Wakacje kredytowe 2022 i 2023 - na czym polegają i kto będzie mógł z nich skorzystać?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 49 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


109 komentarzy
Wakacje kredytowe 2022 i 2023 - na czym polegają i kto będzie mógł z nich skorzystać?
Spis treści

Czym są wakacje kredytowe?

Na początku wyjaśnijmy pokrótce, na czym polegają wakacje kredytowe znajdujące się w standardowej ofercie banków. Jest to usługa umożliwiająca czasowe zawieszenie spłaty rat kredytu. W zależności od konkretnej instytucji okres odroczenia wynosi najczęściej od jednego do trzech lub sześciu miesięcy. Od banku zależy również, czy oferowania przez niego usługa dotyczy zawieszenia zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty, czy jedynie części kapitałowej - wówczas klient jest zobowiązany do terminowego regulowania odsetek oraz ewentualnych kosztów ubezpieczenia. Wakacje kredytowe mogą skutkować wzrostem kwoty pozostałych rat lub wydłużeniem okresu kredytowania. Decydując się na odroczenie spłaty, kredytobiorca powinien liczyć się ze zwiększeniem kosztów odsetkowych, a co za tym idzie - podwyższeniem całkowitego kosztu zobowiązania.

Dokładne warunki i kryteria uprawniające do skorzystania z wakacji kredytowych różnią się w zależności od indywidualnej polityki banków. Co istotne, rozwiązanie to nie jest skierowane do wszystkich kredytobiorców - usługa ta zwykle dostępna jest przede wszystkim dla osób, które regularnie i terminowo spłacają zobowiązanie.

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 – ustawa

9 czerwca 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zgodnie z jej zapisami osoby posiadające kredyty hipoteczne będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych w 2022 oraz 2023 roku. 30 czerwca Senat przyjął ustawę wprowadzając do niej poprawki doprecyzowujące m.in. kwestię osób, dla których będą dostępne wakacje kredytowe. 7 lipca Sejm poparł większość poprawek Senatu. 14 lipca ustawa została podpisana przez Prezydenta. Jej przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli od 29 lipca 2022 roku.

Na czym polegają wakacje kredytowe 2022/2023?

Ustawowe wakacje kredytowe to rządowy projekt, który przewiduje wprowadzenie możliwości zawieszenia spłaty łącznie ośmiu rat kredytu hipotecznego w 2022 i 2023 roku. Rozwiązanie ma być dostępne dla kredytobiorców od 1 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z ustawą będą mogli oni odroczyć:

  • po dwa miesiące spłaty w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;

  • po jednym miesiącu spłaty w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Zawieszeniu ulega zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa rat. Jedyne opłaty, jakie może w tym czasie ponosić klient, to te z tytułu ubezpieczeń. Odroczone raty zostaną przesunięte na koniec okresu kredytowania, wydłużając czas trwania umowy. Co istotne, w odróżnieniu od standardowych wakacji kredytowych zawieszenie spłaty w ramach ustawowego rozwiązania nie będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych odsetek.

Wakacje kredytowe z powodu inflacji

Celem wprowadzenia ustawowych wakacji kredytowych jest wsparcie osób spłacających kredyty hipoteczne i ich ochrona przed utratą płynności finansowej. Z powodu rosnącej inflacji Rada Polityki Pieniężnej decyduje się na kolejne podwyżki stóp procentowych, co wpływa na wzrost rat kredytów hipotecznych. Skorzystanie z wakacji kredytowych ma ułatwić kredytobiorcom spłatę zadłużenia i odciążyć ich domowy budżet. Zdaniem resortu finansów przedstawione rozwiązanie może pomóc około 2 mln Polaków.

Wakacje kredytowe – dla kogo?

Jak już wiadomo, z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby spłacające kredyty hipoteczne. Zapisy ustawy nie określają żadnego kryterium dochodowego. Ustalono jednak pewne wyłączenia, które ograniczają możliwość skorzystania z tego rozwiązania.

Wakacje kredytowe 2022/2023 - dla jakich kredytów? Czy także dla frankowiczów?

Ustawowe wakacje kredytowe będą przysługiwać osobom posiadającym kredyty hipoteczne w polskiej walucie, których umowy kredytowe zostały zawarte przed 1 lipca 2022 roku, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. Rozwiązanie pomocowe nie obejmuje kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska, co oznacza, że nie będą mogli z niego skorzystać m.in. posiadacze kredytów frankowych. Co istotne, o wakacje kredytowe będą mogli wnioskować wyłącznie klienci, którzy zaciągnęli kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych bez względu na to, czy ma on zmienne, czy stałe oprocentowanie. Wakacje mają być dostępne także dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym w 2017 roku.

Wakacje kredytowe 2022/2023 - dwa kredyty

Należy zaznaczyć, że osoby posiadające kilka kredytów hipotecznych będą mogły wnioskować o wakacje kredytowe wyłącznie dla jednego z nich. Jak wspomnieliśmy powyżej, kredyt ten powinien dotyczyć nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Rozwiązanie to nie obejmuje kredytów zaciągniętych w celach inwestycyjnych, np. pod wynajem czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wakacje kredytowe – od kiedy i jak z nich skorzystać?

Ustawowe wakacje kredytowe mają być dostępne od 1 sierpnia 2022 roku. W celu skorzystania z tego rozwiązania niezbędne będzie przesłanie odpowiedniego wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

  • oznaczenie kredytobiorcy;

  • oznaczenie kredytodawcy;

  • oznaczenie umowy;

  • wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty zobowiązania;

  • oświadczenie potwierdzające, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Należy mieć na uwadze, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dokument powinien zawierać klauzulę o treści “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Spłata kredytu zostaje zawieszona z dniem doręczenia wniosku. W terminie 21 dni bank jest zobowiązany do przekazania kredytobiorcy potwierdzenia otrzymania wniosku. Powinno ono zawierać wskazanie okresu, na jaki została wstrzymana spłata oraz wysokość opłat dotyczących ubezpieczeń.

Zawieszenie spłaty – nadpłata i odsetki

Na co przeznaczyć środki zaoszczędzone dzięki odroczeniu spłaty zobowiązania? Wiele zależy od sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jeżeli nie ma on zebranych pieniędzy na nieprzewidziane wydatki, warto wykorzystać tę kwotę na stworzenie tzw. poduszki finansowej, pełniącej rolę funduszu bezpieczeństwa umożliwiającego przetrwanie niespodziewanego kryzysu finansowego. Osoby, które posiadają odpowiednie oszczędności, mogą natomiast dokonać nadpłaty kredytu – zmniejszy się wówczas wysokość kapitału, co wpłynie na obniżenie kosztów odsetkowych. Innym rozwiązaniem może być np. przeznaczenie środków na wybrane inwestycje.

Rządowe wakacje kredytowe – podsumowanie

Celem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom jest wsparcie obywateli w czasie galopującej inflacji oraz rosnących stóp procentowych. Oprócz wakacji kredytowych zaplanowano również dofinansowanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wprowadzenie zamiennika dla stawki WIBOR oraz wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych. Największym zainteresowaniem cieszą się wakacje kredytowe, które pozwolą kredytobiorcom na złapanie finansowego oddechu i odciążenie domowego budżetu.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(109)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
J
JAKOB
Gość

Dzień dobry,

Chciałbym prosić o informację odnośnie takie sytuacji.

Posiadam dwa mieszkania kredytowane, oba przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W sierpniu wziąłem wakacje tylko na 1 mieszkanie (tylko jeden miesiąc). Teraz chciałbym wziąć wakacje tylko na 2. Czy jest to możliwe w prawnego punktu widzenia?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@JAKOB

Niestety nie. Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty przysługuje konsumentowi wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Odpowiedz

K
Kamil
Gość
@Ewelina Niedzielska

Mam podobną sytuację. Czy mógłbym prosić o podstawę prawną? Z ustawy i jej uzasadnienia nie wynika to wprost.

Zachowany jest wymóg zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a wakacje dotyczą tylko jednej umowy kredytowej.

Drugie pytanie: co w momencie kiedy mieszkanie 1 zostanie sprzedane/wynajęte? Przestaje pełnić ono funkcję mieszkaniową (dla mnie). Czy wtedy wnioskowanie o wakacje kredytowe na mieszkanie 2 (jedyne, które mi zostało) jest możliwe?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Kamil

Tej kwestii dotyczy art. 73 ust. 4 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jeżeli kredytobiorca ma dwie umowy zawarte w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu - taką informację można znaleźć w Przewodniku po wakacjach kredytowych opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Co do drugiego pytania, jeśli chodzi o wynajem to można twierdzić, że zapis ustawy odnosi się do celu zawarcia umowy, a nie do obecnego wykorzystania nieruchomości. Inaczej jednak byłoby w przypadku sprzedaży - wówczas, jeśli konsument skorzystał z wakacji kredytowych to zawieszenie spłaty w drugim kredycie najprawdopodobniej nie byłoby możliwe. Dla pewności warto jednak zasięgnąć porady Rzecznika Finansowego lub skonsultować tę sprawę z prawnikiem.

Odpowiedz

A
Agata
Gość

Mam kredyt hipoteczny na mieszkanie, wypełniłam wniosek i udzielono mi wakacji kredytowych. Od września ruszam z własna działalnością i jako adres chcę podać adres zamieszkania. Czy to może skomplikować sytuację z wakacjami kredytowymi?

Odpowiedz

A
Ania
Gość
@Agata

Nie. Mam podobną sytuacje, z tym ze działalność miałam już przed wnioskiem o wakacje

Odpowiedz

A
Agata
Gość
@Ania

Dziękuję.

Odpowiedz

M
Magdalena
Gość

Witam, czy bank może odrzucić wniosek o wakacje kredytowe w sytuacji kiedy po tym przedłużeniu spłaty rat jeden z kredytobiorców przekroczy wiek emerytalny?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Magdalena

Wiek emerytalny nie ma w tym przypadku znaczenia. Wątpliwości może wzbudzać umowa trwająca do maksymalnego wieku kredytobiorcy, ale wówczas bank jest zobowiązany do wydłużenia okresu spłaty, nawet jeżeli zostanie wtedy przekroczona górna granica wieku.

Odpowiedz

J
Jarek
Gość

Dzień dobry.

Przy programie "mieszkanie dla młodych" i wakacjach kredytowych. Program ten posiada limit nadpłat w wysokości dofinansowania przez pierwsze 5lat od wpisu w księgi wieczyste. Czy wakacje kredytowe (odroczenie rat) wpływa również na wydłużenie czasu owej karencji. Dla przykładu: karencja mija równo za 12msc, a limit naplaty został osiągnięty. Czy za ten rok będę mógł nadplacać kredyt, czy będę musiał czekać dodatkowe 6msc (6rat odroczonych)??

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Jarek

Zgodnie z ustawą okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty, jednak interpretacje kredytodawców odnośnie tej kwestii nie są jednolite, dlatego najlepiej zapytać bezpośrednio w swoim banku.

Odpowiedz

K
Kinga
Gość

Mam kredyt hipoteczny na firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza) zaciągnięty na dom w celach mieszkaniowych, działalność jest prowadzona pod innym adresem, a bank odmówił mi wakacji kredytowych. Co zrobić?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Kinga

Najlepiej byłoby to skonsultować z prawnikiem lub poprosić bank o uzasadnienie decyzji. Możliwe, że znaczenie miało to, że kredyt został zaciągnięty na firmę.

Odpowiedz

A
Ala
Gość

W mieszkaniu, które zakupiliśmy z mężem na kredyt, mieszka nasza córka. Czy w takim przypadku również możemy skorzystać z wakacji kredytowych?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ala

Jednym z warunków skorzystania z rządowych wakacji kredytowych jest złożenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczenia, że zobowiązanie zostało zaciągnięte na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W przepisach nie określono jak banki mogą weryfikować jego prawdziwość. Tak więc od kredytobiorcy zależy, jak postąpi w sytuacji, która odbiega od typowej, czyli tej, gdy wziął kredyt na mieszkanie, w którym mieszka.

Odpowiedz

K
Kasia
Gość

Czy w przypadku posiadania komplementarnych kredytów (zakup działki i budowę na tej działce domu) zaciągniętych w tym samym banku na jeden cel mieszkaniowy, mogę skorzystać z wakacji kredytowych na obu kredytach z racji tego, ze mimo, ze były zaciągane w różnym czasie to dotyczą one jednak jednej inwestycji?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kasia

Z wakacji kredytowych można skorzystać tylko dla jednego z posiadanych kredytów. W przypadku posiadania dwóch lub więcej zobowiązań spełniających kryteria ustawowe, konieczne jest dokonanie wyboru jednego z nich.

Odpowiedz

J
Joanna
Gość

Dzień dobry. Jestem właścicielką domu jednorodzinnego. Zaciągnełam kredyt hipoteczny na mieszkanie spółdzielcze. Czy przysługują mi wakacje kredytowe.

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Joanna

Ustawa nie wyklucza posiadania więcej niż jednej nieruchomości. Jeżeli umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i spełnione są pozostałe kryteria to można skorzystać z wakacji kredytowych.

Odpowiedz

J
Joanna
Gość

Dzień dobry. Mam nadpłatę w spłacie kredytu, obecnie spłacam tylko odsetki. czy przysługuje mi wakacje kredytowe

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Joanna

W pierwszej kolejności należy poprosić bank o zaktualizowanie harmonogramu spłaty. Jeżeli wszystkie kryteria są spełnione to wakacje kredytowe przysługują.

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Dzień dobry. Syn podpisał umowę na kredyt hipoteczny na zakup domu 4 lipca. Bank wyraźnie opóźniał działania. Teraz okazuje się, że nie może skorzystać z wakacji kredytowych. Czy można zaskarżyć działania banku?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Anna

Niestety najprawdopodobniej nie, ale można skonsultować to z prawnikiem.

Odpowiedz

A
Ania
Gość

Dzień dobry.

W 2019. kupiłam mieszkanie na kredyt (samodzielnie). W 2021z partnerem wzięliśmy kredyt na budowę domu (wspólnie/współwłasność). Pierwszy kredyt spłacam ja, drugi kredyt partner. Czy ja mogę skorzystać z wakacji kredytowych na 1 nieruchomość w której mieszkam, a partner na drugą?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Ania

Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty przysługuje konsumentowi wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Zatem w takim przypadku możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dostępna jest tylko przy jednej umowie. Zawieszenie spłaty w jednym kredycie niestety uniemożliwia skorzystanie z tego rozwiązania przy drugim, gdyż nie będzie wówczas spełnione kryterium dotyczące jednej umowy odnoszące się do każdego ze współkredytobiorców. 

Odpowiedz

A
ARTUR
Gość

witam, posiadam kredyt hipoteczny inwestycyjny lecz mieszkam po tym adresem hipotecznym,firma zostala zamknieta 3 lata temu kredyt zostal aneksowany na osobe fizyczna bank mi odmowil wniosku twierdzi ze to byl kredyt firmowy na poczatku jaka jest prawda prosz e o odpis

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@ARTUR

Niestety w takim przypadku zgodnie z ustawą kluczowy wydaje się charakter umowy w momencie jej zawarcia, stąd odmowa banku. W przypadku wątpliwości można skonsultować to z prawnikiem.

Odpowiedz

G
Grzes
Gość

Czy jeżeli mam wraz z partnerką dwa kredyty na jedną (tą samą) nieruchomość, to czy każde z nas może zawnioskować o wakacje kredytowe dla innego kredytu?

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Grzes

Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty przysługuje konsumentowi wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku dwóch wspólnych umów możliwość skorzystania z wakacji kredytowych jest zatem dostępna tylko przy jednej umowie. Zawieszenie spłaty w jednym kredycie niestety uniemożliwia skorzystanie z tego rozwiązania przy drugim, gdyż nie będzie wówczas spełnione kryterium dotyczące jednej umowy odnoszące się do każdego ze współkredytobiorców. 

Odpowiedz

M
Mirek
Gość

Witam. Mamy z żoną wspólnotę majątkową. Jeden kredyt hipoteczny przed 15 laty brałem ja, drugi w ubiegłym roku moja małżonka (niemniej oba kredyty podpisywaliśmy razem) Raty za kredyty są ściągane z różnych kont ( mojego i żony ). W jednym mieszkaniu mieszkamy my, w drugim najstarsze dziecko. Czy możemy wnioskować o wakacje kredytowe dla obu kredytów ? Osobno ja dla swojego i małżonka dla swojego ?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Mirek

Niestety nie, w takim przypadku zgodnie z ustawą możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dostępna jest tylko przy jednej umowie zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość

Spłacamy z żoną kredyt hipoteczny „mieszkanie dla młodych” - minęła już 60 rata tego kredytu. W czerwcu tego roku podpisaliśmy kolejną umowę kredytową na zakup domu, który obecnie jest w budowie (deweloper). We wrześniu zostanie przelana pierwsza transza. Czy możemy w tym roku skorzystać z wakacji na pierwszą nieruchomość a w przyszłym na tą już wybudowaną (całość kredytu będzie uruchomiona w styczniu)? Czy jeśli teraz skorzystamy z wakacji na ten pierwszy kredyt, to w przyszłym roku nie będziemy już mogli skorzystać na tą drugą nieruchomość?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Łukasz

Zgodnie z ustawą możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przysługuje wyłącznie przy jednej umowie kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość
@Ewelina Niedzielska

Dziękuje za odpowiedź. Czyli jeśli i tak mamy zamiar spłacić ten pierwszy kredyt, to lepiej poczekać i skorzystać z wakacji na ten drugi (tam będzie dużo wyższa rata). Teraz pytanie, czy będzie można skorzystać w wakacji w 2023r na kredyt, którego umowę zawieraliśmy 23 czerwca ale jeszcze nie jest on uruchomiony? W sensie czy data 1 lipca dotyczy podpisania umowy czy uruchomienia kredytu?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Łukasz

Data 1 lipca dotyczy zawarcia umowy. Z wakacji kredytowych przy tym kredycie można skorzystać wcześniej, już po uruchomieniu pierwszej transzy. Warto jednak dowiedzieć się bezpośrednio w banku czy zawieszenie spłaty nie wpłynie na termin wypłaty transz.

Odpowiedz

J
Jolka
Gość

Witam, czy bank ma prawo do zapisu odnośnie kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem, że po skorzystaniu z wakacji kredytowych automatycznie przechodzę na oprocentowanie zmienne? Zaznaczam, że aneks do umowy na zmianę na stałe oprocentowanie podpisałam w maju br.

Odpowiedz

A
alice
Gość
@Jolka

Taki zapis pewnie dotyczy zwykłych wakacji kredytowych. Skorzystanie z tych rządowych nie skutkuje zmianą oprocentowania.


Odpowiedz

J
Jolka
Gość
@alice

Dzień dobry, dzisiaj chciałam złożyć wniosek o wakacje kredytowe oczywiście te tzw. rządowe i w moim banku w jednym z podpunktów jest zapis, że po skorzystaniu z tej formy automatycznie oprocentowanie zostanie zmienione na zmienne. Co z tym można zrobić? Czytam ustawę i nie widzę jakiejs regulacji w takich przypadkach. Pozdrawiam

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Jolka

W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się bezpośrednio z bankiem w celu wyjaśnienia sprawy.

Odpowiedz

I
Ilona
Gość

Czy dla kredytu zaciągniętego w 2010 roku, w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, bank naliczy opłatę za aneks do umowy wobec wydłużenia czasu kredytowania? W przypadku PKOBP 0.5% od kwoty pozostałego zadłużenia?

Odpowiedz

A
alice
Gość
@Ilona

Nie, przy rządowych wakacjach nie podpisujesz aneksu i bank nie ma prawa naliczyć tu takiej opłaty.

Odpowiedz

M
Magda
Gość

Dzien dobry.

Wzielismy kredyt hipoteczny na budowę domu. Zostal juz wybudowany i oddany do uzytkowania, mieszkamy w nim od trzech lat. W momencie zaciągania kredytu mąż miał umowę o pracę i kredyt zostal wzięty tylko na potrzeby mieszkaniowe, ale nadeszła pandemia i w tej chwili ma jedoosobowa działalność gospodarczą. Oczywiście gdzieś musiał zarejestrować swoją działalność i jej siedzibą jest w małej części nasz dom. Czy mogę w takiej sytuacji ubiegać się o wakacje kredytowe?

Odpowiedz

A
alice
Gość
@Magda

Możesz - mieliśmy podobną sytuację i mąż bez problemu złożył wniosek.

Odpowiedz

M
Magda
Gość
@alice

Ja również sprawdziłam że wniosek można złożyć. Tylko podpisuje się oswiadczenie o tym że kredyt jest na potrzeby mieszkaniowe. I pytanie czy taka sytuacja nie wyklucza w tym momencie wzięcia wakacji kredytowych.

Odpowiedz

A
alice
Gość
@Magda

IMO nie, bo kredyt zaciągnęliście na siebie jako konsumentów. Masa JDG jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania.

Odpowiedz

M
Magda
Gość
@alice

Bardzo bardzo dziekuje

Odpowiedz

A
Arek
Gość

Witam czy jak mam zaległa jedna ratę mogę skorzystać z tych wakacji kredytowych?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Arek

Tak, opóźnienia w spłacie nie mają wpływu na możliwość skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych.

Odpowiedz

L
Leszek
Gość

Witam, mam pytanie odnośnie kredytu wziętego na moją JDG i inwestycja w budynek w którym w części jest prowadzona działalność a w części mieszkam. Czy kwalifikuję się do wakacji kredytowych.

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Leszek

Niestety nie. Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty przysługuje wyłącznie konsumentowi, któremu został udzielony kredyt hipoteczny na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą.

Odpowiedz

J
Jarosław
Gość

Spłacam kredyt hipoteczny samodzielnie ale współkredytobiorcą jest była żona która nie chce podpisać wniosku ponieważ jest skonfliktowana ze mną,. Czy wystarczy tylko mój podpis na wniosku jako osoby spłacającej kredyt?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Jarosław

W tej kwestii kredytodawcy stosują różne rozwiązania, więc najlepiej dopytać bezpośrednio w swoim banku.

Odpowiedz

M
Mirek
Gość

Mam możliwość przewalutowania kredytu hipotecznego z EUR na PLN czy w takim przypadku mój kredyt zostanie objęty ustawą ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Mirek

Nie, ustawa mówi, że wakacje kredytowe mogą dotyczyć zobowiązań w polskich złotych zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r.

Odpowiedz

P
Prawnik
Gość
@Mirek

Nie

Odpowiedz

J
Jjf
Gość
@Krzysztof Duliński

Art73 ustawy brzmi inaczej Panie Redaktorze. Bądźmy dokładni. " Zawiesza się spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej". Problem jest także inny co z kredytem przewalutowaniem np. w ramach ugody?

Odpowiedz

J
JJF
Gość
@Prawnik

A przewalutowany mecenasie???

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
@Jjf

Kredyt ma być udzielony w PLN. Jeśli miałeś go w EUR i w drodze ugody zamieniłeś na PLN, to nie jest to samo.

Odpowiedz

G
Grażyna
Gość

Razem z mężem jesteśmy współkredytobiorcami kredytu na mieszkanie córki, która ze względu na zbyt niskie dochody nie uzyskałaby samodzielnie kredytu. Dostaliśmy kredyt na 23 lata, ponieważ wiek kredytobiorców+okres spłaty nie może przekroczyć 75 lat (ze względu na nasz wiek jako współkredytobiorców). Córka spłaca kredyt sama, ale zastanawiamy się czy będzie mogła skorzystać z wakacji kredytowych skoro o okres zawieszenia spłaty kredytu wydłuży się okres kredytowania?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Grażyna

Córka jako strona umowy może skorzystać z wakacji kredytowych. W tym przypadku bank będzie zobowiązany do wydłużenia okresu spłaty ponad górną granicę wieku.

Odpowiedz

G
Grzes
Gość

Czy w przypadku dwóch kredytów hipotecznych (w tym samym banku) na tą samą nieruchomość mogę wnioskować o wakacje kredytowe tylko dla jednego z nich?

Co się stanie w przypadku, gdy złożę oddzielne wnioski dla każdego z tych kredytów?

Czy kilkudniowe opóźnienia w spłacie części kredytu wynikające z rosnącej kwoty odsetek (brak wystarczających środków na koncie) dyskwalifikują możliwość skorzystania z wakacji kredytowych?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Grzes

Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty przysługuje konsumentowi wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z wakacji kredytowych można zatem skorzystać tylko przy jednym kredycie, a dodatkowo podczas wnioskowania składa się oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Co do opóźnień, to nie mają one wpływu na możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

Odpowiedz

Z
Zenek
Gość

A jeżeli mieszkanie stoi głównie puste, ja zaś przyjeżdżam do niego czasem nieregularnie (raz na parę miesięcy) i w nim wtedy śpię, to czy można traktować je jako mieszkanie zaspokajające moje potrzeby mieszkaniowe? Na żadne inne mieszkanie nie brałbym wakacji kredytowych.

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Zenek

Z ustawy nie wynika, aby wymagana była ciągła obecność w nieruchomości. Można zatem sądzić, że mieszkanie zaspokaja potrzeby mieszkaniowe, bo właśnie temu służy podczas przyjazdów.

Odpowiedz

D
Damian
Gość

A co jeżeli kredy nie został wypłacony w 100%?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Damian

Ustawa nie wyklucza możliwości skorzystania z wakacji kredytowych w trakcie karencji. Warto jednak dowiedzieć się bezpośrednio w banku czy nie wpłynie to na termin wypłaty transz.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość

Witam mam kawalerkę własnościowo i

Kupione mieszkanie na kredyt u dewelopera po zakończeniu budowy mamy tam się przeprowadzić. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z wakacji kredytowych.

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Marcin

Posiadanie więcej niż jednej nieruchomości nie wyklucza możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Zawieszenie spłaty przysługuje w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, wygląda więc na to, że ten warunek jest spełniony. 

Odpowiedz

J
Justyna
Gość

A co kiedy splata raty przypada na 1 sierpnia? Zostaje zatem tylko wrzesień z III kwartału, czyli jeden miesiąc zawieszenia raty? W IV można zawiesić również tylko dwie raty. Czyli nie mogę skorzystać z przypisanych praw. Składając wniosek 1 sierpnia bank pewnie pobierze mi ratę tego dnia.

Odpowiedz

A
Ania
Gość
@Justyna

to złóż 29.07 :)

Odpowiedz

J
Justyna
Gość
@Ania

Bank BKO BP ma wnioski od 1 sierpnia

Odpowiedz

A
Ania
Gość
@Justyna

od 29.07, tu masz potwierdzenie: https://www.pkobh.pl/o-banku/aktualnosci/ustawowe-wakacje-kredytowe/

Odpowiedz

J
Justyna
Gość
@Ania

Dziękuję

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość

Witam,

Co w sytuacji jeśli 2 lata temu matka przepisała mi mieszkanie ale sama wciąż w nim mieszka. Ja wziąłem kredyt na swoje mieszkanie i będę w nim mieszkał na stałe. Czy fakt, że posiadam jedno mieszkanie na siebie pozwoli skorzystać z wakacji?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Łukasz

Wakacje kredytowe dotyczą zaciągniętego przez Ciebie kredytu. To, że masz zapisane mieszkanie, nie powinno mieć tu znaczenia.

Odpowiedz

M
Mateusz
Gość

Witam, nigdzie nie jest o tym wspomniane, wydaje się oczywiste ale lepiej zapytać, czy jeżeli jestem jeszcze w trakcie spłacania samych odsetek (do wypłacania zostały dwie transze ) również mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Odpowiedz

D
Damian
Gość
@Mateusz

Mi własnie bank Milenium powiedział, że nie mogę

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Mateusz

Ustawa nie wyklucza możliwości skorzystania z wakacji kredytowych w trakcie karencji. Warto jednak dowiedzieć się bezpośrednio w banku czy nie wpłynie to na termin wypłaty transz.

Odpowiedz

E
emek
Gość

Zastanawia mnie zapis "powinien dotyczyć nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych"

Kilkanaście lat temu z ówczesną żoną zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny. Od kilku lat nie mieszkamy razem. Jesteśmy rozwiedzeni. Kredyt spłacam ja a w mieszkaniu mieszka moja ex-żona z naszym synem. Jest to nasza wspólna decyzja. Jestem tam nadal zameldowany. Niewiele to zmienia bo w banku zmieniłem adres korespondencyjny.

Czy w takiej sytuacji można skorzystać z wakacji kredytowych?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@emek

Wydaje się, że nie powinno być żadnych przeciwwskazań. Umowa dotyczy obojga kredytobiorców, a w tym przypadku jedno z nich nadal zamieszkuje w kredytowanej nieruchomości. Warto jednak dla pewności zasięgnąć porady prawnika.

Odpowiedz

A
Asia
Gość

Witam,posiadam kredyt mieszkaniowy który planuje spłacić wcześniej. Czy będzie to dobre rozwiązanie jak skorzystam z wakacji kredytowych by zaoszczędzić na odsetkach i po upływie wakacji kredytowych (zakładając że uzbieram brakującą kwotę) spłacę kredyt?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Asia

Pomysł, by pieniądze zaoszczędzone dzięki wakacjom kredytowym przeznaczyć na nadpłatę kredytu jest bardzo dobry. Komisja Nadzoru finansowego wręcz apelowała niedawno do kredytobiorców, by podejmowali takie działanie. Nadpłacona kwota pozwoli skrócić okres kredytowania lub zmniejszyć wysokość comiesięcznych rat. Każde z tych rozwiązań oznacza mniejsze wydatki z domowego budżetu.

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Dzień dobry, mam kredyt na mieszkanie, który wziąłem przed ślubem. Mieszkam tam. Po ślubie wzięliśmy z żoną drugi razem i ona tam mieszka. Czy ona może zawnioskować na mieszkanie na wspólnym kredycie, a ja na to moje z przed ślubu ?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Marek

Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty przysługuje konsumentowi wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Można zatem twierdzić, że w takim przypadku możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dostępna jest tylko przy jednej umowie. Zawieszenie spłaty w jednym kredycie niestety prawdopodobnie uniemożliwi skorzystanie z tego rozwiązania przy drugim, gdyż nie będzie wówczas spełnione kryterium dotyczące jednej umowy odnoszące się do każdego ze współkredytobiorców.

Odpowiedz

P
Piotrek
Gość

Posiadamy z żoną dwa mieszkania i dwa kredyty w różnych bankach. Zakładając, że żona mieszka w jednym mieszkaniu a ja w drugim mieszkaniu czy takie wakacje kredytowe przysługują? Czy wniosek złożony w jednym banku automatycznie będzie wykryty przez system w drugim banku?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Piotrek

Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty przysługuje konsumentowi wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Można zatem twierdzić, że przypadku dwóch wspólnych umów możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dostępna jest tylko przy jednej umowie. Zawieszenie spłaty w jednym kredycie niestety prawdopodobnie uniemożliwi skorzystanie z tego rozwiązania przy drugim, gdyż nie będzie wówczas spełnione kryterium dotyczące jednej umowy odnoszące się do każdego ze współkredytobiorców. Dodatkowo, wnioskując o wakacje kredytowe składa się oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, a informacja dotycząca zawieszenia spłaty będzie widoczna w BIK-u.

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość

Kupiłem drugie mieszkanie na kredyt hipoteczny dla mojej córki, która aktualnie studiuje. Do czasu ukończenia studiów i znalezienia przez nią pracy mieszkanie miało być wynajmowane - przez około 2-3 lata. Czy taki zakup mieszkania nadal mieści sią w pojęciu "zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych" ?

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość
@Grzegorz

Jestem w podobnej sytuacji. Kupiłem mieszkanie w celach mieszkaniowych ale na czas kontraktu narzeczonej (jeszcze przez około 1-1,5 roku) w innym mieście zamieszkaliśmy w jej mieszkaniu, a moje zostało wynajęte na ten czas. Potem zamierzamy przeprowadzić się do niego. Czy w takiej sytuacji mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Grzegorz

Zapisy ustawy dotyczące tej kwestii niestety nie są precyzyjne i pozostawiają sporo niejasności. Nie jest pewne czy w takich przypadkach kluczowy będzie sam cel zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych czy może stan obecny. Na ten moment nie wiadomo jak zostanie to zinterpretowane przez banki.

Odpowiedz

K
Katarzyna
Gość

Czy to prawda, że z wakacji kredytowych zostali wykluczeni Ci, który skorzystali z programu "Rodzina na swoim"?

Odpowiedz

W
Wiesław
Gość
@Katarzyna

Z tego co kojarzę, to nie ma żadnych ograniczeń odnośnie tego, jaki kredyt może być objęty wakacjami kredytowymi, o ile spełnia podstawowe kryteria, czyli zawarcie umowy przed 1 lipca 2022 r. i do końca nie mniej niż 6 rat.

Może chodzi Ci o to, że początkowo wakacjami miały być objęte tylko kredyty zawarte po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym, ale później to zmieniono. Ważne, by zobowiązanie było na własne potrzeby mieszkaniowe.

Odpowiedz

O
Ola
Gość

Czy ustawa obejmuje kredyty z dopłatami z BGK? Wakacje kredytowe w moim banku nie przysługują dla tego typu kredytów. Czy ta ustawa to zmiana?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Ola

Ustawa nie wyklucza takich kredytów. Jeżeli kredyt spełnia wszystkie kryteria to skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych będzie możliwe.

Odpowiedz

J
JOLA
Gość

Czy kredyt na mieszkanie, w którym mieszka i jest zameldowana moja mama mogę traktować jako kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie uzyskuję z tego tytułu żadnych dochodów, sprawuję tylko opiekę nad mamą.Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@JOLA

Ustawa mówi wyraźnie o zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych i trzeba to potwierdzić składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Trudno powiedzieć, jak będzie to weryfikowane, jak bardzo banki będą gorliwe w ustalaniu stanu faktycznego.

Odpowiedz

K
Kamil
Gość

Co trzeba będzie spłacić w tych "dodanych miesiącach" po planowym terminie spłaty: 1 - kapitał + odsetki. Odsetki liczone według WIBOR 2022 i 2023? 2 - kapitał + odsetki. Odsetki liczone według WIBOR/POLONIA w np. 2040? 3 - tylko kapitał?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Kamil

2 - Do spłaty będzie kapitał + odsetki naliczone zgodnie z obowiązującą wówczas stawką bazową.

Odpowiedz

M
Mateusz
Gość

Co w sytuacji gdy razem z Żoną (wspólność majątkowa) mamy kupione dwa mieszkania na kredyt ? Mieszkania są tak usytuowane, że jest jedno pod drugim i maja wspólną klatkę schodową (korytarz). Nikt oprócz nas nie ma dostępu do tej klatki schodowej i mieszkań. Wakacje kredytowe mają dotyczyć jednego kredytu dla mieszkania spełniającego cel mieszkalny. Ale przecież w takiej sytuacji oba mieszkania spełniają ten cel (zostały połączone po podpisaniu kredytu). Obecnie sytuacja jest taka, że są dwa kredyty i dwie księgo wieczyste. Czy mogę np. wnioskować o wakacje kredytowe na jedno mieszkanie, a Żona na drugie ? 

Boje się ewentualnie aneksować dwa kredyty w jeden bo gdzieś wyczytałem, że wakacje kredytowe mają dotyczyć mieszkań kupionych na umowę kredytową do 01.07.2022 roku.

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Mateusz

Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty przysługuje konsumentowi wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Można zatem twierdzić, że w przypadku dwóch wspólnych kredytów możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dostępna jest tylko przy jednej umowie. Zawieszenie spłaty w jednym kredycie niestety prawdopodobnie uniemożliwi skorzystanie z tego rozwiązania przy drugim, gdyż nie będzie wówczas spełnione kryterium dotyczące jednej umowy odnoszące się do każdego ze współkredytobiorców.

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość

Dzien dobry, czy takie wakacje nie wplyna potem negatywnie przy zaciaganiu kolejnego kredytu. Przeciez swiadczam w jakims sensie o tym, ze ktos sobie nie radzi ze splata.

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Gabriela

Informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych zostanie odnotowana w BIK-u, ale nie będzie miała wpływu na scoring. Pewne jest to, że w czasie trwania wakacji kredytowych zaciągnięcie kolejnego zobowiązania nie będzie możliwe. Po ich zakończeniu fakt skorzystania z tego rozwiązania nie powinien nieść za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, jednak to jak zostanie potraktowana taka informacja będzie zależeć od indywidualnych wewnętrznych kryteriów oceny poszczególnych banków.

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Czy wiadomo już co w sytuacji, kiedy ma się nadpłacone raty kredytu (nadpłacony kapitał)? Raty płacone co miesiąc, ale wg harmonogramu raty kapitałowe są wymagalne dopiero w przyszłym roku, na bieżąco wymagalne odsetki. Czy będzie można skorzystać z wakacji kredytowych? Czy wtedy odroczeniu będą ulegać tylko odsetki?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Anna

Ustawa nie mówi nic o takiej sytuacji. Wydaje się, że chcąc skorzystać z wakacji kredytowych konieczne byłoby poproszenie banku o przygotowanie nowego harmonogramu spłaty - z niższymi ratami lub ze skróconym okresem kredytowania i po jego uzyskaniu wystąpienie z wnioskiem o wakacje kredytowe.

Odpowiedz

M
Mariusz
Gość

Co trzeba będzie spłacić w tych "dodanych miesiącach" po planowym terminie spłaty:

1 - kapitał + odsetki. Odsetki liczone według WIBOR 2022 i 2023?

2 - kapitał + odsetki. Odsetki liczone według WIBOR/POLONIA w np. 2040?

3 - tylko kapitał?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Mariusz

Na te pytania trzeba zaczekać, aż ustawa zostanie podpisana przez prezydenta. Wtedy przepisy będą już w ostatecznej wersji. Z tego, co wiadomo, "odroczone" raty będą obejmowały i kapitał, i odsetki.

Odpowiedz

M
Maxiej
Gość

A co z kredytobiorcami którzy mają kredyt hipoteczny na maksymalny już okres kredytowania np. do 70tego roku życia??? Brak jakiejkolwiek o tym informacji a jest takich osób sporo bo ratując się od coraz wyższych rat podpisywali z bankami aneksy o maksymalne rozłożenie rat....Takim po co pomagać. Trzeba pomagać tym, którzy mają się dobrze. Frankowicze też......co to inna córka???? Jak byłem za PiS tak teraz mam ich dość za te rozdawnictwo.

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Maxiej

Obecne zapisy ustawy nie wykluczają umów trwających do maksymalnego wieku kredytobiorcy. Możliwe, że w takim przypadku okres kredytowania zostanie wydłużony o liczbę odroczonych rat przekraczając górną granicę wieku. Wszystko okaże się po wdrożeniu ustawy.

Odpowiedz

D
Dakota
Gość

Odroczone raty zostaną przesunięte na koniec okresu kredytowania

1. Jakie odsetki będą tych rat przeniesionych na koniec?

2. Czy podczas wakacji kredytowych można dokonywać nadpłaty kredytu, czy jedynie w miesiącach gdzie nie występują?

3. Można link do ustawy?

Odpowiedz

Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
@Dakota

1. Odsetki będą zależne od wysokości marży i obowiązującej wówczas stawki bazowej.

2. Aktualnie ustawa nie wyklucza możliwości nadpłaty w trakcie wakacji kredytowych.

3. Prace nad ustawą nie są jeszcze zakończone - jej aktualna treść jest dostępna na stronie Sejmu RP.

Odpowiedz