Wróć

Ubezpieczenie pomostowe – na czym polega i ile kosztuje?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

73 publikacje 46 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Ubezpieczenie pomostowe – na czym polega i ile kosztuje?
Spis treści
Pokaż więcej

Co to jest ubezpieczenie pomostowe?

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie finansowe, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanawiana najczęściej na finansowanej przez bank nieruchomości. Dzięki temu, w przypadku zaniechania spłaty, instytucja finansowa może dochodzić swoich należności. Jednak cały wic polega na tym, iż kredytodawca najpierw wypłaca przyznany kredyt, a wpis hipoteki do księgi wieczystej zostaje dokonany w późniejszym czasie. W zależności od obłożenia Sądów Rejonowych w różnych miastach czas oczekiwania na wpis może wynosić średnio od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy.

Z tego właśnie powodu wprowadzono ubezpieczenie pomostowe, które chroni interesy banku. Stanowi ono gwarancję odszkodowania za ewentualną utratę praw do kredytowanej nieruchomości w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiąże się z obowiązku spłaty zobowiązania.

Czy ubezpieczenie pomostowe przy kredycie hipotecznym jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie pomostowe jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia. Z perspektywy kredytobiorcy nie przypomina ono innych polis. Jest to związane z tym, iż ochronę uzyskuje nie klient, lecz bank, który udzielił kredytu. Umowa ubezpieczenia rekompensuje kredytodawcy tymczasowo zwiększone ryzyko, które ponosi on do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Dopóki to nie nastąpi, bank nie ma prawa do dysponowania nieruchomością w przypadku zaniechania płatności przez klienta.

Ubezpieczenie pomostowe jest dla banku podstawowym zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy. Jest to zatem dodatkowy, obowiązkowy koszt, jaki musisz ponieść, zawierając umowę o kredyt hipoteczny.

Jak długo należy opłacać ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe jest ubezpieczeniem czasowym. W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym jest ono płatne od momentu wypłaty kredytu. Jeżeli nabywana nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego, koszt ubezpieczenia naliczany będzie od momentu wypłaty pierwszej transzy. W tym przypadku, w zależności od banku wysokość ubezpieczenia pomostowego może być naliczana od całkowitej kwoty kredytu lub jedynie od jego wypłaconej części.

Ubezpieczenie pomostowe wygasa, gdy uprawomocniony zostanie wpis hipoteki w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości. Od tej chwili bank nie będzie naliczał już żadnych związanych z tym kosztów.

Trudno określić dokładny okres trwania ubezpieczenia. Jest to kwestia indywidualna, gdyż wszystko zależy od szybkości działania określonego Sądu Rejonowego. Wiadome jedynie jest, iż w przypadku rynku wtórnego czas oczekiwania na wpis będzie krótszy, gdyż wniosek będziesz mógł złożyć zaraz po podpisaniu aktu notarialnego. Natomiast jeżeli mieszkanie pochodzi z rynku pierwotnego, a inwestycja jest w trakcie realizacji, akt notarialny podpiszesz dopiero po oddaniu nieruchomości do użytkowania, co może znacznie wydłużyć okres opłacania ubezpieczenia. W przypadku budowy domu wniosek o wpis możesz złożyć już po zawarciu umowy kredytowej.

Ile wynosi ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe najczęściej przyjmuje postać podwyższonej marży kredytu hipotecznego. Do momentu ustanowienia hipoteki marża jest wyższa o określoną liczbę punktów procentowych w porównaniu do tej uwzględnionej w umowie kredytowej. Oczywiście wpływa to na zwiększenie wysokości spłacanych rat.

Innym możliwym rozwiązaniem zastępującym podwyższenie marży jest konieczność uiszczenia opłaty, której wysokość stanowi określoną część kredytu. Jest to jednak stosowane bardzo rzadko.

Warto wiedzieć, iż nie ma określonej z góry stawki ubezpieczenia pomostowego – jest ona ustalana indywidualnie przez banki. Jej wysokość w wybranych instytucjach przedstawiamy w poniższej tabeli.

Stawki ubezpieczenia pomostowego w poszczególnych bankach
Bank   Wysokość ubezpieczenia pomostowego 
Alior Bank  marża + 2,5% 
Bank Millennium  składka miesięczna w wysokości 0,0833% kwoty zadłużenia 
BNP Paribas  marża + 1% 
Citi Handlowy  marża + 1,3% 
ING Bank Śląski  marża + 0,05% 
mBank  marża + 1,5% 
PKO BP  marża + 0,9% 
Pekao SA  marża + 1% 
Santander Bank   marża + 1% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji udostępnianych przez banki. Stan na dzień 31.03.2022 r.  

Co oczywiste, im niższa stawka ubezpieczenia pomostowego, tym mniejszy koszt poniesiesz, zanim uzyskasz wpis hipoteki w księdze wieczystej. Z tego powodu zdecydowanie warto zwrócić na to uwagę na etapie poszukiwań kredytu hipotecznego. Przy dłuższym okresie oczekiwania na ustanowienie hipoteki niższe ubezpieczenie pomostowe może przynieść zauważalne oszczędności.

Koszt ubezpieczenia pomostowego – przykłady

Koszt poniesiony w związku z ubezpieczeniem pomostowym przedstawimy na poniższych przykładach.

Załóżmy, że zaciągasz kredyt hipoteczny na kwotę 300 000 zł z 30-letnim okresem spłaty. Oprocentowanie zobowiązania wynosi 3,50%. Rata równa kredytu opiewa na 1347,13 zł. Na potrzeby obliczeń przyjmijmy, że czas oczekiwania na wpis hipoteki będzie wynosić 6 miesięcy.

Biorąc pod uwagę najtańsze obecnie ubezpieczenie pomostowe występujące w postaci marży podwyższonej o 0,05%, wysokość raty kredytu zwiększy się do 1355,52 zł. Różnica w skali miesiąca to 8,39 zł. W tym przypadku całkowity koszt rekompensujący zwiększone ryzyko banku będzie niewielki i wyniesie jedynie 50,34 zł.

Nieco inaczej koszty te będą przedstawiać się w przypadku wyższych stawek. Przyjmijmy, że bank podwyższa marżę o 1%. Wówczas rata kredytowa wzrośnie do 1520,06 zł, co oznacza podwyższenie jej wysokości o 172,93 zł. Z kolei całkowity 6-miesięczny koszt wyniesie 1037,58 zł.

Jeżeli natomiast bank przewiduje podwyższenie marży o 2%, miesięczna rata wzrośnie do 1703,37 zł. W skali miesiąca oznacza to wzrost aż o 356,24 zł. Koszt ubezpieczenia po upływie 6 miesięcy wyniesie zatem 2137,44 zł.

Kiedy można liczyć na zwrot ubezpieczenia pomostowego?

Po uprawomocnieniu wpisu hipoteki możliwe jest uzyskanie odpisu księgi wieczystej, który należy dostarczyć bankowi. Na jego podstawie kredytodawca zwolni Cię z obowiązku opłacania ubezpieczenia pomostowego.

Jeżeli po uprawomocnieniu wpisu opłata była nadal pobierana, możesz wystąpić o zwrot niesłusznie naliczonych kosztów. W tym celu niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Co istotne, należy mieć na uwadze, iż roszczenia kredytobiorców dotyczące zwrotu ubezpieczenia pomostowego przedawniają się po upływie 10 lat od dnia jego zapłaty.

Ubezpieczenie pomostowe – podsumowanie

Reasumując, ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowym, dodatkowym kosztem związanym z kredytem hipotecznym. Jest ono opłacane aż do uprawomocnienia wpisu hipoteki na rzecz banku, które jest podstawowym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania. Należy być zatem przygotowanym na poniesienie wyższych kosztów w pierwszych miesiącach od wypłaty kredytu.

Pamiętaj, że im dłuższy czas oczekiwania na wpis hipoteki, tym większe koszty poniesiesz w tym przejściowym okresie. Warto zatem zwrócić na to szczególną uwagę przed złożeniem wniosków o kredyt. Dokładne przeanalizowanie kosztów i porównanie interesujących Cię ofert może pozwolić Ci na zaoszczędzenie naprawdę sporej kwoty.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy