Zlecenie stałe a polecenie zapłaty

Zlecenie stałe a polecenie zapłaty. Czym różnią się od siebie te przydatne operacje bankowe?

Każdy z nas musi pamiętać o tym, by regularnie i w terminie opłacać różne zobowiązania. Czynsz, prąd, gaz, opłaty za telefon, telewizję i Internet – to tylko najpopularniejsze z nich. Czy wiesz jednak, że comiesięczny rytuał opłacania rachunków możesz uprościć i to zwykle bez żadnych opłat? Umożliwiają to operacje znane jako zlecenie stałe i polecenie zapłaty.

Z tekstu dowiesz się:

  • Czym jest zlecenie stałe i ile kosztuje?
  • Czym jest polecenie zapłaty i z jakim kosztem wiąże się jego uruchomienie?
  • W jakich sytuacjach lepiej ustawić zlecenie stałe, a kiedy warto zdecydować się na polecenie zapłaty?

Czy Ty też należysz do osób, które po otrzymaniu wynagrodzenia muszą znaleźć czas na wykonanie serii przelewów w celu uregulowania stałych zobowiązań? Z całą pewnością nie jesteś jedyny. Praktycznie każdy dorosły klient banku posiada konto również po to, by opłacać z niego czynsz, media i usługi.

Taki comiesięczny zwyczaj zlecania przelewów jest dość powszechny, ale czy na pewno praktyczny? Sam wiesz najlepiej, że ten proces zajmuje sporo czasu, a w dodatku zawsze istnieje ryzyko, że zapomnisz o jakiejś opłacie. Aby oszczędzić sobie spędzania całego popołudnia na regulowaniu opłat, warto skorzystać z możliwości ustanowienia zlecenia stałego lub polecenia zapłaty. Podpowiemy Ci, która z tych operacji znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku i czy wiążą się one z dodatkowymi kosztami.

Zlecenie stałe – co to jest?

Zlecenie stałe to operacja polegająca na uruchomieniu cyklicznej płatności w określonej kwocie. Przykład? Załóżmy, że co miesiąc płacisz dostawcy Internetu opłatę abonamentową w tej samej wysokości. Zamiast każdego miesiąca wykonywać samodzielnie przelew na tę samą kwotę, możesz zlecić bankowi, by automatycznie pobierał w wybranym przez Ciebie dniu miesiąca wskazaną sumę z konta i przekazał ją dostawcy usług.

Zlecenie stałe zostanie zrealizowane wyłącznie w przypadku, w którym na koncie znajduje się wystarczająca suma środków na pokrycie należności. Jeśli jest inaczej, klient zostanie poinformowany o braku realizacji zlecenia, np. poprzez powiadomienie w aplikacji mobilnej.

Jeśli chcesz mieć względną pewność, że zlecenie stałe będzie mogło zostać zrealizowane, ustaw jego datę na ten dzień miesiąca, w którym na koncie zwykle znajduje się najwięcej środków (np. w dniu otrzymania wynagrodzenia lub niedługo później). Pamiętaj, że wskazana data powinna uwzględniać również ostateczny termin zaksięgowania opłaty na rachunku dostawcy.

Pamiętaj, że zlecenia stałe nie są realizowane w dni wolne od pracy. Jeśli data zlecenia zbiegnie się z dniem wolnym, bank najpewniej wyśle przelew w dzień roboczy poprzedzający tę datę. Może się też zdarzyć, że sam będziesz mógł wybrać, czy zlecenie ma być realizowane przed, czy po dniu wolnym od pracy.

Ile kosztuje zlecenie stałe?

Niewątpliwą zaletą zleceń stałych jest wygoda. Uruchamiasz je raz, a potem możesz właściwie zapomnieć o comiesięcznych rozliczeniach (choć dla całkowitej pewności warto regularnie sprawdzać w historii płatności, czy środki rzeczywiście zostały pobrane albo czy okres realizacji zlecenia stałego przypadkiem się nie zakończył).

No dobrze, ale jaki jest koszt ustanowienia i realizacji zlecenia stałego? Odpowiedź na to fundamentalne pytanie z pewnością Cię ucieszy, bowiem banki standardowo nie pobierają z tego tytułu opłat, o ile ustawisz zlecenie przez Internet. Jeśli gdziekolwiek zetkniesz się z tego typu prowizją, to prawdopodobnie w placówce bankowej lub przy skorzystaniu z infolinii.

Jak uruchomić zlecenie stałe?

Standardem jest możliwość uruchomienia, a także odwoływania zlecenia stałego online, za pośrednictwem bankowości elektronicznej – nie tylko tej internetowej, ale również mobilnej. Opcje związane z tą operacją są zwykle dostępne w menu związanym z wszelkimi płatnościami, ewentualnie pod formularzem przelewu (okienko z opcją Ustaw zlecenie stałe lub podobnie brzmiącym komunikatem).

Oczywiście bankowi tradycjonaliści mogą ustanowić taką operację także w oddziale, ewentualnie poprzez infolinię banku.

Co to jest polecenie zapłaty?

Alternatywą dla zleceń stałych jest polecenie zapłaty. Efekt jest właściwie podobny – tutaj bank również pobiera z konta środki na pokrycie należności.

Różnica polega na mechanizmie realizacji. O ile zlecenie stałe inicjuje klient, o tyle w przypadku polecenia zapłaty z żądaniem przelewu środków występuje dostawca usługi, po wcześniejszym otrzymaniu od Ciebie (klienta) stosownego upoważnienia. Na koniec bank obciąża konto wymaganą kwotą.

Wyjaśnijmy to na przykładzie. W nieregularnych, mniej więcej dwumiesięcznych odstępach opłacasz prąd. Naturalnie płacisz według aktualnego zużycia, więc ostateczna kwota rachunku zawsze jest nieco inna. Za każdym razem, gdy dostawca wystawia fakturę, zwraca się do banku z żądaniem uregulowania należności. Bank, na podstawie Twojej zgody, dokonuje blokady kwoty w żądanej wysokości i przekazuje ją dostawcy.

Twoja rola w całym procesie sprowadza się więc do wystawienia upoważnienia (czyli właśnie polecenia zapłaty) i zapewnienia środków na koncie.

Polecenie zapłaty – ile kosztuje jego uruchomienie?

Kolejną różnicą między zleceniem stałym i poleceniem zapłaty jest koszt. W przypadku tego drugiego sprawa jest bardziej skomplikowana, ale po kolei.

W większości banków samo uruchomienie polecenia zapłaty jest darmowe, jednak nie jest to regułą. Niektóre instytucje pobierają ponadto prowizje np. za modyfikację / odwołanie polecenia zapłaty lub stałą, comiesięczną opłatę; i choć koszty, o ile w ogóle występują, są raczej symboliczne (od 1 do kilku złotych), to jednak warto zdawać sobie z nich sprawę.

Jak ustawić polecenie zapłaty?

Operacja polecenia zapłaty jest też bardziej skomplikowana od zlecenia stałego pod względem procedury jego uruchomienia. Przede wszystkim musisz upewnić się, że dostawca akceptuje polecenie zapłaty jako formę rozliczeń. Jeśli tak, powinieneś dostarczyć mu wypełniony i podpisany formularz, którego wzór banki udostępniają na swoich stronach internetowych. Dokument musi zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczasz bankowi, a drugi – dostawcy usług. Podpis pod zgodą na obciążanie rachunku z tytułu polecenia zapłaty powinien być zgodny ze wzorem podpisu, którym dysponuje bank.

To jednak tylko ogólna instrukcja. Warto, byś zorientował się, w jaki sposób Twój bank dopuszcza uruchomienie polecenia zapłaty. Bywa, że kontakt z dostawcą nie jest wcale wymagany; innymi słowy, obie kopie upoważnienia zostawiasz w banku, a ten dostarczy jeden egzemplarz odbiorcy płatności. Czasem możliwe jest też ustawienie polecenia zapłaty w bankowości internetowej, choć taka opcja dotyczy jedynie wybranych dostawców usług.

Wszelkie informacje dotyczące uruchomienia polecenia zapłaty udostępniane są na stronach internetowych banków.

Pamiętaj, że jeśli Twoim zdaniem płatność została pobrana bez uzasadnionego powodu, możesz zgłosić ten fakt w banku, a środki zostaną Ci natychmiast zwrócone. Termin na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń jest różny w zależności od konkretnej instytucji, ale zwykle mieści się on w zakresie 1-2 miesięcy od daty realizacji (dla kont firmowych ostateczny termin jest krótszy i wynosi 5 dni). Polecenie zapłaty w każdej chwili możesz też całkowicie anulować.

Rzecz jasna polecenie zapłaty również wymaga zapewnienia wystarczającej ilości pieniędzy na koncie, z tą różnicą, że w tym przypadku data płatności jest zwykle trudniejsza do przewidzenia. Banki na ogół informują klientów o braku możliwości wysłania przelewu, ale zalecają też, by na bieżąco kontrolować status wystawionych faktur u dostawców usług.

Zlecenie stałe a polecenie zapłaty – które będzie lepsze w określonych sytuacjach?

Odpowiedź na to pytanie wynika z przedstawionej specyfiki obu operacji. Zlecenie stałe sprawdzi się w przypadku zobowiązań, których wysokość jest stała, a termin rozliczeń – cykliczny i łatwy do umiejscowienia w czasie. Z kolei uruchomienie polecenia zapłaty będzie lepszym pomysłem, jeśli mamy do czynienia z rachunkami w różnej wysokości i / lub z nieokreślonymi z góry terminami płatności.

Gdyby odnieść to do naszej codzienności, to do opłacania czynszu albo abonamentu za telefon czy telewizję zwykle wystarczy zlecenie stałe, a polecenie zapłaty częściej znajdzie zastosowanie przy regulowaniu zmiennych opłat np. za prąd i gaz.

Bez wątpienia jednak są to przydatne operacje, które mogą zastąpić regularne przelewy związane z opłacaniem zobowiązań. Skoro możesz łatwo i tanio (a zwykle wręcz za darmo) oszczędzić czas, to czemu nie?

Dodaj komentarz