięcznie, musielibyśmy skorzystać z konta oszczędnościowego z oprocentowaniem 6,36%.

Pamiętaj, że rozważamy przypadek braku dzieci - jeżeli posiadasz pociechy, Twój zysk będzie jeszcze wyższy!

Jak zyskać premię?

Aby otrzymać premię, należy:

 1. Przy otwieraniu konta zadeklarować okres oszczędzania (5, 10 lub 15 lat) oraz miesięczną kwotę wpłaty (50-600 zł dla 5 lat; 50-300 zł dla 10 lat; 50-200 zł dla 15 lat); zadeklarowanych wartości nie można później zmienić.
 2. Zapewnić wpłatę co najmniej w zadeklarowanej wysokości w minimum 11 miesiącach w danym roku (to znaczy, że w ciągu całego roku bank zezwala na miesięczne "wakacje od oszczędzania" - niedokonanie wpłaty na konto oszczędnościowe w jednym miesiącu nie powoduje utraty premii).
 3. Utrzymać saldo w wysokości nie niższej niż suma zadeklarowanych i dokonanych wpłat od dnia otwarcia konta.
 4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych.

Zdaniem redakcji

Konto Nest Rodzinne Oszczędności, jak sama nazwa wskazuje, świetnie nada się przede wszystkim dla dużych rodzin. Choć standardowe oprocentowanie nie zachwyca promocja „Nest Rodzinne Oszczędności z Premią” stawia ten rachunek w gronie najbardziej atrakcyjnych na rynku kont, które nagradzają systematyczne oszczędzanie.

Konto Nest Rodzinne Oszczędności jest bezpłatne oraz nie wymaga dużej aktywności na rachunku. Jeśli korzystamy z niego faktycznie tylko do oszczędzania, jedna darmowa wypłata w miesiącu powinna nam zdecydowanie wystarczyć.

Minusem konta jest brak możliwości zmiany wysokości zadeklarowanych wpłat – o ile z odłożeniem minimalnej kwoty 50 zł nie powinno być problemu, o tyle górne granice – od 200 do 600 zł – mogą być sporym ciosem dla domowego budżetu.

Z drugiej strony premia dotyczy tylko wpłat do zadeklarowanej wysokości, jeśli więc ustalimy wpłatę na zbyt niskim poziomie, pozostałe środki objęte będą tylko standardowym oprocentowaniem. Przed podjęciem decyzji warto więc poważnie zastanowić się, ile środków jesteśmy w stanie przeznaczyć na oszczędności, aby maksymalnie wykorzystać walory rachunku.

Przydatne dokumenty

Komentarze i opinie

(6)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
T
Tomasz
Gość

Nowy warunek

„Warunki i zasady Promocji”:

• § 4 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 4 Uczestnik w celu uzyskania"utrzymywać na Koncie saldo w wysokości nie niższej niż suma wszystkich dokonanych Wpłat od dnia otwarcia Konta"

Czy dobrze rozumiem, że jeśli wypłacałem już środki i zaczynałem oszczędzanie od 0 jako pierwszy rok, to teraz muszę wpłacić, żeby saldo nie było niższe niż suma wszystkich poprzenie wpłat? Wcześniej był tylko wymóg rocznej wartości salda.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Tomasz

Też tak to rozumiem. Od połowy lutego obowiązuje nowy regulamin tej oferty i to jest właśnie istotna zmiana w zasadach.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

Dzięki za sygnał o zmianie regulaminu. Wstawiłem do tekstu jego nową treść.

Z czego wnioskujesz, że wpłat należy dokonywać od momentu założenia konta? W regulaminie promocji nie ma takiego zapisu, a na stronie Nest Banku jest informacja, że pierwszej wpłaty można dokonać w dowolnym momencie.

Odpowiedz

U
Ula
Gość

Ostatnio zmienił się regulamin konta. Teraz aby uzyskać premię za rodzinne oszczędności trzeba mieć wpłaty na koncie od początku posiadania konta. To znacznie obniża atrakcyjność tego konta

Odpowiedz

A
Adam79
Gość

Witam. Mam pytanie. Czy konto Nest Rodzinne Oszczędności można otworzyć po założeniu rachunku osobistego, czy trzeba już na etapie składania wniosku o ROR?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Adam79

Nest Rodzinne Oszczędności możesz otworzyć po założeniu Nest Konta, nie jest to konieczne podczas składania wniosku o ROR.

Odpowiedz