Wróć

Faktoring jawny a cichy - różnice, który wybrać?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 147 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Faktoring jawny a cichy - różnice, który wybrać?
Spis treści

Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia - w faktoringu jawnym kontrahent zostaje poinformowany o przeprowadzonej cesji wierzytelności i przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi (czyli wystawcy faktury) na innego nabywcę (firmę faktoringową). Dodatkowo odbiorca faktury jest proszony o wyrażenie zgody na cesję i dokonywanie wpłat na konto bankowe firmy faktoringowej.

Natomiast w faktoringu cichym kontrahent nie jest świadomy, że jego partner handlowy korzysta z usług firmy faktoringowej i jak dotychczas przelewa pieniądze na rachunek wystawcy faktury. Podstawowym kryterium podziału na faktoring jawny i i cichy jest więc jawność umowy.

Faktoring jawny a cichy

Warto dodać, że oba rodzaje faktoringu różnią się między sobą w wielu aspektach. Najważniejsze z nich uwzględniliśmy w tabelce.

Porównanie faktoringu jawnego i cichego

Faktoring jawny

Faktoring cichy

kontrahent jest informowany o cesji wierzytelności

kontrahent nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringu przez wystawcę faktury

niższe ryzyko dla firmy faktoringowej

wysokie ryzyko dla firmy faktoringowej

faktor weryfikuje kondycję finansową kontrahenta

faktor weryfikuje kondycję finansową przedsiębiorcy

firma faktoringowa sprawdza zasadność faktury

faktor nie ma możliwości sprawdzenia, czy finansowana faktura jest zasadna

dłużnikiem faktoringowym jest kontrahent

dłużnikiem faktoringowym jest przedsiębiorca

kontrahent dokonuje wpłaty na konto firmy faktoringowej

kontrahent dokonuje wpłaty na konto przedsiębiorcy (wystawcy faktury)

monitoring spłaty długu leży po stronie firmy faktoringowej

monitoring spłaty długu leży po stronie przedsiębiorcy

wysoka zaliczka, z reguły wynosząca od 90% do 100% wartości faktury

niższa zaliczka, średnio wynosząca 75% wartości faktury

koszt zależny od wybranej odmiany faktoringu jawnego (niepełny, pełny, finansowanie faktur)

wysoki koszt będący pochodną wysokiego ryzyka transakcyjnego

Opracowanie własne

Kiedy korzystać z faktoringu cichego?

Z reguły na faktoring cichy decydują się ci przedsiębiorcy, których z różnych powodów nie chcą informować swoich kontrahentów o nawiązaniu współpracy z firmą faktoringową. Jedni obawiają się negatywnej reakcji klientów, którzy mogą uznać, że firma ma problemy finansowe i dlatego sięga po finansowanie zewnętrzne. Innych hamuje lęk przed utratą zamówień. W faktoringu jawnym firma faktoringowa wspiera swoich klientów w windykacji długu i często czyni to w bardziej energiczny sposób niż wierzyciel pierwotny (czyli przedsiębiorca). Dla niektórych kontrahentów może być to przesłanką do zerwania współpracy z wystawcą faktury.

Reasumując, to właśnie obawa przed pogorszeniem biznesowych relacji powoduje, że część firm wybiera faktoring cichy. Przypomnijmy, że w tej odmianie faktoringu odzyskaniem należności zajmuje się przedsiębiorca, natomiast firma faktoringowa nie podejmuje żadnych działań.

Warto jednak w takiej sytuacji zadać sobie pytanie, jaki sens ma kontynuowanie współpracy z nierzetelnym płatnikiem i jednocześnie ponoszenie kosztów faktoringu? Zdecydowanie lepszą opcją jest finansowanie, w którym wszystkie strony - przedsiębiorca, jego kontrahent i firma faktoringowa - grają ze sobą w otwarte karty.

Ranking faktoringu cichego

1.

INDOS S.A.

Limit faktoringowy
do 5 mln zł
Wysokość zaliczki
do 75% kwoty faktury
Waluta
PLN, EUR, USD
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • brak opłat za niewykorzystany limit
 • brak określonych limitów dotyczących liczby i wartości faktur oraz liczby płatników
 • możliwość negocjacji takich warunków umowy jak wysokość prowizji, opłata przygotowawcza, limit finansowania, liczba dni karencji i regresu
Faktor gwarantuje podwyższenie limitu o 20% po trzykrotnym wykorzystaniu jego pełnej wysokości
 • Szczegóły oferty

Informacje ogólne

Parametry

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym również firmy działające krócej niż rok
  • faktor akceptuje wszystkie branże, niezależnie od wielkości obrotów, również z zadłużeniem w ZUS i US
 • Dodatkowe warunki

  wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego oraz ustanowienie zabezpieczenia majątkowego (np. zastawu na środkach trwałych)

Parametry

 • Limit faktoringowy

  minimum 30 tys., maksymalnie 5 mln zł

 • Wysokość zaliczki

  do 75% kwoty faktury

 • Minimalna wartość faktury

  brak limitów dotyczących wartości faktury

 • Koszt faktoringu
  • wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i wynosi od 0,076% dziennie wartości brutto faktury
  • prowizja przygotowawcza od 0% do 3% przyznanego limitu finansowania
  • odsetki faktoringowe rozliczane są proporcjonalnie za ilość dni finansowania (od dnia obciążenia rachunku bankowego INDOS SA do dnia uzyskania środków od płatnika)
 • Waluty

  PLN, EUR, USD

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  do 90 dni

 • Decyzja faktoringowa

  w ciągu kilku godzin po wysłaniu wniosku

 • Deklarowany czas wypłaty środków
  • standardowo - w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Indos faktury
  • na życzenie klienta - w ciągu 1 godziny za pośrednictwem przelewu Sorbnet
 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • brak opłat za niewykorzystany limit
  • brak określonych limitów dotyczących liczby i wartości faktur oraz liczby płatników
  • możliwość negocjacji takich warunków umowy jak wysokość prowizji, opłata przygotowawcza, limit finansowania, liczba dni karencji i regresu
Limit faktoringowy
do 250 tys.zł
Wysokość zaliczki
do 90% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Dodatkowe korzyści
NIE
Finansowanie faktur przed uruchomieniem cesji wierzytelności.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Złóż wniosek

Informacje ogólne

Parametry

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać
  • mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, już od pierwszego dnia działalności
  • dedykowana oferta dla branży transportowej oraz budowlanej
 • Dodatkowe warunki

  zgłaszana faktura musi być minimum 7 dni przed upływem terminu płatności

Parametry

 • Limit faktoringowy
  • 5 tys. zł - 250 tys. zł
  • dla nowych klientów - od 40 tys. zł do 120 tys. zł
 • Wysokość zaliczki

  do 90% wartości faktury

 • Minimalna wartość faktury

  200 zł

 • Koszt faktoringu

  uzależniony od kwoty, która znajduje się na fakturze, okresu finansowania oraz oceny firmy. Każda zgłaszana faktura wyceniana jest indywidualnie

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 8 do 120 dni

 • Decyzja faktoringowa

  decyzja o udzieleniu faktoringu wydawana jest w przeciągu 1-2 dni od wypełnienia formularza online

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  nawet w 5 minut po dodaniu faktury

Zalety

 • różne formy faktoringu
 • błyskawiczna wypłata środków
 • bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia
 • możliwość sfinansowania części faktury

Wady

 • dość niskie limity faktoringowe
 • brak oferty dla start-upów
 • Warunki finansowania
  4.5/ 5
 • Dodatkowe korzyści i udogodnienia
  4/ 5
 • Czas rozpatrywania wniosków
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Złóż wniosek
Limit faktoringowy
do 15 mln zł
Wysokość zaliczki
do 90% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Dodatkowe korzyści
TAK
Dodatkowe korzyści TAK

 • finansowanie części obrotu (np. wybranych faktur lub  części wystawionej faktury), pojedynczych transakcji, a nawet całych kontraktów
 • finansowanie do kwoty 100 tys. zł w przypadku pojedynczej faktury
W zależności od potrzeb klient może przeznaczyć cały limit globalny na jednego kontrahenta.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4
Złóż wniosek

Informacje ogólne

Parametry

Informacje ogólne

 • Kto może skorzystać
  • mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
  • dedykowana oferta dla branży transportowej oraz budowlanej
 • Dodatkowe warunki

  zgłaszana faktura musi być minimum 7 dni przed upływem terminu płatności

Parametry

 • Limit faktoringowy

  od 100 tys. z do 15 mln zł

 • Wysokość zaliczki

  do 90% wartości faktury

 • Minimalna wartość faktury

  500 zł lub 150 euro brutto

 • Koszt faktoringu

  uzależniony od kwoty, która znajduje się na fakturze, okresu finansowania oraz oceny firmy. Każda zgłaszana faktura wyceniana jest indywidualnie

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 8 do 60 dni

 • Decyzja faktoringowa

  1-2 dni od wypełnienia formularza online

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia faktury

 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • finansowanie części obrotu (np. wybranych faktur lub  części wystawionej faktury), pojedynczych transakcji, a nawet całych kontraktów
  • finansowanie do kwoty 100 tys. zł w przypadku pojedynczej faktury

Zalety

 • wysokie limity faktoringowe
 • różne formy faktoringu
 • szybka wypłata środków

Wady

 • brak możliwości wydłużenie terminu spłaty
 • Warunki finansowania
  4/ 5
 • Dodatkowe korzyści / udogodnienia
  3.5/ 5
 • Czas rozpatrywania wniosku
  4.5/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Złóż wniosek

Kiedy korzystać faktoringu jawnego?

Ten wariant usługi faktoringowej może nam się przydać w wielu sytuacjach. Pozwala na zachowanie finansowej płynności i terminowe regulowanie własnych zobowiązań. Jest szansą na zwiększenia obrotów firmy bez zamrażania własnego kapitału w fakturach z odroczonym terminem płatności. Dzięki niemu możemy zaoferować swoim kontrahentom kredyt kupiecki i tym samym podnieść swoją konkurencyjność.

Dodatkowo stanowi wsparcie w zakresie monitorowania płatności. W faktoringu jawnym to firma faktoringowa przejmuje na siebie obowiązek zarządzania wierzytelnościami i realizuje go w dwojaki sposób: wysyła powiadomienia informujące kontrahentów o zbliżającym się terminie płatności i interweniuje, gdy odbiorca faktury zalega ze spłatą.

Kolejną korzyścią płynącą z faktoringu jawnego jest weryfikacja kontrahentów. Faktor dokładnie sprawdza wiarygodność płatniczą odbiorców faktury, ponieważ ogranicza w ten sposób swoje ryzyko, niemniej zyskuje na tym także przedsiębiorca. Dzięki temu może zapoznać się z kondycją finansową swoich klientów i uchronić przed negatywnymi skutkami współpracy z nierzetelną firmą. Jest to szczególnie ważne, gdy przedsiębiorstwo planuje wejście na zagraniczne rynki i nie jest w stanie samodzielnie sprawdzić sytuacji finansowej potencjalnego partnera.

Ponadto faktoring jawny jest znacznie tańszą opcją niż faktoring cichy, a przy tym pozwala na uzyskanie wyższych limitów. Cechuje go również duża dostępność, ponieważ w tej odmianie faktoringu faktor weryfikuje kondycję finansową kontrahenta, a zabezpieczeniem transakcji są przejmowane faktury. W efekcie nawet firmy o niskiej zdolności kredytowej (np. start-upy, mikroprzedsiębiorstwa, podmioty z wpisami w bazach dłużników) mogą skorzystać z finansowania.

Nic więc dziwnego, iż ta forma faktoringu cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki, a jednocześnie jest bezpieczna i transparentna.

Finansowanie faktur dla firm - Ranking

Limit faktoringowy
5 tys. zł - 250 tys. zł
Wysokość zaliczki
do 100% wartości faktury
Waluta
PLN, EUR
Dodatkowe usługi
TAK
Dodatkowe usługi TAK

 • monitoring spłat
 • wsparcie w zakresie windykacji długu
Finansowanie faktur przed uruchomieniem cesji wierzytelności.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Złóż wniosek

Informacje ogólne

Parametry

Korzyści/usługi

Informacje ogólne

 • Dostępne rodzaje finansowania faktur

  faktoring jawny z regresem w formie finansowania pojedynczych faktur ("faktoring ekspres")

 • Kto może skorzystać
  • małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy
  • freelancerzy, wolne zawody
  • finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa
 • Dodatkowe warunki

  faktor nie stawia dodatkowych wymagań

Parametry

 • Limit faktoringowy
  • 5 tys. zł - 250 tys. zł
  • dla nowych klientów - od 40 tys. zł do 120 tys. zł
 • Wysokość zaliczki

  do 100% wartości faktury

 • Minimalna wartość faktury

  200 zł

 • Koszt faktoringu

  stawki prowizyjne rozpoczynają się już od 2,49 zł za każde sfinansowane 100 zł na 30 dni

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 7 do 90 dni

 • Decyzja faktoringowa

  w ciągu kilku minut od wysłania wniosku

 • Podpisanie umowy online

  TAK

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  nawet w 5 minut od wysłania wniosku

Korzyści/usługi

 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • możliwość sfinansowania tylko części faktury
  • 14-dniowy okres karencji na spłatę sfinansowanej faktury po terminie jej płatności
 • Dodatkowe usługi
  • monitoring spłat
  • wsparcie w zakresie windykacji długu

Zalety

 • różne formy faktoringu
 • błyskawiczna wypłata środków
 • bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia
 • możliwość sfinansowania części faktury

Wady

 • dość niskie limity faktoringowe
 • brak oferty dla start-upów
 • Warunki finansowania
  4.5/ 5
 • Dodatkowe korzyści i udogodnienia
  4/ 5
 • Czas rozpatrywania wniosków
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Złóż wniosek
Limit faktoringowy
od 50 tys. zł
Wysokość zaliczki
do 100% wartości faktury brutto
Waluta
PLN, EUR
Dodatkowe usługi
TAK
Dodatkowe usługi TAK

 • bezpłatna weryfikacja kondycji finansowej płatnika faktury
 • bezpłatny monitoring i windykacja należności po terminie płatności
Przelew gotówki za sprzedaną fakturę na wielowalutową kartę płatniczą klienta (bez czekania na sesje Elixir w banku).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4
Złóż wniosek

Informacje ogólne

Parametry

Korzyści/usługi

Informacje ogólne

 • Dostępne rodzaje finansowania faktur

  faktoring jawny z regresem

 • Kto może skorzystać
  • małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa (JDG, spółki cywilne, spółki z o.o), już od pierwszego dnia działalności
  • firmy zarejestrowane w Polsce, których właścicielami są osoby lub podmioty zagraniczne (wymagany aktualny paszport lub karta stałego pobytu)
  • dedykowana oferta dla branży transportowej
 • Dodatkowe warunki

  faktor nie stawia dodatkowych wymagań

Parametry

 • Limit faktoringowy

  od 50 tys. zł (limit może zostać podwyższony w zależności od potrzeb oraz indywidualnych negocjacji)

 • Wysokość zaliczki

  do 100% wartości faktury brutto

 • Minimalna wartość faktury

  700 zł lub 200 euro

 • Koszt faktoringu

  uzależniony od kwoty, która znajduje się na fakturze, okresu finansowania oraz oceny firmy. Każda zgłaszana faktura wyceniana jest indywidualnie

 • Waluty

  PLN, EUR

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 7 do nawet 90 dni

 • Decyzja faktoringowa

  w kilka minut po dodaniu faktury w panelu klienta

 • Podpisanie umowy online

  TAK

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  do 2 godzin od przesłania faktury

Korzyści/usługi

 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • brak zabezpieczeń majątkowych przy finansowaniu do 50 tys. zł brutto
  • brak weryfikacji kondycji finansowej w BIK oraz dokumentów finansowych firmy (np. o niezaleganiu do ZUS/US)
  • darmowe przyznawanie i podwyższanie limitu
  • 30-dniowy bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia
  • karty paliwowe Shell Card lub LOTOS Biznes z ekstra rabatami na paliwo dla klientów faktoringowych z branży transportowej
  • program poleceń dla obecnych klientów
 • Dodatkowe usługi
  • bezpłatna weryfikacja kondycji finansowej płatnika faktury
  • bezpłatny monitoring i windykacja należności po terminie płatności

Zalety

 • finansowanie całej faktury brutto, bez wypłat zaliczkowych
 • dodatkowy bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia
 • brak wymagań dotyczących poziomu obrotów, dokumentów finansowych i zabezpieczeń majątkowych

Wady

 • niska kwota limitu dla nowych klientów
 • Warunki finansowania
  4.5/ 5
 • Dodatkowe korzyści / udogodnienia
  4/ 5
 • Czas rozpatrywania wniosku
  3/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Złóż wniosek
3.

PKO Faktoring SA

Limit faktoringowy
do 200 tys. zł
Wysokość zaliczki
100% wartości faktury
Waluta
PLN
Dodatkowe usługi
NIE
 • Szczegóły oferty

Informacje ogólne

Parametry

Korzyści/usługi

Informacje ogólne

 • Dostępne rodzaje finansowania faktur

  faktoring jawny z regresem w formie finansowania pojedynczych faktur

 • Kto może skorzystać

  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • Dodatkowe warunki

  klient musi prowadzić w PKO BP konto firmowe oraz mieć dostęp do bankowości elektronicznej

Parametry

 • Limit faktoringowy

  do 200 tys. zł

 • Wysokość zaliczki

  do 100%

 • Minimalna wartość faktury

  400 zł brutto

 • Koszt faktoringu

  0,068% prowizji za każdy dzień finansowania faktury

 • Waluty

  PLN

 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur

  od 7 dni do 60 z możliwością przedłużenia w ramach prolongaty o 30 dni

 • Decyzja faktoringowa

  w ciągu kilku minut od dodania faktury w serwisie iPKO

 • Podpisanie umowy online

  TAK

 • Deklarowany czas wypłaty środków

  w ciągu 15 minut od przekazania faktury w serwisie iPKO

Korzyści/usługi

 • Dodatkowe korzyści/ udogodnienia
  • możliwość sfinansowania całości lub części faktury
  • brak opłat za przyznanie limitu
  • faktor nie wymaga dokumentów finansowych, zaświadczeń z ZUS i US oraz opinii bankowych
  • dedykowany opiekun klienta

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy