Jak zapłacić mandat przez Internet – przydatne rady i wskazówki

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3241 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


Jak zapłacić mandat przez Internet – przydatne rady i wskazówki
Spis treści

Większości z nas mandat karny kojarzy się z karą za popełnienie wykroczenia drogowego (najczęstszy powód otrzymania mandatu to przekroczenie prędkości), gdy prowadziliśmy jakiś pojazd, ewentualnie, gdy jako pieszy przechodziliśmy przez jezdnię w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle. W rzeczywistości możemy zostać ukarani także za wykroczenia porządkowe (np. zaśmiecanie terenu, nieuprzątnięcie nieczystości po psie, malowanie po ścianach), czy związane z niestosowaniem się do innych norm (np. głośne zachowanie w czasie ciszy nocnej, używanie niecenzuralnych słów). Bez względu na rodzaj wykroczenia, jeśli już zdecydowaliśmy się na przyjęcie kary, nie skorzystaliśmy z prawa do odmowy i skierowania sprawy do sądu, to musimy ją zapłacić.

Podpowiadamy, jak to zrobić w najprostszy i najtańszy sposób, by jak najszybciej mieć z głowy ten niemiły obowiązek i móc zapomnieć o utraconych pieniądzach.

Wszystkie poniższe wskazówki dotyczą mandatów karnych wystawionych przez policjantów. Te otrzymane od straży miejskiej/gminnej płacone są na nieco innych zasadach, podobnie jak kary za wykroczenia karno-skarbowe.

Gdzie zapłacić mandat, by nie ponosić dodatkowych kosztów?

Mandat możesz zapłacić na poczcie lub w banku, korzystając z formularza wręczonego Ci przez policjanta. W ten sposób masz pewność, że niczego nie “pokręcisz”, bo wszystkie dane urzędu skarbowego niezbędne do dokonania transakcji znajdują się na druczku. Problem w tym, że wybierając ten wariant musisz się liczyć z prowizją pobieraną przez daną instytucję oraz oczekiwaniem w kolejce.

Znacznie korzystniejsza opcja to samodzielne zlecenie przelewu przez e-Urząd Skarbowy lub w bankowości elektronicznej swojego banku. Możesz to bowiem zrobić w dogodnym dla siebie czasie i w dodatku mało który bank pobiera opłatę za przelewy internetowe.

Zanim przystąpisz do działania, musisz wiedzieć, że rozliczaniem mandatów i ściąganiem należności z tego tytułu, niezależnie od miejsca zamieszkania ukaranego, zajmuje się Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, więc nie ma nic dziwnego w tym, że właśnie ta instytucja pojawi się w danych odbiorcy przelewu.

Jak zapłacić mandat przelewem online?

Zapłacenie mandatu przelewem online nie jest wcale trudne. Trzeba jedynie uważać, by wpisać poprawnie serię i numer mandatu, co pozwoli przyporządkować płatność do właściwego zobowiązania.

Po zalogowaniu się do bankowości internetowej:

 • wybierz rodzaj przelewu: Do Urzędu Skarbowego/Przelew podatkowy lub coś podobnego; 
 • w polu typ/symbol formularza zaznacz: Mandaty (w tym okienku wyboru jest bardzo wiele opcji, ale są one ułożone alfabetyczne, bez trudu znajdziesz tę właściwą). W wielu bankach automatycznie podstawią się dane odbiorcy oraz jego numer rachunku bankowego. W innych trzeba wybrać miasto – Opole, co spowoduje uzupełnienie pozostałych danych, w jeszcze innych dzieje się to dopiero po wpisaniu w polu Odbiorca: Pierwszy. Są też i takie instytucje finansowe, w których musisz samodzielnie uzupełnić wszystkie dane; 
 • wpisz kwotę mandatu; 
 • wybierz PESEL jako identyfikator podatnika. W niektórych bankach to pole będzie już wypełnione, podobnie jak inne Twoje dane osobowe. 
 • w polu Identyfikator zobowiązania wpisz serię i numer mandatu. 

Kolejny krok to zatwierdzenie płatności. Jeśli bank pobiera opłatę za sms-y autoryzacyjne, to zostanie ona ściągnięta z Twojego rachunku według reguł obowiązujących w danej instytucji finansowej.

Pole Okres rozliczeniowy/Okres zobowiązania i im podobne należy pozostawić puste.

Wzór przelewu
Wzór przelewu

Nie ma przeszkód, byś zapłacił mandat przelewem z zagranicznego rachunku bankowego. Musisz jednak pamiętać o wpisaniu poniższych danych, by system bankowy rozpoznał, że to polski rachunek: SWIFT (BIC): NBPL PLPW, IBAN: PL

Wizyta w e-Urzędzie Skarbowym

Ciekawą opcją jest także odwiedzenie e-Urzędu Skarbowego. Możesz do niego wejść bezpośrednio przez strony urzadskarbowy.gov.pl lub podatki.gov.pl (przekierowanie do e-Urzędu Skarbowego znajduje się w prawym górnym rogu). Po zalogowaniu się z wykorzystaniem profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej będziesz miał dostęp do wszystkich funkcjonalności, w tym do danych o mandatach wystawionych Ci m.in. przez policję, sanepid, straż graniczną, straż leśną, nadleśnictwa, nadzór budowlany. Nie zobaczysz tu mandatów związanych z fotoradarami, gdyż należności za nie są zbierane przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Lista mandatów
Lista mandatów

Omawiane informacje znajdziesz w sekcji Mandaty (4 od góry). Lista zawiera nie tylko dane identyfikujące karę (seria i numer mandatu, data wystawienia), ale i adnotację czy jest ona już w trakcie egzekucji. Jest też możliwość szybkiego uiszczenia należności ze swojego konta bankowego pod warunkiem, że instytucja finansowa przystąpiła do usługi Paybynet.

Banki
Banki

Wystarczy, że wybierzesz opcję płatności i wskażesz logo swojego banku. W tym momencie zostaniesz poinformowany o koszcie opłacenia mandatu w ten sposób. W zależności od instytucji finansowej usługa może być bezpłatna lub wiązać się z opłatą w wysokości kilkudziesięciu groszy.

Seria i numer mandatu – najważniejszy element formularza

Jako że w większości instytucji finansowych numer rachunku bankowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu podstawi się automatycznie, to można powiedzieć, że najważniejszym elementem formularza jest seria i numer mandatu. Poprawne wpisanie tych danych pozwala na przyporządkowanie płatności do konkretnej należności. Znajdziesz je w prawym górnym rogu formularza, w polu zaznaczonym na poniższym obrazku.

Jak wygląda symbol formularza mandatu?

Chyba każdy z nas choć raz zetknął się z druczkiem mandatu. Jeśli nawet nie za własne „dokonania”, to widział go u członka rodziny czy znajomego.

Formularz jest przejrzysty, z pewnością nie będziesz miał żadnych problemów, by zorientować się, za co zostałeś ukarany i jaką kwotą, a także ze znalezieniem danych niezbędnych do dokonania przelewu online. Jak wspomnieliśmy, najważniejsze są seria i numer mandatu.

Mandat karny
Mandat karny

Terminal w radiowozie – kłopot z głowy

Do niedawna nie było innej opcji opłacenia mandatu niż wizyta poczcie lub przelew przez Internet. Odkąd każdy patrol ruchu drogowego został wyposażony w terminal płatniczy, można to zrobić także kartą płatniczą bezpośrednio po ukaraniu w radiowozie. Operacja niczym nie różni się od płatności w sklepie. Ukarany otrzymuje druk mandatu oraz potwierdzenie transakcji z terminala.

Policjanci twierdzą, że kierowcy chętnie korzystają z tej formy uiszczenia kary, podkreślają, że oszczędzają dzięki niej czas i zostaje wyeliminowane ryzyko, że mandat gdzieś się zawieruszy i nie zostanie zapłacony.

O popularności tej formy regulowania należności świadczy fakt, że w 2020 r. zapłacono w ten sposób dwa razy więcej mandatów niż rok wcześniej. W liczbach bezwzględnych było to ok. 373 tys. kar na łączną kwotę 56,3 mln zł, co stanowi ok. 15% wszystkich wystawionych w 2020 r. mandatów. I to w sytuacji, gdy ta metoda płatności nie jest w żaden sposób promowana, policjanci nie zawsze o niej wspominają.

Fiskus ściągnie zaległości

Jak wspomnieliśmy, mandat należy zapłacić w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Po tym terminie może zostać wszczęte postepowanie egzekucyjne w trybie administracyjnym, tak jak w przypadku zaległości podatkowych. Prawo pozwala na prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia, renty czy emerytury, ale tylko do wysokości 60% płacy minimalnej, lub poprzez zajęcie środków na rachunku bankowym ukaranego. Co ważne, skarbówka nie ma obowiązku informowania o takim zajęciu, więc możesz się zdziwić, gdy nagle z konta zniknie Ci kilkaset złotych.

Warto wiedzieć, że fiskus ma także prawo potrącić kwotę zaległego mandatu z nadpłaty, którą wykazaliśmy w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeśli skończy się tylko na pobraniu samej kary, to nie ma tragedii, gorzej, gdy będziesz musiał ponieść koszty działań egzekucyjnych (w przypadku mandatów nie są naliczane karne odsetki za zwłokę).

A może się uda, może zapomną…

O niezapłaconym mandacie wystawionym przez policjanta będziesz mógł zapomnieć dopiero po 3 latach od jego wystawienia, po tym czasie dochodzenie roszczeń przez państwo ulegnie przedawnieniu. Nie licz jednak na to, że tak się stanie. Jeśli nie zapłacisz kary w ustawowym terminie, najpóźniej po kilku miesiącach otrzymasz przypomnienie o niej od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Od momentu otrzymania pisma masz 7 dni na zapłacenie kary.

Może się zdarzyć, że Twoja płatność “minie się” z przypomnieniem o zaległości. Wówczas powinieneś na podany w korespondencji adres e-mail przesłać zdjęcie dowodu zapłaty.

Mandat na raty

Możesz też wystąpić o rozłożenie mandatu na raty, jego odroczenie lub umorzenie. Ostatnia opcja stosowana jest tylko w wyjątkowych sytuacjach związanych z nadzwyczaj trudną sytuacją życiową ukaranego.

Pismo (w wersji papierowej lub elektronicznej) zawierające uzasadnienie prośby należy przesłać do przywołanego wyżej Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. W korespondencji musi się znaleźć:

 • określenie, o co prosisz (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie), 
 • skan/kserokopia mandatu, którego prośba dotyczy, 
 • oświadczenie o stanie majątkowym, 
 • dokumenty pokazujące Twojego dochody i wydatki, czyli określające Twoją sytuację życiową, 
 • oświadczenie na co przeznaczysz środki, których nie będziesz musiał wydać na zapłacenie mandatu, 
 • określenie liczby i wysokości rat, na które chciałbyś rozłożyć karę wraz z terminem ich płatności. Wskazanie daty zapłaty musi się też znaleźć we wniosku o odroczenie terminu. 

Twoja prośba zostanie rozpatrzona tylko wtedy, gdy do wniosku dołączysz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

Wzory wniosków i szczegółowy wykaz dokumentów, które musisz załączyć, znajdziesz na stronie internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Lepiej mieć to z głowy

Konieczność zapłacenia mandatu nie jest miłą perspektywą, ale – brutalnie mówiąc – sam jesteś sobie winien. Było wykroczenie, jest i kara. Nie ma co odwlekać tego obowiązku na później, lepiej to zrobić jak najszybciej i mieć problem z głowy. W przeciwnym wypadku narażasz się nie tylko na dodatkowe koszty, ale i krępującą sytuację, gdy Twój pracodawca zostanie powiadomiony, że część Twojego wynagrodzenia ma przekazać na spłatę zaległego mandatu.

Mamy nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał korzystać z podpowiedzi zawartych w tym artykule.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy