Ranking Bezpiecznych Kredytów 2%

Tego dnia dokonaliśmy przeglądu wszystkich ofert w rankingu i aktualizacji parametrów, jeśli uległy one zmianie.
O aktualność danych dba:
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 49 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.

W związku z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego opublikowanym 1 stycznia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej BGK, banki wstrzymały przyjmowanie wniosków o Bezpieczny Kredyt 2%. Jeżeli chcesz sprawdzić aktualne propozycje kredytowe, skorzystaj z rankingu kredytów hipotecznych.

Pokaż więcej

Bezpieczny Kredyt udzielany w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie to rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie finansowania na preferencyjnych warunkach. Kredyt ten skierowany jest do osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub wybudować swój pierwszy dom. Dopłaty do rat mogą pozwolić na uzyskanie sporych oszczędności.

Poniższy, stworzony przez naszych ekspertów ranking zawiera kredyty hipoteczne 2% z uwzględnieniem ich najważniejszych parametrów. Zestawienie umożliwi Ci szybkie porównanie dostępnych ofert w jednym miejscu i ułatwi wybór najlepszej oferty.

Moneteo jest serwisem afiliacyjnym, czyli zarabiającym na pośrednictwie między Tobą a instytucją finansową. Współpraca (lub jej brak) z instytucją finansową nie wpływa na ocenę produktu.

Sprawdź, jak tworzymy ranking
5
(14)
Znaleziono 7 ofert
Sortowanie wg Ocena i popularność

Najlepsze bezpieczne kredyty hipoteczne 2%

1. Bezpieczny Kredyt Alior Bank

Alior Bank
 • Oprocentowanie bankowe

  7,646%
 • Oprocentowanie po dopłacie

  2,626%

 • Prowizja

  0%
 • RRSO

  4,93%

Szczegóły oferty

Koszt kredytu

Warunki kredytowania

Dodatkowe koszty

Koszt kredytu

 • Oprocentowanie bankowe
  7,646%
 • Oprocentowanie po dopłacie
  2,626%
 • Prowizja
  0%
 • RRSO
  4,93%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Bezpieczny kredyt 2 procent udzielanego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,93% przy następujących założeniach: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy w PLN, okres obowiązywania umowy: 312 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 388 000 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia) 84,81%, w okresie pierwszych 60 rat, stopa okresowo stała w wysokości 7,646%, w kolejnym okresie, tj. od dnia spłaty 60 raty kredytu do dnia spłaty 120 raty kredytu, stopa okresowo stała nie uległa zmianie, a następnie w kolejnych latach oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 8,50% (na oprocentowanie zmienne składa się: marża 2,65% i wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 5,85%- po 10 letnim okresie wartość wskaźnika referencyjnego ustalona będzie na podstawie obowiązującej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty 120 raty kredytu); dopłaty do rat w okresie 120 miesięcy zostały wyliczone wg wskaźnika średniej kwartalnej stopy procentowej [W] o wartości 7,02%; całkowity koszt kredytu: 300 165,32 zł, w tym prowizja: 7 760 zł (2%), odsetki: 281 455,57 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości (opłacany rocznie): 10 110,75 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata prowizyjna z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG-RFM 220 zł (1% objętej gwarancją części kredytu); całkowita kwota do zapłaty: 688 165,32 zł. Bezpieczny kredyt 2 procent jest płatny łącznie w 312 miesięcznych ratach. W okresie dopłat w ratach malejących gdzie pierwsza rata wynosi 2 079,34 zł, natomiast po okresie objętym dopłatami w ratach annuitetowych (równych) z szacunkową ratą kredytu wynoszącą 2 279,03 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.12.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Stałe oprocentowanie niesie za sobą ryzyko, iż wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystywanego jako wskaźnik referencyjny w umowie kredytowej.

Warunki kredytowania

 • Maksymalna kwota
  • 500 000 zł - w przypadku singla;
  • 600 000 zł - w przypadku małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.
 • Okres kredytowania

  15 - 30 lat

 • Wkład własny
  • Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 zł. 

  Wyjątek: Jeżeli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka lub działka z budową rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r., a wartość tego wkładu oraz wysokość kredytu nie przekraczają łącznie 1 000 000 zł, kredyt może zostać udzielony pomimo wkładu przekraczającego 200 000 zł. Dostępna kwota wynosi w takim przypadku: do 100 000 zł - dla singla lub 150 000 zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

  • Kredyt może także zostać połączony z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".
 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  według kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę

 • Nadpłata kredytu

  Nadpłata kredytu jest możliwa bez utraty dopłat, jeżeli:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub; 
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 000 zł lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez klienta raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

2. Bezpieczny Kredyt Pekao SA

Bank Pekao
 • Oprocentowanie bankowe

  7,14%
 • Oprocentowanie po dopłacie

  2%

 • Prowizja

  0%
 • RRSO

  4,72%

Szczegóły oferty

Koszt kredytu

Warunki kredytowania

Dodatkowe koszty

Koszt kredytu

 • Oprocentowanie bankowe
  7,14%
 • Oprocentowanie po dopłacie
  2%
 • Prowizja
  0%
 • RRSO
  4,72%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) bezpiecznego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 4,72  % i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 335 094 złotych (zł) (kwota kredytu, która nie obejmuje kredytowanych kosztów kredytu), kredyt zaciągnięty na 27 lat , 324 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 0 % całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), stałe oprocentowanie kredytu 7,14% w stosunku rocznym, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa ( przy założeniu dopłaty BGK w wysokości 1 435,32 zł)  w wysokości 1 592,73 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa ( po zakończonym okresie dopłaty BGK, przy założeniu że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą)  w wysokości 2 081,71 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 140 608,20 zł do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych) wynosi 613 414,65 zł, całkowity koszt kredytu 278 320,65 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 140 608,20 zł) 268 395,53 zł oraz koszty z tytułu: opłaty prowizyjnej należnej BGK z tytułu udzielenia Gwarancji 670,19 zł (dotyczy kredytów zabezpieczonych Gwarancją), opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł, ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy według oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A   335,09 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 1 lipca 2023 roku, na reprezentatywnym przykładzie. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Warunki kredytowania

 • Maksymalna kwota
  • 500 000 zł - w przypadku singla;
  • 600 000 zł - w przypadku małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.
 • Okres kredytowania

  15 - 30 lat

 • Wkład własny
  • Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 zł. 

  Wyjątek: Jeżeli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka lub działka z budową rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r., a wartość tego wkładu oraz wysokość kredytu nie przekraczają łącznie 1 000 000 zł, kredyt może zostać udzielony pomimo wkładu przekraczającego 200 000 zł. Dostępna kwota wynosi w takim przypadku: do 100 000 zł - dla singla lub 150 000 zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

  • Kredyt może także zostać połączony z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".
 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  Dla kredytu do 500 tys. zł - 184,50 zł 

  Dla kredytu powyżej 500 tys. zł - 479 zł dla mieszkania, 832 zł dla domu.

 • Nadpłata kredytu

  Nadpłata kredytu jest możliwa bez utraty dopłat, jeżeli:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub; 
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 000 zł lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez klienta raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

3. Bezpieczny kredyt PKO BP

PKO BP
 • Oprocentowanie bankowe

  7,02%
 • Oprocentowanie po dopłacie

  2%

 • Prowizja

  1,7%
 • RRSO

  4,31%

Szczegóły oferty

Koszt kredytu

Warunki kredytowania

Dodatkowe koszty

Koszt kredytu

 • Oprocentowanie bankowe
  7,02%
 • Oprocentowanie po dopłacie
  2%
 • Prowizja
  1,7%
 • RRSO
  4,31%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo Bezpiecznego kredytu 2% w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,31% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 290 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 96,3%, oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,02%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,02%/rok, marża 2%, następnie na drugi 5 letni okres oprocentowanie stałe 7,67%, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,67%/rok i marża 2%, a następnie oprocentowanie zmienne 7,67%/rok (od 11. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 5,67%/rok z dnia 09.11.2023 r. i marża 2%; całkowity koszt kredytu 184 704,44 zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu 1,7%, tj. 4 930 zł, opłata prowizyjna dla BGK za udzielenie gwarancji 490,86 zł; odsetki 172 573,72 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 800 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 474 704,44 zł, płatna w 300 ratach: malejących w okresie stosowania dopłat oraz ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po tym okresie, przy czym pierwsza rata malejąca z dopłatą wyniesie 1 426,76 zł, od 11. roku raty annuitetowe (równe) wyniosą po 1 630,69 zł i ostatnia rata wyniesie 1 442,25 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki kredytowania

 • Maksymalna kwota
  • 500 000 zł - w przypadku singla;
  • 600 000 zł - w przypadku małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.
 • Okres kredytowania

  15 - 35 lat

 • Wkład własny
  • Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 zł. 

  Wyjątek: Jeżeli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka lub działka z budową rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r., a wartość tego wkładu oraz wysokość kredytu nie przekraczają łącznie 1 000 000 zł, kredyt może zostać udzielony pomimo wkładu przekraczającego 200 000 zł. Dostępna kwota wynosi w takim przypadku: do 100 000 zł - dla singla lub 150 000 zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

  • Kredyt może także zostać połączony z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".

 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  Dla kredytu poniżej 80 000 zł - 300 zł 

  Dla kredytu od 80 000 zł - 400 zł dla mieszkania, 700 zł dla domu.

 • Nadpłata kredytu

  Nadpłata kredytu jest możliwa bez utraty dopłat, jeżeli:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub; 
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 000 zł lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez klienta raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

4. Bezpieczny Kredyt Bank BPS

Bank BPS
 • Oprocentowanie bankowe

  7,02%
 • Oprocentowanie po dopłacie

  2%

 • Prowizja

  1%
 • RRSO

  4,11%

Szczegóły oferty

Koszt kredytu

Warunki kredytowania

Dodatkowe koszty

Koszt kredytu

 • Oprocentowanie bankowe
  7,02%
 • Oprocentowanie po dopłacie
  2%
 • Prowizja
  1%
 • RRSO
  4,11%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt Mój DOM udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,11% (bez dopłaty: 7,71%) dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 438 525 zł, okres kredytowania: 306 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,02 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,00 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,81%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,19%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2 134,82 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1 828,50 zł, łączna liczba rat: 306. Całkowity koszt kredytu 450 691,27 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 443 945,02 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 176 615,23 zł), prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 385,25 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 5 202 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 889 216,27 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 176 615,23 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 21 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki kredytowania

 • Maksymalna kwota
  • 500 000 zł - w przypadku singla;
  • 600 000 zł - w przypadku małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.
 • Okres kredytowania

  15 - 30 lat

 • Wkład własny
  • Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 zł. 

  Wyjątek: Jeżeli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka lub działka z budową rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r., a wartość tego wkładu oraz wysokość kredytu nie przekraczają łącznie 1 000 000 zł, kredyt może zostać udzielony pomimo wkładu przekraczającego 200 000 zł. Dostępna kwota wynosi w takim przypadku: do 100 000 zł - dla singla lub 150 000 zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

  • Kredyt może także zostać połączony z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".
 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  według kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę

 • Nadpłata kredytu

  Nadpłata kredytu jest możliwa bez utraty dopłat, jeżeli:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub; 
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 000 zł lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez klienta raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

5. Bezpieczny kredyt VeloBank

VeloBank
 • Oprocentowanie bankowe

  7,14%
 • Oprocentowanie po dopłacie

  2%

 • Prowizja

  2%
 • RRSO

  4,92%

Szczegóły oferty

Koszt kredytu

Warunki kredytowania

Dodatkowe koszty

Koszt kredytu

 • Oprocentowanie bankowe
  7,14%
 • Oprocentowanie po dopłacie
  2%
 • Prowizja
  2%
 • RRSO
  4,92%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego Bezpieczny kredyt 2% z okresowo stałym oprocentowaniem, w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,92%. RRSO obliczyliśmy przy następujących założeniach: kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy, okres kredytowania: 360 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 360 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 90%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 10 lat: 7,14% w skali roku, w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 8,08604%, a WIRON 1M Stopa Składana wynosi 5,94604% (według stanu na 15.06.2023 r.), całkowity koszt kredytu – z uwzględnieniem dopłat: 340 112,59 zł w tym: prowizja: 7200 zł, odsetki: 459 433,99 zł, kwota dopłat: 154 457,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, prowizja od gwarancji BGK: 400 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania: 5 112 zł, ubezpieczenie VeloBezpieczny dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia 22 404,60; całkowita kwota do zapłaty – z uwzględnieniem dopłat: 700 112,59 zł, liczba rat: 360 - raty malejące (bez okresu karencji w spłacie) w okresie pierwszych 10 lat, a od 11 roku raty równe, dopłaty do rat stosowane przez okres 120 miesięcy, wyliczone wg wskaźnika W o wartości 7,14%. W RRSO nie uwzględniliśmy kosztu operatu szacunkowego nieruchomości (koszt nieznany bankowi) – usługa zlecana przez klienta we własnym zakresie, niedostępna za pośrednictwem banku. Jeżeli Twój kredyt będzie wypłacony w transzach, dodatkowo poniesiesz koszty inspekcji nieruchomości w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji VeloBank S.A. dla kredytów hipotecznych (liczba inspekcji uzależniona jest od liczby transz). Na dzień sporządzenia tego dokumentu koszt jednej inspekcji wynosi 280 zł.

Warunki kredytowania

 • Maksymalna kwota
  • 500 000 zł - w przypadku singla;
  • 600 000 zł - w przypadku małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.
 • Okres kredytowania

  15 - 35 lat

 • Wkład własny
  • Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 zł. 

  Wyjątek: Jeżeli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka lub działka z budową rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r., a wartość tego wkładu oraz wysokość kredytu nie przekraczają łącznie 1 000 000 zł, kredyt może zostać udzielony pomimo wkładu przekraczającego 200 000 zł. Dostępna kwota wynosi w takim przypadku: do 100 000 zł - dla singla lub 150 000 zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

  • Kredyt może także zostać połączony z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".
 • Wymagane konto

  NIE

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

 • Uwagi

  Oferta dostępna jest również z:

  • prowizją 0% w przypadku skorzystania z konta z pakietem oraz ubezpieczenia do kredytu hipotecznego VeloBezpieczny;
  • obniżonym oprocentowaniem w wariancie Zielona Hipoteka.

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  według kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę

 • Nadpłata kredytu

  Nadpłata kredytu jest możliwa bez utraty dopłat, jeżeli:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub; 
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 000 zł lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez klienta raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

6. Bezpieczny Kredyt Santander Bank

Santander Bank Polska
 • Oprocentowanie bankowe

  7%
 • Oprocentowanie po dopłacie

  1,98%

 • Prowizja

  0%
 • RRSO

  4,57%

Szczegóły oferty

Koszt kredytu

Warunki kredytowania

Dodatkowe koszty

Koszt kredytu

 • Oprocentowanie bankowe
  7%
 • Oprocentowanie po dopłacie
  1,98%
 • Prowizja
  0%
 • RRSO
  4,57%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%, w Santander Bank Polska S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,57%, przy tych założeniach: okres kredytowania: 322 miesiące (jednorazowa wypłata kredytu), dopłaty do rat kredytu obowiązują przez pierwsze 120 miesięcy, oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,00% w skali roku, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 337 899,00 zł, całkowita kwota do zapłaty (z uwzględnieniem dopłat): 590 866,19 zł, raty malejące (w okresie objętym dopłatami do rat), raty równe (po wygaśnięciu dopłat do rat), wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej (W) wykorzystany do obliczenia dopłat: 7,02% (według stanu na 10.11.2023 r). Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ustala ten wskaźnik i publikuje go na www.bgk.pl. Całkowity koszt kredytu (z uwzględnieniem dopłat): 252 977,19 zł, w tym: odsetki (z uwzględnieniem dopłat): 235 768,92 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej u nas): 9 428,94 zł za cały okres kredytowania (koszt  uwzględnia koszt ubezpieczenia wskazany w usługach dodatkowych) – suma ubezpieczenia nieruchomości: 388 017,00 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200 zł, opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem: 480 zł (dotyczy mieszkania), opłata prowizyjna z tytułu udzielenia gwarancji BGK: 274,75 zł, usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego dla kredytobiorcy: 360,00 zł (na przykładzie Konta Santander), koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka: 6 445,58 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort: 1 746,10 zł. 322 miesięczne raty kredytowe (bez okresu karencji w spłacie): w okresie 120 miesięcy raty malejące, wysokość pierwszej raty: 1 509,92 zł, w okresie 121-321 miesięcy raty równe: 1 894,84 zł, ostatnia rata: 1 867,45 zł. W okresie oprocentowania stałego wysokość raty może być wyższa niż dla oprocentowania zmiennego opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, gdy spadnie jego wartość. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulację przygotowaliśmy na 13.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki kredytowania

 • Maksymalna kwota
  • 500 000 zł - w przypadku singla;
  • 600 000 zł - w przypadku małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.
 • Okres kredytowania

  15 - 30 lat

 • Wkład własny
  • Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 zł. 

  Wyjątek: Jeżeli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka lub działka z budową rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r., a wartość tego wkładu oraz wysokość kredytu nie przekraczają łącznie 1 000 000 zł, kredyt może zostać udzielony pomimo wkładu przekraczającego 200 000 zł. Dostępna kwota wynosi w takim przypadku: do 100 000 zł - dla singla lub 150 000 zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

  • Kredyt może także zostać połączony z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".
 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  mieszkanie/działka - 480 zł;

  dom - 780 zł

 • Nadpłata kredytu

  Nadpłata kredytu jest możliwa bez utraty dopłat, jeżeli:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub; 
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 000 zł lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez klienta raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

7. Bezpieczny Kredyt BOŚ Bank

BOŚ Bank
 • Oprocentowanie bankowe

  7,02%
 • Oprocentowanie po dopłacie

  2%

 • Prowizja

  2,20%
 • RRSO

  4,16%

Szczegóły oferty

Koszt kredytu

Warunki kredytowania

Dodatkowe koszty

Koszt kredytu

 • Oprocentowanie bankowe
  7,02%
 • Oprocentowanie po dopłacie
  2%
 • Prowizja
  2,20%
 • RRSO
  4,16%
 • Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,16% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 350 000 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,02 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,13 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 5,78%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,35%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1750,00 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1464,17zł. Całkowity koszt kredytu 218 114,72zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 210 195,72 zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 140 852,83 zł), prowizja  za udzielenie kredytu: 2,20% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7700,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 568 114, 72zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 140 852,83  zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 17 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Warunki kredytowania

 • Maksymalna kwota
  • 500 000 zł - w przypadku singla;
  • 600 000 zł - w przypadku małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.
 • Okres kredytowania

  15 - 35 lat

 • Wkład własny
  • Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 000 zł. 

  Wyjątek: Jeżeli wkładem własnym jest wyłącznie niezabudowana działka lub działka z budową rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r., a wartość tego wkładu oraz wysokość kredytu nie przekraczają łącznie 1 000 000 zł, kredyt może zostać udzielony pomimo wkładu przekraczającego 200 000 zł. Dostępna kwota wynosi w takim przypadku: do 100 000 zł - dla singla lub 150 000 zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem.

  • Kredyt może także zostać połączony z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".
 • Wymagane konto

  TAK

 • Wymagane ubezpieczenie

  TAK

 • Wymagana karta kredytowa

  NIE

Dodatkowe koszty

 • Wycena nieruchomości

  według kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę

 • Nadpłata kredytu

  Nadpłata kredytu jest możliwa bez utraty dopłat, jeżeli:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub; 
  • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 000 zł lub; 
  • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez klienta raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.
Oceń ten ranking
5
(14 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos
Spis treści

1 lipca 2023 roku weszła w życie Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadziła rządowy program wsparcia Pierwsze Mieszkanie. Program ten składa się z dwóch instrumentów: Bezpiecznego Kredytu 2% oraz Konta Mieszkaniowego. Pierwszy z nich zapewnia dopłaty do rat kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu, z kolei drugi ma na celu ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania lub budowy domu poprzez systematyczne oszczędzanie z możliwością uzyskania dodatkowej Premii Mieszkaniowej.

Wysokie stopy procentowe sprawiły, że wiele osób musiało odłożyć swoje plany na sfinansowanie nieruchomości na kredyt. Celem wdrożenia kredytów 2% było zatem zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obywateli poprzez zwiększenie zdolności do zaciągnięcia i spłaty kredytu udzielonego w celu sfinansowania kupna bądź budowy pierwszej własnej nieruchomości.

Od 3 lipca 2023 roku Bezpieczny Kredyt 2% dostępny jest w ofercie banków, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Bezpieczny Kredyt 2% – na czym polega?

Bezpieczny Kredyt 2% to rozwiązanie ułatwiające zakup lub budowę pierwszej własnej nieruchomości dzięki uzyskaniu finansowania na preferencyjnych warunkach. Jego głównym założeniem jest dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, utworzonego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, która obejmuje 120 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych. Kwota dopłat to różnica między stałą stopą procentową a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2%. Wysokość stałej stopy procentowej ustalana jest w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów ze stałą stopą w bankach kredytujących.

W okresie trwania dopłat oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu 2% jest stałe. Analogicznie jak w przypadku standardowych kredytów hipotecznych oprocentowanie stałe ustalane jest na 5 lat. Po upływie 5 lat będzie ono ustalone ponownie, zależnie od ówczesnego oprocentowania kredytów ze stałą stopą.

Przez 10 lat uzyskiwania dopłat kredyt spłacany jest w ratach malejących. Po ich wygaśnięciu, spłata odbywa się w ratach równych, chyba że kredytobiorca zawnioskuje o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Warunki finansowania

Bezpieczny Kredyt 2 procent może zostać przeznaczony na zakup pierwszej nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego. Można nim sfinansować zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowę domu, jednoczesny zakup działki budowlanej i budowę domu na tej działce, a także dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

Klient ma dowolność, jeśli chodzi o standard i położenie nieruchomości - nie obowiązuje bowiem limit ceny w przeliczeniu na 1m2. Ustalono jednak maksymalne kwoty kredytu, które wynoszą odpowiednio:

 • 500 000 zł - w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe;
 • 600 000 zł - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko;
 • 100 000 zł - na dokończenie budowy domu finansowanego do tej pory za gotówkę, w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe;
 • 150 000 zł - na dokończenie budowy domu finansowanego do tej pory za gotówkę, w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Bezpieczny Kredyt udzielany jest wyłącznie w walucie polskiej. Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Zgodnie z ustawą kredyty hipoteczne 2% będą udzielane do 31 grudnia 2027 roku, a w przypadku finansowania na dokończenie budowy domu do 31 grudnia 2025 roku.

Wkład własny

Należy zaznaczyć, że Bezpieczny Kredyt 2% jest standardowym kredytem udzielanym przez banki. Wyróżnia go jednak dopłata z budżetu państwa do rat kredytu. Bezpieczny Kredyt 2% - tak samo jak inne kredyty hipoteczne - wymaga wniesienia wkładu własnego. Zgodnie z ustawą wysokość wkładu własnego kredytobiorcy nie może jednak przekroczyć 200 000 zł.

Warto wiedzieć, że Bezpieczny Kredyt 2% może być połączony z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”. Dzięki temu kredyt będzie dostępny również dla osób, którym nie udało się zgromadzić środków na wkład własny. Nie będzie można jednak skorzystać wówczas ze spłat rodzinnych. W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% z gwarancją wkładu własnego nie obowiązuje limit ceny za m2. Jeśli wkład własny wnioskodawcy jest niższy niż 20% całkowitej kwoty wydatków, na które udzielany jest ten kredyt, różnica między 20% całkowitej kwoty wydatków a wkładem własnym wnioskodawcy również może zostać objęta gwarancją wkładu własnego. Suma gwarancji BGK oraz wkładu własnego nie może być wyższa niż 200 000 zł.

Maksymalny wkład własny w wysokości 200 000 zł oznacza zatem, że maksymalna wartość nieruchomości, jaką można nabyć, wynosi 700 000 zł dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 800 000 zł dla osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko.

W przypadku kredytu na budowę domu, wkładem własnym może być również należąca do wnioskodawcy i nieobciążona kredytem działka, na której ma zostać zrealizowana ta inwestycja. Jeżeli wartość działki przekracza 200 000 zł, nie będzie możliwe wniesienie dodatkowego wkładu w środkach pieniężnych. Co więcej, łączna wartość działki i kredytu nie może wówczas przekroczyć 1 000 000 zł.

Kredyt hipoteczny 2% a rozpoczęta budowa

Jak wspomnieliśmy wyżej, kredyt hipoteczny 2% może być udzielony również na dokończenie budowy domu jednorodzinnego. Zgodnie z ustawą, jeżeli:

 • wkładem własnym jest wyłącznie nieruchomość gruntowa niezabudowana, na której przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoczęto budowę domu,
 • łączna wysokość tego wkładu oraz kredytu nie przekracza 1 000 000 zł,
 • kredyt ten udzielany jest w celu pokrycia całości lub części wydatków związanych z dalszą budową tego domu, w tym z jego wykończeniem,

to wnioskodawca może starać się o Bezpieczny Kredyt w kwocie do 100 000 zł lub do 150 000 zł.

Jeżeli natomiast łączna wartość działki i rozpoczętej budowy nie przekracza 200 000 zł, wówczas wnioskodawca może ubiegać się o kredyt w pełnej wysokości - do 500 000 zł lub do 600 000 zł.

Kto skorzysta?

Z kredytu hipotecznego 2% mogą skorzystać osoby, które planują zakup bądź budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu.

Kredyt ten może zostać udzielony osobom, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 45 lat. W przypadku dwóch kredytobiorców, warunek ten musi spełniać przynajmniej jedna osoba. Należy podkreślić, że dwie osoby mogą skorzystać z kredytu hipotecznego 2% tylko, gdy są małżeństwem lub wychowują wspólnie co najmniej jedno dziecko.

Kredyt 2% może zostać przyznany, jeżeli:

 • kredytobiorca w dniu jego udzielenia oraz przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz
 • prawa tego nie posiada i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie posiadała osoba prowadząca wspólnie z kredytobiorcą to gospodarstwo.

Zgodnie z ustawą, okres pozostawania w gospodarstwie domowym liczony jest od dnia zawarcia małżeństwa z kredytobiorcą - w przypadku małżonka kredytobiorcy - lub od dnia urodzenia dziecka - w przypadku drugiego rodzica dziecka kredytobiorcy.

Wnioskodawca ubiegający się o Bezpieczny Kredyt w dniu złożenia wniosku nie może być również stroną innej umowy kredytu hipotecznego zawartej w okresie 36 miesięcy przed tym dniem.

Wyjątki od zasady pierwszej nieruchomości

Posiadanie prawa do nieruchomości uniemożliwia skorzystanie z Bezpiecznego Kredytu 2%. Ustawa uwzględnia jednak kilka wyjątków od tego kryterium:

 1. Kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe nabył/a w drodze dziedziczenia bądź darowizny nie więcej niż jeden lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, które kredytobiorca lub ta osoba zbyli przed ukończeniem 18 lat;
 2. Kredytobiorca i osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe łącznie posiadają lub posiadali nie więcej niż jeden lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny nabyty w drodze dziedziczenia, w udziale nie wyższym niż 50%, ale nie zamieszkują w tym lokalu lub domu od co najmniej 12 miesięcy;
 3. Kredytobiorca i osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe łącznie posiadają lub posiadali nie więcej niż jeden lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, wydanej:
  1. w związku z katastrofą budowlaną lub skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
  2. co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2%.

Zdolność kredytowa

Niezbędnym wymogiem do uzyskania kredytu jest odpowiednia zdolność kredytowa. Jej ocena należy bezpośrednio do banku. Zdolność kredytowa jest wyliczana po uwzględnieniu szeregu czynników, w tym m.in. źródła i wysokości dochodów, kosztów utrzymania, wysokości zobowiązań, kwoty kredytu, okresu spłaty czy liczby osób w gospodarstwie domowym. Analiza wykonana przez kredytodawcę pozwoli stwierdzić, czy zarobki wnioskodawcy są wystarczające do uzyskania finansowania. Każdy bank ma własne zasady wyliczania zdolności kredytowej, dlatego w zależności od instytucji zdolność kredytowa wnioskodawcy może się nieco różnić.

Warto zaznaczyć, że w czerwcu 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nowelizację Rekomendacji S, w której wprowadzono wytyczne pozwalające bankom brać pod uwagę rządowe dopłaty podczas wyliczania zdolności kredytowej. Dzięki temu zdolność kredytowa w przypadku kredytu 2% będzie oceniania korzystniej niż w standardowej ofercie banku.

Zwrot dopłat

Zgodnie z ustawą, w sytuacji, gdy kredytobiorca zostanie prawomocnie skazany za oszustwo kredytowe popełnione w związku z udzieleniem kredytu hipotecznego 2%, otrzymane dopłaty podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku, łącznie z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata.

Nadpłata kredytu hipotecznego 2%

Decydując się na Bezpieczny Kredyt 2%, należy wiedzieć, że przedterminowa spłata części kredytu skutkuje wygaśnięciem dopłat do rat z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty dopłat uzyskane po tym dniu podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków. Kredytobiorca nie utraci prawa do dopłat, jeżeli:

 • spłaty takiej dokonał po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu lub;
 • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku połączenia kredytu 2% z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”) lub;
 • łączna wysokość spłaty oraz wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła 200 000 zł lub;
 • łączna wysokość spłaty oraz zapłaconej przez kredytobiorcę raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

W jakim terminie trzeba wprowadzić się do kredytowanej nieruchomości?

Kredytobiorca powinien wprowadzić się do nieruchomości w terminie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu albo nabycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub domu. W przeciwnym razie dopłaty do rat wygasną ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu, a dopłaty uzyskane po tym dniu należy zwrócić do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego łącznie z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata.

Kredyt 2% a różne sytuacje życiowe

Oprócz wspomnianej wyżej nadpłaty kredytu oraz niedotrzymania terminu na wprowadzenie się do kredytowanej nieruchomości, ustawodawca przewidział także inne sytuacje, w których kredytobiorca może utracić prawo do dopłat. Będzie to miało miejsce, jeżeli:

 • kredytobiorca zbył prawo własności kredytowanego mieszkania lub domu (wyjątkiem jest rozszerzenie wspólności ustawowej oraz zbycie na rzecz drugiego z kredytobiorców);
 • kredytobiorca zbył spółdzielcze prawo do kredytowanego mieszkania lub domu (wyjątkiem jest zbycie na rzecz drugiego z kredytobiorców)
 • kredytobiorca zmienił sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, co uniemożliwiło zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;
 • kredytobiorca nabył prawo własności/spółdzielcze prawo do innego mieszkania lub domu (wyjątkiem jest nabycie w drodze dziedziczenia);
 • kredytobiorca wynajął nieruchomość lub jej część bądź użyczył tę nieruchomość innej osobie;
 • kredytobiorca zaprzestał na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego w kredytowanej nieruchomości (wyjątkiem jest sytuacja, gdy drugi kredytobiorca nadal prowadzi gospodarstwo domowe w tej nieruchomości lub nieruchomość została wyłączona z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego);
 • kredytobiorca udostępnił nieruchomość do zamieszkania bądź wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego osobie:
 • która w okresie 12 miesięcy przed udzieleniem tego kredytu prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe lub
 • będącej drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego lub przysposobionego przez kredytobiorcę, która przed dniem udzielenia tego kredytu nie prowadziła gospodarstwa domowego z kredytobiorcą,

a prowadzenie przez tę osobę wspólnego gospodarstwa domowego uniemożliwiałoby skorzystanie z Bezpiecznego Kredytu;

 • stroną umowy kredytowej przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielenia tego kredytu jako jedyny spełniał warunek wieku (wyjątkiem jest śmierć kredytobiorcy);
 • ogłoszono upadłość w stosunku do kredytobiorcy;
 • zmieniono oprocentowanie kredytu ze stałego na zmienne.

Dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia zdarzenia - dopłaty udzielone po tym dniu podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Ślub i przeprowadzka do małżonka, który posiada nieruchomość

Warto zaznaczyć, że singiel, który uzyskał Bezpieczny Kredyt 2% nie utraci prawa do dopłat, gdy w przyszłości wprowadzi się do małżonka, który nabył nieruchomość przed zawarciem małżeństwa lub którą uzyskał w drodze dziedziczenia. Nie mają wówczas zastosowania przepisy dotyczące wprowadzenia się do nieruchomości w terminie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu/nabycia mieszkania lub domu, wynajmu lub użyczenia kredytowanej nieruchomości oraz zaprzestania prowadzenia w niej gospodarstwa domowego.

Kredyt mieszkaniowy 2% a rozdzielność majątkowa

Należy podkreślić, że rozdzielność majątkowa nie wpływa na możliwość skorzystania z Bezpiecznego Kredytu 2% - warunek pierwszej nieruchomości musi być spełniony przez obojga kredytobiorców bez względu na ustrój majątkowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden z małżonków nie posiada i nie posiadał wcześniej nieruchomości, a drugi zbył nieruchomość przed zawarciem związku małżeńskiego. W przypadku małżeństw z rozdzielnością majątkową istnieje możliwość samodzielnego przystąpienia do kredytu.

Wprowadzenie się rodzica kredytobiorcy

Jak już wiadomo, jednym z przypadków, które skutkują utratą prawa do dopłat jest udostępnienie przez kredytobiorcę nieruchomości do zamieszkania lub wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego osobie:

 • która w okresie 12 miesięcy przed udzieleniem tego kredytu prowadziła z kredytobiorcą wspólne gospodarstwo domowe lub
 • będącej drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego lub przysposobionego przez kredytobiorcę, która przed dniem udzielenia tego kredytu nie prowadziła gospodarstwa domowego z kredytobiorcą,

a prowadzenie przez tę osobę wspólnego gospodarstwa domowego w dniu udzielenia kredytu naruszałoby warunki programu.

Gospodarstwo domowe należy rozumieć jako prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną lub wspólnie przez małżonków bądź rodziców co najmniej jednego dziecka. Zgodnie z powyższym, wprowadzenie się rodzica kredytobiorcy do kredytowanej nieruchomości nie powoduje utraty prawa do dopłat.

Czy obcokrajowiec może przystąpić do programu?

Zgodnie z ustawą, kredyt 2% może zostać przyznany również obcokrajowcowi, jeżeli prowadzi on gospodarstwo domowe na terytorium Polski. W przypadku, gdy prowadzi on gospodarstwo domowe poza terytorium Polski, może uzyskać kredyt, jeżeli:

 • posiada obywatelstwo polskie lub
 • nie posiada obywatelstwa polskiego, ale prowadzi gospodarstwo domowe z osobą, która je posiada (wówczas kredyt może zostać udzielony wspólnie z tą osobą).

Posiadanie za granicą kredytu hipotecznego na nieruchomość uniemożliwia skorzystanie z programu. Natomiast w przypadku bycia stroną kredytu hipotecznego bez posiadania nieruchomości, wnioskodawca nie może skorzystać z kredytu 2%, jeżeli umowa ta została zawarta w ciągu 36 miesięcy przed złożeniem wniosku. Decyzja o przyznaniu kredytu w przypadku umowy kredytowej podpisanej we wcześniejszym okresie należy bezpośrednio do banku.

Jeżeli wnioskodawca posiada nieruchomość za granicą, ale nie jest stroną żadnego kredytu hipotecznego, może ubiegać się o Bezpieczny Kredyt. Ustawa definiuje bowiem lokal mieszkalny i dom jednorodzinny jako nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedaż mieszkania lub domu

Jak wspomnieliśmy wcześniej, sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat skutkuje ich utratą. Dopłaty wygasają ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, a kwoty otrzymane po tym dniu powinny zostać zwrócone do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Działalność gospodarcza w kredytowanej nieruchomości

Do czasu spłaty gwarancji udzielonej przez BGK w kredytowanej nieruchomości nie może być wykonywana działalność gospodarcza. Ograniczenie obejmuje również adres zarejestrowanej działalności w mieszkaniu lub domu. W przypadku, gdy kredytobiorca nie korzystał z gwarancji wkładu własnego lub gdy spłacił kapitał w wysokości uzyskanej gwarancji, możliwe jest zarówno zarejestrowanie jak i prowadzenie działalności - warunkiem jest jednak, by prowadzenie działalności w tym mieszkaniu lub domu nie uniemożliwiało zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Jak będą liczone dopłaty do raty? – wzór

Dopłaty do rat obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych. Rata obniżana jest o kwotę dopłaty.

Wysokość dopłaty do raty obliczana jest przez bank zgodnie ze wskazanym w ustawie wzorem:

Kwota dopłaty = saldo kredytu * (W - 2%) / 12

“W” oznacza wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania Bezpiecznego Kredytu.

Przykładowe kalkulacje

Na potrzeby wyliczeń załóżmy, że wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej wynosi 7%, a oprocentowanie kredytu zaproponowane przez bank także jest równe 7%. Dopłata wynosi wówczas 5%:

(W - 2%) = (7% -2%) = 5%

Co to oznacza dla klienta? Otóż, oprocentowanie kredytu wynosi 7%, natomiast klient będzie spłacać raty w takiej wysokości, jakby oprocentowanie było równe 2%:

(oprocentowanie kredytu - dopłata) = 7% - 5% = 2%

Spójrzmy zatem, jak może prezentować się orientacyjna wysokość rat dla różnych wariantów kredytów po uwzględnieniu powyższych parametrów:

Przykład nr 1:

Kwota kredytu - 600 000 zł

Okres kredytowania - 30 lat

Pierwsza rata bez dopłaty - 5166,67 zł

Pierwsza rata po dopłacie - 2666,67 zł

Wysokość dopłaty - 2500,00 zł

Przykład nr 2:

Kwota kredytu – 500 000 zł

Okres kredytowania - 25 lat

Pierwsza rata bez dopłaty - 4583,33 zł

Pierwsza rata po dopłacie - 2500,00 zł

Wysokość dopłaty - 2083,33 zł

Przykład nr 3:

Kwota kredytu - 350 000 zł

Okres kredytowania - 20 lat

Pierwsza rata bez dopłaty - 3500,00 zł

Pierwsza rata po dopłacie - 2041,67 zł

Wysokość dopłaty - 1458,33 zł

Karencja w spłacie kapitału

Zgodnie z ustawą, dopłaty obejmują 120 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych. Jeżeli jednak w okresie karencji w spłacie kapitału poprzedzającym spłatę pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej, rata odsetkowa jest wyższa od prognozowanej pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej po dopłacie, na wniosek kredytobiorcy raty odsetkowe mogą zostać objęte dopłatą. Dopłata ta stanowi różnicę między ratą odsetkową a prognozowaną pierwszą pomniejszoną o dopłatę ratę kapitałowo-odsetkową. Rat odsetkowych objętych dopłatą nie wlicza się do puli 120 rat, ale wysokość dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych pomniejsza się o kwotę obliczoną jako iloraz łącznej kwoty dopłat do rat odsetkowych oraz liczby 120.

Pamiętaj o terminowej spłacie rat

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku opóźnienia w spłacie raty w danym miesiącu klient straci dopłatę za ten miesiąc - bank będzie wówczas wymagać spłacenia pełnej raty kapitałowo-odsetkowej. Po uregulowaniu raty dopłaty zostaną wznowione.

Gdzie znaleźć kredyt 2 procent?

Bezpieczny kredyt 2% dostępny jest w ofercie banków, które zawarły umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Korzystając z naszego rankingu, zapoznasz się z najważniejszymi szczegółami kredytów 2% w jednym miejscu. W każdej ofercie wyróżniliśmy najbardziej istotne parametry m.in. oprocentowanie kredytu przed dopłatą, oprocentowanie po dopłacie, wysokość prowizji czy Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO). Dzięki temu w łatwy i szybki sposób możesz porównać interesujące Cię oferty i wybrać tę, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Należy mieć na uwadze, że parametry zaproponowane przez bank mogą się nieco różnić od tych wskazanych w rankingu. Ostateczne warunki finansowania zostaną Ci przedstawione po dokonaniu przez kredytodawcę dokładnej analizy zdolności kredytowej.

Kolejność kredytów w rankingu zależy od oceny ich atrakcyjności oraz popularności. Korzystając z zestawienia dowiesz się zatem, na które oferty warto zwrócić szczególną uwagę oraz które z nich cieszą się największym zainteresowaniem i są najchętniej wybierane przez naszych użytkowników.

Co się stanie po upływie 10 lat obniżonego oprocentowania?

Po upływie 10 lat dopłat, spłata będzie odbywać się w ratach równych, chyba że kredytobiorca zawnioskuje o utrzymanie dotychczasowej formuły spłaty. Po tym czasie kredyt będzie mieć oprocentowanie zmienne.

Wysokość rat po zakończeniu dopłat zależeć będzie od wielu czynników: kapitału pozostałego do spłaty, okresu spłaty, rodzaju rat oraz aktualnego oprocentowania. Bezpieczny Kredyt 2% został jednak skonstruowany w sposób, który obniża ryzyko wzrostu raty po zakończeniu okresu dopłat. Dzięki ratom malejącym mającym zastosowanie w trakcie uzyskiwania dopłat, kwota kapitału zauważalnie się zmniejszy. Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał pełną wysokość raty, jednak odsetki będą liczone od sporo mniejszego zadłużenia.

Ustawa przewiduje jednak również wsparcie, w przypadku gdy pierwsza rata bez dopłaty będzie wyższa od pierwszej raty z dopłatą. Na wniosek kredytobiorcy, bank wydłuży wówczas okres spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat. Należy zaznaczyć, że rozwiązanie to nie ma zastosowania, jeżeli dopłaty do rat wygasły z winy kredytobiorcy i nie zostały wznowione oraz gdy w dniu wygaśnięcia dopłat kredytobiorca (lub młodszy z kredytobiorców) ukończył 50 lat.

Ranking kredytów hipotecznych 2% ułatwi Ci wybór najlepszej oferty

Rządowy program wsparcia jest dla wielu osób szansą na nabycie pierwszej własnej nieruchomości. Dzięki dopłatom miesięczne raty będą sporo niższe niż w przypadku standardowego kredytu.

Jeżeli szukasz kredytu z dopłatami, skorzystaj z naszego rankingu bezpiecznych kredytów 2%. Zestawienie umożliwi Ci szybkie porównanie ofert w jednym miejscu i ułatwi wybór kredytu, który najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Pozostałe produkty kredytowe

Sprawdź nasze pozostałe rankingi z kategorii kredyty: