Wróć

Jak zrezygnować z karty płatniczej?

Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych

143 publikacje 4519 komentarzy

Na Moneteo.com zajmuje się tematami oszczędnościowymi i walutowymi, skupiając się na kontach oszczędnościowych i walutowych oraz lokatach terminowych. Obserwuje rynek, dbając przy tym o aktualność danych. Do jej zawodowych zadań należy także kontakt z Czytelnikami.


Jak zrezygnować z karty płatniczej?
Spis treści

Karta płatnicza to obok konta osobistego podstawowy produkt oferowany przez banki. Obecnie prawie do każdego ROR-u (z nielicznymi wyjątkami) można otrzymać debetówkę, oprócz tego są także karty kredytowe, z których korzystamy do określonego limitu. Większości z nas wystarcza jedna karta (czasem dwie), kiedy jednak korzystamy z promocji bankowych i zakładamy kolejne konto, zwykle do portfela dochodzi kolejny “plastik”. Gdy kart jest zbyt wiele, może być trudno nad nimi zapanować, dlatego warto zrezygnować z tych, których nie potrzebujemy. Jak się do tego zabrać?

Różne określenia na pozbycie się karty

Kiedy myślimy o rezygnacji z karty płatniczej, warto wiedzieć, jak banki rozumieją pojęcia, które pojawiają się w ich własnych regulaminach. Zastrzeżenie i blokada karty, odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie – każde z tych określeń to sposób na zamknięcie “plastiku”, jednak nie są one tożsame.

Zastrzeżenie

Zastrzeżenie karty, czasem określane jako zamknięcie, to nieodwracalne uniemożliwienie dokonywania nią transakcji. Kiedy zgubimy kartę albo zostanie ona skradziona, tylko ten sposób gwarantuje nam, że środki na koncie nie dostaną się w niepowołane ręce. Zastrzeżenia bank dokonuje także w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy karty.

Numer karty wydanej w miejsce zastrzeżonej nie będzie taki sam! Warto o tym pamiętać, jeśli kartą opłacaliśmy subskrypcje lub inne wydatki w Internecie.

Blokada

Blokada karty, w odróżnieniu od zastrzeżenia, jest czasowa. Kiedy klient nie chce całkowicie rezygnować z “plastiku”, może zwrócić się do banku o chwilowe zablokowanie jej używania. Podobne prawo ma instytucja finansowa, gdy podejrzewa, że środki posiadacza karty są zagrożone.

Odstąpienie od umowy

Możliwość odstąpienia od umowy o kartę płatniczą wynika z przepisów prawa. Każdy z nas, jeszcze zanim zacznie używać debetówki czy kredytówki, może zmienić zdanie i z niej zrezygnować. Trzeba powołać się na prawo do odstąpienia od umowy – wtedy uważa się, że umowa nigdy nie została zawarta, a obie strony zobowiązane są do zwrotu wykonanych już świadczeń.

W bankowych regulaminach pojawiają się dwa terminy na odstąpienie od umowy o kartę:

  • 14 dni od zawarcia umowy, o ile została podpisana online,

  • 14 dni od otrzymania karty, co wynika z Ustawy o usługach płatniczych.

Kiedy zawieramy umowę o kartę, bank powinien nas poinformować o prawie do odstąpienia od umowy i udostępnić w tym celu odpowiedni formularz. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy samo przekazanie dyspozycji pocztą lub w rozmowie z konsultantem.

Wypowiedzenie umowy

O ile blokada czy zastrzeżenie karty nie wyklucza skorzystania z “plastiku” w przyszłości, to wypowiedzenie umowy sprawia, że bank nie może nam wydawać nowych debetówek czy kredytówek. Kiedy rezygnujemy z konta, to karta zostaje automatycznie zamknięta (zastrzeżona), jednak zawsze możemy wypowiedzieć umowę tylko w części dotyczącej debetówki i pozostawić aktywny rachunek.

Różnice między sposobami na rezygnację z karty płatniczej

Zastrzeżenie

Blokada

Wypowiedzenie umowy

Odstąpienie od umowy

Czy można odwołać?

Nie

Tak

nd

nd

Kiedy można złożyć?

W każdym czasie

W każdym czasie

W każdym czasie

W ciągu 14 dni od podpisania umowy lub otrzymania karty

Kiedy bank realizuje dyspozycję?

Niezwłocznie

Niezwłocznie

Po upływie okresu wypowiedzenia

Po otrzymaniu pisma z odstąpieniem od umowy

Jaki jest skutek?

Nie można korzystać z karty, a bank najczęściej wydaje nową.

Czasowo nie można korzystać z karty.

Bank zastrzega kartę, a umowa wygasa.

Umowa zostaje uznana za niezawartą, a karta zastrzeżona (należy ją zwrócić lub zniszczyć).

Rezygnacja z karty debetowej nie jest trudna

Kiedy chcemy pozbyć się niepotrzebnego “plastiku” do konta, dostępne możliwości zależą w głównej mierze od tego, czy zamierzamy dalej korzystać z ROR-u. Jak wygląda rezygnacja z karty debetowej w konkretnej sytuacji?

Rezygnujemy tylko z karty

Jeśli tak, możemy wypowiedzieć tylko umowę o debetówkę. W tym celu najlepiej udać się do oddziału banku lub zadzwonić na infolinię i złożyć stosowną dyspozycję. Niektóre instytucje umożliwiają także zamknięcie karty, równoznaczne z rezygnacją, ale nie z wypowiedzeniem umowy. Wtedy bank po prostu zastrzega kartę, ale nie wydaje nowej, my nie ponosimy kosztów związanych z korzystaniem z “plastiku”, a w razie potrzeby możemy złożyć wniosek o kolejną kartę.

Rezygnujemy z konta i karty

Jeśli chcemy całkowicie zakończyć współpracę z bankiem, powinniśmy złożyć wypowiedzenie wszystkich posiadanych produktów. Najłatwiej zrobić to, rozwiązując tzw. umowę ramową, na podstawie której konkretna instytucja otwiera nam konto i wydaje do niego kartę. Taką dyspozycję złożymy najczęściej podczas osobistej wizyty w oddziale, choć niektóre banki umożliwiają także drogę telefoniczną (rzadziej elektroniczną).

Wypowiedzenie umowy powinno jasno określać, z czego rezygnujemy. Jeśli zamykamy konto, bank automatycznie zastrzeże wszystkie wydane do niego karty, jednak od konkretnej instytucji zależy, czy nastąpi to od razu, czy dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.

Zamówiliśmy kartę przypadkiem

Zdarza się, że przy zawarciu umowy o konto bank automatycznie wydaje nam kartę płatniczą. Nie każdy jej potrzebuje, jeśli jednak otrzymaliśmy już "plastik", można odstąpić od umowy tylko w zakresie dotyczącym karty. Przy otwieraniu rachunku online kartę możemy zwrócić w ciągu 14 dni. Jeśli umowę o konto zawieraliśmy osobiście w oddziale banku, będzie to 14 dni liczonych od otrzymania karty, o ile nie dokonaliśmy nią żadnej transakcji.

Nasze pieniądze są zagrożone

Może się również zdarzyć, że zgubimy kartę do konta lub zostanie ona skradziona. Wtedy jedyną opcją ochrony naszych środków będzie zastrzeżenie "plastiku", czyli jego całkowita blokada. Można tego dokonać w dowolny sposób (osobiście, telefonicznie, elektronicznie), aczkolwiek najszybszym powinno być skorzystanie z aplikacji mobilnej.

Bank dokonuje zastrzeżenia karty w trybie natychmiastowym i jest to operacja nieodwracalna, jednak to od danej instytucji zależy, czy otrzymamy automatycznie nową kartę, czy nie. Taką informację poda nam pracownik banku, powinna się ona także pojawić w bankowości internetowej bądź mobilnej.

Jeśli karta nam się gdzieś zapodzieje, ale mamy pewność, że nie została skradziona, warto skorzystać z blokady czasowej, którą udostępniają niektóre instytucje. Usługa jest bezpłatna i pozwala na przejściowe uniemożliwienie posługiwania się kartą. Klient może sam zarówno zablokować “plastik” w razie potrzeby, jak i zdjąć blokadę.

Z poniższej tabeli dowiesz się, jak zrezygnować z karty debetowej w Twoim banku, aby nie otrzymywać kolejnego “plastiku” i nie ponosić więcej opłat. Zwróć uwagę, jak nazywa się dyspozycja, bowiem w niektórych bankach zastrzeżenie karty wiąże się z wydaniem nowej.

Jak zrezygnować z karty bez otrzymywania nowej?

Bank

Jak zrezygnować z karty?

Alior Bank

zamknij kartę elektronicznie, na infolinii lub w placówce

Bank Millennium

wypowiedz umowę karty na infolinii lub w placówce

Bank Pekao

wypowiedz umowę karty na infolinii lub w placówce

Bank Pocztowy

zastrzeż kartę elektronicznie, na infolinii lub w placówce

BNP Paribas

wypowiedz umowę karty na infolinii lub w placówce

BOŚ Bank

zastrzeż kartę elektronicznie, na infolinii lub w placówce

Citi Handlowy

zrezygnuj ze wznawiania karty na miesiąc przed upływem terminu jej ważności

Credit Agricole

zastrzeż kartę elektronicznie, na infolinii lub w placówce

Getin Bank

zastrzeż kartę elektronicznie, na infolinii lub w placówce

ING Bank Śląski

zastrzeż kartę elektronicznie, na infolinii lub w placówce

mBank

zastrzeż kartę lub zrezygnuj z niej elektronicznie, na infolinii lub w placówce

Nest Bank

zastrzeż kartę elektronicznie lub na infolinii

PKO BP

zastrzeż kartę w aplikacji mobilnej, na infolinii lub w placówce

Plus Bank

zrezygnuj z karty na infolinii

Santander Bank Polska

wypowiedz umowę karty w oddziale lub u doradcy online (w trybie natychmiastowym) lub internetowo (z 14-dniowym okresem wypowiedzenia)

Toyota Bank

wypowiedz umowę karty drogą korespondencyjną

Jak zrezygnować z karty kredytowej?

O ile rezygnacja z karty debetowej w większości przypadków nie kończy naszych relacji z bankiem, to już pozbycie się karty kredytowej może być rzeczą trudniejszą. Limit kredytowy, w ramach którego bank wydaje “kredytówkę”, to zobowiązanie, które trzeba spłacić w ściśle określony sposób, a zamknięcie karty nie rozwiązuje tego problemu. O czym trzeba pamiętać?

  • Kiedy rezygnujemy z karty kredytowej, jest to równoznaczne z rozwiązaniem całej umowy, a co za tym idzie koniecznością spłaty zadłużenia powstałego na “kredytówce”, wliczając w to wszelkie dodatkowe opłaty.
  • Jeśli zastrzegamy kartę kredytową, np. w przypadku jej kradzieży, najczęściej wydanie nowej odbędzie się automatycznie (o ile się temu nie sprzeciwimy). Jeśli nie chcemy kolejnej karty, umowa zostanie rozwiązana.
  • W przypadku kredytówki mamy prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach, które dotyczą karty debetowej.
  • Kiedy rezygnujemy z karty dodatkowej, bank zastrzeże tylko ją. Karta główna pozostanie aktywna, podobnie jak umowa.
  • Przy wypowiedzeniu umowy trzeba zwrócić uwagę, kiedy karta zostanie zastrzeżona; w większości przypadków nastąpi to dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.

Rezygnacja z karty kredytowej – wzór pisma do banku

Lektura bankowych regulaminów pozwala stwierdzić, że najczęściej wymaganą formą rozwiązania umowy o kartę kredytową jest forma pisemna. Kiedy decydujemy się na krok, jakim jest rezygnacja z karty kredytowej, wzór odpowiedniego dokumentu powinien przyspieszyć wszystkie formalności. Niestety, o ile instytucje finansowe, zobligowane do poinformowania klienta o prawie do odstąpienia od umowy, zamieszczają wzory takich pism na swoich stronach internetowych, to już formularz z wypowiedzeniem karty kredytowej naprawdę trudno znaleźć. Jakimś wyjściem może być rezygnacja z “kredytówki” przez bankowość elektroniczną, jednak ten sposób nie jest dostępny w każdym banku, pozostaje nam zatem wizyta w oddziale. Pracownik przyjmie naszą dyspozycję i w razie potrzeby udzieli odpowiedzi na nasze pytania.

Jeśli nie karta, to co?

Liczba kart płatniczych w portfelach Polaków liczona jest w milionach i nic dziwnego, że niektórzy, robiąc finansowe porządki, rezygnują z niepotrzebnych “plastików”. Warto wiedzieć, jakie mamy możliwości i czy pozbywając się debetówki czy kredytówki, bank przypadkiem nie wyda nam kolejnej.

Co jednak w sytuacji, kiedy chcielibyśmy zapłacić w sklepie z konta, do którego nie mamy już karty? Przy transakcjach online metod jest wiele i brak “plastiku” nie powinien sprawić kłopotu, niemniej przy tradycyjnych płatnościach w stacjonarnych punktach handlowych może nie być tak łatwo. Płatności mobilne w stylu Google Pay i Apple Pay odpadają, bo w momencie zastrzeżenia karty nie możemy już płacić telefonem. Pozostaje nam gotówka, która jednak przy wyższych kwotach nie będzie zbyt wygodna, albo Blik, wymagający aplikacji mobilnej. Warto mieć to na uwadze, zanim zrezygnujemy z karty płatniczej :)


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy