Wróć

Pożyczka leasingowa – co łączy ją z kredytem i leasingiem?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 147 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Pożyczka leasingowa – co łączy ją z kredytem i leasingiem?
Spis treści

Czym jest pożyczka leasingowa? Krótka definicja

Jest to rodzaj pożyczki celowej udzielanej firmom planującym zakup środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia budowlane, pojazdy czy nieruchomości. Co istotne, w przypadku tego produktu stroną finansującą są podmioty specjalizujące się w usłudze leasingu, nie zaś firmy pożyczkowe ani też banki.

Pożyczka leasingowa jest niedostępna dla klientów indywidualnych, mogą z niej skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy. Maksymalna możliwa do uzyskania kwota zależy od zdolności kredytowej klienta i wybranej formy zabezpieczenia spłaty. Najczęściej jest to zastaw rejestrowy na finansowanym środku trwałym, chociaż niektóre firmy leasingowe mogą zażądać cesji z ubezpieczenia bądź z dotacji unijnej, ewentualnie weksla in blanco.

W większości firm leasingowych minimalny okres finansowania wynosi od 3 do 6 miesięcy, zaś maksymalny – nawet 8 lat. Pożyczkobiorca ma do wyboru raty równe, malejące lub sezonowe z możliwością zmiany harmonogramu ich spłaty.

Tak krótki okres kredytowania nie jest możliwy w przypadku leasingu operacyjnego, który wymaga zawarcia umowy na co najmniej 40% okresu normatywnego amortyzacji leasingowanego przedmiotu, czyli najczęściej na 2–3 lata.

Pożyczka leasingowa a kredyt – podobieństwa i różnice

Jak już wspomnieliśmy, w niektórych aspektach pożyczka leasingowa wykazuje znaczne podobieństwo do kredytu inwestycyjnego. Po pierwsze, oba produkty są udzielane na ściśle określone cele, te zaś muszą być związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez danego pożyczkobiorcę. O ile jednak przyznane przez bank środki można przeznaczyć np. na remont pomieszczeń, modernizację maszyn, zakup materiałów, a nawet regulowanie bieżących płatności, o tyle za pomocą pożyczki można sfinansować wyłącznie środki trwałe, np.:

  • maszyny produkcyjne,  
  • sprzęt medyczny,  
  • urządzenia budowlane,  
  • komputery, sprzęt IT,  
  • samochody osobowe,  
  • pojazdy ciężarowe i dostawcze, naczepy. 

Reasumując, pożyczka leasingowa – tak jak kredyt – ma celowy charakter, jednak może być przeznaczona wyłącznie na zakup określonych aktywów powiększających majątek danego przedsiębiorstwa.

Podobnie jak w przypadku kredytu, osoba zaciągająca pożyczkę leasingową staje się właścicielem sprzętu w momencie jego zakupu. Tymczasem wyleasingowany środek trwały jest własnością finansującego przez cały okres trwania umowy, zaś ten fakt niesie ze sobą szereg konsekwencji. Przykładowo: do obowiązków korzystającego należy używanie przedmiotu leasingu w sposób określony w umowie oraz utrzymywanie go w należytym stanie. Ponadto leasingobiorca nie może dokonywać żadnych zmian w rzeczy bez zgody finansującego ani oddać jej osobie trzeciej. W przypadku pożyczki leasingowej takich obostrzeń nie ma, ponieważ środek trwały należy do pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca może więc nim dowolnie dysponować, np. modernizować, przerabiać czy wymieniać podzespoły.

Warto mieć też świadomość, że umowa pożyczki podlega rejestracji w Biurze Informacji Kredytowej. W efekcie pożyczka, podobnie jak kredyt bankowy, wpływa na zdolność kredytową firmy.

Pożyczka leasingowa a koszty uzyskania przychodu

Ponieważ przedmiot nabyty w ramach pożyczki leasingowej jest własnością pożyczkobiorcy, ma on pełne prawo do uwzględnienia nabytego majątku w ewidencji środków trwałych i tym samym dokonania jego odpisów amortyzacyjnych. Ponadto może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu część odsetkową raty pożyczkowej oraz wydatki związane z eksploatacją przedmiotu.

Pożyczka leasingowa a odliczenie VAT

Pożyczka leasingowa jest korzystna również z podatkowego punktu widzenia. Przypomnijmy w tym miejscu, że w leasingu operacyjnym podatek jest doliczany do każdej raty leasingowej, a w leasingu finansowym uiszczany jednorazowo wraz z pierwszą płatnością. Tymczasem miesięczne raty pożyczki, podobnie jak kredytu, nie są powiększane o VAT, co przekłada się na niższe miesięczne zobowiązanie. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne dla przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi płatnikami podatku VAT, ponieważ nie naraża ich na dodatkowe koszty.

Pożyczka leasingowa a leasing - co bardziej się opłaca?

Zarówno leasing, jak pożyczka leasingowa mają swoje zalety i wady. Dla firm, którym zależy na optymalizacji podatkowej, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wyleasingowanie środka trwałego. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca może obniżyć podstawę opodatkowania, zaliczając do kosztów uzyskania przychodu ratę leasingową, opłaty manipulacyjne, prowizje, czynsz inicjalny, a także koszty związane z użytkowaniem wyleasingowanej rzeczy (paliwo, ubezpieczenie, konserwację itp). Jednak w przypadku tej formy finansowania umowa musi być zawarta na okres stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, co może być dla wielu firm istotnym ograniczeniem.

Nieco mniej opłacalny podatkowo jest leasing finansowy, w którym do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odpisy amortyzacyjne, ratę w części odsetkowej oraz koszty użytkowania przedmiotu leasingu. Niemniej w tej wersji leasingu strony mogą dowolnie ustalać między sobą długość trwania umowy, jednak nie może być ona krótsza niż 12 miesięcy.

Tym, co zasadniczo różni leasing od pożyczki leasingowej, jest własność przedmiotu umowy. W leasingu korzystający staje się właścicielem środka trwałego dopiero po wpłacie ostatniej raty (w leasingu finansowym dzieje się to automatycznie, natomiast w przypadku leasingu operacyjnego klient sam decyduje, czy chce przedmiot oddać czy też wykupić).

Reasumując – firmy, które chcą swobodnie dysponować środkiem trwałym, powinny wybrać pożyczkę leasingową.

Istnieje jednak grupa przedsiębiorców, dla których ten rodzaj finansowania jest szczególnie opłacalny. Należą do niej:

  • podmioty gospodarcze, które rozliczają się w formie karty podatkowej (czyli nie są płatnikami VAT), 
  • rolnicy (również nieprowadzący działalności gospodarczej),  
  • firmy, które planują zakup środka trwałego opodatkowanego stawką 8% (np. sprzętu medycznego), 
  • przedsiębiorstwa ubiegające się o dotacje unijne (aby uzyskać subwencję, muszą być właścicielem środka trwałego). 

Podsumowanie

Współczesne przedsiębiorstwa, aby sprawnie funkcjonować, muszą posiadać odpowiedni kapitał. Niestety, właściciele często nie dysponują środkami umożliwiającymi rozwój firmy, stąd też tak duże znaczenie ma dzisiaj finansowanie zewnętrzne. Pożyczka leasingowa, stanowiąca swoistą hybrydę kredytu i leasingu, może być ciekawą alternatywą dla obu tych produktów. Niemniej kluczem do wyboru sposobu finansowania powinny być: przeznaczenie oraz ilość potrzebnego kapitału, wielkość i etap działalności przedsiębiorstwa, a także okres, na jaki kapitał ma być udostępniony. Zanim więc sięgniesz po pożyczkę leasingową, dokładnie przeanalizuj kondycję firmy, sprawdź koszty związane ze spłatą zobowiązania i prawidłowo oceń ryzyko wynikające z zadłużenia. Tylko wtedy będziesz wiedział, czy pożyczka leasingowa faktycznie okaże się korzystna, czy też lepszym wyborem będzie leasing bądź kredyt.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy