Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych – czym jest?

Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych

145 publikacji 4493 komentarze

Na Moneteo.com zajmuje się tematami oszczędnościowymi i walutowymi, skupiając się na kontach oszczędnościowych i walutowych oraz lokatach terminowych. Obserwuje rynek, dbając przy tym o aktualność danych. Do jej zawodowych zadań należy także kontakt z Czytelnikami.


1 komentarz
Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych – czym jest?
Spis treści

Co obejmuje Centralna Informacja o Rachunkach (CIOR)?

Centralna Informacja o Rachunkach (CIOR) to usługa, która umożliwia dostęp do danych o kontach bankowych prowadzonych dla osób fizycznych (także tych prowadzących działalność gospodarczą) oraz członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych. CIOR jest częścią systemu Ognivo, obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową i wykorzystywanego do komunikacji banków między sobą, a także z innymi uprawnionymi podmiotami.

Regulacje dotyczące korzystania z danych

Centralna Informacja została wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Jej przepisy wskazują, że to banki zostały zobligowane do stworzenia CIOR, a prowadzić ją może izba rozliczeniowa.

Każda osoba fizyczna ma prawo do sprawdzenia w Centralnej Informacji danych o swoich rachunkach bankowych oraz kontach osób, których jest prawnym spadkobiercą.

Lista uczestników Centralnej informacji

Według obecnych danych Centralna informacja o rachunkach obejmuje trzy grupy instytucji:

 • banki komercyjne, w tym hipoteczne oraz oddziały banków zagranicznych,
 • banki spółdzielcze,
 • SKOK-i.

Jakie dane znajdują się w Centralnej Informacji o Rachunkach?

CIOR obejmuje informacje o rachunkach, zarówno aktywnych, jak i zamkniętych, prowadzonych dla osób fizycznych w bankach i SKOK-ach.

W informacji zbiorczej dla klienta wskazuje się każdorazowo:

 • numer konta,
 • bank / SKOK prowadzący rachunek,
 • informację, czy konto jest aktywne,
 • informację, czy rachunek jest wspólny (dane współposiadacza nie są ujawniane).
Warto wiedzieć:

Centralna Informacja umożliwia uzyskanie powyższych informacji od każdej instytucji, która jest uczestnikiem CIOR. Wystarczy złożyć wniosek w wybranym banku/SKOK-u, nie trzeba robić tego w każdym oddzielnie ani być jego klientem.

Kto i w jakich sytuacjach otrzyma dostęp do informacji w CIOR?

Dostęp do danych z Centralnej Informacji otrzymują w pierwszym rzędzie osoby fizyczne, które chcą dowiedzieć się, w jakich bankach i SKOK-ach posiadają rachunki płatnicze. Wniosek do CIOR można złożyć tylko we własnym imieniu, nie jest możliwe uzyskanie informacji o kontach żyjących członków rodziny itp.

Warto wiedzieć:

Centralna Informacja pozwala także na odnalezienie rachunków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Drugą grupą osób uprawnionych do korzystania z CIOR są spadkobiercy, którzy poszukują rachunków zmarłych członków rodziny. Często zdarza się, że nie wiemy, czy i gdzie bliska osoba posiadała konta bankowe, a musimy to ustalić w celach spadkowych. Wtedy możemy złożyć wniosek o wydanie zbiorczej informacji, do czego niezbędny jest jednak tytuł prawny do spadku.

Schemat działania Centralnej Informacji o Rachunkach
Schemat działania Centralnej Informacji o Rachunkach

Dane z Centralnej Informacji mogą być także przekazywane podmiotom, które wykonują swoje ustalone prawem działania. Są to m.in.

 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • sądy, prokuratury, policja,
 • szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 • prezes Najwyższej Izby Kontroli,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • ABW, CBA, agencje wywiadu, SOP,
 • komornicy sądowi.
Warto wiedzieć:

Przepisy dają prawo do informacji z CIOR również gminie. Każda instytucja finansowa w ciągu 2 lat od otrzymania informacji o śmierci klienta może powiadomić o tym fakcie gminę (tak odległy okres jest motywowany oczekiwaniem na zgłoszenie spadkobierców), ta z kolei może zgłosić się po środki, które pozostawił zmarły.

Zasady prywatności i bezpieczeństwa danych

Regulacje jasno wskazują, kto może mieć dostęp do danych z Centralnej Informacji o Rachunkach. Co istotne, żaden bank sam z siebie nie może skierować zapytania do CIOR, bowiem za każdym razem musi być do tego podstawa prawna. Instytucje finansowe są tu niejako pośrednikami – przyjmują odpowiednie dyspozycje od klientów lub ich spadkobierców, a następnie przekazuje go do Centralnej Informacji, która procesuje go dalej, a następnie przekazuje do banku zbiorczy dokument.

Warto także pamiętać, że CIOR nie jest bazą danych, a usługą. Nie gromadzi informacji o rachunkach w jednym miejscu, pozwala jedynie w wygodny sposób zweryfikować, w jakich instytucjach posiadamy konto bankowe.

Koszty korzystania z CIOR

Zgodnie z przepisami zarówno banki, jak i SKOK-i mogą pobierać opłaty za skierowanie zapytania do Centralnej Informacji i wydanie zbiorczego dokumentu. Jak widać poniżej, instytucje finansowe stosują różne stawki za tę usługę.

Koszt wydania zbiorczej informacji o rachunkach

Bank

Opłata

Alior Bank

30,75 zł

Bank Millennium

25 zł

Bank Pekao

40 zł

Bank Pocztowy

20 zł

BNP Paribas

50 zł

BOŚ Bank

25 zł

Credit Agricole

15 zł

ING Bank Śląski

35 zł

mBank

25 zł

Nest Bank

5 zł

PKO BP

25 zł

Plus Bank

35 zł

Santander Bank Polska

30 zł

Toyota Bank

25 zł

VeloBank

22,70 zł w przypadku wysłania listem

poleconym lub 18,50 zł w pozostałych

przypadkach

Źródło: opracowanie własne na podstawienie TOiP banków, stan na 21.05.2024

Czy można uciec przed CIOR?

Centralna Informacja obejmuje jedynie rachunki osobiste, zatem naturalne jest, że nie znajdziemy w niej rachunków maklerskich czy biznesowych, prowadzonych np. dla spółek. Podobnie rzecz ma się z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisami ubezpieczeniowymi czy walutami wirtualnymi – jeśli chcielibyśmy odnaleźć takie produkty finansowe, CIOR nam w tym nie pomoże.

Korzyści wynikające z istnienia Centralnej Bazy Rachunków

Korzyści z istnienia Centralnej Informacji:

 • dane o rachunkach zebrane w jednym miejscu,
 • pomoc dla spadkobierców w ustaleniu finansów zmarłego,
 • oszczędność czasu i pieniędzy (jeden wniosek zamiast kilku-kilkunastu).

Centralna Informacja o Rachunkach przychodzi z pomocą zarówno klientom, którzy posiadają kilka (a nawet kilkanaście!) rachunków osobistych, jak też spadkobiercom, którzy dysponują tytułem prawnym do spadku. Jeśli należymy do pierwszej grupy i straciliśmy rachubę, gdzie zakładaliśmy ROR-y, możemy złożyć wniosek w dowolnym banku/SKOK-u, zamiast kontaktować się z każdą instytucją z osobna. W ten sposób otrzymamy zbiorczą informację o posiadanych kontach.

Często zdarza się, że bliska nam osoba umiera, a my nie wiemy, czy i gdzie posiadała ona rachunki bankowe. Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie, nie trzeba już odwiedzać wszystkich banków i składać dyspozycji odszukania kont osobistych zmarłego. Wystarczy wizyta w oddziale wybranej instytucji i wniosek o wydanie zbiorczej informacji z CIOR.


Oceń artykuł
5
(2 oceny)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(1)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
Z
Zibi_1980
Gość

A jak to jest z rachunkami dla dzieci? W przypadku małolatów (do 13 lat) chyba po prostu rodzic sprawdza istnienie takiego konta... A z kontem dla nastolatków - jego istnienie może zweryfikować nastolatek czy jakoś w porozumieniu z dorosłym?

Odpowiedz