Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej?
Spis treści

Zanim odpowiemy na zawarte w tytule pytanie, wyjaśnijmy, czym tak naprawdę jest zdolność kredytowa. Mówiąc w dużym uproszczeniu, jest to możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w uzgodnionym z bankiem terminie. Na zdolność kredytową składają się takie czynniki jak dochód netto wnioskodawcy (czyli wysokość miesięcznego dochodu po odliczeniu stałych kosztów np. na żywność, czynsz czy paliwo), warunki zatrudnienia i źródło przychodów.

Bank bierze też pod uwagę nasze pozostałe zobowiązania finansowe - np. posiadane przez nas karty kredytowe, limit w koncie, inne kredyty i pożyczki - i na podstawie tych danych oblicza maksymalną wysokość raty, jaką będziemy w stanie spłacać w trybie miesięcznym.

Zdolność kredytowa zależy też od mniej oczywistych kryteriów takich jak wiek, wykształcenie, stan cywilny, a nawet miejsce zamieszkania. Te dane ułatwiają bankowi oszacowanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu (stabilna sytuacja życiowa klienta w połączeniu z odpowiednio wysokimi dochodami dają lepszą gwarancję na odzyskanie środków w przyszłości).

Dodatkowo analitycy bankowi biorą pod uwagę historię kredytową osoby wnioskującej o środki i na tej podstawie oceniają wiarygodność klienta. Sprawdzają, czy nie ma zobowiązań wobec innych banków, czy terminowo i regularnie spłacał wcześniejsze pożyczki i kredyty, czy nie figuruje w bazach osób zadłużonych. W tym celu wykorzystują dane zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) oraz Krajowym Rejestrze Długów (KRD).

Reasumując, zanim bank pożyczy nam pieniądze, bardzo dokładnie weryfikuje różne aspekty naszego życia pod kątem wiarygodności finansowej. Dlatego osoby o bardzo niskich lub nieregularnych dochodach nie mogą liczyć na to, iż ich konto bankowe zasili gotówka pochodząca z kredytu. Również nierzetelni płatnicy, długotrwale uchylający się przed spłatą zobowiązań, nie mają szans na pozytywną decyzję kredytową.

Warto więc mieć świadomość, że w banku otrzymanie kredytu bez zdolności kredytowej jest po prostu niemożliwe. Niezależnie od tego, czy będziemy wnioskowali o środki pieniężne w wysokości 5000 czy 500 000 zł – bank naszą prośbę odrzuci.

Jeśli nie bank, to może firma pożyczkowa?

W przypadku stanowczego „nie” ze strony banku możemy jednak skorzystać z oferty firm pożyczkowych, które bardziej liberalnie traktują klientów bez wystarczającej zdolności kredytowej. Jest tylko jedno zasadnicze „ale” – w instytucjach pozabankowych otrzymamy wyłącznie pożyczkę. Tego typu produkty – zwane popularnie „chwilówkami”, „pożyczkami na dowód” (lub niepoprawnie „kredytami bez bik”) - znacznie różnią się od kredytów oferowanych przez banki.

Z formalnego punktu widzenia kredyty i pożyczki to dwa różne produkty

W opinii wielu osób kredyt i pożyczka stanowią formę długu, który musimy oddać instytucji użyczającej nam finansowego wsparcia, dlatego oba pojęcia można stosować wymiennie. Tymczasem kredytów mogą udzielać wyłącznie banki, natomiast pożyczkodawcą może zostać osoba fizyczna, podmiot gospodarczy lub instytucja. Umowa kredytowa jest obligatoryjnie, pod rygorem nieważności, sporządzana w formie pisemnej, a umowa pożyczki – tylko wówczas, gdy jej kwota jest wyższa niż 1000 zł.

Jednak podstawową różnicą jest kryterium celowości: kredyt jest udzielany na ściśle określony cel i musi zostać zgodnie z tym celem spożytkowany (jeśli bank stwierdzi, iż kredytobiorca wykorzystuje środki niezgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, może postawić kredyt w stan natychmiastowej wymagalności). Tymczasem pożyczkobiorca ma prawo dowolnie dysponować pożyczonymi pieniędzmi, jako że stają się one jego własnością.

Instytucje pozabankowe a banki

Jak już wspomnieliśmy, udzielaniem pożyczek mogą się zajmować nie tylko instytucje bankowe, lecz również firmy pożyczkowe. Działają one na innych zasadach prawnych niż banki i ten fakt ma duży wpływ na oferowane przez nie produkty.

Po pierwsze, każdy bank komercyjny jest objęty nadzorem finansowym oraz gwarancją depozytów. Jego działalność jest ściśle regulowana przez ustawę Prawo bankowe, musi więc spełnić szereg wymogów formalnych związanych z akcją kredytową. Jednym z takich wymagań jest właśnie rygorystyczna weryfikacja zdolności kredytowej wnioskodawców. Za złamanie tej zasady bank ponosi odpowiedzialność administracyjną i może zostać ukarany przez nadzór bankowy.

Także firmy pożyczkowe są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), jednak ich działalność normują całkiem inne akty prawne: kodeks cywilny, ustawa o kredycie konsumenckim oraz tzw. ustawa antylichwiarska. W efekcie mają one znacznie większą swobodę w ocenianiu zdolności kredytowej swoich klientów. Przykładowo: mogą same wyznaczyć poziom dopuszczalnego ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki i uznać, że osoba utrzymująca się z zasiłku dla bezrobotnych lub zatrudniona na podstawie umowy o dzieło jest mimo wszystko wiarygodnym klientem.

Minimum formalności

Większa elastyczność w ocenie możliwości finansowych pożyczkodawców ma z kolei przełożenie na szybkość rozpatrywania wniosków. Charakterystyczną cechą pożyczek pozabankowych jest sprowadzona do niezbędnego minimum procedura ich udzielania. Jeśli chcemy szybko uzyskać zastrzyk gotówki, musimy wypełnić wniosek na stronie firmy pożyczkowej, poczekać kilka minut na wydanie decyzji, potwierdzić swoją tożsamość przelewem weryfikacyjnym i sprawdzić, czy środki wpłynęły na nasze konto. Cała operacja – w zależności od firmy – może trwać od 15 minut do 24 godzin. Tymczasem proces związany z przyznaniem kredytu w banku może zająć wiele dni, a nawet tygodni.

Ponadto, aby otrzymać pożyczkę pozabankową, nie musimy przedstawiać stosu dokumentów i zaświadczeń. W wielu firmach do uzyskania pozytywnej decyzji pożyczkowej wystarczy dowód osobisty, wyciąg z konta oraz oświadczenie o dochodach. Co prawda, niektóre instytucje pozabankowe mogą zażądać zaświadczenia o zarobkach, niemniej nie jest to powszechną praktyką.

Ile można pożyczyć i na jak długo?

Warto też podkreślić, że banki i firmy pozabankowe działają w oparciu o całkiem inny model biznesowy. Instytucje pożyczkowe finansują swoją działalność ze środków własnych, dlatego oferują swoim klientom niewielkie kwoty i wyznaczają krótki czas spłaty. Dzięki takiej strategii mogą zachować finansową płynność i zminimalizować liczbę niespłaconych zobowiązań.

W efekcie maksymalna wysokość pożyczki w firmie pozabankowej wynosi w przypadku chwilówek od 100 do 6 tys. zł i od 5 tys. do 20 tys. zł w przypadku pożyczek ratalnych. W bankach ten pułap kwotowy jest o wiele wyższy, bo możemy pożyczyć nawet kilkaset tysięcy złotych.

Chwilówkę od pożyczki bankowej różni także sposób, w jaki spłacamy swoje zobowiązanie. Standardowo maksymalny termin spłaty chwilówki wynosi 30 dni (choć w niektórych firmach można go przedłużyć o 7, 14 lub 30 dni, wnosząc wymaganą opłatę). Mówiąc prościej – w firmie pozabankowej musimy po miesiącu zwrócić całą pożyczoną kwotę wraz z naliczonymi odsetkami. Natomiast w przypadku pożyczek bankowych spłata jest podzielona na mniejsze raty i rozłożona na kilka – kilkanaście miesięcy.

Ponadto chwilówki są droższe od kredytów bankowych. Warto jednak dodać, że dzięki regulacjom prawnym ich koszt nie może być dowolnie ustalany przez pożyczkodawcę. Ustawa o kredycie konsumenckim określa m.in. maksymalne oprocentowanie pożyczki (nie może być wyższe niż dwukrotność oprocentowania odsetek ustawowych), a także maksymalne koszty pozaodsetkowe i odsetki za opóźnienie. Oprócz tego niektóre firmy oferują promocyjne chwilówki dla nowych klientów, a skorzystanie z nich nie wiąże się z żadnymi kosztami (ich RRSO wynosi 0%).

W jakich sytuacjach lepiej sięgnąć po kredyt, a w jakich po chwilówkę?

Skoro już wiemy, czym pożyczki udostępniane przez firmy pozabankowe różnią się od kredytów proponowanych przez banki, przeanalizujmy, który produkt lepiej sprawdzi się w naszej sytuacji.

Kredyt gotówkowy będzie znacznie lepszym wyborem:

 • kiedy chcemy pożyczyć większą kwotę, 
 • wolimy spłacać zobowiązanie w niewielkich miesięcznych ratach, co wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty, 
 • posiadamy wysokie dochody i możemy je udokumentować, 
 • nasza historia kredytowa jest bez zarzutu, 
 • możemy poczekać na wypłatę środków kilka dni albo i dłużej.  

Z kolei chwilówka będzie korzystniejsza w przypadku:

 • gdy chcemy pozyskać gotówkę szybko i bez zbędnych formalności, 
 • zamierzamy pożyczyć niewielką kwotę, 
 • nasze dochody są niskie lub nieregularne,  
 • zależy nam na jak najszybszej spłacie zobowiązania, 
 • posiadamy nieciekawą historię kredytową, 
 • interesuje nas pożyczka z RRSO 0%. 

Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej?

Warto dodać, że nieliczne firmy pozabankowe decydują się na udzielenie pożyczki również osobom zadłużonym lub objętym egzekucją komorniczą. Możemy w nich uzyskać np. pożyczkę pod zastaw, pożyczkę z gwarantem, pożyczkę z przedstawicielem firmy do domu albo pożyczkę na czek Giro.

Pożyczka pod zastaw

W przypadku tej formy pożyczki zabezpieczeniem spłaty jest wartościowy przedmiot, np. sprzęt komputerowy, AGD, a nawet samochód. W momencie, w którym klient przestaje spłacać zobowiązanie, zastaw staje się własnością pożyczkodawcy.

Pożyczka z gwarantem

Gwarant to inaczej osoba, która w razie naszej niewypłacalności przejmie nasze zobowiązanie wobec firmy pożyczkowej i dokona spłaty długu. Gwarantem może zostać dowolna osoba, np. krewny, przyjaciel czy znajomy z pracy. Od poręczyciela wymaga się, aby mieszkał na terenie Polski i spełniał kryterium wiekowe (powinna być to osoba między 21. a 75. rokiem życia). W odróżnieniu od pożyczkobiorcy gwarant musi wykazać się zdolnością kredytową oraz przedstawić majątkowe zabezpieczenie pożyczki.

Tak jak w przypadku chwilówek umowę pożyczki z gwarantem możemy zawrzeć online. Również poręczyciel wypełnia prosty formularz rejestracyjny i podlega weryfikacji telefonicznej. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślne, środki zostają przelane na konto gwaranta, ten zaś przekazuje je pożyczkobiorcy. Takie rozwiązanie jest dużym ułatwieniem dla osób posiadających rachunek bankowy objęty egzekucją komorniczą.

Pożyczka w domu klienta

Ten rodzaj pożyczki zwykle zaciągają osoby, które nie chcą otrzymać przelewu na konto w banku, ponieważ wiedzą, że środki te natychmiast zajmie komornik. Z pożyczek domowych często korzystają też seniorzy, którzy wolą tradycyjną metodę podpisania umowy i spłaty. Warto jednak podkreślić, że choć firmy udzielające takich pożyczek nie sprawdzają swoich klientów w bazach BIK i KRD, to dość starannie analizują ich dochody.

Pożyczka na czek Giro

Osoby, które nie mają rachunku bankowego lub obawiają się komornika, mogą też skorzystać z pożyczki na czek Giro. W tym przypadku pożyczoną kwotę możemy wypłacić w gotówce w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego. Aby podjąć pieniądze, musimy posiadać ważny dowód osobisty oraz czek Giro (w formie papierowej lub elektronicznej).

Podsumowanie

Reasumując, całkowity brak zdolności kredytowej uniemożliwi nam skorzystanie zarówno z ofert banków, jak i większości firm pożyczkowych. Choć instytucje pozabankowe stosują łagodniejsze kryteria oceny wniosku, nie oznacza to, że pożyczą pieniądze osobie, która nie posiada absolutnie żadnych dochodów, nie radzi sobie ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub jest objęta egzekucją komorniczą. Jest faktem, że nieliczne firmy wyłamują się od tej zasady, jednak każą sobie za to słono płacić. Aby unaocznić, jak wysokie mogą być to koszty, posłużmy się przykładem reprezentatywnym dla pożyczki z czekiem Giro zamieszczonym na stronie jednego z takich pożyczkodawców:

 • całkowita kwota pożyczki - 6 000 zł;  
 • RRSO -78,35 %,  
 • oprocentowanie stałe: 10% rocznie;  
 • czas obowiązywania umowy: 36 miesięcy;  
 • wysokość miesięcznych równych rat: 360,89 zł;  
 • całkowity koszt pożyczki 6 991,75 zł (w tym: odsetki 1 008,55 zł, opłata przygotowawcza 1 495,80, prowizja 4 487,40 zł): 
 • całkowita kwota do zapłaty - 12 991,75 zł. 

Dlatego zamiast zaciągać zobowiązanie, które trudno będzie nam spłacić, popracujmy nad podwyższeniem swojej zdolności kredytowej. Ta metoda ma jedną niezaprzeczalną zaletę – pozwoli nam uniknąć sytuacji, w której nie będziemy w stanie oddać pożyczonych środków i przyjdzie nam się zmierzyć ze skutkami zbyt pochopnie podjętej decyzji. A te mogą być naprawdę nieprzyjemne i bolesne...

Przeczytaj koniecznie! Niespłacone chwilówki – jakie są konsekwencje? 


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy