Lokaty o zmiennym oprocentowaniu - parametry i ranking

Rafał Janik
Redaktor Najlepszekonto.pl
Rafał Janik
Redaktor Najlepszekonto.pl

77 publikacji 19 komentarzy

Doktor nauk ekonomicznych. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.


Lokaty o zmiennym oprocentowaniu - parametry i ranking
Spis treści

Nasz artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej postaramy się przybliżyć Ci charakterystykę depozytów o zmiennej stopie procentowej, wyliczymy przykładowe oprocentowanie takiego produktu oraz doradzimy, na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o założeniu depozytu. W drugiej części zaprezentujemy ranking lokat o zmiennym oprocentowaniu dostępnych w bankach komercyjnych.

Jeżeli interesują Cię lokaty o pewnej i w 100% przewidywalnej stopie zwrotu lub poszukujesz atrakcyjnych depozytów o okresie umownym do jednego roku – przejdź do rankingu lokat.

Charakterystyka lokat ze zmiennym oprocentowaniem

Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem są wyjątkowym produktem – ich oprocentowanie niejednokrotnie jest wyższe niż lokat ze stałym oprocentowaniem, jednak trudno jednoznacznie określić, ile zyskamy na takim depozycie. Wszystko przez zmienne oprocentowanie, które bank może podwyższyć lub obniżyć w trakcie trwania umowy.

W praktyce oprocentowanie w danej wysokości naliczane jest przez rzeczywistą liczbę dni, w których obowiązywała określona stawka. Przykładowo: jeśli założymy roczną lokatę z oprocentowaniem 3,5% i po 3 miesiącach bank obniży oprocentowanie do 3,2%, to nowe oprocentowanie będzie nas obowiązywało od 4 miesiąca umowy do jej zakończenia (o ile nie nastąpią kolejne zmiany oprocentowania).

Przykład:
Zakładamy roczną lokatę z początkowym oprocentowaniem 4,5%. Podana stawka obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące, natomiast po tym okresie bank obniża oprocentowanie do 3,5%. Nowa stawka obowiązuje przez kolejne 6 miesięcy, zaś przez ostatnie 3 miesiące oprocentowanie wynosi 4%.

Wynika z tego, że średnie oprocentowanie takiej lokaty na koniec okresu umownego wynosi 3,88%. Obliczamy je, wykorzystując wzór matematyczny średniej ważonej:

Oprocentowanie = \frac{3 \cdot 4,5 + 6 \cdot 3,5 + 3 \cdot 4}{12} = \frac{13,5 + 21 + 12}{12} = 3,88 \%

Wyraźnie widać, że średnie oprocentowanie odbiega od wartości początkowej. Pokazuje to, że w rzeczywistości oprocentowanie lokaty o zmiennej stopie może różnić się od naszych oczekiwań i początkowych warunków, dlatego warto o tym pamiętać, decydując się na taki produkt oszczędnościowy.

Od czego zależy oprocentowanie lokat o zmiennym oprocentowaniu?

W regulaminach i kartach produktów banki mniej lub bardziej dokładnie wskazują, od czego zależy oprocentowanie rachunków bieżących i lokat terminowych. Ma to znaczenie dla lokat ze stałym i zmiennym oprocentowaniem, jednak w przypadku tych drugich wpływ różnych czynników jest silniejszy.

Na wysokość oprocentowania lokat bankowych wpływ mają m.in.:

 • stopy procentowe NBP – najbardziej istotną jest stopa referencyjna (określa rentowność 7-dniowych bonów skarbowych NBP).
 • stopa rezerwy obowiązkowej banków – wielkość jest określana przez Radę Polityki Pieniężnej;
 • stopy na rynku międzybankowym – dotyczy to zarówno lokat międzybankowych (WIBID), jak i kredytów międzybankowych (WIBOR);

Niektóre banki uzależniają oprocentowanie lokat ze zmienną stopą także od innych wielkości, np. stopy inflacji, rentowności obligacji skarbowych czy składki płaconej do BFG, jednak powyższe czynniki pojawiają się najczęściej w kontekście lokat o zmiennym oprocentowaniu.

Warto w tym momencie także wspomnieć, jak banki określają zmienne oprocentowanie:

 • Oprocentowanie podane z góry – tak podana stopa procentowa jest wskazana w tabeli oprocentowania i może zmienić się wraz ze zmianą czynników, które bank uwzględnia w swojej polityce. W tym przypadku nie jest dokładnie wskazane, jak bank konstruuje oprocentowanie zmienne lokaty.
 • Oprocentowanie określone wzorem – ten sposób wyrażenia oprocentowania uwzględnia zwykle wskaźnik bazowy (np. WIBOR 6M, WIBID 3M) i marżę banku. Oprocentowanie zależy tu przede wszystkim od stopy bazowej i jest ustalane miesięcznie lub kwartalnie. Marża zwykle jest stała przez cały czas trwania lokaty (bank ustala ją w oparciu o podobne czynniki jak w przypadku oprocentowania podanego z góry).

Ranking lokat ze zmiennym oprocentowaniem - Czerwiec 2024

Poniżej przedstawiamy najlepsze na rynku depozyty terminowe o zmiennej stopie procentowej w bankach komercyjnych. Jak widać, oprocentowanie takich lokat nie zachwyca, a warto dodać, że przy obecnej tendencji spadkowej stóp procentowych lokaty o stałym oprocentowaniu będą prawdopodobnie lepszym wyborem. Można także pomyśleć o dobrym koncie oszczędnościowym (szczegóły w dalszej części niniejszego artykułu).

Warto rozważyć założenie lokaty o zmiennej stopie na dłuższy okres czasu (powyżej jednego roku) - najlepsze depozyty tego rodzaju prezentuje poniższa tabela:

Najlepsze konta oszczędnościowe

Rachunki oszczędnościowe również charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem. Tego typu depozyty cechują się większą płynnością - środki są wypłacane klientowi na każde żądanie (czasem wiąże się to z jednorazową opłatą za wypłatę), w związku z tym można zerwać umowę w każdej chwili i zachować wypracowane odsetki. Oprocentowanie kont oszczędnościowych zwykle jest jednak niższe niż w przypadku lokat terminowych.

Obecnie stopy procentowe NBP rosną (najważniejsza – stopa referencyjna – wynosi 3,5%), co poprawia sytuację na rynku depozytów ze zmiennym oprocentowaniem. Czasem jednak lepszym rozwiązaniem może być rachunek oszczędnościowy, szczególnie jeśli zależy nam na elastyczności w dostępie do środków.

Poniżej przedstawiamy najlepsze obecnie konta oszczędnościowe na rynku:

Ranking kont oszczędnościowych - czerwiec 2024

 • Oprocentowanie
  7,5%
  Oprocentowanie 7,5%

  oprocentowanie 7,5% przysługuje nowym klientom, którzy od 06.06.2024 r. otworzyli eKonto do usług lub eKonto możliwości przez selfie lub e-dowód; założenie rachunku w inny sposób skutkuje przyznaniem oprocentowania 5,5%

  dodatkowo stawka promocyjna wymaga, aby w danym miesiącu suma wpływów na Moje Cele była większa od sumy obciążeń o min. 100 zł

  oprocentowanie środków ponad 25 tys. zł wynosi 0,5%

  oprocentowanie po zakończeniu oferty specjalnej oraz dla obecnych klientów wynosi:

  • 0,5% - oprocentowanie standardowe
  • 1,5% - stawka premium jest naliczana, jeśli w danym miesiącu suma wpływów na rachunek jest wyższa o min. 100 zł od sumy obciążeń
 • Okres obowiązywania
  3 miesiące
 • Zakres kwot
  do 25 tys. zł
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


  dowolne, w promocji: eKonto do usług i ekonto możliwości

Oprocentowanie 7,5% (i 5,5%) dotyczy nowych klientów, którzy otworzą rachunek Moje Cele wraz z ekontem do usług lub ekontem możliwości przez selfie / e-dowód.
Przeczytaj recenzję
4.3
Przejdź na stronę banku
 • Oprocentowanie
  7,1%
  Oprocentowanie 7,1%

  dla nadwyżki ponad 100 tys. zł do 400 tys. oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku

  powyżej 400 tys. zł obowiązuje oprocentowanie standardowe: 0,01% w skali roku

 • Okres obowiązywania
  90 dni
 • Zakres kwot
  do 100 tys. zł
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


Oferta dla nowych klientów.
Przeczytaj recenzję
4.4
Przejdź na stronę banku
 • Oprocentowanie
  7% / 6,3%
  Oprocentowanie 7% / 6,3%

  oprocentowanie 7% dotyczy nowych klientów, którzy założą EKO przez kanały zdalne lub wniosek na stronie banku; oprocentowanie nadwyżki ponad 100 tys. zł do 300 tys. zł wynosi 6,3%

  obecni klienci w ofercie na "nowe środki" mogą zyskać 6,3% dla kwot do 300 tys. zł

  oprocentowanie poza ofertą na nowe środki wynosi:

  • 1% do 100 tys. zł
  • 2% dla nadwyżki ponad 100 tys. zł do 400 tys. zł
  • 3% dla nadwyżki ponad 400 tys. zł do 1 mln zł

  nadwyżka ponad 1 mln zł nie jest oprocentowana

 • Okres obowiązywania
  3 miesiące
 • Zakres kwot
  do 100 tys. zł / do 300 tys. zł
 • Konto osobiste
  NIE
Oferta na nowe środki. Oprocentowanie 7% dotyczy nowych klientów zakładających EKO online.
Przeczytaj recenzję
4.7
Przejdź na stronę banku

Podsumowanie

Czy lokaty ze zmiennym oprocentowaniem są opłacalne? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż w przypadku tego typu depozytów dużo zależy od sytuacji rynkowej.

Jeśli oczekuje się cięć stóp procentowych NBP (za czym idą spadki oprocentowania lokat), lepiej zainwestować w lokatę o stałym oprocentowaniu – jej warunki nie ulegną pogorszeniu mimo przyszłych zmian na rynku finansowym.

Jeśli z kolei branża finansowa spodziewa się podwyżek stóp procentowych NBP, można pokusić się o założenie lokaty o zmiennym oprocentowaniu – Twoje zyski będą się zwiększać wraz ze wzrostami oprocentowania lokat w bankach i na rynku międzybankowym.

Wybierając lokatę o zmiennym oprocentowaniu, warto zwrócić uwagę także na naszą wiedzę, doświadczenie i skłonność do ryzyka.

Jeśli nie czujesz się pewnie w kwestii depozytów o zmiennej stopie procentowej, lepiej założyć lokatę o pewnym, stałym oprocentowaniu. Jak już wspominaliśmy, oprocentowanie lokat o zmiennej stopie jest określane przez różne czynniki i warto je dokładnie poznać i zrozumieć, zanim zdecydujesz się na taką lokatę.

Jeśli jednak jesteś osobą akceptującą pewne ryzyko finansowe, lokaty o zmiennym oprocentowaniu mogą być interesującym wyborem – masz pewność, że nie stracisz wpłaconego kapitału (inaczej niż na giełdzie, gdzie czasem można stracić wszystko), a zyski zależą już od Twojej zdolności przewidywania, wiedzy, doświadczenia (i oczywiście sytuacji rynkowej).

Zmienne oprocentowanie posiadają także konta oszczędnościowe (oprocentowane podobnie lub wyżej jak lokaty krótkoterminowe i kwartalne o zmiennej stopie), dlatego jeśli poszukujesz produktu oszczędnościowego na krótki okres o atrakcyjnym oprocentowaniu, rozważ rachunki oszczędnościowe jako sposób pomnażania Twoich oszczędności.

Podsumowując: wszystko zależy od sytuacji na rynkach finansowych, Twoich konkretnych wymagań, celów, doświadczenia i skłonności do ryzyka – sposobów oszczędzania jest wiele i to do Ciebie należy ostateczny wybór.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy