Wróć

Zastrzeżenie a blokada karty płatniczej. Które rozwiązanie wybrać?

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com

49 komentarzy
Zastrzeżenie a blokada karty płatniczej. Które rozwiązanie wybrać?
Spis treści
Pokaż więcej

Dynamiczny rozwój rynku kart płatniczych niesie ze sobą różne zagrożenia. Niemal co roku prasa opisuje nowe, coraz bardziej wyrafinowane metody stosowane przez złodziei do wyłudzenia danych karty i przeprowadzania za ich pomocą oszukańczych transakcji (sposoby te opisaliśmy dokładniej w artykule „Zasady tworzenia i bezpiecznego korzystania z hasła do konta bankowego”).

Wiele z tych metod wykorzystuje naszą lekkomyślność oraz brak wiedzy na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w bankowości. Niekiedy my sami ułatwiamy złodziejom zadanie, np. udostępniamy PIN lub swój numer karty osobom postronnym. Bywa też, że karta zostaje zgubiona bądź trafia w niepowołane ręce w wyniku rozboju lub kradzieży portfela.

Wszystkie te sytuacje mają wspólny mianownik – stanowią zagrożenie dla naszych oszczędności. W takich momentach powinniśmy więc działać szybko i skutecznie, w pierwszej kolejności błyskawicznie zastrzegając kartę bankomatową.

Na czym polega zastrzeżenie karty?

Jest to trwałe zablokowanie możliwości dokonywania transakcji przy użyciu karty. Proces ten jest nieodwołalny, co oznacza, że nie można wycofać zastrzeżenia ani odblokować karty, nawet jeśli jakimś cudem uda nam się ją odzyskać. W miejsce zastrzeżonego plastiku musimy zamówić nowy.

Jak zastrzec kartę?

Kartę możemy zastrzec na kilka sposobów: dzwoniąc pod numer czynnej całą dobę infolinii lub dezaktywując plastik za pomocą aplikacji mobilnej bądź systemu transakcyjnego (o ile nasz bank udostępnia taką możliwość). Niestety, w niektórych instytucjach zastrzeżenie karty drogą elektroniczną jest wciąż niemożliwe. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w BOŚ Banku.

Zastrzeganie kart w placówce bankowej ma jeden poważny mankament. Aby pracownik banku przyjął naszą dyspozycję, musimy okazać dowód tożsamości (to zaś może być niewykonalne, jeżeli karta i dowód znajdowały się w portfelu, który właśnie padł łupem złodzieja). W takiej sytuacji konieczna jest wcześniejsza wizyta na policji i uzyskanie dokumentu tymczasowo zastępującego dowód lub paszport. Niestety, organa ścigania mogą nam go nie wydać od ręki, co da złodziejowi czas na opróżnienie konta.

Warto jednak dodać, że w oddziałach niektórych banków klient, który nie posiada dowodu tożsamości, może mimo wszystko zastrzec kartę, prosząc pracownika o udostępnienie stanowiska do obsługi bankowości elektronicznej lub o telefon do kontaktu z infolinią. Można więc przy okazji wizyty w placówce dopytać, czy nasz bank oferuje taką możliwość, ponieważ nie jest to powszechnie stosowana procedura.

Straciłeś kartę – dzwoń na infolinię!

W przypadku, gdy straciliśmy wszystkie dokumenty, najszybszą metodą na zastrzeganie kart jest kontakt z bankiem za pomocą infolinii. Należy przygotować się na to, że podczas rozmowy pracownik banku poprosi nas o podanie danych, które zweryfikują naszą tożsamość, a następnie trwale zablokuje kartę i po dezaktywacji poda datę, godzinę i minutę jej zastrzeżenia. Niektóre banki (np. mBank) na wniosek użytkownika karty wystawiają również pisemne potwierdzenie tej operacji. Warto skorzystać z tego rozwiązania, gdyż może nam się przydać w przypadku ewentualnego sporu z bankiem.

Zastrzeganie zgubionej lub skradzionej karty jest bezpłatne.

Pamiętaj!

  • Aby bezzwłocznie zastrzec kartę, musisz znać numer do infolinii swojego banku. Jeżeli nie jesteś w stanie go zapamiętać, zapisz go w pamięci telefonu lub w podręcznym kalendarzu.
  • Możesz też skorzystać ze specjalnej infolinii udostępnionej przez Zintegrowany System Zastrzegania Kart Płatniczych. Numer: 828 828 828 jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na świecie. Niestety, nie wszystkie polskie banki należą do tego systemu. Do wyjątków należą: mBank, Bank Pocztowy, Toyota Bank oraz Nest Bank. Jeżeli jesteś klientem którejś z tych instytucji, musisz kontaktować się z bankiem bezpośrednio.

Kto może zastrzec kartę?

W większości banków zastrzeżenia karty może dokonać jedynie jej posiadacz lub użytkownik, jednak niektóre banki dopuszczają wyjątki. Przykładowo: PKO BP dopuszcza zgłoszenie utraty karty przez osobę występującą w imieniu jej posiadacza. Zawsze też osoba trzecia, zastrzegająca kartę w imieniu jej właściciela, przechodzi proces dokładnej weryfikacji.

Co ciekawe, we wszystkich bankach kartę może również zastrzec jej przypadkowy znalazca - w tym celu musi podać swoje imię i nazwisko, dane znajdujące się na karcie, niekiedy także inne dane potwierdzające jego tożsamość.

Dlaczego szybkie zastrzeżenie karty jest tak istotne?

Zastrzeżenie karty ma uniemożliwić złodziejowi kradzież środków z konta. Bywa jednak, że zbyt późno odkryjemy podejrzane operacje na rachunku i oszust zdąży poważnie uszczuplić nasze oszczędności. Zastrzegając kartę, nie tylko zapobiegamy dalszej kradzieży, lecz również przerzucamy odpowiedzialność za bezpieczeństwo pozostałych środków na bank, w którym posiadamy konto osobiste.

Zgodnie bowiem z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych OD momentu zastrzeżenia karty bank ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie nieautoryzowane transakcje skutkujące kradzieżą naszych pieniędzy (o ile nie doszło do nich w wyniku naszego niedbalstwa). Gdyby więc – już po zastrzeżeniu - miały miejsce jakieś operacje na koncie, bank „jest obowiązany niezwłocznie zwrócić klientowi kwotę tej transakcji, a w przypadku, gdy korzysta on z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza” (art. 46. ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych).

Natomiast w przypadku transakcji przeprowadzonych PRZED zastrzeżeniem karty bank odpowiada wyłącznie za transakcje kartą debetową lub zbliżeniową powyżej równowartości 50 euro (obecnie jest to około 228 zł).

Dodatkowe wymogi, czyli dlaczego warto czytać regulaminy

Pamiętajmy też, że bank pomoże w zabezpieczeniu naszych pieniędzy, jeśli będziemy postępowali zgodnie z określonymi procedurami. Są one opisane w regulaminie konta i/lub karty i zdecydowanie trzeba się z nimi zapoznać. Warto bowiem wiedzieć, że złamanie tych zasad zwalnia bank z odpowiedzialności za wszystkie nieuprawnione transakcje na koncie (niezależnie od tego, czy zostały dokonane przed czy po zastrzeżeniu karty). Słowem, jeśli zignorujemy procedury banku, możemy nie odzyskać utraconych pieniędzy.

Zastrzeż kartę tak szybko, jak możesz

Podstawowym wymogiem, o którym musimy pamiętać, jest niezwłoczne zgłoszenie faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia karty, a następnie zastrzeżenie „plastiku”. Są również banki, które żądają, abyśmy systematycznie monitorowali stan konta i „niezwłocznie” zgłaszali wszelkie zauważone nieprawidłowości.

Niestety, pojawiający się w regulaminowych zapisach zwrot „niezwłocznie” jest na gruncie prawa cywilnego pojęciem nieostrym i może być różnie przez bank interpretowany (jako „natychmiast”, „bez zbędnej zwłoki” lub po „ustaniu przyczyny uniemożliwiającej dokonanie czynności”). Mając ten fakt na względzie, w przypadku kradzieży lub nieuprawnionego użycia karty zgłośmy ten incydent bankowi tak szybko, jak tylko możemy. W przeciwnym razie bank może potraktować naszą opieszałość jako złamanie regulaminu i na tej podstawie odmówić nam zwrotu pieniędzy.

Zgłoś kradzież karty na policji

W niektórych bankach pechowy klient dodatkowo musi zawiadomić o kradzieży karty policję, dysponować zaświadczeniem wydanym przez tę instytucję oraz sporządzić dokładny opis okoliczności, które towarzyszyły utracie plastiku (z datą, miejscem i przebiegiem zdarzenia).

Kara za „rażące niedbalstwo”

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące użytkownika karty wynikają wprost z ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych i są identyczne w każdym banku. Właściciel karty z chwilą jej otrzymania powinien podjąć niezbędne środki zapobiegające naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń karty. Jego obowiązkiem jest:

  • przechowywanie karty, danych karty oraz kodu PIN z zachowaniem należytej staranności,
  • nieprzechowywanie karty razem z kodem PIN,
  • nieudostępnianie karty oraz kodu PIN innym osobom,
  • niezwłoczne powiadomienie banku o utracie lub kradzieży karty.

Jeśli więc zlekceważymy te zalecenia, bank może nas oskarżyć o „rażące niedbalstwo” i na tej podstawie odmówić nam zwrotu pieniędzy.

A co, jeśli to bank wykazał się „rażącą niedbałością”?

Warto podkreślić, że także banki muszą stosować się do przepisów regulujących kwestię bezpieczeństwa transakcji płatniczych. Oznacza to, że w niektórych przypadkach ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje finansowe przeprowadzone przez złodziei – zarówno te dokonane przed, jak i po zastrzeżeniu karty (jednak znów – z wyjątkiem transakcji, do których doszło w wyniku naszego niedbalstwa). Całkowite wyłączenie odpowiedzialności posiadacza karty ma miejsce w następujących sytuacjach:

  • jeżeli bank nie zapewnił odpowiednich środków umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia kradzieży (np. nie uruchomił działającej całą dobę infolinii, nie poinformował na swojej stronie o sposobach zastrzeżenia karty),
  • nie umożliwił klientom wyłączenia funkcji zbliżeniowej karty ani korzystania z kart bez tej funkcji.
Zastrzeganie karty płatniczej

Czy zastrzeżenie karty anuluje subskrypcje?

Warto wiedzieć, że zastrzeżenie karty płatniczej może nam się się przydać również wtedy, gdy mamy wykupioną w jakimś serwisie automatyczną subskrypcję, którą chcemy zerwać lub wycofać, jednak firma nie udostępnia narzędzi pozwalających na taką operację. W takim przypadku rzeczywiście możemy uniknąć niechcianej opłaty, zastrzegając w banku kartę i na jej miejsce zamawiając nową. Nie oznacza to jednak, że zastrzeżenie karty anuluje subskrypcję - można ją odwołać wyłącznie u usługodawcy.

Zastrzeżenie karty a jej blokada

Jak już wiesz, zastrzeżenie karty jest operacją nieodwracalną. W efekcie karta płatnicza staje się bezużyteczna, co może narazić Cię na spore niedogodności. Bank raczej nie wyda Ci kolejnej karty „od ręki” - najpierw będziesz musiał złożyć wniosek, a następnie poczekać na nowy “plastik”, co może potrwać od kilku dni do nawet dwóch tygodni. W tym czasie nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu ani nie zapłacisz kartą za zakupy, czyli tak naprawdę zostaniesz odcięty od własnych pieniędzy. W niektórych sytuacjach na ratunek przychodzi czasowa blokada karty, która jest możliwa do odwołania, co należy uznać za jej wielki atut.

Tymczasowe zablokowanie karty kredytowej lub debetowej jest przydatne, kiedy jesteśmy pewni, że karta nie została skradziona i nikt nie posłuży się nią w nieuprawniony sposób. Zdarza się, że zawieruszyliśmy kartę w domu czy zostawiliśmy ją u dobrego znajomego i wiemy, że w krótkim czasie ją odzyskamy. Zanim to jednak nastąpi, blokujemy możliwość dokonywania transakcji.

Taka usługa może być również przydatna np. na koncertach, kiedy karta może zostać skradziona lub zagubiona – przed wyjściem blokujemy kartę w aplikacji mobilnej, a po powrocie zdejmujemy blokadę i znów możemy używać "plastiku" (zawsze można też ustawić limity transakcyjne na karcie na zero, co uniemożliwi złodziejowi skorzystanie z karty).

Jak działa czasowa blokada karty?

Blokada czasowa karty przejściowo uniemożliwia dokonywanie transakcji, np. wypłat z bankomatów czy płatności w sklepach i Internecie. Obecnie klienci indywidualni niektórych instytucji mają możliwość samodzielnego ustawienia takiej czasowej blokady w aplikacjach mobilnych, dzięki czemu cała operacja przebiega szybko i wygodnie. W poniższej tabeli przedstawiamy, jak wygląda ta kwestia w bankach:

Źródła blokady karty

Bank

Bankowość internetowa

Aplikacja mobilna

Alior Bank

TAK

TAK

Bank Millennium

NIE

TAK

Bank Pekao

TAK

TAK

Bank Pocztowy TAK NIE

BNP Paribas

TAK

TAK

BOŚ Bank

Brak możliwości czasowego blokowania karty

Citi Handlowy

Brak możliwości czasowego blokowania karty

Credit Agricole

TAK

TAK

VeloBank

TAK

TAK

ING Bank Śląski

TAK

TAK

Inteligo

TAK

TAK

mBank

TAK

TAK

Nest Bank

Czasowe zablokowania karty możliwe jedynie na infolinii

PKO BP

TAK

TAK

Santander Bank Polska

TAK

TAK

Toyota Bank

TAK

NIE

Warto wiedzieć!
W większości banków blokada karty obowiązuje do momentu jej odwołania przez klienta. Jednak w dwóch instytucjach klienci mają określony termin na zdjęcie blokady (w ING Banku Śląskim – 30 dni, w Alior Banku – 28). Jeśli o nim zapomną, wówczas karta zostanie zastrzeżona i konieczne będzie zamówienie nowego plastiku.

Czy zablokowanie karty może narazić nas na kłopoty?

Niestety, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Co prawda, czasowa blokada uniemożliwia korzystanie z karty, niemniej w 100% nie chroni naszych oszczędności. Może bowiem się zdarzyć, że osoba postronna – dajmy na to daleki znajomy, u którego przypadkowo zostawimy nasz portfel wraz kartą - pozna jej wrażliwe dane i postanowi wykorzystać je po zdjęciu blokady, np. wykonując na nasz koszt zakupy w sieci. W takiej sytuacji pozostanie nam tylko zastrzeżenie karty i dochodzenie swoich praw w banku. Ten jednak może uznać, że wykazaliśmy się rażącym niedbalstwem i odmówić zwrotu pieniędzy.

Wynika więc z tego, że czasowa blokada sprawdzi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność, że niepowołana osoba nie będzie miała dostępu do karty.

Jak odblokować kartę?

W większości banków odblokowanie karty (podobnie jak jej zablokowanie) możliwe jest w bankowości elektronicznej. Jeżeli zamiast zastrzeżenia karty wybrałeś czasową blokadę, pamiętaj, że tę dyspozycję trzeba odwołać. W przeciwnym razie bank na stałe zablokuje plastik i minie trochę czasu, zanim otrzymasz nową.

Nie zapomnij również, że za obsługę zablokowanej karty bank wciąż może pobierać opłaty, dlatego zanim ustanowisz czasową blokadę, upewnij się, że spełniłeś warunki uniknięcia takiego kosztu.

Karta zablokowana przez bank

Powinieneś również wiedzieć, że nie tylko Ty masz prawo zablokować kartę. Również bank może przeprowadzić taką operację, jednak może to uczynić wyłącznie wtedy, gdy przekroczysz limit karty lub nie spłacisz co najmniej minimalnej kwoty w określonym terminie. Także trzykrotne użycie błędnego PIN-u pozbawi Cię dostępu do środków na karcie. Może się również zdarzyć, że system transakcyjny banku zakwalifikuje dokonaną przez Ciebie płatność jako fraud - czyli nieautoryzowaną transakcję przeprowadzoną przez osobę trzecią bez Twojej zgody i wiedzy. W tym ostatnim przypadku blokada karty ma Cię uchronić przed kradzieżą środków, dlatego choć jej skutki są mało przyjemne (zwłaszcza jeśli używasz karty za granicą i nagle zostajesz odcięty od własnych pieniędzy), to jest działanie podyktowane względami bezpieczeństwa.

Kiedy zastrzegać, a kiedy blokować?

Jeżeli jesteś przekonany, że straciłeś kartę w wyniku kradzieży, zastrzeż ją niezwłocznie i zawnioskuj o wydanie nowej. Ta opcja będzie również dobrym wyborem, jeśli doszło do skopiowania (lub wyłudzenia) danych wrażliwych karty lub ujawnienia PIN-u osobie postronnej.

Natomiast kiedy podejrzewasz, że karta po prostu się gdzieś zapodziała, jednak nie chcesz narażać swoich pieniędzy, skorzystaj z możliwości blokady karty. Plusem tego rozwiązania jest to, że będziesz mógł ją w każdej chwili odblokować, czyli przywrócić jej pełną funkcjonalność. Minusem - mimo blokady ktoś może spisać dane Twojej karty i dopiero po jakimś czasie zapłacić nią w Internecie. Jeśli więc zamierzasz skorzystać z tej opcji, poświęć chwilę czasu na ocenę sytuacji i dopiero potem podejmij decyzję.

Komentarze

(49)
Sortuj od najnowszych
D
Dorota
Gość
2 miesiące temu

Witam, na swoim rachunku wczoraj zauważyłam kilka nieautoryzowanych transakcji, po niezwłocznym skontaktowaniu się z infolinią, doradca zablokował mi karty oraz konto bankowe, jak i aplikację mobilną. Reklamacja złożona. Zamowilam oczywiście nowe karty. Po jakim czasie mogę odblokować konto, aby w ogóle mieć do niego jakokolwiek dostęp? Nie mogę również płacić w tej sytuacji blikiem

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
2 miesiące temu
@Dorota

W opisanej sytuacji sugeruję kontakt z bankiem i ustalenie trybu dalszego postępowania. Nie radzę niczego robić na własną rękę, bo chwilowe odblokowanie rachunku może skończyć się pobraniem z niego środków przez oszustów.

Odpowiedz

O
Ola
Gość
10 miesięcy temu

Co mam zrobić jak przez przypadek wykupiłam subskrybcje i co jakiś czas pobiera mi pieniądze z zagranicznych firm. Jeżeli wpisze w Google ich stronę to przenosi mnie na stronę app.five9.com co mogę zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
10 miesięcy temu
@Ola

Warto zastrzec kartę, aby środki nie były dalej pobierane. Co do samej subskrypcji, trzeba ją anulować u usługodawcy.

Odpowiedz

K
Karol
Gość
11 miesięcy temu

Witam, mam podobny problem co Pan, który już o to pytał. Przez przypadek wykupiłem subskrypcję w zagranicznym serwisie. Kontakt z operatorem tego serwisu jest bardzo utrudniony i obawiam się, że jest to jakaś forma oszustwa. Nie mogę anulować wspomnianej subskrypcji z poziomu użytkownika tego serwisu, a do konta jest przypisana moja karta płatnicza. Zastrzegłem kartę lecz dzisiaj przyszło mi powiadomienie mobilne, o transkacji na tej stronie jednak pieniądze z konta nie zostały pobrane. Stąd pytanie czy mimo zablokowanej karty ktoś może naliczać na moje konto opłaty by w przyszłości je pobrać ?

PS: Posiadam konto w mBanku

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
11 miesięcy temu
@Karol

Odpowiedzi na Twoje pytanie należy szukać w regulaminie usługi, której dotyczy uruchomiona przez Ciebie subskrypcja. Jak widać po stronie banku jest OK: karta została zastrzeżona, więc pieniądze nie zostały z niej pobrane.

Nie można wykluczyć, że usługodawca będzie naliczał Ci opłaty zakładając, że nadal korzystasz z usługi. Po pewnym czasie może wpisać Cię do rejestru dłużników i/lub sprzedać dług firmie windykacyjnej. Powinieneś bezwzględnie dopilnować skutecznego poinformowania usługodawcy o rezygnacji z usługi i absolutnie z niej nie korzystać.

Odpowiedz

W
Waldemar
Gość
11 miesięcy temu

zablokowałem millekod oraz karte 10 minut po kradzieży ale przed księgowaniem Elixir pomimo to bank po 24 godzinach w nocy o 23:07 sobota rozksięgował pieniądze uznając iż nie mógł pomimo blokady potwierdzonej przez pracownika banku oraz meila nic z tym zrobić , do dziś 26-10-22 nie wiem komu żekomo przelałem pieniądze sprawa od 13-01-22

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
11 miesięcy temu
@Waldemar

Jeśli bank przekazał pieniądze mimo blokady nałożonej przez doradcę, to powinieneś napisać reklamację i domagać się zwrotu pobranych środków. W przypadku kłopotów z załatwieniem sprawy w banku, masz prawo napisać skargę z opisem problemu do Rzecznika Finansowego.

Odpowiedz

W
Waldemar
Gość
11 miesięcy temu
@Krzysztof Duliński

Korespondencja z bankiem trwa juz 10 miesiecy , bank nalicza odsetki pomimo zapewnienia iz sprawa jest w toku, bank pisze o tym iz Visa nie wyraza zgody na blokade tak samo jak Revolut

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
11 miesięcy temu
@Waldemar

Moim zdaniem powinieneś się zwrócić z prośbą o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Odpowiedz

W
Waldemar
Gość
11 miesięcy temu
@Krzysztof Duliński

Napisalem od 3 mcy cisza

Odpowiedz

K
Klimek
Gość
11 miesięcy temu
@Waldemar

Mam wrażenie, że jakoś nie zależy Ci na rozwikłaniu sprawy. O pomoc Rzecznika zwróciłeś się dopiero po 7 miesiącach utarczek z bankiem, teraz czekasz cichutko 3 miesiące na jego reakcję. Przecież w takich sytuacjach trzeba się przypominać, pisać ponaglenia, szukać pomocy na różne sposoby. Jest też coś takiego jak Sąd Polubowny przy KNF, może to też ścieżka walki o swoje.


Odpowiedz

W
Waldemar
Gość
11 miesięcy temu
@Klimek

Klimek czytaj ze zrozumieniem od 3 m-cy cisza , sprawe zglosilem po 2 m-cach

Odpowiedz

A
agnieszka
Gość
2 miesiące temu
@Waldemar

Mam problem zauważyłam dodatkową transakcje kartą płatniczą do konta bankowego mała kwota ale jest w sklepie ortopedycznym i aparatami słuchowymi jak z tymi kłopotami sobie radzić poproszę o wyjaśnienie sprawy

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
2 miesiące temu
@agnieszka

Widząc transakcję, której nie wykonywałaś, powinnaś zgłosić reklamację do banku. Jeśli nie jest to przypadkowy duplikat (podwójne zaksięgowanie tej samej operacji), to możliwe, że ktoś zdobył danej Twojej karty i dokonał płatności. W tej sytuacji wskazane byłoby zastrzeżenie "plastiku" oraz zmiana danych do logowania do bankowości elektronicznej.

Odpowiedz

A
Anita
Gość
11 miesięcy temu

Witam, padlam ofiara oszustow, nieswiadomie subskrybowalam aplikacje, przez ktora pobierali mi 144zl /tydzien. Odwolalam subskrybcje, a dla pewnosci zablokowalam karte. Teraz czekam na nowa. W miedzyczasie udalo mi sie wywalczyc zwrot gotowki z subskrybcji. Czy bez problemu otrzymam ten zwrot? Oczywiscie ko to zostaje to samo.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
11 miesięcy temu
@Anita

Dużo zależy od tego, jak nastąpi zwrot za tę subskrypcję. Jeśli na kartę, z której były pobierane środki, może być problem, ponieważ została ona zablokowana. Najlepiej ustalić tę kwestię z usługodawcą.

Odpowiedz

S
Szymon
Gość
11 miesięcy temu

Witam, mam problem, który polega na tym, że przez przypadek wykupiłem subskrypcję w zagranicznym serwisie. Kontakt z operatorem tego serwisu jest bardzo utrudniony i obawiam się, że jest to jakaś forma oszustwa. Nie mogę anulować wspomnianej subskrypcji z poziomu użytkownika tego serwisu, a do konta jest przypisana moja karta płatnicza. Czy w takiej sytuacji zastrzeżenie karty i wyrobienie całkowicie nowej spowoduje, że za subskrypcję nie zostanie w przyszłości pobrana opłata? Jeśli nie to w jaki sposób poradzić sobie w takiej sytuacji?

PS: Posiadam konto w mBanku

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Redaktor Moneteo.com
11 miesięcy temu
@Szymon

Może udałoby Ci się chociaż usunąć kartę z metod płatności za subskrypcję?

Jeśli nie będzie innego wyjścia, to tak – zastrzeżenie karty sprawi, że plastik bezpowrotnie przestanie działać. Nie wiem, o jaki serwis chodzi, ale jeśli masz silne podejrzenia, że mogłeś paść ofiarą oszustwa, to szybkie zastrzeżenie karty jest rozsądnym wyjściem.

Odpowiedz

J
Janek
Gość
11 miesięcy temu

z czatu wiem, że zastrzeżenie karty spowoduje brak opłaty za kartę i jest to nieodwracalne. Karta została wydana ale nie jest mi potrzebna. Konto założyłem aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania środków na koncie oszczędnościowym. Czy zastrzeżenie karty pozbawi mnie uprawnienia do promocyjnego oprocentowania, jeśli zgodnie z prawdą w przyczynie zastrzeżenia zaznaczę opcję że : rezygnuję z karty (nie zgubiona, nie skradziona)

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
11 miesięcy temu
@Janek

O jakim dokładnie banku i ofercie piszesz?

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
06.07.2022 18:30:19

Jestem w Afryce w etiopi ukradli mi pieniądze dokumenty i kartę bankowa co mam zrobić

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
06.07.2022 20:09:09
@Marcin

W pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się z bankiem i zastrzec kartę, potem dobrze byłoby skorzystać z Systemu Dokumenty Zastrzeżone i zastrzec dokumenty, po czym skontaktować się z najbliższą ambasadą/konsulatem RP i poprosić o pomoc jeśli jej potrzebujesz.

Proponuję, byś zapoznał się z tym tekstem: https://moneteo.com/?s=dokumenty+zastrze%C5%BCone znajdziesz w nim przydatne informacje. m.in. o numerze telefonu, pod którym możesz zastrzec kartę.

Odpowiedz

J
Justyna
Gość
16.05.2022 12:34:13

Cześć. Oszuści wkradli mi się na konto i wypłacili z niej gotówkę. Poszłam do banku zablokowali konto i kartę, ma mi przyjść nowa karta czy tamte środki co zostały na tamtym koncie przeleją mi na nowe ?

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Redaktor Moneteo.com
16.05.2022 18:56:56
@Justyna

Jeśli na dotychczasowym rachunku pozostały jakieś środki, to bank zdecydowanie powinien przenieść je na nowy rachunek.

Czy aby na pewno bank otworzy nowy rachunek? Zwykle, gdy dochodzi do kradzieży karty (lub jej danych), bank zastrzega samą kartę i wydaje nową, ale konto pozostaje to samo.

Odpowiedz

W
Weronika
Gość
14.04.2022 18:42:13

Mam pytanie bo padłam dzisiaj ofiarą oszustwa i oszuści mają mój numer klienta hasło i pin. Wypłacili z banku 300 zł a ja zastrzegłam kartę aplikacje i wszystko związane z bankiem. I mogę pytanie brzmi czy jeśli już odblokuje na nowo bank i aplikacje to czy oszuści będą mogli znowu się wkraść??

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
14.04.2022 19:58:41
@Weronika

Zastrzeżenie karty jest nieodwołalne, nie można wycofać tej dyspozycji. Po jej zgłoszeniu banki na ogół automatycznie wystawiają "nowy" plastik i wysyłają go do klienta.

Czym innym jest czasowa blokada karty, która sprawia, że nie można się nią posługiwać do momentu odwołania blokady.

W opisanej sytuacji, patrząc na zakres wiedzy oszustów na Twój temat, radziłbym się skontaktować z bankiem i ustalić, czy posiadane przez nich dane mogą być jeszcze w jakiś sposób wykorzystane, jakie działania ochronne należałoby podjąć.


Odpowiedz

A
Andrzej
Gość
14.04.2022 15:21:40

Mam problem bo moja karta przestała działać na dotyk. Dogadałem się że wyślą mi kolejną listem zwykłym. I tu jest problem bo mija dwa tygodnie od wysłania a listu nie ma. Dowiedziałem się że jak dalej nie przyjedzie to wyślą mi kolejną też listem zwykłym. Chciałem żeby mi wysłano poleconym nawet na mój koszt ale wysyłają tylko listami zwykłymi. Co będzie jak kolejna karta przez dwa tygodnie nie przyjdzie ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
14.04.2022 16:34:44
@Andrzej

Cóż, pozostanie Ci złożenie kolejnej reklamacji. Niestety przeciętnemu klientowi ciężko jest skłonić bank do zmiany obowiązujących w nim reguł, nawet jeśli klient wie, że w jego okolicy poczta szwankuje i chciałby, by karta została mu dostarczona listem poleconym lub, by mógł ją odebrać w wybranym oddziale.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość
20.01.2022 12:51:44

Mam takie pytanie. Karta została zablokowana bez możliwości jej odblokowania. Teraz niedługo mija czas ważności karty i bank teoretycznie powinien wysłać nowy aktualny plastik. Problem jest taki ze na infolinii bank twierdzi, że nie mogą tego zrobić i mam zamknąć kartę całkowicie i wnioskować o nową. Problem w tym ze miałem na tej karcie bardzo fajną promocję z cashbackiem 25zł co miesiąc przy spełnieniu odpowiednich warunków. Wydaje mi się, że jestem niewygodnnym klientem dla nich i próbują mi zamknąć tą promocję (argumentują to tym ze to promocja z innego banku blablabla - ale chyba przejmując bank dokładnie wiedzieli jakich maja tam klientów). Czy są jakieś zapisy, które chronią mnie przed zamknięciem tej karty? Chciałbym kontynuować tą promocję. To stara promocja z t-mobile usługi bankowe przejęta teraz przez Alior Bank.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
21.01.2022 07:24:36
@Łukasz

Z tego, co piszesz, chodzi o kartę kredytową w dawnym T-mobile Usługi Bankowe. Ona istotnie umożliwia korzystanie z moneybacku na koncie w TMUB, ale dziwi mnie, że bank zablokował Ci kartę. Czy podano jakiś powód takiego działania?

Odpowiedz

J
Józef
Gość
31.08.2021 17:03:56

Czy to prawda, że gdy wyjeżdżam zagranicę, to muszę o tym powiadomić mój Bank (PKO SA), abym nie miał kłopotów z płaceniem kartą np. w Hiszpanii poprzez dotyk> Ile mogę takich transakcji "dotykowych" dokonać w ciagu jednego dnia? Czy jest jakiś limit/ I kiedy karta zostanie zablokowana po jego przekroczeniu i jak ją wówczas odblokować?

Pozdrawiam, J.M. F.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Redaktor Moneteo.com
31.08.2021 17:15:48
@Józef

Nie ma obowiązku powiadamiania banku o wyjeździe za granicę. Po prostu wyjeżdżasz i płacisz za granicą "plastikiem" w sposób jaki wybrałeś, oczywiście o ile pozwala na to dany terminal płatniczy.

Ograniczenia dotyczące transakcji uzależnione są od parametrów jakie ustawiłeś dla swojej karty w bankowości elektronicznej. Część banków stosuje tylko limity kwotowe (dzienne lub miesięczne), inne umożliwiają też ustawienie ograniczeń ilościowych.

W momencie osiągnięcia limitu kolejna transakcja nie zostanie zrealizowana, ale nie spowoduje to zablokowania karty. Nie ma przeszkód, byś zalogował się do bankowości elektronicznej i zmienił limity dla swojej karty, by móc dalej z niej korzystać.

Odpowiedz

L
Lidia
Gość
03.08.2021 16:28:52

Bank sam mi zatrzegł karte bez mojej zgody, w momencie jak sie dopytywałam o możliwości duplikatu karty, czy oni tak mogą?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
03.08.2021 18:52:41
@Lidia

Trudno powiedzieć, bo nie znamy szczegółów sprawy. Najlepiej skontaktuj się z samym bankiem i zapytaj o powód zastrzeżenia w karty. Być może doszło po pomyłki po stronie pracownika.

Odpowiedz

K
Kamila
Gość
21.04.2021 15:01:44

Czy jeśli telefonicznie pani z banku zastrzeżyła mi kartę, która jest już unieważniona bo ma przyjść nowa to ile trwa takie zatrzezenie karty? W sensie boje się ze nie zdążę wysłać wniosku o zmianie rachunku i przyjdzie na stary

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Redaktor Moneteo.com
22.04.2021 09:04:15
@Kamila

Bank zastrzega kartę od razu. Jeśli chodzi o wysyłkę nowej karty, zwykle trwa to parę dni. Zawsze można skontaktować się z pracownikiem banku, który powinien Cię poinformować, czy karta została już wysłana.

Odpowiedz

M
Magda
Gość
12.03.2021 01:05:43

Witam. Córka z mojego telefonu zainstalowała aplikacje która ma okres bezpłatny próbny i po tym czasie jeśli nie zrezygnuje będą pobierane opłaty. Oczywiście nie ma jawnych informacji jak zrezygnować . Czy jeśli zablokuje kartę która była przypisana w tym momencie czy wtedy nie zostaną pobrane opłaty? Czy w momencie kiedy wpisze w telefon nową kartę to z niej mogą zostać pobrane środki czy wtedy już nie ma takiej możliwości . Dodam ze ta aplikacja została odinstalowana , ale boje się ze moje dane mogą mieć w posiadaniu . Będę wdzięczna za odpowiedz

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
12.03.2021 11:25:46
@Magda

Podaj jakieś szczegóły - czy aplikacja była instalowana przez Google Play/AppStore? Miałaś do tego sklepu podpiętą kartę?

Odpowiedz

N
Nowicjusz
Gość
30.04.2020 14:32:47

Czy po zastrzeżeniu karty dostanę nową z automatu, czy muszę o nią wystąpić?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com
07.05.2020 19:38:44
@Nowicjusz

Witam - tak naprawdę to zależy od banku i powodów, dla których Pan zastrzega kartę.

Odpowiedz

A
Anka
Gość
07.04.2020 15:00:28

Taki szczegół: dokładnie tak jak p. Beata pisze, w Nest Banku nie ma możliwości czasowej blokady karty. Mają tam jednak "saszetki", do których można wrzucać środki. Efekt ten sam jak przy blokadzie, chronimy pieniądze przed wydaniem przez złodzieja ?

Odpowiedz

M
Mezoo
Gość
07.04.2020 19:44:03
@Anka

Czyli tak naprawdę masz opcję czasowej blokady środków, tak? A przez aplikację też masz dostęp do tych saszetek? Czy tylko przez internet?

Odpowiedz

A
Anka
Gość
08.04.2020 08:40:03
@Mezoo

Dokładnie tak, blokujesz sobie środki w takiej saszetce i odblokowujesz kiedy chcesz. Ja akurat korzystam z tego w aplikacji, ale w serwisie internetowym też można.

Odpowiedz

K
Kasia
Gość
03.04.2020 13:40:25

Help! Jak szybko zastrzec kartę w aplikacji mbanku????

Odpowiedz

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com
03.04.2020 13:43:34
@Kasia

Wybierz w aplikacji zakładkę "Finanse", a następnie "Karty". Kliknij w kartę, którą chcesz zastrzec i w Szczegółach karty wybierz "Zablokuj kartę". Na dole ekranu ze szczegółami karty wybierz powód zastrzeżenia i kliknij przycisk "Zastrzeż kartę".

Odpowiedz

K
Kasia
Gość
03.04.2020 13:50:16
@Beata Szymańska

Uff, na szczęście to był fałszywy alarm, ale i tak wielkie dzięki!!!!!

Odpowiedz

D
doraga
Gość
30.12.2016 02:28:55

czasowo nie ma sensu, bezpieczbniej od razu nową - tak jest np. w pko bp

Odpowiedz

K
Kasik
Gość
25.03.2019 22:29:56
@doraga

Dlaczego tak uważasz? Jakieś argumenty?

Odpowiedz