Promesa kredytowa - czym jest i do czego służy?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

81 publikacji 52 komentarze

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Promesa kredytowa - czym jest i do czego służy?
Spis treści

Promesa kredytowa – co to jest? 

Promesa kredytowa to oficjalny dokument wydawany przez bank. Jest to pisemna obietnica wobec klienta, w której bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu w określonej wysokości pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę wskazanych warunków. Promesa kredytowa przyjmuje formę zaświadczenia opatrzonego pieczęcią banku. Termin jej ważności wynosi zazwyczaj 30 lub 60 dni. 

Do czego potrzebna jest promesa kredytowa? 

Promesa wydana przez bank może być przydatna w wielu różnych sytuacjach. Najczęstszą z nich jest planowanie kupna nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego. Uzyskanie promesy jest potwierdzeniem zdolności kredytowej wnioskodawcy, dlatego też będąc w jej posiadaniu, zyskasz większą pewność, że bank będzie skłonny do przyznania Ci niezbędnej kwoty. Wiedza na temat maksymalnej wysokości kredytu, jaką możesz otrzymać, znacznie ułatwi Ci poszukiwanie odpowiedniej nieruchomości.  

Może również się zdarzyć, że przed podpisaniem umowy przedwstępnej o przedstawienie promesy bankowej poprosi Cię sam sprzedawca nieruchomości. Pisemna deklaracja wydana przez bank będzie bowiem dla niego zapewnieniem, że uzyskasz środki niezbędne na pokrycie kosztów zakupu. Daje to korzyść obu stronom - zarówno Tobie jak i zbywcy. W Twoim przypadku uzyskanie promesy zminimalizuje ryzyko utraty wpłaconego zadatku z powodu odmowy udzielenia kredytu, a niekiedy może pozwolić także na wynegocjowanie jego niższej kwoty. Zbywca z kolei będzie mieć większą pewność, że nie straci cennego czasu, gdyż osoba zainteresowana jego nieruchomością jest wiarygodna, a transakcja - z dużym prawdopodobieństwem - zostanie sfinalizowana.  

Czy promesa gwarantuje otrzymanie kredytu? 

Dokument promesy kredytowej może występować w dwóch wersjach - skróconej oraz pełnej. Pierwsza z nich potwierdza możliwość uzyskania przez wnioskodawcę kredytu w określonej wysokości, z kolei druga jest wersją bardziej szczegółową, gdyż odnosi się do konkretnej nieruchomości oraz związanych z nią wymagań kredytowych. O pierwszą podstawową wersję promesy wnioskodawca może starać się jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań wymarzonej nieruchomości. W przypadku chęci uzyskania wersji szczegółowej powinien on mieć już wybrane konkretne mieszkanie lub dom, bowiem niezbędne wówczas będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów dotyczących nieruchomości. 

Co istotne, wersja promesy ma duże znaczenie w przypadku określenia rzeczywistego prawdopodobieństwa otrzymania finansowania. Promesa ogólna potwierdza jedynie teoretyczną możliwość otrzymania określonej kwoty w danym czasie, natomiast wersja szczegółowa uwzględniająca daną nieruchomość jest znacznie bardziej wiążąca. 

Należy jednak mieć na uwadze, że choć promesa kredytowa daje spore szanse na uzyskanie finansowania, nie można jej utożsamiać z ostateczną pozytywną decyzją kredytową. Bank może ostatecznie nie udzielić finansowania przede wszystkim wówczas, gdy wnioskodawca nie spełni wskazanych przez bank niezbędnych warunków. Innym powodem może być również zmiana sytuacji finansowej wnioskodawcy, spowodowana np. utratą pracy bądź zaciągnięciem innego zobowiązania czy pojawienie się negatywnych wpisów w bazach dłużników. Promesa może również stracić swoją moc wiążącą przykładowo w wyniku zmiany regulacji prawnych w zakresie działalności instytucji finansowych. 

Ile kosztuje promesa bankowa? 

Wysokość kwoty przewidzianej za wystawienie promesy jest zależna od danej instytucji finansowej. Niegdyś usługa ta nie była zbyt popularna, a za jej wykonanie należało wnieść opłatę w wysokości zazwyczaj od 50 do 300-400 zł. Obecnie jednak standardy obsługi znacznie wzrosły, a promesa kredytu stała jednym z podstawowych dokumentów udostępnianych klientom. Z tego też powodu aktualnie spora część instytucji nie przewiduje za jej wystawienie żadnej opłaty. Planując pozyskanie promesy w konkretnym banku, warto jednak pamiętać o tym, by uprzednio dopytać o szczegóły oraz ewentualny koszt tej usługi.  

Jak uzyskać promesę kredytu? 

W celu uzyskania promesy kredytowej należy udać się do wybranego banku oraz złożyć stosowny wniosek. Promesa wydawana jest na podstawie weryfikacji zdolności kredytowej, dlatego też konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak m.in. zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach czy wyciąg z konta bankowego. Jeżeli ubiegasz się o promesę szczegółową, niezbędne będzie także dołączenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości. W zależności od danego banku oraz indywidulanej sytuacji wnioskodawcy lista wymaganych dokumentów może nieco się różnić. W trakcie trwania procesu kredytodawca sprawdzi także historię spłat Twoich dotychczasowych zobowiązań, pobierając raport z rejestru Biura Informacji Kredytowej (BIK).  

Czas oczekiwania na wystawienie promesy często zależy od wybranej wersji dokumentu i wynosi on zwykle od kilku dni do dwóch tygodni. Po wydaniu promesa ważna jest zazwyczaj przez 30 lub 60 dni. W tym czasie należy dopełnić wszystkich wskazanych formalności. 

Warto wiedzieć, iż obecnie uzyskanie promesy kredytowej umożliwia kilka instytucji, wśród których wyróżnić można m.in. Bank Pekao SA, Santander Bank Polska, BNP Paribas czy mBank. Jeżeli wybrany przez Ciebie bank nie wystawia promesy, wówczas możesz wnioskować bezpośrednio o wydanie decyzji kredytowej. Proces ten zwykle trwa nieco dłużej, jednakże po uzyskaniu zgody banku będziesz miał całkowitą pewność, że kredyt zostanie Ci przyznany.  

Jak wygląda wzór promesy kredytowej? 

Wzór promesy kredytowej stanowiącej deklarację banku do udzielenia kredytu osobie wnioskującej może nieco się różnić w zależności od danej instytucji. Niemniej dokument ten powinien zawierać przede wszystkim takie elementy jak:  

  • dane banku (nazwa, adres siedziby, KRS, NIP, REGON); 

  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres); 

  • wysokość możliwej do uzyskania kwoty kredytu; 

  • warunki, jakie musi spełnić wnioskodawca; 

  • podstawę wystawienia promesy (np. w oparciu o zdolność kredytową i dokumentację nieruchomości); 

  • czas obowiązywania promesy; 

  • podpis wystawcy dokumentu; 

  • pieczęć banku; 

  • miejscowość i data. 

Dodatkowo promesa może zawierać również klauzulę określającą, w jakich przypadkach dokument może stać się nieważny.  

Promesa kredytu – podsumowanie  

Posiadanie promesy kredytowej może znacznie ułatwić przebieg zakupu wymarzonej nieruchomości. Proces uzyskania promesy zwykle jest prosty i szybki, a jej otrzymanie znacznie zmniejsza ryzyko odmowy przyznania kredytu. Należy jednak pamiętać, iż celem promesy jest jedynie czasowe potwierdzenie zdolności kredytowej wnioskodawcy, dlatego też dokument ten nie jednoznaczny z ostateczną zgodą banku. Stuprocentową gwarancję przyznania niezbędnych środków zapewnia jedynie pozytywna decyzja kredytowa.  


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy