Zastrzeżenie a blokada karty płatniczej. Co wybrać?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

142 publikacje 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


53 komentarze
Zastrzeżenie a blokada karty płatniczej. Co wybrać?
Spis treści

Różnice między zastrzeżeniem a blokadą karty płatniczej

Zastrzeżenie karty płatniczej polega na trwałym zablokowaniu możliwości dokonywania transakcji przy użyciu karty. Proces ten jest nieodwołalny, co oznacza, że nie można wycofać zastrzeżenia ani odblokować karty, nawet jeśli jakimś cudem uda nam się ją odzyskać. W miejsce zastrzeżonego plastiku musimy zamówić nowy.

Z kolei blokada karty ma charakter czasowy. Oznacza to, że po wycofaniu blokady karta odzyskuje swoją dawną funkcjonalność - możną nią płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wpłacać / wypłacać gotówkę w bankomacie.

Kiedy zastosować zastrzeżenie a kiedy blokadę karty płatniczej?

Jeśli jesteśmy przekonani, że zgubiliśmy kartę lub straciliśmy ją w wyniku kradzieży, zastrzeżmy ją niezwłocznie i zawnioskujmy o wydanie nowej. Ta opcja będzie również dobrym wyborem, jeśli doszło do skopiowania (lub wyłudzenia) danych wrażliwych karty lub ujawnienia PIN-u osobie postronnej.

Natomiast tymczasowe zablokowanie karty kredytowej lub debetowej jest przydatne, kiedy jesteśmy pewni, że karta nie została skradziona i nikt nie posłuży się nią w nieuprawniony sposób. Zdarza się, że zawieruszyliśmy kartę w domu czy zostawiliśmy ją u dobrego znajomego i wiemy, że w krótkim czasie ją odzyskamy. Zanim to jednak nastąpi, blokujemy możliwość dokonywania transakcji.

Blokada karty może być również przydatna np. na koncertach oraz podczas wyjazdu za granicę (zwłaszcza gdy zostawiamy dokumenty w hotelu, który nie dysponuje sejfem).

Praktyczna rada: przed wyjściem blokujemy kartę w aplikacji mobilnej, a po powrocie zdejmujemy blokadę i znów możemy używać "plastiku" (zawsze można też możemy ustawić limity transakcyjne na karcie na zero, co uniemożliwi złodziejowi skorzystanie z karty).

Kto może zastrzec kartę?

W większości banków zastrzeżenia karty może dokonać jedynie jej posiadacz lub użytkownik, jednak niektóre banki dopuszczają wyjątki. Przykładowo: PKO BP dopuszcza zgłoszenie utraty karty przez osobę występującą w imieniu jej posiadacza. Zawsze też osoba trzecia, zastrzegająca kartę w imieniu jej właściciela, przechodzi proces dokładnej weryfikacji.

Co ciekawe, we wszystkich bankach kartę może również zastrzec jej przypadkowy znalazca - w tym celu musi podać swoje imię i nazwisko, dane znajdujące się na karcie, niekiedy także inne dane potwierdzające jego tożsamość.

Jak zastrzec kartę płatniczą?

Choć w praktyce zastrzeganie kart nie jest skomplikowanym zadaniem, to jednak dezaktywacja karty musi przebiegać według zasad przyjętych w danym banku. Są one opisane w regulaminie konta i/lub karty i zdecydowanie trzeba się z nimi zapoznać.

Ogólne zasady zastrzeżenia karty

Pamiętajmy, że bank pomoże w zabezpieczeniu naszych pieniędzy, jeśli będziemy postępowali zgodnie z określonymi procedurami. Ich złamanie zwalnia bank z odpowiedzialności za wszystkie nieuprawnione transakcje na koncie (niezależnie od tego, czy zostały dokonane przed czy po zastrzeżeniu karty). Słowem, jeśli zignorujemy procedury banku, możemy nie odzyskać utraconych pieniędzy.

Dezaktywuj kartę tak szybko, jak możesz

Podstawowym wymogiem, o którym musimy pamiętać, jest niezwłoczne zgłoszenie kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia karty, a następnie zastrzeżenie „plastiku”. Niektóre banki dodatkowo żądają, abyśmy systematycznie monitorowali stan konta i „niezwłocznie” zgłaszali wszelkie zauważone nieprawidłowości.

Niestety, pojawiający się w regulaminowych zapisach zwrot „niezwłocznie” jest na gruncie prawa cywilnego pojęciem nieostrym i może być różnie przez bank interpretowany (jako „natychmiast”, „bez zbędnej zwłoki” lub po „ustaniu przyczyny uniemożliwiającej dokonanie czynności”). Mając ten fakt na względzie, w przypadku kradzieży lub nieuprawnionego użycia karty zgłośmy ten incydent bankowi tak szybko, jak tylko możemy. W przeciwnym razie bank może potraktować naszą opieszałość jako złamanie regulaminu i na tej podstawie odmówić nam zwrotu pieniędzy.

Ważne! Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, jeśli nie dokonamy powiadomienia o nieautoryzowanej transakcji w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym transakcja została wykonana, nasze roszczenia względem banku ulegną przedawnieniu.
Dlaczego szybkie zastrzeżenie karty jest tak istotne?

Zastrzegając kartę, nie tylko zapobiegamy dalszej kradzieży, lecz również przerzucamy odpowiedzialność za bezpieczeństwo pozostałych środków na bank, w którym posiadamy konto osobiste.

Zgodnie bowiem z ustawą o usługach płatniczych OD momentu zastrzeżenia karty bank ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie nieautoryzowane transakcje skutkujące kradzieżą naszych pieniędzy (o ile nie doszło do nich w wyniku naszego niedbalstwa). Gdyby więc – już po zastrzeżeniu - miały miejsce jakieś operacje na koncie, bank „jest obowiązany niezwłocznie zwrócić klientowi kwotę tej transakcji, a w przypadku, gdy korzysta on z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza”

Natomiast w przypadku transakcji przeprowadzonych PRZED zastrzeżeniem karty bank odpowiada wyłącznie za transakcje powyżej równowartości 50 euro (obecnie jest to około 220 zł).

Zgłoś kradzież karty na policji

W niektórych bankach pechowy klient dodatkowo musi zawiadomić o kradzieży karty policję, dysponować zaświadczeniem wydanym przez tę instytucję oraz sporządzić dokładny opis okoliczności, które towarzyszyły utracie plastiku (z datą, miejscem i przebiegiem zdarzenia). Z takim wymogiem mogą się spotkać klienci Inteligo, Banku Pocztowego, Banku Millennium oraz Santander Bank Polska.

Kara za „rażące niedbalstwo”

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące użytkownika karty wynikają wprost z ustawy o usługach płatniczych i są identyczne w każdym banku. Właściciel karty z chwilą jej otrzymania powinien podjąć niezbędne środki zapobiegające naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń karty. Jego obowiązkiem jest:

 • przechowywanie karty, danych karty oraz kodu PIN z zachowaniem należytej staranności,
 • nieprzechowywanie karty razem z kodem PIN,
 • nieudostępnianie karty oraz kodu PIN innym osobom,
 • niezwłoczne powiadomienie banku o utracie lub kradzieży karty.

Jeśli więc zlekceważymy te zalecenia, bank może uznać, że doprowadziliśmy do nieautoryzowanej transakcji umyślnie lub dopuściliśmy się „rażącego niedbalstwa” i na tej podstawie odmówić nam zwrotu pieniędzy.

Warto wiedzieć, że umyślne działanie oznacza zarówno świadomy zamiar naruszenia obowiązujących przepisów, jak i zgodę na to, że może dojść do ich naruszenia. Dlatego jeśli przekażemy osobie trzeciej kartę płatniczą i do tego ujawnimy jej PIN do karty (a następnie zostaniemy przez nią okradzeni z oszczędności na koncie), bank uzna, że to my ponosimy pełną odpowiedzialność za to zdarzenie.

Natomiast "rażące niedbalstwo" jest definiowane jako działanie nieodpowiedzialne, bez zachowania minimalnej ostrożności wymaganej w danej sytuacji. Dobrą ilustracją takiego zachowania jest trzymanie w portfelu karty płatniczej i karteczki z zapisanym PIN-em.

Pamiętaj! Bank przypisze Ci pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeśli doprowadzisz do ich umyślnie lub Twoje zachowanie będzie nosiło znamiona rażącego niedbalstwa.

Kiedy to bank ponosi pełną odpowiedzialność za utratę środków z karty płatniczej

Warto podkreślić, że także banki muszą stosować się do przepisów regulujących kwestię bezpieczeństwa transakcji płatniczych. Oznacza to, że w niektórych przypadkach ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje finansowe przeprowadzone przez złodziei – zarówno te dokonane przed, jak i po zastrzeżeniu karty (jednak znów – z wyjątkiem transakcji, do których doszło w wyniku naszego niedbalstwa). Całkowite wyłączenie odpowiedzialności posiadacza karty ma miejsce w następujących sytuacjach:

 • jeżeli bank nie zapewnił odpowiednich środków umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia kradzieży (np. nie uruchomił działającej całą dobę infolinii, nie poinformował na swojej stronie o sposobach zastrzeżenia karty),
 • nie umożliwił klientom wyłączenia funkcji zbliżeniowej karty ani korzystania z kart bez tej funkcji.
Zastrzeganie karty płatniczej

Możliwości zastrzeżenia karty płatniczej w poszczególnych bankach

Kartę możemy zastrzec na kilka sposobów: dzwoniąc pod numer czynnej całą dobę infolinii lub dezaktywując plastik za pomocą aplikacji mobilnej bądź systemu transakcyjnego (o ile nasz bank udostępnia taką możliwość). Niestety, w niektórych instytucjach zastrzeżenie karty w bankowości elektronicznej jest wciąż niemożliwe.

Możliwości zastrzeżenia karty płatniczej w poszczególnych bankach

Bank

Metody zastrzeżenia karty

Numer infolinii

System zastrzegania kart

Aion Bank

bankowość elektroniczna

NIE

NIE

Alior Bank

 1. przez serwis internetowy Alior Online
 2. przez aplikację mobilną Alior Mobile
 3. telefonicznie
 4. w dowolnym oddziale

12 19 502 lub 12 370 70 00 (połączenia krajowe)

+48 12 19 502 lub  +48 12 370 70 00 (połączenia z zagranicy)

NIE

Bank Millennium

 1. przez serwis internetowy Millenet
 2. przez aplikację mobilną
 3. telefonicznie za pośrednictwem infolinii lub TeleMillennium
 4. w dowolnym oddziale

Infolinia:

+48 22 598 41 14

TeleMillennium:

801 331 331 (z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych)


+48 22 598 40 40 (z telefonów komórkowych oraz z zagranicy)

TAK

Bank Pekao

 1. przez serwis internetowy Pekao24
 2. przez aplikację mobilną PeoPay
 3. telefonicznie
 4. w dowolnym oddziale

+48 22 59 12 232 (z telefonów komórkowych i z zagranic)y

TAK

Bank Pocztowy

 1. przez serwis internetowy
 2. telefonicznie
 3. w dowolnym oddziale

52 3499 494 (numer do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych 
i zagranicznych)

NIE

BNP Paribas

 1. przez serwis internetowy GOonline
 2. przez aplikację mobilną GOmobile
 3. telefonicznie
 4. w dowolnym oddziale

+48 500 990 500

+48 22 134 00 00

TAK

BOŚ Bank

 1. telefonicznie
 2. w dowolnym oddziale

801 355 455

22 543 34 34

22 515 31 50 (w przypadku braku możliwości połączenia z infolinią banku)

TAK

Citi Handlowy

 1. przez serwis internetowy Citibank Online
 2. telefonicznie
 3. w dowolnym oddziale

+48 22 692 24 84

TAK

Credit Agricole

 1. przez serwis internetowy CA24
 2. przez aplikację mobilną CA24Mobile (3 różne sposoby)
 3. telefonicznie
 4. w dowolnej placówce

19 019

+48 71 35 49 009 (z komórek i z zagranicy  - po połączeniu wybierz "3" na klawiaturze telefonu)

TAK

ING Bank Śląsk

 1. przez serwis internetowy MojeING
 2. telefonicznie
 3. w dowolnym oddziale

+48 32 357 00 12

TAK

Inteligo

 1. przez serwis internetowy
 2. przez aplikację mobilną IKO
 3. telefonicznie

800 121 121

+48 81 535 67 89

TAK

mBank

 1. przez serwis internetowy
 2. przez aplikację mobilną
 3. telefonicznie za pośrednictwem mLinii
 4. w dowolnej placówce

42 6 300 800

lub połącz się z mLinią na klik w aplikacji mobilnej.

NIE

Nest Bank

 1. przez serwis internetowy
 2. przez aplikację mobilną
 3. telefonicznie

22 438-41-41

NIE

PKO BP

 1. przez serwis internetowy iPKO
 2. przez aplikację mobilną IKO
 3. telefonicznie
 4. w dowolnej placówce PKO Banku Polskiego

800 302 302 (brak opłat dla połączeń krajowych)

+48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora)

TAK

Santander Bank Polska

 1. przez serwis internetowy Santander internet
 2. przez aplikację mobilną Santander mobile
 3. telefonicznie
 4. w dowolnej placówce

1 9999 (połączenia krajowe)

+48 61 81 19999 (połączenia zagraniczne)

TAK

Toyota Bank

w Automatycznym Serwisie Telefonicznym

22 488 55 50 (wybierz opcję "2" na klawiaturze telefonu)

NIE

VeloBank

 1. przez serwis internetowy
 2. przez aplikację mobilną
 3. telefonicznie
 4. w dowolnej placówce

+48 32 604 31 61

+48 664 919 797 (wybierz opcję nr 1)

TAK

Źródło własne. Stan na 22.01.2024 r.

Zastrzeżenie karty przez infolinię

W przypadku, gdy straciliśmy wszystkie dokumenty, najszybszą metodą zastrzeżenia karty jest kontakt z bankiem za pomocą infolinii. Należy przygotować się na to, że podczas rozmowy pracownik banku poprosi nas o podanie danych, które zweryfikują naszą tożsamość, a następnie trwale zablokuje kartę i po dezaktywacji poda datę, godzinę i minutę jej zastrzeżenia. Niektóre banki (np. mBank) na wniosek użytkownika karty wystawiają również pisemne potwierdzenie tej operacji. Warto skorzystać z tego rozwiązania, gdyż może nam się przydać w przypadku ewentualnego sporu z bankiem.

Zastrzeganie zgubionej lub skradzionej karty jest bezpłatne.

Praktyczna rada. Aby bezzwłocznie zastrzec kartę, musisz znać numer do infolinii swojego banku. Jeżeli nie jesteś w stanie go zapamiętać, zapisz go w pamięci telefonu lub w podręcznym kalendarzu.

Zastrzeżenie karty w aplikacji bankowej i systemie bankowości internetowej

Również ta forma dezaktywacji karty jest szybka i skuteczna, jednak tylko wtedy, gdy wiesz, w jakiej zakładce jest "schowana" opcja zastrzegania kart płatniczych. W warunkach stresu, kiedy liczy się każda minuta, gorączkowe przeglądanie różnych podstron nie jest dobrym pomysłem. Dlatego zgodnie z zasadą, że "trening czyni mistrza" przećwicz na spokojnie cały proces dezaktywacji (oczywiście, z wyjątkiem ostatniego etapu). Pamiętaj też, że zastrzeganie karty w bankowości internetowej oraz w aplikacji może przebiegać nieco inaczej, co dobrze ilustruje poniższa tabelka.

Kolejne etapy zastrzegania karty na przykładzie wybranych banków

Nazwa banku

Zastrzeganie karty w bankowości internetowej

Zastrzeganie karty w aplikacji mobilnej

Credit Agricole

Zaloguj się i wybierz Moje produkty w górnym menu

Przejdź do zakładki Konta

Przejdź do sekcji Karty

Wybierz kartę, którą chcesz zastrzec i kliknij Zastrzeż

Podaj powód zastrzeżenia i kliknij Dalej

Zaloguj się i kliknij Pieniądze na dolnym panelu

Przejdź do zakładki Karty

W sekcji Karty do konta wybierz kartę, którą chcesz zastrzec i kliknij Zastrzeż kartę

Wybierz powód zastrzeżenia i kliknij Zastrzeż kartę

Pekao SA

Wybierz kartę, którą chcesz zablokować lub zastrzec

Kliknij Zablokuj i wybierz czasową blokadę karty lub zastrzeżenie

Wejdź do zakładki Produkty

Wybierz kartę, którą chcesz zablokować lub zastrzec

Kliknij Zablokuj i wybierz czasową blokadę karty lub zastrzeżenie

Nest Bank

Zaloguj się i przejdź do zakładki Karty

Wybierz Podsumowanie kart, a następnie Zastrzeż kartę

Zaloguj się i przejdź do zakładki Karty

Wybierz kartę, następnie Szczegóły karty i na dole strony wybierz przycisk Zastrzeż kartę

Źródło własne. Stan na 22.01.2024 r

Zastrzeżenie karty w oddziale banku

Zastrzeganie kart w placówce bankowej ma jeden poważny mankament. Aby pracownik banku przyjął naszą dyspozycję, musimy okazać dowód tożsamości (to zaś może być niewykonalne, jeżeli karta i dowód znajdowały się w portfelu, który właśnie padł łupem złodzieja). W takiej sytuacji konieczna jest wcześniejsza wizyta na policji i uzyskanie dokumentu tymczasowo zastępującego dowód lub paszport. Niestety, organa ścigania mogą nam go nie wydać od ręki, co da złodziejowi czas na opróżnienie konta.

Warto jednak dodać, że w oddziałach niektórych banków klient, który nie posiada dowodu tożsamości, może mimo wszystko zastrzec kartę, prosząc pracownika o udostępnienie stanowiska do obsługi bankowości elektronicznej lub o telefon do kontaktu z infolinią. Można więc przy okazji wizyty w placówce dopytać, czy nasz bank oferuje taką możliwość, ponieważ nie jest to powszechnie stosowana procedura.

Zastrzeżenie karty poprzez System Zastrzegania Kart

Możesz też skorzystać ze specjalnej infolinii udostępnionej przez Zintegrowany System Zastrzegania Kart Płatniczych. Numer: 828 828 828 jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na świecie. Niestety, nie wszystkie polskie banki należą do tego systemu. Do wyjątków należą: Alior Bank, mBank, Bank Pocztowy, Toyota Bank oraz Nest Bank. Jeżeli jesteś klientem którejś z tych instytucji, musisz kontaktować się z bankiem bezpośrednio.

Co się dzieje po zastrzeżeniu karty?

Jak już wiesz, zastrzeżenie karty jest operacją nieodwracalną. W efekcie karta płatnicza staje się bezużyteczna, co może narazić Cię na spore niedogodności. Bank raczej nie wyda Ci kolejnej karty „od ręki” (choć od tej reguły są wyjątki, np. Santander po zastrzeżeniu automatycznie wysyła nowy plastik). Jednak w większości banków najpierw będziesz musiał zamówić nową kartę, a następnie na nią poczekać, co może potrwać od kilku dni do nawet dwóch tygodni. W tym czasie nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu oraz nie zapłacisz kartą za zakupy. Zastrzeżenie karty plastikowej spowoduje również jej usunięcie z urządzeń mobilnych - w efekcie nie dokonasz płatności za pomocą cyfrowych portfeli, do których karta była podpięta, takich jak Apple Pay, Google Pay czy Visa Mobile (wciąż jednak będziesz mógł skorzystać z Blika, gdyż jest on powiązany z kontem osobistym, nie zaś z rachunkiem karty).

Czy zastrzeżenie karty anuluje subskrypcje?

Warto wiedzieć, że zastrzeżenie karty płatniczej może nam się się przydać również wtedy, gdy mamy wykupioną w jakimś serwisie automatyczną subskrypcję, którą chcemy zerwać lub wycofać, jednak firma nie udostępnia narzędzi pozwalających na taką operację. W takim przypadku rzeczywiście możemy uniknąć niechcianej opłaty, zastrzegając w banku kartę i na jej miejsce zamawiając nową. Nie oznacza to jednak, że zastrzeżenie karty anuluje subskrypcję - można ją odwołać wyłącznie u usługodawcy.

Kto może zablokować kartę płatniczą?

Blokady może dokonać jedynie użytkownik karty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której użytkownikiem plastiku jest pełnomocnik szczegółowy do rachunku. W tym bowiem przypadku to właściciel rachunku zarządza kartą i to on decyduje o czasowej blokadzie.

Warto w tym miejscu dodać, że współposiadacz konta wspólnego nie może nałożyć blokady na kartę używaną przez współwłaściciela.

Kiedy bank może zablokować kartę?

Powinieneś również wiedzieć, że nie tylko Ty masz prawo zablokować kartę. Również bank może przeprowadzić taką operację, jednak może to uczynić wyłącznie wtedy, gdy przekroczysz limit karty lub nie spłacisz co najmniej minimalnej kwoty w określonym terminie. Także trzykrotne użycie błędnego PIN-u pozbawi Cię dostępu do środków na karcie. Może się również zdarzyć, że system transakcyjny banku zakwalifikuje dokonaną przez Ciebie płatność jako fraud - czyli nieautoryzowaną transakcję przeprowadzoną przez osobę trzecią bez Twojej zgody i wiedzy. W tym ostatnim przypadku blokada karty ma Cię uchronić przed kradzieżą środków, dlatego choć jej skutki są mało przyjemne (zwłaszcza jeśli używasz karty za granicą i nagle zostajesz odcięty od własnych pieniędzy), to jest działanie podyktowane względami bezpieczeństwa.

Jak zablokować kartę płatniczą w poszczególnych bankach?

Obecnie klienci indywidualni niektórych instytucji mają możliwość samodzielnego ustawienia takiej czasowej blokady w aplikacjach mobilnych, dzięki czemu cała operacja przebiega szybko i wygodnie. W poniższej tabeli przedstawiamy, jak wygląda ta kwestia w bankach:

Źródła blokady karty

Bank

Bankowość internetowa

Aplikacja mobilna

Alior Bank

TAK

TAK

Bank Millennium

NIE

TAK

Bank Pekao

TAK

TAK

Bank Pocztowy TAK NIE

BNP Paribas

TAK

TAK

BOŚ Bank

Brak możliwości czasowego blokowania karty

Citi Handlowy

Brak możliwości czasowego blokowania karty

Credit Agricole

TAK

TAK

VeloBank

TAK

TAK

ING Bank Śląski

TAK

TAK

Inteligo

TAK

TAK

mBank

TAK

TAK

Nest Bank

Czasowe zablokowania karty możliwe jedynie na infolinii

PKO BP

TAK

TAK

Santander Bank Polska

TAK

TAK

Toyota Bank

TAK

NIE
Źródło własne. Stan na 22.01.2024 r.
Warto wiedzieć!
W większości banków blokada karty obowiązuje do momentu jej odwołania przez klienta. Jednak w dwóch instytucjach klienci mają określony termin na zdjęcie blokady (w ING Banku Śląskim – 30 dni, w Alior Banku – 28). Jeśli o nim zapomną, wówczas karta zostanie zastrzeżona i konieczne będzie zamówienie nowego plastiku.

Konsekwencje blokady karty

Czy zablokowanie karty może narazić nas na kłopoty? Niestety, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Co prawda, czasowa blokada uniemożliwia korzystanie z karty, niemniej w 100% nie chroni naszych oszczędności. Może bowiem się zdarzyć, że osoba postronna – dajmy na to daleki znajomy, u którego przypadkowo zostawimy nasz portfel wraz kartą - pozna jej wrażliwe dane i postanowi wykorzystać je po zdjęciu blokady, np. wykonując na nasz koszt zakupy w sieci. W takiej sytuacji pozostanie nam tylko zastrzeżenie karty i dochodzenie swoich praw w banku. Ten jednak może uznać, że wykazaliśmy się rażącym niedbalstwem i odmówić zwrotu pieniędzy.

Wynika więc z tego, że czasowa blokada sprawdzi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność, że niepowołana osoba nie będzie miała dostępu do karty.

Jak odblokować kartę?

W większości banków odblokowanie karty (podobnie jak jej zablokowanie) możliwe jest w bankowości elektronicznej, telefonicznie i w placówce banku. Jeżeli zamiast zastrzeżenia karty wybrałeś czasową blokadę, pamiętaj, że tę dyspozycję trzeba odwołać.

Nie zapomnij również, że za obsługę zablokowanej karty bank wciąż może pobierać opłaty, dlatego zanim ustanowisz czasową blokadę, upewnij się, że spełniłeś warunki uniknięcia takiego kosztu.

Jak unikać potrzeby zastrzeżenia lub blokady karty płatniczej?

Dynamiczny rozwój rynku kart płatniczych niesie ze sobą różne zagrożenia. Niemal co roku prasa opisuje nowe, coraz bardziej wyrafinowane metody stosowane przez złodziei do wyłudzenia danych karty i przeprowadzania za ich pomocą oszukańczych transakcji (sposoby te opisaliśmy dokładniej w artykule Oszustwa internetowe, wyłudzenie pieniędzy, kradzież z konta – jak się bronić przed oszustami w sieci?).

Wiele z tych metod wykorzystuje naszą lekkomyślność oraz brak wiedzy na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w bankowości. Niekiedy my sami ułatwiamy złodziejom zadanie, np. udostępniamy PIN lub swój numer karty osobom postronnym. Dlatego posługujmy się kartą rozsądnie i odpowiedzialnie:

 1. Nie udostępniajmy PIN-u nikomu – nawet najbliższej rodzinie.
 2. Nauczmy się swojego PIN-u na pamięć - nigdy nie zapisujmy go na kartce trzymanej razem z kartą płatniczą w portfelu.
 3. Ustawmy na karcie indywidualne dzienne limity kwotowe dla transakcji gotówkowych (wypłat z bankomatów) oraz dla płatności bezgotówkowych (płatności dokonywane w punktach handlowo-usługowych i w sieci Internet). W przypadku transakcji internetowych określmy limit na poziomie 0 i zwiększajmy go tuż przed zakupami. Upewnijmy się także, jakie limity na transakcje zbliżeniowe są faktycznie stosowane w naszym banku.
 4. Regularnie przeglądajmy wyciągi i historię transakcji. Szukajmy nietypowych operacji, np. serii drobnych transakcji na podobne kwoty, zakupów w sklepach, w których nigdy nie byliśmy itp.
 5. Śledźmy informacje dotyczące nowych sposobów oszustw i czytajmy ostrzeżenia banków.
 6. Zapiszmy w pamięci telefonu i w podręcznym notatniku numery telefonów wszystkich potrzebnych infolinii.

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(53)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
E
Ewa
Gość

witam, padłam dziś ofiarą oszustów, którzy wyłudzili ode mnie dane karty, login i hasło do konta i pesel..z konta nic nie zginęło bo szybko zmieniłam hasło jednocześnie w banku zastrzegłam kartę i zmieniłam login, moje pytanie czy to wystarczy czy przyszłe srodki sa bezpieczne? danych z z dowodu nie podawałam

Odpowiedz

B
bankowicz
Gość
@Ewa

Brawo za szybkie działanie! Środki powinny być bezpieczne, martwi mnie tylko ten PESEL. Mam nadzieję, że nie uda im się na niego wziąć żadnej pożyczki.. Jak coś, można go teżzastrzec.

Odpowiedz

E
Ewa
Gość
@bankowicz

z tego co czytałam to na sam pesel raczej jest to juz nie mozliwe bo jednak potrzebny jest dowód ale nwm :(..link przyszedł z amerykańskiej strony coś jak nasze allegro potem przekierowało na niemiecką nwm to raczej oszuści zagraniczni...mam sie martwić?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ewa

Pomysłowość oszustów nie zna granic, ich umiejętności bywają zaskakujące, więc dla świętego spokoju też radziłbym zastrzec PESEL.

Odpowiedz

D
Dorota
Gość

Witam, na swoim rachunku wczoraj zauważyłam kilka nieautoryzowanych transakcji, po niezwłocznym skontaktowaniu się z infolinią, doradca zablokował mi karty oraz konto bankowe, jak i aplikację mobilną. Reklamacja złożona. Zamowilam oczywiście nowe karty. Po jakim czasie mogę odblokować konto, aby w ogóle mieć do niego jakokolwiek dostęp? Nie mogę również płacić w tej sytuacji blikiem

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dorota

W opisanej sytuacji sugeruję kontakt z bankiem i ustalenie trybu dalszego postępowania. Nie radzę niczego robić na własną rękę, bo chwilowe odblokowanie rachunku może skończyć się pobraniem z niego środków przez oszustów.

Odpowiedz

O
Ola
Gość

Co mam zrobić jak przez przypadek wykupiłam subskrybcje i co jakiś czas pobiera mi pieniądze z zagranicznych firm. Jeżeli wpisze w Google ich stronę to przenosi mnie na stronę app.five9.com co mogę zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Ola

Warto zastrzec kartę, aby środki nie były dalej pobierane. Co do samej subskrypcji, trzeba ją anulować u usługodawcy.

Odpowiedz

K
Karol
Gość

Witam, mam podobny problem co Pan, który już o to pytał. Przez przypadek wykupiłem subskrypcję w zagranicznym serwisie. Kontakt z operatorem tego serwisu jest bardzo utrudniony i obawiam się, że jest to jakaś forma oszustwa. Nie mogę anulować wspomnianej subskrypcji z poziomu użytkownika tego serwisu, a do konta jest przypisana moja karta płatnicza. Zastrzegłem kartę lecz dzisiaj przyszło mi powiadomienie mobilne, o transkacji na tej stronie jednak pieniądze z konta nie zostały pobrane. Stąd pytanie czy mimo zablokowanej karty ktoś może naliczać na moje konto opłaty by w przyszłości je pobrać ?

PS: Posiadam konto w mBanku

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Karol

Odpowiedzi na Twoje pytanie należy szukać w regulaminie usługi, której dotyczy uruchomiona przez Ciebie subskrypcja. Jak widać po stronie banku jest OK: karta została zastrzeżona, więc pieniądze nie zostały z niej pobrane.

Nie można wykluczyć, że usługodawca będzie naliczał Ci opłaty zakładając, że nadal korzystasz z usługi. Po pewnym czasie może wpisać Cię do rejestru dłużników i/lub sprzedać dług firmie windykacyjnej. Powinieneś bezwzględnie dopilnować skutecznego poinformowania usługodawcy o rezygnacji z usługi i absolutnie z niej nie korzystać.

Odpowiedz

W
Waldemar
Gość

zablokowałem millekod oraz karte 10 minut po kradzieży ale przed księgowaniem Elixir pomimo to bank po 24 godzinach w nocy o 23:07 sobota rozksięgował pieniądze uznając iż nie mógł pomimo blokady potwierdzonej przez pracownika banku oraz meila nic z tym zrobić , do dziś 26-10-22 nie wiem komu żekomo przelałem pieniądze sprawa od 13-01-22

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Waldemar

Jeśli bank przekazał pieniądze mimo blokady nałożonej przez doradcę, to powinieneś napisać reklamację i domagać się zwrotu pobranych środków. W przypadku kłopotów z załatwieniem sprawy w banku, masz prawo napisać skargę z opisem problemu do Rzecznika Finansowego.

Odpowiedz

W
Waldemar
Gość
@Krzysztof Duliński

Korespondencja z bankiem trwa juz 10 miesiecy , bank nalicza odsetki pomimo zapewnienia iz sprawa jest w toku, bank pisze o tym iz Visa nie wyraza zgody na blokade tak samo jak Revolut

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Waldemar

Moim zdaniem powinieneś się zwrócić z prośbą o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Odpowiedz

W
Waldemar
Gość
@Krzysztof Duliński

Napisalem od 3 mcy cisza

Odpowiedz

K
Klimek
Gość
@Waldemar

Mam wrażenie, że jakoś nie zależy Ci na rozwikłaniu sprawy. O pomoc Rzecznika zwróciłeś się dopiero po 7 miesiącach utarczek z bankiem, teraz czekasz cichutko 3 miesiące na jego reakcję. Przecież w takich sytuacjach trzeba się przypominać, pisać ponaglenia, szukać pomocy na różne sposoby. Jest też coś takiego jak Sąd Polubowny przy KNF, może to też ścieżka walki o swoje.


Odpowiedz

W
Waldemar
Gość
@Klimek

Klimek czytaj ze zrozumieniem od 3 m-cy cisza , sprawe zglosilem po 2 m-cach

Odpowiedz

A
agnieszka
Gość
@Waldemar

Mam problem zauważyłam dodatkową transakcje kartą płatniczą do konta bankowego mała kwota ale jest w sklepie ortopedycznym i aparatami słuchowymi jak z tymi kłopotami sobie radzić poproszę o wyjaśnienie sprawy

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@agnieszka

Widząc transakcję, której nie wykonywałaś, powinnaś zgłosić reklamację do banku. Jeśli nie jest to przypadkowy duplikat (podwójne zaksięgowanie tej samej operacji), to możliwe, że ktoś zdobył danej Twojej karty i dokonał płatności. W tej sytuacji wskazane byłoby zastrzeżenie "plastiku" oraz zmiana danych do logowania do bankowości elektronicznej.

Odpowiedz

A
Anita
Gość

Witam, padlam ofiara oszustow, nieswiadomie subskrybowalam aplikacje, przez ktora pobierali mi 144zl /tydzien. Odwolalam subskrybcje, a dla pewnosci zablokowalam karte. Teraz czekam na nowa. W miedzyczasie udalo mi sie wywalczyc zwrot gotowki z subskrybcji. Czy bez problemu otrzymam ten zwrot? Oczywiscie ko to zostaje to samo.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Anita

Dużo zależy od tego, jak nastąpi zwrot za tę subskrypcję. Jeśli na kartę, z której były pobierane środki, może być problem, ponieważ została ona zablokowana. Najlepiej ustalić tę kwestię z usługodawcą.

Odpowiedz

S
Szymon
Gość

Witam, mam problem, który polega na tym, że przez przypadek wykupiłem subskrypcję w zagranicznym serwisie. Kontakt z operatorem tego serwisu jest bardzo utrudniony i obawiam się, że jest to jakaś forma oszustwa. Nie mogę anulować wspomnianej subskrypcji z poziomu użytkownika tego serwisu, a do konta jest przypisana moja karta płatnicza. Czy w takiej sytuacji zastrzeżenie karty i wyrobienie całkowicie nowej spowoduje, że za subskrypcję nie zostanie w przyszłości pobrana opłata? Jeśli nie to w jaki sposób poradzić sobie w takiej sytuacji?

PS: Posiadam konto w mBanku

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Szymon

Może udałoby Ci się chociaż usunąć kartę z metod płatności za subskrypcję?

Jeśli nie będzie innego wyjścia, to tak – zastrzeżenie karty sprawi, że plastik bezpowrotnie przestanie działać. Nie wiem, o jaki serwis chodzi, ale jeśli masz silne podejrzenia, że mogłeś paść ofiarą oszustwa, to szybkie zastrzeżenie karty jest rozsądnym wyjściem.

Odpowiedz

J
Janek
Gość

z czatu wiem, że zastrzeżenie karty spowoduje brak opłaty za kartę i jest to nieodwracalne. Karta została wydana ale nie jest mi potrzebna. Konto założyłem aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania środków na koncie oszczędnościowym. Czy zastrzeżenie karty pozbawi mnie uprawnienia do promocyjnego oprocentowania, jeśli zgodnie z prawdą w przyczynie zastrzeżenia zaznaczę opcję że : rezygnuję z karty (nie zgubiona, nie skradziona)

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Janek

O jakim dokładnie banku i ofercie piszesz?

Odpowiedz

M
Marcin
Gość

Jestem w Afryce w etiopi ukradli mi pieniądze dokumenty i kartę bankowa co mam zrobić

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marcin

W pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się z bankiem i zastrzec kartę, potem dobrze byłoby skorzystać z Systemu Dokumenty Zastrzeżone i zastrzec dokumenty, po czym skontaktować się z najbliższą ambasadą/konsulatem RP i poprosić o pomoc jeśli jej potrzebujesz.

Proponuję, byś zapoznał się z tym tekstem: https://moneteo.com/?s=dokumenty+zastrze%C5%BCone znajdziesz w nim przydatne informacje. m.in. o numerze telefonu, pod którym możesz zastrzec kartę.

Odpowiedz

J
Justyna
Gość

Cześć. Oszuści wkradli mi się na konto i wypłacili z niej gotówkę. Poszłam do banku zablokowali konto i kartę, ma mi przyjść nowa karta czy tamte środki co zostały na tamtym koncie przeleją mi na nowe ?

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Justyna

Jeśli na dotychczasowym rachunku pozostały jakieś środki, to bank zdecydowanie powinien przenieść je na nowy rachunek.

Czy aby na pewno bank otworzy nowy rachunek? Zwykle, gdy dochodzi do kradzieży karty (lub jej danych), bank zastrzega samą kartę i wydaje nową, ale konto pozostaje to samo.

Odpowiedz

W
Weronika
Gość

Mam pytanie bo padłam dzisiaj ofiarą oszustwa i oszuści mają mój numer klienta hasło i pin. Wypłacili z banku 300 zł a ja zastrzegłam kartę aplikacje i wszystko związane z bankiem. I mogę pytanie brzmi czy jeśli już odblokuje na nowo bank i aplikacje to czy oszuści będą mogli znowu się wkraść??

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Weronika

Zastrzeżenie karty jest nieodwołalne, nie można wycofać tej dyspozycji. Po jej zgłoszeniu banki na ogół automatycznie wystawiają "nowy" plastik i wysyłają go do klienta.

Czym innym jest czasowa blokada karty, która sprawia, że nie można się nią posługiwać do momentu odwołania blokady.

W opisanej sytuacji, patrząc na zakres wiedzy oszustów na Twój temat, radziłbym się skontaktować z bankiem i ustalić, czy posiadane przez nich dane mogą być jeszcze w jakiś sposób wykorzystane, jakie działania ochronne należałoby podjąć.


Odpowiedz

A
Andrzej
Gość

Mam problem bo moja karta przestała działać na dotyk. Dogadałem się że wyślą mi kolejną listem zwykłym. I tu jest problem bo mija dwa tygodnie od wysłania a listu nie ma. Dowiedziałem się że jak dalej nie przyjedzie to wyślą mi kolejną też listem zwykłym. Chciałem żeby mi wysłano poleconym nawet na mój koszt ale wysyłają tylko listami zwykłymi. Co będzie jak kolejna karta przez dwa tygodnie nie przyjdzie ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Andrzej

Cóż, pozostanie Ci złożenie kolejnej reklamacji. Niestety przeciętnemu klientowi ciężko jest skłonić bank do zmiany obowiązujących w nim reguł, nawet jeśli klient wie, że w jego okolicy poczta szwankuje i chciałby, by karta została mu dostarczona listem poleconym lub, by mógł ją odebrać w wybranym oddziale.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość

Mam takie pytanie. Karta została zablokowana bez możliwości jej odblokowania. Teraz niedługo mija czas ważności karty i bank teoretycznie powinien wysłać nowy aktualny plastik. Problem jest taki ze na infolinii bank twierdzi, że nie mogą tego zrobić i mam zamknąć kartę całkowicie i wnioskować o nową. Problem w tym ze miałem na tej karcie bardzo fajną promocję z cashbackiem 25zł co miesiąc przy spełnieniu odpowiednich warunków. Wydaje mi się, że jestem niewygodnnym klientem dla nich i próbują mi zamknąć tą promocję (argumentują to tym ze to promocja z innego banku blablabla - ale chyba przejmując bank dokładnie wiedzieli jakich maja tam klientów). Czy są jakieś zapisy, które chronią mnie przed zamknięciem tej karty? Chciałbym kontynuować tą promocję. To stara promocja z t-mobile usługi bankowe przejęta teraz przez Alior Bank.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Łukasz

Z tego, co piszesz, chodzi o kartę kredytową w dawnym T-mobile Usługi Bankowe. Ona istotnie umożliwia korzystanie z moneybacku na koncie w TMUB, ale dziwi mnie, że bank zablokował Ci kartę. Czy podano jakiś powód takiego działania?

Odpowiedz

J
Józef
Gość

Czy to prawda, że gdy wyjeżdżam zagranicę, to muszę o tym powiadomić mój Bank (PKO SA), abym nie miał kłopotów z płaceniem kartą np. w Hiszpanii poprzez dotyk> Ile mogę takich transakcji "dotykowych" dokonać w ciagu jednego dnia? Czy jest jakiś limit/ I kiedy karta zostanie zablokowana po jego przekroczeniu i jak ją wówczas odblokować?

Pozdrawiam, J.M. F.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Józef

Nie ma obowiązku powiadamiania banku o wyjeździe za granicę. Po prostu wyjeżdżasz i płacisz za granicą "plastikiem" w sposób jaki wybrałeś, oczywiście o ile pozwala na to dany terminal płatniczy.

Ograniczenia dotyczące transakcji uzależnione są od parametrów jakie ustawiłeś dla swojej karty w bankowości elektronicznej. Część banków stosuje tylko limity kwotowe (dzienne lub miesięczne), inne umożliwiają też ustawienie ograniczeń ilościowych.

W momencie osiągnięcia limitu kolejna transakcja nie zostanie zrealizowana, ale nie spowoduje to zablokowania karty. Nie ma przeszkód, byś zalogował się do bankowości elektronicznej i zmienił limity dla swojej karty, by móc dalej z niej korzystać.

Odpowiedz

L
Lidia
Gość

Bank sam mi zatrzegł karte bez mojej zgody, w momencie jak sie dopytywałam o możliwości duplikatu karty, czy oni tak mogą?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Lidia

Trudno powiedzieć, bo nie znamy szczegółów sprawy. Najlepiej skontaktuj się z samym bankiem i zapytaj o powód zastrzeżenia w karty. Być może doszło po pomyłki po stronie pracownika.

Odpowiedz

K
Kamila
Gość

Czy jeśli telefonicznie pani z banku zastrzeżyła mi kartę, która jest już unieważniona bo ma przyjść nowa to ile trwa takie zatrzezenie karty? W sensie boje się ze nie zdążę wysłać wniosku o zmianie rachunku i przyjdzie na stary

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Kamila

Bank zastrzega kartę od razu. Jeśli chodzi o wysyłkę nowej karty, zwykle trwa to parę dni. Zawsze można skontaktować się z pracownikiem banku, który powinien Cię poinformować, czy karta została już wysłana.

Odpowiedz

M
Magda
Gość

Witam. Córka z mojego telefonu zainstalowała aplikacje która ma okres bezpłatny próbny i po tym czasie jeśli nie zrezygnuje będą pobierane opłaty. Oczywiście nie ma jawnych informacji jak zrezygnować . Czy jeśli zablokuje kartę która była przypisana w tym momencie czy wtedy nie zostaną pobrane opłaty? Czy w momencie kiedy wpisze w telefon nową kartę to z niej mogą zostać pobrane środki czy wtedy już nie ma takiej możliwości . Dodam ze ta aplikacja została odinstalowana , ale boje się ze moje dane mogą mieć w posiadaniu . Będę wdzięczna za odpowiedz

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
@Magda

Podaj jakieś szczegóły - czy aplikacja była instalowana przez Google Play/AppStore? Miałaś do tego sklepu podpiętą kartę?

Odpowiedz

N
Nowicjusz
Gość

Czy po zastrzeżeniu karty dostanę nową z automatu, czy muszę o nią wystąpić?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Nowicjusz

Witam - tak naprawdę to zależy od banku i powodów, dla których Pan zastrzega kartę.

Odpowiedz

A
Anka
Gość

Taki szczegół: dokładnie tak jak p. Beata pisze, w Nest Banku nie ma możliwości czasowej blokady karty. Mają tam jednak "saszetki", do których można wrzucać środki. Efekt ten sam jak przy blokadzie, chronimy pieniądze przed wydaniem przez złodzieja ?

Odpowiedz

M
Mezoo
Gość
@Anka

Czyli tak naprawdę masz opcję czasowej blokady środków, tak? A przez aplikację też masz dostęp do tych saszetek? Czy tylko przez internet?

Odpowiedz

A
Anka
Gość
@Mezoo

Dokładnie tak, blokujesz sobie środki w takiej saszetce i odblokowujesz kiedy chcesz. Ja akurat korzystam z tego w aplikacji, ale w serwisie internetowym też można.

Odpowiedz

K
Kasia
Gość

Help! Jak szybko zastrzec kartę w aplikacji mbanku????

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Kasia

Wybierz w aplikacji zakładkę "Finanse", a następnie "Karty". Kliknij w kartę, którą chcesz zastrzec i w Szczegółach karty wybierz "Zablokuj kartę". Na dole ekranu ze szczegółami karty wybierz powód zastrzeżenia i kliknij przycisk "Zastrzeż kartę".

Odpowiedz

K
Kasia
Gość
@Beata Szymańska

Uff, na szczęście to był fałszywy alarm, ale i tak wielkie dzięki!!!!!

Odpowiedz

D
doraga
Gość

czasowo nie ma sensu, bezpieczbniej od razu nową - tak jest np. w pko bp

Odpowiedz

K
Kasik
Gość
@doraga

Dlaczego tak uważasz? Jakieś argumenty?

Odpowiedz