Leasing czy kredyt - które rozwiązanie wybrać?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

143 publikacje 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Leasing czy kredyt - które rozwiązanie wybrać?
Spis treści

Co jest korzystniejsze - kredyt samochodowy, gotówkowy czy leasing?

Jeśli zastanawiasz się, co wybrać – leasing czy kredyt bankowy - weź pod uwagę specyfikę każdego z tych z produktów.

Kredyt na samochód ma charakter celowy i jest przyznawany na zakup środka transportu, np. samochodu, motocykla, naczepy, przyczepy, ciągnika. Jego największą zaletą jest oprocentowanie, z reguły niższe niż w przypadku kredytów gotówkowych. Wysokość oprocentowania jest ściśle uzależniona od wkładu własnego kredytobiorcy, a także od wieku i wartości nabywanego pojazdu.

Jednak zaciągnięcie kredytu samochodowego wiąże się z kilkoma obostrzeniami. Jednym z warunków przyznania środków jest ustanowienie zabezpieczenia na pojeździe. Z reguły jest to cesja praw z polisy AC, dzięki której w przypadku kradzieży auta lub szkody całkowitej to bank - a nie Ty - otrzyma środki z odszkodowania. Jeszcze innym zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy – jeżeli będziesz zalegać ze spłatą kredytu, bank może sprzedać kredytowany samochód i w ten sposób odzyskać całość lub część pożyczonych środków.

Z kolei kredyt gotówkowy możesz wydatkować na zakup dowolnego dobra, w tym również nowego lub używanego samochodu, a jego uzyskanie nie wiąże się z przedstawieniem dodatkowych zabezpieczeń (chyba że w grę wchodzi poważniejsza kwota). Niemniej charakterystyczną cechą kredytów gotówkowych jest wysokie oprocentowanie związane z wyższym ryzykiem ponoszonym przez kredytodawcę. W przypadku kredytu na samochód bank zapewnia sobie prawo do kontrolowania wydatkowanych środków, a ponadto ustanowione przy kredycie zabezpieczenia stanowią gwarancję odzyskania przynajmniej części pożyczonych pieniędzy. Przy kredycie gotówkowym takiej gwarancji bank nie ma.

Leasing samochodowy - w przypadku tej formy finansowania w zamian za określone płatności (raty leasingowe) otrzymujesz od leasingodawcy prawo do korzystania z pojazdu przez czas uzgodniony w umowie. Po jej zakończeniu możesz auto wymienić na nowy egzemplarz, zwrócić leasingodawcy lub wykupić na własność.

Leasing a kredyt - porównanie

Zwróć uwagę na to, że każdy z tych produktów daje Ci nieco inne możliwości. Kredyt gotówkowy pozwala na sfinansowanie zakupu dowolnego auta (zarówno od dealera, jak i osoby prywatnej). Do tego jesteś jedynym właścicielem pojazdu, możesz więc nim dysponować zgodnie z swoją wolą, np. stuningować lub użyczyć rodzinie.

W przypadku kredytu samochodowego bank jest współwłaścicielem pojazdu, a Ty jako kredytobiorca musisz uzgadniać z nim różne decyzje, np. przez cały okres finansowania nie możesz sprzedać auta bez zgody instytucji finansującej. Ponadto załatwienie rozmaitych formalności związanych z zabezpieczeniem kredytu znacznie wydłuża procedurę przelania środków.

W przypadku leasingu właścicielem auta jest firma leasingowa, to zaś wiąże się z rozmaitymi wymaganiami, które będziesz musiał respektować przez cały okres trwania umowy. Przykładowo - bez zgody finansującego nie możesz dokonywać żadnych zmian w pojeździe ani użyczyć auta osobie trzeciej. Powinieneś również zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy i umożliwić mu skontrolowanie stanu wyleasingowanego przedmiotu.

Niemniej czas rozpatrywania wniosku o leasing jest zdecydowanie krótszy niż analogiczna procedura w banku. Ponadto firmy leasingowe nie wymagają tylu zabezpieczeń, co instytucje kredytujące. Standardowym zabezpieczeniem jest przedmiot umowy (w przypadku problemów ze spłatą pojazd po prostu wraca do właściciela). Niekiedy dodatkowo wymagany jest weksel in blanco.

Reasumując, leasing cechuje się o wiele mniej skomplikowaną, niż to ma miejsce w przypadku kredytów, procedurą związaną z zawarciem umowy: krótszym czasem decyzyjnym, szybszym czasem uruchamiania finansowania oraz większą elastycznością (w wielu firmach klient może negocjować warunki spłaty lub dostosować strukturę rat leasingowych do np. sezonowych przychodów).

Ocena zdolności i historii kredytowej

Niezależnie od tego, czy starasz się o leasing czy o kredyt, musisz liczyć się z tym, że instytucja finansująca prześwietli Twoją zdolność kredytową.

Proces weryfikacji potencjalnych leasingobiorców w dużej mierze zależy od tego, czy jesteś osobą prywatną, czy też prowadzisz działalność gospodarczą. Istotny jest także przedmiot leasingu i wartość umowy. W zależności od wspomnianych wcześniej aspektów ocena zdolności kredytowej może mieć charakter standardowy lub uproszczony - w tym drugim wariancie będziesz musiał przedstawić minimalną liczbę dokumentów (np. dowód tożsamości, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów) i poczekać od kilku do kilkunastu godzin na wydanie decyzji leasingowej.

Także w banku możesz się spotkać z uproszczoną oceną, zwłaszcza jeśli posiadasz w danej instytucji rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i aktywnie z niego korzystasz. W tym przypadku bank przeanalizuje wpływy na konto oraz zweryfikuje Twoją zdolność do spłaty zobowiązania na podstawie informacji o zatrudnieniu i osiąganych dochodach.

Musisz jednak pamiętać, że dla instytucji bankowej równie istotna jest Twoja historia kredytowa. Jeśli Twoje nazwisko figuruje w bazach dłużników (np. w BIG lub Krajowym Rejestrze Długów) lub jeśli Twój scoring w Biurze Informacji Kredytowej jest niski - raczej możesz zapomnieć o kredycie w banku.

Co jednak ciekawe, wciąż możesz ubiegać się o leasing. Wiele firm leasingowych przymyka oko na negatywne wpisy w BIK i KRD, pod warunkiem, że klient dysponuje wystarczającymi dochodami i jest w stanie wnieść wysoki wkład własny.

Co lepsze - leasing konsumencki czy kredyt samochodowy?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Jak już wiesz, uzyskanie kredytu może się wiązać z większą liczbą formalności i dłuższym czasem oczekiwania na środki, jako że banki są prawnie zobligowane do dokładnej weryfikacji klientów. Ponadto jeśli weźmiesz kredyt, sam będziesz musiał się zająć rejestracją i ubezpieczeniem pojazdu, w przypadku leasingu wyręczy Cię w tym leasingodawca.

Atutem leasingu są też dodatkowe usługi, z których będziesz mógł skorzystać, takie jak karta paliwowa, serwisowanie auta, wymiana opon czy pakiet assistance. Do tego niemal wszystkie firmy oferujące leasing konsumencki współpracują z brokerami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu mogą Ci zaoferować pakiety ubezpieczeniowe z dużymi zniżkami.

Leasing posiada jeszcze jedną zaletę, dość istotną w czasach zawirowań na rynkach finansowych. Jest bowiem - w odróżnieniu od bankowych kredytów - o wiele mniej podatny na wpływ polityki monetarnej. Tymczasem każda wprowadzona przez Radę Polityki Pieniężnej podwyżka stóp procentowych błyskawicznie wpływa na koszt zaciągniętego kredytu, zwiększając wysokość rat kredytowych.

Pamiętaj jednak, że przez cały okres umowy będziesz tylko użytkownikiem auta, podczas gdy właścicielem pozostanie leasingodawca. Ponadto, gdyby doszło do szkody całkowitej, będziesz musiał jednorazowo spłacić wszystkie pozostałe raty, ponieważ w takiej sytuacji umowa leasingowa automatycznie wygasa.

Porównanie leasingu konsumenckiego, kredytu samochodowego i gotówkowego

Leasing konsumencki

Kredyt samochodowy

Kredyt gotówkowy

Kto jest właścicielem finansowanego pojazdu

W trakcie trwania umowy właścicielem auta jest firma leasingowa

Współwłaścicielem auta jest bank (przez cały okres finansowania samochód stanowi zabezpieczenie kredytu)

Właścicielem auta jest kredytobiorca

Dokumenty wymagane przy podpisaniu umowy

Dokument tożsamości (dowód osobisty)

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

Wyciąg z konta bankowego z wykazanym wpływem deklarowanego wynagrodzenia

Dokumenty poręczyciela (jeśli konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie)

Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu

Wyciąg potwierdzający dochody

Dokumenty potwierdzające zakup pojazdu

W przypadku auta używanego - karta pojazdu, dowód rejestracyjny, zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów

Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu

Wyciąg potwierdzający dochody

Weryfikacja BIK

W zależności od firmy leasingowej. Niektórzy leasingodawcy zgadzają się na finansowanie przedsiębiorstw z wpisami w BIG i KRD

Tak

Tak

Podstawowe koszty

Opłata wstępna

Zsumowana wartość wszystkich rat leasingowych

Wartość wykupu

Prowizja za udzielenie kredytu

Rata kapitałowo-odsetkowa

Koszt ubezpieczenia i zabezpieczeń

Prowizja za udzielenie kredytu

Rata kapitałowo-odsetkowa

Wymagana polisa AC

Tak

Tak

Nie

Stosowane zabezpieczenia

W niektórych sytuacjach finansujący może wymagać weksla in blanco

Zastaw rejestrowy

Przewłaszczenie

Cesja praw z polisy AC

Weksel in blanco

Depozyt karty pojazdu

Przy wyższych kwotach bank może wymagać np. ubezpieczenia od utraty pracy i NNW

Leasing czy kredyt na samochód dla firmy?

Analizując ofertę kredytową banków trudno nie zauważyć, iż instytucje te wyjątkowo nieufnie traktują młodych stażem przedsiębiorców. Nawet jeżeli zgadzają się na udzielenie im kredytu, najczęściej jest to bardzo niewielka w stosunku do potrzeb kwota (przeciętna wysokość finansowania dla start-upów wynosi od 10 do 30 tys. złotych). Ponadto przedsiębiorca musi przedstawić bankowi odpowiednie zabezpieczenia - preferowaną formą jest przewłaszczenie środka transportu (bank zawsze wymaga, aby wartość zabezpieczenia była co najmniej dwukrotnie wyższa niż wartość udzielonego przedsiębiorcy wsparcia). Tymczasem większość firm leasingowych oferuje leasing dla nowych firm od pierwszego dnia działalności, aczkolwiek wymaga wówczas wyższego wkładu własnego.

Ponadto korzystając z leasingu możesz skorzystać z wyjścia awaryjnego, którego nie oferuje kredyt bankowy. W przypadku problemów ze spłatą będziesz mógł dokonać cesji na inny podmiot gospodarczy (czyli przenieść swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią) po zaakceptowaniu tego faktu przez leasingodawcę. W ten sposób – stosunkowo niskim kosztem - możesz uwolnić się od spłaty zobowiązania.

Nie da się jednak ukryć, iż w przypadku przedsiębiorców największą zaletą leasingu są korzyści podatkowe. Leasing umożliwia odroczenie należności podatkowych, pełni więc rolę podatkowej tarczy. Jeśli zdecydujesz się na leasing operacyjny, będziesz mógł obniżyć podstawę opodatkowania, zaliczając do kosztów uzyskania przychodu następujące wydatki: raty leasingowe, opłaty manipulacyjne, opłatę wstępną, kwotę wykupu oraz wydatki związane z użytkowaniem pojazdu.

Nieco mniej opłacalny podatkowo jest leasing finansowy, w którym do kosztów uzyskania przychodu możesz zaliczyć jedynie część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację.

Kiedy wybrać leasing, a kiedy kredyt?

Odpowiedź na pytanie, co bardziej się opłaca - leasing czy kredyt - jest o tyle trudna, że w znacznej mierze zależy od Twoich oczekiwań oraz możliwości finansowych. Niemniej leasing może okazać się lepszy od kredytu, jeśli:

  • nie przeszkadza Ci fakt, że auto nie będzie Twoją własnością,
  • prowadzisz działalność gospodarczą charakteryzującą się sezonowością dochodów,
  • jesteś freelancerem, a Twoje dochody są nieregularne,
  • Twoja firma działa na rynku zaledwie od kilku miesięcy,
  • istotne są dla Ciebie korzyści podatkowe oferowane przez oba rodzaje leasingu,
  • Twoja historia kredytowa nie jest najlepsza.

Zapewne zauważyłeś, że w naszych rozważaniach nie pojawiła się najważniejsza kwestia - który z omawianych wcześniej produktów jest bardziej korzystny pod względem finansowym. Teoretycznie najtańszym rozwiązaniem jest kredyt samochodowy, zaś leasing - najdroższym, jednak w praktyce bywa z tym różnie. Całkowity koszt finansowania zależy od konkretnych warunków zaproponowanych przez poszczególne instytucje finansujące, dlatego przy pewnej dozie cierpliwości możesz znaleźć ofertę leasingu porównywalną cenowo z kredytem.

Reasumując, zanim zdecydujesz się na któreś z tych rozwiązań, przejrzyj propozycje kilku banków oraz firm leasingowych, a następnie poproś finansującego o przygotowanie kalkulacji kosztów. Jeśli warunki cenowe okażą się zbliżone, weź pod uwagę pozostałe parametry, a następnie wybierz opcję najlepiej dopasowaną do Twojej sytuacji, możliwości i potrzeb.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy