Jak przechowywać kryptowaluty?

Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

95 publikacji 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.


4 komentarze
Jak przechowywać kryptowaluty?
Spis treści

W przypadku popularnych form inwestycji nie trzeba specjalnie martwić się kwestią bezpiecznego przechowywania aktywów. W końcu za bezpieczeństwo np. posiadanych akcji czy obligacji odpowiada Twój dom maklerski i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku lokat terminowych jest to z kolei bank, w którym je otworzyłeś, oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Natomiast fizyczne złoto lub srebro możesz powierzyć mennicy lub prywatnemu skarbcowi.

Jeśli chodzi o przechowywanie kryptowalut, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Nic w tym jednak dziwnego, bo przecież stanowią one aktywa kryptograficzne o specyficznych właściwościach, a przy tym nie podlegają kontroli żadnej zewnętrznej instytucji. To właśnie m.in. dlatego wymagają zupełnie innego podejścia, niż np. papiery wartościowe czy inne zdematerializowane aktywa.

Gdzie przechowywać bitcoiny i inne kryptowaluty? Dostępne możliwości

Tak jak nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, gdzie i jak kupić kryptowalutę, tak nie ma jednego sposobu przechowywania kryptowalut. Możemy wyróżnić tu kilka metod, przy czym nie zawsze wszystkie będą dla Ciebie dostępne. To, z których rozwiązań będziesz mógł skorzystać, zależy od konkretnej kryptowaluty.

Zacznijmy od metody, która powinna być najbardziej zrozumiała dla osób mniej zaznajomionych z tematem. Jej szczegóły omówimy w dalszej części tekstu, natomiast w tym miejscu wspomnijmy jedynie, że polega na przechowywaniu aktywów na giełdzie kryptowalut, co przypomina trzymanie akcji, obligacji czy walut na rachunku inwestycyjnym, prowadzonym przez dom maklerski lub brokera forex.

W przypadku tej metody Twoje aktywa znajdują się u pośrednika (w tym wypadku jest nim giełda kryptowalut), który zapewnia Ci do nich dostęp poprzez specjalne konto. Za pośrednictwem takiego konta możesz nie tylko dowiedzieć się, ile posiadasz jednostek poszczególnych kryptowalut, ale również sprawdzić ich wartość czy dokonać transakcji zakupu lub sprzedaży.

Jeśli wiesz już, czym są i jak działają kryptowaluty, to nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, że istnieje jeszcze wiele innych sposobów ich przechowywania. Zamiast trzymać krypto na giełdzie, możesz je przesłać na specjalny zewnętrzny portfel (mobilny, desktopowy, przeglądarkowy lub sprzętowy), co w wielu przypadkach jest równie proste jak wykonanie przelewu pieniędzy.

W odróżnieniu od kryptogiełd, portfele kryptowalutowe pozwalają Ci zachować pełną kontrolę nad posiadanymi aktywami. To o tyle ważne, że przecież są one wirtualnymi aktywami i pieniędzmi, które z założenia mają pozostać poza kontrolą jakiegokolwiek rządu, banku czy innej zewnętrznej instytucji. Inna sprawa, że kryptoportfele, zwłaszcza sprzętowe (specjalne urządzenia offline podłączane przez USB do komputera), lepiej chronią Twoje aktywa przed kradzieżą.

Przechowywanie kryptowalut na giełdzie

Giełdy kryptowalut stanowią dziś centrum świata cyfrowych aktywów, ale nie oznacza to, że są wolne od wad. Najważniejsza z nich polega na tym, że działalności giełd nie regulują szczegółowo odgórne przepisy, ani nie kontrolują żadne organizacje chroniące interesy inwestorów. W razie jakiegokolwiek sporu z daną giełdą, np. związanego ze zniknięciem kryptowalut z Twojego rachunku, nie masz zatem większych szans na pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie.

Powyższe kwestie nie są jedynymi, które powinny zniechęcać do przechowywania kryptowalut na giełdach. Chyba jeszcze ważniejszy jest fakt, że stanowią one łakomy kąsek dla hakerów i różnej maści oszustów.

Oszuści chętnie atakują zarówno same giełdy, jak i bezpośrednio ich poszczególnych użytkowników, za co odpowiadają co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, na rynku krypto jest dużo pieniędzy, nad którymi nie sprawuje szczegółowej kontroli żadna instytucja finansowa. Po drugie, możliwości wyśledzenia i odzyskania wykradzionych środków są dość ograniczone.

Bezpieczeństwo coraz wyższe, ale...

Raz na jakiś czas zdarzają się ataki zakończone sukcesem, ale kryptogiełd stosują dziś liczne i naprawdę dobre zabezpieczenia. Umożliwiają one korzystanie z dwu- lub nawet trzyetapowej autoryzacji operacji, systematycznie przeprowadzają audyty bezpieczeństwa, a także tworzą fundusze gwarancyjne, z których wypłacają środki w razie np. włamania do ich systemu. Ponadto wiele giełd korzysta z portfeli offline, które pozwalają bezpiecznie przechowywać kryptowaluty użytkowników i zredukować do minimum ryzyko ich wykradzenia.

Kryptogiełdy, zwłaszcza te największe, są potężnymi i dochodowymi podmiotami, którym zależy na swojej reputacji i zadowoleniu ich klientów. Tym ostatnim starają się zagwarantować możliwie największe bezpieczeństwo, ale pamiętaj, że mają pełną kontrolę nad aktywami swoich użytkowników. Trzymanie kryptowalut na giełdzie kłóci się więc z głównymi ideałami przyświecającymi kryptowalutom, czyli z szeroko rozumianą wolnością i niezależnością od wszelkich instytucji i rządów.

Giełdy kryptowalut powinieneś traktować przede wszystkim jako usługodawców, którzy udostępniają serwisy transakcyjne do kupowania i sprzedawania kryptowalut, a także do bieżącego tradingu krótkoterminowego. Jeśli nabywasz aktywa z myślą o średnim lub długim horyzoncie inwestycyjnym, prześlij je na zewnętrzny portfel online (hot wallet) lub offline (cold wallet).

Jak przechowywać kryptowaluty na zewnętrznym portfelu?

O tym, jak działają poszczególne portfele kryptowalut i w jaki sposób z nich korzystać, przeczytasz w osobnym artykule poświęconym wyłącznie ich tematyce. W tym miejscu ograniczymy się zatem do wyjaśnienia, dlaczego są one bezpieczniejszym miejscem dla krypto niż giełdy, a także jak wyeliminować ryzyko utraty posiadanych aktywów.

Najbezpieczniej poza siecią

Kryptowaluty możesz przechowywać na portfelu online lub offline. Ta pierwsza opcja wiąże się z instalacją tzw. hot walletu, czyli odpowiedniej aplikacji na smartfon, tablet lub komputer, która wymaga połączenia z Internetem. Niektóre z takich portfeli pozwalają na przechowywanie wielu aktywów jednocześnie, ale są też takie, które są przeznaczone dla jednej konkretnej kryptowaluty. Niezależnie o której opcji mowa, ze względu na konieczność połączenia się z siecią nie jest ona całkowicie wolna od ryzyka utraty krypto.

Drugą grupę metod przechowywania kryptowalut stanowią tzw. cold wallety, czyli zimne portfele, niewymagające dostępu do Internetu. Najpopularniejszą z nich stanowią portfele sprzętowe, np. firmy Ledger (ich ofertę znajdziesz tutaj ), które z wyglądu przypominają pendrivy. Do ich działania potrzebny jest komputer lub laptop z odpowiednią aplikacją, z którym łączą się poprzez zwykły kabel USB. Taki sposób połączenia powoduje, że ryzyko wykradzenia zgromadzonych na nich aktywów jest bliskie zeru.

Cold wallety kosztują kilkaset złotych, więc na ich zakup decydują się głównie inwestorzy, którzy lokują w krypto nieco większe kwoty. Możliwe jest jednak również przechowywanie kryptowalut bez dokonywania takiego wydatku. Pozwala na to fakt, że klucz publiczny i klucz prywatny (czyli swego rodzaju hasło do Twojego wirtualnego sejfu z krypto) stanowią zwykle ciąg liter i cyfr. Oznacza to, że bitcoiny i kryptowaluty w pewnym sensie możesz również przechowywać na zwykłej kartce papieru. 

Dla uproszczenia mówi się, że kryptowaluty są przechowywane na jakimś portfelu online lub offline. W rzeczywistości chodzi tutaj o przechowywanie kluczy prywatnych, a nie samych kryptowalut. Wirtualne aktywa znajdują się na konkretnych adresach sieci blockchain, natomiast klucze są swego rodzaju hasłami, które pozwalają się do nich dostać.

Bezpieczne przesyłanie i przechowywanie kryptowalut – o tym musisz pamiętać

Wielu początkujących inwestorów nie wie, jak zabezpieczyć kryptowaluty, a przy tym zapomina o przestrzeganiu podstawowych procedur bezpieczeństwa. Tymczasem, żeby uchronić się przed atakiem i utratą środków, często wystarczy stosować się do kilku naprawdę prostych zasad.

Odpowiednie przechowywanie kryptowalut sprowadza się do podjęcia działań, które mają na celu zapobiec ich przechwyceniu przez niepowołane osoby. W przypadku cold walletów sprawa jest prosta, bo nie występuje połączenie z siecią, które jest głównym źródłem zagrożeń. Na dostęp do Twoich aktywów pozwalają informacje zapisane na kartce lub portfelu sprzętowym zabezpieczonym PIN-em, więc to właśnie je musisz chronić. W jaki sposób? Pozostawiamy to Twojej wyobraźni.

Jeśli chodzi o hot wallety, przechowywanie kryptowalut wymaga stosowania zasad bezpieczeństwa, które w pewnym zakresie obowiązują w przypadku każdej innej usługi online, gdzie podajesz dane osobowe lub inne ważne informacje.

Poszczególne portfele przeglądarkowe, desktopowe czy mobilne mogą działać nieco inaczej, ale ich kluczowe elementy często są identyczne. Praktycznie każdy wymaga zainstalowania aplikacji, do której logujesz się za pomocą ustalonego loginu i hasła. Wszystko, co musisz zatem zrobić, to nie dopuścić, żeby ktoś dostał się do Twojego portfela.

Zasady bezpiecznego przechowywania kryptowalut

  1. Korzystaj z najbezpieczniejszych walletów offline, unikaj najmniej bezpiecznych portfeli mobilnych (dodatkowe ryzyko polega tu na tym, że telefon masz zawsze przy sobie).

  2. Aplikacje kryptowalutowe pobieraj z oficjalnych źródeł.

  3. Ustawiaj trudne do złamania dane do logowania.

  4. Używaj dobrych programów antywirusowych.

  5. Uważnie przyglądaj się sms-om i mailom, w których jesteś proszony o wykonanie jakichkolwiek działań związanych z Twoim portfelem kryptowalutowym.

  6. Jeśli korzystasz z giełdy i jej portfeli, to przynajmniej ustaw wszystkie możliwe zabezpieczenia, np. dwustopniową autoryzację operacji czy białą listę adresów do wypłat środków.

  7. Gdy będziesz wykonywał przelew kryptowalut (np. na giełdę w celu ich sprzedaży), przed jego zaakceptowaniem dokładnie sprawdź adres portfela odbiorczego.

  8. Nie instaluj programów, które rzekomo mają pozwolić Ci na otrzymanie darmowych kryptowalut.

Wspomniane zasady to jedynie podstawy bezpiecznego przechowywania kryptowalut, niemniej ich przestrzeganie powinno wystarczyć, żeby uchronić się przed utratą środków.

Podsumowanie

Zauważ, że w przechowywaniu wirtualnych aktywów widać pewną analogie do przechowywania tradycyjnych pieniędzy. Także i tutaj możesz powierzyć środki pośrednikowi (z tym że jest nim nie bank, lecz giełda) lub samodzielnie zadbać o ich bezpieczeństwo. W tym drugim przypadku masz do wyboru kilka opcji (kilka rodzajów portfeli), tak samo jak gotówkę możesz schować w różnych miejscach.

Podstawowa różnica polega na tym, że w przypadku krypto zarówno małe, jak i większe sumy, bezpieczniej przechowasz „u siebie”. Pamiętaj jednak, że godna polecenia jest tylko część metod samodzielnego przechowywania kryptowalut.


Oceń artykuł
5
(2 oceny)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(4)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
G
Grzegorz
Gość

Proszę mnie poinformować jak to wszystko się obraca ?

Odpowiedz

P
Piotr
Gość
@Grzegorz

Masz na myśli handel kryptowalutami? Wyglada to podobnie jak w przypadku akcji, a z tych portfeli, o których tu piszą to generalnie nie musisz korzystać. najważniejsze to musisz założyć konto na jakiejś giełdzie np. Zonda albo Binance.

Odpowiedz

P
Piotr
Gość

Najlepiej przechowywać krypto tak, żeby nikt ich nie znalazł, ani rząd ani urzędnicy

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość

Imho Electrum to najlepszy wybór dla początkującego. Wolę ufać sobie niż kolejne giełdzie która wyparuje sama z siebie albo dojdzie włam, a pełnego node btc nie będę przecież stawiał.

Odpowiedz