Na czym polega karencja spłaty kredytu?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 51 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Na czym polega karencja spłaty kredytu?
Spis treści

Co oznacza karencja w spłacie kredytu?

Przed udzieleniem zobowiązania instytucje finansowe analizują zdolność kredytową swoich wnioskodawców. Oceniają w ten sposób podejmowane ryzyko kredytowe i upewniają się, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie bezproblemowo regulować kwotę zobowiązania, o którą się ubiega. Podpisując umowę kredytową, klient zobowiązuje się do spłaty zadłużenia zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jednak nie wszystko w życiu da się przewidzieć – w okresie kredytowania mogą pojawić się przejściowe komplikacje utrudniające spłatę rat. Wówczas pojawia się możliwość skorzystania z karencji. Zatem, na czym ona polega?

Przypomnijmy, iż rata kredytowa składa się z dwóch części: kapitałowej oraz odsetkowej. Karencja spłaty kredytu to rozwiązanie umożliwiające tymczasowe zawieszenie spłaty części kapitałowej. Podczas trwania okresu karencji według wyznaczonego harmonogramu regulować będziesz jedynie same odsetki. Obniżenie wysokości miesięcznego zobowiązania ułatwi Ci uporządkowanie spraw finansowych.

Karencja dotyczy najczęściej długoterminowych kredytów hipotecznych, ale nie tylko – banki udostępniają tę możliwość także w przypadku pozostałych zobowiązań.

Karencja spłaty kredytu – kto może się o nią ubiegać?

Co istotne, skorzystanie z karencji wiąże się z obowiązkiem spełnienia warunków określonych przez kredytodawcę.

Uzyskanie zgody banku najczęściej uzależnione jest od tego, w jaki sposób spłacane były poprzednie raty. Odmowy mogą spodziewać się kredytobiorcy mający opóźnienia bądź zaległości w spłacie.

Innym warunkiem może być minimalna liczba uregulowanych rat kapitałowo-odsetkowych. Część banków zgodzi się na karencję po dokonaniu spłaty, przykładowo, minimum sześciu rat.

Należy mieć na uwadze, iż dokładne warunki mogą nieco się różnić w zależności od indywidualnej polityki danego banku.

Karencja spłaty kredytu hipotecznego

Jak już wspomnieliśmy, karencja spłaty najczęściej stosowana jest przy kredytach hipotecznych. W przypadku zobowiązań długoterminowych istnieje bowiem spore ryzyko dotyczące zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz wystąpienia trudności z regulowaniem zadłużenia.

Warto jednak zauważyć, iż w przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu lub na zakup nieruchomości budowanej przez dewelopera banki dodatkowo stosują okres karencji na samym początku okresu kredytowania, aż do momentu wypłaty wszystkich transz. Wartość odsetek naliczana jest od wysokości udostępnionego kapitału, zatem będzie się ona zwiększać z każdą wypłaconą transzą. Gdy nieruchomość zostanie oddana do użytku, zaczniesz spłacać pełną ratę kapitałowo-odsetkową. Takie rozwiązanie może być szczególnie pomocne w przypadku osób, które zaciągnęły kredyt, ale do momentu przeprowadzki muszą opłacać wynajmowane mieszkanie. W takim przypadku karencja pozwala na odciążenie domowego budżetu.

Maksymalna długość okresu karencji kredytu hipotecznego zależy od konkretnej instytucji oraz powodu odroczenia spłaty. W przypadku kredytu udzielonego na nieruchomość w budowie zazwyczaj nie przekracza ona 24 lub 36 miesięcy od zawarcia umowy. Okres karencji, której celem jest ułatwienie spłaty zobowiązania zwykle jest krótszy i wynosi maksymalnie kilka lub kilkanaście miesięcy.

Karencja w spłacie kredytu gotówkowego

Ze względu na krótszy okres spłaty karencja kredytu gotówkowego jest rzadziej stosowanym rozwiązaniem. Warto jednak wiedzieć, iż w tym przypadku wstrzymanie płatności części kapitałowej również jest możliwe. Maksymalny okres karencji kredytu gotówkowego uzależniony jest od indywidualnej polityki danego banku – zazwyczaj wynosi on 3 lub 6 miesięcy.

Co po zakończeniu okresu karencji w spłacie kredytu?

Oczywiście należy pamiętać, iż karencja nie powoduje umorzenia spłaty, a jedynie pozwala na opóźnienie terminu jej wymagalności. Po zakończeniu okresu karencji podwyższeniu ulega wysokość miesięcznych rat – wartość odroczonego kapitału zostaje wówczas równomiernie rozłożona na pozostałe raty.

Karencja spłaty kredytu – jakie są jej wady i zalety?

Jeżeli rozważasz skorzystanie z karencji spłaty kredytu, powinieneś dokładnie przeanalizować zarówno pozytywne, jak i negatywne strony tego rozwiązania.

Do zalet karencji z pewnością możemy zaliczyć zapewnienie czasowej ulgi dla domowego budżetu. Skorzystanie z tej możliwości może również ochronić Cię przed naliczeniem karnych odsetek, dokonaniem negatywnych wpisów w bazach dłużników oraz rozpoczęciem postępowania windykacyjnego czy nawet egzekucji komorniczej.

Jednakże należy uwzględnić, iż karencja spłaty kredytu nie jest wolna od wad. Zawieszenie spłaty kapitału zwiększy łączną kwotę odsetek, co oczywiście wpłynie na wzrost całkowitego kosztu kredytu. Dodatkowo, odroczony kapitał rozłożony na pozostałe raty zwiększy wysokość miesięcznego zobowiązania. Warto również wiedzieć, iż fakt skorzystania z karencji zostanie odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) – co prawda nie powinno być to traktowane negatywnie, ale niekiedy może to wzbudzić podejrzenia banku w przypadku starania się o kolejne finansowanie.

Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?

Karencja spłaty kredytu to rozwiązanie skierowane do osób, które z określonych powodów nie są w stanie uregulować całości raty w wyznaczonym terminie. Taką możliwość warto zatem rozważyć w przypadku pojawienia się okoliczności uniemożliwiających spłatę. Ograniczenie wysokości raty pozwoli Ci wówczas na zachowanie płynności finansowej.

Co ważne, powinieneś także zwrócić uwagę na to, jaką część obecnie spłacanych rat stanowi kapitał. W przypadku rat równych na początku okresu kredytowania przeważającą część raty stanowią odsetki. Wraz z upływem czasu proporcje te ulegają zmianie – zwiększa się udział części kapitałowej, a wysokość części odsetkowej maleje. Nieco inaczej jest w przypadku rat malejących, przy których część kapitałowa jest stała przez cały okres kredytowania, z kolei część odsetkowa zmniejsza się z każdą kolejną spłaconą ratą.

Jak łatwo wywnioskować, karencja spłaty może być korzystnym rozwiązaniem jedynie wówczas, gdy część kapitałowa jest wysoka. Jeżeli natomiast wartość odsetek przeważa nad wysokością kapitału, skorzystanie z karencji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Z tego powodu warto uprzednio sprawdzić harmonogram spłat i ocenić, czy skorzystanie z tej możliwości rzeczywiście będzie opłacalne.

Jak ubiegać się o karencję spłaty kredytu?

Karencja spłaty kredytu przyznawana jest na podstawie wniosku dostarczonego przez kredytobiorcę. W zależności od banku można go złożyć bezpośrednio w placówce albo przez Internet lub infolinię. Oprócz danych osobowych kredytodawca wymaga także m.in. potwierdzenia aktualnej sytuacji finansowej, uzasadnienia odroczenia oraz określenia jego czasu. Niekiedy rozpatrzenie wniosku lub podpisanie aneksu do umowy kredytowej może wiązać się z dodatkową opłatą. Czas oczekiwania na decyzję wynosi zwykle do 14 dni.

Karencja spłaty kredytu a wakacje kredytowe – czym się różnią?

Oprócz karencji w spłacie kredytu instytucje finansowe oferują także możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Wiele osób zamiennie stosuje te pojęcia, warto jednak wiedzieć, iż nie oznaczają one tego samego.

Jak już wiesz, karencja spłaty polega na czasowym zawieszeniu płatności części kapitałowej raty, z kolei część odsetkowa regulowana jest nadal zgodnie z harmonogramem. Natomiast wakacje kredytowe umożliwiają odroczenie całkowitej wartości rat – zarówno części kapitałowej, jak i części odsetkowej.

Zarówno w przypadku karencji, jak i wakacji kredytowych decyzja o ich przyznaniu zależeć będzie m.in. od historii spłat dotychczasowych zobowiązań.

Karencja spłaty kredytu – podsumowanie

Karencja spłaty kredytu to rozwiązanie, które warto rozważyć w przypadku wystąpienia czasowych problemów finansowych bądź powstania nieprzewidzianych wydatków uniemożliwiających uregulowanie rat w ustalonej wysokości. Odroczenie spłaty kapitału pozwoli na uniknięcie negatywnych wpisów w bazach dłużników oraz zapewni dodatkowy czas na ustabilizowanie sytuacji finansowej.

Karencję należy jednak traktować jako koło ratunkowe, na które warto się zdecydować jedynie w uzasadnionych przypadkach. Skorzystanie z tego rozwiązania powinno być dokładnie przemyślane i poprzedzone szczegółową analizą jego opłacalności.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy