Wróć

Krajowa Instytucja Płatnicza to inaczej podmiot świadczący usługi płatnicze (wszystkie lub wybrane) na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Siedziba KIP musi się mieścić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak instytucja może prowadzić działalność nie tylko w naszym kraju, lecz również na terenie państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Aby uzyskać licencję KNF oraz wpis do rejestru dostawcy usług płatniczych, instytucja płatnicza musi być osobą prawną i dysponować kapitałem założycielskim dostosowanym do prowadzonej działalności (w wysokości 20, 50 lub 125 tys. euro). Jej sprawozdania finansowe są badane niezależnych biegłych rewidentów, zaś nadzór może cofnąć licencję, jeśli stwierdzi, że firma narusza zasady bezpiecznego gospodarowania środkami klientów.

Głównym celem działania instytucji płatniczych jest świadczenie usług płatniczych, takich jak przyjmowanie i rozliczanie płatności instrumentami płatniczymi (przelewy z rachunku, z karty, polecenia zapłaty), przyjmowanie wpłat gotówkowych, wydawanie instrumentów płatniczych (w tym kart płatniczych), czy inicjowanie transakcji płatniczych (PIS). Instytucja płatnicza może również wydawać pieniądz elektroniczny i uzyskiwać dostęp do informacji do rachunku (AIS).