Wróć

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu gotówkowego?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

73 publikacje 46 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu gotówkowego?
Spis treści
Pokaż więcej

Najważniejsze dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego

Kredyty gotówkowe należą do najpopularniejszych produktów oferowanych przez banki. Ich łatwa dostępność sprawia, że korzystamy z nich coraz częściej. Finansowanie możesz uzyskać już po kilku godzinach. Aby dodatkowo usprawnić ten proces powinieneś przygotować następujące, niezbędne dokumenty:

  • dowód osobisty
  • wypełniony wniosek kredytowy
  • zaświadczenie o osiąganych dochodach 

Dowód osobisty

Podstawowy dokument niezbędny do weryfikacji tożsamości klienta. Z dowodu spisywane są odpowiednie dane, które następnie zostają zamieszczone w umowie kredytowej. Należą do nich przede wszystkim:

  • imię i nazwisko osoby ubiegającej się o kredyt
  • numer PESEL
  • seria i numer dowodu osobistego

Uzyskanie tych informacji oraz sprawdzenie umieszczonego w dowodzie zdjęcia jest potwierdzeniem dla instytucji bankowej, iż dokument rzeczywiście należy do Ciebie. Numer PESEL umożliwia skontrolowanie terminowości spłat posiadanych zobowiązań w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Natomiast dysponując serią oraz numerem dokumentu bank sprawdza, czy dowód nie figuruje w bazie dokumentów zastrzeżonych (może się tam znaleźć także po zgubieniu).

Dodatkowo pracownik banku sprawdza, czy Twój dowód jest ważny. Dlatego też powinieneś pamiętać o sprawdzeniu terminu jego ważności, gdy zamierzasz ubiegać się o kredyt. W Polsce dowody osobiste są ważne 10 lat od daty wydania.

W pewnych sytuacjach, np. gdy znacząco zmieni się Twój wygląd, może się zdarzyć, że bank będzie od Ciebie wymagał drugiego dokumentu ze zdjęciem. Może to być prawo jazdy bądź paszport, które pomogą w potwierdzeniu Twojej tożsamości.

O kredyt ubiegać mogą się również obcokrajowcy przebywający na terenie Polski. W ich przypadku wymagane jest okazanie karty pobytu oraz paszportu.

Wniosek kredytowy

Kolejnym etapem ubiegania się o kredyt jest złożenie wniosku. Dokument ten możesz wypełnić przez Internet, bez wychodzenia z domu bądź bezpośrednio w danej placówce bankowej. Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku online, po wybraniu odpowiedniego banku oraz oferty i wpisaniu swoich danych kontaktowych, możesz oczekiwać na połączenie telefoniczne od pracownika banku, który przeprowadzi Cię przez resztę formalności. Jeżeli natomiast wolisz złożyć dokumenty w tradycyjny sposób, to podczas spotkania z pracownikiem banku dostaniesz do wypełnienia odpowiedni druk. Uzupełnienie takiego wniosku zazwyczaj nie zajmuje więcej niż kilka bądź kilkanaście minut.

Należy pamiętać, iż podstawą do uzyskania kredytu jest wniosek, który zawiera prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym informacje. Powinieneś zatem upewnić się, czy nie popełniłeś błędu podczas wpisywania np. numeru PESEL, adresu czy kwoty wynagrodzenia.

Rozpatrzeniem większości wniosków zajmują się odpowiednie algorytmy systemów bankowych, co oznacza, iż decyzję kredytową możesz otrzymać nawet w ciągu kilku minut.

Zaświadczenie o dochodach

Do niezbędnych dokumentów wymaganych w celu uzyskania kredytu gotówkowego należy zaświadczenie o dochodach. Potwierdza ono złożoną we wniosku deklarację na temat wysokości Twoich miesięcznych zarobków. Stanowi on również ważną dla banku informację, że posiadasz stałe dochody. Zaświadczenie o zarobkach możesz uzyskać, prosząc o nie swojego pracodawcę. Powinny się w nim znaleźć informacje na temat wysokości wynagrodzenia, stażu pracy w danej firmie oraz rodzaju umowy. Taki dokument możesz również przygotować samodzielnie, a następnie poprosić swojego przełożonego o sprawdzenie oraz podpisanie zaświadczenia. Najczęściej jednak zdarza się, iż bank honoruje zaświadczenia jedynie na własnych drukach bankowych, w takim przypadku niezbędne będzie wcześniejsze ich pozyskanie. Dokument ten możemy pobrać ze strony banku bądź odebrać go bezpośrednio w danej placówce.

W przypadku umowy o pracę na czas określony konieczna może być również promesa zatrudnienia. Jest to dokument poświadczający, iż Twoja umowa zostanie przedłużona.

Osoby prowadzące własną działalność przedstawiają nieco więcej dokumentów. Należą do nich m.in. zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON i NIP oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG. Koniecznie będzie również przedstawienie odpowiednich dokumentów finansowych w zależności od formy opodatkowania, a także zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami. Każdy bank ma nieco inne wymogi formalne, dlatego też zanim zaczniesz ubiegać się  o kredyt, warto sprawdzić o jakie dokumenty zostaniesz poproszony. W ten sposób zaoszczędzisz sporo czasu, a cały proces przebiegnie dużo sprawniej.

Jeśli natomiast pobierasz rentę bądź emeryturę, będziesz zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z urzędu o wysokości uzyskiwanych świadczeń bądź decyzję o ich przyznaniu.

W pewnych sytuacjach, szczególnie w przypadku ubiegania się o kredyt w wysokiej kwocie, gdy konieczna jest odpowiednia zdolność kredytowa, możesz zostać poproszony o przedstawienie dochodów współmałżonka bądź uzyskanie jego zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

Może się również zdarzyć, iż bank nie będzie od Ciebie wymagał zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Dzieje się tak, np. w sytuacji, gdy posiadasz konto rozliczeniowe w banku, w którym starasz się o finansowanie lub gdy wnioskowana kwota kredytu jest niewielka. Wówczas wymagane jest jedynie oświadczenie klienta, a bank dokonuje analizy na podstawie wyciągów z konta, najczęściej z ostatnich 3 lub 6 miesięcy, biorąc pod uwagę widniejącą na nich wysokość wynagrodzenia oraz ponoszone wydatki czy  zobowiązania.

DTI – bardzo ważny wskaźnik

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, warto mieć na uwadze, iż wyższe zarobki nie zawsze oznaczają większą zdolność kredytową. Banki bowiem kierują się wskaźnikiem DTI (Debt To Income), który odzwierciedla relację wartości zobowiązań do wysokości osiąganych zarobków.

Potencjalny kredytobiorca, który uzyskuje miesięczny dochód na poziomie 4000 zł netto oraz posiada zobowiązania w wysokości 2000 zł miesięcznie będzie miał niższą zdolność kredytową, niż osoba otrzymująca wynagrodzenie w wysokości 2500 netto, lecz nie posiadająca żadnych zobowiązań.

Według instytucji bankowych wskaźnik DTI ukazujący procentowy udział zadłużenia wobec wynagrodzenia nie powinien przekraczać 30%. Warto wiedzieć, iż obliczając ten wskaźnik banki oprócz kredytów czy pożyczek biorą pod uwagę również posiadane limity kredytowe nawet, gdy ich nie wykorzystujesz. Jeśli zatem jesteś w takiej sytuacji, być może powinieneś rozważyć zamknięcie limitu bądź zmniejszenie jego wysokości, by tym samym zwiększyć swoją zdolność kredytową.

Pozostałe wymagania, które musi spełnić kredytobiorca

Oprócz dostarczenia wymaganych dokumentów istnieją również inne warunki stawiane przez banki. Są to przede wszystkim:

  • ukończenie 18 roku życia
  • pełna zdolność do czynności prawnych 
  • odpowiednia zdolność kredytowa 

Według polskiego prawa uzyskanie pełnoletności oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych umożliwia Ci nabywanie praw oraz zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu.

Zdolność kredytowa jest natomiast sprawdzana po dostarczeniu do banku wszystkich wymaganych dokumentów poświadczających wymagane dochody. Następnie bank wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej (BIK), by uzyskać informacje na temat Twoich zobowiązań, jeśli takowe posiadasz. Raport BIK jest obrazem rzetelności i wiarygodności finansowej przyszłego kredytobiorcy. Ostateczna decyzja banku zależy od tzw. scoringu, czyli ilości punktów przyznanych Ci przez BIK. Im wyższa punktacja, tym większe są Twoje szanse na uzyskanie finansowania. Scoring, oprócz osiąganej przez Ciebie wysokości dochodów, ponoszonych wydatków oraz spłaty zobowiązań uwzględnia również takie dane jak: wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, wykonywany zawód czy staż pracy.

Po przeanalizowaniu wszystkich zebranych informacji bank określa maksymalną kwotę kredytu jaką możesz uzyskać oraz wylicza wysokość rat.

Uzyskanie kredytu – trudne jedynie z pozoru

Jak widzisz, pozyskanie kredytu gotówkowego nie wiąże się obecnie z dużą ilością formalności. Przekazując instytucji bankowej wszystkie wymagane dokumenty możemy liczyć na szybką decyzję kredytową. Dodatkowe środki mogą się pojawić na Twoim koncie już po kilku godzinach!

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy