Do 2000 zł premii za aktywne korzystanie z CitiKonta dla biznesu w banku Citi Handlowy

Publikacja:
Do 2000 zł premii za aktywne korzystanie z CitiKonta dla biznesu w banku Citi Handlowy
Czas trwania
Cel (zysk) 2000 zł w formie przelewu na rachunek + zwolnienie z opłat za konto, kartę i niektóre operacje przez 24 miesiące.
Uczestnik Nowy klient firmowy Citibanku.
Po drodze Przelewy do ZUS, transakcje kartą, zgody marketingowe, utrzymanie odpowiedniego średniomiesięcznego salda, skorzystanie z kredytu.
Weź udział w promocji
Bank Citi Handlowy zabiega o względy przedsiębiorców i przygotował promocję adresowaną własnie do nich. Do zdobycia jest łącznie nawet 2000 zł. Zgarnięcie pełnej puli nie jest łatwe, wymaga wykonania różnych działań, ale kilkaset złotych jest w zasięgu każdego. Ponadto przez 2 lata bank nie będzie pobierał od uczestników promocji opłat za konto, kartę, przelewy i wypłaty z bankomatów.

Promocja „CitiKonto w ofercie dla biznesu. Moc korzyści, moc Twojego biznesu - edycja 3"

Organizatorem akcji jest bank Citi Handlowy.

Do kiedy możesz skorzystać?

Promocja trwa do 30 listopada 2024 r.

Co możesz zyskać?

Do zdobycia jest premia gotówkowa w łącznej wysokości 2000 zł:

 • 100 zł za otwarcie CitiKonta dla biznesu;
 • 50 zł za wyrażenie zgód marketingowych;
 • 100 zł za przelew do ZUS;
 • 50 zł za połączenie obsługi konta firmowego i osobistego;
 • 600 zł moneyback za transakcje kartą;
 • 600 zł za utrzymanie na rachunku firmowym wymaganego średniomiesięcznego salda;
 • 500 za podpisanie umowy o kredyt.

Ponadto bank oferuje zwolnienie przez 24 miesiące z następujących opłat:

 • za prowadzenie CitiKonta w ofercie dla biznesu i obsługę wydanej do niego karty debetowej;
 • za wpłaty i wypłaty gotówki w bankomatach na terenie Polski dokonywane z konta firmowego;
 • za przelewy wewnętrzne i krajowe w PLN oraz walutach obcych zlecane w Citibank Online z rachunku firmowego;
 • za realizację poleceń przelewów zagranicznych w PLN oraz w walutach obcych zlecanych w bankowości internetowej z konta firmowego.

Czy możesz skorzystać?

Uczestnikiem promocji może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, który w dniu startu promocji (20 czerwca 2024 r.) nie posiadał w banku Citi Handlowy rachunku firmowego.

Z udziału w tej akcji wykluczeni są nierezydenci oraz obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Co musisz zrobić?

Wskazówka Bankonautów: Nie ma przeszkód, byś zaczął od założenia rachunku osobistego w jednej z promocji, zgarnął premię powitalną z tego tytułu, a dopiero potem zajął się działaniami w ramach akcji dla klientów firmowych. Dzięki temu Twój zysk będzie jeszcze wyższy.

Droga do 2000 zł premii z CitiKontem dla biznesu
 • Krok 1. Do 30 listopada2024 r. otwórz CitiKonto dla biznesu

  Do 30 listopada 2024 r. złóż wniosek o CitiKonto dla biznesu i zawrzyj z Citibankiem umowę o ten rachunek i kartę debetową.

  Jeśli na tym etapie wyrazisz zgodę na kontakty marketingowe ze strony banku poprzez wiadomości e-mail i smy-y oraz telefonicznie i nie odwołasz jej do ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzysz konto firmowe, zasłużysz na 50 zł premii.

 • Premia. Odbierz nagrodę za zgody marketingowe (50 zł) i założenie rachunku (100 zł)

  Pierwszy bonus (100 zł) za otwarcie rachunku oraz drugi (50 zł) za wyrażenie zgód marketingowych otrzymasz na CitiKonto dla biznesu do ostatniego dnia roboczego w drugim miesiącu następującym po tym, w którym otworzyłeś konto firmowe.

 • Krok 2. Zapewnij odpowiednie średniomiesięczne saldo na rachunku

  W 5 kolejnych miesiącach następujących po tym, w którym zawarłeś umowę o Citikonto dla biznesu, zapewnij średniomiesięczne saldo w odpowiedniej wysokości:

  • w pierwszym miesiącu - 10 000 zł;
  • w drugim miesiącu - 15 000 zł;
  • w trzecim miesiącu - 20 000 zł;
  • w czwartym miesiącu - 25 000 zł;
  • w piątym miesiącu - 30 000 zł.

  W obliczeniach średniomiesięcznego salda uwzględniane są środki na rachunku firmowym (głównym i kontach pomocniczych), oprocentowanym Rachunku Oszczędnościowym, lokatach terminowych oraz rachunku Vat w każdej walucie dostępnej w Tabeli Oprocentowania dla klientów firmowych.

  Ustalenie średniomiesięcznego salda polega na zsumowaniu środków znajdujących się na rachunkach uczestnika promocji w Citibanku na koniec każdego dnia kalendarzowego danego miesiąca i podzieleniu otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu. Środki w walucie obcej będą przeliczone na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

  Brak realizacji warunków w jednym z miesięcy nie pozbawi Cię prawa ubiegania się o premię z tego tytułu w kolejnych okresach.

 • Premia. Odbierz nagrodę za średniomiesięczne saldo

  Nagrodę za zapewnienie wymaganego w danym miesiącu średniomiesięcznego salda bank wypłaci Ci na rachunek firmowy najpóźniej ostatniego dnia roboczego kolejnego miesiąca.

  Za spełnienie warunków tej aktywności w trzech pierwszych miesiącach otrzymasz po 100 zł, a w dwóch kolejnych po 150 zł, czyli łącznie z tego tytułu możesz zgarnąć 600 zł.

 • Krok 3. Aktywnie korzystaj z karty debetowej do konta firmowego

  W każdym z 6 kolejnych miesięcy następujących po tym, w którym otworzyłeś konto firmowe, zapłać wydaną do niego kartą debetową łącznie min. 500 zł. Bank będzie Ci zwracał 3% wydatków, maksymalnie 100 zł/miesiąc.

  Gdybyś w którymś z miesięcy nie spełnił wymogu wydatków, to za ten okres nie otrzymasz moneybacku, ale nie pozbawi Cię to prawa do ubiegania się o niego w kolejnych miesiącach.

  Warunki regulaminu spełnią transakcje bezgotówkowe w PLN, które nie zostaną zwrócone.

 • Premia. Odbierz należny Ci moneyback (max 6 x 100 zł)

  Należny Ci zwrot będziesz otrzymywał na CitiKonto dla biznesu w miesiącu następującym po tym, w którym zrealizowałeś płatności.

 • Krok 4. Wykonaj przelew do ZUS

  Do ostatniego dnia roboczego trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym podpisałeś umowę o CitiKonto dla biznesu, zrealizuj z konta firmowego przynajmniej jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

 • Premia. Odbierz bonus za przelew do ZUS

  Bonus za przelew do ZUS otrzymasz na konto firmowe do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym zrealizujesz operację.

 • Krok 5. Połącz obsługę konta firmowego z rachunkiem osobistym i/lub weź kredyt

  W czasie trwania promocji (czyli do 30 listopada 2024 r.):

  • złóż wniosek o połączenie obsługi konta firmowego z rachunkiem osobistym; dopilnuj, by bank je zrealizował i/lub
  • zaciągnij kredyt firmowy na kwotę min. 50 000 zł.
 • Premia. Odbierz nagrodę za połączenie konta osobistego i firmowego i/lub skorzystanie z kredytu

  Nagrodę (50 zł) za połączenie obsługi obu typów rachunków (osobistego i firmowego) i/lub za zaciągnięcie kredytu firmowego (500 zł) otrzymasz na CitiKonto dla biznesu najpóźniej do ostatniego dnia roboczego kolejnego miesiąca po tym, w którym doszło do połączenia rachunków/podpisania umowy kredytowej.

Mission complete!

W akcjach, w których nie ma określonych konkretnych terminów wykonania aktywności, warto przedstawić założenia regulaminu na konkretnym przykładzie.

Przyjmując, że założysz konto firmowe w czerwcu 2024 r., to nagrody za sam ten fakt i wyrażenie zgód marketingowych otrzymasz w sierpniu 2024 r. Transakcje kartą powinieneś wykonywać od lipca do grudnia 2024 r., natomiast wymagane średniomiesięczne saldo zapewnić od lipca do listopada 2024 r.

Czas na wykonanie przelewu do ZUS upłynie 30 września 2024 r. Połączenie konta firmowego z osobistym oraz zaciągnięcie kredytu możesz zrealizować w dowolnym momencie trwania promocji, czyli do 30 listopada 2024 r.

Wszystkie nagrody będą przekazywane na konto firmowe najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym zrealizowałeś daną aktywność.

Premie zdobyte w tej akcji będą miały związek z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, w związku z czym powinieneś je ująć po stronie przychodów swojej firmy i rozliczyć się z nich przed fiskusem według obowiązujących Cię zasad.

Konto firmowe objęte promocją

 • Konto
  0 zł / 20 zł

 • Karta
  9 zł
 • Bankomaty
  0 zł / 2%, min. 9 zł

 • Przelew internetowy
  0 zł / 1,50 zł

Unikalne cechy: darmowe wpłatomaty banku.
Weź udział w promocji

Przydatne dokumenty

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
4.1
(9 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos