Wróć

Oferta została wycofana. Sprawdź inne produkty od: Citi Handlowy.

Konto Oszczędnościowe w Citi Handlowym: 4% przez 4 miesiące w promocji

Analiza produktowa

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Pokaż więcej

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

Opracowane przez:
Michał Radzimiński
Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
Michał Radzimiński
Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych

100 publikacji 1154 komentarze

Doświadczony recenzent i tester, a przede wszystkim aktywny użytkownik wielu aplikacji bankowych i rozwiązań fintechowych. Od 6 lat odpowiada przede wszystkim za tworzenie treści związanych z nowinkami technologicznymi w finansach. Jednocześnie śledzi działalność podmiotów funkcjonujących na rozkwitającym rynku płatności odroczonych. Do każdej nowości w finansach podchodzi z ciekawością, ale przede wszystkim krytycznie.

 • Szczegóły oferty
 • Opinie(2)

Odnowienie promocji bez zmiany jej zasad sprawia, że Konto Oszczędnościowe w Citi Handlowym nadal plasuje się w czołówce tego typu propozycji na rynku – przynajmniej pod względem oprocentowania. 4% w skali roku obowiązuje przez 4 miesiące dla kwot do 10 000 zł. Jak wyglądają pozostałe warunki oferty?

W bieżącej edycji z promocyjnego konta oszczędnościowego można skorzystać do 14 stycznia 2020 r. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz oprocentowanie 4% w skali roku obowiązujące przez 4 miesiące. Wspomniane oprocentowanie obejmie środki do 10 tys. zł.

Pełna analiza Konta Oszczędnościowego 4% Citi Handlowego


Oprocentowanie 4% w promocji

Oprocentowanie
4%
Oprocentowanie 4%

 • konto oszczędnościowe należy założyć wraz z kontem osobistym Citi Priority;
 • aby otrzymać oprocentowanie maksymalne (4% do 10 tys. zł) należy zapewnić wpływ wynagrodzenia na konto osobiste przez 4 miesiące;
 • z oferty mogą skorzystać osoby, które nie posiadały w Citibanku kont od dnia 1 stycznia 2017 r;
Okres obowiązywania
4 miesiące
Zakres kwot
do 10 tys. zł
Konto osobiste
TAK
Czy konto osobiste jest wymagane?

TAK


Pokaż szczegóły
Oprocentowanie
Oprocentowanie 4%
Okres obowiązywania

4 miesiące

Zakres kwot

do 10 tys. zł

Kapitalizacja odsetek

miesięczna

Uwagi

oferta ważna do 14 stycznia 2020 r.

Dodatkowe informacje
 • konto oszczędnościowe należy założyć wraz z kontem osobistym Citi Priority;
 • aby otrzymać oprocentowanie maksymalne (4% do 10 tys. zł) należy zapewnić wpływ wynagrodzenia na konto osobiste przez 4 miesiące;
 • z oferty mogą skorzystać osoby, które nie posiadały w Citibanku kont od dnia 1 stycznia 2017 r;
Podstawowe opłaty
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

10 zł

Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

opłaty unikniesz, jeżeli posiadasz konto osobiste w Citibanku

Przelew internetowy
 • 0 zł - pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, 10 zł za każdy kolejny
 • 0 zł - pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu, 10 zł za każdy kolejny
Zlecenie stałe

niedostępne

Kody SMS (autoryzacja operacji)

0 zł

Wymagane konta
Czy konto osobiste jest wymagane?

TAK

Wymagane konto

Citi Priority

Dla kogo oferta?

Sprawdźmy, kto ma szansę na atrakcyjne warunki konta.

Z konta oszczędnościowego w promocji mogą skorzystać te osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a do tego nie były posiadaczami (ani współposiadaczami / pełnomocnikami) rachunku osobistego Citi Priority i konta oszczędnościowego po 1 stycznia 2017 r. Regulamin promocji wyklucza ponadto osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywateli lub rezydentów podatkowych USA.

Warunki promocji

Zerknijmy do regulaminu i sprawdźmy, czego bank oczekuje od klientów chcących skorzystać z promocyjnego oprocentowania.

 1. W trakcie obowiązywania promocji, czyli do 14 stycznia 2020 r., powinieneś wysłać formularz dostępny na stronie banku oraz zawrzeć umowę o konto osobiste Citi Priority (jeśli otworzysz konto jako rachunek wspólny, do udziału w ofercie będzie uprawniony tylko pierwszy ze współposiadaczy).
 2. Następnie, najpóźniej do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia rachunku, otwórz również Konto Oszczędnościowe.
 3. Przez 4 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia Konta Oszczędnościowego zapewniaj wpływy z tytułu wynagrodzenia / emerytury / renty w wysokości min. 2000 zł.

Dla jasności podajemy przykład: załóżmy, że wypełniłeś formularz w sierpniu i w tym samym miesiącu otworzyłeś konto Citi Priority. W takiej sytuacji czas na otwarcie Konta Oszczędnościowego masz do końca października, natomiast w listopadzie, grudniu, styczniu i w lutym powinieneś zapewniać comiesięczne wpływy.

Wpływów może być w każdym miesiącu więcej niż jeden – ważne, by pochodziły ze wskazanych źródeł oraz by ich suma nie była niższa niż 2000 zł. Bank zaznacza, że nie uznaje wpływów pochodzących z kont w Citi Handlowym dla klientów indywidualnych. Wykluczone są ponadto wpływy z Twojego rachunku prowadzonego w innym banku oraz wpłaty gotówkowe.

Za każdy miesiąc, w którym spełnisz ten warunek, bank podwyższy oprocentowanie do końca następnego miesiąca. Jeśli nie uda Ci się zapewnić wymaganego wpływu w którymś z miesięcy, wciąż możesz się ubiegać o podwyższoną stawkę w kolejnych.

Konto Oszczędnościowe: jaka stawka powyżej 10 tys. zł?

Po upływie promocji lub w sytuacji, gdy po prostu nie uda Ci się spełnić wszystkich warunków, będzie obowiązywało oprocentowanie standardowe. Wynosi ono 0,1% lub 0,8% w skali roku. Stawka 0,8% przysługuje tym, którzy na wszystkich rachunkach w banku utrzymują w danym miesiącu średnie saldo w wysokości min. 30 tys. zł. Oprocentowanie standardowe dotyczyć będzie również środków powyżej 10 tys. zł w okresie trwania promocji.

Ile możesz zyskać dzięki promocji?

Procenty nie przemawiają do wyobraźni tak dobrze, jak konkretne kwoty zysku. Sprawdź zatem wysokość odsetek dla poszczególnych kwot. Od razu zaznaczmy, że kwoty podane w tabeli są przedstawione w ujęciu netto (po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych), po zaokrągleniu do pełnych złotych i przy założeniu, że spełniłeś w każdym miesiącu warunki aktywności.

Zysk na Koncie Oszczędnościowym 4% w Citi Handlowym
Środki na Koncie Oszczędnościowym Odsetki netto po 4 miesiącach Środki + odsetki po 4 miesiącach
1000 zł 11 zł 1011 zł
2000 zł 22 zł 2022 zł
3000 zł 33 zł 3033 zł
4000 zł 43 zł 4043 zł
5000 zł 54 zł 5054 zł
6000 zł 65 zł 6065 zł
7000 zł 76 zł 7076 zł
8000 zł 87 zł 8087 zł
9000 zł 98 zł 9098 zł
10 000 zł 108 zł* 10 108 zł*
Zysk na Koncie Oszczędnościowym 4% w Citi Handlowym dla poszczególnych kwot. Kwoty podano w ujęciu netto i po zaokrągleniu. Opracowanie własne. * Z powodu miesięcznej kapitalizacji kwota odsetek po 4 miesiącach będzie wyższa (w wyliczeniach uwzględniono jedynie odsetki dla kwoty 10 tys. zł, pominięto natomiast środki powyżej tej kwoty, które będą oprocentowane na standardowym poziomie).
Konto Oszczędnościowe 4% w Citi Handlowym - zysk

Citi Priority: dla uczestników na innych warunkach

Otwarcie konta Citi Priority jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z promocyjnego rachunku oszczędnościowego. Pora przedstawić szczegółowe parametry konta osobistego:

Oferta nieaktywna
Citi Handlowy
Konto
0 zł / 9 zł / 40 zł / 49 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł / 9 zł / 40 zł / 49 zł

opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc wykonasz transakcje bezgotówkowe kartą na min. 500 zł oraz spełnisz jeden z dwóch poniższych warunków:

 • będziesz utrzymywać na rachunkach w Banku (kontach, lokatach, inwestycjach) salda w wysokości min. 30 000 zł LUB
 • zapewnisz miesięczne wpływy zewnętrzne w łącznej kwocie min. 5000 zł

opłata może wynieść:

 • 9 zł - jeżeli spełnisz warunek salda/wpływu na koncie, ale nie wykonasz transakcji kartą na 500 zł
 • 40 zł - jeżeli wykonasz transakcje kartą na 500 zł, ale nie spełnisz warunku salda/wpływu
 • 49 zł - jeżeli nie wykonasz transakcji kartą na 500 zł i nie zapewnisz odpowiedniego salda/wpływu
Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł
Bankomaty 0 zł

0 zł

Przelew internetowy
0 zł
 • Szczegóły oferty

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto premium dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 9 zł / 40 zł / 49 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc wykonasz transakcje bezgotówkowe kartą na min. 500 zł oraz spełnisz jeden z dwóch poniższych warunków:

  • będziesz utrzymywać na rachunkach w Banku (kontach, lokatach, inwestycjach) salda w wysokości min. 30 000 zł LUB
  • zapewnisz miesięczne wpływy zewnętrzne w łącznej kwocie min. 5000 zł

  opłata może wynieść:

  • 9 zł - jeżeli spełnisz warunek salda/wpływu na koncie, ale nie wykonasz transakcji kartą na 500 zł
  • 40 zł - jeżeli wykonasz transakcje kartą na 500 zł, ale nie spełnisz warunku salda/wpływu
  • 49 zł - jeżeli nie wykonasz transakcji kartą na 500 zł i nie zapewnisz odpowiedniego salda/wpływu

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Mastercard PayPass

 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • program rabatowy Mastercard Bezcenne chwile
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł

 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  0 zł

 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  niedostępne

 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł

 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  0 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  0 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  10 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  20 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł (spread na EUR ok. 7,8%)

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,25%, min. 10 zł maks. 100 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  (tylko dla Mastercard)

Warunki konta dla uczestników akcji są jednak nieco inne. Korzystający z promocyjnego Konta Oszczędnościowego zyskują – oprócz wysokiego oprocentowania – zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku Citi Priority. Dodatkowo będą oni mogli bezpłatnie wykonać 3 przelewy natychmiastowe (Express Elixir) w miesiącu za pośrednictwem bankowości internetowej oraz w Automatycznym Bankierze. To spora ulga, gdyż standardowo każde zlecenie przelewu natychmiastowego kosztuje posiadaczy konta Citi Priority aż 10 zł. Bank gwarantuje, że zwolnienie z obu opłat będzie obowiązywało co najmniej do 1 lipca 2021 r.

Niestety, jest też druga strona medalu. W zamian za ulgi bank obciąży uczestników dodatkowymi opłatami, na które musisz się zgodzić, przystępując do akcji promocyjnej.

Szczególnie drastyczne jest podniesienie opłaty za wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale, które uczestników promocji będą kosztować aż 20 zł (dla „zwykłych” posiadaczy konta są one darmowe). Oprócz tego podwyżki dotyczą innych opłat za operacje dokonane w placówce oraz za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej CitiPhone. Jakby tego było mało, dostęp do tej ostatniej będzie Cię kosztować co miesiąc 6 zł.

Pełny wykaz dodatkowych opłat znajdziesz w Załączniku nr 1 do regulaminu promocji.

Niejednoznaczna ocena

Promocyjne Konto Oszczędnościowe w Citi Handlowym bardzo trudno ocenić jednoznacznie. Z jednej strony mamy tu do czynienia z bezwzględnie najwyższym oprocentowaniem na rynku (4% w skali roku przez 4 miesiące), z drugiej – oferta ma też swoje mankamenty.

Po pierwsze, wysokie oprocentowanie obejmuje stosunkowo niewielkie kwoty (do 10 tys. zł). Po drugie, jego uzyskanie wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Poza samym otwarciem konta osobistego należy notować na nim regularne wpływy wynagrodzenia w niemałej kwocie 2000 zł.

Uczestników promocji bank zwalnia z opłaty za prowadzenie rachunku Citi Priority, pozwalając również na wykonywanie 3 darmowych przelewów natychmiastowych w miesiącu. Jednocześnie znacznie podwyższa jednak inne opłaty za tak standardowe operacje, np. za operacje gotówkowe dokonywane w oddziale. Jeśli Twoim zdaniem wady oferty przeważają nad zaletami, sprawdź najciekawsze propozycje konkurencji.

Przydatne dokumenty

Komentarze i opinie

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
X
XoR RoX
Gość

Cześć! Orientujesz się czy można połączyć opisywana promocję 4% z Konto Oszczędnościowe (promocja 3%) ?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@XoR RoX

Nie jest to możliwe. Zauważ, że w obu akcjach na początek trzeba założyć Konto Citi Priority. Zależnie z jakiego punktu wystartujesz (z jakiego linka otworzysz ten rachunek), będziesz musiał podążać określoną "ścieżką", spełniać zadania przypisanego do danej akcji regulaminu.

Odpowiedz