Wróć

Zlecenie stałe. Co to jest i na czym polega?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3207 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


4 komentarze
Zlecenie stałe. Co to jest i na czym polega?
Spis treści

W codziennym życiu korzystamy z coraz większej liczby płatnych usług. Opłata za wiele z nich jest stała i przypada w konkretnym dniu miesiąca. Kłopot w tym, że terminy płatności poszczególnych faktur są różne. Oczywiście można pamiętać o nich i korzystać z polecenia przelewu, opłacając je każdorazowo samodzielnie. Znacznie lepszym pomysłem jest wykorzystanie możliwości nowoczesnej bankowości i sięgnięcie po płatności cykliczne.

Co to jest zlecenie stałe? – jeden z rodzajów płatności cyklicznych

Zlecenie stałe jest przykładem płatności cyklicznych. Należą do nich także polecenie zapłaty, doładowanie telefonu, seria przelewów oraz Qlips (Usługa Twoje Rachunki).

Istotą zlecenia stałego jest automatyczne wykonywanie z rachunku bankowego do wskazanego odbiorcy zdefiniowanej wcześniej płatności. Bardzo istotne jest wskazanie częstotliwości realizowania przelewu (w jakich odstępach czasu ma on być wykonywany). Część banków umożliwia określenie jedynie, co ile dni bądź miesięcy pieniądze mają być przekazywane. Inne pozwalają na wybór cyklu miesięcznego, kwartalnego, rocznego.

Zawsze trzeba określić datę realizacji pierwszego przelewu oraz wskazać, czy zlecenie stałe ma być realizowane do konkretnej daty, wygasnąć po wykonaniu pewnej liczby operacji, czy też obowiązywać bezterminowo.

Klienci indywidualni, jak i firmowi w każdej chwili mogą ustanowić, zmodyfikować dyspozycję lub ją odwołać. W tej formie mogą być też realizowane przelewy SORBNET.

Polecenie zapłaty polecane jest osobom, które nie chcą sobie na co dzień zaprzątać głowy rachunkami za prąd, gaz, czynsz i inne płatności. Wystarczy, byś zapewnił środki na rachunku, a pieniądze będą automatycznie z niego pobierane i przekazywane usługodawcy. Więcej informacji o tej usłudze znajdziesz w tekście „Polecenie zapłaty. Co to jest i jak działa?”.

Doładowanie telefonu polega na automatycznym zasilaniu telefonu komórkowego na określoną kwotę we wskazanym cyklu (np. co 30 dni).

Seria przelewów to wygodny sposób na zlecenie za jednym razem kilku płatności do tego samego odbiorcy na różne kwoty i z nieregularną częstotliwością. Usługa jest aktywna do momentu wykonania ostatniej płatności.

W przypadku usługi Qlips wszystkie faktury wystawione przez dostawców, których wskazałeś, pojawiają się w serwisie transakcyjnym i czekają na Twoją decyzję o ich opłaceniu. W odróżnieniu od polecenia zapłaty zrealizowanie przelewu uzależnione jest od złożenia dyspozycji przez posiadacza rachunku.

Zlecenie stałe o zmiennej kwocie?

Zlecenie stałe co do zasady dotyczy cyklicznego przelewania na wskazany rachunek stałej kwoty. Oczywiście nie ma przeciwskazań, by je zmodyfikować, gdy zmieni się kwota abonamentu lub chcesz przekazać odbiorcy inną kwotę.

Do opłacania rachunków w zmiennej wysokości najlepiej nadaje się polecenie zapłaty, ewentualnie seria przelewów. Tyle tylko, że przy tej drugiej usłudze musisz wcześniej określić, w jakie dni i jakie kwoty mają zostać przesłane.

Zlecenie stałe do ZUS i urzędu skarbowego

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą nie może zautomatyzować płacenia składek do ZUS czy należności podatkowych dla urzędu skarbowego, gdyż co miesiąc przekazuje tym instytucjom inne kwoty. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i w formie podatku liniowego, którzy od 2022 r. płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależnione od osiąganych dochodów.

Z dobrodziejstw związanych ze zleceniem stałym do ZUS mogą skorzystać osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub płacące kartę podatkową, których dotyczą inne zasady ustalania wymiaru składki zdrowotnej.

Osobną kwestią jest podejście banków płatności na rzecz ZUS i US, które niekiedy są traktowane w wyjątkowy sposób, bez możliwości wykorzystania ich do ustanowienia zlecenia stałego.

Zlecenie stałe a brak środków na koncie

Podejście banków do tego problemu jest bardzo różne. Część po prostu nie wykona płatności, inne poinformują o braku środków i niezrealizowaniu zlecenia stałego. Jeszcze inne dodadzą do tego informację, kiedy podejmą kolejną próbę realizacji przelewu. Są i takie, które udostępniają opcję ponawiania prób, nawet przez kilka kolejnych dni.

Zlecenie stałe a weekend. Kiedy zostaną wysłane pieniądze?

W przypadku, gdy data wykonania zlecenia stałego przypada na dzień wolny od pracy, w większości przypadków przelew zostanie zrealizowany w kolejnym dniu roboczym. Są jednak takie banki, które umożliwiają określenie, czy w takiej sytuacji pieniądze mają być wysłane wcześniej/później niż wskazana data.

Jak anulować zlecenie stałe?

Nie nastręcza to żadnych kłopotów. Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej, odszukać wykaz ustanowionych zleceń stałych, wybrać to, które chcesz odwołać. Nie ma przymusu, byś anulował dyspozycję w całości. Możesz ją też zmodyfikować, np. zmniejszając kwotę kieszonkowego dla dziecka, zmieniając częstotliwość płatności.

Zlecenie stałe – opłaty

Ustanowienie zlecenia stałego i jego modyfikacja są bardzo prostymi operacjami i możesz je wykonać samodzielnie w bankowości elektronicznej, nie ponosząc za to żadnej opłaty. Wiele banków nie pobiera też prowizji za przygotowanie i realizację zlecenia stałego w placówce czy bankowości telefonicznej. Te, które jednak każą sobie za to płacić, inkasują drobne kwoty. Są też i takie instytucje finansowe, w których odpłatna jest tylko dyspozycja modyfikacji zlecenia stałego przekazana w oddziale.

Prowizje bankowe związane ze zleceniem stałym
Bank Ustanowienie zlecenia stałego Realizacja zlecenia stałego Modyfikacja zlecenia stałego
Alior Bank 0 zł / 2 zł (w placówce i w bankowości telefonicznej) 0 zł
0 zł / 2 zł (w placówce i w bankowości telefonicznej)
Bank Millennium 0 zł 0 zł 0 zł
Bank Pekao SA 0 zł 0 zł 0 zł / 2 zł (w placówce, zbiorczo za wszystkie zlecenia zmodyfikowane w miesiącu)
BNP Paribas 0 zł 0 zł 0 zł
Citi Handlowy 0 zł / 20 zł (w placówce i w bankowości telefonicznej) 0 zł 0 zł / 20 zł (w placówce i w bankowości telefonicznej)
Credit Agricole 0 zł / 10 zł (w placówce i w bankowości telefonicznej) 0 zł 0 zł / 10 zł (w placówce i w bankowości telefonicznej)
Getin Bank 0 zł 0 zł 0 zł
ING Bank Śląski 0 zł 0 zł 0 zł
mBank 0 zł 0 zł 0 zł
PKO BP 0 zł / 2,99 zł (w placówce i w bankowości telefonicznej) 0 zł 0 zł / 2,99 zł (w placówce i w bankowości telefonicznej)
Santander Bank Polska 0 zł 0 zł 0 zł

Zlecenie stałe w różnych bankach

Zobaczmy, jakie podejście do zlecenia stałego prezentują różne banki, gdzie szukać tej usługi w bankowości internetowej.

Zlecenie stałe Alior Bank – wiele decyzji do podjęcia

Pod szablonem przelewu krajowego znajduje się napis Dodatkowe opcje, wśród których jest Powtarzaj przelew. Po zaznaczeniu tego boxa trzeba jeszcze zdecydować czy ma to być zlecenie stałe czy seria przelewów. Kolejny krok to wybór częstotliwości realizacji zlecenia (dzień/tydzień/miesiąc) oraz zaznaczenie parametrów w okienku Cykl, czyli jak często ma być realizowana płatność. W przypadku dni można wybrać od codziennie aż po co 31 dni. Wybierając częstotliwość tygodniową, musisz nie tylko określić, co ile tygodni, ale i w który konkretnie dzień (np. w poniedziałek, piątek) mają być przekazane pieniądze. Bank zaznacza, że jeśli data przelewu przypadnie na dzień wolny i rachunek odbiorcy jest prowadzony w innym banku, transakcja zostanie wykonana w następnym dniu roboczym.

Co ciekawe, takiej klauzuli nie ma w przypadku decyzji, że przelew ma być realizowany co określoną liczbę miesięcy i wskazaniu konkretnej daty. Wówczas możesz zdecydować, czy płatność ma być wykonana w dzień roboczy przed czy po podanej dacie.

Wspomniana opcja seria przelewów pozwala na realizację do tego samego odbiorcy kilku płatności w dowolnych terminach i na różne kwoty.

Zlecenie stałe można też utworzyć w zakładce Płatności -> Płatności zaplanowane, wybierając, czy ma to być przelew na rachunek innej osoby (zlecenie krajowe) czy własny.

Bank Millennium – zlecenie stałe z dowolną częstotliwością

W Millennium możliwość ustanowienia zlecenia stałego znajduje się w dość nietypowym miejscu. W górnym menu trzeba wybrać Płatności -> Centrum płatności -> Zlecenia stałe. Bank oferuje do wyboru kilka wariantów częstotliwości realizacji zlecenia stałego. Możesz zdecydować, by pieniądze były przesyłane co 1, 2, 3 miesiące albo ustawić samodzielnie wybrany okres, wskazując dowolną liczbę dni lub miesięcy.

Na wypadek braku środków na realizację zlecenia stałego można zaznaczyć opcję W przypadku braku środków na koncie ponawiaj przelew przez maksymalnie 10 kolejnych dni.

Bank Pekao SA – zlecenie stałe w różnych wariantach

W menu widocznym po zalogowaniu się do bankowości internetowej po prawej stronie wśród kilku rodzajów płatności cyklicznych jest też zlecenie stałe. Bank umożliwia ustawienie różnych parametrów dla przelewów krajowych, własnych oraz doładowań cyklicznych. W przypadku przelewów zlecenia mogą być realizowane co tydzień; 1, 2, 3, 6 miesięcy lub co rok i zakończone po wykonaniu konkretnej ich liczby albo w określonym dniu. Można też zdecydować, kiedy zlecenie stałe ma być zrealizowane, gdy data jego realizacji przypada w dniu wolnym, czy ma to być przed, po czy w dniu wolnym.

Doładowania cykliczne dotyczą tylko telefonów. Konieczne jest wskazanie operatora oraz podanie numeru telefonu. Płatności tego typu realizowane są we wskazanej dacie, nawet jeśli jest to dzień wolny.

W Pekao zlecenie stałe można też ustanowić w trakcie tworzenia przelewu. W tym celu trzeba wybrać Opcje dodatkowe, a następnie Zlecenie stałe i określić podane wyżej parametry.​​​​​

BNP Paribas – zlecenie stałe z 3 opcjami płatności

W tym banku po zalogowaniu do serwisu GOonline należy wybrać Przelewy z głównego menu, a następnie zakładkę Planowane płatności. Tutaj możesz przeglądać wcześniej utworzone zlecenia stałe i dodać nowe. W tym samym miejscu jest też możliwość utworzenia kilku przelewów do jednego odbiorcy.

Zlecenia mogą być realizowane co określoną liczbę dni, tygodni, miesięcy, kwartałów lub co rok, z opcją wyboru, czy w przypadku, gdy data realizacji przypada w dzień wolny, przelew ma nastąpić wcześniej czy później.

Ciekawostką jest możliwość wyboru jednej z trzech opcji płatności. Kwota przelewu może być wskazana jako określona wartość (np. 100 zł), ale także w postaci pewnego procentu salda na rachunku (np. 10%) lub nadwyżki ponad wskazaną kwotę. Te dwie ostatnie możliwości to ewidentnie propozycje dla oszczędzających, którzy w ten sposób mogą decydować o regularnym odkładaniu nadwyżek finansowych.

Citi Handlowy – zlecenie stałe w skromnym wydaniu

W Citibanku ustanowienia zlecenia stałego można dokonać w trakcie przygotowywania przelewu. W szczegółach transakcji przy określeniu dnia i godziny domyślnie ustawiona jest opcja Przelew bieżący, ale po rozwinięciu widać Zlecenie stałe. W kolejnym kroku należy określić czy zlecenie ma być realizowane do określonej daty, czy do odwołania. Możesz też wybrać częstotliwość jego realizacji: co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co pół roku.

Zlecenie stałe w Credit Agricole – wybierz przeznaczenie pieniędzy

Znalezienie miejsca, w którym można ustanowić zlecenie stałe w Credit Agricole, nie stanowi problemu. Po prostu należy wybrać zakładkę Przelewy w górnym menu, a później Zlecenia stałe. Co ciekawe, w tym banku odrębne formularze dotyczą przelewu krajowego, spłaty karty/kredytu oraz przelewu do TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych).

W przypadku tego pierwszego trzeba wskazać, co ile dni/tygodni/miesięcy/lat płatność ma być realizowana albo określić harmonogram realizacji przelewu, wskazując konkretne dni w kalendarzu oraz kwoty, jakie mają być wówczas przekazywane.

Podobne zasady obowiązują w przypadku karty kredytowej lub kredytu, przy czym przy "kredytówce" można wskazać czy przekazywana kwota ma pokryć całość zadłużenia czy tylko minimalną wymaganą kwotę.  

Identyczne reguły dotyczące częstotliwości realizacji przelewu obowiązują przy ustanawianiu zlecenia stałego do TFI, przy czym w ich przypadku można dodatkowo określić, czy przelew ma być zrealizowany przed czy po dniu wolnym oraz zażyczyć sobie, by w przypadku braku środków na koncie bank ponowił próbę płatności kolejnego dnia.

Zlecenie stałe w Getin Banku wyróżnione kolorystycznie

W Getin Banku zlecenie stałe można ustanowić w oddziale, na infolinii oraz po zalogowaniu się do bankowości internetowej, wybierając zakładkę Przelew (górne menu) a później Zlecenia stałe (menu poniżej). Należy wskazać częstotliwość realizacji zlecenia (co ile dni/miesięcy/kwartałów/lat ma być wykonywany przelew) oraz oczywiście określić kwotę oraz datę pierwszego przelewu. Opcjonalnie można zaznaczyć box Ponawiaj przez 3 dni w przypadku braku środków.

Zdefiniowane zlecenia stałe są wyróżnione od zaplanowanych przelewów z datą przyszłą kolorem. Oba typy płatności prezentowane są w widoku listy oraz kalendarza, między którymi można się swobodnie przełączać.

Zlecenie stałe w ING Banku Śląskim – powiadomienie o braku środków

Opcje dotyczące częstotliwości wykonywania przelewu ukazują się, gdy w przygotowywanej płatności zaznaczysz, że ma to być zlecenie stałe. Można wybrać, co ile dni/tygodni/miesięcy płatność ma być realizowana oraz określić, czy ma ona się zakończyć w określonym dniu, po wykonaniu pewnej liczby przelewów, czy obowiązywać bezterminowo.

Jeśli w dniu realizacji stałego zlecenia do 14:00 na koncie nie będzie wystarczającej kwoty, to bank przesyła wiadomość o braku możliwości wykonania przelewu.

mBank – zlecenie stałe i inne płatności cykliczne

Zlecenia stałe, serie przelewów, czy doładowania stałe, to niektóre z płatności cyklicznych dostępnych w mBanku.

Chcąc ustanowić te pierwsze, trzeba wejść w Płatności a potem w Zlecenia stałe. Bank umożliwia określenie, kiedy przelew ma być zrealizowany, jeśli termin płatności wypada w dniu wolnym oraz włączenie opcji Ponawiaj próbę przez 3 dni na wypadek braku środków w dniu płatności.

Częstotliwość realizacji przelewu można wybrać spośród kilku opcji: co miesiąc/tydzień/rok lub ostatniego dnia miesiąca.

PKO BP – zlecenie stałe z opcją dopłaty

Wśród płatności cyklicznych oferowanych przez PKO BP są m.in. zlecenia stałe, doładowania telefonu oraz serie przelewów. Te ostatnie przydadzą się, gdy chcesz wysłać kilka przelewów o dowolnych kwotach, realizowanych w różne dni, z odmiennymi lub takimi samymi tytułami do tego samego odbiorcy.

Zlecenia stałe mogą być realizowane jako Krajowe lub Do funduszu inwestycyjnego z częstotliwością co 7 dni lub co 1, 2, 3, 6 miesięcy w określonych przez klienta dniach, do wyboru czy mają to być dni kalendarzowe czy robocze.

Ciekawą funkcją zleceń stałych jest opcja Dopłać, z której możesz skorzystać w sytuacji, gdy wyjątkowo masz zapłacić wyższą należność. Wówczas nie trzeba modyfikować zlecenia, wystarczy użyć Dopłać i wpisać dodatkową kwotę, która zostanie przelana wraz z najbliższym „przelewem podstawowym”.

Opcji doładowania telefonu należy szukać w bankowości internetowej w zakładce Transakcje -> Doładowania -> telefonów. Szczegóły korzystania z tej usługi bank opisał na specjalnej stronie.

Zlecenie stałe w Santander Bank Polska w skromnym wymiarze

W tym banku zlecenie stałe można utworzyć w trakcie odrębnej operacji albo po wykonaniu płatności. W tym drugim przypadku bank pyta co dalej? i jedną z opcji do wyboru jest stworzenie zlecenia.

Chcąc to zrobić wcześniej, trzeba wybrać z górnego menu Przelewy, potem z bocznego Zlecenia stałe, a następnie kliknąć w klawisz Dodaj zlecenie (po prawej stronie ekranu).

Santander umożliwia jedynie wybranie, co ile dni lub miesięcy ma być realizowany przelew.

Bank jasno komunikuje, że jeżeli data wykonania przelewu przypada na dzień wolny, zostanie on zrealizowany w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Jest też informacja, że zlecenie stałe można złożyć, odwołać lub zmodyfikować najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin jego realizacji, przy czym dyspozycja złożona po godzinie 21:30 może nie zostać wykonana.

Zlecenie stałe a polecenie zapłaty. Podobieństwa i różnice

Zlecenie stałe i polecenie zapłaty należą do grupy płatności cyklicznych. Przy pierwszym z nich to Ty w pełni decydujesz, komu, kiedy i jaką kwotę chcesz przelewać. W przypadku polecenia zapłaty Twoja decyzyjność sprowadza się do wyrażenia zgody, by pieniądze były pobierane z Twojego rachunku. O tym, kiedy to się stanie i jaka kwota zostanie przelana, decyduje dostawca usługi, z której korzystasz. Oczywiście nie według własnego uznania, lecz w ramach umowy, jaką z nim zawarłeś.

Ustanowienie zlecenia stałego jest w pełni w Twoich rękach, bez żadnych problemów możesz to zrobić w bankowości elektronicznej lub w placówce banku, niekiedy także na infolinii. Aktywowanie polecenia zapłaty wymaga więcej zachodu. Musisz dostarczyć do dostawcy usługi lub swojego banku własnoręcznie podpisany specjalny formularz, w którym zgadzasz się na inicjowanie płatności przez usługodawcę i akceptujesz przekazywanie pieniędzy przez bank. Rzadko kiedy możliwe jest złożenie stosownej dyspozycji online. W tym kanale kontaktu możesz co najwyżej zarządzać poleceniem zapłaty, czyli odwołać je lub zmienić kwotę maksymalną, która może zostać przekazana odbiorcy.

Zlecenie stałe możesz ustanowić dla dowolnej osoby lub podmiotu, natomiast skorzystanie z polecenia zapłaty uzależnione jest od tego, czy firma, wobec której masz zobowiązania, przyjmuje płatności w takiej formie.

Pamiętaj, że korzystając z polecenia zapłaty, w każdej chwili masz prawo wystąpić do swojego banku o zwrot przesłanych pieniędzy i wkrótce znajdą się one na Twoim rachunku. Takiej pewności nie masz przy zleceniu stałym. W jego przypadku wszystko zależy od tego, jak na Twoją prośbę o oddanie środków zareaguje odbiorca przelewu.

Szukaj na własną rękę

Zlecenie stałe to bardzo przydatna usługa, pozwalająca zautomatyzować proces płatności. Niestety banki nie dbają o jej popularyzację, nie zachęcają w aktywny sposób do korzystania z niej. Opisy na wielu bankowych stronach internetowych są bardzo enigmatyczne i często już nieaktualne. Wskazówki dotyczące lokalizacji tej funkcji w bankowości elektronicznej często nie zgadzają się z tym, co widać po zalogowaniu.

Jeśli chcesz ustanowić zlecenie stałe, szukaj takiej możliwości intuicyjnie w zakładkach Przelewy / Transakcje / Płatności. Najlepiej, byś zaczął od zdefiniowania zlecenia stałego, a nie od przygotowywania przelewu, bo mało który bank umożliwia zapisanie go jako płatność cykliczną o określonych parametrach.

Potem pamiętaj jedynie o zapewnieniu pieniędzy na realizację zlecenia stałego i ciesz się z wolnego czasu; przelewy kieszonkowego dla dziecka, płatności za jakąś usługę czy wpłaty na konto oszczędnościowe lub emerytalne będą realizowane automatycznie. W każdej chwili możesz zmienić parametry zlecenia albo je zupełnie anulować.

Korzystasz ze zlecenia stałego, masz przemyślenia na temat jego użyteczności, uważasz, że warto bankom zwrócić na coś uwagę? – podziel się swoimi spostrzeżeniami z innymi, napisz komentarz pod tekstem.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(4)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
I
ipko
Gość

czy ktos wie dlaczego w ipko niemozna zaprogramowac przelewu cyklicznego do urzadu skarbowego, z jakiego powodu?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@ipko

Przelewy na mikrorachunek podatkowy faktycznie często są traktowane przez banki w odrębny sposób, część z nich nie pozwala nawet zapisać takiego przelewu jako "wzorcowego". Trzeba się z tym chyba pogodzić, ewentualnie spróbować zapytać o taką opcję w banku - może ona jednak istnieje, ale jest jakoś "ukryta", wymaga specjalnych kroków.

Odpowiedz

J
Jarek
Gość

Bzdura. W mbank i pko bp nie można ustawić zlecenia stałego do US.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jarek

W tekście opisaliśmy kwestie techniczne związane z ustawianiem i realizacją zleceń stałych, nie wnikaliśmy w szczegóły możliwości ich realizacji do konkretnych podmiotów.

W pierwszej połowie tekstu, w części "Zlecenie stałe do ZUS i urzędu skarbowego" zaznaczyliśmy, że banki w różny sposób podchodzą do przelewów do tych instytucji, część nie umożliwia utworzenia do nich zleceń stałych.

Odpowiedz