50 zł do Żabki + nawet 500 000 zł do wygrania w loterii z DARMOWYM Kontem Otwartym na Ciebie w Banku BNP Paribas

Aktualizacja:
50 zł do Żabki + nawet 500 000 zł do wygrania w loterii z DARMOWYM Kontem Otwartym na Ciebie w Banku BNP Paribas
Czas trwania
Cel (zysk) 50 zł do Żabki + zwolnienie z opłat za kartę + szansa na 500 000 zł w loterii.
Uczestnik Nowy klient BNP Paribas, czyli osoba, która nie była posiadaczem ROR w tym banku w ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do promocji.
Po drodze Transakcje kartą w Żabce, wpływy.
Założenie darmowego Konta Otwartego na Ciebie w Banku BNP Paribas to szansa na 50 zł do wydania w Żabce. Korzystając aktywnie z karty, możesz wygrać w loterii 500 zł codziennie, 5000 zł co tydzień, 50 000 zł co miesiąc, a w finale aż 500 000 zł! Chcąc zdobyć los, nie trzeba robić nic nadzwyczajnego - wystarczy aktywnie korzystać z karty do konta. Każda transakcja bezgotówkowa na kwotę min. 10 zł to 1 los, a te wykonane w sklepach Żabka oznaczają zdobycie aż 10 losów!

Promocja "Jesteś wygrywem"

Promocja została przygotowane wspólnie przez spółkę IQ Marketing (Poland) i bank BNP Paribas, natomiast za przebieg trwającej równolegle loterii pod hasłem "Wygrywaj z kontem banku BNP Paribas" samodzielnie odpowiada IQ Marketing (Poland).

Do kiedy możesz skorzystać?

Obie akcje trwają do 11 lutego 2024 r.

Co możesz zyskać?

W promocji "Jesteś wygrywem" można zdobyć:

 • 5 e-voucherów o wartości 10 zł każdy do wydania w sklepach Żabka;
 • zwolnienie przez bank z opłat miesięcznych za obsługę karty wydanej do rachunku osobistego w okresie od kolejnego miesiąca po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o wydanie "plastiku". BNP Paribas nie będzie pobierał opłaty przez 10 pierwszych miesięcy (gdy złożenie wniosku o wydanie karty nastąpiło do 8. dnia danego miesiąca) lub przez 11 pierwszych miesięcy (jeśli wniosek o kartę został złożony od 9. dnia danego miesiąca).

W loterii "Wygrywaj z kontem banku BNP Paribas" do wygrania są 4 rodzaje nagród. Im częściej będziesz korzystał z karty debetowej, tym więcej losów zdobędziesz, a tym samym Twoje szanse na wygraną będą większe. Obowiązuje zasada, że każda transakcja bezgotówkowa "plastikiem" na kwotę min. 10 zł to 1 los. Jeśli wykonasz ją w sklepach Żabka, to otrzymasz ich aż 10!

 • Nagroda I stopnia - 500 000 zł, rozlosowana będzie tylko jedna taka nagroda, jej losowanie odbędzie się 5 marca 2024 r.;
 • Nagroda II stopnia - 12 x 50 000 zł, w każdym z miesięcy trwania promocji zostanie wylosowana jedna nagroda w tej wysokości;
 • Nagroda III stopnia - 52 x 5000 zł; nagrody w tej kwocie będą losowane spośród losów przypisanych do transakcji wykonanych w konkretnym tygodniu trwania loterii;
 • Nagroda IV stopnia - 364 x 500 zł w postaci e-kodów do wykorzystania w sklepach sieci Żabka. Takie premie przewidziane są dla osób, które wykonały płatności w konkretnym dniu.

Łączna pula nagród to blisko 1,5 mln zł! Szczegółowy harmonogram losowań oraz obowiązujące w nich zasady przedstawione są w załączniku do regulaminu loterii.

Czy możesz skorzystać?

Promocja, jak i loteria skierowane są do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które posiadają numer PESEL i miejsce zamieszkania na terenie Polski. Regulamin promocji nie zezwala na udział w niej posiadaczy (oraz współposiadaczy) kont osobistych w BNP Paribas oraz osób, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem promocyjnego wniosku o ROR posiadały podpisaną umowę ramową z tym bankiem. Tym samym takie osoby wykluczone są też z udziału w loterii.

Co musisz zrobić?

Droga po 50 zł do Żabki i losy w loterii w BNP Paribas
 • Krok 1. Do 11 lutego 2024 r. pobierz ze  strony promocji aplikację mobilną BNP Paribas

  Do 11 lutego 2024 r.:

  • przejdź na stronę promocji a następnie pobierz aplikację mobilną GOmobile banku BNP Paribas na platformie AppStore lub Google Play i aktywuj ją;
  • załóż we wspomnianej aplikacji Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Dzisiaj w wersji przynajmniej mobilnej i dostępem do bankowości elektronicznej;
  • przystąp do promocji "Jesteś wygrywem".

  Ostatnie zadanie będzie się wiązało z akceptacją regulaminu promocji, wyrażeniem zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji oraz na ujawnienie przez bank IQ Marketing (Poland) tajemnicy bankowej. W tym ostatnim przypadku chodzi tylko o potwierdzenie, że spełniłeś wszystkie warunki regulaminu i zasługujesz na nagrodę.

 • Krok 2. Zgłoś swój udział w loterii

  Jeśli chcesz brać udział także w loterii, to również do 11 lutego 2024 r. zgłoś swój udział w niej, klikając w baner widoczny po zalogowaniu do aplikacji GOmobile w górnej części ekranu.

  Niezbędne dane - Twoje personalia, adres e-mail i numer telefonu u polskiego operatora telekomunikacyjnego oraz numer PESEL - zostaną zaczytane w aplikacji z zawartych w niej zasobów.

  Nie zapomnij o akceptacji regulaminu loterii oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

  Potwierdzeniem wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do organizatora jest komunikat, jaki zostanie Ci wyświetlony w aplikacji GOmobile.

 • Krok 3. Zapewnij wpływy na Konto Otwarte na Ciebie

  W miesiącu otwarcia rachunku lub kolejnym zapewnij wpływy na Konto Otwarte na Ciebie założone w promocji w łącznej wysokości min.1000 zł.

  Za wpływ dający prawo do nagrody nie zostaną uznane przelewy z innych Twoich ROR (także tych, których jesteś współposiadaczem) prowadzonych w BNP Paribas. Wykluczenie dotyczy też kont prowadzonych dla Ciebie pod marką GOoptima, rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych Ci przez bank lub Raiffaisen Polbank, który został przejęty przez BNP Paribas. Pod uwagę nie będą również brane uznania ROR wynikające z korekt i reklamacji oraz wpłat gotówkowych, w tym wpłat we wpłatomacie.

 • Premia. Odbierz e-kody do Żabki (5 x 10 zł), skorzystaj ze zwolnienia z opłat

  5 e-kodów o wartości 10 zł do wydania w Żabce otrzymasz w ciągu 30 dni od spełnienia ostatniego z opisanych wyżej warunków. Organizator przekaże Ci je w wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez uczestnika w zgłoszeniu do udziału w promocji.

  Spełnienie dotychczasowych warunków da Ci też prawo do zwolnienia z opłat przez 10 pierwszych miesięcy (gdy złożenie wniosku o wydanie karty nastąpiło do 8. dnia danego miesiąca) lub przez 11 pierwszych miesięcy (jeśli wniosek o kartę został złożony od 9. dnia danego miesiąca).

  Przykładowo: wniosek o wydanie karty złożyłeś 3 marca 2023 r., więc w marcu nie musisz spełniać warunków aktywności, by bank nie pobrał opłaty za kartę, gdyż dotyczą Cię standardowe, powitalne zasady obowiązujące w BNP Paribas. Natomiast od kwietnia 2023 r. też nie musisz się martwić opłatami, bo przez 11 miesięcy (do marca 2024 włącznie) będziesz korzystał ze zwolnienia z nich w ramach promocji.

  Zwolnienie z opłaty za kartę otrzymasz tylko wtedy, gdy będziesz posiadał aktywne konto osobiste wraz kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej. Ten warunek musi być też spełniony w ostatnim dniu okresu, z którego będą losowane losy w danym losowaniu. W przeciwnym wypadku Twoje losy nie zostaną uwzględnione w puli. 

 • Krok 4. Wykonaj transakcję bezgotówkową o wartości min. 10 zł w sieci Żabka

  Do 11 lutego 2024 r. wykonaj transakcję bezgotówkową o wartości min. 10 zł w sklepach sieci Żabka lub Żabka Nano. Zrealizowanie tego zadania niejako odblokuje Ci możliwość zdobywania losów za transakcje w innych punktach handlowo-usługowych.

 • Krok 5. Aktywnie korzystaj z karty w różnych miejscach

  Za każdą transakcję wykonaną w okresie promocji o wartości min. 10 zł otrzymasz 1 los, z tym że płatności w sieci Żabka lub Żabka Nano premiowane są dziesięcioma losami za każde pełne 10 złotych.

  Przykładowo: za płatność na kwotę 36 złotych zostanie Ci przypisanych 30 losów.

  Twoje losy będą brane pod uwagę w kolejnych losowaniach za dany okres (dzień, tydzień, miesiąc), jeśli wśród wykonanych w tym czasie przez Ciebie płatności będzie choć 1 dokonana w sieci Żabka lub Żabka Nano.

  Transakcje bezgotówkowe możesz wykonywać w punktach handlowo-usługowych na terenie Polski, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Płatności zrealizowane przed datą startu loterii (13 lutego 2023 roku) i po jej zakończeniu (11 lutego 2024 r.) nie biorą udziału w losowaniach nagród. Wykluczenie dotyczy też operacji zwróconych lub anulowanych w jakikolwiek sposób.

 • Krok 6. Śledź nadchodzące e-maile oraz SMS-y

  Zachowaj czujność, śledź nadchodzące e-maile oraz SMS. Właśnie tymi kanałami organizator przekaże Ci informację o wygranej. Stanie się to w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania przez Ciebie prawa do nagrody. Od momentu otrzymania wiadomości będziesz miał 72 godziny na wypełnienie i odesłanie aktywnego formularza otrzymanego w e-mailu.

 • Premia. Odbierz wygraną w loterii

  Wszystkie premie pieniężne będą przekazane na Konto Otwarte na Ciebie założone w ramach promocji do 8 maja 2024 r.

  Natomiast e-vouchery o wartości 500 zł na zakupy w Żabce zostaną przesłane do laureatów w wiadomości e-mail w ciągu 21 dni od daty losowania.

Mission complete!

Nie musisz się martwić rozliczeniami z fiskusem. E-kody do Żabki oraz codzienne wygrane po 500 zł zwolnione są z podatku dochodowego, Gdyby los przydzielił Ci którąś z wyższych premii, to organizator zapłaci należny podatek z osobnej puli i zajmie się dopełnieniem wszelkich formalności z urzędem skarbowym.

Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas

 • Konto
  0 zł / 2,50 zł

 • Karta
  0 zł – 12 zł

 • Bankomaty
  0 zł / 7 zł

 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: do konta można wybrać jedną z pięciu kart debetowych, z których każda oferuje nieco inne usługi i opłaty.

Aplikacja mobilna GOmobile w BNP Paribas

 • Logowanie
  (4)
 • Transakcje
  (5)
 • Ustawienia
  (5)
 • Przydatne funkcje
  (4.5)
Ocena w Google Play: 4,7 / 5 (80 tys.). Ocena w App Store: 4,7 / 5 (70 tys.).
Advertisement

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze i pytania

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
B
Borek
Gość

Chyba rozumiem, ale wolę się upewnić, czy dobrze rozumiem. Jeśli losowanie dotyczy tygodnia i chcę w nim wziąć udział, to w tym tygodniu powinienem wykonać choć jedną płatność w Żabce. Jak ją zrobię, to automatycznie będę też losowany w losowaniu dotyczącym danego dnia...

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Kapitan załogi
@Borek

Dokładnie tak. Aby wziąć udział w jakimś losowaniu trzeba w okresie, którego ono dotyczy wykonać choć jedną płatność w Żabce lub Żabce Nano.

Odpowiedz