Konto maklerskie BM PKO BP - Opłaty, Recenzja, Opinie

Komentarze i opinie(1)
Dlaczego możesz nam zaufać?
🧐
Dlaczego możesz nam zaufać?

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

 • Dom Maklerski PKO BP
 • Konto
  60 zł / rok

 • Akcje z GPW
  0,39%, min. 5 zł
 • Kontrakty na WIG20
  8,5 zł
 • Rynki zagraniczne
  USA, DE, UK + 13 innych
 • Akcje z USA
  0,28%, min. 38 zł
BM PKO BP należy docenić za bogaty wybór instrumentów finansowych, zarówno z GPW, jak i rynków zagranicznych, a także wysoką jakość obsługi i bezawaryjną platformę handlową. Pod względem kosztowym wypada jednak słabiej, przez co całościowo jego konto maklerskie oceniam niżej niż rachunki ze ścisłej czołówki naszego rankingu.
Przejdź do pełnej recenzji
Opracowane przez:
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

94 publikacje 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.

Ogólna ocena
(4)
Atrakcyjność opłat
(3.3)
Bogactwo oferty
(5)
Funkcjonalność
(4)
Bezpieczeństwo
(5)

Zalety

 • duży wybór instrumentów z wielu giełd
 • możliwość inwestowania w polskie obligacje skarbowe nienotowane na GPW
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%

Wady

 • niemożliwa do uniknięcia opłata za prowadzenie rachunku
 • wysokie prowizje minimalne za handel na rynkach zagranicznych
 • wymóg posiadania rachunku osobistego w PKO BP
Załóż konto w 10 minut
Szczegóły oferty

Biuro maklerskie największego banku w Polsce działa już od ponad 30 lat, co czyni go jedną z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji w swojej branży. A co z samą ofertą konta maklerskiego BM PKO BP? Jak ona wygląda i kogo może zainteresować?

Spis treści

Oto krótki opis oferty Biura Maklerskiego PKO BP, który pomoże się zorientować, co ma ono do zaproponowania inwestorom i czy warto założyć w nim rachunek inwestycyjny.

Rachunek maklerski BM PKO BP i jego główne cechy

Biuro Maklerskie PKO BP udostępnia jeden rodzaj konta, które pozwala inwestować w tradycyjne instrumenty finansowe. Co ważne, choć stanowi klasyczny rachunek maklerski do handlu na giełdach, to jest przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy konta osobistego prowadzonego przez PKO BP. Oznacza to, że osoby, które chciałyby skorzystać z omawianej oferty, najpierw muszą zostać klientami wspomnianego banku.

Za samo prowadzenie konta maklerskiego i wykonywanie powiązanych z nim usług odpowiada Biuro Maklerskie PKO BP. To ostatnie jest wyodrębnionym organizacyjnie podmiotem PKO BP, nad którym sprawuje kontrolę Komisja Nadzoru Finansowego.

Najważniejsze cechy oferty BM PKO BP i jego konta to:

 • integracja z rachunkiem osobistym PKO BP, który umożliwia m.in. internetowy zakup obligacji skarbowych,

 • dostęp do pełnej oferty papierów wartościowych notowanych na GPW,

 • możliwość inwestowania w instrumenty finansowe z 16 giełd zagranicznych, 

 • możliwość skorzystania z formularza w-8BEN,

 • wysyłka dokumentu podatkowego PIT-8C,

 • aplikacja PKO supermakler w App Store i Google Play.

Konto maklerskie PKO BP – opłaty, prowizje i inne parametry

Tak prezentują się najważniejsze parametry konta maklerskiego BM PKO BP.

Konto
60 zł / rok
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 60 zł / rok

30 zł, jeśli rachunek otwarto w drugim półroczu

Akcje z GPW
0,39%, min. 5 zł
Kontrakty na WIG20
8,5 zł
Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 13 innych
Akcje z USA
0,28%, min. 38 zł
Konto i opłaty z nim związane
Polecany dla
 • inwestora na rynkach zagranicznych
 • inwestora do 25. roku życia

Zakładanie konta przez Internet

TAK (tylko klienci PKO BP)

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

60 zł / rok

30 zł - jeśli rachunek otwarto w drugim półroczu

Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

0 zł

Przelew internetowy do innego banku

0 zł

Inwestowanie na GPW
Przechowywanie polskich papierów wartościowych
 • 0 zł (dla portfeli o wartości do 1 mln zł)
 • 1,5-krotność opłaty pobieranej przez KDPW, co daje obecnie 0,000495% miesięcznie (dla portfeli powyżej tej kwoty)
Akcje

0,39%, min. 5 zł

Fundusze ETF

0,39%, min. 5 zł

Obligacje

0,2%, min. 5 zł

Kontrakty terminowe na WIG20 i inne indeksy

8,5 zł

Kontrakty terminowe na waluty

0,85 zł

Kontrakty terminowe na akcje

2 zł

Obrót opcjami

2% wartości transakcji, min. 1,50 zł, maks. 8,50 zł od jednej opcji

Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

zwrot prowizji od transakcji odwrotnej na kontraktach terminowych dla klientów osiągających obrót w wysokości 10 kontraktów dziennie (5 pozycji otwartych i 5 zamkniętych) w wysokości 4 zł od każdego kontraktu

Inwestowanie na rynkach zagranicznych
Rynki zagraniczne

USA, DE, UK + 13 innych

Dostępne kategorie instrumentów

akcje, obligacje, ADR-y, GDR-y, ETF-y, ETN-y, ECN-y

Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

0 zł

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych
 • 0,15% rocznie wartości zagranicznych instrumentów finansowych (opłata miesięczna)
 • opłata negocjowana (nie niższa niż koszt opłat u depozytariusza)
Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

0,28%, min. 38 zł

Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

0,28%, min. 99 zł

Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

0,28%, min. 38 zł

Formularz W-8BEN

TAK

Dostęp do notowań online
1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepszych ofert

108,24 zł

Pełny zestaw ofert

214,02 zł

Inne ważne elementy oferty
NewConnect

TAK

OTP (odroczony termin płatności)

TAK

Kredyt maklerski

TAK

Promocje/oferty specjalne

1) promocja dla członków SII (brak opłaty za prowadzenie rachunku, 0,29% min. 5 zł prowizji od kupna akcji i 5 zł w przypadku kontraktów terminowych na indeksy) 

2) promocja dla uczniów i studentów do 25. roku życia (włącznie), która obejmuje bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego za każdy rok oraz obniżone stawki prowizji:

 • kontrakty na indeksy: 5,00 zł za kontrakt,
 • kontrakty walutowe: 0,50 zł za kontrakt,
 • kontrakty na akcje: 1,50 zł za kontrakt,
 • instrumenty finansowe, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej: 0,25% nie mniej niż 5,00 zł,
 • obligacje: 0,15% nie mniej niż 5,00 zł.
Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

TAK

Przydatne dokumenty
Załóż konto w 10 minut
Recenzja
4/ 5

BM PKO BP należy docenić za bogaty wybór instrumentów finansowych, zarówno z GPW, jak i rynków zagranicznych, a także wysoką jakość obsługi i bezawaryjną platformę handlową. Pod względem kosztowym wypada jednak słabiej, przez co całościowo jego konto maklerskie oceniam niżej niż rachunki ze ścisłej czołówki naszego rankingu.

Zalety

 • duży wybór instrumentów z wielu giełd
 • możliwość inwestowania w polskie obligacje skarbowe nienotowane na GPW
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%

Wady

 • niemożliwa do uniknięcia opłata za prowadzenie rachunku
 • wysokie prowizje minimalne za handel na rynkach zagranicznych
 • wymóg posiadania rachunku osobistego w PKO BP
Ogólna ocena
(4)
Atrakcyjność opłat
(3.3)
Bogactwo oferty
(5)
Funkcjonalność
(4)
Bezpieczeństwo
(5)

Czy warto otworzyć konto maklerskie w BM PKO BP?

Opisywane konto maklerskie to solidna propozycja przede wszystkim dla posiadaczy rachunku osobistego PKO BP, który jest niezbędny do skorzystania z oferty maklerskiej. Ponieważ bank dorobił się naprawdę wielu klientów (prowadzi ponad 9 mln ROR-ów), to i wielu jest potencjalnych inwestorów, których może zainteresować konto maklerskie powiązanego z nim biura.

Na ofertę konta BM PKO BP powinni zwrócić uwagę także uczniowie i studenci do 25. roku życia, którzy mogą liczyć na preferencyjne warunki handlu. Nie dość, że nie płacą nic za prowadzenie rachunku, to jeszcze obowiązują ich znacznie niższe stawki prowizji za transakcje na akcjach czy kontraktach.

Uważam jednak, że zakładanie konta osobistego w PKO BP tylko po to, by móc korzystać z jego rachunku maklerskiego nie ma większego sensu. Wiąże się on bowiem z przeciętnymi warunkami handlu na GPW, dość wysokimi prowizjami minimalnymi za transakcje na giełdach zagranicznych, a do tego niemożliwą opłatą za prowadzenie konta. Na rynku nie brakuje rachunków inwestycyjnych, które nie mają tego typu mankamentów, a do tego nie wiążą się z koniecznością posiadania konta osobistego w określonym banku.

Załóż konto w 10 minut