Konto Oszczędnościowe Citigold na 6,8% z Lokatą Powitalną od Citi Handlowego

Komentarze i opinie
Dlaczego możesz nam zaufać?
🧐
Dlaczego możesz nam zaufać?

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

 • Citi Handlowy
 • Oprocentowanie
  6,8%

 • Okres obowiązywania
  6 miesięcy
 • Zakres kwot
  do 200 tys. zł
 • Konto osobiste
  TAK

 • Oferta ważna do
  20.08.2024
Oferta Citigold skierowana jest do osób dysponujących większą gotówką. Citibank umożliwia uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania dla kwot, które prawie nigdy nie są dostępne w promocjach standardowych rachunków oszczędnościowych. Oferta Konta Oszczędnościowego Citigold zyskuje na atrakcyjności w powiązaniu z Lokatą Powitalną.
Przejdź do pełnej recenzji
Opracowane przez:
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

95 publikacji 3255 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.

Ogólna ocena
(4.2)
Wysokość oprocentowania
(4.5)
Atrakcyjność opłat
(4)
Wygoda osiągnięcia zysku
(3.8)

Zalety

 • długi okres promocyjnego oprocentowania
 • wysoka kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem

Wady

 • oferta dla nowych klientów
 • konieczność otwarcia Konta Citigold
 • wymóg spełnienia warunków aktywności
Przejdź na stronę banku
Szczegóły oferty

Konto Oszczędnościowe Citigold dedykowane jest posiadaczom rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Citigold w banku Citi Handlowy. Co pewien czas bank organizuje akcje, w których oferuje promocyjne oprocentowanie oszczędności po spełnieniu określonych warunków. Ich realizacja może być związana z założeniem Lokaty Powitalnej pozwalającej zmaksymalizować zyski.

Spis treści

Promocyjne oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Citigold – 6,8% w skali roku – dostępne jest dla nowych posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Citigold (czyli ROR-u z kategorii premium) i obowiązuje dla kwot poniżej 200 tys. zł, mogą to być dowolne środki.

Założenie wspomnianego rachunku powinno nastąpić do 20 sierpnia 2024 r., ale bank zastrzegł, że w ramach promocji otworzy tylko 300 rachunków, więc może się ona zakończyć wcześniej.

Elementem akcji specjalnej jest też 3-miesięczna Lokata Powitalna, na której można ulokować od 20 do 220 tys. zł, które będą oprocentowane na 6,8% w skali roku. To też mogą być dowolne środki.

Ograniczona liczba uczestników oraz opcja skorzystania z innych produktów depozytowych z promocyjnym oprocentowaniem, to cechy charakterystyczne akcji promocyjnych Konta Oszczędnościowego Citigold.

Konto Oszczędnościowe Citigold i Lokata Powitalna – oprocentowanie i opłaty

W tym przypadku mamy do czynienia z pakietem 2 produktów, z których każdy ma swoją charakterystykę.

Konto Oszczędnościowe Citigold

Najważniejsze parametry tego rachunku przedstawiają się następująco:

Oprocentowanie
6,8%
Oprocentowanie 6,8%

dodatkowo możliwe jest też uzyskanie na Lokacie powitalnej oprocentowania 6,8% w skali roku dla kwot do 220 tys. zł

Okres obowiązywania
6 miesięcy
Zakres kwot
do 200 tys. zł
Konto osobiste
TAK
Czy konto osobiste jest wymagane?

TAK


Oferta ważna do
20.08.2024
Oprocentowanie
Oprocentowanie 6,8%
Okres obowiązywania

6 miesięcy

Zakres kwot

do 200 tys. zł

Kapitalizacja odsetek

miesięczna

Klient

nowy

nowym klientem jest osoba, która po 30.06.2022 r. nie posiadała w Citi Handlowym konta osobistego oraz konta oszczędnościowego (także jako współposiadacz), a teraz założy konto Citigold

Wpłata

dowolne środki

Oferta ważna do

20.08.2024

Dodatkowe informacje

dodatkowo możliwe jest też uzyskanie na Lokacie powitalnej oprocentowania 6,8% w skali roku dla kwot do 220 tys. zł

Podstawowe opłaty
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł / 10 zł

Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

opłaty unikniesz, jeżeli posiadasz konto osobiste w Citibanku

Przelew internetowy
 • 0 zł - pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu, 10 zł za każdy kolejny
 • 0 zł - pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu, 10 zł za każdy kolejny
Zlecenie stałe

niedostępne

Kody SMS (autoryzacja operacji)

0 zł

Wymagane konta
Czy konto osobiste jest wymagane?

TAK

Wymagane konto

Konto Citigold

Lokata Powitalna

Natomiast dane dotyczące Lokaty Powitalnej prezentujemy poniżej:

 • Oprocentowanie
  6,8%
 • Zakres kwot
  20 000 - 220 000 zł
 • Czas trwania
  3 miesiące
 • Konto osobiste
  TAK

Zysk na Koncie Oszczędnościowym Citigold i Lokacie Powitalnej

Poniższy wykres i tabela prezentują zysk na Koncie Oszczędnościowym Citigold po zakończeniu 6-miesięcznego okresu, w którym naliczane jest promocyjne oprocentowanie oraz odsetki po skorzystaniu z 3-miesięcznej Lokaty Powitalnej. Podane wartości są kwotami netto, już po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki.

Skorzystanie z Lokaty Powitalnej nie jest obowiązkowe. Nie ma przeszkód, by w inny sposób spełnić wymagania banku dotyczące wysokości salda.

Zysk na Koncie Oszczędnościowym Citigold i Lokacie Powitalnej w Citibanku
Zysk* na Koncie Oszczędnościowym Ctigold i Lokacie Powitalnej w Citibanku
Kwota wpłacona do Citibanku Odsetki po 6 miesiącach na Koncie Oszczędnościowym Citigold Odsetki po 3 miesiącach na Lokacie Powitalnej
1 000 zł 28 zł -
2 500 zł 70 zł -
5 000 zł 140 zł -
10 000 zł 280 zł -
20 000 zł 560 zł 278 zł
50 000 zł 1 401 zł 694 zł
75 000 zł 2 102 zł 1 041 zł
100 000 zł 2 803 zł 1 338 zł
125 000 zł 3 503 zł 1 735 zł
150 000 zł 4 204 zł 2 082zł
175 000 zł 4 904 zł 2 430 zł
200 000 zł 5 605 zł 2 777 zł
220 000 zł - 3 054 zł
*zysk netto, czyli po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych (podatku "Belki"); zysk liczony na dzień 01.07.2024 r., wartości zaokrąglono do pełnych złotych
Złóż wniosek

Jak skorzystać z promocyjnego oprocentowania?

W promocji mogą wziąć udział nowi klienci, czyli osoby, które po 30 czerwca 2022 r. nie posiadały w Citibanku konta osobistego ani rachunku oszczędnościowego, także jako współposiadacz. Konieczne jest zawarcie z bankiem umowy depozytowej, założenie konta osobistego Citigold i dedykowanego do niego Konta Oszczędnościowego Citigold oraz spełnienie warunków aktywności.

Wymagane Konto Citigold

Podstawowym warunkiem skorzystania z promocyjnego oprocentowania jest założenie do 20 sierpnia 2024 r. Konta Citigold wraz z Kontem Oszczędnościowym Citigold.

 • Konto
  0 zł / 220 zł

 • Karta
  0 zł
 • Bankomaty
  0 zł

 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: możesz skorzystać z usług opiekuna finansowego i zespołu ekspertów do spraw rynków walutowych, ubezpieczeń itp.; pakiet darmowych przelewów natychmiastowych.

Warunki aktywności

Kolejny wymóg dotyczy dopilnowania spełnienia warunków aktywności. Konieczne jest, by w każdym z 6 miesięcy następujących po tym, w którym został otwarty ROR, uczestnik promocji wykonał przynajmniej 3 transakcje bezgotówkowe kartą debetową na łączną kwotę min. 500 zł oraz zapewnił średniomiesięczne saldo w wysokości co najmniej 420 tys. zł. Brak realizacji któregoś z tych wymogów sprawi, że za dany miesiąc bank wypłaci tylko standardowe odsetki. Nie ma przeszkód, by w kolejnym okresie, po spełnieniu warunków aktywności, uzyskać ponownie promocyjne oprocentowanie.

Ważne uzupełnienie

Spełnienie powyższych warunków zapewni uzyskanie promocyjnego oprocentowania, lecz efektywny zysk będzie dużo niższy, gdyż wymagane przez bank średniomiesięczne saldo jest znacząco wyższe niż maksymalna kwota, jaką można wpłacić na Konto Oszczędnościowe Ciigold. Rozwiązaniem jest skorzystanie z Lokaty Powitalnej przeznaczonej dla nowych klientów Citigold.

Lokata Powitalna

Założenie 3-miesięcznej Lokaty Powitalnej musi nastąpić do końca miesiąca następującego po tym, w którym zostało otwarte Konto Citigold. Oprocentowanie depozytu wynosi 6,8% w skali roku i można na nim ulokować od 20 do 220 tys. Zł.
Warunkiem naliczenia odsetek we wspomnianej wysokości jest, by do końca miesiąca następującego po tym, w którym został założony ROR, choć w jednym dniu Citibank odnotował na kontach klienta saldo w wysokości min. 420 tys. zł. Nie są uwzględniane kwoty na konta firmowych oraz tych, których uczestnik promocji jest współposiadaczem.

Koniec okresu promocyjnego. Co dalej?

Lokata Powitalna jest nieodnawialna, więc po jej zakończeniu pieniądze wracają na konto osobiste. Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Citigold po okresie promocyjnym spada do standardowego poziomu. Pomocą w efektywnym zagospodarowaniu środków może być nasz ranking kont oszczędnościowych lub zestawienie najlepszych lokat bankowych.

Jak otworzyć Konto Oszczędnościowe Citigold w Citibanku?

Regulamin promocji wymaga, by rachunek oszczędnościowy został założony wraz z Kontem Citigold. Najprościej jest to zrobić na stronie internetowej banku, pamiętając o akceptacji regulaminu promocji. Inna opcja to dopełnienie formalności w placówce typu Citigold.

Wybór sposobu otwarcia Konta Oszczędnościowego Citigold rzutuje na możliwe do wyboru ścieżki założenia Lokaty Powitalnej. Dopełnienie formalności związanych z rachunkiem online pozwala na otwarcie Lokaty Powitalnej podczas rozmowy telefonicznej z doradcą Citibanku. Decydując się na otwarcie Konta Citigold w placówce tego typu, także tam trzeba założyć lokatę.

Inne produkty oszczędnościowe Citibanku

Twoja Lokata

Citi Handlowy
 • Oprocentowanie
  5,5%
 • Zakres kwot
  1000 - 20 000 zł
 • Czas trwania
  3 miesiące
 • Konto osobiste
  TAK

T-lokata (oferta premium)

Citi Handlowy
 • Oprocentowanie
  3,5%
 • Zakres kwot
  od 5000 zł
 • Czas trwania
  6 miesięcy
 • Konto osobiste
  TAK

Przydatne dokumenty
Przejdź na stronę banku
Recenzja
4.2/ 5

Oferta Citigold skierowana jest do osób dysponujących większą gotówką. Citibank umożliwia uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania dla kwot, które prawie nigdy nie są dostępne w promocjach standardowych rachunków oszczędnościowych. Oferta Konta Oszczędnościowego Citigold zyskuje na atrakcyjności w powiązaniu z Lokatą Powitalną.

Zalety

 • długi okres promocyjnego oprocentowania
 • wysoka kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem

Wady

 • oferta dla nowych klientów
 • konieczność otwarcia Konta Citigold
 • wymóg spełnienia warunków aktywności

Wysokość oprocentowania i długi okres jego naliczania przyciągają uwagę, ale musisz pamiętać o warunkach aktywności, których spełnienie nie jest możliwe przez każdego.

Ogólna ocena
(4.2)
Wysokość oprocentowania
(4.5)

Promocyjne oprocentowanie proponowane przez Citibank należy do najlepszych dostępnych na rynku. Oceniając je, trzeba jednak pamiętać, że jego uzyskanie związane jest ze spełnieniem dość wyśrubowanych warunków. O ile wykonanie wymaganych transakcji kartą nikomu nie sprawi kłopotów, o tyle zapewnienie średniomiesięcznego salda będzie dla wielu osób zapewne kłopotliwe.

Warto zwrócić uwagę na wysoką kwotę, która może być objęta promocyjnymi warunkami. Jest ona znacznie wyższa od tych, które przyjmuje w ramach akcji specjalnych większość banków. Nie przekracza przy tym kwoty objętej gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co zapewnia spokój posiadaczowi oszczędności.

Atrakcyjność opłat
(4)

Opłaty obowiązujące w Citibanku nie odbiegają od rynkowego standardu. Zważywszy na fakt, że Konto Oszczędnościowe Citigold w promocji musi funkcjonować wraz z Kontem Citigold, nie trzeba się martwić opłatą za jego prowadzenie. Jeden bezpłatny przelew w miesiącu z rachunku oszczędnościowego i opłata za każdy kolejny to zasada obowiązująca w większości banków.

Wygoda osiągnięcia zysku
(3.8)

Pod tym względem – moim zdaniem – oferta Citibanku nie wypada najlepiej. Pozytywnie można ją ocenić jedynie w pierwszych 3 miesiącach po założeniu Konta Citigold. W tym czasie maksymalne kwoty ulokowane na rachunku oszczędnościowym i Lokacie Powitalnej pozwalają spełnić wymagania regulaminu promocji i zyskać atrakcyjne oprocentowanie dla wszystkich środków, które zgodnie z wymaganiami Citibanku muszą być na prowadzonych przez niego dla danego klienta rachunkach.

Później zachowanie wysokiego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym Citigold oznacza konieczność pozostawienia pieniędzy z lokaty w Citibanku i skorzystania z innych produktów banku, które nie zapewniają już tak wysokich odsetek. Ocena atrakcyjności efektywnego oprocentowania w drugiej połowie promocyjnego okresu zależy więc od tego, na jakich warunkach można będzie wówczas przechować w Citi Handlowym środki, które “nie zmieszczą się” na Koncie Oszczędnościowym Citigold w ramach promocji.

Nie najlepiej oceniam też ustalenie kwoty salda pozwalającego zyskać wysokie oprocentowanie na poziomie maksymalnych limitów dotyczących konta oszczędnościowego i lokaty. Wymusza to na kliencie powierzenie bankowi dodatkowych środków, aby zrealizować transakcje kartą lub naraża go na ryzyko, że wydatki zostaną uzupełnione zbyt niską kwotą i nie zostanie spełniony warunek wysokości średniomiesięcznego salda.

Czy oszczędzanie na Koncie Oszczędnościowym Citigold jest opłacalne?

Odpowiedź na powyższe pytanie po części zależy od tego na jakich warunkach można będzie powierzyć bankowi pieniądze po zakończeniu Lokaty Powitalnej. Trzeba przy tym zauważyć, że przy tak znacznych kwotach nawet niewielkie różnice w oprocentowaniu przekładają się na znaczące kwoty odsetek.

W pewnym sensie jest to więc oferta dla tych, których zasoby finansowe pozwalają na nieco „luźniejsze” podejście do wysokości osiągniętego zysku, którzy nie zwracają już uwagi na każdą złotówkę.

Przejdź na stronę banku