Leasing – co to jest i kto może z niego skorzystać?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3241 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


2 komentarze
Leasing – co to jest i kto może z niego skorzystać?
Spis treści

Wielu z nas wydaje się, że jedyną możliwością korzystania z jakiejś rzeczy jest jej posiadanie, ewentualnie pożyczenie jej od kogoś na krótki czas. Tymczasem to nieprawda, bo istnieją wynajem długoterminowy oraz leasing, czyli usługi, dzięki którym można używać czegoś, nie będąc tego właścicielem. Jeśli więc nie przeszkadza Ci, że jesteś „tylko” użytkownikiem potrzebnej Ci rzeczy (auta, maszyny, mebli, innych środków trwałych), technologii czy nieruchomości, a nie jej pełnoprawnym właścicielem, to zapraszamy do poznania zasad leasingu. Przekonasz się, że to bardzo przydatna i korzystna usługa.

Co to jest leasing? – prosta definicja

Zanim przejdziemy do omówienia zagadnień praktycznych, zasad korzystania z leasingu, zacznijmy od wyjaśnienia samego pojęcia. Leasing jest formą finansowania, w której leasingodawca (np. firma leasingowa, bank) kupuje rzecz (przedmiot leasingu), z której chce korzystać jego klient (leasingobiorca) i oddaje mu ją odpłatnie do użytkowania na czas trwania umowy leasingowej na warunkach w niej określonych.

Tak więc to od Ciebie, czyli klienta, zależy, co będzie przedmiotem leasingu. Natomiast leasingodawca ma decydujący wpływ na warunki finansowe, na których użyczy Ci danej rzeczy. Występując w roli finansującego przedmiot leasingu musi on bowiem ocenić ryzyko utraty leasingowanego przedmiotu, zasady jego amortyzacji oraz możliwości jego sprzedaży po zakończeniu okresu, na który zostanie zawarta umowa leasingu.

Przedmioty finansowane leasingiem w 2022 r.
Przedmioty finansowane leasingiem w 2022 r.

Różne rodzaje leasingów

Ogólna zasada, na której bazuje leasing, jest więc bardzo prosta. Komplikacje zaczynają się, gdy wchodzimy w szczegóły relacji między stronami umowy leasingowej, rozważamy zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa korzystającego z leasingu. To zagadnienia dla specjalistów śledzących na bieżąco związane z tym przepisy. Przeciętnemu leasingobiorcy wystarczy wiedza, że istnieje kilka rodzajów leasingu, które różnią się między sobą m.in. sposobem rozliczania podatku VAT oraz tym, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych:

 • leasing operacyjny, zwany też usługowym, w którym leasingobiorca płaci leasingodawcy raty leasingowe, będące dla niego kosztem uzyskania przychodu (podobnie jak opłata wstępna), ale nie uwzględnia w swoich finansach amortyzacji przedmiotu leasingu, gdyż pozostaje on własnością leasingodawcy. Możliwość nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy uzależniona jest od stawki amortyzacji i okresu wykupu. Podatek VAT doliczany jest do rat leasingowych.
 • leasing finansowy, nazywany również kapitałowym, jest bardzo zbliżony do pożyczki. Leasingobiorca co miesiąc płaci ratę leasingową składającą się z części kapitałowej (jej wysokość wynika z wartości przedmiotu leasingu i czasu trwania umowy leasingowej) oraz odsetkowej (stanowi wynagrodzenie dla leasingodawcy i tylko ona jest zaliczana w koszty prowadzenia działalności) i po uiszczeniu ostatniej z nich leasingowana rzecz staje się jego własnością. Przy tym rodzaju leasingu jego przedmiot zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy i to on dokonuje rozliczenia odpisów amortyzacyjnych. Podatek VAT płacony jest w całości wraz z pierwszą ratą leasingową.
 • leasing zwrotny – mówimy o nim, gdy firma dysponująca licznymi środkami trwałymi, ale borykająca się z brakiem gotówki, oddaje składniki swojego majątku leasingodawcy, za co otrzymuje gotówkę i może wziąć w leasing swoje środki trwałe;
 • leasing konsumencki, nazywany także prywatnym, sprowadza się do umożliwienia osobie prywatnej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) korzystania z wybranej przez nią rzeczy.

O różnicach między leasingiem operacyjnym i finansowym pisaliśmy w odrębnym tekście.

Inny podział uwzględnia liczbę stron umowy leasingowej:

 • leasing bezpośredni, w tym przypadku producent zawiera umowę leasingową bezpośrednio z użytkownikiem przedmiotu leasingu,
 • leasing pośredni – w jego przypadku występuje ogniwo pośrednie, czyli firma leasingowa.

Jak działa leasing? – podstawowe informacje dla początkujących

Skoro już wiesz, co to jest leasing i co możesz leasingować, czas ustalić, czy możesz z niego skorzystać i z jakimi będzie się to wiązało działaniami oraz kosztami. Może znajomość tych reguł odwiedzie Cię od chęci zakupu samochodu, a skłoni do podpisania umowy leasingu.

Jak wspomnieliśmy, usługa dostępna jest nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla osób indywidualnych. To, czy leasingodawca zechce Ci udostępnić określoną rzecz, w dużej mierze uzależnione jest od Twojej sytuacji. Jeśli jesteś osobą prywatną lub zaczynasz działalność gospodarczą, raczej bez problemów zawrzesz umowę leasingu samochodu osobowego lub dostawczego. W przypadku specjalistycznych maszyn czy urządzeń albo przedmiotów leasingu o znacznej wartości, bywa, że leasingodawca wymaga, by firma istniała na rynku przez pewien okres (na ogół min. 6 miesięcy) i osiągała określone obroty.

Etapy procesu udzielania leasingu:

 1. określenie przedmiotu leasingu,
 2. wybór firmy leasingowej,
 3. ustalenia dotyczące warunków umowy leasingowej, zgromadzenie dokumentów, złożenie wniosku o leasing,
 4. decyzja o przyznaniu leasingu, podpisanie umowy,
 5. wniesienie opłaty wstępnej,
 6. udostępnienie przedmiotu leasingu.

W umowie leasingowej powinno być określone kto, komu, na jak długo oddaje w użytkowanie przedmiot leasingu i na jakich zasadach (kwestie korzystania z niego, związane z tym koszty, sposób zakończenia umowy).

Co do kosztów, skorzystanie z leasingu na ogół wiąże się z opłatą inicjalną (wstępną) w wysokości do 45% wartości przedmiotu leasingu. Jej wysokość zależy m.in. od strategii marketingowej leasingodawcy i podejścia do kosztów w swojej działalności przez leasingobiorcę (możesz zdecydować się na wysoką wpłatę własną i potem płacić niższe raty leasingowe, albo rozłożyć koszty leasingu równomiernie na cały czas trwania umowy). Do tego koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu od kradzieży i zniszczeń (płatny z góry lub w miesięcznych ratach), a jeśli leasingujesz samochód czy inny pojazd, który trzeba zarejestrować, to także koszty tej czynności.

Czas załatwienia formalności uzależniony jest od zastosowanej procedury: uproszczona (do jej przeprowadzenia wystarcza na ogół dowód osobisty leasingobiorcy i wypełniony wniosek) czy standardowa (w jej przypadku konieczne jest dostarczenie dokumentów pokazujących sytuację finansową firmy, np. wyciągu z podatkowej książki przychodów i rozchodów, druków PIT/CIT, okazanie ewidencji środków trwałych). W przypadku tej pierwszej czas załatwienia formalności może być liczony w godzinach, a przeprowadzenie drugiej nie trwa zwykle dłużej niż kilka dni.

Jako że formalności można załatwiać dopiero wtedy, gdy dostępny jest już przedmiot leasingu (w umowie musi być specyfikacja jego parametrów), to pozyskanie go też ma wpływ na długość okresu przygotowań.

Niezmiernie ważne są też kwestie praktyczne związane z używaniem przedmiotu leasingu, np. jego serwisowaniem, likwidacją szkód, udostępnianiem różnym użytkownikom. Na ogół wymagane jest, by sprzęt był pod opieką autoryzowanych serwisantów, a szkody likwidowane przez uprawnione firmy. Leasingodawcy nie stawiają raczej ograniczeń co do używania przedmiotu leasingu przez różne osoby. Nie ma więc przeszkód, by z leasingowanego samochodu korzystało kilku pracowników czy członkowie Twojej rodziny.

Warto też zwrócić uwagę na:

 • zasady zwrotu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,
 • dostępność opcji wykupu prywatnego (przepisy pozwalają, by osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych wykupili przedmiot leasingu prywatnie),
 • możliwość przedłużenia leasingu lub jego przedterminowego zakończenia (powinieneś wiedzieć, z jakimi wiąże się to formalnościami oraz kosztami).

Pojazd będący w leasingu zarejestrowany jest na firmę leasingową. Jeśli fotoradar zarejestruje wykroczenie drogowe z jego udziałem, to Inspekcja Transportu Drogowego czy policja zwrócą się do leasingodawcy z prośbą o wskazanie, kto dysponuje samochodem. Za udzielenie tej informacji firmy leasingowe często pobierają specjalną opłatę od leasingobiorcy. Wysokość tej swoistej dodatkowej kary dla kierowcy (oprócz mandatu), często wynosi kilkadziesiąt złotych.

Bardzo ważne pytanie: czy leasing się opłaca?

Zdecydowanie tak, zarówno ze względów finansowych, jak i praktycznych.

Po pierwsze, nie musisz się zastanawiać, czy stać Cię na potrzebną rzecz, angażować swoich środków, by ją kupić. Zresztą, nabycie jej za gotówkę mogłoby oznaczać wydanie znacznej części Twoich zasobów finansowych, a ubieganie się o kredyt wiązałoby się z koniecznością przejścia niekiedy czaso- i pracochłonnej procedury badania zdolności i wiarygodności kredytowej. Wybierając leasing, korzystasz z potrzebnej Ci rzeczy, a zyski generowane dzięki niej przez Twoją firmę ułatwiają Ci spłatę rat leasingowych. Na dodatek leasing nie obniża Twojej zdolności kredytowej.

Po drugie, korzystając z leasingu operacyjnego, po jego zakończeniu nie masz obowiązku wykupu przedmiotu leasingu. Możesz go po prostu zwrócić leasingodawcy i to on będzie się martwił, co z nim zrobić. Ty możesz sięgnąć po kolejny leasing samochodowy i przesiąść się do nowszego modelu, skorzystać z maszyny czy technologii lepiej odpowiadających aktualnym potrzebom Twojej firmy.

Po trzecie, wydatki związane z leasingiem, według obowiązujących przepisów, wrzucasz w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a więc pomniejszasz podstawę opodatkowania.

Bogatszy w wiedzę, spójrz na ranking firm leasingowych i poszukaj propozycji dla siebie.

 • Okres leasingu
  do 84 miesięcy
 • Czynsz inicjalny
  od 0 do 20%
 • Dodatkowe produkty
  TAK
  Dodatkowe produkty TAK

  • karta paliwowa
  • ubezpieczenie GAP
  • polisa ELF Assistance
 • Dodatkowe korzyści
  TAK
  Dodatkowe korzyści TAK

  • leasing dla JDG już od pierwszego dnia działalności
  • z oferty leasingu mogą też skorzystać rolnicy indywidualni oraz lekarze prowadzący prywatną praktykę
  • decyzja leasingowa do 500 tys. zł netto "od ręki"
  • brak dodatkowych aneksów przy każdej zmianie raty
  • leasing na stałej lub zmiennej stopie procentowej
  • kwota wykupu od 19% do 35%
  • finansowanie nowych i używanych samochodów elektrycznych dla firm działających min. 6 miesięcy
Wsparcie w sprowadzeniu pojazdów z innych państw UE w ramach usługi WNT (Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towaru)
2.

Vehis Sp. z o.o.

Vehis Fin1 Sp. z o.o
 • Okres leasingu
  do 60 miesięcy
 • Czynsz inicjalny
  od 1%
 • Dodatkowe produkty
  TAK
  Dodatkowe produkty TAK

  • wsparcie serwisowe
  • pełny pakiet OC/AC/NNW + GAP
 • Dodatkowe korzyści
  TAK
  Dodatkowe korzyści TAK

  • koszt ubezpieczenia w racie
  • wysokość składki polisy ubezpieczeniowej naliczana od wartości netto samochodu
  • finansowanie firm już od pierwszego miesiąca działalności
  • uproszczona procedura bez dokumentów finansowych dla samochodów do 250 000 zł
  • finansowanie konsumentów na oświadczenie do 150 000 zł
  • gwarancja wysokości składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie GAP
  • wartość wykupu od 1% do 50%
  • decyzja o finansowaniu nawet w 15 minut od wysłania wniosku
  • odbiór samochodu nawet w 24 h od podpisania umowy
  • brak dopłat za ponadnormatywne zużycie
  • indywidualny opiekun klienta
Wymiana lub zwrot samochodu w dowolnym momencie trwania umowy, brak limitu kilometrów, brak dopłat za ponadnormatywne zużycie
Złóż wniosek
3.

PKO Leasing Spółka S.A.

PKO Leasing S.A.
 • Okres leasingu
  do 84 miesięcy
 • Czynsz inicjalny
  od 0%
 • Dodatkowe produkty
  TAK
  Dodatkowe produkty TAK

  • karta paliwowa z odnawialnym, nieoprocentowanym limitem miesięcznym do 2460 zł brutto (umożliwiająca m.in. rabat na paliwo 8 gr/litr na stacjach Orlen)
  • ubezpieczenie GAP w wariancie fakturowym, indeksowym i Casco
  • serwisowanie opon
 • Dodatkowe korzyści
  TAK
  Dodatkowe korzyści TAK

  • leasing dla wolnych zawodów
  • indywidualnie ustalana wysokość raty i wykupu
  • uproszczona procedura przyznania leasingu bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych
  • odbiór samochodu możliwy w 48 godzin od momentu złożenia wniosku leasingowego
  • program 'Mój elektryk" umożliwiający uzyskanie dopłaty do czynszu inicjalnego nowych aut osobowych i dostawczych z napędem elektrycznym lub wodorowym (tylko dla klientów biznesowych)

Leasing dla nowych firm nawet do 150 tys. zł

Decyzja należy do Ciebie

To, który rodzaj leasingu wybierzesz, na jaki okres zawrzesz umowę leasingową i co zrobisz z przedmiotem leasingu po zakończeniu umowy, zależy od Twojej decyzji, od tego, do jakich przemyśleń dojdziesz sam lub wspólnie ze swoim księgowym. Rozważając różne możliwości, powinieneś zwrócić uwagę na koszty początkowe, przewidywany okres używania przedmiotu leasingu, kwestie rozliczeń podatkowych oraz ogólną sytuację na rynku. Doradca leasingowy może Ci przedstawić swoje sugestie, podzielić się swoimi doświadczeniami, ale to Ty decydujesz. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z innymi tekstami dotyczącymi leasingu, w których w przystępny sposób przedstawiamy różne zagadnienia związane z tym produktem.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
J
Janek
Gość

Czy w leasingu wkład własny jest obowiązkowy i czy musi to być 45%?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Janek

Wysokość wkładu własnego może być różna. Leasingobiorca ma na ogół dużą swobodę w jego ustaleniu, zależnie od potrzeb i specyfiki swojej firmy. Chcąc mieć większe koszty działalności na początku okresu leasingowego, można wpłacić większą kwotę, a skłaniając się do wyższych obciążeń co miesiąc, wybrać niewielką wpłatę wstępną. Decyzję w tym względzie najlepiej poprzedzić z księgową, popatrzeć na spodziewane przychody w swojej firmie.

Odpowiedz