Jak zamknąć konto w Pekao SA?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

95 publikacji 3255 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


51 komentarzy
Jak zamknąć konto w Pekao SA?
Spis treści
Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w Pekao SA
Dostępne sposoby dyspozycja w bankowości elektronicznej, kontakt z infolinią, list z wypowiedzeniem, wizyta w placówce, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe)
Okres wypowiedzenia 30 dni / maksymalnie kilkanaście dni po złożeniu dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

dostęp do bankowości elektronicznej może być zamknięty natychmiast (tym samym stracisz dostęp do zawartych w niej danych, np. historii ROR) lub po okresie wypowiedzenia

po upływie okresu wypowiedzenia warto sprawdzić (np. kontaktując się z infolinią), czy Twoja dyspozycja została w pełni zrealizowana

Bank Pekao SA, popularnie nazywany bankiem z żubrem, istnieje od blisko 100 lat. W ostatnich latach zrobiono wiele, by zerwać z wizerunkiem skostniałej instytucji finansowej nienadążającej za zmianami otoczenia. Zmiany dotyczyły zarówno oferty banku, jak i możliwości dostępu do posiadanych produktów. Ulepszenia ułatwiające życie klientom wprowadzono także w zakresie wypowiadania umów rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Stosowną dyspozycję można złożyć na wiele sposobów, również drogą elektroniczną.

Zamknięcie konta Bank Pekao – dostępne sposoby

Fakt, że w ofercie Pekao jest nowoczesne Konto Przekorzystne, a bank wprowadził w ostatnich latach wiele innowacji do aplikacji mobilnej PeoPay (w tym możliwość zakładania rachunku „na selfie”) skłania do przypuszczeń, że bank nadąża za najnowszymi trendami, wykorzystuje w codziennej obsłudze najnowsze rozwiązania. Tak jest w istocie, zamknięcie rachunku osobistego nie wymaga wizyty w placówce, można to zrobić także na odległość, w bankowości elektronicznej albo telefonicznie.

Przez Internet, w serwisie Pekao24

Najwygodniejszym sposobem rozwiązania umowy rachunku osobistego jest złożenie stosownej dyspozycji w bankowości elektronicznej. Logując się do bankowości internetowej można to zrobić poprzez pocztę wewnętrzną lub rozmawiając z doradcą na czacie.

W przypadku zamykania innego rachunku niż Konto Przekorzystne w wiadomości zatytułowanej Zamknięcie rachunku wystarczy wskazać numery dwóch kont - tego, które ma zostać zamknięte oraz rachunku, na który mają trafić środki z zamykanego ROR-u. W ciągu 3 dni w bankowości powinien się pojawić się gotowy formularz wypowiedzenia, który należy zaakceptować w ciągu 3 dni, by dyspozycja została zrealizowana.

Posiadacze Konta Przekorzystnego powinni przejść jedną z dwóch ścieżek:

 • Oferty i wnioski -> Usługi -> Dyspozycje i zaświadczenia -> Złóż dyspozycję -> Wypowiedzenie umowy
 • Wiadomości -> Dyspozycje i zaświadczenia -> Złóż dyspozycję -> Wypowiedzenie umowy.

Formularz dyspozycji pojawi się w systemie w ciągu 2 dni i tyle samo czasu jest na jego potwierdzenie.

Powyższa możliwość nie jest dostępna dla posiadaczy kredytów w Pekao. W ich przypadku pojawia się zachęta do złożenia zapytania o możliwość wypowiedzenia umowy online lub zaproszenie do odwiedzenia oddziału.

Możliwe, że po zgłoszeniu chęci zamknięcia rachunku w ciągu 3 dni roboczych bank nawiąże z Tobą kontakt telefoniczny i konsultant spyta o powody Twojej decyzji, będzie Cię przekonywał do jej zmiany.

W aplikacji PeoPay

Dyspozycję zamknięcia rachunku można też złożyć w aplikacji PeoPay. W tym celu trzeba przejść następującą ścieżkę: Profil -> Wiadomości -> Napisz wiadomość -> Dyspozycje i zaświadczenia -> wybierasz konto do zamknięcia -> Wypowiedzenie umowy.

Posiadacze kredytów w Pekao także i w tym kanale kontaktu na końcu drogi mogą zobaczyć opcję złożenia zapytania o możliwość wypowiedzenia umowy online lub zachętę do odwiedzenia oddziału.

Zamykając konto w tym kanale kontaktu, także możesz się spodziewać telefonu z banku i rozmowy na temat przyczyn rezygnacji z jego usług.

Likwidacja konta w oddziale

Wyruszając do placówki Banku Pekao SA w celu zamknięcia rachunku, musisz zabrać ze sobą dokument tożsamości, wskazana też jest znajomość numeru innego rachunku bankowego do przesłania pieniędzy z zamykanego ROR-u.

Nie musisz tworzyć samodzielnie żadnego pisma, wypełniać formularzy. Dyspozycja zamknięcia rachunku może być złożona ustnie, a potem tylko podpiszesz dokument, który przygotuje pracownik banku.

Likwidacja konta w Pekao następuje po okresie wypowiedzenia, który trwa 30 dni, przy czym bankowość elektroniczna zamykana jest niemal od razu lub po wspomnianym okresie. Wszystko zależy od tego, jaką opcję wybierzesz i zaznaczy ją doradca. Bank zaleca, by nie korzystać z natychmiastowego zablokowania dostępu, bo nie ma wówczas możliwości dokonania jakiejkolwiek operacji na rachunku, czy choćby sprawdzenia jego salda.

Lepszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy rachunku z zachowaniem umowy dotyczącej dostępu do bankowości elektronicznej, co pozwala na korzystanie z tzw. “dostępu archiwalnego”. Dzięki niemu możesz zalogować się do bankowości elektronicznej nawet po zamknięciu konta i mieć dostęp do jego historii, danych do przelewów.

Po zakończeniu formalności w oddziale powinieneś otrzymać potwierdzenie złożenia dyspozycji likwidacji rachunku. Nie daj się „wkręcić” w wydanie zaświadczenia o zamknięciu konta, które jest płatne.

Po wizycie w placówce bank już raczej nie kontaktuje się z klientem, uznając że doradca poznał powody jego rezygnacji.

Zgłoszenie na infolinię

Możliwe jest też zgłoszenie chęci rozwiązania umowy o konto poprzez kontakt z infolinią pod numerem 22 59 12 232. W menu należy wybrać 1 = obsługa klientów indywidualnych, a następnie 3 = oferta banku. W trakcie rozmowy zostanie zarejestrowana chęć złożenia dyspozycji wypowiedzenia umowy rachunku i przekazana do specjalnego działu, którego pracownicy skontaktują się z Tobą, by dopełnić formalności. Powinno to nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od kontaktu z infolinią.

Do rozmowy z doradcą nie musisz się specjalnie przygotowywać, wystarczy, że będziesz w stanie podać swój numer PESEL. Zostaniesz poinformowany o tym, kiedy Twoje konto przestanie być aktywne, ale bank Pekao SA w żaden sposób nie poinformuje Cię o fakcie złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku ani o tym, że został on zamknięty. Wskazane jest więc zapisanie sobie daty rozmowy z doradcą i sprawdzenie po upływie okresu wypowiedzenia (wynosi on 30 dni), czy było ono skuteczne, czy bank faktycznie zamknął rachunek.

Bank sugeruje, by podać numer innego rachunku, co pozwoli na przesłanie na niego środków znajdujących się na Twoim koncie w dniu jego zamknięcia.

Korespondencyjnie

Może się zdarzyć, że żadna z opisanych wyżej metod nie będzie Ci odpowiadała. Wtedy możesz wysłać wypowiedzenia umowy rachunku listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwracamy uwagę, że przy takiej wersji przesyłki będziesz miał dowód, że nie tylko złożyłeś dyspozycję zamknięcia konta, ale i że została ona dostarczona do banku.

Co musi zawierać wniosek?

Wniosek o zamknięcie konta w Pekao SA musi zawierać następujące elementy:

 • dane osobowe posiadacza konta (imię, nazwisko, PESEL);
 • dane kontaktowe (numer telefonu i adres do korespondencji);
 • numer konta, które chcesz zamknąć;
 • wskazanie rachunku w innym banku, na który ma być wykonany przelew środków pozostałych po potrąceniu należnych bankowi opłat;
 • własnoręczny podpis zgodny z tym widniejącym na karcie wzorów podpisów.

Bank nie informuje o przyjęciu dyspozycji ani o jej zrealizowaniu. Potwierdzeniem, że doszło do zamknięcia rachunku będzie przesłanie Ci zestawienia opłat.

Jedynie w sytuacji, gdy realizacja dyspozycji nie jest możliwa (najczęściej z powodu niezgodności podpisu) Pekao wysyła SMS-a z ogólną formułką mówiącą o niemożliwości podjęcia działań.

Co zrobić z wypowiedzeniem?

Przygotowane wypowiedzenie umowy powinieneś wysłać na adres centrali:

Bank Pekao SA

Ul. Żubra 1

01-066 Warszawa

Prawidłowy podpis

Uczulamy, że proces korespondencyjnego zamykania rachunku zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy podpiszesz wypowiedzenie w sposób zgodny z kartą wzorów podpisów. Najczęściej popełniany błąd sprowadza się do dodania/pominięcia imienia w podpisie pod wnioskiem o likwidację konta. Taki z pozoru niewiele znaczący szczegół sprawi, że bank nie będzie mógł zrealizować Twojej dyspozycji.

Możliwe, że nie pamiętasz, jak się podpisałeś na umowie rachunku albo że Twój podpis zmienił się na przestrzeni lat. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wizyta w placówce. Podczas rozmowy z doradcą możesz uzyskać sugestię, z jakich elementów składa się podpis widniejący w systemie lub, w skrajnym przypadku, złożyć nowy wzór podpisu.

Dwa nietypowe sposoby w innym banku

Istnieją też dwa inne, nieco nietypowe, sposoby na rozstanie się z Pekao.

Pierwszy z nich, to otwarcie konta w innym banku i złożenie tam dyspozycji zamknięcia ROR-u w Pekao. Wówczas wszystkie formalności, łącznie z powiadomieniem ZUS czy US, spadają na instytucję finansową, którą wybrałeś. Nie będzie to dla niej nazbyt pracochłonne, bo wykorzysta system międzybankowy Ognivo, którego elementem jest Centralna informacja o rachunkach. Pamiętaj tylko, że dyspozycja przeniesienia konta musi być podpisana zgodnie ze wzorem podpisu figurującym w Pekao.

Drugi polega na zalogowaniu się do bankowości elektronicznej w innym banku, by właśnie tam złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku (nie tylko osobistego, ale i innego), z którego nie chcesz już korzystać. W tej opcji kolejne działania również odbędą się już bez Twojego udziału. Niestety taką możliwość udostępnia tylko część instytucji finansowych. Odpowiedniego wniosku, często pod mylącym tytułem Przeniesienie rachunku szukaj, zależnie od banku, w części Wnioski / Twoje sprawy / Dokumenty. Wybranie tej metody oznacza, że Twoje konto zostanie zamknięte na ogół już po kilkunastu dniach, a nie dopiero po miesiącu.

Ważne szczegóły

Niezależnie od tego, którą z dróg wybierzesz, przyda Ci się kilka ogólnych informacji.

Zanim przekażesz dyspozycję likwidacji ROR-u, sprawdź saldo środków, pobierz na wszelki wypadek historię transakcji, skopiuj dane do przelewów, bo po zablokowaniu bankowości elektronicznej nie będziesz już miał do nich dostępu.

Wycofanie zgód marketingowych

Rezygnacja z produktów banku nie jest tożsama z odwołaniem zgód na przetwarzanie danych osobowych i kontakty w celach marketingowych. Jeśli więc nie chcesz, by pracownicy Pekao kontaktowali się z Tobą i przekonywali Cię, że korzystanie z jego usług da Ci wiele radości, to niezależnie od formy złożenia wypowiedzenia poproś o anulowanie udzielonych zgód.

Okres wypowiedzenia i opłaty

W Pekao obowiązuje zasada, że opłaty za konto/kartę są pobierane za pełny miesiąc, w którym dany produkt był aktywny. Zakładając, że polecenie zamknięcia rachunku składasz 5 maja, to za ten miesiąc bank naliczy prowizję, a konto zostanie zamknięte 5 czerwca. Warto na to zwrócić uwagę, by zostawić na rachunku odpowiednio dużo pieniędzy na pobranie opłaty.

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i jest liczony od chwili otrzymania przez bank Twojej dyspozycji, czyli wizyty w oddziale, wpłynięcia listu, potwierdzenia dyspozycji w bankowości elektronicznej lub podczas rozmowy telefonicznej. Rachunek może zostać zamknięty wcześniej, jeśli we wniosku o wypowiedzenie wskażesz, że Twoja dyspozycja związana jest ze zmianą warunków prowadzenia konta, których nie akceptujesz.

Dodatkowe informacje

Jeśli w wypowiedzeniu umowy konta nie wskażesz rachunku, na który mają zostać przesłane pieniądze znajdujące się na zamykanym koncie w dniu rozwiązania umowy, to zostaną one przeksięgowane na odrębny rachunek i będziesz mógł je odebrać w jednej z placówek banku.

Do zamknięcia rachunku wspólnego wystarczy dyspozycja jednego z jego posiadaczy. W razie śmierci drugiego ze współwłaścicieli konieczne jest okazanie aktu zgonu, by bank przekształcił konto w ROR prowadzony dla jednej osoby.

Co zamiast konta w Pekao SA?

Przedstawiliśmy różne aspekty związane z zamykaniem konta w Pekao. Jak widzisz, bank nie stawia wielkich przeszkód na drodze do zakończenia współpracy. Wiele zależy od Ciebie, od tego, czy podasz numer rachunku, na który mają być przekazane pieniądze z zamykanego konta, potwierdzisz dyspozycję lub złożysz prawidłowy podpis pod wypowiedzeniem listownym.

Kiedy już zdecydujesz się na rozstanie z Pekao SA, powinieneś się zastanowić nad wyborem nowego rachunku. Z pewnością pomoże Ci w tym ranking kont osobistych.

Zamknąłeś konto. Co dalej? Oto ranking kont osobistych - Lipiec 2024

 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 4 zł
  Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 4 zł


  opłaty unikniesz, jeżeli spełnisz oba poniższe warunki:

  • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł
  • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

  od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

 • Bankomaty
  0 zł / 2,3% min. 5 zł
  Bankomaty 0 zł / 2,3% min. 5 zł

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: korzystne przewalutowania i brak prowizji za transakcje walutowe kartą.
Przeczytaj recenzję
4.7
Przejdź na stronę banku
 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 5 zł / 11 zł
  Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 5 zł / 11 zł

  • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
  • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
  • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

  Opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

  • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
  • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
 • Bankomaty
  0 zł / 5 zł
  Bankomaty 0 zł / 5 zł

  • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
  • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
  • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie obcej do równowartości 5000 zł/mies.
Przeczytaj recenzję
4.6
Przejdź na stronę banku
 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 7 zł
  Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 7 zł

  opłaty unikniesz, jeżeli:

  • wykonasz przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą albo Blikiem / mies. LUB
  • nie ukończyłeś 26 lat
 • Bankomaty
  0 zł / 5 zł
  Bankomaty 0 zł / 5 zł

  • 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash
  • 0 zł - wypłaty z pozostałych bankomatów (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji kartą/Blikiem)
  • 5 zł - pozostałe bankomaty przy braku warunku płatności kartą
 • Przelew internetowy
  0 zł
Ważne: Można zamówić 4 karty do konta za darmo.
Przeczytaj recenzję
4.5
Przejdź na stronę banku
Oceń artykuł
5
(1 ocena)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos