Wróć

Bankructwo biura maklerskiego – co z moimi pieniędzmi?

R
Rafał Janik
Redaktor Najlepszekonto.pl
R
Rafał Janik
Redaktor Najlepszekonto.pl

77 publikacji 19 komentarzy

Doktor nauk ekonomicznych. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.


2 komentarze
Bankructwo biura maklerskiego – co z moimi pieniędzmi?
Spis treści

Obowiązujące limity gwarancji

Na początek kilka słów uspokojenia – bankructwo biura maklerskiego to w polskich realiach niezwykle rzadka sytuacja. W historii naszego rynku kapitałowego do tej pory mieliśmy zaledwie kilka takich przypadków. Ostatni raz w 2014 roku, kiedy to niewypłacalność ogłosił Dom Maklerski IDM.

Jeśli jednak takie bankructwo się zdarzy, nie ma co wpadać w panikę. Dzięki obowiązującemu w Polsce systemowi rekompensat możemy odzyskać dużą część lub nawet całość zdeponowanych pieniędzy. Aktualnie kwoty gwarancji prezentują się następująco:

 1. Środki w wysokości do 3 tys. euro (ok. 13 tys. zł) zwracane są klientom w 100%.
 2. Nadwyżka ponad tę kwotę do limitu wynoszącego 22 tys. euro (ok. 95 tys. zł) zwracana jest w 90%.

W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś trzyma na rachunku w domu maklerskim mniej niż 13 tys. zł, ten może spać w pełni spokojnie. Powodów do dużego niepokoju nie mają także zamożniejsi inwestorzy, którzy na swoim koncie ulokowali do 95 tys. zł. W ich przypadku obowiązujący system pozwoli odzyskać przynajmniej 91% pieniędzy (tabela poniżej).

Kwota znajdująca się na rachunku maklerskim

Kwota, jaką odzyskamy w razie bankructwa domu maklerskiego

Odsetek środków, które zostaną nam zwrócone

13 tys. zł

13,0 tys. zł

100%

25 tys. zł

23,8 tys. zł

95%

50 tys. zł

46,3 tys. zł

93%

95 tys. zł

87,4 tys. zł

91%

150 tys. zł

87,4 tys. zł

58%

200 tys. zł

87,4 tys. zł

44%

W obliczeniach przyjęto kurs euro na poziomie 4,35 zł

Kłopot pojawia się jednak wtedy, kiedy ktoś trzyma w biurze maklerskim kwotę przekraczającą obowiązujący limit. W takim przypadku można liczyć na zwrot co najwyżej 20,1 tys. euro (obecnie jest to równowartość 87,4 tys. zł). Tyle aktualnie wynosi maksymalna kwota, jaką może otrzymać pojedynczy klient biura maklerskiego.

W celu odzyskania wyższych kwot trzeba wstąpić na drogą prawną. Problem w tym, że rzadko kiedy bywa ona skuteczna. Zazwyczaj bowiem bankrutujący dom maklerski w swojej masie upadłościowej nie posiada praktycznie żadnego majątku, a co za tym idzie brak jest środków na pokrycie żądań klientów.

Procedura wypłaty rekompensat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami procedura wypłaty rekompensat może zostać rozpoczęta w trzech sytuacjach. Pierwsza to stwierdzone przez sąd bankructwo biura maklerskiego. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, w której sąd oddala wniosek o ogłoszenie bankructwa z uwagi na brak środków na opłacenie kosztów całej procedury. Trzecia sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy KNF stwierdzi, że dany dom maklerski nie posiada środków na prowadzenie swojej działalności.

W ciągu 30 dni od zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń, syndyk przedstawia Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych (to KDPW odpowiada za organizację wypłat dla klientów) listę inwestorów uprawnionych do otrzymania rekompensat wraz z proponowanym harmonogramem wypłat. W ciągu kolejnych siedmiu dni KDPW przekazuje syndykowi należne pieniądze, który następnie rozdziela je między klientów biura maklerskiego. Zależnie od przyjętego terminarza, cała procedura zamykana jest w ciągu 2-3 miesięcy.

Papiery wartościowe w 100% bezpieczne

Zanim podpowiemy Ci, w jaki sposób możesz zwiększyć bezpieczeństwo swoich pieniędzy, chcemy zwrócić uwagę na jeden ważny fakt. Otóż obowiązujący w Polsce system rekompensat dotyczy wyłącznie środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach maklerskich. Co się natomiast tyczy papierów wartościowych – to co do zasady są one w 100% bezpieczne.

Posiadane przez nas akcje, obligacje czy inne instrumenty finansowe znajdują się bowiem nie w biurze maklerskim, a w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Mówiąc obrazowo – KDPW pełni rolę sejfu, natomiast dom maklerski to jedynie pośrednik, który umożliwia nam zawieranie transakcji. Ta rozdzielność sprawia, że nie musimy martwić się o los naszego majątku. Niezależnie od kondycji biura maklerskiego, zawsze będziemy mieli dostęp do naszych papierów wartościowych (jeśli biuro maklerskie upadnie, nasz rachunek przenoszony jest po prostu do innego domu).

Bankructwo biura maklerskiego

Jak zwiększyć bezpieczeństwo środków na rachunku maklerskim?

Wróćmy jednak do kwestii tego, jak zapewnić bezpieczeństwo wolnym środkom znajdującym się na naszym koncie. W końcu nie zawsze wszystkie pieniądze mamy ulokowane w akcjach, obligacjach czy certyfikatach inwestycyjnych. Wielu inwestorów utrzymuje pewną rezerwę np. na wypadek, gdyby na giełdzie pojawiła się jakaś świetna okazja. Lub po prostu dlatego, że chwilę wcześniej sprzedali posiadane instrumenty i teraz szukają nowych pomysłów na inwestycje.

Jeśli suma gotówki na koncie maklerskim przewyższa kwotę gwarancji KDPW, istnieje kilka sposobów, dzięki którym nasze pieniądze pozostaną bezpieczne:

 1. Przesłanie nadwyżki na konto osobiste – taki transfer jest prawdopodobnie najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie naszym pieniądzom bezpieczeństwa. Zawdzięczamy to obowiązującemu w naszym kraju systemowi gwarancji depozytów bankowych, który chroni nasze pieniądze do kwoty 100 tys. euro (ok. 430 tys. zł). Jeśli więc nasz bank ogłosiłby bankructwo – to taka kwota zostałaby nam zwrócona. Zauważmy, że jest to wartość blisko 5-krotnie wyższa niż limit dla środków na rachunku maklerskim.
 2. Podzielenie środków między kilka różnych rachunków maklerskich - alternatywną opcją jest rozdzielenie swoich pieniędzy pomiędzy kilka różnych rachunków maklerskich. Z uwagi na to, że gwarancje KDPW obejmują każdy z domów maklerskich z osobna, pozwoli to nam zwielokrotnić wysokość ochrony. Minusem tego rozwiązania jest jednak mnożenie formalności związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunków.
 3. Ulokowanie nadwyżki w płynnym funduszu o charakterze oszczędnościowym – nadwyżkę środków ponad obowiązującą kwotę gwarancji możemy ulokować także w funduszu o charakterze oszczędnościowym. Tego typu fundusze lokują posiadane środki przede wszystkim w krótkoterminowe obligacje i bony skarbowe. Dzięki temu cechują się dużą stabilnością wycen i przewidywanym zyskiem (w obecnych realiach jest on jednak niewielki i wynosi poniżej 2% w skali roku). Co jednak ważne, większość takich funduszy pozwala bez opłat odzyskać nasze środki w czasie poniżej 48 godzin (przykładem jest PZU Oszczędnościowy). Wybierając tę opcję, zyskujemy więc podwójnie – zapewniamy bezpieczeństwo naszym pieniądzom (instrumenty, w które inwestuje fundusz, mają 100% gwarancje Ministerstwa Finansów) i jednocześnie pozwalamy im pracować.

Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, aby połączyć wymienione przez nas metody. Wówczas nawet przy dużych kwotach pieniędzy, sięgających kilkuset tysięcy, czy nawet kilku milionów złotych, nie będziemy musieli obawiać się o ich bezpieczeństwo.

Bankructwo biura maklerskiego to nie koniec świata

Bankructwo domu maklerskiego to mało przyjemna dla klientów sprawa, jak jednak pokazaliśmy, wcale nie musi oznaczać to dla nich końca świata. Obowiązujący system rekompensat w znacznej części zabezpiecza majątek dużej części inwestorów. „Grube ryby” mogą natomiast zdywersyfikować swoje pieniądze pomiędzy kilka różnych instytucji (nie tylko biur maklerskich, ale także banków oraz funduszy inwestycyjnych) i również cieszyć się bardzo wysokim bezpieczeństwem.

Na zakończenie chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden – prawdopodobnie najprostszy - sposób unikania ryzyka. Po prostu przed otwarciem rachunku sprawdźmy kondycję finansową danego domu maklerskiego. Dobrym pomysłem jest wybieranie biur wchodzących w skład dużych grup bankowych, takich jak PKO BP, Pekao czy Santander Bank Polska (wszystkie wymienione charakteryzują się najwyższą możliwą oceną ratingową). Oczywiście w finansach nie powinno używać się słowa nigdy, ale akurat w ich przypadku ryzyko, że stanie się cokolwiek złego, jest bliskie zeru. W ten sposób będziemy mogli skupić się na tym, o co w inwestowaniu chodzi, czyli na szukaniu najlepszych okazji do zarobienia pieniędzy!

Ranking najlepszych biur maklerskich

Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

Po roku może pojawić się opłata w wysokości 10 EUR; można jej jednak łatwo uniknąć, wykonując min. 1 transakcję w ciągu roku / jeśli na koncie nie ma środków / jeśli są kupione dowolne akcje

Akcje z GPW
0%
Akcje 0%

 • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR (minimalna wartość zlecenia to 10 zł)
 • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
Kontrakty na indeksy z GPW
kontrakty CFD
Kontrakty terminowe na indeksy kontrakty CFD

XTB nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem XTB koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja; dla kontraktów na WIG20 standardowy spread wynosi ok. 2 pipsy.

Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 12 innych
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD, odsetki od niezainwestowanych środków, duży wybór ETF-ów (ponad 350), akcje ułamkowe, Plany Inwestycyjne, usługa XTB Social.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.8
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 EUR / 10 EUR

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Opłaty rocznej można uniknąć, wykonując min. 1 transakcję w ciągu roku / jeśli na koncie nie ma środków / jeśli są kupione dowolne akcje, ETF-y lub inne instrumenty

 • Przelew internetowy do innego banku
  • 0 zł
  • 50 zł (jeśli kwota przelewu jest niższa niż 500 zł)

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych
  • 0 zł dla portfela papierów wartościowych o średniej dziennej wartości do 250 000 EUR
  • 0,2% w skali roku, min.10 EUR za miesiąc kalendarzowy od nadwyżki średniej dziennej wartości portfela powyżej 250 000 EUR
 • Akcje
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Fundusze ETF
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR 
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Obligacje

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na indeksy, w tym na indeks WIG20)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na waluty)

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na akcje)

 • Obrót opcjami

  niedostępny

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

  jw. 

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK + 12 innych

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y i kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, ETF-y, waluty, kryptowaluty, surowce)

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych
  • 0 zł dla portfela papierów wartościowych o średniej dziennej wartości do 250 000 EUR
  • 0,2% w skali roku, min.10 EUR za miesiąc kalendarzowy od nadwyżki średniej dziennej wartości portfela powyżej 250 000 EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  TAK, ale tylko wybrane

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • brak prowizji za handel akcjami i funduszami ETF do wysokości miesięcznego obrotu 100 tys. euro
 • świetne warunki handlu na rynkach zagranicznych
 • odsetki od niezainwestowanych środków w PLN, EUR i USD (brak limitów kwotowych i wymogów do spełnienia)
 • nowoczesna i wysoko oceniana aplikacja mobilna
 • konto założysz online
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%
 • liczne usługi dodatkowe, np. XTB Social, Plany Inwestycyjne, akcje ułamkowe
 • bezpłatne profesjonalne kursy inwestowania w akcje i ETF-y (Albert Rokicki, Trader 21)

Wady

 • brak instrumentów dłużnych w ofercie
 • brak kontraktów futures (częściowo rekompensowany dostępnością kontraktów CFD)
 • Atrakcyjność opłat
  5/ 5
 • Bogactwo oferty
  4.3/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut
Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

W razie braku dokonania transakcji w ciągu 365 dni pojawi się opłata w wysokości 9 zł miesięcznie (lub ewentualnie 3 EUR bądź 3 USD). Nie zostanie ona naliczona, jeśli we wskazanym okresie miałeś otwarte pozycje lub też wykonałeś transakcję po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty.

Akcje z GPW
0,19%, min. 5 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
kontrakty CFD
Kontrakty terminowe na indeksy kontrakty CFD

TMS nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem TMS koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja.

Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 2 inne
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.4
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora na rynkach zagranicznych
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 9 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Opłata 9 zł miesięcznie (lub ewentualnie 3 EUR bądź 3 USD) naliczana jest w przypadku braku dokonania transakcji w ciągu 365 dni, chyba że we wskazanym okresie miałeś otwarte pozycje lub też wykonałeś transakcję po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty. W przypadku braku wystarczających środków pobierana jest opłata w kwocie wolnych środków na rachunku pieniężnym; następuje to w kolejnym miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka uzasadniająca naliczenie opłaty.

 • Przelew internetowy do innego banku
  • 0 zł
  • 20 zł za drugą i kolejne wypłaty na kwoty poniżej 200 zł, zlecone w danym miesiącu kalendarzowym

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych

  0 zł

 • Akcje

  0,19%, min. 5 zł

 • Fundusze ETF

  niedostępne

 • Obligacje

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na indeksy, w tym na indeks WIG20)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na waluty)

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na akcje)

 • Obrót opcjami

  niedostępny

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

  jw.

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK + 2 inne

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje i kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, ETF-y, waluty, kryptowaluty, surowce) 

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,15%, min. 5 EUR / 5 USD / 20 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,15%, min. 5 EUR / 5 USD / 20 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0% dla kont w PLN i EUR
  • 0,29%, min. 7 USD dla kont w USD
 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  NIE

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • niskie prowizje za handel akcjami polskimi
 • korzystne warunki do handlu akcjami amerykańskimi
 • konto założysz online
 • nowoczesna i wysoka oceniana aplikacja
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%

Wady

 • wąska oferta papierów wartościowych – brak obligacji, akcji spółek z NewConnect i ETF-ów
 • brak kontraktów futures (częściowo rekompensowany dostępnością kontraktów CFD)
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Bogactwo oferty
  3.8/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut
Konto
0 zł
Akcje z GPW
0,12%, min. 10 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
niedostępne
Rynki zagraniczne
USA, UK, DE + 22 inne
Zagraniczny broker niewysyłający PIT-8C (udostępnia pomocny raport podatkowy), handel tradycyjnymi instrumentami i kontraktami CFD, odsetki od niezainwestowanych środków (powyżej określonej kwoty na rachunku).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.4
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych

  0 zł

 • Akcje

  0,12%, min. 10 zł

 • Fundusze ETF

  0,12%, min. 10 zł (w ofercie tylko niektóre polskie ETF-y)

 • Obligacje

  0,12%, min. 10 zł (w ofercie tylko niektóre polskie obligacje)

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne

 • Obrót opcjami

  niedostępne

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, UK, DE + 22 inne

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, waluty, surowce, kryptowaluty)

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,08%, min. 3 EUR

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,08%, min. 3 GBP

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

  0,08%, min. 1 USD

 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  30 zł za dostęp do notowań na GPW

  od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych (w przypadku pozostałych giełd)

 • Pełny zestaw ofert

  141 zł

  od kilkudziesięciu do ponad 200 zł (w przypadku większości pozostałych giełd)

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  NIE

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • ogromny wybór instrumentów finansowych
 • dostęp do 20-kilku giełd zagranicznych
 • atrakcyjne prowizje transakcyjne na wielu instrumentach
 • konto zakładane przez Internet
 • zasilanie rachunku i trzymanie środków na subkontach w blisko 20 walutach
 • odsetki od niezainwestowanych środków (powyżej określonej sumy na rachunku)

Wady

 • wąska oferta instrumentów z GPW
 • stosunkowo wysokie prowizje minimalne na GPW
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Bogactwo oferty
  4/ 5
 • Funkcjonalność
  4.5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
T
Tomasz
Gość

1. Czy w przypadku wszystkich brokerów aktywa są w 100% bezpieczne?

2. Co z aktywami zagranicznymi dostępnymi np. w XTB czy Bossa?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
@Tomasz

W przypadku licencjonowanych brokerów aktywa są bezpieczne, przy czym mogą obowiązywać w tym zakresie górne limity dla pełnej ochrony (najczęściej są one inne dla instrumentów finansowych i środków pieniężnych). Aktywa zagraniczne klientów XTB czy Bossa też podlegają ochronie i w razie upadłości tych domów maklerski nie wchodzą w skład masy upadłościowej.

Odpowiedz