Walutowe konto oszczędnościowe dla dziecka

Justyna Kalicińska
Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
Justyna Kalicińska
Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych

98 publikacji 761 komentarzy

W serwisie Moneteo zajmuje się ofertą oszczędnościową, dla przedsiębiorców oraz dla dzieci i młodzieży. Odpowiada za weryfikację i aktualność danych. Analizuje bankowe regulaminy, dokumenty oraz przepisy prawne związane z podatkami i sprawami finansowymi.


4 komentarze
Walutowe konto oszczędnościowe dla dziecka
Spis treści

W naszej „globalnej wiosce” zarabianie czy posiadanie gotówki w walucie obcej nie jest niczym wyjątkowym. Mimo to wielu z nas boryka się z problemem, gdzie ulokować środki w walucie na optymalny procent bez konieczności ich wymiany na złotówki. Jeszcze większe trudności napotykają rodzice lub dziadkowie, którzy chcą odkładać środki w euro, funtach czy dolarach dla swoich dzieci czy wnucząt.

Walutowa oferta dla nieletnich nie jest, niestety, standardem na polskim rynku. Dość powiedzieć, że problemem może być już znalezienie „zwykłego” (nieoprocentowanego) konta walutowego dla dziecka (zob. konta walutowe dla nieletnich) czy wyrobienie dziecku karty wielowalutowej (zob. karta dla nastolatka na zagraniczny wyjazd). Mniej więcej połowa banków komercyjnych ma w swojej ofercie rachunki oszczędnościowe w EUR, USD czy GBP dla dorosłych, ale nie oznacza to automatycznie, że takie konta mogą być założone również dla dzieci.

Na szczęście dla nas, klientów, kilka instytucji włączyło do swojego cennika walutowe konta oszczędnościowe dla osób niepełnoletnich. W artykule przyglądamy się propozycjom poszczególnych banków i podpowiadamy, jak można otworzyć taki rachunek dziecku.

Zalety walutowych kont oszczędnościowych dla dzieci

Konta oszczędnościowe dają oszczędzającym wiele swobody. Korzystając z rachunku, nie musisz zapewniać na niego stałego wpływu, a przy wypłacie środków nie tracisz wypracowanych odsetek. Niemal w każdym banku można za darmo wypłacić oszczędności; niekiedy jest to jednak obwarowane pewnymi warunkami, np. darmowa jest tylko pierwsza taka operacja lub bank nie pobiera prowizji wyłącznie w przypadku przelewu na powiązany z kontem oszczędnościowym rachunek osobisty lub walutowy.

Podstawowym „plusem” posiadania konta oszczędnościowego np. w euro czy w dolarach jest oczywiście brak konieczności przewalutowania środków na złotówki. Unikamy również dodatkowych kosztów takich transakcji, m.in. wysokich spreadów bankowych czy opłaty za przyjęcie przelewu walutowego (a takie prowizje również się zdarzają).

Propozycje banków dla najmłodszych

Poniżej przedstawiamy zestawienie walutowych rachunków oszczędnościowych dla nieletnich w poszczególnych bankach: 

Walutowe konta oszczędnościowe dla dzieci - oprocentowanie i opłaty
Waluta Oprocentowanie Opłaty i prowizje

Bank Millennium, 

Konto Oszczędnościowe Walutowe

EUR / USD

0,2%-0,3% dla EUR (wyższe oprocentowanie w promocji)

0,5%-1,0% dla USD (wyższe oprocentowanie w promocji

0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku

darmowy pierwszy przelew w miesiącu, każdy kolejny: 1 EUR/USD

wyłącznie przelew wewnętrzny

Credit Agricole, 

Rachunek Oszczędzam

EUR / USD / GBP

0,0% - EUR

0,0% - USD

0,61% - GBP

(oprocentowanie zmienne, ustalane na podstawie stawki LIBOR 1M i marży banku)

0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku

darmowy pierwszy przelew w miesiącu, każdy kolejny: 5 zł

ING Bank Śląski, 

Otwarte Konto Oszczędnościowe

EUR / USD / GBP

0,01% - EUR

0,1% - USD

0,25% - GBP

0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku

0 zł – pierwsza w miesiącu wpłata gotówkowa na konto w oddziale, każda kolejna 9 zł

0 zł – pierwsza w miesiącu wypłata gotówkowa z konta w oddziale, każda kolejna 9 zł

0 zł – każdy przelew na konto osobiste w ING

0 zł – pierwszy przelew zew. w miesiącu, każdy kolejny 9 zł

Santander Bank Polska EUR / GBP / USD

0,01% - EUR

0,3% - USD

0,3% - GBP

0 zł za otwarcie rachunku i 1 zł / mies. za jego prowadzenie

0 zł – pierwszy przelew w miesiącu, każdy kolejny 10 zł

0 zł – wypłata gotówki w oddziałach banku

T-Mobile Usługi Bankowe EUR / GBP / USD

0,1% - EUR

0,2% - USD

0,4% - GBP

0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku

0 zł – przelewy wew. oraz zew. 

Posiadanie konta nie wymaga zapewnienia stałego wpływu czy utrzymywania minimalnej kwoty na rachunku. Wypłata środków nie powoduje utraty odsetek (w odróżnieniu od zdecydowanej większości lokat).

Przy wypłatach należy pamiętać o ewentualnych prowizjach za wykonanie przelewu oraz o kwocie zwykłego zarządu, która w większości banków nie pozwoli pobrać więcej niż ok. 4900-5000 zł miesięcznie. Wyjątek stanowią T-Mobile Usługi Bankowe, umożliwiające wypłatę miesięcznie do 10 tys. zł (zarówno przez nastolatka, jak i rodzica). Kwota 10 tys. zł obejmuje wszystkie wypłaty gotówkowe, operacje kartą oraz polecenia przelewu, gdzie rachunkiem uznawanym jest rachunek nienależący do danego posiadacza.

Kiedy można założyć dziecku konto?

Określenie, w jakim wieku musi być właściciel rachunku oszczędnościowego w walucie obcej, zależy od wewnętrznych ustaleń banku. Dla przykładu, walutowe konto oszczędnościowe w ING można otworzyć już nowo narodzonemu dziecku. Z kolei tego rodzaju rachunek w Credit Agricole dostępny jest dla dzieci od 13 lat.

Do kogo należy konto osoby niepełnoletniej?

Rachunek bankowy należy do osoby, na której nazwisko jest założony, i zgromadzone na nim środki są jego własnością; nie inaczej kwestia ta wygląda, jeśli konto otwierane jest dla małoletniego. Rodzic ma prawo pobrać oszczędności z takiego rachunku, ale najczęściej tylko do tzw. kwoty zwykłego zarządu, która obecnie wynosi ok. 4900 zł miesięcznie (ok. 1100 euro lub 1250 dolarów). Kiedy młody człowiek osiągnie pełnoletność, zyskuje pełne prawo do swoich pieniędzy, natomiast rodzic nie będzie już mógł po nie sięgnąć bez zgody swojego dziecka.

Jak założyć dziecku rachunek w walucie obcej?

W większości instytucji do otwarcia rachunku osobie małoletniej konieczne jest udanie się do oddziału - niezależnie od tego, czy jest to konto osobiste, oszczędnościowe czy walutowe. Jeżeli dziecko ma mniej niż 13 lat, najczęściej wystarczy, że placówkę odwiedzi sam rodzic. Wyjątek stanowi Bank Millennium, w którym muszą stawić się i rodzic, i dziecko, gdyż nieletniemu zakłada się kartotekę klienta.

W przypadku starszych dzieci ich obecność jest często wymagana, ponieważ to one składają swój podpis na dokumentach – rodzic jedynie wyraża zgodę na otwarcie rachunku.

Wymagane dokumenty w procesie zakładania konta

Aby otworzyć rachunek, konieczne będą dokumenty potwierdzające tożsamość zarówno rodzica, jak i dziecka. Mogą to być dowód lub paszport, a w przypadku niepełnoletniego także legitymacja szkolna lub odpis aktu urodzenia.

Niektóre banki, np. ING Bank Śląski, proszą również o potwierdzenie pokrewieństwa, np. poprzez okazanie aktu urodzenia. Dokument ten niemal na pewno będzie potrzebny także w sytuacji, gdy rodzic i dziecko noszą różne nazwiska (choć niekiedy wystarczy samo złożenie oświadczenia o pokrewieństwie, jak w Santander Banku). 

Sprawdź również, jak założyć konto małemu dziecku oraz jak założyć konto dla nastolatka

Kto może założyć konto dziecku?

Prawo jednoznacznie określa, kto może założyć rachunek osobie niepełnoletniej lub wyrazić zgodę na zawarcie przez nią umowy: zawsze musi być to jej przedstawiciel ustawowy. Najczęściej jest nim rodzic lub opiekun wyznaczony przez sąd (w przypadku śmierci rodziców czy pozbawienia ich władzy rodzicielskiej).

Oznacza to, że dziadkowie nie mogą otworzyć rachunków wnukom, o ile nie są ich przedstawicielami ustawowymi. Mogą oni oczywiście umówić się z rodzicami wnuka na założenie konta, lecz muszą liczyć się z tym, że oszczędnościami w imieniu nieletniego zarządzać będą jego rodzice.

Jeżeli dziadkowie z różnych względów nie chcą się zgodzić na takie rozwiązanie (lub odwrotnie: rodzice dziecka nie wyrażają zgody na otwarcie rachunku), pozostaje jeszcze jeden sposób: założenie konta na nazwisko dziadka/babci i ustanowienie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci na rzecz wnuka. W przypadku przedwczesnego zgonu właściciela rachunku jego oszczędności, do wysokości ok. 100 tys. zł, zostaną przekazane wskazanej osobie, z pominięciem postępowania spadkowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule o dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Dostęp do rachunku dziecka

Dostęp do rachunku osoby małoletniej zależy przede wszystkim od dwóch kwestii: wieku dziecka oraz tego, czy rodzic posiada konto w danym banku. Warto pamiętać, że osoby poniżej 13 lat nie mogą otrzymać dostępu do bankowości internetowej / mobilnej, ponieważ nie mogą zawrzeć ważnej umowy o tego typu produkt. Choć najczęściej rachunek osobisty dla opiekuna prawnego nie jest wymagany, to dzięki temu, że rodzic jest klientem danego banku, może uzyskać dostęp do konta pociechy poprzez własną bankowość elektroniczną.

W sytuacji, gdy opiekun nie ma podpisanej umowy z danym bankiem, dostęp do rachunku dziecka możliwy jest tylko w oddziale banku – do momentu ukończenia przez małoletniego 13 lat i uzyskania przez niego loginu do bankowości elektronicznej.

Po ukończeniu przez dziecko 13. roku życia zyskuje ono dostęp do konta na takich samych zasadach jak osoba dorosła.

Walutowe konta oszczędnościowe dla dzieci - warunki prowadzenia
Wymagane konto bieżące Wiek dziecka Konto dla rodzica Uwagi

Bank Millennium, 

Konto Oszczędnościowe Walutowe

Tak, Konto Walutowe

1 EUR / 2 USD mies. za prowadzenie konta

oraz Konto 360° Junior - darmowe w prowadzeniu

Konto Walutowe jest bezpłatne, jeśli zostało założone przez Millenet lub w ramach obsługi kredytu walutowego

Od 1. roku życia Nie, ale konto rodzica umożliwia dostęp do rachunku dziecka przez bankowość elektroniczną Do walutowego konta oszczędnościowego musi być otwarte konto walutowe w tej samej walucie

Credit Agricole, 

Rachunek Oszczędzam

Tak, Rachunek Walutowy za 1 zł / mies.

oraz Konto dla Ciebie GO! - darmowe w prowadzeniu

Od 13 lat Nie -

ING Bank Śląski, 

Otwarte Konto Oszczędnościowe

Nie Od 1. roku życia Nie Jednemu dziecku można założyć maks. dwa konta po jednym dla każdej waluty (również PLN)
Santander Bank Polska Nie Od 1. roku życia Nie -
T-Mobile Usługi Bankowe Nie Od 13 lat Nie

-

Podsumowanie

Choć wielu Polaków pracuje za granicą i otrzymuje pensje w walutach obcych, rachunek walutowy oszczędnościowy w euro czy w dolarach nie jest powszechną usługą na rynku, zaś ofert skierowanych do osób niepełnoletnich jest jak na lekarstwo. Niemniej kilka banków (a dokładnie... pięć) udostępnia możliwość otwarcia takiego konta także dla dziecka.

Najczęściej dostępne waluty to euro, dolar amerykański i funt brytyjski. Żaden bank nie oferuje nieletnim kont oszczędnościowych prowadzonych we frankach szwajcarskich (związanych pośrednio z kredytami hipotecznymi w tej walucie) ani w innych, mniej popularnych walutach (np. koronach norweskich czy szwedzkich).

Walutowe konto oszczędnościowe umożliwia gromadzenie kapitału na przyszłość dziecka bez narażania się na ryzyko wahania kursów walut. Pozwala również uniknąć kosztów przewalutowania na złotówki (wysokich spreadów bankowych) czy ewentualnych opłat za przyjęcie przez bank przelewu. Jeżeli jesteś w posiadaniu gotówki w popularnej walucie lub regularnie otrzymujesz w niej wypłaty, zdecydowanie warto, byś rozważył opcję oszczędzania w niej na lepszy start Twojego dziecka w dorosłość.

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos