Kredyt a umowa na czas określony – co powinieneś wiedzieć?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

81 publikacji 51 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Kredyt a umowa na czas określony – co powinieneś wiedzieć?
Spis treści

Umowa o pracę na czas określony – na czym polega?

Umowa o pracę to jedna z najczęściej zawieranych form zatrudnienia. Na jej podstawie pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy w wyznaczonym czasie i miejscu, z kolei pracodawca – do zapłaty wynagrodzenia za wykonane świadczenie.

Podczas trwania umowy pracownikowi przysługują wszystkie przywileje przewidziane w kodeksie pracy, w tym m.in. opłacenie składek zarówno na ubezpieczenie społeczne, i jak i zdrowotne oraz prawo do urlopu wypoczynkowego.

Strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Charakterystyczną cechą tej pierwszej jest z góry oznaczony czas jej trwania. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy terminowe, a ich łączny okres nie może przekraczać 33 miesięcy. Drugim wariantem jest umowa o pracę na czas nieokreślony, nazywana również umową bezterminową. Jak sama nazwa wskazuje, nie ma ona sprecyzowanego czasu trwania, dzięki czemu zapewnia najdłuższą ochronę trwałości stosunku pracy.

Nietrudno się domyślić, że to właśnie umowa na czas nieokreślony jest najbardziej pożądaną formą zatrudnienia. Ten rodzaj umowy szczególnie lubią także banki, gdyż daje ona większą gwarancję zachowania płynności finansowej kredytobiorcy przez dłuższy czas. Zmniejszają się wówczas obawy dotyczące utraty zatrudnienia oraz zdolności do uregulowania zobowiązania. Tego nie może zapewnić umowa terminowa, jednak czy osoby zatrudnione na jej podstawie nie mają szansy na kredyt?

Umowa o pracę na czas określony a kredyt – czy to możliwe?

Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy terminowej, być może zastanawiasz się, czy będziesz miał możliwość uzyskania kredytu gotówkowego bądź hipotecznego. Odpowiedź brzmi – oczywiście! Z uwagi na to, iż w dzisiejszych czasach występuje więcej form zatrudnienia, banki dostosowały swoje oferty do klientów, dzięki czemu zwiększyły się szanse na uzyskanie finansowania. Posiadając umowę na czas określony również masz spore szanse na kredyt.

Umowa o pracę a zdolność kredytowa

Należy zaznaczyć, iż podstawowym wymogiem kwalifikującym do uzyskania kredytu jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Określa ona maksymalną wartość finansowania, jaką jest w stanie uzyskać wnioskodawca. Na jej wysokość wpływa szereg różnych czynników, w tym m.in.: wiek, płeć, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, wykształcenie, wysokość uzyskiwanych dochodów, miesięczne koszty utrzymania oraz posiadane zobowiązania.

Co ważne, na wysokość zdolności kredytowej wpływ ma nie tylko wysokość dochodów, ale także forma zatrudnienia. Od stabilności źródła utrzymania często uzależnione są warunki uzyskania kredytu. Według banku umowa cywilnoprawna bądź własna działalność gospodarcza związane są z większym ryzykiem utraty dochodów. Jak już wspomnieliśmy, za najbardziej stabilną formę zatrudnienia uznawana jest umowa o pracę na czas nieokreślony. W przypadku umowy terminowej banki mogą nieco obniżyć zdolność kredytową, podwyższyć koszty zobowiązania oraz wymagać spełnienia określonych warunków. Jakich? Wyjaśniamy poniżej.

Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy na czas określony i planujesz pozyskać kredyt gotówkowy, powinieneś mieć na uwadze, iż w takim przypadku wymagania banku mogą być nieco większe niż przy umowie bezterminowej. Dokładne kryteria są ustalane indywidualnie przez dany bank, jednak istnieją również pewne uniwersalne zasady, które są niemal takie same w każdej instytucji.

Jednym z tych wymogów jest długość stażu pracy u obecnego pracodawcy. Część kredytodawców wymaga, by okres ten wynosił minimalnie 3 miesiące, z kolei pozostałe – 6 miesięcy. Ogromne znaczenie ma również fakt, czy obowiązująca umowa jest pierwszą zawartą z obecnym pracodawcą, czy może kolejną. Jeżeli od dłuższego czasu jesteś związany z obecną firmą, może to zadziałać na Twoją korzyść podczas oceniania zdolności kredytowej.

Co ważne, oprócz długości stażu pracy niezbędnym warunkiem jest także określona długość czasu obowiązywania obecnej umowy. Warto mieć świadomość, iż część banków będzie w stanie udzielić Ci kredytu jedynie na okres nieprzekraczający terminu trwania bieżącej umowy.  Wówczas końcowa rata będzie przypadać na ostatni bądź przedostatni miesiąc zatrudnienia. Nie jest to problemem, jeżeli planujesz zaciągnąć niewielki kredyt i spłacić go przykładowo w ciągu 6 czy 12 miesięcy. Jednak co w przypadku, gdy zależy Ci na pozyskaniu większej kwoty o dłuższym okresie spłaty? W takiej sytuacji niektóre banki mogą uwzględnić promesę zatrudnienia wystawioną przez pracodawcę. W dokumencie tym zapewnia on o zamiarze dalszego zatrudnienia pracownika po wygaśnięciu obowiązującej umowy. Jeżeli bank zgodzi się na takie rozwiązanie, wówczas okres spłaty będzie mógł zostać wydłużony.

Umowa na czas określony a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to długoletnie zobowiązanie finansowe – maksymalny okres jego spłaty może wynosić nawet 30 lub 35 lat. Kredyt ten charakteryzuje się również dość wysoką kwotą kredytowania opiewającą zwykle na kilkaset tysięcy złotych. Ten rodzaj finansowania obarczony jest wysokim ryzykiem, jednak nie oznacza to, że otrzymanie kredytu hipotecznego przy umowie na czas określony jest niemożliwe.

Podobnie jak w przypadku kredytów gotówkowych banki wymagają określonego minimalnego czasu pracy u obecnego pracodawcy. W zależności od danej instytucji wynosi on najczęściej od 3 do 6 miesięcy. Co istotne, im dłużej jesteś zatrudniony w tej samej firmie, tym bardziej wiarygodny będziesz w oczach banku, a to może zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie finansowania.

Nie bez znaczenia jest również okres, jaki pozostał do końca obowiązywania umowy. Oczywiście, żadna umowa terminowa nie jest zawierana na 25 czy 30 lat, ale ważne, by nie wygasła przed upływem czasu, jakiego wymaga bank. W zależności od instytucji powinna ona obowiązywać jeszcze przez 6 miesięcy bądź dłużej. Co istotne, jeżeli Twoja umowa będzie ważna przez minimum 12 miesięcy, niektóre banki mogą ją potraktować tak samo jak umowę na czas nieokreślony.

W niektórych przypadkach możesz spotkać się z dodatkowymi wymaganiami. Może się zdarzyć, iż bank zaakceptuje Twój wniosek tylko wówczas, gdy Twoja obecna umowa nie jest pierwszą zawartą z danym pracodawcą. By zmniejszyć ryzyko udzielenia kredytu niektóre banki mogą również wymagać przedstawienia promesy potwierdzającej, iż pracodawca przedłuży obowiązującą umowę.

Umowa na okres próbny a kredyt

Warto wspomnieć również o umowie na okres próbny, która często poprzedza zawarcie umowy na czas określony bądź nieokreślony. Niestety, w trakcie jej trwania większość banków odmówi Ci przyznania kredytu gotówkowego, gdyż umowa ta nie gwarantuje przedłużenia współpracy z pracodawcą. W takiej sytuacji również żaden bank nie zgodzi się na udzielenie kredytu hipotecznego.

Jest jednak dobra wiadomość – jeżeli pracodawca podpisze z Tobą kolejną umowę, staż pracy wymagany do uzyskania kredytu będzie liczony od początku okresu próbnego.

Kredyt przy umowie na czas określony? To możliwe!

Podsumowując, umowa na czas określony nie wyklucza możliwości uzyskania kredytu. Pamiętaj, iż niezbędnym warunkiem otrzymania finansowania jest przede wszystkim odpowiednia zdolność kredytowa oraz pozytywna historia spłat dotychczasowych zobowiązań. Chcąc przygotować się do zaciągnięcia kredytu, warto dowiedzieć się, jakie wymagania stawia przed wnioskodawcami konkretny bank. Spełnienie wszystkich warunków z pewnością umożliwi Ci uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy