Wróć

500 zł w gotówce lub spłata kredytu (max 20 tys. zł) - oto nagrody w loterii dla kredytobiorców Banku BPS

500 zł w gotówce lub spłata kredytu (max 20 tys. zł) - oto nagrody w loterii dla kredytobiorców Banku BPS
Czas trwania
Cel (zysk) Jedna z nagród w loterii: 500 zł (losowanie codziennie) lub spłata kredytu do 20 000 zł (co miesiąc).
Uczestnik Osoba, która zaciągnęła w Banku BPS kredyt objęty promocją.
Po drodze Zaciągnięcie kredytu.
Bank BPS zachęca do korzystania z jego oferty kredytowej w bardzo nietypowy sposób. Otóż, proponuje udział w loterii, w której każdego dnia przyznawane jest jednej osobie 500 zł, natomiast raz w miesiącu typowany jest szczęśliwiec, któremu bank spłaci kredyt, maksymalnie 20 tys. zł.

Akcja "Loteria Spłacamy Twój kredyt"

Organizatorem promocji jest Tomasz Bogdanowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SHOPPER LINK Tomasz Bogdanowicz.

Do kiedy możesz skorzystać?

Promocja trwa do 30 listopada 2023 r.

Co możesz zyskać?

Do zdobycia są dwa rodzaje nagród:

 • Nagroda codzienna w wysokości 500 zł;
 • Nagroda miesięczna w postaci spłaty zobowiązania zaciągniętego w Banku BPS przez uczestnika loterii. Maksymalna kwota, jaką bank spłaci za swojego klienta, to 20 tys. zł.

W regulaminie przewidziano także nagrody dla doradców, którzy przeprowadzą proces kredytowy. Jeśli klient wygra nagrodę codzienną, to obsługujący go doradca otrzyma 100 zł. W przypadku zdobycia przez kredytobiorcę nagrody miesięcznej, pracownik dostanie 20% spłacanej kwoty, nie więcej niż 4 tys. zł.

Czy możesz skorzystać?

W loterii może brać udział osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, która w okresie promocji podpisze z Bankiem BPS umowę o jeden z produktów kredytowych objętych promocją. Do wyboru: kredyt gotówkowy (w tym kredyt ekologiczny, kredyt „Czyste Powietrze” lub inny kredyt na określone cele), kredyt hipoteczny, pożyczka gotówkowa, pożyczka hipoteczna zawarty na jednorazową kwotę w wysokości minimum 1000 zł.

Co musisz zrobić?

Droga do zdobycia nagród w loterii

 • Krok 1. Do 30 listopada 2023 r. zaciągnij jeden z promowanych produktów kredytowych

  Do 30 listopada 2023 r. zaciągnij w Banku BPS jeden z promowanych produktów kredytowych; minimalna kwota zobowiązania to tysiąc złotych. Ich charakterystykę znajdziesz na stronie banku.

  Po podpisaniu umowy kredytowej nie zapomnij odebrać od doradcy vouchera będącego potwierdzeniem skorzystania z oferty banku.

  Jeśli umowę kredytową, która upoważnia do udziału w loterii, podpisała więcej niż jedna osoba, uczestnikiem akcji może być tylko jeden ze współkredytobiorców. Formularz zgłoszenia powinien wypełnić ten, kto został wpisany na voucherze.

 • Krok 2. Zarejestruj swój udział w loterii

  Także do 30 listopada 2023 r. wejdź na stronę promocji i zgłoś swój udział w loterii. Przydatne wskazówki znajdziesz na odwrocie vouchera otrzymanego od doradcy.

  Pamiętaj o:

  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia loterii,
  • zaznaczeniu oświadczeń potwierdzających możliwość udziału w loterii i o zapoznaniu się z regulaminem akcji,
  • zatwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w link, który otrzymasz na podany adres e-mail.

  Uwaga: w zgłoszeniu masz prawo wpisać numer ID doradcy, który Cię obsługiwał, dzięki czemu będzie on miał szansę na wygranie jednej z nagród z puli przeznaczonej dla pracowników.

 • Krok 3. Graj o nagrodę codzienną, oczekuj na losowanie nagrody miesięcznej

  Nagroda codzienna - po zarejestrowaniu swojego udziału w loterii każdego dnia trwania akcji możesz raz zakręcić kołem fortuny na stronie loterii, klikając w przycisk GRAM! Od razu zobaczysz, czy szczęście uśmiechnęło się do Ciebie i wygrałeś 500 zł.

  Jeśli w danym dniu padnie wygrana, wówczas pozostali grający uczestnicy loterii zobaczą stosowny komunikat z zachętą do powalczenia o wygraną w kolejnym dniu. Grać można wielokrotnie, aż do momentu zdobycia nagrody.

  Nagrody miesięczne - ich losowanie odbywa się według harmonogramu przedstawionego w regulaminie loterii.

  Nagrodę otrzymasz pod warunkiem, że zachowasz otrzymany od doradcy voucher, nie odstąpisz od zawartej umowy oraz będziesz terminowo spłacał swoje zobowiązanie.

 • Premia. Odbierz nagrodę

  Procedura odbioru obu rodzajów nagród jest identyczna.

  Organizator loterii zastrzegł, że dokona weryfikacji prawa do nagrody w ciągu maksymalnie 16 dni od daty jej przyznania. W ramach procedury sprawdzającej laureat może zostać poproszony w wiadomości wysłanej na podany w zgłoszeniu adres e-mail o przesłania do wglądu skanu vouchera (drogą mailową) lub jego oryginału (tradycyjną pocztą). Gdybyś spotkał się z taką sytuacją, musisz spełnić prośbę organizatora w ciągu 5 dni roboczych.

  Uwaga: w trakcie weryfikacji prawa do nagrody codziennej nie można w kolejnych dniach brać udziału w losowaniach.

  Po pozytywnej weryfikacji organizator opublikuje na stronie loterii imię i pierwszą literę nazwiska laureata oraz prześle mu w ciągu 5 dni roboczych od publikacji wyników na adres e-mail stosowną wiadomość. Będzie ona zawierała także protokół potwierdzający prawo do nagrody, który trzeba wypełnić i odesłać do organizatora w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.

  Pieniądze wpłyną na konto laureata w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia do organizatora prawidłowo wypełnionego wspomnianego protokołu (nie później niż 25 stycznia 2024 r.).

  Rozliczeniami z fiskusem nie musisz się martwić - organizator przewidział dodatkowe środki na uregulowanie należnego podatku i zajmie się dopełnieniem niezbędnych formalności.

Mission complete!

Produkty uprawniające do udziału w loterii

Bezpieczny Kredyt Bank BPS

Bank BPS
Oprocentowanie bankowe
7,14%
Oprocentowanie po dopłacie
2%
Oprocentowanie po dopłacie 2%

wysokość dopłaty - 5,14%

Prowizja
1,90%
RRSO
4,86%
RRSO 4,86%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt Mój DOM udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,86% (bez dopłaty: 8,62%) dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 347 130 zł, okres kredytowania: 305 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,09 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,19%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1693,26 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1482,00 zł, łączna liczba rat: 305. Całkowity koszt kredytu 402 141,96 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 390 142,49 zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 143 032,36 zł), prowizja  za udzielenie kredytu: 1,90 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6595,47 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 5185 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 749 271,96 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 143 032,36 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 18 lipca 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • Szczegóły oferty

Koszt kredytu

 • Oprocentowanie bankowe
  7,14%
 • Oprocentowanie po dopłacie
  2%
 • Prowizja
  1,90%
 • RRSO
  4,86%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt Mój DOM udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,86% (bez dopłaty: 8,62%) dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 347 130 zł, okres kredytowania: 305 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,09 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,19%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1693,26 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1482,00 zł, łączna liczba rat: 305. Całkowity koszt kredytu 402 141,96 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 390 142,49 zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 143 032,36 zł), prowizja  za udzielenie kredytu: 1,90 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6595,47 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 5185 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 749 271,96 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 143 032,36 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 18 lipca 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki kredytowania

 • Maksymalna kwota
  • 500 000 zł - w przypadku singla;
  • 600 000 zł - w przypadku małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.
 • Okres kredytowania

  15 - 30 lat

 • Wkład własny
  • Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 zł. 

  Wyjątek: Jeżeli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka lub działka z budową rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r., a wartość tego wkładu oraz wysokość kredytu nie przekraczają łącznie 1 000 000 zł, kredyt może zostać udzielony pomimo wkładu przekraczającego 200 000 zł. Dostępna kwota wynosi w takim przypadku: do 100 000 zł - dla singla lub 150 000 zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

  • Kredyt może także zostać połączony z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".
 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

 • Uwagi

  Klient może wziąć udział w loterii, w której codziennie do wygrania jest 500 zł lub raz w miesiącu - spłata kredytu do 20 000 zł. Losowania trwają do 30.11.2023 roku.

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  według kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę

 • Nadpłata kredytu

  Nadpłata kredytu jest możliwa bez utraty dopłat, jeżeli:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub; 
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 000 zł lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez klienta raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji