Rejestr ERIF – co to jest i kto może się w nim znaleźć?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

52 publikacje 55 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


2 komentarze
Rejestr ERIF – co to jest i kto może się w nim znaleźć?
Spis treści

Czym jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.? 

ERIF to jedno z Biur Informacji Gospodarczej funkcjonujących w Polsce. Instytucja rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku – początkowo funkcjonowała jako KSV BIG S.A., a jej właścicielem było austriackie przedsiębiorstwo KreditSchutzVerband von 1870. W 2007 roku udziały spółki zostały wykupione przez Grupę Kapitałową KRUK, po czym jej nazwę zmieniono na Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej (ERIF BIG). Od 2009 roku instytucja funkcjonowała pod nazwą Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, natomiast obecnie od 2016 roku działa jako ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.  

ERIF jest jednym z pięciu rejestrów funkcjonujących w ramach Biura Informacji Gospodarczej. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych dotyczących konsumentów i przedsiębiorstw, przetwarza również dane w celach statystycznych oraz prowadzi działania szkoleniowe i edukacyjne. Instytucja funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.  

Jakie dane znajdują się w bazie ERIF BIG? 

Baza ERIF gromadzi dane na temat kondycji finansowej i zadłużenia konsumentów oraz przedsiębiorców. Można w niej znaleźć informacje dotyczące przede wszystkim zaciągniętych zobowiązań, wierzytelności oraz rachunków i czynszu.  

Co istotne, ERIF to wbrew pozorom nie tylko rejestr dłużników. Znajdują się w nim bowiem zarówno informacje negatywne jak i pozytywne. Informacje negatywne dotyczą zadłużonych osób fizycznych lub przedsiębiorstw, które nie uregulowały swoich zobowiązań w wyznaczonych terminach. W raporcie widnieją wówczas dane na temat m.in. tytułu prawnego zobowiązania, kwoty i waluty długu, daty powstania zaległości oraz informacji związanych z postępowaniem w tej sprawie. Informacje pozytywne dotyczą z kolei konsumentów lub podmiotów gospodarczych terminowo regulujących swoje zobowiązania. Taki raport zawiera dane dotyczące kwoty i waluty zobowiązania, daty wymagalności oraz daty uregulowania płatności.  

Oprócz informacji dotyczących konkretnych zobowiązań baza zawiera również dane identyfikacyjne widniejących w niej konsumentów i przedsiębiorstw. W przypadku konsumentów są to: imię i nazwisko, numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego. Raport dotyczący przedsiębiorstw zawiera z kolei m.in. nazwę firmy, adres, przedmiot działalności, REGON czy NIP. 

Kto może trafić do rejestru ERIF? 

W bazie znajdują się dane konsumentów oraz przedsiębiorców zarówno w charakterze dłużników jak i wierzycieli. Przekazanie informacji do rejestru ERIF następuje na wniosek wierzyciela, który współpracuje z tą instytucją. W przypadku informacji negatywnych ma on obowiązek przesłania wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze dokonania wpisu przynajmniej miesiąc przed jego dodaniem. Informacje pozytywne mogą być natomiast przekazane przez wierzyciela zarówno z jego własnej inicjatywy (za zgodą zobowiązanego) jak i na wniosek samej osoby, której dotyczy zobowiązanie.  

By informacja o nieuregulowanym długu znalazła się w bazie, muszą zostać spełnione określone kryteria. Zgodnie z ustawą do rejestru może trafić każdy konsument, który nie spłacił zobowiązania w wysokości min. 200 zł oraz każdy przedsiębiorca, który nie uregulował zadłużenia o wartości min. 500 zł. W obu przypadkach wpis może zostać dokonany, gdy opóźnienie w spłacie wynosi min. 30 dni.  

Kto sprawdza rejestr ERIF? 

Z informacji zawartych w bazie korzystają m.in. przedsiębiorcy, konsumenci, firmy pożyczkowe, banki, operatorzy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Rejestr ERIF mogą również sprawdzać np. spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady komunalne oraz urzędy miast, urzędy gmin czy urzędy wojewódzkie.  

Osoby prywatne mają możliwość sprawdzenia informacji zarówno na swój temat, jak i wybranego przedsiębiorstwa, np. dewelopera, biura podróży czy przyszłego pracodawcy. Firmy mogą z kolei sprawdzić dane dotyczące swojej działalności, a także zweryfikować konsumentów oraz inne przedsiębiorstwa. 

Z bazy dłużników ERIF korzystają zatem osoby lub przedsiębiorstwa chcące uzyskać kompleksowe informacje na temat potencjalnego klienta lub kontrahenta. Dane zawarte w rejestrze pozwalają ocenić wiarygodność i rzetelność finansową danej osoby lub podmiotu oraz ułatwiają podjęcie decyzji dotyczącej nawiązania współpracy.  

Jakie są konsekwencje pojawienia się w bazie ERIF? 

Osoby lub przedsiębiorstwa, które korzystają z rejestru ERIF, mogą uzależnić swoją decyzję dotyczącą ewentualnej współpracy od rodzaju informacji widniejących w rejestrze. Należy mieć na uwadze, że negatywne wpisy wpływają na spadek wiarygodności dłużnika i znacznie ograniczają przede wszystkim możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki, dokonania zakupu na raty czy zawierania różnego rodzaju umów.  

Zupełnie inaczej jest w przypadku informacji pozytywnych – wpisy dotyczące terminowego wywiązywania się z zobowiązań są potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności płatniczej. 

Jak sprawdzić siebie w ERIF – darmowy raport 

Dostęp do bazy ERIF możliwy jest po dokonaniu rejestracji konta użytkownika na stronie www.erif.pl. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne. Jeżeli chcesz sprawdzić informacje na swój temat w zakładce “Dla Konsumentów” kliknij opcję “Jak założyć konto?”. Następnie wybierz odpowiedni typ konta oraz sposób potwierdzenia danych osobowych, zapoznaj się z instrukcją i załóż konto.  

Po zalogowaniu się na stronie znajdź w menu zakładkę “Sprawdzanie” i wybierz interesujący Cię typ raportu. Dostępne są trzy możliwości: 

  • Raport na własny temat – dzięki niemu dowiesz się, czy baza zawiera informacje gospodarcze na Twój temat, możesz również sprawdzić, kto je dopisał oraz jakich dotyczą zobowiązań; 

  • Raport z Rejestru Zapytań – wybierając tę opcję, sprawdzisz, kto szukał informacji na Twój temat w bazie ERIF w ciągu ostatnich 12 miesięcy; 

  • Raport o dokumencie – dzięki niemu zweryfikujesz, czy ktoś próbował posłużyć się skradzionym lub podrobionym dokumentem na Twoje nazwisko.   

Wygenerowany raport będzie dostępny na Twoim koncie przez 90 dni. Pobranie raportu o dokumencie jest bezpłatne, natomiast pobranie raportu na własny temat lub raportu z Rejestru Zapytań jest darmowe raz na 6 miesięcy. Koszty pozostałych usług widoczne są w cenniku znajdującym się na stronie internetowej ERIF. 

Jak usunąć wpis w rejestrze dłużników ERIF? 

Informacje znajdujące się w rejestrze ERIF mają ostrzegać przed nierzetelnymi konsumentami i przedsiębiorcami. Z tego powodu jedynym sposobem na usunięcie wpisu w ERIF jest całkowite uregulowanie zadłużenia. Po jego spłacie wierzyciel ma 14 dni na zgłoszenie zmiany do rejestru. Negatywna informacja zostanie usunięta z ERIF maksymalnie w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia. 

W przypadku nieaktualnych, niekompletnych, nieprawdziwych lub przekazanych czy przechowywanych niezgodnie z ustawą danych osoba, której dotyczy wpis ma prawo żądać od wierzyciela ich uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania bądź usunięcia. Drugą możliwością jest wniesienie sprzeciwu do rejestru ERIF. 

Jakie funkcje pełni ERIF BIG S.A? 

Podsumowując działalność rejestru ERIF można wyróżnić trzy pełnione przez niego funkcje: 

  • funkcja prewencyjna – dane znajdujące się w bazie umożliwiają weryfikację wiarygodności płatniczej konsumenta lub przedsiębiorcy przed podjęciem współpracy; 

  • funkcja antyfraudowa – gromadzone dane pozwalają na wykrycie ewentualnych wyłudzeń i oszustw; 

  • funkcja windykacyjna – konsekwencje opublikowania negatywnych wpisów zwiększają efektywność procesu odzyskiwania środków od dłużników. 

ERIF a BIK – czym się różnią? 

Warto zaznaczyć, że rejestry ERIF oraz BIK funkcjonują według odmiennych zasad. Główną różnicą jest ich podstawa prawna. ERIF działa w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Działalność BIK-u, czyli Biura Informacji Kredytowej reguluje z kolei ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.  

Inną istotną różnicą jest przede wszystkim rodzaj gromadzonych danych. ERIF zawiera informacje zarówno na temat kredytów i pożyczek jak i rachunków, czynszu czy wierzytelności. BIK natomiast gromadzi dane dotyczące zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych produktów finansowych, które są przekazywane przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe. Informacje te tworzą historię kredytową klienta, która jest weryfikowana przez kredytodawców bądź pożyczkodawców w przypadku ubiegania się o finansowanie.  

Rejestr ERIF – podsumowanie 

Rejestr ERIF gromadzi zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje gospodarcze. Zawarte w nim dane pozwalają na weryfikację rzetelności i wiarygodności płatniczej osób fizycznych lub przedsiębiorstw. Możliwość sprawdzenia informacji dotyczących sytuacji finansowej poszczególnych konsumentów i firm przed nawiązaniem współpracy znacząco zwiększa bezpieczeństwo podejmowanych działań. 

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos