Wróć

Drugi kredyt hipoteczny - czy to możliwe?

Ewelina Niedzielska
Redaktor Moneteo.com

Drugi kredyt hipoteczny - czy to możliwe?
Spis treści
Pokaż więcej

Czy można wziąć drugi kredyt hipoteczny? 

Kredyt hipoteczny to popularny rodzaj finansowania wyróżniający się wysoką możliwą do uzyskania kwotą oraz wieloletnim okresem spłaty sięgającym nawet 30 lub 35 lat. Jest to zobowiązanie celowe, a uzyskane środki kredytobiorca może przeznaczyć przede wszystkim na: zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, budowę domu, zakup działki budowlanej czy remont nieruchomości. Charakterystyczną cechą kredytu hipotecznego jest jego rodzaj zabezpieczenia, czyli hipoteka, która ustanawiana jest zwykle na kredytowanej nieruchomości. Dzięki ustanowieniu zabezpieczenia na rzecz banku kredytobiorca może liczyć na atrakcyjniejsze warunki finansowania niż w przypadku kredytu gotówkowego.  

Wielu kredytobiorców poprzestaje na jednym kredycie hipotecznym, warto jednak wiedzieć, że równie spora ich część posiada więcej niż jedno zobowiązanie. Jeżeli zatem spłacasz kredyt i zastanawiasz się nad zaciągnięciem drugiego, powinieneś wiedzieć, że oczywiście można mieć dwa kredyty hipoteczne. Należy jednak mieć na uwadze, że warunkiem uzyskania kolejnego kredytu jest spełnienie określonych wymagań banku.  

Kiedy warto wziąć drugi kredyt hipoteczny? 

Kredytobiorcy rozważają zaciągnięcie drugiego kredytu hipotecznego w wielu różnych sytuacjach. Kolejny kredyt może okazać się dobrym rozwiązaniem, np. gdy planowany jest zakup nieruchomości na wynajem. Na drugi kredyt często decydują się także osoby planujące zakup mieszkania dla dziecka. Inni z kolei zaciągają drugi kredyt przeznaczony na budowę domu w trakcie spłaty kredytu na mieszkanie. Powodów do wzięcia drugiego kredytu hipotecznego może być wiele – w każdym przypadku należy dokładnie przemyśleć swoją decyzję, gdyż każde kolejne zobowiązanie zwiększa obciążenie domowego budżetu.  

Jak wziąć drugi kredyt hipoteczny – niezbędne warunki  

Procedury dotyczące ubiegania się o drugi kredyt hipoteczny są takie same jak w przypadku pierwszego kredytu. By otrzymać kolejne finansowanie wnioskodawca powinien spełniać określone kryteria. Mogą się one różnić w zależności od konkretnej instytucji, istnieją jednak podstawowe wymagania konieczne do uzyskania kredytu w każdym banku. Są to przede wszystkim: odpowiednia zdolność kredytowa, pozytywna historia kredytowa oraz wniesienie wkładu własnego.  

Zdolność kredytowa określa maksymalną kwotę kredytu, jaką może udzielić Ci bank na dany okres spłaty. Do jej wyliczenia brane są pod uwagę różne czynniki takie jak m.in. wiek, płeć, wysokość oraz źródło dochodów, wysokość zobowiązań, koszty utrzymania czy liczba osób w gospodarstwie domowym. Dzięki takiej analizie bank oceni, czy Twoje możliwości finansowe pozwolą na bezproblemową spłatę kolejnego kredytu. Osiągane dochody powinny bowiem wystarczyć na pokrycie kosztów utrzymania oraz spłatę wszystkich zobowiązań. Odpowiednia zdolność kredytowa jest niezbędnym warunkiem uzyskania finansowania. 

Kolejnym kryterium, jakie powinien spełnić wnioskodawca, jest pozytywna historia kredytowa. Dla banku istotne jest bowiem to, jak radzisz sobie ze spłatą zobowiązań. Kredytodawca, pobierając raport BIK, sprawdzi, czy regulujesz swoje zobowiązania systematycznie i zgodnie z wyznaczonymi terminami. Bank zwraca szczególną uwagę na rzetelność i wiarygodność finansową wnioskodawcy. W przypadku opóźnień lub zaległości w spłacie należy zatem liczyć się z odmową udzielenia kredytu. 

Niezbędnym wymogiem jest także wniesienie wkładu własnego. Zgodnie z Rekomendacją S banki wymagają, by wynosił on nie mniej niż 20% wartości nieruchomości. W części instytucji dostępne są również oferty z wkładem własnym w wysokości 10%, jednak wiąże się to z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co wpływa na podwyższenie całkowitego kosztu kredytu.  

Drugi kredyt hipoteczny w tym samym banku 

Wiele osób zastanawia się nad zaciągnięciem drugiego kredytu hipotecznego w tym samym banku. Wnioskowanie o kredyt w tej samej instytucji może niekiedy wiązać się z mniejszą liczbą formalności, dodatkowo bank ma zaufanie do swoich rzetelnych klientów, co może ułatwić uzyskanie finansowania. Prostsze wydaje się również zarządzanie zobowiązaniami zaciągniętymi w jednej instytucji. Należy mieć jednak na uwadze, że proponowane warunki kredytu w obecnym banku nie zawsze będą atrakcyjniejsze niż w innej instytucji. Może się zatem okazać, że dwa kredyty w tym samym banku wcale nie będą tańsze niż dwa zobowiązania u innych kredytodawców. Przed podjęciem decyzji zdecydowanie warto porównać dostępne oferty, by dokonać najkorzystniejszego wyboru. 

Drugi kredyt hipoteczny na tę samą nieruchomość 

Wiele osób zastanawia się także, czy jedna nieruchomość może być zabezpieczeniem dwóch kredytów hipotecznych. Do takiego rozwiązania banki nastawione są jednak dość sceptycznie, a wynika to z dość oczywistego powodu. Zgodnie z art. 12 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece w przypadku dwóch hipotek ustanowionych na jednej nieruchomości kluczowa jest kolejność wpisów. Wpis na pierwszym miejscu zapewnia wierzycielowi pierwszeństwo do egzekwowania swoich roszczeń. Pierwszy wpis w księdze wieczystej jest zatem ważniejszy. Bank znajdujący się na drugim miejscu poniósłby zbyt wysokie ryzyko, udzielając takiego kredytu.  

Natomiast w przypadku, gdy udzielona kwota kredytu okaże się zbyt niska, rozwiązaniem może być jej podwyższenie. Takie działanie odbywa się w ramach obecnego banku i dotyczy tego samego kredytu.  

Na co zwrócić uwagę wybierając drugi kredyt hipoteczny? 

Szukając kredytu hipotecznego, warto porównać oferty proponowane przez banki. Wybranie odpowiedniego kredytu może bowiem przynieść spore oszczędności. Porównując oferty, zwróć uwagę m.in. na takie parametry jak oprocentowanie, prowizję oraz RRSO. 

Oprocentowanie jest podstawowym kosztem kredytu. Jego wysokość określa wartość odsetek w ujęciu rocznym. Oprocentowanie składa się z dwóch części: stawki bazowej oraz marży banku. Warto wiedzieć, że wysokość marży można negocjować. Na jej obniżenie banki mogą zgodzić się np. wtedy, gdy wnioskodawca wykazuje wysoką zdolność kredytową, czy wnosi wysoki wkład własny. 

Prowizja stanowi zysk dla banku z tytułu udzielonego finansowania. Zwykle wynosi ona kilka procent od kwoty zobowiązania. Prowizja może być opłacona jednorazowo albo zostać wliczona w koszt kredytu, podwyższając jego wysokość. Co istotne, część instytucji rezygnuje z jej pobrania – może się to jednak wiązać np. z wymogiem skorzystania z dodatkowego produktu (ubezpieczenia, konta osobistego, karty kredytowej) czy wyższą marżą. 

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to parametr uwzględniający wszystkie koszty kredytu w skali roku, czyli oprocentowanie, prowizję i inne opłaty naliczone przez bank. Jeżeli porównasz oferty o takiej samej wysokości i identycznym okresie spłaty, najtańsza z nich będzie ta, która ma najniższe RRSO. 

W poszukiwaniu najatrakcyjniejszej oferty pomoże Ci ranking kredytów hipotecznych. 

Ranking kredytów hipotecznych

1 miejsce
Kredyt hipoteczny ING Bank Śląski
Złóż wniosek
Miesięczna rata
1 008,53 zł
Kwota do spłaty
2 017,07 zł
Oprocentowanie
6,82%
Prowizja
0%
RRSO
7,35%
RRSO 7,35%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7.35%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Stawiam na swoje - łatwy start z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat (300 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 263 200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 559 710,94 zł, oprocentowanie stałe 6,82 %, całkowity koszt kredytu 296 510,94 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 285 189,73 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 7 606,27 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu Opcja Życie Plus (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy) 3 233,94, 300 miesięcznych uśrednionych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 827,97 zł. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 394 800,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-09-11 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  1 008,53 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  2 017,07 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  6,82%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  7,35%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7.35%, dla kredytu hipotecznego w ofercie Stawiam na swoje - łatwy start z oprocentowaniem stałym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat (300 miesięcy), całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 263 200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 559 710,94 zł, oprocentowanie stałe 6,82 %, całkowity koszt kredytu 296 510,94 zł w tym: prowizja 0 zł, odsetki 285 189,73 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 7 606,27 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, na cały okres kredytowania), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 462,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0,00 zł, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 zł; koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0,00 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu Opcja Życie Plus (w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy) 3 233,94, 300 miesięcznych uśrednionych rat kapitałowo-odsetkowych po 1 827,97 zł. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 394 800,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-09-11 na reprezentatywnym przykładzie. Stałe oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego jako indeks w umowie kredytowej.

Warunki kredytowania

 • Minimalny wkład własny

  20% wartości nieruchomości

 • Okres kredytowania

  do 35 lat 

 • Maksymalna kwota kredytu

  4 000 000 zł

 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

 • Uwagi

  Przedstawione warunki dotyczą oferty specjalnej Stawiam na swoje - łatwy start

  Klienci mogą skorzystać z wybranego wariantu kredytu. Wśród proponowanych przez bank opcji wyróżnić można m.in.: 

  • Stawiam na swoje - łatwy start (brak prowizji);
  • Stawiam na swoje - lekka rata (niższa marża, z prowizją); 
  • Oferta standardowa (nie wymaga dodatkowych produktów). 

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  462 zł - mieszkanie

  748 zł - dom 

 • Ubezpieczenie pomostowe

  0%

 • Wcześniejsza spłata części kredytu

  0%

 • Wcześniejsza spłata całości kredytu

  0%

 • Zwiększenie kwoty kredytu

  prowizja w wysokości stawki procentowej prowizji za udzielenie kredytu

2 miejsce
Kredyt Własny Kąt hipoteczny PKO BP
Złóż wniosek
Miesięczna rata
1 009,35 zł
Kwota do spłaty
2 018,69 zł
Oprocentowanie
7,47%
Prowizja
0%
RRSO
8,90%
RRSO 8,90%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,90% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 6,44% rok (w 1. roku), 7,47%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża 2,13% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,69%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56%/rok i marża 2,13%; całkowity koszt kredytu 454 698,69 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 436 113,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2509,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 744 104,69 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 1887,45 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 077,10 zł, od 6. roku po 2 287,01 zł i ostatnia rata wyniesie 1 685,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  1 009,35 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  2 018,69 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  7,47%
 • Prowizja

  0%

 • RRSO
  8,90%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,90% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 6,44% rok (w 1. roku), 7,47%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża 2,13% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,69%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56%/rok i marża 2,13%; całkowity koszt kredytu 454 698,69 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 436 113,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2509,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 744 104,69 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 1887,45 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 077,10 zł, od 6. roku po 2 287,01 zł i ostatnia rata wyniesie 1 685,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki kredytowania

 • Minimalny wkład własny

  10% wartości nieruchomości

 • Okres kredytowania

  do 35 lat

 • Maksymalna kwota kredytu

  3 000 000 zł

 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  TAK

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  Dla kredytu do 80 tys. zł - 300 zł 

  Dla kredytu powyżej 80 tys. zł - 400 zł dla mieszkania, 700 zł dla domu.

 • Ubezpieczenie pomostowe

  0%

 • Wcześniejsza spłata części kredytu

  0%

 • Wcześniejsza spłata całości kredytu

  0%

 • Zwiększenie kwoty kredytu

  2% od kwoty podwyższenia

3 miejsce
Złóż wniosek
Miesięczna rata
1 030,76 zł
Kwota do spłaty
2 061,52 zł
Oprocentowanie
8,43%
Prowizja
2%
RRSO
9,29%
RRSO 9,29%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem, w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,29%. RRSO obliczyliśmy przy następujących założeniach: kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy, okres kredytowania: 240 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 300 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 75%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat: 8,43% w skali roku, w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 8,90331% a WIRON 1M Stopa Składana wynosi 5,80331% (według stanu na dzień 15-03-2023 r.), całkowity koszt kredytu 340 922,41 zł (w tym: prowizja: 6000 zł, odsetki 334 903,41 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, , usługi dodatkowe: „konto z pakietem” - opłata za prowadzenie konta w banku 0 zł); liczba rat: 240 - raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 590,19 zł w okresie pierwszych 5 lat a od 6. roku po 2 663,84 zł. W RRSO nie uwzględniono kosztu operatu szacunkowego nieruchomości (koszt nieznany bankowi) - usługa zlecana przez klienta we własnym zakresie, niedostępna za pośrednictwem banku.

Pokaż szczegóły
 • Szczegóły oferty
Szczegóły oferty

Koszt kredytu

 • Miesięczna rata
  1 030,76 zł
 • Całkowita kwota do spłaty
  2 061,52 zł
 • Oprocentowanie nominalne
  8,43%
 • Prowizja

  2%

 • RRSO
  9,29%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem, w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,29%. RRSO obliczyliśmy przy następujących założeniach: kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy, okres kredytowania: 240 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 300 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 75%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat: 8,43% w skali roku, w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 8,90331% a WIRON 1M Stopa Składana wynosi 5,80331% (według stanu na dzień 15-03-2023 r.), całkowity koszt kredytu 340 922,41 zł (w tym: prowizja: 6000 zł, odsetki 334 903,41 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, , usługi dodatkowe: „konto z pakietem” - opłata za prowadzenie konta w banku 0 zł); liczba rat: 240 - raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 590,19 zł w okresie pierwszych 5 lat a od 6. roku po 2 663,84 zł. W RRSO nie uwzględniono kosztu operatu szacunkowego nieruchomości (koszt nieznany bankowi) - usługa zlecana przez klienta we własnym zakresie, niedostępna za pośrednictwem banku.

Warunki kredytowania

 • Minimalny wkład własny

  10% wartości nieruchomości

 • Okres kredytowania

  do 35 lat

 • Maksymalna kwota kredytu

  3 000 000 zł

 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  NIE

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  według kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę

 • Wcześniejsza spłata części kredytu

  0%

 • Wcześniejsza spłata całości kredytu

  0%

 • Zwiększenie kwoty kredytu

  4% kwoty podwyższenia (nie mniej niż 500 zł)

Czy opłaca się wziąć drugi kredyt hipoteczny? 

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy warto zdecydować się na drugi kredyt hipoteczny i czy będzie to opłacalne. Wszystko bowiem zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, jego możliwości finansowych czy celu nabycia nieruchomości. Drugi kredyt będzie dodatkowym obciążeniem domowego budżetu, dlatego decyzja o jego zaciągnięciu powinna być dokładnie przemyślana. Warto wspomnieć, że część kredytobiorców decyduje się na drugi kredyt, zbliżając się do końca spłaty obecnego zobowiązania, inni z kolei zaciągają kolejny kredyt po podwyższeniu uzyskiwanych dochodów. Dość częstym przypadkiem jest również drugi kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości pod wynajem – przed podjęciem takiej decyzji należy dokładnie przekalkulować rentowność planowanej inwestycji. 

Drugi kredyt hipoteczny – podsumowanie  

Podsumowując, uzyskanie drugiego kredytu hipotecznego jest jak najbardziej możliwe. Posiadanie jednego zobowiązania nie przekreśla szans na uzyskanie kolejnego. Jak już wiesz, w celu uzyskania kredytu niezbędne jest spełnienie określonych wymagań banku. Szczególne znaczenie będzie miała Twoja zdolność kredytowa. Dwa kredyty hipoteczne oznaczają bowiem konieczność regulowania dwóch miesięcznych rat zgodnie z wyznaczonymi terminami. Niekiedy oznacza to dość spore obciążenie finansowe. Odpowiednia zdolność kredytowa będzie potwierdzeniem możliwości bezproblemowej spłaty drugiego kredytu. Równie ważna jest historia spłat dotychczasowych zobowiązań, a także wniesienie wkładu własnego. Spełnienie wszystkich warunków wskazanych przez bank z pewnością pozwoli na uzyskanie drugiego kredytu hipotecznego, który umożliwi Ci realizację planów.  

Komentarze

(0)
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy