Wróć

Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny w 2022 r.

Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych

148 publikacji 4521 komentarzy

Na Moneteo.com zajmuje się tematami oszczędnościowymi i walutowymi, skupiając się na kontach oszczędnościowych i walutowych oraz lokatach terminowych. Obserwuje rynek, dbając przy tym o aktualność danych. Do jej zawodowych zadań należy także kontakt z Czytelnikami.


Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny w 2022 r.
Spis treści

Czym jest umowa zlecenia?

Pierwsza rzecz, którą warto wiedzieć o umowie zlecenia, jest jej podstawa prawna. Popularne “zlecenie” uregulowane jest w artykule 734 Kodeksu cywilnego:

“Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.”

Umowa zlecenia należy do umów cywilnoprawnych, co oznacza, że należy do niej stosować przepisy Kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie do umowy o pracę, która uregulowana jest w Kodeksie pracy, zleceniobiorcy mogą pracować nieregularnie, a tym samym nie muszą otrzymywać wynagrodzenia co miesiąc; także czas trwania samej umowy jest dowolny – może to być miesiąc, pół roku, rok itd. Ponadto w umowie zlecenia nie musi być określony okres wypowiedzenia, urlop wypoczynkowy czy ochrona przed zwolnieniem w razie choroby (strony mogą jednak uzgodnić inaczej).

Co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny to rodzaj zobowiązania udzielanego przez banki na sfinansowanie kupna bądź remontu nieruchomości (np. domu, mieszkania, gruntu itd.) lub budowy domu. Tym, co wyróżnia kredyt mieszkaniowy spośród innych, jest zabezpieczenie, czyli w tym przypadku hipoteka, ustanawiana najczęściej na kredytowanej nieruchomości.

Istotną cechą kredytu hipotecznego jest także okres kredytowania – to zobowiązanie długoterminowe, zaciągane na kilkadziesiąt lat, a tym samym wiążące się z większym ryzykiem zarówno dla banku, jak i klienta. Kredytodawca, udzielając finansowania, musi brać pod uwagę, że druga strona może mieć problemy ze spłatą zadłużenia, natomiast kredytobiorca ryzykuje, że w razie kłopotów z regulowaniem rat poniesie dodatkowe koszty, a nawet straci nieruchomość.

Praca na umowę zlecenie a kredyt hipoteczny

Mówi się, że idealną sytuacją dla banku jest ta, w której kredyt mieszkaniowy zaciąga osoba o wysokich dochodach, z klarowną historią kredytową, zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Dlaczego? Taka forma zatrudnienia wiąże się z określonymi obowiązkami ze strony pracodawcy. Umowę trzeba zawrzeć pisemnie, początkowo na czas określony, potem bezterminowo (choć nie jest to regułą). Wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc, pracownik w razie choroby nie może zostać zwolniony, a przy rozwiązaniu umowy obowiązuje okres wypowiedzenia. Umowa o pracę daje tym samym gwarancję stabilności i regularności osiąganych dochodów, a to dla banku jest szczególnie ważne.

Jak na tym tle wygląda umowa zlecenia? Cóż, z pewnością mniej korzystnie. W zależności od warunków wynegocjowanych przez obie strony, okres zatrudnienia może wynosić nawet kilka miesięcy, a wynagrodzenie być wypłacane nieregularnie. Niestety, zleceniodawca może w każdym momencie zrezygnować ze zlecenia – okres wypowiedzenia nie jest obowiązkowym elementem umowy – i wtedy zleceniobiorca zostaje bez zarobku. Właśnie te cechy sprawiają, że instytucje finansowe z większą ostrożnością udzielają kredytów klientom pracującym na umowie cywilnoprawnej, istnieje bowiem ryzyko, że będą mieli oni problemy z regularnym spłacaniem zadłużenia.

Forma zatrudnienia to nie wszystko. W procedurze kredytowej brane są pod uwagę różne czynniki, m.in. wysokość zarobków, liczba osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych wydatków, ale także wykształcenie, posiadane kredyty itd. Każdy bank sprawdzi też wiarygodność klienta w BIK (a także w biurach informacji gospodarczej).

Zaciągasz kredyt na mieszkanie z umową zlecenie? Powinieneś spełnić te warunki

Banki, udzielając kredytów hipotecznych, stawiają przyszłym klientom liczne, wyśrubowane wymagania. Niezależnie od umowy, na jakiej pracujesz, powinieneś zawsze:

  • mieć wystarczającą zdolność kredytową, na którą wpływają Twoje dochody, obecne zobowiązania, miesięczne wydatki itp.,
  • potwierdzić osiągane dochody (netto) poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, np. zaświadczeniem o zatrudnieniu, wyciągiem bankowym lub w inny określony przez bank sposób,
  • wnieść wymagany wkład własny, który wynosi minimum 20% wartości nieruchomości (niektóre instytucje obniżają ten wymóg w zamian za skorzystanie przez klienta z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego),
  • dostarczyć dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości.

Jeśli zamierzasz zaciągnąć kredyt hipoteczny, a pracujesz na zlecenie, przygotowania zacznij z większym wyprzedzeniem. Zadbaj o kompletność rozliczeń ze zleceniodawcą, uporządkuj wszystkie rachunki, potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na konto bankowe, umowy itp. Możesz także skorzystać z kalkulatorów kredytowych, aby w przybliżeniu oszacować dostępną dla Ciebie kwotę kredytu.

Jak wspomnieliśmy, zleceniobiorcy mogą spotkać się z bardziej rygorystycznymi wymaganiami ze strony instytucji finansowych. Najważniejsze, abyś u konkretnego zleceniodawcy pracował przynajmniej 12 miesięcy. Jeśli posiadasz wcześniejsze umowy, także warto przedstawić je bankowi – potwierdzą one ciągłość Twojego zatrudnienia, mile widziana może być także promesa zatrudnienia.

Kolejna rzecz to dochód. Konieczne będzie potwierdzenie go wyciągami z konta, na które regularnie wpływało wynagrodzenie. W zależności od instytucji wymagany także będzie PIT za poprzedni rok lub dwa lata, rachunki potwierdzające wykonanie zlecenia itp. Bardziej skomplikowanie wygląda natomiast ujmowanie kosztów uzyskania przychodu, które na umowach cywilnoprawnych mogą sięgać nawet 50%. Jeden bank może uwzględnić całość osiąganych przez nas dochodów, natomiast inny w niepełnej wysokości (80%, a nawet mniej).

Kredyt hipoteczny na umowie zlecenie w wybranych bankach

Banki, udzielając kredytów, stosują różną politykę, choć odgórnie muszą także kierować się wytycznymi KNF, np. rekomendacją S nakładającą obowiązek posiadania wkładu własnego przez klienta. Warunki dla kredytobiorców na umowie zlecenia zwykle są bardziej wymagające – spójrz, jak wygląda sytuacja w niektórych bankach.

Wymagania w poszczególnych bankach
Bank Wymagane dokumenty dochodowe Uwzględniane dochody Okres zatrudnienia u jednego zleceniodawcy Wymagany wkład własny
Bank Millennium zaświadczenie o zatrudnieniu na druku banku;
umowa zlecenia;
wyciągi potwierdzające wpływ wynagrodzenia na konto.
100% dochodu z 6 ostatnich miesięcy 12 miesięcy 10%
Bank Pekao zaświadczenie o zatrudnieniu na druku banku;
umowa zlecenia;
wyciąg z konta bankowego za ostatnie 6 miesięcy;
dodatkowo np. promesa od pracodawcy i chęć kontynuowania zatrudnienia; zaświadczenie z US o dochodzie.
100% dochodu z 6 ostatnich miesięcy 12 miesięcy 10%
mBank zaświadczenie o zatrudnieniu na druku banku;
pełna historia rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za 6 ostatnich miesięcy;
umowa zlecenia.
100% dochodu z 6 ostatnich miesięcy 6 miesięcy 10%
PKO BP zaświadczenie o zatrudnieniu na druku banku;
umowa zlecenia;
wyciągi potwierdzające wpływ wynagrodzenia na konto.
80% dochodu z 12 ostatnich miesięcy 12 miesięcy 10%
Santander Bank Polska bank nie akceptuje dochodów z umowy zlecenie
ING Bank Śląski bank nie akceptuje dochodów z umowy zlecenie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez banki.

Poszukiwania kredytu hipotecznego możesz rozpocząć od banku, w którym posiadasz konto osobiste. Jeśli wpływa na nie wynagrodzenie, warunki uzyskania finansowania mogą być nieco łatwiejsze.

Skoro wiesz już, jakie banki uznają dochody z umów cywilnoprawnych, pozostaje Ci wybór konkretnej oferty. Warto porównywać dostępne propozycje, w czym pomocny będzie ranking kredytów hipotecznych.

Kredyt na umowie cywilnoprawnej jest możliwy

Kredyt na mieszkanie i umowa zlecenie mogą iść w parze, ale wiąże się to z większym ryzykiem dla instytucji finansowej. Elastyczność takiej formy zatrudnienia to niewątpliwa zaleta, jednak szanse na niespodziewane zakończenie współpracy z pracodawcą są tu większe niż przy umowie o pracę, a to dla banków nie jest pozytywną przesłanką. Każda instytucja dokładnie sprawdzi stabilność Twojego zatrudnienia, osiągane dochody, plany w zakresie kolejnych umów ze zleceniodawcą, a także przeanalizuje poziom Twoich wydatków i innych stałych zobowiązań. Umowa zlecenie nie przekreśla starań o kredyt hipoteczny, ale warto wiedzieć, że warunki do spełnienia mogą być nieco trudniejsze.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy