Refinansowanie kredytu hipotecznego. Jak działa?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

52 publikacje 55 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Refinansowanie kredytu hipotecznego. Jak działa?
Spis treści

Co to jest kredyt refinansowy?

Kredyt refinansowy to specyficzny produkt bankowy, który służy do spłaty obecnego kredytu. Procedura refinansowania polega na przeniesieniu aktualnego zobowiązania do banku, który zaproponuje kredytobiorcy bardziej atrakcyjne warunki spłaty. Instytucja finansowa, z którą klient zdecyduje się podpisać nową umowę kredytową, spłaci jego zadłużenie, dzięki czemu będzie on mógł zakończyć współpracę z bankiem, który nie spełnia jego oczekiwań. W ten sposób następuje zmiana wierzyciela, a więc od tej pory kredytobiorca jest zobligowany do spłaty zobowiązania w nowym banku.

Kredyt refinansowy przeznaczony jest dla osób, które nie są zadowolone z warunków obecnie spłacanego zobowiązania. Głównym celem refinansowania jest obniżenie kosztów spłacanego kredytu. Uzyskanie korzystniejszych warunków wpływa na zmniejszenie wysokości raty, co może znacznie odciążyć domowy budżet.

Dodatkowo takie rozwiązanie może pozwolić również na wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty, zmianę rodzaju rat bądź rezygnację z dodatkowych produktów.

Różnice między refinansowaniem kredytu a kredytem konsolidacyjnym

Kredyt refinansowy bywa mylony z kredytem konsolidacyjnym - są to jednak dwa odmienne produkty finansowe. Refinansowanie polega na przeniesieniu obecnego kredytu do innego banku, natomiast konsolidacja to połączenie w jednym banku spłacanych wcześniej zobowiązań. Jak łatwo zauważyć, refinansowanie dotyczy jednego zobowiązania, natomiast konsolidacja - kilku.

Refinansowanie a konsolidacja

Refinansowanie

Konsolidacja

Na czym polega?

Przeniesienie kredytu do innego banku

Połączenie kilku zobowiązań w jedno

Jakie przynosi korzyści?

Obniżenie kosztów kredytu, dzięki zmianie warunków kredytowania

Obniżenie wysokości raty w porównaniu do sumy rat obecnie spłacanych zobowiązań

Źródło: opracowanie własne

Kiedy warto przenieść kredyt do innego banku?

Refinansowanie kredytu jest możliwe w dowolnym momencie trwania obecnej umowy. Rozwiązanie to może być szczególnie opłacalne przede wszystkim, gdy:

 • obecny kredyt jest zbyt drogi w porównaniu do aktualnie proponowanych ofert - wraz z upływem czasu zauważalnie zmieniają się warunki ofert kredytowych. Refinansowanie zobowiązania może być zatem dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy okaże się, iż zaciągnięty przez Ciebie kilka bądź kilkanaście lat temu kredyt posiada zdecydowanie mniej korzystne parametry od obecnie proponowanych. Refinansowanie może również szczególnie zainteresować osoby, które zaciągnęły kredyt w okresie dość wysokich stóp procentowych,

 • poprawiła się Twoja sytuacja finansowa - przeniesienie zobowiązania do innego banku może okazać się bardzo korzystne również wtedy, gdy zmieniła się Twoja sytuacja finansowa i posiadasz wyższą zdolność kredytową. Wówczas masz szansę na otrzymanie atrakcyjniejszych warunków kredytowych,

 • minął okres, w którym bank mógł naliczyć opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu - refinansowanie będzie najbardziej opłacalne, jeżeli nie poniesiesz dodatkowych kosztów z tytułu przedterminowej spłaty kredytu. Prowizja ta jest stosowana głównie w przypadku kredytów hipotecznych, warto jednak wiedzieć, że spora część banków całkowicie zrezygnowała z jej pobierania. By upewnić się, czy Twój kredytodawca przewiduje taką prowizję, sprawdź zapisy w umowie kredytowej lub skontaktuj się bezpośrednio z bankiem.

Rodzaje zobowiązań, które można refinansować

Refinansowaniu mogą podlegać różne rodzaje zobowiązań. W praktyce jednak banki zwykle udostępniają taką możliwość dla długoterminowych kredytów w wyższej kwocie.

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Największą popularnością cieszy się refinansowanie kredytów hipotecznych. Są to zobowiązania wieloletnie – może się więc okazać, że ustalone niegdyś warunki cenowe nie są już dziś atrakcyjne. Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku może być zatem rozwiązaniem, które pozwoli na obniżenie kosztów zobowiązania.

W przypadku refinansowania kredytu hipotecznego, zabezpieczeniem nadal będzie ustanowiona na nieruchomości hipoteka - zmieni się jedynie bank wpisany do księgi wieczystej.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem

Należy zaznaczyć, iż zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przedstawionym w czerwcu 2023 roku, kredyty z oprocentowaniem stałym mogą być refinansowane wyłącznie na kredyty z oprocentowaniem stałym. Okres obowiązywania stałej stopy w nowej umowie kredytowej nie może być krótszy niż minimalny okres ustalony w Rekomendacji S (5 lat). W ocenie UKNF niedopuszczalne jest oferowanie przez banki refinansowania kredytu z oprocentowaniem stałym na kredyt z oprocentowaniem zmiennym.

Refinansowanie kredytu gotówkowego

W przypadku zaciągnięcia zobowiązania na krótki czas, zwykle nie ma potrzeby zmiany banku. Spłacając zadłużenie w ciągu kilku bądź kilkunastu miesięcy, kredytobiorcy zazwyczaj nie analizują już zmian zachodzących na rynku finansowym. Nieco inaczej może być przy kredytach gotówkowych o wyższej kwocie zaciąganych nawet na 10 lat.

Warto zatem wiedzieć, że kredyty gotówkowe również można refinansować, lecz nie każdy bank udostępnia taką opcję. Możliwość refinansowania kredytu gotówkowego zależy od indywidualnych kryteriów uwzględnianych przez dany bank.

Czy refinansowanie kredytu zawsze się opłaca?

Jak już wiadomo, przeniesienie kredytu do innego banku może być dobrym rozwiązaniem szczególnie w przypadku długoterminowych zobowiązań na duże kwoty. Przed podjęciem decyzji odnośnie refinansowania należy jednak upewnić się, czy rzeczywiście będzie to opłacalne - nowy kredyt powinien być tańszy od obecnie spłacanego.

Oceniając opłacalność refinansowania nie należy zapominać o wszystkich kosztach, które wiążą się z przeniesieniem kredytu.

Koszty i opłaty związane z refinansowaniem

Rodzaj opłat i ich wysokość zależą od typu przenoszonego zobowiązania. W przypadku najczęściej refinansowanych kredytów hipotecznych należy być przygotowanym na pokrycie m.in.:

 • ewentualnej opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • ponownej wyceny nieruchomości,
 • prowizji za udzielenie nowego kredytu,
 • kosztów produktów dodatkowych związanych z nowym kredytem,
 • opłat wieczystoksięgowych (wykreślenie dotychczasowej hipoteki z KW – 100 zł, wpis hipoteki na rzecz nowego banku do KW – 200 zł).

Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich kosztów można stwierdzić czy przeniesienie kredytu będzie korzystnym rozwiązaniem i która z rozważanych ofert będzie najatrakcyjniejsza.

Jak wygląda refinansowanie kredytu krok po kroku?

Dokładne procedury dotyczące refinansowania kredytu mogą się nieco różnić w zależności od banku oraz rodzaju przenoszonego zobowiązania. W każdym przypadku wnioskodawca będzie jednak zobowiązany do spełnienia odpowiednich kryteriów oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Warunki konieczne do uzyskania kredytu refinansowego

Kredyt refinansowy udzielany jest wyłącznie osobom, które spełnią wymagania określone przez bank.

Przed przejęciem roli nowego kredytodawcy, bank będzie chciał zweryfikować Twoją sytuację finansową. Pierwszym z kryteriów jest zatem posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. W celu dokonania jej oceny zostanie wzięte pod uwagę wiele czynników, w tym m.in. źródło i wysokość dochodów, koszty utrzymania, posiadane zobowiązania czy liczbę osób w gospodarstwie domowym. Zdolność kredytowa na odpowiednim poziomie będzie dla banku potwierdzeniem, że wnioskodawca jest w stanie bezproblemowo spłacać zobowiązanie na nowych warunkach.

Kolejnym wymogiem jest pozytywna historia kredytowa. Pobierając raport z rejestru BIK, bank sprawdzi, czy wnioskodawca nie ma zaległości w regulowaniu zadłużenia oraz czy terminowo spłaca posiadane zobowiązania. Na przyznanie kredytu refinansowego mogą liczyć jedynie rzetelni kredytobiorcy. W przypadku, gdy posiadasz opóźnienia bądź zaległości w spłacie, możesz spodziewać się decyzji odmownej.

Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od pierwszego kredytu hipotecznego, w przypadku kredytu refinansowego bank nie wymaga od klienta wniesienia wkładu własnego. Warunek ten został spełniony przy zawarciu pierwotnej umowy.

Wymagane dokumenty

Wnioskując o kredyt refinansowy należy również złożyć wszystkie niezbędne dokumenty. Dokładna lista może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, rodzaju przenoszonego zobowiązania czy wewnętrznej polityki banku, jednak w każdym przypadku należy być przygotowanym na przedstawienie:

 • dokumentów osobowych,
 • dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów,
 • dokumentów dotyczących przenoszonego kredytu,
 • dokumentów dotyczących kredytowanej nieruchomości (w przypadku kredytu hipotecznego).

Niezbędne dokumenty mogą obejmować przykładowo m.in. dowód osobisty, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, wyciąg z konta bankowego, aktualną umowę kredytową, zaświadczenie o wysokości salda obecnego zadłużenia, wypis z księgi wieczystej, operat szacunkowy nieruchomości. Dokładny indywidualny zakres dokumentów zostanie przedstawiony klientowi przez pracownika banku.

Proces refinansowania kredytu krok po kroku

Proces refinansowania kredytu zwykle przebiega w kilku następujących krokach:

 1. Analiza i porównanie aktualnych ofert kredytowych.
 2. Ocena opłacalności przeniesienia kredytu.
 3. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Oczekiwanie na decyzję kredytową.
 5. Zawarcie umowy kredytowej z nowym bankiem.
 6. Spłata poprzedniego kredytu przez nowy bank.

Po dokonaniu całkowitej spłaty zadłużenia u pierwotnego kredytodawcy, klient będzie zobowiązany do regulowania rat kredytu refinansowego zgodnie z harmonogramem przedstawionym w nowym banku.

Jak wybrać najlepszy kredyt refinansowy?

Decydując się na przeniesienie kredytu do innego banku, należy dokładnie zapoznać się z ofertą instytucji finansowych umożliwiających takie rozwiązanie. Jak już wiadomo – kredyt refinansowy powinien oznaczać niższe koszty. Porównując kredyty warto zatem zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale także na prowizję oraz opłaty związane z dodatkowymi produktami, takimi jak np. ubezpieczenie kredytu, konto osobiste czy karta kredytowa.

W wyborze najkorzystniejszej oferty pomocna może być Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Wskaźnik ten uwzględnia wszystkie koszty związane z kredytem w ujęciu rocznym. Porównując kredyty o takiej samej wartości oraz identycznym okresie spłaty, tańszy będzie ten, którego wartość RRSO jest niższa.

Co w przypadku, gdy refinansowanie kredytu nie jest możliwe?

W sytuacji, gdy obecna wysokość rat jest dla klienta uciążliwa, jednak obawia się on, że nie będzie posiadał odpowiedniej zdolności kredytowej, warto mimo to ponownie ją zbadać. Może okazać się, że kredyt refinansowy na lepszych warunkach z dodatkowo wydłużonym okresem kredytowania będzie jednak dla klienta dostępny - wówczas niższa rata miesięczna będzie mogła odciążyć domowy budżet.

Innym rozwiązaniem jest wydłużenie okresu kredytowania w obecnym banku lub restrukturyzacja kredytu polegająca na zmianie obecnych warunków zobowiązania, przeznaczona dla osób, u których wystąpiły trudności finansowe.

Kredyt refinansowy – ulga dla domowego budżetu

Oferty kredytowe proponowane przez banki stale się zmieniają. Jeżeli po określonym czasie okaże się, że zaciągnięte zobowiązanie ma mało korzystne warunki, dobrym rozwiązaniem może okazać się refinansowanie kredytu.

Przeniesienie zobowiązana do innego banku może umożliwić zaoszczędzenie sporej kwoty i znacznie ułatwić comiesięczną spłatę rat.

Najważniejsze informacje:
 1. Refinansowanie kredytu polecane jest osobom, które zawarły umowę kredytową na niekorzystnych warunkach.

 2. Kredyt refinansowy umożliwia uzyskanie atrakcyjniejszych warunków kredytowania oraz zaoszczędzenie sporej kwoty.

 3. Refinansowaniu podlegają głównie długoterminowe kredyty o wysokiej kwocie.

 4. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie zapoznać się z kosztami przeniesienia kredytu i ocenić opłacalność refinansowania.

 5. Refinansowanie kredytu wymaga ponownej analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Oceń artykuł
5
(3 oceny)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos