Rodzaje kredytów – jakie kredyty oferują banki?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 49 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Rodzaje kredytów – jakie kredyty oferują banki?
Spis treści

Czym jest kredyt?

Na początku wyjaśnijmy pokrótce, czym właściwie jest kredyt. Otóż, jest to finansowanie, do którego udzielania prawo posiadają jedynie banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i).

Pojęcie kredytu zostało zdefiniowane w ustawie Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z art. 69 poprzez umowę kredytu kredytodawca zobowiązuje się do udostępnienia kredytobiorcy na oznaczony w umowie czas określonej sumy pieniężnej z przeznaczeniem na uzgodniony cel. Kredytobiorca z kolei zobligowany jest do wykorzystania środków zgodnie z ustalonymi warunkami oraz do terminowej spłaty zobowiązania łącznie z naliczonymi kosztami.

Bez względu na kwotę przyznanego finansowania umowa kredytowa powinna zostać zawarta na piśmie.

Rodzaje kredytów dla klientów indywidualnych

Najprostszy, a zarazem najbardziej popularny podział zobowiązań finansowych dzieli je na kredyty udzielane klientom indywidualnym oraz kredyty przeznaczone dla firm.

Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane kredyty dla osób fizycznych. Wyróżnione produkty różni przede wszystkim cel kredytowania.

Kredyt konsumpcyjny

Kredyty konsumpcyjne to grupa zobowiązań, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb kredytobiorcy. Termin “kredyt konsumpcyjny” nie został zdefiniowany przez przepisy jakiejkolwiek ustawy, a jego nazwa funkcjonuje jedynie w języku potocznym. Prawo do udzielania tego rodzaju finansowania posiadają wyłącznie banki.

Kredyty konsumpcyjne to szeroka gama produktów takich jak:

 • kredyt gotówkowy – najpopularniejszy rodzaj finansowania, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem konsumentów. Pozyskane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel – nie musisz informować banku, w jaki sposób spożytkujesz udostępnioną kwotę. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim maksymalna kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 255 550 zł, przy czym banki ustalają górny limit finansowania najczęściej w wysokości 200 000 zł. Okres spłaty zobowiązania może wynosić nawet 10 lat. Ogromną zaletą kredytów gotówkowych jest ich łatwa dostępność oraz ograniczone formalności. Zabezpieczeniem kredytu najczęściej są jedynie dochody kredytobiorcy.  
 • kredyt ratalny - rodzaj finansowania przeznaczonego na zakup konkretnego towaru lub usługi. Za jego pomocą pokryjesz koszt m.in. sprzętów RTV/AGD, komputera czy telefonu. Najczęściej jest on udzielany bezpośrednio w punktach sprzedaży. Maksymalny okres spłaty zobowiązania zazwyczaj nie przekracza 3 lat.  
 • kredyt w rachunku bieżącym – dodatkowe środki w osobistym koncie bankowym. Po wykorzystaniu własnych środków kredytobiorca może skorzystać z dodatkowej kwoty, której maksymalny limit określony jest w zawartej umowie. Zasilenie konta reguluje wykorzystany limit, a nadwyżka zwiększa saldo rachunku.  
 • karta kredytowa – rodzaj karty płatniczej umożliwiającej korzystanie z dodatkowych środków w formie limitu. Wysokość maksymalnej kwoty określona jest w umowie. Ogromną zaletą karty kredytowej jest tzw. okres bezodsetkowy. Jeżeli spłacisz całość wykorzystanej kwoty przed jego upływem, unikniesz naliczenia odsetek. 
 • kredyt samochodowy – jak sama nazwa wskazuje, jest to finansowanie przeznaczone na zakup samochodu. Warto jednak wiedzieć, iż kredytem tym możesz pokryć koszt kupna także innego, dozwolonego przez bank pojazdu. Jest to kredyt celowy, dlatego też zwykle posiada niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytu gotówkowego. Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone zarówno na zakup nowego, jak i używanego pojazdu. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego może być zastaw rejestrowy, cesja praw z polisy AC, przewłaszczenie na zabezpieczenie czy depozyt karty pojazdu.  
 • kredyt studencki – specyficzny rodzaj finansowania przeznaczony wyłącznie dla studentów oraz doktorantów uczelni i jednostek akademickich. Kredyt studencki jest dofinansowywany przez państwo, a jego koszt jest znacznie niższy w porównaniu do innych kredytów. Środki wypłacane są w transzach maksymalnie przez 6 lat; w przypadku kontynuacji nauczania na studiach doktoranckich okres ten może zostać przedłużony o 4 lata. Spłata kredytu następuje dopiero po 2 latach od zakończenia nauczania.  

Kredyt hipoteczny

Kolejnym rodzajem finansowania jest kredyt hipoteczny. To zobowiązanie długoterminowe opiewające często na kilkaset tysięcy złotych. Okres jego spłaty może sięgać nawet 30 bądź 35 lat. Celem kredytu hipotecznego jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowę domu, kupno działki czy remont nieruchomości. Warunkiem udzielenia kredytu jest wniesienie wkładu własnego. Zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka ustanawiana najczęściej na finansowanej przez bank nieruchomości.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to rodzaj finansowania, który jest przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Za jego pomocą możesz uregulować swoje kredyty, pożyczki pozabankowe oraz inne zobowiązania akceptowane przez bank. Wówczas do spłaty pozostanie Ci tylko jedna rata płatna w banku, który dokonał konsolidacji. Główną zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty, co znacznie może odciążyć Twój domowy budżet. Należy mieć jednak na uwadze, że jest to możliwe dzięki wydłużeniu okresu spłaty, co w ostatecznym rozrachunku podwyższy całkowity koszt kredytu.

Podział kredytów dla firm

Kolejną grupą zobowiązań są kredyty dla firm umożliwiające sfinansowanie bieżącej działalności lub planowanej inwestycji. Poniżej przedstawiamy produkty najczęściej wybierane przez przedsiębiorców.

Kredyt dla nowych firm

Kredyt dla nowych firm, zwany także “kredytem na start”, jest skierowany do przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają działalność. Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone np. na zakup środków trwałych czy wyposażenie biura lub zakładu. Pozyskanie kredytu wymaga przygotowania biznesplanu przedsięwzięcia. W zależności od udzielonej kwoty kredyt dla nowych firm może wiązać się z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia spłaty.

Kredyt obrotowy

Celem kredytu obrotowego jest sfinansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i utrzymanie płynności finansowej. Za jego pomocą możesz m.in. uregulować zobowiązania wobec dostawców, pokryć koszt sprzętów lub materiałów czy nawet wypłacić wynagrodzenia. Ze względu na sposób uruchomienia środków wyróżnić można dwa rodzaje tego zobowiązania: kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz kredyt obrotowy w rachunku kredytowym. Pierwszy z nich ma formę limitu debetowego w koncie, który przedsiębiorca może wykorzystywać na pokrycie bieżących kosztów przez cały okres trwania umowy. Z kolei drugi, czyli kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, jest rozwiązaniem jednorazowym służącym do sfinansowania określonego celu.

Kredyt inwestycyjny

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na realizację konkretnych inwestycji, których celem jest zwiększenie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa. Za jego pomocą możesz sfinansować np. rozbudowę zakładu; kupno maszyn, linii technologicznych, środków transportu czy zakup udziałów w innej firmie. Pozyskanie tego kredytu nierzadko wiąże się z koniecznością wniesienia wkładu własnego. Wymagane jest również sporządzenie biznesplanu. Kwota kredytu inwestycyjnego może wynosić nawet kilka milionów złotych. Okres spłaty zobowiązania sięga do 20 lat.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny przeznaczony jest dla firm, które potrzebują środków na wdrożenie nowych technologii. Jego główną zaletą jest możliwość uzyskania dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), tzw. premii technologicznej, która pokrywa część zobowiązania.

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy jest specyficznym rodzajem finansowania przeznaczonym dla przedsiębiorstw, które mają otrzymać dotacje unijne bądź kredyt konsorcjalny. Pozyskanie kredytu pomostowego ma zapewnić płynność finansową oraz umożliwienie rozpoczęcia planowanych inwestycji do momentu otrzymania przyznanych środków.

Kredyt konsorcjalny

Kredyt konsorcjalny to wsparcie finansowe udzielane przez co najmniej dwa banki. Takie rozwiązanie stosuje się przy wysoko kapitałochłonnych przedsięwzięciach, których nie byłby w stanie sfinansować jeden bank. Rozdzielenie wysokiej kwoty kredytu na kilka instytucji ogranicza ryzyko podejmowane przez kredytodawcę.

Pozostałe klasyfikacje kredytów

Jak już wspomnieliśmy, najpopularniejszym podziałem kredytów jest ich rozróżnienie ze względu na podmiot – na kredyty przeznaczone dla osób fizycznych oraz kredyty skierowane do przedsiębiorstw. Nie jest to jednak jedyny podział. Klasyfikacja kredytów może zostać dokonana według wielu różnych kryteriów. Poniżej przedstawiamy jedne z nich.

Podział kredytów z uwagi na cel kredytowania:

 • kredyty konsumpcyjne; 
 • kredyty mieszkaniowe; 
 • kredyty konsolidacyjne; 
 • kredyty związane z działalnością gospodarczą.  

Rodzaje kredytów ze względu na okres spłaty:

 • kredyty krótkoterminowe – udzielane na okres do 1 roku; 
 • kredyty średnioterminowe – termin ich spłaty wynosi od 1 do 3 lub 5 lat; 
 • kredyty długoterminowe – udzielany na więcej niż 3 lub 5 lat. 

Podział kredytów ze względu na walutę:

 • Kredyty złotowe; 
 • Kredyty walutowe (denominowane i indeksowane). 

Rodzaje kredytów ze względu na dostępność środków:

 • Kredyty odnawialne (każda spłata odnawia możliwy do wykorzystania limit); 
 • Kredyty nieodnawialne (przyznawane jednorazowo). 

Rodzaje kredytów bankowych a formalności

Procedury kredytowe różnią się w zależności od wybranego rodzaju zobowiązania. Jak łatwo się domyślić, pozyskanie kredytu gotówkowego będzie wiązać się z mniejszą liczbą formalności niż w przypadku chociażby kredytów hipotecznych. Warto mieć jednak na uwadze, iż postawą do uzyskania finansowania niezależnie od jego rodzaju jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku kredytowego i wszystkich wymaganych dokumentów, a także posiadanie zdolności kredytowej oraz pozytywnej historii spłat dotychczasowych zobowiązań.

Rodzaje kredytów – podsumowanie

Jak widzisz, obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kredytów. Ich różnorodność umożliwia wybór wariantu finansowania, który najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom oraz celowi kredytowania. Szczegółowa analiza potrzeb ułatwi Ci podjęcie odpowiedniej decyzji. Po dokonaniu wyboru danego rodzaju kredytu warto zapoznać się z dokładnymi warunkami, jakie dany bank nakłada na wnioskodawców. Odpowiednie przygotowanie do procesu kredytowego może znacznie zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy