Faktoring jawny a cichy - różnice, który wybrać?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

81 publikacji 146 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Faktoring jawny a cichy - różnice, który wybrać?
Spis treści

Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia - w faktoringu jawnym kontrahent zostaje poinformowany o przeprowadzonej cesji wierzytelności i przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi (czyli wystawcy faktury) na innego nabywcę (firmę faktoringową). Dodatkowo odbiorca faktury jest proszony o wyrażenie zgody na cesję i dokonywanie wpłat na konto bankowe firmy faktoringowej.

Natomiast w faktoringu cichym kontrahent nie jest świadomy, że jego partner handlowy korzysta z usług firmy faktoringowej i jak dotychczas przelewa pieniądze na rachunek wystawcy faktury. Podstawowym kryterium podziału na faktoring jawny i i cichy jest więc jawność umowy.

Faktoring jawny a cichy

Warto dodać, że oba rodzaje faktoringu różnią się między sobą w wielu aspektach. Najważniejsze z nich uwzględniliśmy w tabelce.

Porównanie faktoringu jawnego i cichego

Faktoring jawny

Faktoring cichy

kontrahent jest informowany o cesji wierzytelności

kontrahent nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringu przez wystawcę faktury

niższe ryzyko dla firmy faktoringowej

wysokie ryzyko dla firmy faktoringowej

faktor weryfikuje kondycję finansową kontrahenta

faktor weryfikuje kondycję finansową przedsiębiorcy

firma faktoringowa sprawdza zasadność faktury

faktor nie ma możliwości sprawdzenia, czy finansowana faktura jest zasadna

dłużnikiem faktoringowym jest kontrahent

dłużnikiem faktoringowym jest przedsiębiorca

kontrahent dokonuje wpłaty na konto firmy faktoringowej

kontrahent dokonuje wpłaty na konto przedsiębiorcy (wystawcy faktury)

monitoring spłaty długu leży po stronie firmy faktoringowej

monitoring spłaty długu leży po stronie przedsiębiorcy

wysoka zaliczka, z reguły wynosząca od 90% do 100% wartości faktury

niższa zaliczka, średnio wynosząca 75% wartości faktury

koszt zależny od wybranej odmiany faktoringu jawnego (niepełny, pełny, finansowanie faktur)

wysoki koszt będący pochodną wysokiego ryzyka transakcyjnego

Opracowanie własne

Kiedy korzystać z faktoringu cichego?

Z reguły na faktoring cichy decydują się ci przedsiębiorcy, których z różnych powodów nie chcą informować swoich kontrahentów o nawiązaniu współpracy z firmą faktoringową. Jedni obawiają się negatywnej reakcji klientów, którzy mogą uznać, że firma ma problemy finansowe i dlatego sięga po finansowanie zewnętrzne. Innych hamuje lęk przed utratą zamówień. W faktoringu jawnym firma faktoringowa wspiera swoich klientów w windykacji długu i często czyni to w bardziej energiczny sposób niż wierzyciel pierwotny (czyli przedsiębiorca). Dla niektórych kontrahentów może być to przesłanką do zerwania współpracy z wystawcą faktury.

Reasumując, to właśnie obawa przed pogorszeniem biznesowych relacji powoduje, że część firm wybiera faktoring cichy. Przypomnijmy, że w tej odmianie faktoringu odzyskaniem należności zajmuje się przedsiębiorca, natomiast firma faktoringowa nie podejmuje żadnych działań.

Warto jednak w takiej sytuacji zadać sobie pytanie, jaki sens ma kontynuowanie współpracy z nierzetelnym płatnikiem i jednocześnie ponoszenie kosztów faktoringu? Zdecydowanie lepszą opcją jest finansowanie, w którym wszystkie strony - przedsiębiorca, jego kontrahent i firma faktoringowa - grają ze sobą w otwarte karty.

Ranking faktoringu cichego

 • Limit faktoringowy
  do 5 mln zł
 • Wysokość zaliczki
  do 75% kwoty faktury
 • Waluta
  PLN, EUR, USD
 • Dodatkowe korzyści
  TAK
  Dodatkowe korzyści TAK

  • brak opłat za niewykorzystany limit
  • brak określonych limitów dotyczących liczby i wartości faktur oraz liczby płatników
  • możliwość negocjacji takich warunków umowy jak wysokość prowizji, opłata przygotowawcza, limit finansowania, liczba dni karencji i regresu
Faktor gwarantuje podwyższenie limitu o 20% po trzykrotnym wykorzystaniu jego pełnej wysokości
 • Limit faktoringowy
  do 250 tys.zł
 • Wysokość zaliczki
  do 90% wartości faktury
 • Waluta
  PLN, EUR
 • Dodatkowe korzyści
  NIE
Finansowanie faktur przed uruchomieniem cesji wierzytelności.
 • Limit faktoringowy
  do 15 mln zł
 • Wysokość zaliczki
  do 90% wartości faktury
 • Waluta
  PLN, EUR
 • Dodatkowe korzyści
  TAK
  Dodatkowe korzyści TAK

  • finansowanie części obrotu (np. wybranych faktur lub  części wystawionej faktury), pojedynczych transakcji, a nawet całych kontraktów
  • finansowanie do kwoty 100 tys. zł w przypadku pojedynczej faktury
W zależności od potrzeb klient może przeznaczyć cały limit globalny na jednego kontrahenta.
Przeczytaj recenzję
5
Złóż wniosek

Kiedy korzystać faktoringu jawnego?

Ten wariant usługi faktoringowej może nam się przydać w wielu sytuacjach. Pozwala na zachowanie finansowej płynności i terminowe regulowanie własnych zobowiązań. Jest szansą na zwiększenia obrotów firmy bez zamrażania własnego kapitału w fakturach z odroczonym terminem płatności. Dzięki niemu możemy zaoferować swoim kontrahentom kredyt kupiecki i tym samym podnieść swoją konkurencyjność.

Dodatkowo stanowi wsparcie w zakresie monitorowania płatności. W faktoringu jawnym to firma faktoringowa przejmuje na siebie obowiązek zarządzania wierzytelnościami i realizuje go w dwojaki sposób: wysyła powiadomienia informujące kontrahentów o zbliżającym się terminie płatności i interweniuje, gdy odbiorca faktury zalega ze spłatą.

Kolejną korzyścią płynącą z faktoringu jawnego jest weryfikacja kontrahentów. Faktor dokładnie sprawdza wiarygodność płatniczą odbiorców faktury, ponieważ ogranicza w ten sposób swoje ryzyko, niemniej zyskuje na tym także przedsiębiorca. Dzięki temu może zapoznać się z kondycją finansową swoich klientów i uchronić przed negatywnymi skutkami współpracy z nierzetelną firmą. Jest to szczególnie ważne, gdy przedsiębiorstwo planuje wejście na zagraniczne rynki i nie jest w stanie samodzielnie sprawdzić sytuacji finansowej potencjalnego partnera.

Ponadto faktoring jawny jest znacznie tańszą opcją niż faktoring cichy, a przy tym pozwala na uzyskanie wyższych limitów. Cechuje go również duża dostępność, ponieważ w tej odmianie faktoringu faktor weryfikuje kondycję finansową kontrahenta, a zabezpieczeniem transakcji są przejmowane faktury. W efekcie nawet firmy o niskiej zdolności kredytowej (np. start-upy, mikroprzedsiębiorstwa, podmioty z wpisami w bazach dłużników) mogą skorzystać z finansowania.

Nic więc dziwnego, iż ta forma faktoringu cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki, a jednocześnie jest bezpieczna i transparentna.

Finansowanie faktur dla firm - Ranking

 • Limit faktoringowy
  5 tys. zł - 250 tys. zł
 • Wysokość zaliczki
  do 100% wartości faktury
 • Waluta
  PLN, EUR
 • Dodatkowe usługi
  TAK
  Dodatkowe usługi TAK

  • monitoring spłat
  • wsparcie w zakresie windykacji długu
Finansowanie faktur przed uruchomieniem cesji wierzytelności.
2.

PKO Faktoring SA

 • Limit faktoringowy
  do 200 tys. zł
 • Wysokość zaliczki
  100% wartości faktury
 • Waluta
  PLN
 • Dodatkowe usługi
  NIE
 • Limit faktoringowy
  od 50 tys. zł
 • Wysokość zaliczki
  do 100% wartości faktury brutto
 • Waluta
  PLN, EUR
 • Dodatkowe usługi
  TAK
  Dodatkowe usługi TAK

  • bezpłatna weryfikacja kondycji finansowej płatnika faktury
  • bezpłatny monitoring i windykacja należności po terminie płatności
Przelew gotówki za sprzedaną fakturę na wielowalutową kartę płatniczą klienta (bez czekania na sesje Elixir w banku).
Przeczytaj recenzję
4
Złóż wniosek
Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos