Lokata na nowe środki do 5% w Kasie Stefczyka

Komentarze i opinie
Dlaczego możesz nam zaufać?
🧐
Dlaczego możesz nam zaufać?

Oferta przeanalizowana przez analityka Moneteo na podstawie własnego doświadczenia, testów oraz informacji udostępnionych przez instytucję finansową. Analiza powstała oparciu o obiektywne kryteria wspólne dla wszystkich produktów w danej kategorii, dzięki czemu masz gwarancję rzetelnego porównania tej oferty względem konkurencji.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

 • Kasa Stefczyka
 • Oprocentowanie
  5%
 • Zakres kwot
  300 - 100 000 zł
 • Czas trwania
  3 miesiące
 • Konto osobiste
  TAK

Jednoznaczna ocena Lokaty na nowe środki w Kasie Stefczyka jest trudna. Werdykt po części zależy od indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i podejścia do spełniania dodatkowych warunków. Atutem oferty jest możliwość założenia kilku lokat, na różne okresy.
Przejdź do pełnej recenzji
Opracowane przez:
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

95 publikacji 3255 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.

Ogólna ocena
(3.5)
Wysokość oprocentowania
(3.3)
Pozostałe warunki oferty
(3.8)

Zalety

 • dość wysoka kwota maksymalna
 • możliwość założenia kilku lokat na różne okresy

Wady

 • promocja na nowe środki
 • obowiązek przystąpienia do Kasy Stefczyka i założenia konta osobistego
 • konieczność uiszczenia składki na SKEF
Szczegóły oferty

Osoby posiadające konto osobiste w Kasie Stefczyka, przekazując do niej dodatkowe oszczędności, mogą założyć Lokatę na nowe środki z promocyjnym oprocentowaniem. Jego wysokość uzależniona jest od czasu trwania depozytu i wynosi od 3,8% (w wariancie 1-miesięcznym) do 5% (dla lokaty 3- i 6-miesięcznej). Wspomniane stawki obowiązują dla kwot od 300 do 100 tys. zł.

Spis treści

Lokata na nowe środki dostępna jest dla nowych i obecnych klientów Kasy Stefczyka. Konieczne jest posiadanie konta osobistego w Kasie a kryterium decydującym o objęciu pieniędzy promocyjnym oprocentowaniem jest stwierdzenie, czy spełniają one definicję „nowych środków”. Ważna jest też kwota – na lokatę nie można wpłacić mniej niż 300 zł, kwota maksymalna wynosi 100 tys. zł. Ograniczenie dotyczy każdego z dostępnych okresów lokaty, co oznacza, że można na niej ulokować łącznie wyższą sumę.

Oprocentowanie Lokaty na nowe środki

Kasa Stefczyka oferuje Lokatę na nowe środki na krótsze i dłuższe okresy; czas trwania depozytu ma wpływ na wysokość jego oprocentowania:

 • 3,8% na 1 miesiąc
 • 5% na 3 miesiące
 • 5% na 6 miesięcy
 • 4,7% na 9 miesięcy
 • 4,6% na 12 miesięcy.

Ile można zyskać na Lokacie na nowe środki?

Wysokość zysku, jaki wypracują powierzone Kasie Stefczyka pieniądze, przedstawiona jest na poniższym wykresie i w tabeli. Kwota odsetek została obliczona dla 3-miesięcznego depozytu; wyniki obliczeń podane są z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Zysk z Lokaty na nowe środki w Kasie Stefczyka
Zysk* z Lokaty na nowe środki w Kasie Stefczyka
Kwota lokaty Odsetki z lokaty 3-miesięcznej
1 000 zł 10 zł
2 500 zł 26 zł
5 000 zł 51 zł
10 000 zł 102 zł
25 000 zł 255 zł
40 000 zł 408 zł
50 000 zł 510 zł
60 000 zł 612 zł
70 000 zł 715 zł
80 000 zł 817 zł
90 000 zł 919 zł
100 000 zł 1 021 zł
* zysk netto, czyli po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych (podatku "Belki"); zysk liczony na dzień 11.07.2024 r., wartości zaokrąglono do pełnych złotych.

Jak zyskać najwyższą stawkę? To trzeba wiedzieć

Na Lokatę na nowe środki można wpłacić tylko pieniądze znajdujące się na rachunku osobistym w Kasie Stefczyka, które spełniają definicję „nowych środków”.

Czym są nowe środki?

Nowe środki obliczane są jako nadwyżka ponad stan salda na wszystkich rachunkach członka Kasy na koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca. Chodzi o pieniądze na rachunkach płatniczych IKS, rachunkach systematycznego oszczędzania „Książeczka” oraz lokatach.

Rachunek osobisty

Podstawowym rachunkiem w ofercie Kasy Stefczyka jest Konto IKS Classic

Konto IKS Classic zakładane jest bezpłatnie. Jego prowadzenie kosztuje 16,50 zł/miesiąc, chyba, że w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty na rachunku zostały odnotowane wpływy zewnętrzne w wysokości min. 2000 zł.

Przelewy internetowe są bezpłatne, ale Kasa pobiera 0,20 zł opłaty za wysłania SMS-a z kodem do autoryzacji dyspozycji. Dotyczy to także potwierdzenia aktywowania bankowości elektronicznej, aktywowania e-kodu do potwierdzania płatności internetowych.

Do rachunku możesz również zamówić kartę debetową. Jej wydanie jest bezpłatne, zaś miesięczny koszt korzystania wynosi 5 zł, nie ma możliwości jej uniknięcia.

Wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach Kasy Stefczyka są darmowe. Skorzystanie z bankomatu sieci Euronet oznaczonego logo SKOK24 jest bezpłatne. Gdy nie ma wspomnianego oznaczenia prowizja wynosi 3 zł, a w przypadku wypłaty gotówki w innych urządzeniach - 5 zł.

Koszty członkostwa w Kasie

Otwarcia rachunku osobistego mogą dokonać jedynie osoby będące członkiem Kasy, co wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów, w sumie 3 zł: po 1 zł za wpisowe, wkład członkowski i obowiązkowy udział w Kasie. Od osób zakładających wybrany rachunek online, Kasa nie pobiera wspomnianych opłat.

Nie ma za to możliwości uniknięcia comiesięcznej składki na rzecz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF). Trzeba ją ponosić co miesiąc przez cały okres członkostwa w Kasie. Aktualnie opłata z tego tytułu wynosi 1 zł/miesiąc.

Koniec lokaty – co dalej?

Lokata na nowe środki jest nieodnawialna. Oznacza to, że po zakończeniu okresu umownego pieniądze wracają na rachunek, z którego zostały przesłane. W poszukiwaniu nowego pomysłu na zagospodarowanie oszczędności mogą pomóc ranking lokat bankowych oraz ranking kont oszczędnościowych.

Dodatkowe informacje

Możliwe jest założenie więcej niż jednej Lokaty na nowe środki, gdyż wspomniany limit 100 tys. zł odnosi się do każdego z okresów trwania lokaty.

Łączne saldo Lokat na nowe środki (zakładanych w placówce), e-Lokat na nowe środki (zakładanych w bankowości elektronicznej) oraz Lokaty Mobilnej na nowe środki nie może przekroczyć 1 mln zł.

Środki zdeponowane w Kasie Stefczyka, do równowartości 100 tys. euro, objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Jak założyć Lokatę na nowe środki w Kasie Stefczyka?

Lokatę na nowe środki można założyć na kilka sposobów.

Rozpoczynający dopiero współpracę z Kasą Stefczyka mają do wyboru:

 • wypełnienie formularza na stronie internetowej Kasy Stefczyka. Po jego wysłaniu konsultant zadzwoni, wyjaśni wszelkie wątpliwości i umówi na spotkanie w placówce;
 • wizytę w placówce Kasy Stefczyka i dopełnienie tam wszelkich formalności.

Osoby, które już współpracują z Kasą Stefczyka, Lokatę na nowe środki mogą założyć samodzielnie w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, albo kontaktując się z infolinią lub odwiedzając placówkę Kasy. W dwóch ostatnich przypadkach trzeba pamiętać, że otwarcie depozytu możliwe jest tylko ze środków znajdujących się na koncie osobistym prowadzonym w Kasie Stefczyka.

Inne produkty oszczędnościowe Kasy Stefczyka

 • Oprocentowanie
  5,8%
 • Zakres kwot
  300 - 50 000 zł
 • Czas trwania
  3 miesiące
 • Konto osobiste
  TAK

Lokata dla nowych klientów.
Przydatne dokumenty
Recenzja
3.5/ 5

Jednoznaczna ocena Lokaty na nowe środki w Kasie Stefczyka jest trudna. Werdykt po części zależy od indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i podejścia do spełniania dodatkowych warunków. Atutem oferty jest możliwość założenia kilku lokat, na różne okresy.

Zalety

 • dość wysoka kwota maksymalna
 • możliwość założenia kilku lokat na różne okresy

Wady

 • promocja na nowe środki
 • obowiązek przystąpienia do Kasy Stefczyka i założenia konta osobistego
 • konieczność uiszczenia składki na SKEF
Ogólna ocena
(3.5)
Wysokość oprocentowania
(3.3)
Pozostałe warunki oferty
(3.8)

Fakt, że na omawianym depozycie można ulokować dość pokaźną kwotę – 100 tys. zł, to z pewnością plus. Zwłaszcza, że ów limit dotyczy każdego z dostępnych okresów lokaty osobno. Można więc podzielić oszczędności i zminimalizować ryzyko utraty odsetek, gdyby zaszła konieczność skorzystania z pieniędzy.

Po stronie minusów trzeba zapisać konieczność posiadania rachunku osobistego w Kasie Stefczyka i obowiązek uiszczania co miesiąc składki na Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Co prawda to tylko 1 zł/miesiąc, ale biorąc pod uwagę przeciętne oprocentowanie depozytu, to przy ulokowaniu na nim mniejszych kwot przekłada się to na znaczące uszczuplenie zysku. Oceniając ofertę omawianej lokaty, trzeba też pamiętać o kosztach przystąpienia do Kasy i warunkach aktywności na rachunku IKS, które pozwolą uniknąć opłaty za jego prowadzenie.

Dla części osób kłopotliwe może być pamiętanie o dacie weryfikacji salda, które jest podstawą ustalenia wysokości „nowych środków”. Z drugiej strony, fakt, że jest ona z góry ustalona, pozwala na przygotowanie się do założenia Lokaty na nowe środki, by jak największa kwota spełniła wymogi stawiane przez Kasę.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o skorzystaniu z oferty Kasy Stefczyka zachęcam do lektury tekstu „Banki spółdzielcze vs SKOK-i – podobieństwa i różnice”, w którym omówiliśmy specyfikę funkcjonowania SKOK-ów.

Jak widać, w przypadku Lokaty na nowe środki w Kasie Stefczyka do przemyślenia jest wiele rzeczy. Trzeba je rozważyć na spokojnie, ocenić plusy i minusy tej propozycji w odniesieniu do swojej sytuacji i dopiero wtedy podjąć decyzję, czy zechce się z niej skorzystać.

Najczęściej zadawane pytania


Jak zerwać lokatę na nowe środki w Kasie Stefczyka?

Możliwości zakończenia depozytu przed terminem uzależnione są od tego, czy podczas jego zakładania klient wyraził zgodę za zerwanie umowy w inny sposób niż podczas wizyty w oddziale, czyli przez infolinię lub w bankowości elektronicznej. Jeśli taka zgoda została udzielona, to należy skontaktować się z bankiem telefonicznie i po uwierzytelnieniu złożyć stosowną dyspozycję lub zalogować się do serwisu transakcyjnego i w szczegółach depozytu zdecydować o jego zakończeniu.

W przypadku, gdy wspomniana zgoda nie została wyrażona, to zerwanie Lokaty na nowe środki możliwe jest tylko w placówce.

Co to są nowe środki?

„Nowe środki" to nadwyżka pomiędzy saldem wszystkich rachunków klienta w Kasie Stefczyka w dniu zakładania lokaty (z wyłączeniem salda już założonych lokat na nowe środki) a tym odnotowanym na koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca. Przykładowo, jeśli 10 października klient miał w Kasie Stefczyka 4000 zł, a 1 listopada ma na rachunkach łącznie 10 000 zł, to 6000 zł ma status „nowych środków” i ta kwota może być ulokowana na Lokacie na nowe środki.