Pożyczka leasingowa – co to? Czym różni się od leasingu?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

81 publikacji 146 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Pożyczka leasingowa – co to? Czym różni się od leasingu?
Spis treści

Czym jest pożyczka leasingowa? Krótka definicja

Pożyczka leasingowa to rodzaj pożyczki celowej udzielanej firmom planującym zakup środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia budowlane, pojazdy czy nieruchomości. Co istotne, w przypadku tego produktu stroną finansującą są podmioty specjalizujące się w usłudze leasingu (nie zaś firmy pożyczkowe i banki).

Pożyczka leasingowa jest niedostępna dla klientów indywidualnych, mogą z niej skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy. Maksymalna możliwa do uzyskania kwota zależy od zdolności kredytowej klienta i wybranej formy zabezpieczenia spłaty. Najczęściej jest to zastaw rejestrowy na finansowanym środku trwałym, chociaż niektóre firmy leasingowe mogą zażądać cesji z ubezpieczenia bądź z dotacji unijnej, ewentualnie weksla in blanco.

W większości firm leasingowych minimalny okres finansowania wynosi od 3 do 6 miesięcy, zaś maksymalny – nawet 8 lat. Pożyczkobiorca ma do wyboru raty równe, malejące lub sezonowe z możliwością zmiany harmonogramu ich spłaty.

Tak krótki okres kredytowania nie jest możliwy w przypadku leasingu operacyjnego, który wymaga zawarcia umowy na co najmniej 40% okresu normatywnego amortyzacji leasingowanego przedmiotu, czyli najczęściej na 2–3 lata.

Koszty pożyczki leasingowej

Na koszt zobowiązania decydujący wpływ mają następujące czynniki:

 • oprocentowanie stanowiące podstawowy koszt pożyczki. Jego wartość określa wysokość odsetek od pożyczonej kwoty,
 • prowizja – stanowi zysk pożyczkodawcy z tytułu udzielenia finansowania,
 • dodatkowe opłaty (np. opłata przygotowawcza, ubezpieczenie).

Pożyczka leasingowa a koszty uzyskania przychodu

Ponieważ przedmiot nabyty w ramach pożyczki leasingowej jest własnością pożyczkobiorcy, ma on pełne prawo do uwzględnienia nabytego majątku w ewidencji środków trwałych i tym samym dokonania jego odpisów amortyzacyjnych. Ponadto może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu część odsetkową raty pożyczkowej oraz wydatki związane z eksploatacją przedmiotu.

Pożyczka leasingowa a odliczenie VAT

Pożyczka leasingowa jest korzystna również z podatkowego punktu widzenia. Przypomnijmy w tym miejscu, że w leasingu operacyjnym podatek jest doliczany do każdej raty leasingowej, a w leasingu finansowym uiszczany jednorazowo wraz z pierwszą płatnością. Tymczasem miesięczne raty pożyczki, podobnie jak kredytu, nie są powiększane o VAT, co przekłada się na niższe miesięczne zobowiązanie. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne dla przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi płatnikami podatku VAT, ponieważ nie naraża ich na dodatkowe koszty.

Pożyczka leasingowa a leasing - co bardziej się opłaca?

Zarówno leasing, jak pożyczka leasingowa mają swoje zalety i wady. Dla firm, którym zależy na optymalizacji podatkowej, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wyleasingowanie środka trwałego. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca może obniżyć podstawę opodatkowania, zaliczając do kosztów uzyskania przychodu ratę leasingową, opłaty manipulacyjne, prowizje, czynsz inicjalny, a także koszty związane z użytkowaniem wyleasingowanej rzeczy (paliwo, ubezpieczenie, konserwację itp). Jednak w przypadku tej formy finansowania umowa musi być zawarta na okres stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, co może być dla wielu firm istotnym ograniczeniem.

Nieco mniej opłacalny podatkowo jest leasing finansowy, w którym do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odpisy amortyzacyjne, ratę w części odsetkowej oraz koszty użytkowania przedmiotu leasingu. Niemniej w tej wersji leasingu strony mogą dowolnie ustalać między sobą długość trwania umowy, jednak nie może być ona krótsza niż 12 miesięcy.

 • Okres leasingu
  do 84 miesięcy
 • Czynsz inicjalny
  od 0 do 40%
 • Dodatkowe produkty
  TAK
  Dodatkowe produkty TAK

  • karta paliwowa
  • ubezpieczenie GAP
  • polisa ELF Assistance
 • Dodatkowe korzyści
  TAK
  Dodatkowe korzyści TAK

  • leasing dla JDG już od pierwszego dnia działalności
  • z oferty leasingu mogą też skorzystać rolnicy indywidualni oraz lekarze prowadzący prywatną praktykę
  • decyzja leasingowa do 500 tys. zł netto "od ręki"
  • brak dodatkowych aneksów przy każdej zmianie raty
  • leasing na stałej lub zmiennej stopie procentowej
  • kwota wykupu od 19% do 35%
  • finansowanie nowych i używanych samochodów elektrycznych dla firm działających min. 6 miesięcy
Wsparcie w sprowadzeniu pojazdów z innych państw UE w ramach usługi WNT (Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towaru)
 • Okres leasingu
  do 60 miesięcy
 • Czynsz inicjalny
  od 1%
 • Dodatkowe produkty
  TAK
  Dodatkowe produkty TAK

  • wsparcie serwisowe
  • pełny pakiet OC/AC/NNW + GAP
 • Dodatkowe korzyści
  TAK
  Dodatkowe korzyści TAK

  • koszt ubezpieczenia w racie
  • wysokość składki polisy ubezpieczeniowej naliczana od wartości netto samochodu
  • finansowanie firm już od pierwszego miesiąca działalności
  • uproszczona procedura bez dokumentów finansowych dla samochodów do 250 000 zł
  • finansowanie konsumentów na oświadczenie do 150 000 zł
  • gwarancja wysokości składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie GAP
  • wartość wykupu od 1% do 50%
  • decyzja o finansowaniu nawet w 15 minut od wysłania wniosku
  • odbiór samochodu nawet w 24 h od podpisania umowy
  • brak dopłat za ponadnormatywne zużycie
  • indywidualny opiekun klienta
Wymiana lub zwrot samochodu w dowolnym momencie trwania umowy, brak limitu kilometrów, brak dopłat za ponadnormatywne zużycie
3.

PKO Leasing Spółka S.A.

PKO Leasing S.A.
 • Okres leasingu
  do 84 miesięcy
 • Czynsz inicjalny
  od 0%
 • Dodatkowe produkty
  TAK
  Dodatkowe produkty TAK

  • karta paliwowa z odnawialnym, nieoprocentowanym limitem miesięcznym do 2460 zł brutto (umożliwiająca m.in. rabat na paliwo 8 gr/litr na stacjach Orlen)
  • ubezpieczenie GAP w wariancie fakturowym, indeksowym i Casco
  • serwisowanie opon
 • Dodatkowe korzyści
  TAK
  Dodatkowe korzyści TAK

  • leasing dla wolnych zawodów
  • indywidualnie ustalana wysokość raty i wykupu
  • uproszczona procedura przyznania leasingu bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych
  • odbiór samochodu możliwy w 48 godzin od momentu złożenia wniosku leasingowego
  • program 'Mój elektryk" umożliwiający uzyskanie dopłaty do czynszu inicjalnego nowych aut osobowych i dostawczych z napędem elektrycznym lub wodorowym (tylko dla klientów biznesowych)

Leasing dla nowych firm nawet do 150 tys. zł

Tym, co zasadniczo różni leasing od pożyczki leasingowej, jest własność przedmiotu umowy. W leasingu korzystający staje się właścicielem środka trwałego dopiero po wpłacie ostatniej raty (w leasingu finansowym dzieje się to automatycznie, natomiast w przypadku leasingu operacyjnego klient sam decyduje, czy chce przedmiot oddać czy też wykupić). Reasumując – firmy, które chcą swobodnie dysponować środkiem trwałym, powinny wybrać pożyczkę leasingową.

Istnieje jednak grupa przedsiębiorców, dla których ten rodzaj finansowania jest szczególnie opłacalny. Należą do niej:

 • podmioty gospodarcze, które rozliczają się w formie karty podatkowej (czyli nie są płatnikami VAT),
 • rolnicy (również nieprowadzący działalności gospodarczej),
 • firmy, które planują zakup środka trwałego opodatkowanego stawką 8% (np. sprzętu medycznego),
 • przedsiębiorstwa ubiegające się o dotacje unijne (aby uzyskać subwencję, muszą być właścicielem środka trwałego).

Pożyczka leasingowa a kredyt – podobieństwa i różnice

Jak już wspomnieliśmy, w niektórych aspektach pożyczka leasingowa wykazuje znaczne podobieństwo do kredytu inwestycyjnego. Po pierwsze, oba produkty są udzielane na ściśle określone cele, te zaś muszą być związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez danego pożyczkobiorcę. O ile jednak przyznane przez bank środki można przeznaczyć np. na remont pomieszczeń, modernizację maszyn, zakup materiałów, a nawet regulowanie bieżących płatności, o tyle za pomocą pożyczki można sfinansować wyłącznie środki trwałe, np.:

 • maszyny produkcyjne,
 • sprzęt medyczny,
 • urządzenia budowlane,
 • komputery, sprzęt IT,
 • samochody osobowe,
 • pojazdy ciężarowe i dostawcze, naczepy.

Reasumując, pożyczka leasingowa– tak jak kredyt – ma celowy charakter, jednak może być przeznaczona wyłącznie na zakup określonych aktywów powiększających majątek danego przedsiębiorstwa.

Podobnie jak w przypadku kredytu, osoba zaciągająca pożyczkę leasingową staje się właścicielem sprzętu w momencie jego zakupu. Tymczasem wyleasingowany środek trwały jest własnością finansującego przez cały okres trwania umowy, zaś ten fakt niesie ze sobą szereg konsekwencji. Przykładowo: do obowiązków korzystającego należy używanie przedmiotu leasingu w sposób określony w umowie oraz utrzymywanie go w należytym stanie. Ponadto leasingobiorca nie może dokonywać żadnych zmian w rzeczy bez zgody finansującego ani oddać jej osobie trzeciej. W przypadku pożyczki leasingowej takich obostrzeń nie ma, ponieważ środek trwały należy do pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca może więc nim dowolnie dysponować, np. modernizować, przerabiać czy wymieniać podzespoły.

Warto mieć też świadomość, że umowa pożyczki podlega rejestracji w Biurze Informacji Kredytowej. W efekcie pożyczka, podobnie jak kredyt bankowy, wpływa na zdolność kredytową firmy.

Kiedy warto wybrać pożyczkę leasingową?

Współczesne przedsiębiorstwa, aby sprawnie funkcjonować, muszą posiadać odpowiedni kapitał. Niestety, właściciele często nie dysponują środkami umożliwiającymi rozwój firmy, stąd też tak duże znaczenie ma dzisiaj finansowanie zewnętrzne. Jak już wiemy, może mieć ono postać kredytu, leasingu lub pożyczki leasingowej. Każdy z tych produktów ma nieco inne parametry, dlatego przed wybraniem określonej formy finansowania warto dokładnie je przeanalizować.

Pożyczka leasingowa, leasing i kredyt - porównanie

Parametry

Pożyczka leasingowa

Leasing

Kredyt

Cel umowy

zakup środków trwałych powiększających majątek danego przedsiębiorstwa

prawo do użytkowania przez przedsiębiorstwo określonego środka trwałego

dowolny - inwestycyjny bądź obrotowy

Okres trwania umowy

dowolny

leasing operacyjny - ustawowo określony. Nie może

krótszy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu
 

leasing finansowy - określony. Strony mogą dowolnie ustalać między sobą długość trwania umowy, jednak nie może być ona krótsza niż 12 miesięcy

ustalany indywidualnie

Prawo własności finansowanego przedmiotu

z chwilą podpisania umowy prawo własności przechodni na pożyczkobiorcę

leasingowany przedmiot stanowi własność podmiotu finansującego

z chwilą podpisania umowy prawo własności przechodni na kredytobiorcę

Proces badania zdolności kredytowej

uproszczona procedura, szybki proces decyzyjny

uproszczona procedura, szybki proces decyzyjny

wieloetapowy i sformalizowany

Koszty

prowizja, rata kapitałowo-odsetkowa, opłaty za ubezpieczenie

wkład własny, rata leasingowa oraz ewentualny wykup przedmiotu leasingu

prowizja, rata kapitałowo-odsetkowa, opłaty za zabezpieczenie kredytu

Elastyczność

możliwość wcześniejszej spłaty

brak możliwości skrócenia czasu trwania umowy

możliwość wcześniejszej spłaty lub wydłużenia okresu trwania umowy

Korzyści podatkowe

pożyczkobiorca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu część odsetkową raty pożyczkowej oraz wydatki związane z eksploatacją przedmiotu. Ma również prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych

leasing operacyjny - możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu raty leasingowe, opłaty wstępnej, wydatków związanych z użytkowaniem środka


leasing finansowy- możliwość zaliczenia do kosztów części raty odsetkowej oraz prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych

brak

Wpływ na zdolność kredytową firmy

Tak

Nie

Tak

Źródło: Opracowanie własne

Pożyczka leasingowa może być ciekawą alternatywą dla kredytu i leasingu. Niemniej kluczem do wyboru sposobu finansowania powinny być: przeznaczenie oraz ilość potrzebnego kapitału, wielkość i etap działalności przedsiębiorstwa, a także okres, na jaki kapitał ma być udostępniony. Zanim więc sięgniesz po pożyczkę leasingową, dokładnie przeanalizuj kondycję swojej firmy, sprawdź koszty związane ze spłatą zobowiązania i prawidłowo oceń ryzyko wynikające z zadłużenia. Tylko wtedy będziesz wiedział, czy pożyczka leasingowa faktycznie okaże się korzystna, czy też lepszym wyborem będzie leasing bądź kredyt.

Oceń artykuł
5
(2 oceny)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos