Wróć

Jak zamknąć konto w Pekao SA?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3214 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


51 komentarzy
Jak zamknąć konto w Pekao SA?
Spis treści

Bank Pekao SA, popularnie nazywany bankiem z żubrem, istnieje od blisko 100 lat. W ostatnich latach zrobiono wiele, by zerwać z wizerunkiem skostniałej instytucji finansowej nienadążającej za zmianami otoczenia. Zmiany dotyczyły zarówno oferty banku, jak i możliwości dostępu do posiadanych produktów. Ulepszenia ułatwiające życie klientom wprowadzono także w zakresie wypowiadania umów rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Stosowną dyspozycję można złożyć na wiele sposobów, również drogą elektroniczną.

Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w Pekao SA
Dostępne sposoby dyspozycja w bankowości elektronicznej, kontakt z infolinią, list z wypowiedzeniem, wizyta w placówce, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe)
Okres wypowiedzenia 30 dni / maksymalnie kilkanaście dni po złożeniu dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

dostęp do bankowości elektronicznej może być zamknięty natychmiast (tym samym stracisz dostęp do zawartych w niej danych, np. historii ROR) lub po okresie wypowiedzenia

po upływie okresu wypowiedzenia warto sprawdzić (np. kontaktując się z infolinią), czy Twoja dyspozycja została w pełni zrealizowana

Zamknięcie konta Bank Pekao – dostępne sposoby

Fakt, że w ofercie Pekao jest nowoczesne Konto Przekorzystne, a bank wprowadził w ostatnich latach wiele innowacji do aplikacji mobilnej PeoPay (w tym możliwość zakładania rachunku „na selfie”) skłania do przypuszczeń, że bank nadąża za najnowszymi trendami, wykorzystuje w codziennej obsłudze najnowsze rozwiązania. Tak jest w istocie, zamknięcie rachunku osobistego nie wymaga wizyty w placówce, można to zrobić także na odległość, w bankowości elektronicznej albo telefonicznie.

Przez Internet, w serwisie Pekao24

Najwygodniejszym sposobem rozwiązania umowy rachunku osobistego jest złożenie stosownej dyspozycji w bankowości elektronicznej. Logując się do bankowości internetowej można to zrobić poprzez pocztę wewnętrzną lub rozmawiając z doradcą na czacie.

W przypadku zamykania innego rachunku niż Konto Przekorzystne w wiadomości zatytułowanej Zamknięcie rachunku wystarczy wskazać numery dwóch kont - tego, które ma zostać zamknięte oraz rachunku, na który mają trafić środki z zamykanego ROR-u. W ciągu 3 dni w bankowości powinien się pojawić się gotowy formularz wypowiedzenia, który należy zaakceptować w ciągu 3 dni, by dyspozycja została zrealizowana.

Posiadacze Konta Przekorzystnego powinni przejść jedną z dwóch ścieżek:

 • Oferty i wnioski -> Usługi -> Dyspozycje i zaświadczenia -> Złóż dyspozycję -> Wypowiedzenie umowy
 • Wiadomości -> Dyspozycje i zaświadczenia -> Złóż dyspozycję -> Wypowiedzenie umowy.

Formularz dyspozycji pojawi się w systemie w ciągu 2 dni i tyle samo czasu jest na jego potwierdzenie.

Powyższa możliwość nie jest dostępna dla posiadaczy kredytów w Pekao. W ich przypadku pojawia się zachęta do złożenia zapytania o możliwość wypowiedzenia umowy online lub zaproszenie do odwiedzenia oddziału.

Możliwe, że po zgłoszeniu chęci zamknięcia rachunku w ciągu 3 dni roboczych bank nawiąże z Tobą kontakt telefoniczny i konsultant spyta o powody Twojej decyzji, będzie Cię przekonywał do jej zmiany.

W aplikacji PeoPay

Dyspozycję zamknięcia rachunku można też złożyć w aplikacji PeoPay. W tym celu trzeba przejść następującą ścieżkę: Profil -> Wiadomości -> Napisz wiadomość -> Dyspozycje i zaświadczenia -> wybierasz konto do zamknięcia -> Wypowiedzenie umowy.

Posiadacze kredytów w Pekao także i w tym kanale kontaktu na końcu drogi mogą zobaczyć opcję złożenia zapytania o możliwość wypowiedzenia umowy online lub zachętę do odwiedzenia oddziału.

Zamykając konto w tym kanale kontaktu, także możesz się spodziewać telefonu z banku i rozmowy na temat przyczyn rezygnacji z jego usług.

Likwidacja konta w oddziale

Wyruszając do placówki Banku Pekao SA w celu zamknięcia rachunku, musisz zabrać ze sobą dokument tożsamości, wskazana też jest znajomość numeru innego rachunku bankowego do przesłania pieniędzy z zamykanego ROR-u.

Nie musisz tworzyć samodzielnie żadnego pisma, wypełniać formularzy. Dyspozycja zamknięcia rachunku może być złożona ustnie, a potem tylko podpiszesz dokument, który przygotuje pracownik banku.

Likwidacja konta w Pekao następuje po okresie wypowiedzenia, który trwa 30 dni, przy czym bankowość elektroniczna zamykana jest niemal od razu lub po wspomnianym okresie. Wszystko zależy od tego, jaką opcję wybierzesz i zaznaczy ją doradca. Bank zaleca, by nie korzystać z natychmiastowego zablokowania dostępu, bo nie ma wówczas możliwości dokonania jakiejkolwiek operacji na rachunku, czy choćby sprawdzenia jego salda.

Lepszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy rachunku z zachowaniem umowy dotyczącej dostępu do bankowości elektronicznej, co pozwala na korzystanie z tzw. “dostępu archiwalnego”. Dzięki niemu możesz zalogować się do bankowości elektronicznej nawet po zamknięciu konta i mieć dostęp do jego historii, danych do przelewów.

Po zakończeniu formalności w oddziale powinieneś otrzymać potwierdzenie złożenia dyspozycji likwidacji rachunku. Nie daj się „wkręcić” w wydanie zaświadczenia o zamknięciu konta, które jest płatne.

Po wizycie w placówce bank już raczej nie kontaktuje się z klientem, uznając że doradca poznał powody jego rezygnacji.

Zgłoszenie na infolinię

Możliwe jest też zgłoszenie chęci rozwiązania umowy o konto poprzez kontakt z infolinią pod numerem 22 59 12 232. W menu należy wybrać 1 = obsługa klientów indywidualnych, a następnie 3 = oferta banku. W trakcie rozmowy zostanie zarejestrowana chęć złożenia dyspozycji wypowiedzenia umowy rachunku i przekazana do specjalnego działu, którego pracownicy skontaktują się z Tobą, by dopełnić formalności. Powinno to nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od kontaktu z infolinią.

Do rozmowy z doradcą nie musisz się specjalnie przygotowywać, wystarczy, że będziesz w stanie podać swój numer PESEL. Zostaniesz poinformowany o tym, kiedy Twoje konto przestanie być aktywne, ale bank Pekao SA w żaden sposób nie poinformuje Cię o fakcie złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku ani o tym, że został on zamknięty. Wskazane jest więc zapisanie sobie daty rozmowy z doradcą i sprawdzenie po upływie okresu wypowiedzenia (wynosi on 30 dni), czy było ono skuteczne, czy bank faktycznie zamknął rachunek.

Bank sugeruje, by podać numer innego rachunku, co pozwoli na przesłanie na niego środków znajdujących się na Twoim koncie w dniu jego zamknięcia.

Korespondencyjnie

Może się zdarzyć, że żadna z opisanych wyżej metod nie będzie Ci odpowiadała. Wtedy możesz wysłać wypowiedzenia umowy rachunku listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwracamy uwagę, że przy takiej wersji przesyłki będziesz miał dowód, że nie tylko złożyłeś dyspozycję zamknięcia konta, ale i że została ona dostarczona do banku.

Co musi zawierać wniosek?

Wniosek o zamknięcie konta w Pekao SA musi zawierać następujące elementy:

 • dane osobowe posiadacza konta (imię, nazwisko, PESEL);
 • dane kontaktowe (numer telefonu i adres do korespondencji);
 • numer konta, które chcesz zamknąć;
 • wskazanie rachunku w innym banku, na który ma być wykonany przelew środków pozostałych po potrąceniu należnych bankowi opłat;
 • własnoręczny podpis zgodny z tym widniejącym na karcie wzorów podpisów.

Bank nie informuje o przyjęciu dyspozycji ani o jej zrealizowaniu. Potwierdzeniem, że doszło do zamknięcia rachunku będzie przesłanie Ci zestawienia opłat.

Jedynie w sytuacji, gdy realizacja dyspozycji nie jest możliwa (najczęściej z powodu niezgodności podpisu) Pekao wysyła SMS-a z ogólną formułką mówiącą o niemożliwości podjęcia działań.

Co zrobić z wypowiedzeniem?

Przygotowane wypowiedzenie umowy powinieneś wysłać na adres centrali:

Bank Pekao SA

Ul. Żubra 1

01-066 Warszawa

Prawidłowy podpis

Uczulamy, że proces korespondencyjnego zamykania rachunku zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy podpiszesz wypowiedzenie w sposób zgodny z kartą wzorów podpisów. Najczęściej popełniany błąd sprowadza się do dodania/pominięcia imienia w podpisie pod wnioskiem o likwidację konta. Taki z pozoru niewiele znaczący szczegół sprawi, że bank nie będzie mógł zrealizować Twojej dyspozycji.

Możliwe, że nie pamiętasz, jak się podpisałeś na umowie rachunku albo że Twój podpis zmienił się na przestrzeni lat. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wizyta w placówce. Podczas rozmowy z doradcą możesz uzyskać sugestię, z jakich elementów składa się podpis widniejący w systemie lub, w skrajnym przypadku, złożyć nowy wzór podpisu.

Dwa nietypowe sposoby w innym banku

Istnieją też dwa inne, nieco nietypowe, sposoby na rozstanie się z Pekao.

Pierwszy z nich, to otwarcie konta w innym banku i złożenie tam dyspozycji zamknięcia ROR-u w Pekao. Wówczas wszystkie formalności, łącznie z powiadomieniem ZUS czy US, spadają na instytucję finansową, którą wybrałeś. Nie będzie to dla niej nazbyt pracochłonne, bo wykorzysta system międzybankowy Ognivo, którego elementem jest Centralna informacja o rachunkach. Pamiętaj tylko, że dyspozycja przeniesienia konta musi być podpisana zgodnie ze wzorem podpisu figurującym w Pekao.

Drugi polega na zalogowaniu się do bankowości elektronicznej w innym banku, by właśnie tam złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku (nie tylko osobistego, ale i innego), z którego nie chcesz już korzystać. W tej opcji kolejne działania również odbędą się już bez Twojego udziału. Niestety taką możliwość udostępnia tylko część instytucji finansowych. Odpowiedniego wniosku, często pod mylącym tytułem Przeniesienie rachunku szukaj, zależnie od banku, w części Wnioski / Twoje sprawy / Dokumenty. Wybranie tej metody oznacza, że Twoje konto zostanie zamknięte na ogół już po kilkunastu dniach, a nie dopiero po miesiącu.

Ważne szczegóły

Niezależnie od tego, którą z dróg wybierzesz, przyda Ci się kilka ogólnych informacji.

Zanim przekażesz dyspozycję likwidacji ROR-u, sprawdź saldo środków, pobierz na wszelki wypadek historię transakcji, skopiuj dane do przelewów, bo po zablokowaniu bankowości elektronicznej nie będziesz już miał do nich dostępu.

Wycofanie zgód marketingowych

Rezygnacja z produktów banku nie jest tożsama z odwołaniem zgód na przetwarzanie danych osobowych i kontakty w celach marketingowych. Jeśli więc nie chcesz, by pracownicy Pekao kontaktowali się z Tobą i przekonywali Cię, że korzystanie z jego usług da Ci wiele radości, to niezależnie od formy złożenia wypowiedzenia poproś o anulowanie udzielonych zgód.

Okres wypowiedzenia i opłaty

W Pekao obowiązuje zasada, że opłaty za konto/kartę są pobierane za pełny miesiąc, w którym dany produkt był aktywny. Zakładając, że polecenie zamknięcia rachunku składasz 5 maja, to za ten miesiąc bank naliczy prowizję, a konto zostanie zamknięte 5 czerwca. Warto na to zwrócić uwagę, by zostawić na rachunku odpowiednio dużo pieniędzy na pobranie opłaty.

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i jest liczony od chwili otrzymania przez bank Twojej dyspozycji, czyli wizyty w oddziale, wpłynięcia listu, potwierdzenia dyspozycji w bankowości elektronicznej lub podczas rozmowy telefonicznej. Rachunek może zostać zamknięty wcześniej, jeśli we wniosku o wypowiedzenie wskażesz, że Twoja dyspozycja związana jest ze zmianą warunków prowadzenia konta, których nie akceptujesz.

Dodatkowe informacje

Jeśli w wypowiedzeniu umowy konta nie wskażesz rachunku, na który mają zostać przesłane pieniądze znajdujące się na zamykanym koncie w dniu rozwiązania umowy, to zostaną one przeksięgowane na odrębny rachunek i będziesz mógł je odebrać w jednej z placówek banku.

Do zamknięcia rachunku wspólnego wystarczy dyspozycja jednego z jego posiadaczy. W razie śmierci drugiego ze współwłaścicieli konieczne jest okazanie aktu zgonu, by bank przekształcił konto w ROR prowadzony dla jednej osoby.

Co zamiast konta w Pekao SA?

Przedstawiliśmy różne aspekty związane z zamykaniem konta w Pekao. Jak widzisz, bank nie stawia wielkich przeszkód na drodze do zakończenia współpracy. Wiele zależy od Ciebie, od tego, czy podasz numer rachunku, na który mają być przekazane pieniądze z zamykanego konta, potwierdzisz dyspozycję lub złożysz prawidłowy podpis pod wypowiedzeniem listownym.

Kiedy już zdecydujesz się na rozstanie z Pekao SA, powinieneś się zastanowić nad wyborem nowego rachunku. Z pewnością pomoże Ci w tym ranking kont osobistych.

Zamknąłeś konto. Co dalej? Oto ranking kont osobistych - Kwiecień 2024

Konto
0 zł
Karta
0 zł / 4 zł
Miesięczna opłata za kartę

0 zł / 4 zł


opłaty unikniesz, jeżeli spełnisz oba poniższe warunki:

 • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł
 • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

Bankomaty
0 zł / 2,3% min. 5 zł
Bankomaty 0 zł / 2,3% min. 5 zł

0 zł - dla osób do 26. r.ż.

Dla klientów powyżej 26 lat:

 • 0 zł - bankomaty własne banku
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
 • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: korzystne przewalutowania i brak prowizji za transakcje walutowe kartą.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.7
Przejdź na stronę banku

Konto

Karta

Bankomaty i operacje gotówkowe

Przelewy

Inne

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 13. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • Mastercard Debit FX
  • Visa Debit FX
 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • karta z korzystnymi przewalutowaniami
  • możliwość wyboru własnego wizerunku karty
  • program rabatowy Mastercard Bezcenne chwile
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 4 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłaty unikniesz, jeżeli spełnisz oba poniższe warunki:

  • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł
  • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

  od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł od warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji
  • 2,3% min. 5 zł -  w innym przypadku
 • Wpłata gotówki we wpłatomacie
  • 0 zł - we wpłatomatach własnych
  • 0,4% min. 2 zł - w krajowych bankomatach nienależących do banku przy użyciu PeoPay (w tym Blik)
 • Cashback

  2 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  8 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  8 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  5 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  10 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,50%, min. 30 zł, maks. 250 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0,20 zł

  opłaty unikniesz, jeśli będziesz korzystać z autoryzacji operacji w aplikacji PeoPay (mobilna autoryzacja)

 • Przelew na telefon Blik
  • 0 zł do 31 maja 2024 r.
  • 1 zł - standardowo

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  Fitbit Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami sportowymi Fitbit.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • darmowe konto i niskie, łatwe do uniknięcia opłaty
 • korzystne przewalutowania transakcji kartą
 • funkcjonalna aplikacja PeoPay oraz szeroki wachlarz płatności mobilnych
 • konto założysz w aplikacji mobilnej (tzw. metoda „na selfie”)

Wady

 • płatna autoryzacja przelewów przez SMS (opłaty można uniknąć decydując się na autoryzację w aplikacji mobilnej)
 • Atrakcyjność opłat
  4.3/ 5
 • Użyteczność rachunku
  5/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  3.5/ 5
 • Promocje i bonusy
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Michał Radzimiński
Przejdź na stronę banku
Konto
0 zł
Karta
0 zł / 5 zł / 11 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 5 zł / 11 zł

 • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
 • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
 • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

Opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

 • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
 • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
Bankomaty
0 zł / 5 zł
Bankomaty 0 zł / 5 zł

 • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
 • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
 • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie obcej do równowartości 1000 zł/mies.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.6
Przejdź na stronę banku

Konto

Karta

Bankomaty i operacje gotówkowe

Przelewy

Inne

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • Visa Millennium 360°
  • Mastercard Millennium 360°
 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę
  • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
  • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
  • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

  opłata dotyczy również usługi Blik zbliżeniowy (w przypadku korzystania z tej usługi i z karty pobierana jest jedna opłata)

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

  • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
  • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu

 • Płatność kartą za granicą
  • możesz dokonywać płatności bez prowizji za przewalutowanie do kwoty 1000 zł miesięcznie
  • powyżej tej kwoty opłata za przewalutowanie transakcji wyniesie 2%

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
  • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
  • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł

 • Wypłata z bankomatów za granicą
  • 0 zł – jeśli spełnisz warunki aktywności (5 płatności kartą debetową lub Blikiem)
  • 5 zł – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności

  uwaga: powyżej równowartości 1000 zł/mies. bank dolicza także 2% za przewalutowanie transakcji

  możesz również aktywować Pakiet Walutowy (nielimitowane transakcje kartą w każdej walucie bez naliczania dodatkowej marży) za 9,90 zł tygodniowo

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł

 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  11 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  11 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  9,90 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  11 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł (spread na EUR ok. 5,8%)

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,5%, min. 20 zł, maks. 125 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)
  • 0 zł – autoryzacja przez aplikację mobilną
  • 0,15 zł – kod SMS
 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, płatności zbliżeniowe telefonem, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  HCE: płatności zbliżeniowe telefonem przez aplikację banku dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • bezwarunkowo darmowe konto, a z karty i wszystkich bankomatów można korzystać zupełnie za darmo po spełnieniu prostych warunków
 • konto atrakcyjne dla poszukiwacza nowinek ze względu na bardzo dobrą aplikację mobilną
 • atrakcyjna propozycja dla osoby, która od czasu do czasu płaci kartą za granicą
 • konto założysz online (logując się w innym banku), za pośrednictwem kuriera lub metodą "na selfie"

Wady

 • wysokie opłaty za przelewy natychmiastowe, wpłatę/wypłatę gotówki i przelew w oddziale
 • płatna usługa Blik zbliżeniowy (opłaty można uniknąć)
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.4/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  5/ 5
 • Promocje i bonusy
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Justyna Kalicińska
Przejdź na stronę banku
Konto
0 zł
Karta
0 zł / 7 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 7 zł

opłaty unikniesz, jeżeli:

 • wykonasz przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą albo Blikiem / mies. LUB
 • nie ukończyłeś 26 lat
Bankomaty
0 zł / 5 zł
Bankomaty 0 zł / 5 zł

 • 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash
 • 0 zł - wypłaty z pozostałych bankomatów (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji kartą/Blikiem)
 • 5 zł - pozostałe bankomaty przy braku warunku płatności kartą
Przelew internetowy
0 zł
Ważne: Można zamówić 4 karty do konta za darmo.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Przejdź na stronę banku

Konto

Karta

Bankomaty i operacje gotówkowe

Przelewy

Inne

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Mastercard Debit

 • Funkcjonalność karty
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 7 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłaty unikniesz, jeżeli:

  • wykonasz przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą albo Blikiem / mies. LUB
  • nie ukończyłeś 26 lat
 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash
  • 0 zł - wypłaty z pozostałych bankomatów (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji kartą/Blikiem)
  • 5 zł - pozostałe bankomaty przy braku warunku płatności kartą
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem
  • 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash
  • 0 zł - wypłaty z pozostałych bankomatów (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji kartą/Blikiem)
  • 5 zł - pozostałe bankomaty przy braku warunku płatności kartą
 • Wypłata z bankomatów za granicą
  • 0 zł - wypłata dowolnej waluty w Państwach Członkowskich UE
  • 4,5% kwoty transakcji, min. 10 zł - pozostałe bankomaty zagraniczne
 • Wpłata gotówki we wpłatomacie
  • 0 zł - wpłatomaty własne banku
  • 0,8% od kwoty wpłaty, min. 1 zł - wpłatomaty poza placówką banku
  • 0 zł - wpłata Blikiem
 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku
  • 0 zł - pierwsza wpłata w miesiącu
  • 10 zł - kolejne wpłaty
 • Wypłata gotówki w oddziale banku
  • 0 zł - pierwsza wypłata w miesiącu
  • 10 zł - kolejne wypłaty

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  5 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  10 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,20%, min. 30 zł maks. 250 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  SwatchPAY!: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Swatch.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • darmowe konto bez żadnych warunków dla osób w wieku 18-26 lat
 • dobry wybór dla osoby stawiającej pierwsze kroki w bankowości
 • korzystna oferta dla oszczędzającego
 • prosta, przejrzysta bankowość mobilna z przydatnymi wskazówkami dla początkujących
 • konto założysz bez wizyty w oddziale za pośrednictwem kuriera

Wady

 • drogie wypłaty z bankomatów zagranicznych oraz wysokie koszty przewalutowania kartą Mastercard
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Użyteczność rachunku:
  4.4/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  5/ 5
 • Promocje i bonusy
  4.7/ 5
Przeczytaj recenzję
Justyna Kalicińska
Przejdź na stronę banku

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(51)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
J
Jula
Gość

Czy zmiana limitu przelewu w banku jest płatna, nie mając możliwości zmienić w bankowości internetowej?

Odpowiedz

M
Maciek
Gość
@Jula

Jak to nie możesz zmienić elektronicznie? Zawsze można.

Odpowiedz

K
Karol
Gość

Dzień dobry. Czy mając zakupione obligacje poprzez Pekao, można zrezygnować z ich usług całkowicie (mam tam konto prywatne oraz firmowe), czy trzeba trzymać konto techniczne, aby móc przechowywać ten produkt? Czy mogę przenieść obligacje do innej instytucji? Nie planuję otwierać konta w PKO.

Odpowiedz

W
Wiktoria
Gość

co to znaczy "jednomiesięczny okres wypowiedzenia"? co sie wtedy dzieje?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wiktoria

Można powiedzieć, że to czas na zmianę decyzji przez klienta, ale także na przeniesienie przez niego środków, zleceń stałych itd. do innego banku. Kiedy składasz wypowiedzenie, to przez ten miesiąc możesz jeszcze korzystać z konta, a często jest tak, że wtedy bank namawia klienta do zmiany zdania :)

Odpowiedz

A
Aldona
Gość

Chciałam zamknąć tez konto/ rachunek walutowy w Pekao. Czy bank odda mi walutę czy przeliczy na polskie złote ? Ja chce walutę bo to logiczne ale czy dla nich tez? I myśle ze warto wcześniej zadzwonić i powiedziec żeby przygotowali walutę ? Nie są to duże pieniądze ale oni mogą mi tak powiedziec ze nie od ręki czyli lepiej wcześniej zgłosić telefonicznie chec zamknięcia walutowego konta żeby dwa razy nie chodzić ? Zwykle konto mam nadzieje zamnkac tez. Wypłacam ostatnio 600 zł to pobrali 45 zł bo nie ich bankomat

zauwazylam kolejna prowizje 45, 27, 13.50 No co to za bank ? Szok

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Aldona

Składając dyspozycję zamknięcia rachunku, można wskazać na jakie konto mają zostać przelane zgromadzone na nim środki. Nie widzę też przeszkód do pobrania gotówki. Trzeba przy tym pamiętać o możliwej opłacie za wypłatę oraz o konieczności wcześniejszego powiadomienia banku o wypłacie, jeśli kwota przekracza obowiązujący w danej instytucji finansowej limit. Informacje na te tematy uzyskasz na infolinii bądź w placówce.

W Pekao 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych są bezpłatne pod warunkiem spełnienia warunków aktywności, czyli 500 zł wpływu i 1 transakcja. Gdy nie są one zrealizowane prowizja wynosi 2,3% min. 5 zł. Być może były inne okoliczności, które spowodowały pobranie tak wysokiej prowizji, np. związane z przewalutowaniem. Jeśli ich nie było, to proponuję napisać reklamację i poprosić bank o wyjaśnienie powodów pobrania wspomnianej przez Ciebie opłaty.

Odpowiedz

T
Taisa
Gość

Dzień dobry. Czy można zamknąć konto jeżeli jestem za granicą?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Taisa

Miejsce pobytu posiadacza rachunku nie ma wpływu na możliwość złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku. Ważne, by dyspozycja spełniała wszystkie wymogi stawiane przez bank.

Odpowiedz

P
Piotrek
Gość

Właśnie zamykam Konto w Pekao i mam pytanie czy jest możliwość przeniesienie nr konta do innego banku (Ing) bo nie chce zmieniać wszędzie (np. U pracodawcy) nr konta . Dziękuję.

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Piotrek

Niestety nie. Zmiana banku zawsze i bez wyjątku wiąże się również ze zmianą numeru rachunku bankowego. Nie ma innej możliwości, gdyż numer wskazuje m.in. właśnie na instytucję, w której konto jest prowadzone.

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość

udałem sie do oddziału banku pekao w celu wypowiedzenia umowy na konto firmowe i indywidualne swego czasu zmigrowane z idea bank, bo oczywiscie rezygnacja online czy przez tel mimo ze mamy 2022 wciąż nie jest dostępna. najpierw spędziłem tam ok 20min, pani w oddziale cos klikała i wklepywała, więc nie przerywałem, ale ten dlugi czas wzbudził niepewnosc wiec spytałem o co chodzi i ile to jeszcze zajmie. pani stwierdziła ze min 1h i ze dopiero bedzie ode mnie zbierac wzory podpisów i tym podobne, oczywiście nie starczyło mi na to nerwow ani czasu, wiec bede mial jeszcze jedno podejscie ale w sumie chetnie bym to gdzies zgłosił bo to kpina i utrudnianie zycia. reasumujac w 2022r, konto ktore zostało zmigrowane przymusowo(wiec w domysle takie ktorego w pekaosa nie chciałem) potrzebuje 1.5 godzinnej wizyty w placówce, gdzie pobierane beda ode mnie dane ktorych temu bankowi nigdy nie chcialem powierzyc. nic tylko polecac tego bankowca

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Grzegorz

W pełni się z Tobą zgadzam, że czas zamykania konta liczony w godzinach to gruba przesada. Skoro masz w banku aktywne rachunki, to najwyraźniej musiałeś się zgodzić na ich przeniesienie, gdyż milczenie było traktowane jako brak zainteresowania z Pekao i rachunki przeniesione z Idea Banku były zamykane.

No nic, było co było, teraz czas pomyśleć jak się rozstać z Pekao ?. Jak chodzi o ROR, to spójrz na sposób opisany pod koniec tego tekstu https://www.najlepszekonto.pl/jak-zamknac-konto-w-banku Jeśli masz konto w jednym z wymienionych tam banków, to może uda się zamknąć rachunek w Pekao tą metodą. Z rachunkiem firmowym nie jest to możliwe, będziesz musiał niestety iść do placówki.

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość
@Krzysztof Duliński

Ok, zgodzilem sie na przeniesienie, bo w domyśle obiecywali te same warunki, co oczywiście tez okazalo sie wierutnym klamstwem. Zamknięcie konta w idea banku z tego co pamiętam tez dalo sie zalatwic online. To moja 1sza i zarazem ostatnia styczność z pekaosa, skoro tak dbaja o klientów, wiec swoim zachowaniem sami strzelaja sobie w stope.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
@Krzysztof Duliński

Cześć! Moim zdaniem było inaczej - rachunki indywidualne domyślnie zamykali, rachunki firmowe domyślnie przenosili. Ja nie zrobiłem nic, a dokładnie tak mam - indywidualny zamknęli z automatu. Ale przeniesiony został firmowy, którego teraz nie mogę zamknąć korespondencyjnie, bo nie mają mojego wzoru podpisu (próbowałem, odmowa). Więc obciążają mnie co miesiąc za prowadzenie rachunku w banku z którego nie chciałem korzystać.

Odpowiedz

R
Renata
Gość

Ja chciałabym zlikwidować konto w PKOSa mam razem z mężem, który miał je wcześniej założone potem dopisał mnie.

Mąż niema żadnych dochodów a ja otworzyłam konto gdzie indziej i chcemy zlikwidować w pkosa jak to zrobić? Może ktoś podpowiedziec

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Renata

Zamknięcie rachunku wspólnego możliwe jest tylko w placówce banku. Wystarczy, że uda się do niej jeden ze współwłaścicieli i złoży stosowną dyspozycję. Nie ma znaczenia kto to zrobi, bo każdy ze współwłaścicieli jest na równi uprawniony do dysponowania rachunkiem.

Odpowiedz

R
Renata
Gość
@Krzysztof Duliński

A musi to być główna siedzibą czy może być oddział?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Renata

Można iść do dowolnej placówki banku Pekao SA.

Odpowiedz

R
Renata
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo za podpowiedzi , mąż był 10-ego i zamknął konto

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Renata

Cieszę się, że wskazówki pomogły. Na wszelki wypadek proponuję, by po okresie wypowiedzenia sprawdzić, czy istnieje możliwość zalogowania się do bankowości internetowej. Bywa, że banki skutecznie zamykają ROR, ale pracownik realizujący wniosek nie kliknie opcji "zamknięcie bankowości elektronicznej.

Odpowiedz

R
Renata
Gość
@Krzysztof Duliński

Nie miałam uruchomionej bankowości internetowej

Odpowiedz

D
Darek
Gość

W dniu 31.12.2021 złożyłem rezygnacje z rachunków bankowych BANKU PEKAO S.A. czyli rozwiązanie umowy z dniem 31.01.2022r. W piśmie podałem, żeby rachunki bankowe były zablokowane od 31.01.2022. Niestety Bank prawdopodobnie 24.01.2022 zablokował mi rachunki bez jakiejkolwiek informacji i nikt nie mógł dokonać wpłat, a stany rachunków były ciągle 0 zł - dziwne!!! Nagle 28.01.2022 zniknęły mi wszystkie rachunki bankowe i pojawiła się informacja, że rachunki zostały wyłączone. Co ciekawe to, że Bank Pekao S.A. wyłączając, blokując rachunki bankowe złamał zawartą ze mną umowę o 30 dniowym terminie i spowodował, że ludziom wracały pieniądze. Proszę o informacje co mogę w tej kwestii zrobić, żeby im dać nauczkę?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Darek

Postępowanie banku jest zaskakujące. Rachunki powinny zostać zamknięte w dniu, który został określony w złożonej przez Ciebie dyspozycji. W tej sytuacji powinieneś złożyć oficjalną reklamację na piśmie. Jeśli w związku z zamknięciem kont przed terminem poniosłeś jakieś straty, możesz spróbować zażądać od banku, by Ci je zrekompensował. Musisz jednak potrafić udowodnić, że takie straty faktycznie poniosłeś.

Odpowiedz

D
Darek
Gość
@Krzysztof Duliński

Czyli wojna z wiatrakami. Nie chodzi mi o to, żeby udowadniać straty tylko, żeby jakiś urząd nadzorujący dobrał im się do tyłka za takie postępowanie wobec klientów wszystkich.

Odpowiedz

P
Przedsiębiorca
Gość

Bank Pekao to dla mnie są skrajnie niekompetentni pracownicy. Chciałem zamknąć u Nich konto firmowe ze środkami VAT. Gość powiedział że przyjmie dyspozycje zamknięcia ale konto nie zostanie zlikwidowane bo trzeba zgodę U.S. na zwolnienie środków VAT. Udałem się do U.S. tego samego dnia złożyłem wniosek. US wyraził mi taką zgodę i przekazał dyspozycję do Pekao. A Ci "mistrzowie bankowości" zamknęli mi konto bez przeksięgowania środków. Z konta u Nich mi zniknęło 3 539 zł i tym samym nie pojawiło się w nowym banku zgodnie z moją dyspozycją na wypowiedzeniu. Ukradli mi 3 539 zł. Jak się do Nich zgłaszam to odsyłają do U.S. a przecież U.S. a U.S. odsyła mnie do Banku. Czy mogę taką sytuację przywłaszczenia środków zgłosić na Policję?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Przedsiębiorca

Skoro została złożona dyspozycja uwolnienia środków z rachunku VAT, to powinieneś złożyć reklamację i bank musi się do niej ustosunkować, wyjaśnić co się stało z pieniędzmi z rachunku. Ewentualnie możesz dołączyć wyciąg z rachunku, na który pieniądze miały wpłynąć, że ich tam nie ma.

Być może problem tkwi w błędnym numerze rachunku, na który miały zostać przekazane środki i dlatego pieniądze nie dotarły na wskazany rachunek.

Odpowiedz

P
Przedsiębiorca
Gość
@Krzysztof Duliński

Ok. Dziękuję za odpowiedź. Nr. rachunków sprawdzałem kilkakrotnie. Problem jest po stronie banku a dokładniej zamknęli rachunek zanim przekierowali pieniążki z konta VAT. Reklamację oczywiście złożyłem a w banku nikt mi nie jest w stanie pomóc. Rozpatrzenie reklamacji to 30 dni a pieniądze przeznaczone na opłaty podatków są zablokowane. Chciałem tylko ostrzec innych że ten Bank nie jest wart polecenia. Podejście pracowników do klienta jest niestety jeszcze z poprzedniego ustroju.

Odpowiedz

W
wwww
Gość

jak wygląda zamknięcie konta w pekao.. od 7 miesięcy konto nie może być zamknięte wciąż aktywne nic sie nie dzieje tylko pisma ze mam coś zapłacić, farsa nie polecam konta jest to po porostu żenujące a pracownicy niekompetentni , odradzam ten bank konto i wszelkie sprawy z nim związane |!!

Odpowiedz

B
Bartosz
Gość

A ja mam pytanie jak wygląda zamknięcie konta w banku Pekao zajętego przez komornika. Co ze środkami które na nim są czy zostaną wypłacone w całości ? Chodzi o kwotę mniej więcej 3700 pln

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Bartosz

Nie ma żadnej przeszkody prawnej, aby móc zamknąć konto zajęte przez komornika, o ile saldo wynosi 0 zł lub jest na plusie. Jednak co do konkretnych środków zgromadzonych na rachunku najlepiej zapytać w samym banku.

Odpowiedz

I
Irek
Gość

Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa zamknięcia konta w przypadku posiadania w banku Pekao kredytu hipotecznego , z którego raty pobierane są automatycznie co miesiąc .

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Irek

Tutaj sprawa może być bardziej skomplikowana, bo zamknięcie konta może wpłynąć na warunki kredytu, jeśli posiadanie konkretnego ROR-u było częścią oferty. Najlepiej skontaktować się z doradcą kredytowym w Pekao.

Odpowiedz

I
Irek
Gość
@Aldona Derdziak

OK ! Dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam !.

Odpowiedz

I
Irek
Gość
@Irek

Tak , jak Pani pisała zamknięcie konta to sprawa bardziej skomplikowana , ale wybrałem opcje konwersji rachunku EuroKonto Aktywne Plus [ 11,50 opłata za prowadzenie rachunku + 0,99 opłata za kartę + 0,20 za każdy SMS ] na Konto Przekorzystne { 0 Pln warunek ; jeśli w poprzednim miesiącu zapewnisz jednorazowy wpływ na konto co najmniej 500 zł (np. z tytuły wynagrodzenia) i przynajmniej raz zapłacisz kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Irek

Jeśli przekształcenie konta nie wpłynie np. na marżę kredytu i jego inne warunki, to nie powinno być problemu :)

Odpowiedz

K
Krzysztof Łopiński
Gość

skutecznie zamknąłem konto (przeniosłem ) poprzez system Ognivo, pozostawiono aktywna bankowość elektroniczna, ale lepszy rydz niż nic

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Krzysztof Łopiński

Jeśli nie zamierzasz współpracować z Pekao, to poproś o likwidację dostępu do bankowości elektronicznej, możesz też odwołać wszelkie udzielone zgody marketingowe. Takie definitywne zerwanie wszelkich kontaktów może się okazać za pewien czas, gdybyś chciał otworzyć konto w promocji dla nowych klientów.

Odpowiedz

M
Monika
Gość

Likwidacja konta staje się faktem. Do konta przypisana jest karta kredytowa, na której widnieje spora nadpłata (ok. 1200 złotych- bank nie zamknął rachunku zgodnie z wcześniejszą dyspozycją, a konto zasilane było przelewem cyklicznym). Przy likwidacji, zamoknięto również konto karty kredytowej. W jakim czasie bank zwróci nadpłatę?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Monika

Z takim pytaniem najlepiej zwrócić się do banku. Zwrot nadpłaty na rachunku karty kredytowej Ci się należy, jednak czas, w jakim bank to zrobi, zależy od przyjętych procedur.

Odpowiedz

J
Jakub
Gość

Pierwszy wynik w Google, a informacje błędne. Zamknąć konto można przez internet lub telefon. Niepotrzebnie się przez was fatygowalem do banku. Poprawcie.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Jakub

Dzięki za komentarz. Od publikacji tekstu najwidoczniej trochę się zmieniło w tej kwestii. W najbliższym czasie zaktualizujemy artykuł.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jakub

Tekst zawiera już poprawne informacje. Co prawda można już zamknąć konto na odległość (dzwoniąc na infolinię lub korzystając z Pekao24), ale nie jest to wcale proste, na dodatek nie każdy może skorzystać z tych opcji.

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Chcę zamknąć konto w pko sa, czy jak przeniosę do innego banku to będą jakiekolwiek opłaty lub prowizje, oprócz tych standardowych

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Sama operacja zamknięcia rachunku nie generuje żadnych kosztów. Podobnie nie poniesiesz żadnych opłat, jeśli w innym banku otwierając ROR upoważnisz ten bank, by przeniósł Twoje produkty z Pekao właśnie do niego.

Jedyne opłaty jakie mogą się pojawić będą związane z niespełnieniem warunków aktywności na zamykanym rachunku lub "powiązanymi" z nim innymi produktami.

Odpowiedz

M
Michał
Gość

Nie dziwne, że to Państwowy Bank, otwierają konta bez zgody. Zamknięcie konta graniczy z cudem, w oddziale nie są w stanie udzielić odpowiedzi na infolinii spędziłem z 2h i nic. Pismo czekam...

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość

Opiszę jak kiedyś Pekao SA ukradło mi kasę gdy zamykałem konto... Miałem tam rachunek walutowy z kartą płatniczą właśnie do płacenia w dolarach. Poszedłem do placówki, pani zapytała się czy mają mi wypłacić to co zostało w gotówce, czy przelać na inne konto. Poprosiłem o przelew na inne konto. Natomiast to co zrobili... zaczekali 2.5 miesiąca na wygaśnięcie karty płatniczej, następnie pobrali sobie 26zł za wydanie nowej karty, następnie zamknęli konto przelewając mi resztę. Tacy cwani... Jak dla mnie to pekao jest spalone, nigdy więcej u tych cwaniaków!!!

Odpowiedz

K
Kamil
Gość

Dobrze, że trafiłem na ten tekst. Rozważałem założenie konta w Pekao w związku z ich najnowszymi promocjami, ale brak możłiwości zamknięcia konta online zniechęca mnie, nawet bardzo.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kamil

Powiem tak: bonus otrzymasz w grudniu, więc rachunek będziesz mógł zamknąć dopiero w styczniu. Może do tego czasu Pekao nadrobi zaległości i umożliwi zamykanie rachunku na odległość. ?

Odpowiedz

A
Alicja
Gość
@Krzysztof Duliński

Witam, chciałabym zapytać o jedną rzecz mam nadzieję, że otrzymam odpowiedź pomimo, że artykuł jest z ubiegłego roku. Dzisiaj planowałam założyć konto w Banku w Pekao (byłoby to moje drugie konto pod ich szyldem). Pierwsze zamknęłam w 2020 roku. Nie będę tutaj pisała historii życia, więc skrótowo powiem, że rachunku dziś otworzyć się nie udało. Na końcu składania wniosku wyświetlił się komunikat, że "jestem już klientem banku i mogę założyć konto w zakładce Oferta dla ciebie na Pekao24". Pierwsze co przyszło mi do głowy to ew. posiadanie przeze umowy ramowej, ale w Internecie przeczytałam, że problem może być całkowicie odrębny, wynikający z tego, że system banku nie przepuszcza nr PESEL dawnych klientów. Początkowo dzwoniłam na infolinię i pomimo, że tam nie uzyskałam pomocy, a jedynie błędne informacje, ale odpowiedź znalazłam samodzielnie, to w dalszym ciągu zastanawia mnie kwestia umowy ramowej. Jak to jest? W artykule pisze pan, że dostęp elektroniczny wyłączany jest odrazu. Z tego co pamiętam w moim przypadku też tak było i teraz tak, czy jest to gwarant, że moja umowa ramowa z bankiem została rozwiązana? Dzisiaj wyciągnęłam z teczki to stare wypowiedzenie nie ma tam słowa o wypowiedzeniu umowy ramowej. Rok temu byłam początkującym łowca promocji bankowych i chociaż podkreśliłam pani z Banku, że proszę o rozwiązanie umowy podstawowej i ramowej - dostępów elektronicznych, otrzymałam zapewnienie, że wszystko będzie ok to teraz, z perspektywy czasu nie mam do tego przekonania. W wyniku kłopotów z powrotem jako nowy klient podjęłam próbę losowania do Pekao24 i system po wpisaniu nr klinenta poprosił o nr PIN. Zanim przypomniałam sobie, że nr pin dotyczy tylko pierwszego logowania podjęłam 1 próbę zalogowania, co zakończyło się komunikatem "Wybrany serwis jest nieaktywny. Odwieszenie serwisu jest możliwe w serwisie telefonicznym lub w dowolnym oddziale Banku". Co to znaczy "nieaktywny"? Coś zablokowałam, czy po prostu jest on wyłączony i wszystko jest ok? Co mnie zdziwiło...dzwoniłam na infolinię z zapytaniem, czy mam w Pekao umowę ramową i niestety usłyszałam, że nie mogę takiej informacji otrzymać. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Komentarz wyszedł mi i tak dość długi za co przepraszam :) i liczę na odpowiedź zwrotną.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Alicja

Niestety wypowiedzenie umowy rachunku bankowego nie zawsze kończy się pełnym sukcesem. Raz bank zapomni o rozwiązaniu umowy ramowej, w innym przypadku wciąż aktywna jest bankowość internetowa, a innym razem system rozpoznaje klienta po jego numerze PESEL i traktuje go jak "starego" klienta.

Opisana przez Panią sytuacja wydaje mi się dość skomplikowana. może nawet dodatkowo zagmatwana próbą logowania się starymi danymi. Najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się udanie się do placówki i prośba o wyjaśnienie sprawy. Wiem, że to nie najlepsza propozycja w dobie pandemii, ale chyba najskuteczniejsza. Kontakt z infolinią może być mniej efektywny, jej pracownicy mogą nie mieć kontaktu z obsługą informatyczną, a problem leży chyba w tym obszarze.

Odpowiedz