Wróć

Czym są REIT-y i jak w nie inwestować?

Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

93 publikacje 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.


4 komentarze
Czym są REIT-y i jak w nie inwestować?
Spis treści

Na wstępie warto podkreślić, że polskie REIT-y wprawdzie wciąż nie są dostępne, ale dzięki rachunkom maklerskim z ofertą giełd zagranicznych rodzimi inwestorzy bez problemu mogą inwestować w te z innych krajów. Zanim jednak ulokują swoje środki w REIT-ach, powinni bliżej się przyjrzeć temu, czym one właściwie są, jak działają i jakie wiąże się z nimi ryzyko inwestycyjne.

Czym są REIT-y? Podstawowa charakterystyka

Real Estate Investment Trust (REIT) to specjalny fundusz inwestujący w nieruchomości, najczęściej komercyjne, takie jak biurowce, magazyny, galerie handlowe, ale również w budynki mieszkalne, grunty, a nawet parkingi.

Tego typu fundusz zarabia na wynajmie i późniejszej sprzedaży wspomnianych nieruchomości. Generowanymi w ten sposób zyskami dzieli się z akcjonariuszami w ramach dywidendy, natomiast pozostałe dochody przeznacza głównie na kolejne inwestycje nieruchomościowe.

REIT-y nie płacą podatku dochodowego, ale w zamian są zobowiązane wypłacać inwestorom większość zysku w postaci dywidendy (w zależności od kraju musi ona stanowić od 75 do aż 90% wypracowanego zysku). Opodatkowaniu podlega dopiero kwota, która zostaje funduszowi po podzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami.

Zdecydowanie najwięcej funduszy inwestujących w nieruchomości działa w Stanach Zjednoczonych – ich udział w globalnym rynku REIT-ów przekracza 60%. W czołówce są też REIT-y japońskie, australijskie, singapurskie czy hongkońskie. 

Fundusze z Europy mają natomiast marginalne znaczenie. Obecnie funkcjonują tylko w kilkunastu europejskich krajach, z czego jedynie w kilku (np. w Belgii, Francji czy Niemczech) ich rynek można uznać za dość rozwinięty.

Najważniejsze rodzaje REIT-ów

REIT-y, w zależności od swojej strategii, lokują środki w nieruchomościach z jednego lub kilku sektorów gospodarki. Część stawia np. na hotele i ośrodki wczasowe (REIT-y typu resorts), inne na osiedla mieszkaniowe (residential) lub rozmaite lokale usługowe (services), a jeszcze inne inwestują w nieruchomości z wielu różnych branż.

Co ważne, istotna część funduszy dywersyfikuje swoje portfele aktywów pod kątem geograficznym, co pozwala im ograniczyć straty wynikające z dekoniunktury w pojedynczym kraju.

Ważny jest również fakt, że poszczególne REIT-y różnią się pod względem sposobu prowadzenia działalności i generowania zysków. Te najważniejsze i najczęściej spotykane nazywane są REIT-ami typu equity. Ich działanie omówiliśmy w zasadzie już wcześniej – to fundusze, które są nastawione na czerpanie dochodów z wynajmu nieruchomości komercyjnych.

W artykule skupiamy się na klasycznych REIT-ach equity, ale warto wiedzieć, że są również fundusze typu mortgage oraz hybrid.

REIT-y mortgage miewają wyższe stopy zwrotu, choć wiążą się zarazem z większym ryzykiem. Inwestują bowiem w kredyty hipoteczne, a konkretniej – pożyczają środki od inwestorów, za które następnie udzielają kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Fundusze hybrydowe prowadzą z kolei zdywersyfikowaną działalność, a więc inwestują zarówno w kredyty, jak i nieruchomości przeznaczone na wynajem.

Jak inwestować w REIT-y? Tak samo, jak w akcje, ale…

Patrząc od strony technicznej, inwestowanie w REIT-y jest proste i nie różni się szczególnie choćby od handlu akcjami giełdowymi. Pod wieloma względami ich analizowanie wygląda tak samo, jak w przypadku zwykłych spółek, a do tego handluje się nimi z poziomu klasycznego konta maklerskiego, składając przez Internet zlecenia kupna i sprzedaży.

Należy jednak podkreślić, że wybór odpowiednich REIT-ów jest trudniejszy niż akcji tradycyjnych spółek. Dlaczego?

Po pierwsze, w przypadku REIT-ów wysokie zyski mogą świadczyć np. o wyprzedawaniu posiadanych nieruchomości, które jest z kolei oznaką ograniczania skali działalności i zapowiedzią pogorszenia przyszłych wyników.

Poza tym, w REIT-ach znacznie większą rolę odgrywa stopa dywidendy, czyli iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i jej cenę rynkową. Wprawdzie im stopa ta jest wyższa, tym lepiej dla inwestora, jednak musi on sprawdzić, czy nie wiąże się z nią nadmiernie wysokie zadłużenie REIT-a. Fundusz może utrzymywać wysoką stopę dywidendy, ale jednocześnie osiągać stosunkowo niskie zyski z samego wynajmu i jednocześnie posiadać duże długi.

Warto też pamiętać, że zarówno na REIT-y, jak i na sam rynek nieruchomości komercyjnych, wpływa szereg złożonych czynników. Do najważniejszych należą: wysokość stóp procentowych, demografia, czy też styl życia i rozwój usług internetowych, w tym e-handlu. Wszystkie te elementy oddziałują m.in. na zapotrzebowanie na lokale komercyjne, a także ich ceny i czynsze.

ETF na REIT-y – dogodny sposób inwestowania w nieruchomości

Znalezienie dobrego REIT-a ze zdrowymi fundamentami bywa czasochłonne, a do tego wymaga posiadania sporej wiedzy inwestycyjnej i umiejętności analitycznych. Dlatego też, dla początkujących inwestorów, bezpośrednie inwestowanie w fundusze nieruchomościowe nie musi być najlepszym wyborem. Wygodniejszą opcją może okazać się dla nich skorzystanie z ETF-ów na REIT-y.

ETF-y (Exchange Traded Fund), czyli notowane na giełdzie i dostępne dla inwestorów indywidualnych fundusze indeksowe, są instrumentami finansowymi, które pozwalają łatwo uzyskać ekspozycję na różnorodne aktywa, w tym właśnie na REIT-y.

Tego typu fundusze inwestują w różne spółki typu REIT, dzięki czemu uzyskują zdywersyfikowany portfel i ograniczają ryzyko związane z inwestowaniem środków w pojedyncze REIT-y. Pozwala to zarabiać na korzystnej koniunkturze na rynku nieruchomości, a jednocześnie powoduje, że kiepskie wyniki jednego czy nawet kilku REIT-ów nie mają aż tak dużego wpływu na rezultat inwestycji.

Przykłady ETF-ów na REIT-y

W REIT-y na GPW nie można inwestować nawet z pomocą ETF-ów, więc i w tym przypadku inwestorzy są skazani na fundusze zagraniczne. Ci zainteresowani rynkiem amerykańskim mogą wybrać np. Schwab U.S REIT ETF (oznaczenie SCHH) lub Vanguard Real Estate ETF (oznaczenie VNQ), które mają opłatę roczną za zarządzanie sięgającą raptem ok. 0,1% i zarządzają aktywami o wartości odpowiednio kilku i kilkudziesięciu miliardów dolarów.

Inwestorzy, którzy chcieliby mieć ekspozycję na tereny bliższe Polsce, będą mieli trudności ze znalezieniem sensownego ETF-a. Europejski rynek REIT-ów wciąż jest słabo rozwinięty, przez co dostępne ETF-y inwestują w nie tylko częściowo – istotną część ich portfela zwykle stanowią spółki deweloperskie. Z tego też względu, jeśli chciałbyś zarabiać nie tylko na nieruchomościach z USA, to rozsądnym wyborem może okazać się ETF na REIT-y inwestujące na całym świecie.

Przykładem globalnego ETF-a nieruchomościowego jest iShares Global REIT ETF (oznaczenie REET), który zarządza aktywami o wartości paru bilionów dolarów i ma tylko nieznacznie większe koszty zarządzania niż wcześniej wspomniane fundusze. Pamiętaj jednak, że nawet on, w przypadku krachu czy typowej bessy na rynku nieruchomościowym, może stracić na wartości nawet kilkadziesiąt procent.

Ranking rachunków maklerskich - kwiecień 2024

Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

Po roku może pojawić się opłata w wysokości 10 EUR; można jej jednak łatwo uniknąć, wykonując min. 1 transakcję w ciągu roku / jeśli na koncie nie ma środków / jeśli są kupione dowolne akcje

Akcje z GPW
0%
Akcje 0%

 • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR (minimalna wartość zlecenia to 10 zł)
 • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
Kontrakty na indeksy z GPW
kontrakty CFD
Kontrakty terminowe na indeksy kontrakty CFD

XTB nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem XTB koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja; dla kontraktów na WIG20 standardowy spread wynosi ok. 2 pipsy.

Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 12 innych
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD, odsetki od niezainwestowanych środków, duży wybór ETF-ów (ponad 350), akcje ułamkowe, Plany Inwestycyjne, usługa XTB Social.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.8
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 EUR / 10 EUR

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Opłaty rocznej można uniknąć, wykonując min. 1 transakcję w ciągu roku / jeśli na koncie nie ma środków / jeśli są kupione dowolne akcje, ETF-y lub inne instrumenty

 • Przelew internetowy do innego banku
  • 0 zł
  • 50 zł (jeśli kwota przelewu jest niższa niż 500 zł)

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych
  • 0 zł dla portfela papierów wartościowych o średniej dziennej wartości do 250 000 EUR
  • 0,2% w skali roku, min.10 EUR za miesiąc kalendarzowy od nadwyżki średniej dziennej wartości portfela powyżej 250 000 EUR
 • Akcje
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Fundusze ETF
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR 
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Obligacje

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na indeksy, w tym na indeks WIG20)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na waluty)

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na akcje)

 • Obrót opcjami

  niedostępny

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

  jw. 

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK + 12 innych

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y i kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, ETF-y, waluty, kryptowaluty, surowce)

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych
  • 0 zł dla portfela papierów wartościowych o średniej dziennej wartości do 250 000 EUR
  • 0,2% w skali roku, min.10 EUR za miesiąc kalendarzowy od nadwyżki średniej dziennej wartości portfela powyżej 250 000 EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  TAK, ale tylko wybrane

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • brak prowizji za handel akcjami i funduszami ETF do wysokości miesięcznego obrotu 100 tys. euro
 • świetne warunki handlu na rynkach zagranicznych
 • odsetki od niezainwestowanych środków w PLN, EUR i USD (brak limitów kwotowych i wymogów do spełnienia)
 • nowoczesna i wysoko oceniana aplikacja mobilna
 • konto założysz online
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%
 • liczne usługi dodatkowe, np. XTB Social, Plany Inwestycyjne, akcje ułamkowe
 • bezpłatne profesjonalne kursy inwestowania w akcje i ETF-y (Albert Rokicki, Trader 21)

Wady

 • brak instrumentów dłużnych w ofercie
 • brak kontraktów futures (częściowo rekompensowany dostępnością kontraktów CFD)
 • Atrakcyjność opłat
  5/ 5
 • Bogactwo oferty
  4.3/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut
Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

W razie braku dokonania transakcji w ciągu 365 dni pojawi się opłata w wysokości 9 zł miesięcznie (lub ewentualnie 3 EUR bądź 3 USD). Nie zostanie ona naliczona, jeśli we wskazanym okresie miałeś otwarte pozycje lub też wykonałeś transakcję po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty.

Akcje z GPW
0,19%, min. 5 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
kontrakty CFD
Kontrakty terminowe na indeksy kontrakty CFD

TMS nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem TMS koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja.

Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 2 inne
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.4
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora na rynkach zagranicznych
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 9 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Opłata 9 zł miesięcznie (lub ewentualnie 3 EUR bądź 3 USD) naliczana jest w przypadku braku dokonania transakcji w ciągu 365 dni, chyba że we wskazanym okresie miałeś otwarte pozycje lub też wykonałeś transakcję po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty. W przypadku braku wystarczających środków pobierana jest opłata w kwocie wolnych środków na rachunku pieniężnym; następuje to w kolejnym miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka uzasadniająca naliczenie opłaty.

 • Przelew internetowy do innego banku
  • 0 zł
  • 20 zł za drugą i kolejne wypłaty na kwoty poniżej 200 zł, zlecone w danym miesiącu kalendarzowym

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych

  0 zł

 • Akcje

  0,19%, min. 5 zł

 • Fundusze ETF

  niedostępne

 • Obligacje

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na indeksy, w tym na indeks WIG20)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na waluty)

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na akcje)

 • Obrót opcjami

  niedostępny

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

  jw.

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK + 2 inne

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje i kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, ETF-y, waluty, kryptowaluty, surowce) 

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,15%, min. 5 EUR / 5 USD / 20 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,15%, min. 5 EUR / 5 USD / 20 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0% dla kont w PLN i EUR
  • 0,29%, min. 7 USD dla kont w USD
 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  NIE

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • niskie prowizje za handel akcjami polskimi
 • korzystne warunki do handlu akcjami amerykańskimi
 • konto założysz online
 • nowoczesna i wysoka oceniana aplikacja
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%

Wady

 • wąska oferta papierów wartościowych – brak obligacji, akcji spółek z NewConnect i ETF-ów
 • brak kontraktów futures (częściowo rekompensowany dostępnością kontraktów CFD)
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Bogactwo oferty
  3.8/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut
Konto
0 zł
Akcje z GPW
0,12%, min. 10 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
niedostępne
Rynki zagraniczne
USA, UK, DE + 22 inne
Zagraniczny broker niewysyłający PIT-8C (udostępnia pomocny raport podatkowy), handel tradycyjnymi instrumentami i kontraktami CFD, odsetki od niezainwestowanych środków (powyżej określonej kwoty na rachunku).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.4
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych

  0 zł

 • Akcje

  0,12%, min. 10 zł

 • Fundusze ETF

  0,12%, min. 10 zł (w ofercie tylko niektóre polskie ETF-y)

 • Obligacje

  0,12%, min. 10 zł (w ofercie tylko niektóre polskie obligacje)

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne

 • Obrót opcjami

  niedostępne

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, UK, DE + 22 inne

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, waluty, surowce, kryptowaluty)

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,08%, min. 3 EUR

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,08%, min. 3 GBP

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

  0,08%, min. 1 USD

 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  30 zł za dostęp do notowań na GPW

  od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych (w przypadku pozostałych giełd)

 • Pełny zestaw ofert

  141 zł

  od kilkudziesięciu do ponad 200 zł (w przypadku większości pozostałych giełd)

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  NIE

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • ogromny wybór instrumentów finansowych
 • dostęp do 20-kilku giełd zagranicznych
 • atrakcyjne prowizje transakcyjne na wielu instrumentach
 • konto zakładane przez Internet
 • zasilanie rachunku i trzymanie środków na subkontach w blisko 20 walutach
 • odsetki od niezainwestowanych środków (powyżej określonej sumy na rachunku)

Wady

 • wąska oferta instrumentów z GPW
 • stosunkowo wysokie prowizje minimalne na GPW
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Bogactwo oferty
  4/ 5
 • Funkcjonalność
  4.5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut

Co jeszcze warto wiedzieć? Bezpieczeństwo i specyfika inwestycji w REIT-y

Dzięki REIT-om i giełdom papierów wartościowych możesz zarabiać na nieruchomościach bez konieczności ich fizycznego nabywania. Stanowią godną uwagi formę inwestycji, ale miej na uwadze, że charakteryzuje się ona podobnym ryzykiem, co inwestowanie w zwykłe akcje. Tak samo jest w przypadku ETF-ów na REIT-y, które dla wielu są wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem, jednak inwestowanie w nie wiąże się z możliwością poniesienia sporej straty.

Ostatnie lata były dla inwestorów nieruchomościowych bardzo dobre, ale nie przez cały czas, nie w każdym sektorze i nie we wszystkich krajach. Wystarczy wspomnieć, że instrument REET (wspomniany ETF na fundusze REIT z całego świata) w ciągu ostatniego półtora roku stracił blisko jedną czwartą swojej wartości, podczas gdy w tym samym czasie ceny na polskim rynku nieruchomości wzrosły średnio o kilkanaście procent.

Nie można też zapominać, że REIT-y i ETF-y są wyceniane w obcych walutach, zwykle w dolarach amerykańskich. Istotny wpływ na wynik polskiego inwestora ma więc kurs złotego względem waluty, w której notowany jest dany instrument. To tylko przypomina, że aby móc skutecznie inwestować w REIT-y, trzeba dobrze poznać mechanizmy tego rynku i występujące na nim zależności, a także rozumieć inne zjawiska wpływające na wynik takiej inwestycji.


Oceń artykuł
5
(1 ocena)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(4)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
P
Patryk
Gość

Nowy minister finansów powiedział że przyglądaja się pomysłowi wprowadzenia polskich reit-ów. Jest więc nadzieja że już w tej dekadzie dołączymy do krajów rozwiniętych nieruchomościowo

Odpowiedz

M
Mr REIT
Gość

Inwestowanie w REIT-y może być korzystne z kilku powodów. Po pierwsze, oferują one inwestorom dostęp do rynku nieruchomości bez konieczności bezpośredniego zakupu nieruchomości, co często wymaga dużego kapitału. Ponadto, REIT-y zazwyczaj wypłacają wysokie dywidendy, co stanowi atrakcyjną opcję dla osób poszukujących regularnych przepływów gotówki. Dzięki różnorodności portfela REIT-u, inwestorzy mogą również skorzystać z dywersyfikacji, minimalizując ryzyko związane z konkretnym rynkiem lub sektorem nieruchomości. Dodatkowo, REIT-y są notowane na giełdzie, co ułatwia ich handel i pozwala inwestorom na elastyczne zarządzanie portfelem. Wreszcie, inwestowanie w REIT-y może stanowić zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami inflacji, ponieważ wartość nieruchomości i dochody z nich zazwyczaj rosną wraz z inflacją.

Odpowiedz

K
Kamil
Gość

Też macie wrażenie że poza znanym celebryta inwestycyjnym traderem21 nikt w to nie inwestuje? Nieruchomości to nieruchomości czyli twarde aktywo, a nie jakiś zapis wirtualny na koncie dotyczący jakiejś firmy, która w nieruchomości inwestuje.. A czasem nawet nie inwestuje w nieruchomości, lecz w kredyty hipoteczne!

Odpowiedz

M
Maciek
Gość
@Kamil

U nas to pewnie kwestia tego, że reitów na GPW nie ma.. No a poza tym to ogólnie te instrumenty nie są zbyt popularne. Dużo jest ich tylko tak naprawdę w USA i trochę w Azji. A Bez sensu, żeby Polacy mnie inwestować w te zagraniczne REITy, skoro nie znają za dobrze tamtych rynków

Odpowiedz