Wróć

Jak zamknąć konto w Pekao SA?

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

50 komentarzy
Jak zamknąć konto w Pekao SA?
Spis treści
Pokaż więcej
Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w Pekao SA
Dostępne sposoby list z wypowiedzeniem, wizyta w placówce, zgłoszenie na infolinii lub w bankowości internetowej, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe)
Okres wypowiedzenia 30 dni / maksymalnie kilkanaście dni po złożeniu dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

dostęp do bankowości elektronicznej może być zamknięty natychmiast (tym samym stracisz dostęp do zawartych w niej danych, np. historii ROR) lub po okresie wypowiedzenia

po upływie okresu wypowiedzenia warto sprawdzić (np. kontaktując się z infolinią), czy Twoja dyspozycja została w pełni zrealizowana

Bank Pekao SA, popularnie nazywany bankiem z żubrem, istnieje od blisko 100 lat. Choć w ostatnich latach zrobiono wiele, by zerwać z wizerunkiem skostniałej instytucji finansowej nienadążającej za zmianami otoczenia, to pewne obszary działalności banku nadal tkwią w starej rzeczywistości. Przykład..., chcesz zamknąć konto? Dla wielu klientów nadal jedyną możliwością jest udanie się do placówki. Na szczęście nie ma już przymusu, który obowiązywał jeszcze kilka lat temu, by odwiedzać tę, w której rachunek był zakładany.

Korzystając z infolinii lub bankowości internetowej można jedynie zgłosić chęć rozstania, a do przeprowadzenia procesu konieczny jest kontakt doradcy. Teoretycznie istnieje też możliwość złożenia wypowiedzenia online, ale ta opcja nie jest dostępna dla każdego.

Bank Pekao – zamknięcie konta w praktyce

Fakt, że od pewnego czasu w ofercie Pekao jest nowoczesne Konto Przekorzystne, a bank wprowadził wiele innowacji do aplikacji mobilnej PeoPay (w tym możliwość zakładania rachunku „na selfie”), skłaniał nas do przypuszczeń, że zamknięcie rachunku osobistego będzie możliwe w bankowości elektronicznej albo telefonicznie. Srodze się zawiedliśmy. Najprostsza dostępna opcja to udanie się do placówki i załatwienie tam wszelkich formalności.

Likwidacja konta Pekao w oddziale

Wyruszając do placówki Banku Pekao SA w celu zamknięcia rachunku, musisz zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz kartę debetową, gdyż obowiązujące procedury wymagają przekazania jej pracownikowi. Zwrot „debetówki” nie jest jednak obowiązkowy. Gdybyś jej nie przekazał doradcy, zostaniesz poinformowany, że zostanie ona zablokowana w chwili rozwiązania umowy i otrzymasz zalecenie zniszczenia „plastiku”. Twierdzenia konsultantów infolinii, że zwrócenie karty jest niezbędne do dopełnienia formalności, są nieprawdziwe.

Nie musisz tworzyć samodzielnie żadnego pisma, wypełniać formularzy. Dyspozycja zamknięcia rachunku może być złożona ustnie, a potem tylko podpiszesz dokument, który przygotuje pracownik banku.

Likwidacja konta w Pekao następuje po okresie wypowiedzenia, który trwa 30 dni, przy czym bankowość elektroniczna zamykana jest niemal natychmiast lub po wspomnianym okresie. Wszystko zależy od tego, jaką opcję zaznaczy doradca.

Warto wiedzieć, że można też poprosić o “dostęp archiwalny”. Dzięki niemu możesz zalogować się do bankowości elektronicznej nawet po zamknięciu konta i mieć dostęp do jego historii, danych do przelewów.

Po zakończeniu formalności w oddziale powinieneś otrzymać potwierdzenie złożenia dyspozycji likwidacji rachunku. Nie daj się „wkręcić” w wydanie zaświadczenia o zamknięciu konta, które jest płatne.

Zgłoszenie na infolinię

Możliwe jest też zgłoszenie chęci rozwiązania umowy o konto poprzez kontakt z infolinią pod numerem 42 68 38 232. Twoja decyzja zostanie przekazana do specjalnego działu, którego pracownicy skontaktują się z Tobą, by przeprowadzić procedurę złożenia wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta. Powinno to nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od kontaktu z infolinią.

Do rozmowy z doradcą nie musisz się specjalnie przygotowywać, wystarczy, że będziesz w stanie podać swój numer PESEL. Zostaniesz poinformowany o tym, kiedy Twoje konto przestanie być aktywne, ale bank Pekao SA w żaden sposób nie poinformuje Cię o fakcie złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku ani o tym, że został on zamknięty. Wskazane jest więc zapisanie sobie daty rozmowy z doradcą i sprawdzenie po upływie okresu wypowiedzenia (wynosi on 30 dni), czy było ono skuteczne, czy bank faktycznie zamknął rachunek.

Uwaga: ta ścieżka postępowania nie jest dostępna dla posiadaczy kont oszczędnościowych, oni mogą się rozstać z bankiem tylko w oddziale.

A może przez Internet, czyli w serwisie Pekao24?

Istnieje też możliwość załatwienie wszelkich formalności za pomocą bankowości internetowej Pekao24. Wymaga to złożenia stosownego wniosku w tym kanale kontaktu. Trzeba w nim podać swoje dane osobowe, miejsce zamieszkania, numer Pesel oraz numery dwóch kont - tego, które ma zostać zamknięte oraz rachunku, na który mają trafić środki z zamykanego ROR-u. Po wysłaniu wniosku w ciągu w ciągu 3 dni roboczych powinien nastąpić kontakt telefoniczny ze strony banku w celu potwierdzenia złożonej dyspozycji. Jeśli nie zmienisz zdania, to po rozmowie zostanie ona przekazana do realizacji.

Brzmi obiecująco, ale jak się okazuje dotyczy tylko nielicznych klientów. Chcąc się dowiedzieć, czy jesteś w "uprzywilejowanej" grupie, zaloguj się do Pekao24 i sprawdź zakładkę Oferty i wnioski.

Miejsce złożenia zapytania o możliwość zamknięcia Konta Przekorzystnego w Pekao SA
Miejsce złożenia zapytania o możliwość zamknięcia Konta Przekorzystnego w Pekao SA

Jeśli po wejściu w część poświęconą zapytaniu o możliwość zamknięcia rachunku będziesz miał możliwość wyboru konta, którego ma dotyczyć zapytanie, będzie to znaczyło, że możesz dalej podążać tą ścieżką. W przeciwnym wypadku pozostanie Ci wybór innej metody zamknięcia ROR.

Zwracamy uwagę na komunikat, który pojawia się po wysłaniu zapytania. Bank jasno komunikuje, że nie jest ono formalnym wypowiedzeniem umowy.

Komunikat dotyczący wysłania zapytania o możliwość zamknięcia Konta Przekorzystnego w Pekao SA
Komunikat dotyczący wysłania zapytania o możliwość zamknięcia Konta Przekorzystnego w Pekao SA

Spróbujmy w aplikacji PeoPay

Skorzystanie z czatu z konsultantem w aplikacji PeoPay wygląda bardzo podobnie do opisanej wyżej ścieżki w bankowości internetowej; po zalogowaniu się powinieneś podać te same informacje co w Pekao24. Formalne potwierdzenie złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku nastąpi dopiero wtedy, gdy konsultant nawiąże kontakt i zweryfikuje Twoją tożsamość.

Co musi zawierać wniosek o zamknięcie konta w Pekao SA?

Może się zdarzyć, że nie masz ochoty lub możliwości, by udać się do placówki, nie chcesz też się kontaktować z bankiem telefonicznie. Wtedy możesz wysłać wypowiedzenia umowy rachunku listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwracamy uwagę, że przy takiej wersji przesyłki będziesz miał dowód, że nie tylko złożyłeś dyspozycję zamknięcia konta ale i że została ona dostarczona do banku.

Wniosek o zamknięcie konta w Pekao SA musi zawierać następujące elementy:

 • dane osobowe posiadacza konta (imię, nazwisko, PESEL);
 • dane kontaktowe (numer telefonu i adres do korespondencji);
 • numer konta, które chcesz zamknąć;
 • wskazanie rachunku w innym banku, na który ma być wykonany przelew środków pozostałych po potrąceniu należnych bankowi opłat;
 • własnoręczny podpis zgodny z tym widniejącym na karcie wzorów podpisów.

Do koperty powinieneś też włożyć naciętą kartę debetową, przy czym, podobnie jak w przypadku zamykania konta w oddziale banku, nie jest to obowiązkowe.

Co zrobić z wypowiedzeniem?

Przygotowane wypowiedzenie umowy możesz wysłać do oddziału, w którym otworzyłeś rachunek (wykaz placówek banku Pekao SA znajdziesz tutaj) albo na adres centrali:

Bank Polska Kasa Opieki SA

Ul. Grzybowska 53/57

00-844 Warszawa

Co, jeśli nie pamiętasz, gdzie otwierałeś rachunek albo ten oddział już nie istnieje?

W pierwszym przypadku wystarczy, że zadzwonisz na infolinię, a po zweryfikowaniu Twojej tożsamości konsultant udzieli Ci informacji.

W drugiej sytuacji, w momencie likwidacji placówki powinieneś otrzymać wiadomość o tym fakcie i zostać poinformowany przez bank o swoim nowym „oddziale macierzystym”. Wielce prawdopodobne jest, że przeoczyłeś lub zignorowałeś taką wiadomość. Wówczas pozostaje Ci telefon na infolinię.

Prawidłowy podpis

Uczulamy, że proces korespondencyjnego zamykania rachunku zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy podpiszesz wypowiedzenie w sposób zgodny z kartą wzorów podpisów. Najczęściej popełniany błąd sprowadza się do dodania/pominięcia imienia w podpisie pod wnioskiem o likwidację konta. Taki z pozoru niewiele znaczący szczegół sprawi, że bank nie będzie mógł zrealizować Twojej dyspozycji.

Możliwe, że nie pamiętasz, jak się podpisałeś na umowie rachunku albo że Twój podpis zmienił się na przestrzeni lat. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wizyta w placówce. Podczas rozmowy z doradcą możesz uzyskać sugestię, z jakich elementów składa się podpis widniejący w systemie lub, w skrajnym przypadku, złożyć nowy wzór podpisu.

Ważne szczegóły

Niezależnie od tego, którą z dróg wybierzesz, przyda Ci się kilka ogólnych informacji.

Zanim przekażesz dyspozycję likwidacji ROR-u, sprawdź saldo środków, pobierz na wszelki wypadek historię transakcji, skopiuj dane do przelewów, bo po zablokowaniu bankowości elektronicznej nie będziesz już miał do nich dostępu.

W Pekao obowiązuje zasada, że opłaty za konto/kartę są pobierane za pełny miesiąc, w którym dany produkt był aktywny. Zakładając, że polecenie zamknięcia rachunku składasz 5 maja, to za ten miesiąc bank naliczy prowizję, a konto zostanie zamknięte 5 czerwca. Warto na to zwrócić uwagę, by zostawić na rachunku odpowiednio dużo pieniędzy na pobranie opłaty.

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i jest od chwili otrzymania przez bank Twojej dyspozycji, czyli wizyty w oddziale, wpłynięcia listu, kontaktu konsultanta po wysłaniu zapytania drogą elektroniczną lub zadzwonienia na infolinię. Rachunek może zostać zamknięty wcześniej, jeśli we wniosku o wypowiedzenie wskażesz, że Twoja dyspozycja związana jest ze zmianą warunków prowadzenia konta, których nie akceptujesz.

Dwa nietypowe sposoby w innym banku

Istnieją też dwa inne, nieco nietypowe, sposoby na rozstanie się z Pekao.

Pierwszy z nich, to otwarcie konta w innym banku i złożenie tam dyspozycji zamknięcia ROR-u w Pekao. Wówczas wszystkie formalności, łącznie z powiadomieniem ZUS czy US, spadają na instytucję finansową, którą wybrałeś. Nie będzie to dla niej nazbyt pracochłonne, bo wykorzysta system międzybankowy Ognivo, którego elementem jest Centralna informacja o rachunkach. Pamiętaj tylko, że dyspozycja przeniesienia konta musi być podpisana zgodnie ze wzorem podpisu figurującym w Pekao.

Drugi polega na zalogowaniu się do bankowości elektronicznej w innym banku, by właśnie tam złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku (nie tylko osobistego, ale i innego), z którego nie chcesz już korzystać. W tej opcji kolejne działania również odbędą się już bez Twojego udziału. Niestety taką możliwość udostępnia tylko część instytucji finansowych. Odpowiedniego wniosku, często pod mylącym tytułem Przeniesienie rachunku szukaj, zależnie od banku, w części Wnioski / Twoje sprawy / Dokumenty. Wybranie tej metody oznacza, że Twoje konto zostanie zamknięte już po kilku dniach, a nie dopiero po miesiącu.

Zamknąłeś konto. Co dalej? Oto ranking kont osobistych - Grudzień 2023

Konto
0 zł / 6 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł / 6 zł


 • jeżeli masz mniej niż 26 lat, konto jest bezwarunkowo bezpłatne
 • jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.
Karta
0 zł / 9 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 9 zł

 • jeżeli masz mniej niż 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz 1 transakcję kartą (lub Google Pay/Apple Pay) lub Blikiem
 • jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.
Bankomaty
0 zł / 3 zł
Bankomaty 0 zł / 3 zł

 • 0 zł - za wszystkie bankomaty dla klientów do 26 lat
 • 0 zł - bankomaty Santander Bank Polska
 • 3 zł za pozostałe maszyny dla klientów powyżej 26 lat

możesz także wykupić miesięczny pakiet bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów za 5 zł/mies. 

Przelew internetowy
0 zł
Zwykły przelew internetowy

0 zł


+ darmowe przelewy natychmiastowe bez ograniczeń

Unikalne cechy: darmowe przelewy natychmiastowe, zwrot 1% kwoty rachunków za gaz, prąd, TV, telefon i Internet.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.5/ 5
Przejdź na stronę banku

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 6 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku
  • jeżeli masz mniej niż 26 lat, konto jest bezwarunkowo bezpłatne
  • jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Karta Dopasowana (Mastercard / Visa)

 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • program rabatowy Mastercard Bezcenne chwile
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty
  • 0 zł dla osób poniżej 26 lat
  • 15 zł dla osób powyżej 26. roku życia
 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 9 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  jeżeli masz mniej niż 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz 1 transakcję kartą (lub Google Pay/Apple Pay) lub Blikiem

  jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.

 • Płatność kartą za granicą

  2,8% za przewalutowanie transakcji

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł - za wszystkie bankomaty dla klientów do 26 lat
  • 0 zł - bankomaty Santander Bank Polska
  • 3 zł za pozostałe maszyny dla klientów powyżej 26 lat

  możesz także wykupić miesięczny pakiet bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów za 5 zł/mies. 

 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł

 • Wypłata z bankomatów za granicą

  dla klientów do 26 lat:

  • 0 zł

  dla klientów powyżej 26. roku życia:

  • 5 zł - wypłata EUR
  • 10 zł - pozostałe waluty

  0 zł dla wszystkich klientów za wypłatę z bankomatów grupy Santander w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chile, Meksyku, Brazylii, Argentynie i USA

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł - wpłatomaty własne banku

 • Cashback
  • 0 zł dla osób do 26 lat
  • 1,50 zł dla osób powyżej 26 lat
 • Wpłata gotówki w oddziale banku
  • 10 zł dla osób do 26 lat
  • 0 zł dla osób powyżej 26 lat
 • Wypłata gotówki w oddziale banku
  • 10 zł dla osób do 26 lat
  • 0 zł dla osób powyżej 26 lat

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  0 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku
  • 5 zł dla osób do 26 lat
  • 10 zł dla osób powyżej 26 lat
 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,2%, min. 20 zł maks. 200 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, płatności zbliżeniowe telefonem, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  Fitbit Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami sportowymi Fitbit.
  SwatchPAY!: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Swatch.
  Xiaomi Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami Xiaomi.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • konto sprawdzi się, jako główny rachunek do płatności i rozliczeń (darmowe przelewy natychmiastowe i zwrot za rachunki)
 • szeroka gama płatności mobilnych
 • liczne promocje dla nowych i obecnych klientów
 • funkcjonalna bankowość internetowa i mobilna

Wady

 • ograniczona sieć bezpłatnych bankomatów w kraju
 • przeciętna oferta walutowa
 • Atrakcyjność opłat
  4.0/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.5/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  4.0/ 5
 • Promocje i bonusy
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Przejdź na stronę banku
Konto
0 zł
Karta
0 zł / 5 zł / 11 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 5 zł / 11 zł

 • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
 • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
 • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

Opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

 • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
 • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
Bankomaty
0 zł / 5 zł
Bankomaty 0 zł / 5 zł

 • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
 • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
 • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie obcej do równowartości 1000 zł/mies.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.0/ 5
Przejdź na stronę banku

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • Visa Millennium 360°
  • Mastercard Millennium 360°
 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę
  • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
  • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
  • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

  opłata dotyczy również usługi Blik zbliżeniowy (w przypadku korzystania z tej usługi i z karty pobierana jest jedna opłata)

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

  • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
  • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu

 • Płatność kartą za granicą
  • możesz dokonywać płatności bez prowizji za przewalutowanie do kwoty 1000 zł miesięcznie
  • powyżej tej kwoty opłata za przewalutowanie transakcji wyniesie 2%

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
  • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
  • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł

 • Wypłata z bankomatów za granicą
  • 0 zł – jeśli spełnisz warunki aktywności (5 płatności kartą debetową lub Blikiem)
  • 5 zł – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności

  uwaga: powyżej równowartości 1000 zł/mies. bank dolicza także 2% za przewalutowanie transakcji

  możesz również aktywować Pakiet Walutowy (nielimitowane transakcje kartą w każdej walucie bez naliczania dodatkowej marży) za 9,90 zł tygodniowo

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł

 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  11 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  11 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  9,90 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  11 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł (spread na EUR ok. 5,8%)

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,5%, min. 20 zł, maks. 125 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)
  • 0 zł – autoryzacja przez aplikację mobilną
  • 0,15 zł – kod SMS
 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, płatności zbliżeniowe telefonem, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  HCE: płatności zbliżeniowe telefonem przez aplikację banku dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • bezwarunkowo darmowe konto, a z karty i wszystkich bankomatów można korzystać zupełnie za darmo po spełnieniu prostych warunków
 • konto atrakcyjne dla poszukiwacza nowinek ze względu na bardzo dobrą aplikację mobilną
 • atrakcyjna propozycja dla osoby, która od czasu do czasu płaci kartą za granicą
 • konto założysz online (logując się w innym banku), za pośrednictwem kuriera lub metodą "na selfie"

Wady

 • wysokie opłaty w przypadku niespełnienia warunków aktywności
 • wysokie opłaty za przelewy natychmiastowe, wpłatę/wypłatę gotówki i przelew w oddziale
 • płatna usługa Blik zbliżeniowy (opłaty można uniknąć)
 • Atrakcyjność opłat
  3.5/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.0/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  5.0/ 5
 • Promocje i bonusy
  4.5/ 5
Przeczytaj recenzję
Justyna Kalicińska
Przejdź na stronę banku
Konto
0 zł
Karta
0 zł / 4 zł
Miesięczna opłata za kartę

0 zł / 4 zł


opłaty unikniesz, jeżeli:

 • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł ORAZ
 • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

Bankomaty
0 zł / 2,3% min. 5 zł
Bankomaty 0 zł / 2,3% min. 5 zł

0 zł - dla osób do 26. r.ż.

Dla klientów powyżej 26 lat:

 • 0 zł - bankomaty własne banku
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
 • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: korzystne przewalutowania i brak prowizji za transakcje walutowe kartą.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4/ 5
Przejdź na stronę banku

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 13. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • Mastercard Debit FX
  • Visa Debit FX
 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • karta z korzystnymi przewalutowaniami
  • możliwość wyboru własnego wizerunku karty
  • program rabatowy Mastercard Bezcenne chwile
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 4 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłaty unikniesz, jeżeli:

  • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł ORAZ
  • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

  od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł od warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji
  • 2,3% min. 5 zł -  w innym przypadku
 • Wpłata gotówki we wpłatomacie
  • 0 zł - we wpłatomatach własnych
  • 0,4% min. 2 zł - w krajowych bankomatach nienależących do banku przy użyciu PeoPay (w tym Blik)
 • Cashback

  2 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  8 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  8 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  5 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  10 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,50%, min. 30 zł, maks. 250 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0,20 zł

  opłaty unikniesz, jeśli będziesz korzystać z autoryzacji operacji w aplikacji PeoPay (mobilna autoryzacja)

 • Przelew na telefon Blik
  • 0 zł do 31 grudnia 2023 r.
  • 1 zł - standardowo

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  Fitbit Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami sportowymi Fitbit.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • darmowe konto i niskie, łatwe do uniknięcia opłaty
 • korzystne przewalutowania transakcji kartą
 • funkcjonalna aplikacja PeoPay oraz szeroki wachlarz płatności mobilnych
 • konto założysz w aplikacji mobilnej (tzw. metoda „na selfie”)

Wady

 • płatna autoryzacja przelewów przez SMS (opłaty można uniknąć decydując się na autoryzację w aplikacji mobilnej)
 • Atrakcyjność opłat
  4/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.5/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  4/ 5
 • Promocje i bonusy
  4/ 5
Przeczytaj recenzję
Michał Radzimiński
Przejdź na stronę banku

Z góry podziękuj za oferty

Rezygnacja z produktów banku nie jest tożsama z odwołaniem zgód na przetwarzanie danych osobowych i kontakty w celach marketingowych. Jeśli więc nie chcesz, by pracownicy Pekao kontaktowali się z Tobą i przekonywali Cię, że korzystanie z jego usług da Ci wiele radości, to niezależnie od formy złożenia wypowiedzenia poproś o anulowanie udzielonych zgód.

Cały czas czekamy na zmiany!

Przedstawiliśmy różne aspekty związane z zamykaniem konta w Pekao. Jak widzisz, bank nie ułatwia Ci życia, wręcz utrudnia do maksimum możliwości rozstania. Co prawda od chwili publikacji pierwszej wersji artykułu (lipiec 2020 r.) jest nieco lepiej - pojawiła się opcja z infolinią i teoretycznie dostępna jest możliwość złożenia wypowiedzenia przez Pekao24, ale to dość niewielkie ułatwienia. Podtrzymujemy nasz apel: Drogie Pekao – zamknięcie konta nie powinno być uciążliwe dla klientów. Czas na zmiany, pora wprowadzić możliwość rezygnacji z rachunku na odległość, np. w bankowości elektronicznej. Na prostych i jasnych zasadach, dla każdego.

Komentarze

(50)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
J
Jula
Gość

Czy zmiana limitu przelewu w banku jest płatna, nie mając możliwości zmienić w bankowości internetowej?

Odpowiedz

K
Karol
Gość

Dzień dobry. Czy mając zakupione obligacje poprzez Pekao, można zrezygnować z ich usług całkowicie (mam tam konto prywatne oraz firmowe), czy trzeba trzymać konto techniczne, aby móc przechowywać ten produkt? Czy mogę przenieść obligacje do innej instytucji? Nie planuję otwierać konta w PKO.

Odpowiedz

W
Wiktoria
Gość

co to znaczy "jednomiesięczny okres wypowiedzenia"? co sie wtedy dzieje?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wiktoria

Można powiedzieć, że to czas na zmianę decyzji przez klienta, ale także na przeniesienie przez niego środków, zleceń stałych itd. do innego banku. Kiedy składasz wypowiedzenie, to przez ten miesiąc możesz jeszcze korzystać z konta, a często jest tak, że wtedy bank namawia klienta do zmiany zdania :)

Odpowiedz

A
Aldona
Gość

Chciałam zamknąć tez konto/ rachunek walutowy w Pekao. Czy bank odda mi walutę czy przeliczy na polskie złote ? Ja chce walutę bo to logiczne ale czy dla nich tez? I myśle ze warto wcześniej zadzwonić i powiedziec żeby przygotowali walutę ? Nie są to duże pieniądze ale oni mogą mi tak powiedziec ze nie od ręki czyli lepiej wcześniej zgłosić telefonicznie chec zamknięcia walutowego konta żeby dwa razy nie chodzić ? Zwykle konto mam nadzieje zamnkac tez. Wypłacam ostatnio 600 zł to pobrali 45 zł bo nie ich bankomat

zauwazylam kolejna prowizje 45, 27, 13.50 No co to za bank ? Szok

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Aldona

Składając dyspozycję zamknięcia rachunku, można wskazać na jakie konto mają zostać przelane zgromadzone na nim środki. Nie widzę też przeszkód do pobrania gotówki. Trzeba przy tym pamiętać o możliwej opłacie za wypłatę oraz o konieczności wcześniejszego powiadomienia banku o wypłacie, jeśli kwota przekracza obowiązujący w danej instytucji finansowej limit. Informacje na te tematy uzyskasz na infolinii bądź w placówce.

W Pekao 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych są bezpłatne pod warunkiem spełnienia warunków aktywności, czyli 500 zł wpływu i 1 transakcja. Gdy nie są one zrealizowane prowizja wynosi 2,3% min. 5 zł. Być może były inne okoliczności, które spowodowały pobranie tak wysokiej prowizji, np. związane z przewalutowaniem. Jeśli ich nie było, to proponuję napisać reklamację i poprosić bank o wyjaśnienie powodów pobrania wspomnianej przez Ciebie opłaty.

Odpowiedz

T
Taisa
Gość

Dzień dobry. Czy można zamknąć konto jeżeli jestem za granicą?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Taisa

Miejsce pobytu posiadacza rachunku nie ma wpływu na możliwość złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku. Ważne, by dyspozycja spełniała wszystkie wymogi stawiane przez bank.

Odpowiedz

P
Piotrek
Gość

Właśnie zamykam Konto w Pekao i mam pytanie czy jest możliwość przeniesienie nr konta do innego banku (Ing) bo nie chce zmieniać wszędzie (np. U pracodawcy) nr konta . Dziękuję.

Odpowiedz

Michał Radzimiński
Analityk produktów finansowych
@Piotrek

Niestety nie. Zmiana banku zawsze i bez wyjątku wiąże się również ze zmianą numeru rachunku bankowego. Nie ma innej możliwości, gdyż numer wskazuje m.in. właśnie na instytucję, w której konto jest prowadzone.

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość

udałem sie do oddziału banku pekao w celu wypowiedzenia umowy na konto firmowe i indywidualne swego czasu zmigrowane z idea bank, bo oczywiscie rezygnacja online czy przez tel mimo ze mamy 2022 wciąż nie jest dostępna. najpierw spędziłem tam ok 20min, pani w oddziale cos klikała i wklepywała, więc nie przerywałem, ale ten dlugi czas wzbudził niepewnosc wiec spytałem o co chodzi i ile to jeszcze zajmie. pani stwierdziła ze min 1h i ze dopiero bedzie ode mnie zbierac wzory podpisów i tym podobne, oczywiście nie starczyło mi na to nerwow ani czasu, wiec bede mial jeszcze jedno podejscie ale w sumie chetnie bym to gdzies zgłosił bo to kpina i utrudnianie zycia. reasumujac w 2022r, konto ktore zostało zmigrowane przymusowo(wiec w domysle takie ktorego w pekaosa nie chciałem) potrzebuje 1.5 godzinnej wizyty w placówce, gdzie pobierane beda ode mnie dane ktorych temu bankowi nigdy nie chcialem powierzyc. nic tylko polecac tego bankowca

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Grzegorz

W pełni się z Tobą zgadzam, że czas zamykania konta liczony w godzinach to gruba przesada. Skoro masz w banku aktywne rachunki, to najwyraźniej musiałeś się zgodzić na ich przeniesienie, gdyż milczenie było traktowane jako brak zainteresowania z Pekao i rachunki przeniesione z Idea Banku były zamykane.

No nic, było co było, teraz czas pomyśleć jak się rozstać z Pekao ?. Jak chodzi o ROR, to spójrz na sposób opisany pod koniec tego tekstu https://www.najlepszekonto.pl/jak-zamknac-konto-w-banku Jeśli masz konto w jednym z wymienionych tam banków, to może uda się zamknąć rachunek w Pekao tą metodą. Z rachunkiem firmowym nie jest to możliwe, będziesz musiał niestety iść do placówki.

Odpowiedz

G
Grzegorz
Gość
@Krzysztof Duliński

Ok, zgodzilem sie na przeniesienie, bo w domyśle obiecywali te same warunki, co oczywiście tez okazalo sie wierutnym klamstwem. Zamknięcie konta w idea banku z tego co pamiętam tez dalo sie zalatwic online. To moja 1sza i zarazem ostatnia styczność z pekaosa, skoro tak dbaja o klientów, wiec swoim zachowaniem sami strzelaja sobie w stope.

Odpowiedz

M
Marcin
Gość
@Krzysztof Duliński

Cześć! Moim zdaniem było inaczej - rachunki indywidualne domyślnie zamykali, rachunki firmowe domyślnie przenosili. Ja nie zrobiłem nic, a dokładnie tak mam - indywidualny zamknęli z automatu. Ale przeniesiony został firmowy, którego teraz nie mogę zamknąć korespondencyjnie, bo nie mają mojego wzoru podpisu (próbowałem, odmowa). Więc obciążają mnie co miesiąc za prowadzenie rachunku w banku z którego nie chciałem korzystać.

Odpowiedz

R
Renata
Gość

Ja chciałabym zlikwidować konto w PKOSa mam razem z mężem, który miał je wcześniej założone potem dopisał mnie.

Mąż niema żadnych dochodów a ja otworzyłam konto gdzie indziej i chcemy zlikwidować w pkosa jak to zrobić? Może ktoś podpowiedziec

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Renata

Zamknięcie rachunku wspólnego możliwe jest tylko w placówce banku. Wystarczy, że uda się do niej jeden ze współwłaścicieli i złoży stosowną dyspozycję. Nie ma znaczenia kto to zrobi, bo każdy ze współwłaścicieli jest na równi uprawniony do dysponowania rachunkiem.

Odpowiedz

R
Renata
Gość
@Krzysztof Duliński

A musi to być główna siedzibą czy może być oddział?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Renata

Można iść do dowolnej placówki banku Pekao SA.

Odpowiedz

R
Renata
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo za podpowiedzi , mąż był 10-ego i zamknął konto

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Renata

Cieszę się, że wskazówki pomogły. Na wszelki wypadek proponuję, by po okresie wypowiedzenia sprawdzić, czy istnieje możliwość zalogowania się do bankowości internetowej. Bywa, że banki skutecznie zamykają ROR, ale pracownik realizujący wniosek nie kliknie opcji "zamknięcie bankowości elektronicznej.

Odpowiedz

R
Renata
Gość
@Krzysztof Duliński

Nie miałam uruchomionej bankowości internetowej

Odpowiedz

D
Darek
Gość

W dniu 31.12.2021 złożyłem rezygnacje z rachunków bankowych BANKU PEKAO S.A. czyli rozwiązanie umowy z dniem 31.01.2022r. W piśmie podałem, żeby rachunki bankowe były zablokowane od 31.01.2022. Niestety Bank prawdopodobnie 24.01.2022 zablokował mi rachunki bez jakiejkolwiek informacji i nikt nie mógł dokonać wpłat, a stany rachunków były ciągle 0 zł - dziwne!!! Nagle 28.01.2022 zniknęły mi wszystkie rachunki bankowe i pojawiła się informacja, że rachunki zostały wyłączone. Co ciekawe to, że Bank Pekao S.A. wyłączając, blokując rachunki bankowe złamał zawartą ze mną umowę o 30 dniowym terminie i spowodował, że ludziom wracały pieniądze. Proszę o informacje co mogę w tej kwestii zrobić, żeby im dać nauczkę?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Darek

Postępowanie banku jest zaskakujące. Rachunki powinny zostać zamknięte w dniu, który został określony w złożonej przez Ciebie dyspozycji. W tej sytuacji powinieneś złożyć oficjalną reklamację na piśmie. Jeśli w związku z zamknięciem kont przed terminem poniosłeś jakieś straty, możesz spróbować zażądać od banku, by Ci je zrekompensował. Musisz jednak potrafić udowodnić, że takie straty faktycznie poniosłeś.

Odpowiedz

D
Darek
Gość
@Krzysztof Duliński

Czyli wojna z wiatrakami. Nie chodzi mi o to, żeby udowadniać straty tylko, żeby jakiś urząd nadzorujący dobrał im się do tyłka za takie postępowanie wobec klientów wszystkich.

Odpowiedz

P
Przedsiębiorca
Gość

Bank Pekao to dla mnie są skrajnie niekompetentni pracownicy. Chciałem zamknąć u Nich konto firmowe ze środkami VAT. Gość powiedział że przyjmie dyspozycje zamknięcia ale konto nie zostanie zlikwidowane bo trzeba zgodę U.S. na zwolnienie środków VAT. Udałem się do U.S. tego samego dnia złożyłem wniosek. US wyraził mi taką zgodę i przekazał dyspozycję do Pekao. A Ci "mistrzowie bankowości" zamknęli mi konto bez przeksięgowania środków. Z konta u Nich mi zniknęło 3 539 zł i tym samym nie pojawiło się w nowym banku zgodnie z moją dyspozycją na wypowiedzeniu. Ukradli mi 3 539 zł. Jak się do Nich zgłaszam to odsyłają do U.S. a przecież U.S. a U.S. odsyła mnie do Banku. Czy mogę taką sytuację przywłaszczenia środków zgłosić na Policję?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Przedsiębiorca

Skoro została złożona dyspozycja uwolnienia środków z rachunku VAT, to powinieneś złożyć reklamację i bank musi się do niej ustosunkować, wyjaśnić co się stało z pieniędzmi z rachunku. Ewentualnie możesz dołączyć wyciąg z rachunku, na który pieniądze miały wpłynąć, że ich tam nie ma.

Być może problem tkwi w błędnym numerze rachunku, na który miały zostać przekazane środki i dlatego pieniądze nie dotarły na wskazany rachunek.

Odpowiedz

P
Przedsiębiorca
Gość
@Krzysztof Duliński

Ok. Dziękuję za odpowiedź. Nr. rachunków sprawdzałem kilkakrotnie. Problem jest po stronie banku a dokładniej zamknęli rachunek zanim przekierowali pieniążki z konta VAT. Reklamację oczywiście złożyłem a w banku nikt mi nie jest w stanie pomóc. Rozpatrzenie reklamacji to 30 dni a pieniądze przeznaczone na opłaty podatków są zablokowane. Chciałem tylko ostrzec innych że ten Bank nie jest wart polecenia. Podejście pracowników do klienta jest niestety jeszcze z poprzedniego ustroju.

Odpowiedz

W
wwww
Gość

jak wygląda zamknięcie konta w pekao.. od 7 miesięcy konto nie może być zamknięte wciąż aktywne nic sie nie dzieje tylko pisma ze mam coś zapłacić, farsa nie polecam konta jest to po porostu żenujące a pracownicy niekompetentni , odradzam ten bank konto i wszelkie sprawy z nim związane |!!

Odpowiedz

B
Bartosz
Gość

A ja mam pytanie jak wygląda zamknięcie konta w banku Pekao zajętego przez komornika. Co ze środkami które na nim są czy zostaną wypłacone w całości ? Chodzi o kwotę mniej więcej 3700 pln

Odpowiedz

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
@Bartosz

Nie ma żadnej przeszkody prawnej, aby móc zamknąć konto zajęte przez komornika, o ile saldo wynosi 0 zł lub jest na plusie. Jednak co do konkretnych środków zgromadzonych na rachunku najlepiej zapytać w samym banku.

Odpowiedz

I
Irek
Gość

Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa zamknięcia konta w przypadku posiadania w banku Pekao kredytu hipotecznego , z którego raty pobierane są automatycznie co miesiąc .

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Irek

Tutaj sprawa może być bardziej skomplikowana, bo zamknięcie konta może wpłynąć na warunki kredytu, jeśli posiadanie konkretnego ROR-u było częścią oferty. Najlepiej skontaktować się z doradcą kredytowym w Pekao.

Odpowiedz

I
Irek
Gość
@Aldona Derdziak

OK ! Dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam !.

Odpowiedz

I
Irek
Gość
@Irek

Tak , jak Pani pisała zamknięcie konta to sprawa bardziej skomplikowana , ale wybrałem opcje konwersji rachunku EuroKonto Aktywne Plus [ 11,50 opłata za prowadzenie rachunku + 0,99 opłata za kartę + 0,20 za każdy SMS ] na Konto Przekorzystne { 0 Pln warunek ; jeśli w poprzednim miesiącu zapewnisz jednorazowy wpływ na konto co najmniej 500 zł (np. z tytuły wynagrodzenia) i przynajmniej raz zapłacisz kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Irek

Jeśli przekształcenie konta nie wpłynie np. na marżę kredytu i jego inne warunki, to nie powinno być problemu :)

Odpowiedz

K
Krzysztof Łopiński
Gość

skutecznie zamknąłem konto (przeniosłem ) poprzez system Ognivo, pozostawiono aktywna bankowość elektroniczna, ale lepszy rydz niż nic

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Krzysztof Łopiński

Jeśli nie zamierzasz współpracować z Pekao, to poproś o likwidację dostępu do bankowości elektronicznej, możesz też odwołać wszelkie udzielone zgody marketingowe. Takie definitywne zerwanie wszelkich kontaktów może się okazać za pewien czas, gdybyś chciał otworzyć konto w promocji dla nowych klientów.

Odpowiedz

M
Monika
Gość

Likwidacja konta staje się faktem. Do konta przypisana jest karta kredytowa, na której widnieje spora nadpłata (ok. 1200 złotych- bank nie zamknął rachunku zgodnie z wcześniejszą dyspozycją, a konto zasilane było przelewem cyklicznym). Przy likwidacji, zamoknięto również konto karty kredytowej. W jakim czasie bank zwróci nadpłatę?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Monika

Z takim pytaniem najlepiej zwrócić się do banku. Zwrot nadpłaty na rachunku karty kredytowej Ci się należy, jednak czas, w jakim bank to zrobi, zależy od przyjętych procedur.

Odpowiedz

J
Jakub
Gość

Pierwszy wynik w Google, a informacje błędne. Zamknąć konto można przez internet lub telefon. Niepotrzebnie się przez was fatygowalem do banku. Poprawcie.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Jakub

Dzięki za komentarz. Od publikacji tekstu najwidoczniej trochę się zmieniło w tej kwestii. W najbliższym czasie zaktualizujemy artykuł.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jakub

Tekst zawiera już poprawne informacje. Co prawda można już zamknąć konto na odległość (dzwoniąc na infolinię lub korzystając z Pekao24), ale nie jest to wcale proste, na dodatek nie każdy może skorzystać z tych opcji.

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Chcę zamknąć konto w pko sa, czy jak przeniosę do innego banku to będą jakiekolwiek opłaty lub prowizje, oprócz tych standardowych

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Sama operacja zamknięcia rachunku nie generuje żadnych kosztów. Podobnie nie poniesiesz żadnych opłat, jeśli w innym banku otwierając ROR upoważnisz ten bank, by przeniósł Twoje produkty z Pekao właśnie do niego.

Jedyne opłaty jakie mogą się pojawić będą związane z niespełnieniem warunków aktywności na zamykanym rachunku lub "powiązanymi" z nim innymi produktami.

Odpowiedz

M
Michał
Gość

Nie dziwne, że to Państwowy Bank, otwierają konta bez zgody. Zamknięcie konta graniczy z cudem, w oddziale nie są w stanie udzielić odpowiedzi na infolinii spędziłem z 2h i nic. Pismo czekam...

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość

Opiszę jak kiedyś Pekao SA ukradło mi kasę gdy zamykałem konto... Miałem tam rachunek walutowy z kartą płatniczą właśnie do płacenia w dolarach. Poszedłem do placówki, pani zapytała się czy mają mi wypłacić to co zostało w gotówce, czy przelać na inne konto. Poprosiłem o przelew na inne konto. Natomiast to co zrobili... zaczekali 2.5 miesiąca na wygaśnięcie karty płatniczej, następnie pobrali sobie 26zł za wydanie nowej karty, następnie zamknęli konto przelewając mi resztę. Tacy cwani... Jak dla mnie to pekao jest spalone, nigdy więcej u tych cwaniaków!!!

Odpowiedz

K
Kamil
Gość

Dobrze, że trafiłem na ten tekst. Rozważałem założenie konta w Pekao w związku z ich najnowszymi promocjami, ale brak możłiwości zamknięcia konta online zniechęca mnie, nawet bardzo.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kamil

Powiem tak: bonus otrzymasz w grudniu, więc rachunek będziesz mógł zamknąć dopiero w styczniu. Może do tego czasu Pekao nadrobi zaległości i umożliwi zamykanie rachunku na odległość. ?

Odpowiedz

A
Alicja
Gość
@Krzysztof Duliński

Witam, chciałabym zapytać o jedną rzecz mam nadzieję, że otrzymam odpowiedź pomimo, że artykuł jest z ubiegłego roku. Dzisiaj planowałam założyć konto w Banku w Pekao (byłoby to moje drugie konto pod ich szyldem). Pierwsze zamknęłam w 2020 roku. Nie będę tutaj pisała historii życia, więc skrótowo powiem, że rachunku dziś otworzyć się nie udało. Na końcu składania wniosku wyświetlił się komunikat, że "jestem już klientem banku i mogę założyć konto w zakładce Oferta dla ciebie na Pekao24". Pierwsze co przyszło mi do głowy to ew. posiadanie przeze umowy ramowej, ale w Internecie przeczytałam, że problem może być całkowicie odrębny, wynikający z tego, że system banku nie przepuszcza nr PESEL dawnych klientów. Początkowo dzwoniłam na infolinię i pomimo, że tam nie uzyskałam pomocy, a jedynie błędne informacje, ale odpowiedź znalazłam samodzielnie, to w dalszym ciągu zastanawia mnie kwestia umowy ramowej. Jak to jest? W artykule pisze pan, że dostęp elektroniczny wyłączany jest odrazu. Z tego co pamiętam w moim przypadku też tak było i teraz tak, czy jest to gwarant, że moja umowa ramowa z bankiem została rozwiązana? Dzisiaj wyciągnęłam z teczki to stare wypowiedzenie nie ma tam słowa o wypowiedzeniu umowy ramowej. Rok temu byłam początkującym łowca promocji bankowych i chociaż podkreśliłam pani z Banku, że proszę o rozwiązanie umowy podstawowej i ramowej - dostępów elektronicznych, otrzymałam zapewnienie, że wszystko będzie ok to teraz, z perspektywy czasu nie mam do tego przekonania. W wyniku kłopotów z powrotem jako nowy klient podjęłam próbę losowania do Pekao24 i system po wpisaniu nr klinenta poprosił o nr PIN. Zanim przypomniałam sobie, że nr pin dotyczy tylko pierwszego logowania podjęłam 1 próbę zalogowania, co zakończyło się komunikatem "Wybrany serwis jest nieaktywny. Odwieszenie serwisu jest możliwe w serwisie telefonicznym lub w dowolnym oddziale Banku". Co to znaczy "nieaktywny"? Coś zablokowałam, czy po prostu jest on wyłączony i wszystko jest ok? Co mnie zdziwiło...dzwoniłam na infolinię z zapytaniem, czy mam w Pekao umowę ramową i niestety usłyszałam, że nie mogę takiej informacji otrzymać. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Komentarz wyszedł mi i tak dość długi za co przepraszam :) i liczę na odpowiedź zwrotną.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Alicja

Niestety wypowiedzenie umowy rachunku bankowego nie zawsze kończy się pełnym sukcesem. Raz bank zapomni o rozwiązaniu umowy ramowej, w innym przypadku wciąż aktywna jest bankowość internetowa, a innym razem system rozpoznaje klienta po jego numerze PESEL i traktuje go jak "starego" klienta.

Opisana przez Panią sytuacja wydaje mi się dość skomplikowana. może nawet dodatkowo zagmatwana próbą logowania się starymi danymi. Najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się udanie się do placówki i prośba o wyjaśnienie sprawy. Wiem, że to nie najlepsza propozycja w dobie pandemii, ale chyba najskuteczniejsza. Kontakt z infolinią może być mniej efektywny, jej pracownicy mogą nie mieć kontaktu z obsługą informatyczną, a problem leży chyba w tym obszarze.

Odpowiedz